Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Trong ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt hôm nay

 Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay nhé !

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-09-21
17-09-21Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 24
Trượt
16-09-21Bình Định: 19,
Quảng Trị: 28,
Quảng Bình: 12
Trượt
15-09-21Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 45
Đà Nẵng: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 55
Trượt
13-09-21TT Huế: 95,
Phú Yên: 34
Trượt
12-09-21Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 77
Trượt
11-09-21Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 23
Quảng Ngãi: Trúng
10-09-21Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 43
Trượt
09-09-21Bình Định: 21,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 81
Trượt
08-09-21Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 03
Trượt
07-09-21Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 19
Trượt
06-09-21TT Huế: 01,
Phú Yên: 63
TT Huế: Trúng
05-09-21Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 25
Kon Tum: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 57,
Đắc Nông: 66
Trượt
03-09-21Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 63
Trượt
02-09-21Bình Định: 71,
Quảng Trị: 91,
Quảng Bình: 64
Trượt
01-09-21Đà Nẵng: 20,
Khánh Hòa: 47
Khánh Hòa: Trúng
31-08-21Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 36
Trượt
30-08-21TT Huế: 13,
Phú Yên: 04
Trượt
29-08-21Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 87
Trượt
28-08-21Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 39
Trượt
27-08-21Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 11
Ninh Thuận: Trúng
26-08-21Bình Định: 26,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 84
Trượt
17-08-21Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 19
Trượt
16-08-21TT Huế: 80,
Phú Yên: 22
Trượt
15-08-21Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 10
Trượt
14-08-21Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 51
Trượt
13-08-21Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 78
Trượt
12-08-21Bình Định: 28,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 73
Trượt
27-07-21Đắc Lắc: 80Trượt
26-07-21TT Huế: 13,
Phú Yên: 30
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
25-07-21Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 00
Trượt
24-07-21Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 45
Quảng Ngãi: Trúng
23-07-21Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 98
Trượt
22-07-21Bình Định: 75,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 05
Trượt
21-07-21Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 87
Trượt
20-07-21Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 82
Trượt
19-07-21TT Huế: 60,
Phú Yên: 42
TT Huế: Trúng
18-07-21Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 45
Trượt
17-07-21Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 22
Đà Nẵng: Trúng
16-07-21Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 22
Trượt
15-07-21Bình Định: 70,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 96
Trượt
14-07-21Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 58
Trượt
13-07-21Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 79
Trượt
12-07-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 56
Phú Yên: Trúng
11-07-21Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 94
Trượt
10-07-21Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 87
Đắc Nông: Trúng
09-07-21Gia Lai: 91,
Ninh Thuận: 55
Trượt
08-07-21Bình Định: 10,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 82
Trượt
07-07-21Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 64
Khánh Hòa: Trúng
06-07-21Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 39
Đắc Lắc: Trúng
05-07-21TT Huế: 55,
Phú Yên: 99
Phú Yên: Trúng
04-07-21Khánh Hòa: 58,
Kon Tum: 56
Trượt
03-07-21Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 13,
Đắc Nông: 10
Trượt
02-07-21Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 25
Trượt
01-07-21Bình Định: 76,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 02
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
30-06-21Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 82
Trượt
29-06-21Đắc Lắc: 82,
Quảng Nam: 27
Đắc Lắc: Trúng
28-06-21TT Huế: 42,
Phú Yên: 46
Phú Yên: Trúng
27-06-21Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 24
Trượt
26-06-21Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 55
Đà Nẵng: Trúng
25-06-21Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 63
Trượt
24-06-21Bình Định: 22,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 17
Trượt
23-06-21Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 52
Trượt
22-06-21Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 53
Đắc Lắc: Trúng
21-06-21TT Huế: 87,
Phú Yên: 28
Trượt
20-06-21Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 06
Trượt
19-06-21Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 71
Quảng Ngãi: Trúng
18-06-21Gia Lai: 97,
Ninh Thuận: 10
Trượt
17-06-21Bình Định: 07,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 40
Bình Định: Trúng
16-06-21Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 65
Trượt
15-06-21Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 53
Trượt
14-06-21TT Huế: 00,
Phú Yên: 77
Trượt
13-06-21Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 22
Trượt
12-06-21Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 94
Trượt
11-06-21Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 20
Trượt
10-06-21Bình Định: 27,
Quảng Trị: 83,
Quảng Bình: 30
Trượt
09-06-21Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 48
Trượt
08-06-21Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 91
Quảng Nam: Trúng
07-06-21TT Huế: 81,
Phú Yên: 57
TT Huế: Trúng
06-06-21Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 16
Trượt
05-06-21Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 64
Đà Nẵng: Trúng
04-06-21Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 22
Gia Lai: Trúng
03-06-21Bình Định: 01,
Quảng Trị: 35,
Quảng Bình: 90
Quảng Bình: Trúng
02-06-21Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 82
Trượt
01-06-21Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 06
Trượt