BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Chúng tôi đã chốt BAO LÔ MIỀN NAM SIÊU CHUẨN Cam Kết Số Chuẩn Web 100%

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay với con số của chúng tôi !
Bạch Thủ Lô Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-09-22
24-09-22TP HCM: 28,
Long An: 21,
Bình Phước: 38,
Hậu Giang: 51
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Win
23-09-22Vĩnh Long: 97,
Bình Dương: 31,
Trà Vinh: 89
Bình Dương: Ăn
22-09-22Tây Ninh: 32,
An Giang: 20,
Bình Thuận: 67
Tây Ninh: Ăn,
An Giang: Win,
Bình Thuận: Trúng
21-09-22Đồng Nai: 16,
Cần Thơ: 84,
Sóc Trăng: 56
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
20-09-22Bến Tre: 36,
Vũng Tàu: 62,
Bạc Liêu: 44
Bạc Liêu: Win
19-09-22TP HCM: 26,
Đồng Tháp: 19,
Cà Mau: 72
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Ăn,
Cà Mau: Trúng
18-09-22Tiền Giang: 44,
Kiên Giang: 27,
Đà Lạt: 39
Kiên Giang: Ăn,
Đà Lạt: Trúng
17-09-22TP HCM: 50,
Long An: 99,
Bình Phước: 19,
Hậu Giang: 74
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng
16-09-22Vĩnh Long: 64,
Bình Dương: 06,
Trà Vinh: 62
Vĩnh Long: Ăn,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Win
15-09-22Tây Ninh: 39,
An Giang: 96,
Bình Thuận: 58
Tây Ninh: Ăn,
An Giang: Ăn
14-09-22Đồng Nai: 20,
Cần Thơ: 12,
Sóc Trăng: 53
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
13-09-22Bến Tre: 41,
Vũng Tàu: 65,
Bạc Liêu: 64
Bạc Liêu: Trúng
12-09-22TP HCM: 16,
Đồng Tháp: 77,
Cà Mau: 31
Trượt
11-09-22Tiền Giang: 40,
Kiên Giang: 32,
Đà Lạt: 22
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
10-09-22TP HCM: 57,
Long An: 21,
Bình Phước: 81,
Hậu Giang: 81
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
09-09-22Vĩnh Long: 01,
Bình Dương: 58,
Trà Vinh: 48
Trượt
08-09-22Tây Ninh: 94,
An Giang: 14,
Bình Thuận: 41
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
07-09-22Đồng Nai: 57,
Cần Thơ: 58,
Sóc Trăng: 91
Trượt
06-09-22Bến Tre: 82,
Vũng Tàu: 45,
Bạc Liêu: 64
Bến Tre: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
05-09-22TP HCM: 44,
Đồng Tháp: 11,
Cà Mau: 28
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
04-09-22Tiền Giang: 70,
Kiên Giang: 04,
Đà Lạt: 24
Đà Lạt: Trúng
03-09-22TP HCM: 46,
Long An: 77,
Bình Phước: 01,
Hậu Giang: 84
TP HCM: Trúng
02-09-22Vĩnh Long: 26,
Bình Dương: 29,
Trà Vinh: 57
Vĩnh Long: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
01-09-22Tây Ninh: 24,
An Giang: 87,
Bình Thuận: 18
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
31-08-22Đồng Nai: 46,
Cần Thơ: 59,
Sóc Trăng: 88
Đồng Nai: Trúng
30-08-22Bến Tre: 53,
Vũng Tàu: 76,
Bạc Liêu: 66
Trượt
29-08-22TP HCM: 44,
Đồng Tháp: 24,
Cà Mau: 67
TP HCM: Trúng,
Cà Mau: Trúng
28-08-22Tiền Giang: 58,
Kiên Giang: 72,
Đà Lạt: 01
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng
27-08-22TP HCM: 86,
Long An: 97,
Bình Phước: 06,
Hậu Giang: 85
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
24-08-22Đồng Nai: 68,
Cần Thơ: 09,
Sóc Trăng: 57
Cần Thơ: Trúng
23-08-22Bến Tre: 86,
Vũng Tàu: 54,
Bạc Liêu: 47
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
22-08-22TP HCM: 11,
Đồng Tháp: 89,
Cà Mau: 03
Cà Mau: Trúng
21-08-22Tiền Giang: 58,
Kiên Giang: 39,
Đà Lạt: 47
Tiền Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
20-08-22TP HCM: 65,
Long An: 52,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 11
Long An: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
19-08-22Vĩnh Long: 74,
Bình Dương: 44,
Trà Vinh: 46
Vĩnh Long: Trúng
18-08-22Tây Ninh: 23,
An Giang: 09,
Bình Thuận: 29
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng
17-08-22Đồng Nai: 39,
Cần Thơ: 40,
Sóc Trăng: 36
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
16-08-22Bến Tre: 93,
Vũng Tàu: 85,
Bạc Liêu: 84
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
15-08-22TP HCM: 99,
Đồng Tháp: 19,
Cà Mau: 47
TP HCM: Trúng,
Cà Mau: Trúng
14-08-22Tiền Giang: 72,
Kiên Giang: 69,
Đà Lạt: 52
Đà Lạt: Trúng
13-08-22TP HCM: 25,
Long An: 79,
Bình Phước: 22,
Hậu Giang: 78
Trượt
12-08-22Vĩnh Long: 99,
Bình Dương: 70,
Trà Vinh: 90
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
11-08-22Tây Ninh: 31,
An Giang: 37,
Bình Thuận: 76
Bình Thuận: Trúng
10-08-22Đồng Nai: 03,
Cần Thơ: 67,
Sóc Trăng: 56
Cần Thơ: Trúng
09-08-22Bến Tre: 68,
Vũng Tàu: 73,
Bạc Liêu: 32
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
08-08-22TP HCM: 41,
Đồng Tháp: 89,
Cà Mau: 90
Trượt
07-08-22Tiền Giang: 88,
Kiên Giang: 47,
Đà Lạt: 38
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
06-08-22TP HCM: 83,
Long An: 28,
Bình Phước: 88,
Hậu Giang: 06
Trượt
05-08-22Vĩnh Long: 87,
Bình Dương: 12,
Trà Vinh: 53
Vĩnh Long: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
04-08-22Tây Ninh: 96,
An Giang: 74,
Bình Thuận: 26
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
03-08-22Đồng Nai: 17,
Cần Thơ: 98,
Sóc Trăng: 89
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
02-08-22Bến Tre: 40,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 92
Bến Tre: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
01-08-22TP HCM: 04,
Đồng Tháp: 66,
Cà Mau: 33
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng