Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 chúc các bạn thành công với những con số!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
09-02-23
09-02-23Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng Bạch Thủ
08-02-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Ăn đầu 4
07-02-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Win đuôi 0,
Quảng Nam: Ăn Bạch Thủ
06-02-23TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trượt
05-02-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Kon Tum: Win đuôi 5,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 6
04-02-23Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Win Bạch Thủ,
Quảng Ngãi: Ăn Bạch Thủ,
Đắc Nông: Win đầu 6
03-02-23Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Gia Lai: Trúng Bạch Thủ
02-02-23Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Quảng Bình: Win đầu 3
01-02-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Ăn Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
31-01-23Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Trúng đuôi 6,
Quảng Nam: Ăn Bạch Thủ
30-01-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng Bạch Thủ,
Phú Yên: Ăn Bạch Thủ
29-01-23TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
TT Huế: Win Bạch Thủ,
Kon Tum: Trúng Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Win Bạch Thủ
28-01-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 6,
Đắc Nông: Trúng đuôi 1
27-01-23Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Gia Lai: Ăn đuôi 1,
Ninh Thuận: Win đầu 8
26-01-23Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Bình Định: Win Bạch Thủ,
Quảng Trị: Ăn đầu 5,
Quảng Bình: Ăn Bạch Thủ
25-01-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đuôi 0,
Khánh Hòa: Ăn Bạch Thủ
24-01-23Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Ăn đuôi 7,
Quảng Nam: Trúng đầu 6
23-01-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9TT Huế: Trúng Bạch Thủ
22-01-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
TT Huế: Ăn Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Trúng đầu 2
21-01-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Win đuôi 9,
Quảng Ngãi: Ăn đầu 0,
Đắc Nông: Win đầu 7
20-01-23Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Gia Lai: Ăn đầu 4,
Ninh Thuận: Trúng Bạch Thủ
19-01-23Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Bình Định: Trúng đầu 7,
Quảng Trị: Trúng đuôi 8
18-01-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Khánh Hòa: Trúng đầu 3
17-01-23Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Quảng Nam: Trúng đầu 3
16-01-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
TT Huế: Win Bạch Thủ,
Phú Yên: Trúng đầu 2
15-01-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
TT Huế: Trúng đuôi 1,
Kon Tum: Ăn đuôi 8,
Khánh Hòa: Trúng đầu 4
14-01-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Win đuôi 5,
Quảng Ngãi: Win đầu 3
13-01-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Gia Lai: Trúng đầu 6
12-01-23Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Bình Định: Ăn đuôi 3,
Quảng Trị: Win đuôi 3
11-01-23Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Win đầu 2,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 6
10-01-23Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Ăn đầu 2,
Quảng Nam: Trúng đuôi 0
09-01-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 7
TT Huế: Ăn đầu 8,
Phú Yên: Ăn đầu 9
08-01-23TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng đuôi 8,
Kon Tum: Ăn Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Trúng đầu 6
07-01-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trượt
06-01-23Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Gia Lai: Win đuôi 5,
Ninh Thuận: Win đầu 8
05-01-23Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Quảng Trị: Ăn đầu 0,
Quảng Bình: Ăn Bạch Thủ
04-01-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Ăn đầu 9,
Khánh Hòa: Trúng Bạch Thủ
03-01-23Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng đuôi 6,
Quảng Nam: Win Bạch Thủ
02-01-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Phú Yên: Ăn Bạch Thủ
01-01-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đầu 7,
Kon Tum: Ăn đuôi 9,
Khánh Hòa: Win đuôi 4
31-12-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Ăn đuôi 2,
Quảng Ngãi: Win Bạch Thủ,
Đắc Nông: Ăn đầu 2
30-12-22Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Gia Lai: Trúng Bạch Thủ
29-12-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Bình Định: Ăn đầu 3,
Quảng Trị: Win đầu 7
28-12-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Khánh Hòa: Trúng đầu 8
27-12-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Win đuôi 3,
Quảng Nam: Ăn đầu 2
26-12-22TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng Bạch Thủ,
Phú Yên: Trúng Bạch Thủ
25-12-22TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
TT Huế: Win đuôi 8,
Kon Tum: Win đuôi 8,
Khánh Hòa: Ăn đuôi 6
24-12-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Win đầu 5,
Quảng Ngãi: Trúng Bạch Thủ,
Đắc Nông: Ăn đuôi 7
23-12-22Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Gia Lai: Ăn đuôi 2,
Ninh Thuận: Trúng Bạch Thủ
22-12-22Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Bình Định: Ăn đuôi 7,
Quảng Bình: Win đuôi 3
21-12-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Ăn Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Ăn đuôi 5
20-12-22Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Trúng đuôi 0
19-12-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
TT Huế: Ăn đầu 9,
Phú Yên: Trúng đuôi 7
18-12-22TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
TT Huế: Trúng Bạch Thủ,
Kon Tum: Win đầu 6,
Khánh Hòa: Win Bạch Thủ
17-12-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Đắc Nông: Ăn Bạch Thủ
16-12-22Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Gia Lai: Ăn Bạch Thủ,
Ninh Thuận: Trúng Bạch Thủ
15-12-22Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Bình Định: Ăn Bạch Thủ,
Quảng Bình: Trúng đuôi 3
14-12-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 6
13-12-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trượt
12-12-22TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trượt
11-12-22Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Kon Tum: Trúng đầu 2,
Khánh Hòa: Ăn đuôi 9
10-12-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đầu 6,
Đắc Nông: Win đầu 0
09-12-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Ninh Thuận: Win Bạch Thủ
08-12-22Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Bình Định: Trúng đầu 9
07-12-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đầu 9,
Khánh Hòa: Trúng Bạch Thủ
06-12-22Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Trúng đuôi 0
05-12-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 2
TT Huế: Ăn đầu 4,
Phú Yên: Ăn đầu 9
04-12-22Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Khánh Hòa: Win đuôi 9
03-12-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Ăn đầu 6,
Quảng Ngãi: Win Bạch Thủ
02-12-22Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Ninh Thuận: Ăn Bạch Thủ
01-12-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Bình Định: Trúng đầu 3,
Quảng Trị: Trúng đuôi 9
30-11-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt
29-11-22Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Quảng Nam: Ăn đầu 0
28-11-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
TT Huế: Win đầu 3
27-11-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Kon Tum: Trúng Bạch Thủ
26-11-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Ăn đuôi 5,
Quảng Ngãi: Ăn đầu 9
25-11-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Ninh Thuận: Win đầu 0
24-11-22Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Bình Định: Trúng đầu 5,
Quảng Bình: Trúng đầu 2
23-11-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Khánh Hòa: Ăn đầu 8
22-11-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Win đầu 5,
Quảng Nam: Trúng Bạch Thủ
21-11-22TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
TT Huế: Win đuôi 1
20-11-22Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Kon Tum: Trúng đầu 5
19-11-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Win đầu 2,
Quảng Ngãi: Trúng Bạch Thủ,
Đắc Nông: Ăn đuôi 0
17-11-22Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 9Bình Định: Ăn đuôi 9