Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CHẮC ĂN MIỀN BẮC

 Các bạn sẽ nhận được số từ bây giờ

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
28-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
27-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
26-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
25-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
24-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề
23-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8
22-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề
21-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
20-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề
19-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề
18-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
17-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
16-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề
15-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
14-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề
13-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3
12-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
11-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề
10-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
09-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
08-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7
07-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
06-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt
05-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề
04-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
03-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
02-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
01-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
31-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
30-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4
29-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3
28-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề
27-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
26-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
25-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt
24-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề
23-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
22-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
21-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
20-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề
19-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
18-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
17-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
16-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề
15-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
14-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề
13-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề
12-10-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
11-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
10-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
09-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề
08-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
07-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6
06-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt
05-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
04-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
03-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8
02-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7
01-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2
30-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
29-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt
28-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
27-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt
26-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
25-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0
24-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt
23-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
22-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
21-09-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8
20-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt
19-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
18-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
17-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
16-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
15-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề
14-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
13-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
12-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
11-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5
10-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề
09-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
08-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt
07-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề
06-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
05-09-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt
04-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5
03-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt
02-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề
01-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề
31-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2
30-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
29-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt
28-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
27-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt
26-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
25-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt
24-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
23-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt
22-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt
21-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
20-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9
19-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
18-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4
17-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề
16-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề
15-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
14-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
13-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt
12-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt
11-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt
10-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề
09-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề
08-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
07-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
06-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
05-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8
04-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt
03-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề
02-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt
01-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8
31-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
30-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
29-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề
28-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt
27-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
26-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề
25-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt
24-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt
23-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt
22-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6
21-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt
20-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt
19-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3
18-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
17-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
16-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt
15-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
14-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt
13-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
12-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt
11-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề
10-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt
09-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt
08-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
07-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8
06-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
05-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0
04-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
03-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt
02-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
01-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt