BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-09-21
17-09-21Gia Lai: 341,
Ninh Thuận: 949
Ninh Thuận: Trúng
16-09-21Bình Định: 495,
Quảng Trị: 754,
Quảng Bình: 397
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
15-09-21Đà Nẵng: 156,
Khánh Hòa: 896
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 325,
Quảng Nam: 724
Đắc Lắc: Trúng
13-09-21TT Huế: 193,
Phú Yên: 325
Phú Yên: Trúng
12-09-21Kon Tum: 327,
Khánh Hòa: 332
Trượt
11-09-21Đà Nẵng: 291,
Quảng Ngãi: 104,
Đắc Nông: 585
Đà Nẵng: Trúng
10-09-21Gia Lai: 573,
Ninh Thuận: 120
Trượt
09-09-21Bình Định: 459,
Quảng Trị: 679,
Quảng Bình: 772
Bình Định: Trúng
08-09-21Đà Nẵng: 690,
Khánh Hòa: 376
Trượt
07-09-21Đắc Lắc: 147,
Quảng Nam: 693
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
06-09-21TT Huế: 778,
Phú Yên: 510
Trượt
05-09-21Kon Tum: 311,
Khánh Hòa: 751
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 629,
Đắc Nông: 465
Trượt
03-09-21Gia Lai: 207,
Ninh Thuận: 630
Ninh Thuận: Trúng
02-09-21Bình Định: 599,
Quảng Trị: 627,
Quảng Bình: 829
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
01-09-21Đà Nẵng: 014,
Khánh Hòa: 065
Đà Nẵng: Trúng
31-08-21Đắc Lắc: 038,
Quảng Nam: 123
Quảng Nam: Trúng
30-08-21TT Huế: 610,
Phú Yên: 898
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
29-08-21Kon Tum: 141,
Khánh Hòa: 379
Trượt
28-08-21Đà Nẵng: 334,
Quảng Ngãi: 122,
Đắc Nông: 728
Trượt
27-08-21Gia Lai: 723,
Ninh Thuận: 906
Ninh Thuận: Trúng
26-08-21Bình Định: 598,
Quảng Trị: 045,
Quảng Bình: 505
Quảng Bình: Trúng
17-08-21Đắc Lắc: 363,
Quảng Nam: 468
Trượt
16-08-21TT Huế: 891,
Phú Yên: 477
Trượt
15-08-21Kon Tum: 160,
Khánh Hòa: 597
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-08-21Đà Nẵng: 281,
Quảng Ngãi: 180,
Đắc Nông: 381
Quảng Ngãi: Trúng
13-08-21Gia Lai: 079,
Ninh Thuận: 806
Trượt
12-08-21Bình Định: 239,
Quảng Trị: 005,
Quảng Bình: 166
Trượt
27-07-21Đắc Lắc: 193Trượt
26-07-21TT Huế: 298,
Phú Yên: 829
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
25-07-21Kon Tum: 138,
Khánh Hòa: 894
Trượt
24-07-21Đà Nẵng: 929,
Quảng Ngãi: 248,
Đắc Nông: 880
Đắc Nông: Trúng
23-07-21Gia Lai: 142,
Ninh Thuận: 982
Trượt
22-07-21Bình Định: 401,
Quảng Trị: 969,
Quảng Bình: 439
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
21-07-21Đà Nẵng: 068,
Khánh Hòa: 645
Trượt
20-07-21Đắc Lắc: 724,
Quảng Nam: 705
Trượt
19-07-21TT Huế: 829,
Phú Yên: 623
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
18-07-21Kon Tum: 106,
Khánh Hòa: 378
Trượt
17-07-21Đà Nẵng: 319,
Quảng Ngãi: 533,
Đắc Nông: 647
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
16-07-21Gia Lai: 643,
Ninh Thuận: 244
Gia Lai: Trúng
15-07-21Bình Định: 874,
Quảng Trị: 768,
