Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 chúc các bạn thành công với những con số!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-05-22
24-05-22Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
23-05-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng đầu 8,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
22-05-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 7
21-05-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đầu 2,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 1
20-05-22Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Gia Lai: Trúng đầu 5,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
19-05-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đuôi 8
18-05-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đuôi 2,
Khánh Hòa: Trúng đầu 3
17-05-22Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Đắc Lắc: Trúng đuôi 3,
Quảng Nam: Trúng đuôi 6
16-05-22TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng đầu 1
15-05-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
14-05-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng đuôi 3,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 2
13-05-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng đầu 1,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 0
12-05-22Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đầu 7
11-05-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 4,
Khánh Hòa: Trúng đầu 2
10-05-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Trúng đầu 5,
Quảng Nam: Trúng đầu 5
09-05-22TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
TT Huế: Trúng đầu 7,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
08-05-22Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đuôi 0,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
07-05-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 6,
Đắc Nông: Trúng đầu 2
06-05-22Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Gia Lai: Trúng đuôi 7,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
05-05-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Bình Định: Trúng đầu 8,
Quảng Trị: Trúng đuôi 8,
Quảng Bình: Trúng đầu 0
04-05-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đầu 0,
Khánh Hòa: Trúng đầu 0
03-05-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đuôi 8
02-05-22TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
01-05-22Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Kon Tum: Trúng đuôi 4,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 4
30-04-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đuôi 9,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đuôi 8
29-04-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
28-04-22Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng đầu 1,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 1
27-04-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đầu 4
26-04-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đuôi 7
25-04-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trượt
24-04-22Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trượt
23-04-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đuôi 8,
Đắc Nông: Trúng đầu 6
22-04-22Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Gia Lai: Trúng đầu 6
21-04-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Bình Định: Trúng đầu 3,
Quảng Bình: Trúng đầu 9
20-04-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng đầu 3
19-04-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Đắc Lắc: Trúng đuôi 0,
Quảng Nam: Trúng đầu 5
18-04-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đuôi 4,
Phú Yên: Trúng đầu 9
17-04-22Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trượt
16-04-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 5,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 3,
Đắc Nông: Trúng đầu 2
15-04-22Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trượt
14-04-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng Đặc Biệt
13-04-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đuôi 4,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
12-04-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
11-04-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đầu 9,
Phú Yên: Trúng đầu 4
10-04-22Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đuôi 9,
Khánh Hòa: Trúng đầu 9
09-04-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đuôi 9,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 0,
Đắc Nông: Trúng đuôi 8
08-04-22Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
07-04-22Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng đầu 4,
Quảng Trị: Trúng đầu 8,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
06-04-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
05-04-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đuôi 7
04-04-22TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 9
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 3
03-04-22Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đuôi 7,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
02-04-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đầu 9,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 1
01-04-22Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Ninh Thuận: Trúng đuôi 5
31-03-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 2
30-03-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đuôi 2,
Khánh Hòa: Trúng đầu 0
29-03-22Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Quảng Nam: Trúng đuôi 3
28-03-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
27-03-22Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Kon Tum: Trúng đuôi 6,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 6
26-03-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 6,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đuôi 1
25-03-22Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 1
24-03-22Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Bình Định: Trúng đầu 6,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
23-03-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đuôi 6,
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
22-03-22Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đầu 3
21-03-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
20-03-22Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
19-03-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đuôi 1
18-03-22Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng đầu 5,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
17-03-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt
16-03-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đầu 3
15-03-22Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Trúng đầu 8,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
14-03-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đầu 4,
Phú Yên: Trúng đầu 9
13-03-22Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Khánh Hòa: Trúng đầu 4
12-03-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 5,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 4,
Đắc Nông: Trúng đầu 9
11-03-22Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Gia Lai: Trúng đầu 2,
Ninh Thuận: Trúng đầu 8
10-03-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Bình Định: Trúng đuôi 0,
Quảng Trị: Trúng đuôi 7,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
09-03-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đuôi 8,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
08-03-22Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
07-03-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng đuôi 3,
Phú Yên: Trúng đầu 0
06-03-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trượt
05-03-22Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 8
04-03-22Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 1
03-03-22Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đầu 7,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
02-03-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 8
01-03-22Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Quảng Nam: Trúng đầu 7
28-02-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
TT Huế: Trúng đầu 4,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
27-02-22Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đầu 9,
Khánh Hòa: Trúng đầu 6
26-02-22Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 1