BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
09-02-23
09-02-23Bình Định: 853,
Quảng Trị: 949,
Quảng Bình: 138
Trượt
08-02-23Đà Nẵng: 776,
Khánh Hòa: 386
Trượt
07-02-23Đắc Lắc: 420,
Quảng Nam: 011
Trượt
06-02-23TT Huế: 763,
Phú Yên: 420
TT Huế: Ăn
05-02-23TT Huế: 559,
Kon Tum: 297,
Khánh Hòa: 560
Kon Tum: Win
04-02-23Đà Nẵng: 461,
Quảng Ngãi: 614,
Đắc Nông: 647
Đà Nẵng: Ăn,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Win
03-02-23Gia Lai: 119,
Ninh Thuận: 398
Trượt
02-02-23Bình Định: 192,
Quảng Trị: 915,
Quảng Bình: 809
Trượt
01-02-23Đà Nẵng: 633,
Khánh Hòa: 246
Đà Nẵng: Ăn
31-01-23Đắc Lắc: 881,
Quảng Nam: 396
Đắc Lắc: Win
30-01-23TT Huế: 876,
Phú Yên: 918
TT Huế: Trúng
29-01-23TT Huế: 449,
Kon Tum: 417,
Khánh Hòa: 111
Trượt
28-01-23Đà Nẵng: 255,
Quảng Ngãi: 997,
Đắc Nông: 969
Đà Nẵng: Win
27-01-23Gia Lai: 578,
Ninh Thuận: 867
Gia Lai: Win
26-01-23Bình Định: 929,
Quảng Trị: 909,
Quảng Bình: 392
Trượt
25-01-23Đà Nẵng: 790,
Khánh Hòa: 348
Đà Nẵng: Ăn
24-01-23Đắc Lắc: 610,
Quảng Nam: 032
Quảng Nam: Trúng
23-01-23TT Huế: 019TT Huế: Trúng
22-01-23TT Huế: 931,
Kon Tum: 216,
Khánh Hòa: 647
TT Huế: Win,
Kon Tum: Win
21-01-23Đà Nẵng: 494,
Quảng Ngãi: 584,
Đắc Nông: 086
Đà Nẵng: Win,
Đắc Nông: Ăn
20-01-23Gia Lai: 646,
Ninh Thuận: 753
Gia Lai: Ăn,
Ninh Thuận: Trúng
19-01-23Bình Định: 151,
Quảng Trị: 656,
Quảng Bình: 924
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
18-01-23Đà Nẵng: 983,
Khánh Hòa: 554
Trượt
17-01-23Đắc Lắc: 222,
Quảng Nam: 318
Đắc Lắc: Trúng
16-01-23TT Huế: 919,
Phú Yên: 124
Phú Yên: Ăn
15-01-23TT Huế: 106,
Kon Tum: 397,
Khánh Hòa: 873
TT Huế: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-01-23Đà Nẵng: 706,
Quảng Ngãi: 930,
Đắc Nông: 187
Đà Nẵng: Trúng
13-01-23Gia Lai: 016,
Ninh Thuận: 363
Gia Lai: Win
12-01-23Bình Định: 094,
Quảng Trị: 630,
Quảng Bình: 094
Quảng Bình: Ăn
11-01-23Đà Nẵng: 570,
Khánh Hòa: 243
Khánh Hòa: Win
10-01-23Đắc Lắc: 050,
Quảng Nam: 313
Trượt
09-01-23TT Huế: 364,
Phú Yên: 757
TT Huế: Ăn
08-01-23TT Huế: 125,
Kon Tum: 698,
Khánh Hòa: 914
Trượt
07-01-23Đà Nẵng: 654,
Quảng Ngãi: 044,
Đắc Nông: 735
Đắc Nông: Trúng
06-01-23Gia Lai: 496,
Ninh Thuận: 796
Trượt
05-01-23Bình Định: 476,
Quảng Trị: 200,
Quảng Bình: 621
Quảng Trị: Trúng
04-01-23Đà Nẵng: 827,
Khánh Hòa: 935
Đà Nẵng: Win,
Khánh Hòa: Win
03-01-23Đắc Lắc: 356,
Quảng Nam: 248
Trượt
02-01-23TT Huế: 256,
Phú Yên: 423
Trượt
01-01-23TT Huế: 042,
Kon Tum: 537,
Khánh Hòa: 913
Kon Tum: Ăn
31-12-22Đà Nẵng: 237,
Quảng Ngãi: 894,
Đắc Nông: 004
Trượt
30-12-22Gia Lai: 652,