Quảng Bình: 746
Trượt
14-07-21Đà Nẵng: 876,
Khánh Hòa: 175
Khánh Hòa: Trúng
13-07-21Đắc Lắc: 685,
Quảng Nam: 447
Trượt
12-07-21TT Huế: 104,
Phú Yên: 533
Trượt
11-07-21Kon Tum: 612,
Khánh Hòa: 958
Kon Tum: Trúng
10-07-21Đà Nẵng: 055,
Quảng Ngãi: 637,
Đắc Nông: 991
Đắc Nông: Trúng
09-07-21Gia Lai: 217,
Ninh Thuận: 683
Trượt
08-07-21Bình Định: 263,
Quảng Trị: 374,
Quảng Bình: 877
Trượt
07-07-21Đà Nẵng: 476,
Khánh Hòa: 910
Trượt
06-07-21Đắc Lắc: 651,
Quảng Nam: 607
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
05-07-21TT Huế: 205,
Phú Yên: 235
TT Huế: Trúng
04-07-21Kon Tum: 012,
Khánh Hòa: 545
Trượt
03-07-21Đà Nẵng: 421,
Quảng Ngãi: 877,
Đắc Nông: 969
Trượt
02-07-21Gia Lai: 486,
Ninh Thuận: 628
Trượt
01-07-21Bình Định: 774,
Quảng Trị: 622,
Quảng Bình: 731
Trượt
30-06-21Đà Nẵng: 611,
Khánh Hòa: 799
Khánh Hòa: Trúng
29-06-21Đắc Lắc: 855,
Quảng Nam: 202
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
28-06-21TT Huế: 241,
Phú Yên: 316
TT Huế: Trúng
27-06-21Kon Tum: 183,
Khánh Hòa: 406
Khánh Hòa: Trúng
26-06-21Đà Nẵng: 165,
Quảng Ngãi: 237,
Đắc Nông: 085
Trượt
25-06-21Gia Lai: 493,
Ninh Thuận: 380
Gia Lai: Trúng
24-06-21Bình Định: 963,
Quảng Trị: 112,
Quảng Bình: 701
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-06-21Đà Nẵng: 934,
Khánh Hòa: 850
Trượt
22-06-21Đắc Lắc: 943,
Quảng Nam: 872
Đắc Lắc: Trúng
21-06-21TT Huế: 365,
Phú Yên: 065
TT Huế: Trúng
20-06-21Kon Tum: 531,
Khánh Hòa: 743
Trượt
19-06-21Đà Nẵng: 252,
Quảng Ngãi: 682,
Đắc Nông: 793
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
18-06-21Gia Lai: 633,
Ninh Thuận: 517
Gia Lai: Trúng
17-06-21Bình Định: 564,
Quảng Trị: 603,
Quảng Bình: 240
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
16-06-21Đà Nẵng: 740,
Khánh Hòa: 852
Trượt
15-06-21Đắc Lắc: 291,
Quảng Nam: 401
Đắc Lắc: Trúng
14-06-21TT Huế: 111,
Phú Yên: 959
Trượt
13-06-21Kon Tum: 031,
Khánh Hòa: 933
Khánh Hòa: Trúng
12-06-21Đà Nẵng: 257,
Quảng Ngãi: 260,
Đắc Nông: 010
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
11-06-21Gia Lai: 403,
Ninh Thuận: 169
Trượt
10-06-21Bình Định: 072,
Quảng Trị: 646,
Quảng Bình: 038
Quảng Bình: Trúng
09-06-21Đà Nẵng: 754,
Khánh Hòa: 364
Trượt
08-06-21Đắc Lắc: 043,
Quảng Nam: 108
Trượt
07-06-21TT Huế: 376,
Phú Yên: 307
Trượt
06-06-21Kon Tum: 841,
Khánh Hòa: 715
Khánh Hòa: Trúng
05-06-21Đà Nẵng: 340,
Quảng Ngãi: 413,
Đắc Nông: 017
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
04-06-21Gia Lai: 442,
Ninh Thuận: 804
Gia Lai: Trúng
03-06-21Bình Định: 752,
Quảng Trị: 280,
Quảng Bình: 102
Quảng Bình: Trúng
02-06-21Đà Nẵng: 967,
Khánh Hòa: 618
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-06-21Đắc Lắc: 082,
Quảng Nam: 498
Quảng Nam: Trúng