Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CHẮC ĂN MIỀN BẮC

 Các bạn sẽ nhận được số từ bây giờ

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
01-06-23
31-05-23Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6
30-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Ăn đuôi 5
29-05-23Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6
28-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Bạch Thủ
27-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 7Win đuôi 7
26-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
25-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt
24-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Ăn đuôi 6
23-05-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Ăn đầu 7
22-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Ăn đuôi 4
21-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9
20-05-23Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt
19-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Ăn đuôi 7
18-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Win đầu 3
17-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 9Win Bạch Thủ
16-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 8Ăn đầu 3
15-05-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Ăn đuôi 6
14-05-23Đầu: 5 - Đuôi: 3Win Bạch Thủ
13-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt
12-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 2Win Bạch Thủ
11-05-23Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3
10-05-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9
09-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Win đầu 4
08-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8
07-05-23Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
06-05-23Đầu: 2 - Đuôi: 4Win đuôi 4
05-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Win đầu 4
04-05-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt
03-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Ăn đuôi 6
02-05-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Win đuôi 5
01-05-23Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt
30-04-23Đầu: 9 - Đuôi: 9Win đuôi 9
29-04-23Đầu: 0 - Đuôi: 9Win đuôi 9
28-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt
27-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt
26-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7
25-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
24-04-23Đầu: 0 - Đuôi: 9Ăn đầu 0
23-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7
22-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 2Win Bạch Thủ
21-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 5Win đầu 1
20-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
19-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
18-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt
17-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt
16-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 9Ăn đầu 4
15-04-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
14-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Win đuôi 4
13-04-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt
12-04-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt
11-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt
10-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6
09-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt
08-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
07-04-23Đầu: 6 - Đuôi: 6Ăn đuôi 6
06-04-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt
05-04-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2
04-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Win Bạch Thủ
03-04-23Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
02-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Bạch Thủ
01-04-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Win đầu 4
31-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 1Ăn đuôi 1
30-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Win đầu 0
29-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 7Win Bạch Thủ
28-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Ăn đầu 2
27-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
26-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt
25-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Win đầu 7
24-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 4Win đầu 5
23-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt
22-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9
21-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
20-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 9Win đầu 9
19-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 1Win đầu 0
18-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 5Ăn đầu 7
17-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
16-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Win đuôi 1
15-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt
14-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 9Ăn đuôi 9
13-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
12-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 0Ăn đầu 9
11-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7
10-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt
09-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
08-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 4Win đầu 8
07-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Bạch Thủ
06-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Ăn Bạch Thủ
05-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt
04-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 3Win đuôi 3
03-03-23Đầu: 5 - Đuôi: 1Ăn đầu 5
02-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7
01-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt