BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

Với Mục Tiêu “ĐÁNH BẠI CHỦ LÔ”, Cùng đội ngũ chuyên viên dày kinh nghiệm trong chuyên ngành soi cầu LÔ ĐỀ chúng tôi đã đưa ra được 1 con số 3 càng Miền Bắc Siêu Vip.

CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

 Thành công đến với người biết đầu tư, bạn phải người tài giỏi !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
28-11-21799Trượt
27-11-21901Trượt
26-11-21379Trượt
25-11-21564Trượt
24-11-21256Trượt
23-11-21743Trượt
22-11-21593Trúng
21-11-21377Trượt
20-11-21344Trúng
19-11-21999Trượt
18-11-21847Trượt
17-11-21614Trượt
16-11-21479Trượt
15-11-21086Trượt
14-11-21940Trúng
13-11-21875Trượt
12-11-21717Trượt
11-11-21754Trượt
10-11-21595Trúng
09-11-21353Trượt
08-11-21314Trượt
07-11-21568Trượt
06-11-21082Trượt
05-11-21399Trượt
04-11-21368Trượt
03-11-21267Trúng
02-11-21510Trúng
01-11-21013Trượt
31-10-21798Trúng
30-10-21242Trúng
29-10-21455Trượt
28-10-21842Trượt
27-10-21071Trượt
26-10-21546Trượt
25-10-21599Trượt
24-10-21355Trượt
23-10-21125Trúng
22-10-21116Trượt
21-10-21188Trúng
20-10-21117Trượt
19-10-21757Trượt
18-10-21862Trượt
17-10-21216Trượt
16-10-21933Trượt
15-10-21729Trượt
14-10-21145Trượt
13-10-21522Trúng
12-10-21279Trượt
11-10-21612Trượt
10-10-21537Trượt
09-10-21156Trúng
08-10-21810Trượt
07-10-21117Trượt
06-10-21245Trúng
05-10-21333Trượt
04-10-21587Trượt
03-10-21969Trượt
02-10-21706Trượt
01-10-21896Trượt
30-09-21115Trượt
29-09-21931Trượt
28-09-21509Trượt
27-09-21471Trượt
26-09-21694Trúng
25-09-21562Trượt
24-09-21459Trượt
23-09-21534Trúng
22-09-21181Trượt
21-09-21699Trượt
20-09-21666Trượt
19-09-21923Trượt
18-09-21016Trượt
17-09-21330Trúng
16-09-21474Trượt
15-09-21222Trượt
14-09-21785Trượt
13-09-21691Trượt
12-09-21686Trượt
11-09-21881Trượt
10-09-21137Trượt
09-09-21697Trượt
08-09-21458Trượt
07-09-21765Trúng
06-09-21717Trượt
05-09-21029Trượt
04-09-21543Trượt
03-09-21176Trượt
02-09-21433Trượt
01-09-21013Trượt
31-08-21620Trúng
30-08-21966Trượt
29-08-21975Trượt
28-08-21077Trượt
27-08-21393Trượt
26-08-21493Trượt
25-08-21180Trượt
24-08-21330Trượt
23-08-21947Trượt
22-08-21554Trượt
21-08-21736Trượt
20-08-21793Trúng
19-08-21765Trượt
18-08-21871Trượt
17-08-21162Trúng
16-08-21671Trượt
15-08-21570Trượt
14-08-21948Trượt
13-08-21410Trượt
12-08-21842Trượt
11-08-21242Trượt
10-08-21864Trượt
09-08-21751Trúng
08-08-21611Trượt
07-08-21902Trượt
06-08-21448Trượt
05-08-21943Trượt
04-08-21757Trượt
03-08-21937Trượt
02-08-21238Trượt
01-08-21968Trượt
31-07-21283Trượt
30-07-21800Trượt
29-07-21202Trượt
28-07-21770Trượt
27-07-21722Trượt
26-07-21445Trượt
25-07-21930Trượt
24-07-21313Trượt
23-07-21556Trượt
22-07-21166Trúng
21-07-21101Trượt
20-07-21113Trượt
19-07-21484Trượt
18-07-21194Trượt
17-07-21599Trượt
16-07-21867Trượt
15-07-21726Trượt
14-07-21643Trượt
13-07-21895Trượt
12-07-21784Trượt
11-07-21294Trúng
10-07-21938Trượt
09-07-21817Trượt
08-07-21925Trượt
07-07-21732Trượt
06-07-21438Trượt
05-07-21868Trượt
04-07-21150Trượt
03-07-21012Trượt
02-07-21344Trượt
01-07-21824Trượt