Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 chúc các bạn thành công với những con số!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-09-22
24-09-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Win đuôi 9,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 4,
Đắc Nông: Win Bạch Thủ
23-09-22Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Gia Lai: Ăn đầu 9,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 0
22-09-22Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng đầu 4,
Quảng Trị: Win Bạch Thủ,
Quảng Bình: Ăn đuôi 4
21-09-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Win đầu 6,
Khánh Hòa: Win Bạch Thủ
20-09-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trượt
19-09-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trượt
18-09-22Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Khánh Hòa: Win đầu 8
17-09-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Đắc Nông: Win đuôi 9
16-09-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng Bạch Thủ
15-09-22Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Bình Định: Win đầu 1,
Quảng Trị: Ăn đuôi 1,
Quảng Bình: Ăn Bạch Thủ
14-09-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đầu 5
13-09-22Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trượt
12-09-22TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đuôi 9,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
11-09-22Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 1
10-09-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 6
09-09-22Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trượt
08-09-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đầu 0
07-09-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng đầu 2
06-09-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Trúng đuôi 5,
Quảng Nam: Trúng đuôi 8
05-09-22TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
TT Huế: Trúng đuôi 8
04-09-22Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Kon Tum: Trúng đầu 1
03-09-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đuôi 8,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 7,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
02-09-22Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Gia Lai: Trúng đầu 9,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
01-09-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng đầu 8,
Quảng Trị: Trúng đuôi 0,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
31-08-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trượt
30-08-22Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trượt
29-08-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đầu 8
28-08-22Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đuôi 2,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
27-08-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đầu 1,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 4,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
24-08-22Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 2
23-08-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Quảng Nam: Trúng đầu 2
22-08-22TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 2
21-08-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Kon Tum: Trúng đuôi 6,
Khánh Hòa: Trúng đầu 9
20-08-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đuôi 9,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 3
19-08-22Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Gia Lai: Trúng đầu 0,
Ninh Thuận: Trúng đầu 3
18-08-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đuôi 2,
Quảng Bình: Trúng đuôi 1
17-08-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
16-08-22Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Đắc Lắc: Trúng đầu 7,
Quảng Nam: Trúng đuôi 1
15-08-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đuôi 7
14-08-22Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Khánh Hòa: Trúng đầu 3
13-08-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trượt
12-08-22Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Gia Lai: Trúng đuôi 2,
Ninh Thuận: Trúng đầu 5
11-08-22Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt
10-08-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đuôi 7
09-08-22Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Trúng đuôi 8
08-08-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đuôi 8,
Phú Yên: Trúng đầu 5
07-08-22Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Kon Tum: Trúng đầu 8,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 6
06-08-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Quảng Ngãi: Trúng đầu 2,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
05-08-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Ninh Thuận: Trúng đầu 1
04-08-22Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Quảng Bình: Trúng đầu 4
03-08-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
02-08-22Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Trúng đuôi 0,
Quảng Nam: Trúng đuôi 8
01-08-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 2
TT Huế: Trúng đầu 8,
Phú Yên: Trúng đuôi 2