Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ đề Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 800.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau

 Chúc các bạn thắng lơn hôm nay !

 

Song Thủ Đề VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-09-21
17-09-2130,56Ăn đề 30
16-09-2184,86Trượt
15-09-2167,65Ăn đề 65
14-09-2155,59Ăn đề 59
13-09-2148,62Ăn đề 48
12-09-2169,76Trượt
11-09-2118,23Trượt
10-09-2135,29Ăn đề 29
09-09-2124,94Ăn đề 24
08-09-2181,43Trượt
07-09-2168,65Ăn đề 65
06-09-2132,73Trượt
05-09-2162,61Ăn đề 61
04-09-2135,55Ăn đề 55
03-09-2161,97Trượt
02-09-2131,92Trượt
01-09-2174,18Trượt
31-08-2133,51Trượt
30-08-2173,32Trượt
29-08-2192,07Trượt
28-08-2109,33Ăn đề 09
27-08-2159,77Ăn đề 59
26-08-2178,60Ăn đề 78
25-08-2102,89Ăn đề 89
24-08-2189,40Ăn đề 89
23-08-2154,98Trượt
22-08-2159,11Ăn đề 11
21-08-2177,29Trượt
20-08-2193,76Ăn đề 93
19-08-2144,65Ăn đề 44
18-08-2148,43Ăn đề 43
17-08-2162,31Ăn đề 62
16-08-2113,41Ăn đề 41
15-08-2114,97Ăn đề 97
14-08-2174,40Trượt
13-08-2187,50Trượt
12-08-2168,66Ăn đề 68
11-08-2120,83Ăn đề 20
10-08-2171,37Ăn đề 71
09-08-2151,50Ăn đề 51
08-08-2180,37Trượt
07-08-2149,10Trượt
06-08-2184,25Trượt
05-08-2167,03Trượt
04-08-2141,73Ăn đề 41
03-08-2196,62Trượt
02-08-2173,72Trượt
01-08-2181,35Ăn đề 81
31-07-2188,31Trượt
30-07-2126,15Ăn đề 15
29-07-2169,36Trượt
28-07-2141,27Trượt
27-07-2182,06Trượt
26-07-2139,50Trượt
25-07-2180,38Ăn đề 80
24-07-2171,25Trượt
23-07-2189,34Trượt
22-07-2166,86Ăn đề 66
21-07-2169,90Trượt
20-07-2136,24Ăn đề 36
19-07-2171,33Ăn đề 33
18-07-2172,06Ăn đề 72
17-07-2179,03Ăn đề 79
16-07-2111,82Ăn đề 82
15-07-2103,57Ăn đề 57
14-07-2112,44Trượt
13-07-2107,44Ăn đề 07
12-07-2158,03Trượt
11-07-2152,49Trượt
10-07-2123,94Ăn đề 94
09-07-2166,47Trượt
08-07-2199,05Trượt
07-07-2174,31Trượt
06-07-2168,13Ăn đề 68
05-07-2166,01Ăn đề 01
04-07-2150,25Trượt
03-07-2131,05Trượt
02-07-2187,00Trượt
01-07-2197,68Trượt
30-06-2108,58Ăn đề 08
29-06-2191,90Ăn đề 91
28-06-2158,21Ăn đề 58
27-06-2187,47Ăn đề 87
26-06-2190,60Ăn đề 90
25-06-2172,85Ăn đề 85
24-06-2118,97Trượt
23-06-2199,48Ăn đề 99
22-06-2140,05Ăn đề 05
21-06-2177,07Trượt
20-06-2174,42Trượt
19-06-2145,46Trượt
18-06-2161,54Ăn đề 61
17-06-2153,85Trượt
16-06-2182,52Trượt
15-06-2183,26Ăn đề 83
14-06-2124,46Ăn đề 46
13-06-2148,79Ăn đề 79
12-06-2182,83Ăn đề 83
11-06-2148,65Ăn đề 48
10-06-2179,39Ăn đề 79
09-06-2149,45Trượt
08-06-2166,65Ăn đề 66
07-06-2194,34Trượt
06-06-2111,63Ăn đề 63
05-06-2163,82Ăn đề 63
04-06-2154,19Trượt
03-06-2121,56Ăn đề 21
02-06-2110,14Ăn đề 14
01-06-2123,66Ăn đề 66