Chúng tôi đã chốt DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN ngay hôm nay – Cam Kết Chính Xác !

 Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về.

Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 vnđ sẽ nhận được số Dàn đề 6 con Miền Bắc siêu chuẩn ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ.

 Chuyên gia chốt số của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn trong ngày !

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-09-21
17-09-2157,86,95,16,30,36Ăn đề 30
16-09-2111,22,43,62,59,93Ăn đề 93
15-09-2199,80,59,85,65,58Ăn đề 65
14-09-2103,24,99,65,59,74Ăn đề 59
13-09-2114,94,01,05,91,80Trượt
12-09-2174,46,08,66,49,65Ăn đề 49
11-09-2175,66,54,27,49,36Ăn đề 54
10-09-2129,87,77,46,24,25Ăn đề 29
09-09-2140,66,90,00,04,33Trượt
08-09-2100,51,85,02,38,18Ăn 38
07-09-2172,65,41,12,81,39Ăn đề 65
06-09-2178,07,25,15,32,81Trượt
05-09-2172,03,42,78,08,61Ăn đề 61
04-09-2193,50,31,47,88,55Ăn đề 55
03-09-2121,03,62,66,44,45Trượt
02-09-2153,92,73,93,83,17Trượt
01-09-2123,17,54,27,81,69Ăn đề 27
31-08-2193,00,31,30,81,51Trượt
30-08-2124,86,67,59,63,07Ăn đề 86
29-08-2134,74,84,35,55,63Ăn đề 55
28-08-2108,81,09,32,90,54Ăn đề 09
27-08-2190,06,08,10,59,18Ăn đề 59
26-08-2121,72,93,46,02,28Trượt
25-08-2121,09,42,55,88,59Trượt
24-08-2189,52,50,55,34,68Ăn đề 89
23-08-2153,20,49,55,67,76Trượt
22-08-2172,80,20,97,54,42Trượt
21-08-2102,79,73,03,25,48Trượt
20-08-2110,52,46,98,93,69Ăn đề 93
19-08-2196,25,27,38,44,68Ăn đề 44
18-08-2159,60,08,42,55,48Trượt
17-08-2144,06,13,81,33,46Trượt
16-08-2141,67,46,41,57,63Ăn đề 41
15-08-2128,75,66,70,77,25Trượt
14-08-2132,99,61,45,97,06Trượt
13-08-2123,13,09,33,08,44Ăn đề 44
12-08-2135,58,08,63,49,44Trượt
11-08-2145,38,09,76,29,67Trượt
10-08-2147,32,24,71,52,97Ăn đề 71
09-08-2190,52,75,48,11,17Trượt
08-08-2103,02,55,27,71,47Trượt
07-08-2134,66,75,83,50,73Ăn 34
06-08-2122,24,27,60,96,80Trượt
05-08-2146,33,88,07,61,23Trượt
04-08-2141,96,79,59,52,86Ăn đề 41
03-08-2129,48,04,57,96,43Ăn đề 04
02-08-2108,84,30,97,92,24Ăn 24
01-08-2110,12,52,81,65,23Ăn đề 81
31-07-2180,62,39,49,01,89Trượt
30-07-2124,05,59,14,65,73Trượt
29-07-2179,01,63,91,33,18Trượt
28-07-2150,57,45,24,89,27Trượt
27-07-2110,65,61,13,71,07Ăn đề 71
26-07-2154,55,15,83,81,84Trượt
25-07-2167,77,27,65,58,10Trượt
24-07-2125,23,81,64,71,60Trượt
23-07-2160,29,86,17,77,24Ăn đề 24
22-07-2166,40,33,84,61,72Ăn đề 66
21-07-2170,30,75,49,08,92Trượt
20-07-2117,62,56,86,35,68Trượt
19-07-2160,50,19,81,28,10Trượt
18-07-2116,91,00,11,55,83Trượt
17-07-2128,63,82,53,79,71Ăn đề 79
16-07-2176,53,78,95,39,75Trượt
15-07-2102,04,77,01,62,59Trượt
14-07-2177,28,00,15,17,11Trượt
13-07-2170,08,50,43,07,60Ăn đề 07
12-07-2185,40,23,92,03,46Ăn đề 23
11-07-2125,89,59,94,93,80Ăn đề 94
10-07-2135,02,50,90,94,70Ăn đề 94
09-07-2132,56,34,10,37,69Trượt
08-07-2173,64,29,40,76,75Trượt
07-07-2116,97,29,72,37,14Trượt
06-07-2168,95,53,60,73,24Ăn đề 68
05-07-2189,39,50,06,83,01Ăn đề 01
04-07-2106,72,96,79,92,74Trượt
03-07-2109,13,70,03,07,83Trượt
02-07-2172,01,97,42,87,03Trượt
01-07-2164,89,54,18,53,27Trượt
30-06-2141,17,40,76,08,27Ăn đề 08
29-06-2138,05,91,85,39,80Ăn đề 91
28-06-2170,57,29,01,82,58Ăn đề 58
27-06-2183,87,04,66,42,68Ăn đề 87
26-06-2100,27,11,43,97,08Trượt
25-06-2104,98,07,39,56,85Ăn đề 85
24-06-2152,32,96,56,79,35Ăn đề 79
23-06-2182,41,64,01,99,50Ăn đề 99
22-06-2105,92,88,28,77,51Ăn đề 05
21-06-2152,58,11,69,30,56Trượt
20-06-2193,73,99,30,19,72Ăn đề 99
19-06-2172,80,79,28,01,90Ăn đề 72
18-06-2195,64,29,60,61,98Ăn đề 61
17-06-2103,86,67,51,88,64Ăn đề 67
16-06-2122,42,26,49,55,58Ăn đề 22
15-06-2139,15,64,00,67,83Ăn đề 83
14-06-2138,77,23,46,64,14Ăn đề 46
13-06-2104,79,55,78,17,48Ăn đề 79
12-06-2143,17,83,52,33,65Ăn đề 83
11-06-2137,80,23,48,79,62Ăn đề 48
10-06-2180,91,65,77,61,51Trượt
09-06-2151,60,37,94,97,69Trượt
08-06-2136,13,66,03,88,19Ăn đề 66
07-06-2122,05,83,37,13,00Ăn đề 22
06-06-2185,62,94,98,92,63Ăn đề 63
05-06-2166,39,72,61,37,63Ăn đề 63
04-06-2175,86,30,91,77,00Ăn đề 30
03-06-2102,25,64,66,31,70Trượt
02-06-2192,81,10,14,21,28Ăn đề 14
01-06-2166,28,60,78,45,72Ăn đề 66