BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-05-22
24-05-22Đắc Lắc: 922,
Quảng Nam: 037
Quảng Nam: Trúng
23-05-22TT Huế: 125,
Phú Yên: 584
Trượt
22-05-22Kon Tum: 254,
Khánh Hòa: 373
Trượt
21-05-22Đà Nẵng: 957,
Quảng Ngãi: 895,
Đắc Nông: 737
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
20-05-22Gia Lai: 191,
Ninh Thuận: 772
Gia Lai: Trúng
19-05-22Bình Định: 292,
Quảng Trị: 791,
Quảng Bình: 680
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
18-05-22Đà Nẵng: 542,
Khánh Hòa: 195
Đà Nẵng: Trúng
17-05-22Đắc Lắc: 013,
Quảng Nam: 656
Quảng Nam: Trúng
16-05-22TT Huế: 107,
Phú Yên: 370
Phú Yên: Trúng
15-05-22Kon Tum: 706,
Khánh Hòa: 384
Khánh Hòa: Trúng
14-05-22Đà Nẵng: 717,
Quảng Ngãi: 936,
Đắc Nông: 737
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-05-22Gia Lai: 212,
Ninh Thuận: 350
Ninh Thuận: Trúng
12-05-22Bình Định: 374,
Quảng Trị: 396,
Quảng Bình: 480
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-05-22Đà Nẵng: 790,
Khánh Hòa: 402
Đà Nẵng: Trúng
10-05-22Đắc Lắc: 997,
Quảng Nam: 625
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
09-05-22TT Huế: 971,
Phú Yên: 910
Phú Yên: Trúng
08-05-22Kon Tum: 148,
Khánh Hòa: 359
Khánh Hòa: Trúng
07-05-22Đà Nẵng: 280,
Quảng Ngãi: 606,
Đắc Nông: 140
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
06-05-22Gia Lai: 710,
Ninh Thuận: 933
Gia Lai: Trúng
05-05-22Bình Định: 245,
Quảng Trị: 363,
Quảng Bình: 758
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
04-05-22Đà Nẵng: 575,
Khánh Hòa: 809
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
03-05-22Đắc Lắc: 273,
Quảng Nam: 516
Trượt
02-05-22TT Huế: 494,
Phú Yên: 420
TT Huế: Trúng
01-05-22Kon Tum: 583,
Khánh Hòa: 528
Kon Tum: Trúng
30-04-22Đà Nẵng: 213,
Quảng Ngãi: 173,
Đắc Nông: 161
Đắc Nông: Trúng
29-04-22Gia Lai: 053,
Ninh Thuận: 425
Gia Lai: Trúng
28-04-22Bình Định: 097,
Quảng Trị: 924,
Quảng Bình: 672
Quảng Bình: Trúng
27-04-22Đà Nẵng: 288,
Khánh Hòa: 225
Đà Nẵng: Trúng
26-04-22Đắc Lắc: 590,
Quảng Nam: 149
Trượt
25-04-22TT Huế: 065,
Phú Yên: 234
Trượt
24-04-22Kon Tum: 947,
Khánh Hòa: 401
Khánh Hòa: Trúng
23-04-22Đà Nẵng: 754,
Quảng Ngãi: 188,
Đắc Nông: 084
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
22-04-22Gia Lai: 770,
Ninh Thuận: 190
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
21-04-22Bình Định: 964,
Quảng Trị: 710,
Quảng Bình: 759
Quảng Bình: Trúng
20-04-22Đà Nẵng: 785,
Khánh Hòa: 630
Khánh Hòa: Trúng
19-04-22Đắc Lắc: 895,
Quảng Nam: 861
Đắc Lắc: Trúng
18-04-22TT Huế: 050,
Phú Yên: 865
Trượt
17-04-22Kon Tum: 873,
Khánh Hòa: 604
Trượt
16-04-22Đà Nẵng: 166,
Quảng Ngãi: 730,
Đắc Nông: 716
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
15-04-22Gia Lai: 588,
Ninh Thuận: 720
Trượt
14-04-22Bình Định: 606,
Quảng Trị: 088,
Quảng Bình: 313
Trượt
13-04-22Đà Nẵng: 082,
Khánh Hòa: 610
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-04-22Đắc Lắc: 874,
Quảng Nam: 525
Trượt
11-04-22TT Huế: 492,
Phú Yên: 564
Phú Yên: Trúng
10-04-22Kon Tum: 555,
Khánh Hòa: 494
Kon Tum: Trúng
09-04-22Đà Nẵng: 870,
Quảng Ngãi: 887,
Đắc Nông: 520
Đắc Nông: Trúng
08-04-22Gia Lai: 718,
Ninh Thuận: 645
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
07-04-22Bình Định: 556,
Quảng Trị: 573,
Quảng Bình: 021
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
06-04-22Đà Nẵng: 445,
Khánh Hòa: 129
Trượt
05-04-22Đắc Lắc: 783,
Quảng Nam: 067
Đắc Lắc: Trúng
04-04-22TT Huế: 663,
Phú Yên: 571
TT Huế: Trúng
03-04-22Kon Tum: 476,
Khánh Hòa: 287
Khánh Hòa: Trúng
02-04-22Đà Nẵng: 944,
Quảng Ngãi: 167,
Đắc Nông: 236
Quảng Ngãi: Trúng
01-04-22Gia Lai: 348,
Ninh Thuận: 501
Gia Lai: Trúng
31-03-22Bình Định: 524,
Quảng Trị: 046,
Quảng Bình: 652
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
30-03-22Đà Nẵng: 952,
Khánh Hòa: 546
Khánh Hòa: Trúng
29-03-22Đắc Lắc: 306,
Quảng Nam: 075
Quảng Nam: Trúng
28-03-22TT Huế: 960,
Phú Yên: 277
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
27-03-22Kon Tum: 495,
Khánh Hòa: 619
Trượt
26-03-22Đà Nẵng: 863,
Quảng Ngãi: 959,
Đắc Nông: 212
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
25-03-22Gia Lai: 384,
Ninh Thuận: 110
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
24-03-22Bình Định: 704,
Quảng Trị: 097,
Quảng Bình: 378
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-03-22Đà Nẵng: 195,
Khánh Hòa: 560
Đà Nẵng: Trúng
22-03-22Đắc Lắc: 993,
Quảng Nam: 699
Trượt
21-03-22TT Huế: 366,
Phú Yên: 579
TT Huế: Trúng
20-03-22Kon Tum: 470,
Khánh Hòa: 428
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-03-22Đà Nẵng: 600,
Quảng Ngãi: 109,
Đắc Nông: 275
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
18-03-22Gia Lai: 721,
Ninh Thuận: 044
Ninh Thuận: Trúng
17-03-22Bình Định: 811,
Quảng Trị: 891,
Quảng Bình: 393
Trượt
16-03-22Đà Nẵng: 765,
Khánh Hòa: 344
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-03-22Đắc Lắc: 217,
Quảng Nam: 743
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
14-03-22TT Huế: 769,
Phú Yên: 324
Phú Yên: Trúng
13-03-22Kon Tum: 851,
Khánh Hòa: 791
Khánh Hòa: Trúng
12-03-22Đà Nẵng: 369,
Quảng Ngãi: 724,
Đắc Nông: 686
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
11-03-22Gia Lai: 622,
Ninh Thuận: 458
Gia Lai: Trúng
10-03-22Bình Định: 066,
Quảng Trị: 447,
Quảng Bình: 688
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
09-03-22Đà Nẵng: 803,
Khánh Hòa: 750
Đà Nẵng: Trúng
08-03-22Đắc Lắc: 945,
Quảng Nam: 322
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
07-03-22TT Huế: 743,
Phú Yên: 524
Phú Yên: Trúng
06-03-22Kon Tum: 663,
Khánh Hòa: 058
Trượt
05-03-22Đà Nẵng: 818,
Quảng Ngãi: 032,
Đắc Nông: 315
Trượt
04-03-22Gia Lai: 262,
Ninh Thuận: 009
Gia Lai: Trúng
03-03-22Bình Định: 834,
Quảng Trị: 009,
Quảng Bình: 832
Quảng Trị: Trúng
02-03-22Đà Nẵng: 887,
Khánh Hòa: 294
Trượt
01-03-22Đắc Lắc: 251,
Quảng Nam: 195
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
28-02-22TT Huế: 933,
Phú Yên: 852
TT Huế: Trúng
27-02-22Kon Tum: 629,
Khánh Hòa: 912
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-02-22Đà Nẵng: 515,
Quảng Ngãi: 864
Quảng Ngãi: Trúng