Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Trong ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt hôm nay

 Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay nhé !

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-05-22
24-05-22Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 55
Trượt
23-05-22TT Huế: 38,
Phú Yên: 92
Trượt
22-05-22Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 93
Trượt
21-05-22Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 66
Đà Nẵng: Trúng
20-05-22Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 59
Ninh Thuận: Trúng
19-05-22Bình Định: 02,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 13
Bình Định: Trúng
18-05-22Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 81
Trượt
17-05-22Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 02
Trượt
16-05-22TT Huế: 66,
Phú Yên: 32
Trượt
15-05-22Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 13
Khánh Hòa: Trúng
14-05-22Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 46,
Đắc Nông: 96
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
13-05-22Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 24
Trượt
12-05-22Bình Định: 23,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 80
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-05-22Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 33
Trượt
10-05-22Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 55
Quảng Nam: Trúng
09-05-22TT Huế: 33,
Phú Yên: 89
Phú Yên: Trúng
08-05-22Kon Tum: 27,
Khánh Hòa: 46
Trượt
07-05-22Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 84
Quảng Ngãi: Trúng
06-05-22Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 93
Trượt
05-05-22Bình Định: 84,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 02
Quảng Trị: Trúng
04-05-22Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 79
Trượt
03-05-22Đắc Lắc: 65,
Quảng Nam: 54
Trượt
02-05-22TT Huế: 63,
Phú Yên: 48
TT Huế: Trúng
01-05-22Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 44
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-04-22Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 14
Trượt
29-04-22Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 29
Ninh Thuận: Trúng
28-04-22Bình Định: 73,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 61
Quảng Bình: Trúng
27-04-22Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 31
Trượt
26-04-22Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 71
Đắc Lắc: Trúng
25-04-22TT Huế: 14,
Phú Yên: 61
Trượt
24-04-22Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 09
Khánh Hòa: Trúng
23-04-22Đà Nẵng: 88,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 10
Đà Nẵng: Trúng
22-04-22Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 21
Trượt
21-04-22Bình Định: 29,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 80
Trượt
20-04-22Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 18
Trượt
19-04-22Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 58
Quảng Nam: Trúng
18-04-22TT Huế: 45,
Phú Yên: 91
Phú Yên: Trúng
17-04-22Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 74
Trượt
16-04-22Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 43
Trượt
15-04-22Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 92
Trượt
14-04-22Bình Định: 03,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 13
Quảng Bình: Trúng
13-04-22Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 50
Trượt
12-04-22Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 53
Trượt
11-04-22TT Huế: 59,
Phú Yên: 47
Phú Yên: Trúng
10-04-22Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 28
Trượt
09-04-22Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 83
Đà Nẵng: Trúng
08-04-22Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 15
Ninh Thuận: Trúng
07-04-22Bình Định: 44,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 81
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
06-04-22Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 12
Đà Nẵng: Trúng
05-04-22Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 38
Trượt
04-04-22TT Huế: 75,
Phú Yên: 83
Trượt
03-04-22Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 58
Trượt
02-04-22Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 91
Quảng Ngãi: Trúng
01-04-22Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 84
Trượt
31-03-22Bình Định: 64,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 18
Quảng Trị: Trúng
30-03-22Đà Nẵng: 27,
Khánh Hòa: 17
Trượt
29-03-22Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 68
Đắc Lắc: Trúng
28-03-22TT Huế: 18,
Phú Yên: 95
Trượt
27-03-22Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 82
Trượt
26-03-22Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 18
Quảng Ngãi: Trúng
25-03-22Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 75
Trượt
24-03-22Bình Định: 54,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 25
Quảng Bình: Trúng
23-03-22Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 15
Trượt
22-03-22Đắc Lắc: 82,
Quảng Nam: 23
Trượt
21-03-22TT Huế: 55,
Phú Yên: 94
Trượt
20-03-22Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 90
Kon Tum: Trúng
19-03-22Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 05
Trượt
18-03-22Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 44
Trượt
17-03-22Bình Định: 14,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 80
Trượt
16-03-22Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 22
Trượt
15-03-22Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 72
Trượt
14-03-22TT Huế: 68,
Phú Yên: 41
Trượt
13-03-22Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 73
Trượt
12-03-22Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 67
Trượt
11-03-22Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 92
Trượt
10-03-22Bình Định: 33,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 78
Quảng Trị: Trúng
09-03-22Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 16
Trượt
08-03-22Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 84
Quảng Nam: Trúng
07-03-22TT Huế: 72,
Phú Yên: 01
Trượt
06-03-22Kon Tum: 25,
Khánh Hòa: 12
Trượt
05-03-22Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 78,
Đắc Nông: 75
Quảng Ngãi: Trúng
04-03-22Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 14
Trượt
03-03-22Bình Định: 82,
Quảng Trị: 89,
Quảng Bình: 72
Trượt
02-03-22Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 74
Trượt
01-03-22Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 20
Trượt
28-02-22TT Huế: 40,
Phú Yên: 36
TT Huế: Trúng
27-02-22Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 66
Khánh Hòa: Trúng
26-02-22Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 39
Đà Nẵng: Trúng