Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

chúc các bạn thắng lớn!

Song thủ lô Miền Trung VIP hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
01-06-23
31-05-23Đà Nẵng: 35,66,
Khánh Hòa: 32,36
Đà Nẵng: Ăn 35,66,
Khánh Hòa: Trúng 36,32
28-05-23TT Huế: 29,72,
Kon Tum: 91,68,
Khánh Hòa: 06,75
TT Huế: Ăn 72,
Kon Tum: Win 68,91,
Khánh Hòa: Ăn 75
27-05-23Đà Nẵng: 97,54,
Quảng Ngãi: 33,54,
Đắc Nông: 63,26
Quảng Ngãi: Win 54,
Đắc Nông: Ăn 26
26-05-23Gia Lai: 24,74,
Ninh Thuận: 55,19
Gia Lai: Ăn 24,74,
Ninh Thuận: Win 55,19
25-05-23Bình Định: 92,67,
Quảng Trị: 34,24,
Quảng Bình: 78,93
Bình Định: Win 92,67,
Quảng Trị: Trúng 34,24,
Quảng Bình: Trúng 93
24-05-23Đà Nẵng: 60,80,
Khánh Hòa: 34,81
Khánh Hòa: Win 34,81
23-05-23Đắc Lắc: 04,54,
Quảng Nam: 21,80
Đắc Lắc: Ăn 54,
Quảng Nam: Ăn 21
22-05-23TT Huế: 86,07,
Phú Yên: 24,93
TT Huế: Trúng 07
21-05-23TT Huế: 19,04,
Kon Tum: 90,48,
Khánh Hòa: 73,14
TT Huế: Ăn 19,
Kon Tum: Trúng 90,
Khánh Hòa: Ăn 14
20-05-23Đà Nẵng: 64,28,
Quảng Ngãi: 21,54,
Đắc Nông: 52,84
Đà Nẵng: Trúng 64,
Đắc Nông: Ăn 52,84
19-05-23Gia Lai: 64,27,
Ninh Thuận: 79,30
Gia Lai: Win 64,
Ninh Thuận: Trúng 30,79
18-05-23Bình Định: 62,37,
Quảng Trị: 71,94,
Quảng Bình: 29,37
Bình Định: Trúng 62,
Quảng Trị: Ăn 71,
Quảng Bình: Ăn 29,37
17-05-23Đà Nẵng: 44,60,
Khánh Hòa: 40,70
Khánh Hòa: Win 40
16-05-23Đắc Lắc: 59,62,
Quảng Nam: 01,49
Đắc Lắc: Win 62,
Quảng Nam: Trúng 01
15-05-23TT Huế: 37,05,
Phú Yên: 87,10
TT Huế: Ăn 05,37
14-05-23TT Huế: 25,53,
Kon Tum: 28,26,
Khánh Hòa: 63,33
TT Huế: Win 53
13-05-23Đà Nẵng: 51,40,
Quảng Ngãi: 95,92,
Đắc Nông: 44,20
Đà Nẵng: Ăn 51,40
12-05-23Gia Lai: 79,48,
Ninh Thuận: 58,81
Gia Lai: Ăn 79
11-05-23Bình Định: 49,50,
Quảng Trị: 85,72,
Quảng Bình: 37,46
Bình Định: Ăn 50,
Quảng Trị: Ăn 72,
Quảng Bình: Win 46
10-05-23Đà Nẵng: 75,22,
Khánh Hòa: 80,53
Khánh Hòa: Win 53
09-05-23Đắc Lắc: 54,15,
Quảng Nam: 05,53
Quảng Nam: Trúng 05
08-05-23TT Huế: 59,06,
Phú Yên: 02,53
TT Huế: Ăn 06,59,
Phú Yên: Ăn 02
07-05-23TT Huế: 39,88,
Kon Tum: 65,32,
Khánh Hòa: 85,08
TT Huế: Trúng 88,39,
Kon Tum: Trúng 65,
Khánh Hòa: Trúng 08
06-05-23Đà Nẵng: 02,84,
Quảng Ngãi: 72,41,
Đắc Nông: 44,11
Đà Nẵng: Ăn 02,
Đắc Nông: Win 44
05-05-23Gia Lai: 73,08,
Ninh Thuận: 59,20
Gia Lai: Win 08,
Ninh Thuận: Win 20
04-05-23Bình Định: 27,75,
Quảng Trị: 48,46,
Quảng Bình: 04,99
Bình Định: Win 27,75,
Quảng Bình: Win 99
03-05-23Đà Nẵng: 12,58,
Khánh Hòa: 23,41
Trượt
02-05-23Đắc Lắc: 98,64,
Quảng Nam: 02,87
Quảng Nam: Ăn 87
01-05-23TT Huế: 40,04,
Phú Yên: 88,62
TT Huế: Ăn 40
30-04-23TT Huế: 99,19,
Kon Tum: 68,08,
Khánh Hòa: 78,73
Khánh Hòa: Trúng 73,78
29-04-23Đà Nẵng: 49,69,
Quảng Ngãi: 77,25,
Đắc Nông: 17,69
Đà Nẵng: Trúng 49,69,
Quảng Ngãi: Win 77,25,
Đắc Nông: Trúng 17
28-04-23Gia Lai: 69,42,
Ninh Thuận: 83,50
Gia Lai: Trúng 42,
Ninh Thuận: Ăn 50
27-04-23Bình Định: 43,27,
Quảng Trị: 67,07,
Quảng Bình: 46,92
Quảng Trị: Ăn 67,
Quảng Bình: Trúng 46
26-04-23Đà Nẵng: 94,01,
Khánh Hòa: 48,41
Đà Nẵng: Ăn 01,94,
Khánh Hòa: Ăn 41
25-04-23Đắc Lắc: 02,53,
Quảng Nam: 06,63
Quảng Nam: Trúng 63,06
24-04-23TT Huế: 13,84,
Phú Yên: 75,18
Phú Yên: Trúng 18
23-04-23TT Huế: 22,44,
Kon Tum: 84,13,
Khánh Hòa: 17,84
TT Huế: Trúng 44,22
22-04-23Đà Nẵng: 73,21,
Quảng Ngãi: 52,82,
Đắc Nông: 57,42
Đà Nẵng: Trúng 73,21,
Quảng Ngãi: Trúng 82,52
21-04-23Gia Lai: 45,20,
Ninh Thuận: 56,79
Ninh Thuận: Win 56
20-04-23Bình Định: 82,79,
Quảng Trị: 55,14,
Quảng Bình: 00,58
Bình Định: Trúng 79
19-04-23Đà Nẵng: 84,77,
Khánh Hòa: 26,27
Đà Nẵng: Win 77,84,
Khánh Hòa: Ăn 27
18-04-23Đắc Lắc: 97,13,
Quảng Nam: 40,80
Trượt
17-04-23TT Huế: 77,15,
Phú Yên: 24,20
TT Huế: Trúng 15,
Phú Yên: Win 24
16-04-23TT Huế: 94,43,
Kon Tum: 42,71,
Khánh Hòa: 46,91
Kon Tum: Trúng 42,
Khánh Hòa: Trúng 46,91
15-04-23Đà Nẵng: 44,30,
Quảng Ngãi: 44,25,
Đắc Nông: 32,58
Đà Nẵng: Ăn 44,
Quảng Ngãi: Ăn 25,44,
Đắc Nông: Win 58
14-04-23Gia Lai: 59,12,
Ninh Thuận: 07,13
Gia Lai: Ăn 59
13-04-23Bình Định: 44,22,
Quảng Trị: 49,34,
Quảng Bình: 43,24
Bình Định: Ăn 44,
Quảng Bình: Win 43
12-04-23Đà Nẵng: 58,48,
Khánh Hòa: 68,10
Khánh Hòa: Ăn 10
11-04-23Đắc Lắc: 62,13,
Quảng Nam: 12,83
Đắc Lắc: Ăn 13
10-04-23TT Huế: 06,09,
Phú Yên: 49,84
TT Huế: Win 06
09-04-23TT Huế: 81,98,
Kon Tum: 07,10,
Khánh Hòa: 82,90
TT Huế: Ăn 98,
Kon Tum: Trúng 10,07,
Khánh Hòa: Ăn 90
08-04-23Đà Nẵng: 95,74,
Quảng Ngãi: 04,97,
Đắc Nông: 71,99
Đà Nẵng: Trúng 74
07-04-23Gia Lai: 70,98,
Ninh Thuận: 64,34
Gia Lai: Trúng 98
06-04-23Bình Định: 91,65,
Quảng Trị: 36,02,
Quảng Bình: 61,71
Quảng Trị: Trúng 36,02,
Quảng Bình: Trúng 61
05-04-23Đà Nẵng: 55,49,
Khánh Hòa: 01,50
Khánh Hòa: Trúng 50
04-04-23Đắc Lắc: 36,18,
Quảng Nam: 17,02
Đắc Lắc: Ăn 36,18,
Quảng Nam: Ăn 02
03-04-23TT Huế: 96,67,
Phú Yên: 96,06
TT Huế: Trúng 67,96,
Phú Yên: Trúng 96
02-04-23TT Huế: 66,43,
Kon Tum: 57,06,
Khánh Hòa: 68,14
TT Huế: Trúng 66
01-04-23Đà Nẵng: 57,49,
Quảng Ngãi: 36,62,
Đắc Nông: 23,87
Đà Nẵng: Win 57,
Quảng Ngãi: Trúng 62,
Đắc Nông: Trúng 23
31-03-23Gia Lai: 57,00,
Ninh Thuận: 21,88
Trượt
30-03-23Bình Định: 15,26,
Quảng Trị: 60,12,
Quảng Bình: 45,35
Bình Định: Trúng 26,
Quảng Trị: Win 60,
Quảng Bình: Win 45
29-03-23Đà Nẵng: 21,82,
Khánh Hòa: 54,35
Đà Nẵng: Win 21,82,
Khánh Hòa: Trúng 35
28-03-23Đắc Lắc: 06,84,
Quảng Nam: 16,36
Đắc Lắc: Ăn 84,
Quảng Nam: Win 16
27-03-23TT Huế: 15,62,
Phú Yên: 68,24
TT Huế: Trúng 62,
Phú Yên: Win 24,68
26-03-23TT Huế: 53,72,
Kon Tum: 46,24,
Khánh Hòa: 22,88
TT Huế: Win 53,
Kon Tum: Trúng 24,
Khánh Hòa: Win 88,22
25-03-23Đà Nẵng: 25,00,
Quảng Ngãi: 92,00,
Đắc Nông: 96,01
Đà Nẵng: Win 25,
Quảng Ngãi: Ăn 00
24-03-23Gia Lai: 32,88,
Ninh Thuận: 08,47
Gia Lai: Trúng 32
23-03-23Bình Định: 57,86,
Quảng Trị: 44,13,
Quảng Bình: 45,89
Bình Định: Win 86,
Quảng Trị: Win 13,44,
Quảng Bình: Win 45
22-03-23Đà Nẵng: 76,66,
Khánh Hòa: 54,07
Đà Nẵng: Ăn 66,76,
Khánh Hòa: Win 54
21-03-23Đắc Lắc: 01,67,
Quảng Nam: 30,28
Quảng Nam: Win 30
20-03-23TT Huế: 42,97,
Phú Yên: 23,54
TT Huế: Win 97,
Phú Yên: Ăn 54
19-03-23TT Huế: 99,67,
Kon Tum: 84,91,
Khánh Hòa: 70,59
TT Huế: Ăn 99,
Kon Tum: Trúng 91,84
18-03-23Đà Nẵng: 27,51,
Quảng Ngãi: 92,27,
Đắc Nông: 65,69
Đà Nẵng: Trúng 27,51,
Quảng Ngãi: Ăn 27,
Đắc Nông: Win 65,69
17-03-23Gia Lai: 34,45,
Ninh Thuận: 38,85
Ninh Thuận: Ăn 85
16-03-23Bình Định: 89,05,
Quảng Trị: 69,37,
Quảng Bình: 98,39
Bình Định: Ăn 89,05,
Quảng Trị: Ăn 37,69,
Quảng Bình: Win 39
15-03-23Đà Nẵng: 16,29,
Khánh Hòa: 57,17
Trượt
14-03-23Đắc Lắc: 33,25,
Quảng Nam: 18,62
Quảng Nam: Trúng 18
13-03-23TT Huế: 34,05,
Phú Yên: 48,42
TT Huế: Ăn 34,05,
Phú Yên: Ăn 48
12-03-23TT Huế: 97,03,
Kon Tum: 28,79,
Khánh Hòa: 94,83
TT Huế: Win 97,03,
Khánh Hòa: Win 94
11-03-23Đà Nẵng: 39,63,
Quảng Ngãi: 61,51,
Đắc Nông: 12,23
Đà Nẵng: Trúng 63,
Quảng Ngãi: Ăn 51,61,
Đắc Nông: Ăn 12,23
10-03-23Gia Lai: 39,45,
Ninh Thuận: 10,26
Gia Lai: Win 45
09-03-23Bình Định: 46,80,
Quảng Trị: 77,57,
Quảng Bình: 44,65
Bình Định: Win 46,80,
Quảng Trị: Ăn 57,
Quảng Bình: Trúng 65