Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CHẮC ĂN MIỀN BẮC

 Các bạn sẽ nhận được số từ bây giờ

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
01-10-23
30-09-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
29-09-23Đầu: 9 - Đuôi: 4Win đuôi 4
28-09-23Đầu: 9 - Đuôi: 6Ăn đầu 9
27-09-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
26-09-23Đầu: 7 - Đuôi: 6Win đuôi 6
25-09-23Đầu: 7 - Đuôi: 6Win đầu 7
24-09-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
23-09-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt
22-09-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Win Bạch Thủ
21-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 3Win đầu 6
20-09-23Đầu: 0 - Đuôi: 0Ăn đầu 0
19-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Win đầu 2
18-09-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
17-09-23Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
16-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 4Win Bạch Thủ
15-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Win Bạch Thủ
14-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Bạch Thủ
13-09-23Đầu: 5 - Đuôi: 9Ăn đầu 5
12-09-23Đầu: 7 - Đuôi: 2Win đuôi 2
11-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6
10-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
09-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 2Win đuôi 2
08-09-23Đầu: 7 - Đuôi: 2Ăn đầu 7
07-09-23Đầu: 5 - Đuôi: 1Ăn đầu 5
06-09-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt
05-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6
04-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt
03-09-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Win đầu 8
02-09-23Đầu: 8 - Đuôi: 7Win đầu 8
01-09-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Ăn đầu 7
31-08-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Ăn đầu 4
30-08-23Đầu: 5 - Đuôi: 1Ăn Bạch Thủ
29-08-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Win đuôi 8
28-08-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt
27-08-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
26-08-23Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5
25-08-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Win Bạch Thủ
24-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Win đuôi 3
23-08-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
22-08-23Đầu: 2 - Đuôi: 9Ăn đuôi 9
21-08-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Win đầu 2
20-08-23Đầu: 0 - Đuôi: 0Win đầu 0
19-08-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
18-08-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
17-08-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Win Bạch Thủ
16-08-23Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Bạch Thủ