Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 chúc các bạn thành công với những con số!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
01-06-23
31-05-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Win đuôi 5,
Khánh Hòa: Trúng đầu 2
28-05-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đuôi 3,
Kon Tum: Ăn đuôi 0,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
27-05-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Ăn đuôi 5,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 4
26-05-23Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Gia Lai: Trúng Bạch Thủ,
Ninh Thuận: Ăn Bạch Thủ
25-05-23Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Bình Định: Trúng Bạch Thủ,
Quảng Trị: Win đuôi 9,
Quảng Bình: Trúng Bạch Thủ
24-05-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Khánh Hòa: Ăn Bạch Thủ
23-05-23Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Ăn đầu 7,
Quảng Nam: Win đầu 6
22-05-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 0
TT Huế: Win Bạch Thủ,
Phú Yên: Trúng đầu 3
21-05-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
TT Huế: Trúng đầu 5,
Kon Tum: Trúng đầu 3,
Khánh Hòa: Win đầu 7
20-05-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đầu 5,
Quảng Ngãi: Trúng Bạch Thủ
19-05-23Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Gia Lai: Win đuôi 9,
Ninh Thuận: Win đuôi 9
18-05-23Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Bình Định: Ăn đầu 9,
Quảng Trị: Ăn Bạch Thủ,
Quảng Bình: Trúng đầu 9
17-05-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Win đầu 9,
Khánh Hòa: Ăn đuôi 9
16-05-23Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Quảng Nam: Ăn đầu 8
15-05-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
TT Huế: Win đuôi 4,
Phú Yên: Ăn Bạch Thủ
14-05-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng đuôi 2,
Kon Tum: Win đuôi 9
13-05-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Quảng Ngãi: Ăn đuôi 3,
Đắc Nông: Trúng đuôi 0
12-05-23Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trượt
11-05-23Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng Bạch Thủ,
Quảng Bình: Trúng đuôi 4
10-05-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Ăn Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Win đuôi 3
09-05-23Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Ăn Bạch Thủ,
Quảng Nam: Trúng đuôi 5
08-05-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Phú Yên: Ăn đầu 8
07-05-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
TT Huế: Win đầu 1,
Kon Tum: Ăn đầu 5,
Khánh Hòa: Ăn đuôi 8
06-05-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Ăn đuôi 8,
Quảng Ngãi: Trúng Bạch Thủ,
Đắc Nông: Ăn Bạch Thủ
05-05-23Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Gia Lai: Ăn Bạch Thủ,
Ninh Thuận: Trúng Bạch Thủ
04-05-23Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Quảng Trị: Win Bạch Thủ,
Quảng Bình: Win đuôi 4
03-05-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Ăn Bạch Thủ
02-05-23Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Đắc Lắc: Win đầu 6,
Quảng Nam: Win đầu 8
01-05-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt
30-04-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Khánh Hòa: Win Bạch Thủ
29-04-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 4,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 0,
Đắc Nông: Trúng đuôi 1
28-04-23Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Gia Lai: Win Bạch Thủ,
Ninh Thuận: Ăn Bạch Thủ
27-04-23Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Quảng Trị: Win đuôi 7,
Quảng Bình: Ăn đầu 1
26-04-23Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Win đuôi 7,
Khánh Hòa: Ăn đầu 7
25-04-23Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trượt
24-04-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
TT Huế: Trúng đầu 1,
Phú Yên: Trúng đuôi 6
23-04-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Khánh Hòa: Trúng đầu 3
22-04-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Win đuôi 4,
Quảng Ngãi: Win đuôi 3
21-04-23Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Ninh Thuận: Trúng đuôi 9
20-04-23Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Bình Định: Win Bạch Thủ,
Quảng Trị: Trúng đầu 8,
Quảng Bình: Ăn đầu 9
19-04-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Ăn đầu 5,
Khánh Hòa: Trúng đầu 3
18-04-23Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Ăn đầu 4
17-04-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Phú Yên: Win đuôi 3
16-04-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Kon Tum: Trúng Bạch Thủ
15-04-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trượt
14-04-23Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Gia Lai: Win đuôi 6,
Ninh Thuận: Ăn đầu 6
13-04-23Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Quảng Trị: Win Bạch Thủ
12-04-23Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng Bạch Thủ
11-04-23Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Ăn đầu 9
10-04-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 7
TT Huế: Win đầu 1,
Phú Yên: Trúng đuôi 7
09-04-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
TT Huế: Ăn đuôi 2,
Kon Tum: Win Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Ăn đầu 1
08-04-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Quảng Ngãi: Ăn đuôi 8,
Đắc Nông: Ăn đuôi 0
07-04-23Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trượt
06-04-23Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Bình Định: Trúng đuôi 3,
Quảng Trị: Trúng đuôi 7
05-04-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Khánh Hòa: Trúng Bạch Thủ
04-04-23Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trượt
03-04-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
TT Huế: Ăn đầu 1
02-04-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Khánh Hòa: Win Bạch Thủ
01-04-23Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Win đầu 2
31-03-23Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Ninh Thuận: Ăn đầu 0
30-03-23Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Bình Định: Win đuôi 8,
Quảng Trị: Trúng đuôi 0,
Quảng Bình: Win đuôi 7
29-03-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Khánh Hòa: Trúng đuôi 6
28-03-23Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Trúng đầu 4,
Quảng Nam: Win đầu 5
27-03-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7
TT Huế: Win Bạch Thủ,
Phú Yên: Win đuôi 7
26-03-23TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
TT Huế: Ăn đuôi 3,
Kon Tum: Win Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 0
25-03-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Win đầu 8
24-03-23Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Gia Lai: Ăn Bạch Thủ,
Ninh Thuận: Trúng Bạch Thủ
23-03-23Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Bình Định: Win Bạch Thủ,
Quảng Trị: Win đuôi 3,
Quảng Bình: Win đầu 9
22-03-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Win đuôi 2
21-03-23Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Quảng Nam: Ăn đầu 1
20-03-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
TT Huế: Ăn đuôi 7,
Phú Yên: Win đầu 1
19-03-23TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
TT Huế: Ăn đầu 9,
Kon Tum: Ăn Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Win đuôi 9
18-03-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Ăn đuôi 1,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 1
17-03-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng đuôi 7
16-03-23Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Bình Định: Trúng đầu 2,
Quảng Bình: Win đuôi 7
15-03-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đầu 8
14-03-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng Bạch Thủ,
Quảng Nam: Win đuôi 4
13-03-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 1
TT Huế: Ăn Bạch Thủ,
Phú Yên: Trúng đuôi 1
12-03-23TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đuôi 1,
Kon Tum: Trúng đuôi 7,
Khánh Hòa: Ăn Bạch Thủ
11-03-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đầu 4,
Đắc Nông: Trúng đầu 3
10-03-23Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trượt
09-03-23Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt