Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 chúc các bạn thành công với những con số!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
01-10-23
30-09-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Ăn Bạch Thủ,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 8,
Đắc Nông: Trúng đuôi 9
29-09-23Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Gia Lai: Ăn đuôi 4,
Ninh Thuận: Win đuôi 6
28-09-23Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Bình Định: Ăn Bạch Thủ,
Quảng Trị: Ăn Bạch Thủ
27-09-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 6,
Khánh Hòa: Ăn Bạch Thủ
26-09-23Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Ăn đầu 7,
Quảng Nam: Ăn Bạch Thủ
25-09-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 0
TT Huế: Ăn đầu 5,
Phú Yên: Ăn Bạch Thủ
24-09-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 9
TT Huế: Ăn đầu 7,
Kon Tum: Trúng Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Trúng đầu 5
23-09-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Ăn đuôi 3,
Quảng Ngãi: Ăn Bạch Thủ,
Đắc Nông: Ăn đuôi 1
22-09-23Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Gia Lai: Win Bạch Thủ,
Ninh Thuận: Trúng Bạch Thủ
21-09-23Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Quảng Trị: Ăn Bạch Thủ,
Quảng Bình: Ăn Bạch Thủ
20-09-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Khánh Hòa: Win đầu 8
19-09-23Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Đắc Lắc: Win đầu 8,
Quảng Nam: Ăn Bạch Thủ
18-09-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng đầu 5,
Phú Yên: Win đuôi 5
17-09-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đầu 7,
Kon Tum: Win đầu 7,
Khánh Hòa: Ăn Bạch Thủ
16-09-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Win đầu 0,
Quảng Ngãi: Win đuôi 0,
Đắc Nông: Trúng đầu 5
15-09-23Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Gia Lai: Win đuôi 7,
Ninh Thuận: Win đuôi 4
14-09-23Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Bình Định: Ăn đuôi 2,
Quảng Trị: Ăn đuôi 8,
Quảng Bình: Trúng Bạch Thủ
13-09-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đuôi 7,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 7
12-09-23Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Win Bạch Thủ,
Quảng Nam: Trúng đầu 0
11-09-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 2
TT Huế: Ăn đuôi 5,
Phú Yên: Ăn đuôi 2
10-09-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
TT Huế: Trúng đầu 3,
Kon Tum: Ăn đuôi 9,
Khánh Hòa: Ăn Bạch Thủ
09-09-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng Bạch Thủ,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 1
08-09-23Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Ninh Thuận: Trúng Bạch Thủ
07-09-23Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Bình Định: Trúng đuôi 6,
Quảng Trị: Trúng đuôi 1
06-09-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Ăn Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Ăn đầu 9
05-09-23Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Win đuôi 6
04-09-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Phú Yên: Win đuôi 6
03-09-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trượt
02-09-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng đầu 1,
Quảng Ngãi: Trúng Bạch Thủ,
Đắc Nông: Win đầu 6
01-09-23Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Gia Lai: Trúng đầu 1,
Ninh Thuận: Trúng đầu 4
31-08-23Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Bình Định: Ăn đuôi 5,
Quảng Trị: Trúng đầu 2,
Quảng Bình: Trúng Bạch Thủ
30-08-23Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Ăn đầu 2,
Khánh Hòa: Win Bạch Thủ
29-08-23Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Ăn đầu 4
28-08-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trượt
27-08-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
TT Huế: Win Bạch Thủ,
Kon Tum: Ăn đuôi 2
26-08-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Win Bạch Thủ,
Quảng Ngãi: Ăn Bạch Thủ,
Đắc Nông: Win đuôi 3
25-08-23Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Gia Lai: Trúng đuôi 9,
Ninh Thuận: Win Bạch Thủ
24-08-23Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Bình Định: Ăn đuôi 3,
Quảng Bình: Trúng Bạch Thủ
23-08-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Ăn Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Ăn đuôi 7
22-08-23Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Trúng Bạch Thủ
21-08-23TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 2
TT Huế: Trúng Bạch Thủ
20-08-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
TT Huế: Win đuôi 1
19-08-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Quảng Ngãi: Trúng đầu 8,
Đắc Nông: Trúng Bạch Thủ
18-08-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Gia Lai: Trúng đuôi 6,
Ninh Thuận: Win Bạch Thủ
17-08-23Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Bình Định: Trúng đầu 2,
Quảng Trị: Ăn Bạch Thủ,
Quảng Bình: Trúng đầu 8
16-08-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Win đầu 7,
Khánh Hòa: Ăn Bạch Thủ