Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CHẮC ĂN MIỀN BẮC

 Các bạn sẽ nhận được số từ bây giờ

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-05-22
24-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt
23-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
22-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
21-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9
20-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt
19-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
18-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
17-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
16-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề
15-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt
14-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề
13-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
12-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
11-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
10-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
09-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt
08-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
07-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0
06-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
05-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
04-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1
03-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề
02-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt
01-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề
30-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2
29-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề
28-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề
27-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
26-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt
25-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt
24-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề
23-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1
22-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
21-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
20-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
19-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề
18-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
17-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt
16-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5
15-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt
14-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề
13-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề
12-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
11-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
10-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
09-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt
08-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
07-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt
06-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề
05-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt
04-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4
03-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
02-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
01-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt
31-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề
30-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1
29-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
28-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8
27-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề
26-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề
25-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6
24-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
23-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề
22-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1
21-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
20-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4
19-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt
18-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt
17-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt
16-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
15-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6
14-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
13-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
12-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5
11-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
10-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
09-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
08-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề
07-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
06-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
05-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt
04-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt
03-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt
02-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt
01-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề
28-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt
27-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề
26-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
25-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
24-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
23-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
22-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
21-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
20-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
19-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6
18-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9
17-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5
16-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6
15-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
14-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề
13-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt
12-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt
11-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
10-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt
09-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9
08-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề
07-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
06-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt
05-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
04-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4
30-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
29-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
28-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
27-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề
26-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt
25-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt
24-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
23-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt
22-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt
21-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề
20-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt
19-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
18-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8
17-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4
16-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề
15-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt
14-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề
13-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
12-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt
11-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề
10-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4
09-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
08-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề
07-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt
06-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt
05-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt
04-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt
03-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt
02-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
01-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
31-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
30-12-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt
29-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
28-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
27-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0
26-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề
25-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2
24-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt
23-12-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
22-12-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt
21-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8
20-12-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
19-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề
18-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề
17-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5
16-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
15-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
14-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
13-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
12-12-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt
11-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2
10-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt
09-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
08-12-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
07-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
06-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề
05-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề
04-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4
03-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
02-12-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
01-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
30-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
29-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8
28-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
27-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
26-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
25-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
24-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề
23-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8
22-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề
21-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
20-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề
19-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề
18-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
17-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
16-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề
15-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
14-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề
13-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3
12-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
11-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề
10-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
09-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
08-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7
07-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
06-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt
05-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề
04-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
03-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
02-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0