Một bộ số DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá : 800.000 VNĐ

Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.

 sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 2 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8cái 100k  hoặc 4 cái 200k)

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Lô Xiên 3 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
28-11-2176,56,43Trượt
27-11-2178,88,84Trượt
26-11-2122,10,86Trượt
25-11-2135,98,18Trượt
24-11-2179,69,88Trúng
23-11-2185,71,72Trượt
22-11-2198,82,42Trượt
21-11-2135,40,79Trượt
20-11-2134,33,89Trúng
19-11-2130,87,99Trúng
18-11-2177,65,94Trượt
17-11-2146,61,10Trúng
16-11-2156,32,59Trúng
15-11-2159,63,05Trượt
14-11-2180,31,17Trượt
13-11-2188,70,65Trúng
12-11-2161,57,11Trúng
11-11-2193,99,12Trượt
10-11-2100,73,57Trượt
09-11-2110,13,48Trượt
08-11-2133,01,71Trúng
07-11-2111,79,43Trúng
06-11-2111,61,86Trượt
05-11-2152,76,85Trúng
04-11-2110,48,97Trúng
03-11-2102,75,23Trượt
02-11-2138,25,60Trúng
01-11-2131,07,20Trúng
31-10-2178,33,54Trượt
30-10-2157,87,55Trúng
29-10-2143,70,65Trúng
28-10-2128,00,39Trượt
27-10-2136,80,41Trúng
26-10-2115,02,08Trượt
25-10-2154,57,50Trúng
24-10-2142,60,62Trúng
23-10-2123,93,50Trúng
22-10-2119,70,66Trúng
21-10-2178,82,20Trúng
20-10-2120,21,48Trượt
19-10-2126,78,97Trượt
18-10-2132,09,16Trúng
17-10-2117,15,34Trượt
16-10-2116,00,38Trượt
15-10-2159,41,02Trượt
14-10-2152,27,83Trượt
13-10-2131,23,13Trúng
12-10-2164,09,22Trúng
11-10-2176,60,70Trượt
10-10-2106,95,21Trượt
09-10-2114,18,57Trúng
08-10-2111,59,26Trúng
07-10-2119,00,51Trúng
06-10-2168,16,66Trúng
05-10-2149,23,93Trúng
04-10-2140,48,07Trượt
03-10-2176,10,67Trượt
02-10-2175,98,26Trúng
01-10-2180,32,08Trượt
30-09-2168,37,70Trượt
29-09-2144,43,56Trượt
28-09-2183,22,68Trúng
27-09-2145,12,23Trượt
26-09-2129,03,58Trượt
25-09-2171,11,43Trúng
24-09-2162,84,95Trượt
23-09-2174,21,23Trượt
22-09-2142,12,31Trúng
21-09-2113,18,83Trúng
20-09-2153,98,24Trượt
19-09-2195,81,41Trượt
18-09-2101,86,12Trượt
17-09-2110,51,30Trúng
16-09-2167,28,61Trượt
15-09-2169,15,48Trượt
14-09-2167,84,50Trúng
13-09-2134,79,87Trượt
12-09-2164,04,32Trượt
11-09-2153,88,30Trượt
10-09-2100,97,48Trượt
09-09-2166,54,20Trượt
08-09-2102,11,78Trượt
07-09-2127,40,92Trúng
06-09-2187,71,22Trượt
05-09-2116,89,31Trượt
04-09-2172,34,12Trượt
03-09-2149,58,17Trượt
02-09-2126,89,99Trượt
01-09-2171,84,85Trúng
31-08-2116,76,64Trượt
30-08-2172,45,59Trúng
29-08-2179,06,92Trượt
28-08-2105,44,61Trượt
27-08-2111,20,64Trượt
26-08-2106,13,34Trúng
25-08-2150,36,62Trượt
24-08-2124,18,65Trúng
23-08-2148,40,61Trượt
22-08-2131,30,09Trượt
21-08-2114,81,97Trượt
20-08-2154,52,98Trượt
19-08-2119,32,33Trượt
18-08-2198,53,94Trượt
17-08-2123,61,75Trượt
16-08-2138,54,37Trượt
15-08-2124,38,34Trượt
14-08-2173,64,15Trượt
13-08-2104,39,17Trượt
12-08-2161,19,09Trượt
11-08-2128,64,22Trượt
10-08-2141,67,12Trượt
09-08-2148,66,19Trượt
08-08-2141,40,71Trượt
07-08-2131,18,00Trúng
06-08-2119,00,38Trúng
05-08-2178,63,95Trượt
04-08-2119,29,48Trúng
03-08-2143,36,08Trượt
02-08-2156,64,83Trượt
01-08-2151,48,74Trượt
31-07-2183,14,97Trượt
30-07-2103,60,64Trượt
29-07-2148,97,54Trượt
28-07-2136,30,76Trượt
27-07-2181,34,45Trượt
26-07-2116,50,06Trượt
25-07-2141,05,89Trượt
24-07-2162,54,50Trượt
23-07-2145,61,76Trượt
22-07-2188,00,66Trúng
21-07-2176,97,19Trượt
20-07-2100,95,30Trượt
19-07-2170,00,86Trượt
18-07-2161,76,52Trượt
17-07-2126,40,83Trượt
16-07-2199,62,30Trượt
15-07-2126,35,16Trượt
14-07-2141,51,66Trượt
13-07-2101,07,75Trúng
12-07-2171,08,16Trượt
11-07-2107,20,83Trúng
10-07-2117,84,34Trúng
09-07-2164,57,09Trúng
08-07-2181,54,55Trượt
07-07-2157,91,85Trượt
06-07-2161,40,64Trượt
05-07-2141,75,53Trượt
04-07-2102,16,84Trượt
03-07-2104,60,85Trượt
02-07-2190,94,92Trượt
01-07-2117,20,79Trượt