Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Trong ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt hôm nay

 Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay nhé !

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-09-22
24-09-22Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 01
Trượt
23-09-22Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 16
Trượt
22-09-22Bình Định: 69,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 99
Quảng Trị: Trúng
21-09-22Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 42
Trượt
20-09-22Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 56
Trượt
19-09-22TT Huế: 59,
Phú Yên: 73
Phú Yên: Win
18-09-22Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 32
Trượt
17-09-22Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 09
Đắc Nông: Ăn
16-09-22Gia Lai: 26,
Ninh Thuận: 16
Trượt
15-09-22Bình Định: 12,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 55
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
14-09-22Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 34
Trượt
13-09-22Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 51
Trượt
12-09-22TT Huế: 50,
Phú Yên: 54
Trượt
11-09-22Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 43
Trượt
10-09-22Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 67
Đắc Nông: Trúng
09-09-22Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 08
Trượt
08-09-22Bình Định: 78,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 95
Trượt
07-09-22Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 31
Trượt
06-09-22Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 76
Đắc Lắc: Trúng
05-09-22TT Huế: 98,
Phú Yên: 03
Trượt
04-09-22Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 27
Trượt
03-09-22Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 97
Trượt
02-09-22Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 03
Trượt
01-09-22Bình Định: 65,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 70
Trượt
31-08-22Đà Nẵng: 65,
Khánh Hòa: 12
Trượt
30-08-22Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 15
Trượt
29-08-22TT Huế: 54,
Phú Yên: 95
Phú Yên: Trúng
28-08-22Kon Tum: 89,
Khánh Hòa: 84
Trượt
27-08-22Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 46,
Đắc Nông: 37
Đắc Nông: Trúng
24-08-22Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 27
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-08-22Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 77
Đắc Lắc: Trúng
22-08-22TT Huế: 63,
Phú Yên: 21
Phú Yên: Trúng
21-08-22Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 78
Trượt
20-08-22Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 52
Quảng Ngãi: Trúng
19-08-22Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 62
Trượt
18-08-22Bình Định: 26,
Quảng Trị: 91,
Quảng Bình: 56
Trượt
17-08-22Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 53
Trượt
16-08-22Đắc Lắc: 25,
Quảng Nam: 42
Trượt
15-08-22TT Huế: 83,
Phú Yên: 19
Trượt
14-08-22Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 34
Kon Tum: Trúng
13-08-22Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 00
Trượt
12-08-22Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 51
Ninh Thuận: Trúng
11-08-22Bình Định: 37,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 35
Trượt
10-08-22Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 23
Khánh Hòa: Trúng
09-08-22Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 01
Trượt
08-08-22TT Huế: 58,
Phú Yên: 06
TT Huế: Trúng
07-08-22Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 80
Trượt
06-08-22Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 26,
Đắc Nông: 03
Trượt
05-08-22Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 10
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
04-08-22Bình Định: 31,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 64
Bình Định: Trúng
03-08-22Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 85
Đà Nẵng: Trúng
02-08-22Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 27
Đắc Lắc: Trúng
01-08-22TT Huế: 63,
Phú Yên: 48
Trượt