Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CHẮC ĂN MIỀN BẮC

 Các bạn sẽ nhận được số từ bây giờ

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
09-02-23
09-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt
08-02-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt
07-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
06-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 3Ăn đầu 9
05-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 4Ăn đuôi 4
04-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Bạch Thủ
03-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt
02-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Win đuôi 5
01-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 7Win đầu 3
31-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
30-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 8Ăn đầu 7
29-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Ăn Bạch Thủ
28-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Ăn đầu 1
27-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
26-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 4Win đuôi 4
25-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 7Ăn đầu 7
20-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 5Win đầu 6
19-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Win đuôi 7
18-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Win Bạch Thủ
17-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6
16-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Win Bạch Thủ
15-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt
14-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Win đầu 4
13-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Ăn đầu 6
12-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 1Ăn đầu 5
11-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Ăn Bạch Thủ
10-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Bạch Thủ
09-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
08-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Win đầu 4
07-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Win đuôi 7
06-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
05-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 1Ăn Bạch Thủ
04-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Bạch Thủ
03-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Bạch Thủ
02-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 5Ăn đuôi 5
01-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0
31-12-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Ăn đầu 9
30-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt
29-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Ăn đầu 4
28-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Win đầu 4
27-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Ăn đuôi 7
26-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Ăn đầu 0
25-12-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt
24-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3
23-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Win đầu 2
22-12-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Win đuôi 8
21-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Win đuôi 2
20-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
19-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Win đầu 3
18-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Ăn đuôi 5
17-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Win đầu 2
16-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Win đuôi 6
15-12-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt
14-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Ăn đầu 0
13-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8
12-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt
11-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Win Bạch Thủ
10-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
09-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Bạch Thủ
08-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Win đuôi 2
07-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Win đuôi 9
06-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Ăn đuôi 7
05-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Win đầu 5
04-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
03-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Ăn đuôi 6
02-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt
01-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Win Bạch Thủ
30-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt
29-11-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8
28-11-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt
27-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt
26-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
25-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Ăn Bạch Thủ
24-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt
23-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Win đầu 7
22-11-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
21-11-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt
20-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Bạch Thủ
19-11-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt
18-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Ăn đầu 9
17-11-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt
16-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Ăn đuôi 8
15-11-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Ăn đầu 0
14-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Ăn đầu 3
13-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
12-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Bạch Thủ
11-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Win đuôi 6
10-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1
09-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Ăn đuôi 5
08-11-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
07-11-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Bạch Thủ
06-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
05-11-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Ăn đuôi 7
04-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Ăn đầu 7
03-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Bạch Thủ
02-11-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Bạch Thủ
01-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt