Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

chúc các bạn thắng lớn!

Song thủ lô Miền Trung VIP hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-09-22
24-09-22Đà Nẵng: 77,71,
Quảng Ngãi: 39,75,
Đắc Nông: 45,30
Đà Nẵng: Trúng 71,
Quảng Ngãi: Win 75
23-09-22Gia Lai: 63,01,
Ninh Thuận: 86,74
Gia Lai: Trúng 01,
Ninh Thuận: Ăn 86
22-09-22Bình Định: 52,16,
Quảng Trị: 63,78,
Quảng Bình: 20,43
Bình Định: Ăn 52,16,
Quảng Trị: Trúng 63,
Quảng Bình: Trúng 43
21-09-22Đà Nẵng: 50,11,
Khánh Hòa: 13,35
Đà Nẵng: Win 11,50,
Khánh Hòa: Ăn 13,35
20-09-22Đắc Lắc: 64,15,
Quảng Nam: 76,23
Đắc Lắc: Trúng 64
19-09-22TT Huế: 57,87,
Phú Yên: 74,05
TT Huế: Ăn 57,
Phú Yên: Trúng 05
18-09-22Kon Tum: 52,07,
Khánh Hòa: 38,94
Kon Tum: Ăn 07,52,
Khánh Hòa: Trúng 38
17-09-22Đà Nẵng: 39,10,
Quảng Ngãi: 40,44,
Đắc Nông: 56,29
Quảng Ngãi: Ăn 44
16-09-22Gia Lai: 77,25,
Ninh Thuận: 03,06
Gia Lai: Win 25
15-09-22Bình Định: 41,37,
Quảng Trị: 16,27,
Quảng Bình: 73,51
Bình Định: Ăn 37,
Quảng Trị: Trúng 27,
Quảng Bình: Win 73,51
14-09-22Đà Nẵng: 25,18,
Khánh Hòa: 80,85
Đà Nẵng: Ăn lô 25,
Khánh Hòa: Ăn lô 80
13-09-22Đắc Lắc: 64,56,
Quảng Nam: 47,64
Đắc Lắc: Ăn lô 64,
Quảng Nam: Ăn lô 64
12-09-22TT Huế: 04,05,
Phú Yên: 28,80
TT Huế: Ăn lô 04,05,
Phú Yên: Ăn lô 28,80
11-09-22Kon Tum: 36,48,
Khánh Hòa: 15,90
Kon Tum: Ăn lô 48,36
10-09-22Đà Nẵng: 66,77,
Quảng Ngãi: 98,68,
Đắc Nông: 52,43
Đà Nẵng: Ăn lô 77,66,
Quảng Ngãi: Ăn lô 98
09-09-22Gia Lai: 86,19,
Ninh Thuận: 46,51
Ninh Thuận: Ăn lô 51
08-09-22Bình Định: 87,55,
Quảng Trị: 20,91,
Quảng Bình: 28,59
Bình Định: Ăn lô 55,87,
Quảng Bình: Ăn lô 59
07-09-22Đà Nẵng: 80,65,
Khánh Hòa: 06,68
Trượt
06-09-22Đắc Lắc: 00,03,
Quảng Nam: 01,31
Đắc Lắc: Ăn lô 03,
Quảng Nam: Ăn lô 01
05-09-22TT Huế: 70,17,
Phú Yên: 34,26
TT Huế: Ăn lô 70,
Phú Yên: Ăn lô 34
04-09-22Kon Tum: 74,73,
Khánh Hòa: 83,22
Kon Tum: Ăn lô 73,
Khánh Hòa: Ăn lô 22,83
03-09-22Đà Nẵng: 85,50,
Quảng Ngãi: 86,71,
Đắc Nông: 42,59
Đà Nẵng: Ăn lô 85,
Quảng Ngãi: Ăn lô 86,
Đắc Nông: Ăn lô 59,42
02-09-22Gia Lai: 10,57,
Ninh Thuận: 22,90
Ninh Thuận: Ăn lô 90
01-09-22Bình Định: 63,05,
Quảng Trị: 42,80,
Quảng Bình: 15,20
Bình Định: Ăn lô 05,
Quảng Trị: Ăn lô 42,
Quảng Bình: Ăn lô 20
31-08-22Đà Nẵng: 26,43,
Khánh Hòa: 65,58
Đà Nẵng: Ăn lô 43
30-08-22Đắc Lắc: 97,11,
Quảng Nam: 81,96
Đắc Lắc: Ăn lô 97,
Quảng Nam: Ăn lô 81,96
29-08-22TT Huế: 40,51,
Phú Yên: 27,28
TT Huế: Ăn lô 40,51,
Phú Yên: Ăn lô 28
28-08-22Kon Tum: 45,81,
Khánh Hòa: 64,33
Kon Tum: Ăn lô 45,
Khánh Hòa: Ăn lô 33
27-08-22Đà Nẵng: 61,51,
Quảng Ngãi: 46,53,
Đắc Nông: 64,87
Quảng Ngãi: Ăn lô 46,53,
Đắc Nông: Ăn lô 64,87
24-08-22Đà Nẵng: 81,74,
Khánh Hòa: 54,37
Đà Nẵng: Ăn lô 81,74
23-08-22Đắc Lắc: 10,46,
Quảng Nam: 32,05
Đắc Lắc: Ăn lô 10,46,
Quảng Nam: Ăn lô 05
22-08-22TT Huế: 51,28,
Phú Yên: 58,36
Phú Yên: Ăn lô 58
21-08-22Kon Tum: 81,77,
Khánh Hòa: 00,95
Kon Tum: Ăn lô 77,
Khánh Hòa: Ăn lô 00,95
20-08-22Đà Nẵng: 40,41,
Quảng Ngãi: 84,80,
Đắc Nông: 17,43
Đà Nẵng: Ăn lô 40,41,
Quảng Ngãi: Ăn lô 80,
Đắc Nông: Ăn lô 17,43
19-08-22Gia Lai: 82,90,
Ninh Thuận: 62,83
Trượt
18-08-22Bình Định: 56,47,
Quảng Trị: 82,90,
Quảng Bình: 37,86
Bình Định: Ăn lô 56,
Quảng Trị: Ăn lô 90,82,
Quảng Bình: Ăn lô 37
17-08-22Đà Nẵng: 30,65,
Khánh Hòa: 90,31
Đà Nẵng: Ăn lô 30,65,
Khánh Hòa: Ăn lô 31
16-08-22Đắc Lắc: 01,27,
Quảng Nam: 45,48
Đắc Lắc: Ăn lô 27,
Quảng Nam: Ăn lô 48
15-08-22TT Huế: 66,15,
Phú Yên: 41,70
TT Huế: Ăn lô 66,
Phú Yên: Ăn lô 41
14-08-22Kon Tum: 72,94,
Khánh Hòa: 90,44
Kon Tum: Ăn lô 72,94,
Khánh Hòa: Ăn lô 44,90
13-08-22Đà Nẵng: 49,85,
Quảng Ngãi: 89,94,
Đắc Nông: 20,65
Đà Nẵng: Ăn lô 49,85,
Quảng Ngãi: Ăn lô 89
12-08-22Gia Lai: 72,00,
Ninh Thuận: 38,80
Gia Lai: Ăn lô 00,
Ninh Thuận: Ăn lô 38
11-08-22Bình Định: 44,57,
Quảng Trị: 47,94,
Quảng Bình: 87,09
Bình Định: Ăn lô 44,57,
Quảng Bình: Ăn lô 09
10-08-22Đà Nẵng: 07,85,
Khánh Hòa: 31,37
Khánh Hòa: Ăn lô 37,31
09-08-22Đắc Lắc: 49,04,
Quảng Nam: 88,82
Đắc Lắc: Ăn lô 04,
Quảng Nam: Ăn lô 82
08-08-22TT Huế: 52,02,
Phú Yên: 96,29
TT Huế: Ăn lô 52,
Phú Yên: Ăn lô 96,29
07-08-22Kon Tum: 88,03,
Khánh Hòa: 19,11
Kon Tum: Ăn lô 03,88,
Khánh Hòa: Ăn lô 11,19
06-08-22Đà Nẵng: 43,49,
Quảng Ngãi: 03,28,
Đắc Nông: 45,25
Đắc Nông: Ăn lô 25
05-08-22Gia Lai: 40,34,
Ninh Thuận: 72,20
Ninh Thuận: Ăn lô 72,20
04-08-22Bình Định: 12,56,
Quảng Trị: 54,60,
Quảng Bình: 40,38
Quảng Trị: Ăn lô 54
03-08-22Đà Nẵng: 93,47,
Khánh Hòa: 56,71
Đà Nẵng: Ăn lô 47
02-08-22Đắc Lắc: 75,86,
Quảng Nam: 48,73
Đắc Lắc: Ăn lô 86,
Quảng Nam: Ăn lô 73,48
01-08-22TT Huế: 57,53,
Phú Yên: 93,74
TT Huế: Ăn lô 57,
Phú Yên: Ăn lô 74,93