Ninh Thuận: 005
Gia Lai: Win
29-12-22Bình Định: 332,
Quảng Trị: 199,
Quảng Bình: 443
Trượt
28-12-22Đà Nẵng: 356,
Khánh Hòa: 523
Đà Nẵng: Ăn
27-12-22Đắc Lắc: 194,
Quảng Nam: 442
Quảng Nam: Ăn
26-12-22TT Huế: 340,
Phú Yên: 944
Trượt
25-12-22TT Huế: 626,
Kon Tum: 423,
Khánh Hòa: 700
TT Huế: Trúng,
Kon Tum: Win
24-12-22Đà Nẵng: 312,
Quảng Ngãi: 896,
Đắc Nông: 723
Quảng Ngãi: Win,
Đắc Nông: Trúng
23-12-22Gia Lai: 652,
Ninh Thuận: 350
Gia Lai: Ăn,
Ninh Thuận: Trúng
22-12-22Bình Định: 223,
Quảng Trị: 319,
Quảng Bình: 039
Quảng Trị: Win
21-12-22Đà Nẵng: 079,
Khánh Hòa: 601
Trượt
20-12-22Đắc Lắc: 208,
Quảng Nam: 465
Trượt
19-12-22TT Huế: 899,
Phú Yên: 711
TT Huế: Win,
Phú Yên: Win
18-12-22TT Huế: 878,
Kon Tum: 887,
Khánh Hòa: 714
Trượt
17-12-22Đà Nẵng: 459,
Quảng Ngãi: 173,
Đắc Nông: 596
Đà Nẵng: Win,
Đắc Nông: Win
16-12-22Gia Lai: 076,
Ninh Thuận: 631
Gia Lai: Win
15-12-22Bình Định: 401,
Quảng Trị: 527,
Quảng Bình: 040
Bình Định: Win
14-12-22Đà Nẵng: 256,
Khánh Hòa: 246
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Ăn
13-12-22Đắc Lắc: 190,
Quảng Nam: 969
Quảng Nam: Win
12-12-22TT Huế: 791,
Phú Yên: 777
Trượt
11-12-22Kon Tum: 948,
Khánh Hòa: 721
Kon Tum: Ăn,
Khánh Hòa: Trúng
10-12-22Đà Nẵng: 543,
Quảng Ngãi: 721,
Đắc Nông: 095
Trượt
09-12-22Gia Lai: 741,
Ninh Thuận: 424
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Ăn
08-12-22Bình Định: 322,
Quảng Trị: 526,
Quảng Bình: 237
Quảng Bình: Win
07-12-22Đà Nẵng: 928,
Khánh Hòa: 304
Đà Nẵng: Trúng
06-12-22Đắc Lắc: 496,
Quảng Nam: 610
Trượt
05-12-22TT Huế: 526,
Phú Yên: 217
TT Huế: Ăn,
Phú Yên: Ăn
04-12-22Kon Tum: 876,
Khánh Hòa: 448
Trượt
03-12-22Đà Nẵng: 165,
Quảng Ngãi: 454,
Đắc Nông: 904
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
02-12-22Gia Lai: 062,
Ninh Thuận: 680
Ninh Thuận: Trúng
01-12-22Bình Định: 478,
Quảng Trị: 797,
Quảng Bình: 326
Bình Định: Ăn,
Quảng Trị: Win
30-11-22Đà Nẵng: 130,
Khánh Hòa: 835
Trượt
29-11-22Đắc Lắc: 354,
Quảng Nam: 703
Trượt
28-11-22TT Huế: 021,
Phú Yên: 557
TT Huế: Win
27-11-22Kon Tum: 681,
Khánh Hòa: 642
Trượt
26-11-22Đà Nẵng: 442,
Quảng Ngãi: 002,
Đắc Nông: 660
Quảng Ngãi: Trúng
25-11-22Gia Lai: 952,
Ninh Thuận: 647
Trượt
24-11-22Bình Định: 904,
Quảng Trị: 677,
Quảng Bình: 755
Trượt
23-11-22Đà Nẵng: 334,
Khánh Hòa: 806
Khánh Hòa: Trúng
22-11-22Đắc Lắc: 166,
Quảng Nam: 811
Quảng Nam: Trúng
21-11-22TT Huế: 077,
Phú Yên: 169
Trượt
20-11-22Kon Tum: 766,
Khánh Hòa: 116
Khánh Hòa: Ăn
19-11-22Đà Nẵng: 921,
Quảng Ngãi: 492,
Đắc Nông: 752
Đà Nẵng: Ăn,
Quảng Ngãi: Trúng
17-11-22Bình Định: 008Trượt