Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu chuẩn

 Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CHẮC ĂN MIỀN BẮC

 Các bạn sẽ nhận được số từ bây giờ

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

Đề đầu đuôi: 500,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
*
*
*
*
*

Ngày Dự Đoán Kết Quả
24-04
24-04Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt
23-04Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt
22-04Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
21-04Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt
20-04Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
19-04Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt
18-04Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề
17-04Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề
16-04Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5
15-04Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt
14-04Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9
13-04Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề
12-04Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
11-04Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt
10-04Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt
09-04Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
08-04Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
07-04Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
06-04Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1
05-04Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6
04-04Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề
03-04Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề
02-04Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0
01-04Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
31-03Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề
30-03Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt
29-03Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6
28-03Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt
27-03Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
26-03Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1
25-03Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4
24-03Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt
23-03Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt
22-03Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề
21-03Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt
20-03Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4
19-03Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt
18-03Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề
17-03Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt
16-03Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề
15-03Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3
14-03Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt
13-03Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt
12-03Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2