Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CHẮC ĂN MIỀN BẮC

 Các bạn sẽ nhận được số từ bây giờ

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-09-22
24-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Win đầu 5
23-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Ăn đầu 3
22-09-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Win đầu 7
21-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Ăn đầu 2
20-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Ăn đầu 2
19-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9
18-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Ăn Bạch Thủ
17-09-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt
16-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt
15-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Ăn đầu 5
14-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt
13-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt
12-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt
11-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt
10-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt
09-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9
08-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt
07-09-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt
06-09-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1
05-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt
04-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt
03-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề
02-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3
01-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề
31-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề
30-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt
29-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6
28-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
27-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1
26-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt
25-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
24-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
23-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3
22-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
21-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6
20-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề
19-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0
18-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt
17-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
16-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
15-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
14-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1
13-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
12-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7
11-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt
10-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt
09-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
08-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
07-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
06-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
05-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
04-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt
03-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8
02-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
01-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề