Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

chúc các bạn thắng lớn!

Song thủ lô Miền Trung VIP hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-09-21
17-09-21Gia Lai: 98,39,
Ninh Thuận: 75,52
Gia Lai: Ăn lô 98,
Ninh Thuận: Ăn lô 75,52
16-09-21Bình Định: 02,40,
Quảng Trị: 57,81,
Quảng Bình: 14,97
Bình Định: Ăn lô 40,02,
Quảng Bình: Ăn lô 97
15-09-21Đà Nẵng: 56,34,
Khánh Hòa: 91,58
Đà Nẵng: Ăn lô 56,
Khánh Hòa: Ăn lô 58
14-09-21Đắc Lắc: 44,20,
Quảng Nam: 36,72
Đắc Lắc: Ăn lô 20,
Quảng Nam: Ăn lô 36
13-09-21TT Huế: 69,51,
Phú Yên: 74,67
TT Huế: Ăn lô 51
12-09-21Kon Tum: 90,60,
Khánh Hòa: 05,39
Kon Tum: Ăn lô 90,60,
Khánh Hòa: Ăn lô 39
11-09-21Đà Nẵng: 84,05,
Quảng Ngãi: 01,75,
Đắc Nông: 42,06
Đà Nẵng: Ăn lô 05
10-09-21Gia Lai: 11,20,
Ninh Thuận: 56,23
Gia Lai: Ăn lô 11
09-09-21Bình Định: 30,86,
Quảng Trị: 00,06,
Quảng Bình: 79,15
Quảng Trị: Ăn lô 00,
Quảng Bình: Ăn lô 15
08-09-21Đà Nẵng: 67,12,
Khánh Hòa: 35,97
Trượt
07-09-21Đắc Lắc: 35,59,
Quảng Nam: 27,17
Trượt
06-09-21TT Huế: 00,66,
Phú Yên: 33,61
TT Huế: Ăn lô 00,
Phú Yên: Ăn lô 61,33
05-09-21Kon Tum: 75,36,
Khánh Hòa: 50,57
Kon Tum: Ăn lô 36,75
04-09-21Đà Nẵng: 32,04,
Đắc Nông: 30,54
Đà Nẵng: Ăn lô 32,
Đắc Nông: Ăn lô 30
03-09-21Gia Lai: 46,97,
Ninh Thuận: 96,63
Gia Lai: Ăn lô 97
02-09-21Bình Định: 07,69,
Quảng Trị: 26,20,
Quảng Bình: 91,51
Bình Định: Ăn lô 69,
Quảng Trị: Ăn lô 20,26,
Quảng Bình: Ăn lô 91
01-09-21Đà Nẵng: 08,39,
Khánh Hòa: 07,75
Đà Nẵng: Ăn lô 39,
Khánh Hòa: Ăn lô 75
31-08-21Đắc Lắc: 41,32,
Quảng Nam: 63,09
Quảng Nam: Ăn lô 09
30-08-21TT Huế: 76,55,
Phú Yên: 75,90
TT Huế: Ăn lô 76,55,
Phú Yên: Ăn lô 90
29-08-21Kon Tum: 06,48,
Khánh Hòa: 22,14
Khánh Hòa: Ăn lô 14
28-08-21Đà Nẵng: 67,83,
Quảng Ngãi: 13,43,
Đắc Nông: 68,17
Đà Nẵng: Ăn lô 83,67
27-08-21Gia Lai: 26,41,
Ninh Thuận: 72,51
Gia Lai: Ăn lô 41,
Ninh Thuận: Ăn lô 72
26-08-21Bình Định: 61,77,
Quảng Trị: 60,14,
Quảng Bình: 63,44
Quảng Bình: Ăn lô 63,44
17-08-21Đắc Lắc: 38,98,
Quảng Nam: 93,62
Trượt
16-08-21TT Huế: 52,46,
Phú Yên: 14,70
TT Huế: Ăn lô 52,
Phú Yên: Ăn lô 14,70
15-08-21Kon Tum: 93,03,
Khánh Hòa: 14,56
Khánh Hòa: Ăn lô 56
14-08-21Đà Nẵng: 74,62,
Quảng Ngãi: 49,39,
Đắc Nông: 51,84
Quảng Ngãi: Ăn lô 39
13-08-21Gia Lai: 45,28,
Ninh Thuận: 02,78
Gia Lai: Ăn lô 28,45,
Ninh Thuận: Ăn lô 02
12-08-21Bình Định: 38,79,
Quảng Trị: 63,41,
Quảng Bình: 05,45
Bình Định: Ăn lô 79,
Quảng Trị: Ăn lô 41
27-07-21Đắc Lắc: ,50Đắc Lắc: Ăn lô
26-07-21TT Huế: 12,64,
Phú Yên: 60,81
TT Huế: Ăn lô 12,64,
Phú Yên: Ăn lô 81,60
25-07-21Kon Tum: 19,22,
Khánh Hòa: 85,93
Kon Tum: Ăn lô 22,19,
Khánh Hòa: Ăn lô 93
24-07-21Đà Nẵng: 61,15,
Quảng Ngãi: 63,66,
Đắc Nông: 79,33
Quảng Ngãi: Ăn lô 63
23-07-21Gia Lai: 64,23,
Ninh Thuận: 52,48
Trượt
22-07-21Bình Định: 63,82,
Quảng Trị: 70,53,
Quảng Bình: 01,17
Bình Định: Ăn lô 63,
Quảng Trị: Ăn lô 53,70
21-07-21Đà Nẵng: 40,33,
Khánh Hòa: 95,27
Đà Nẵng: Ăn lô 40
20-07-21Đắc Lắc: 22,59,
Quảng Nam: 03,13
Đắc Lắc: Ăn lô 22,
Quảng Nam: Ăn lô 03
19-07-21TT Huế: 60,81,
Phú Yên: 32,04
TT Huế: Ăn lô 60,
Phú Yên: Ăn lô 04
18-07-21Kon Tum: 82,40,
Khánh Hòa: 89,88
Trượt
17-07-21Đà Nẵng: 75,24,
Quảng Ngãi: 49,98,
Đắc Nông: 22,38
Đà Nẵng: Ăn lô 75,24,
Đắc Nông: Ăn lô 38,22
16-07-21Gia Lai: 66,18,
Ninh Thuận: 91,40
Ninh Thuận: Ăn lô 40
15-07-21Bình Định: 47,97,
Quảng Trị: 02,06,
Quảng Bình: 56,95
Quảng Trị: Ăn lô 06,
Quảng Bình: Ăn lô 95
14-07-21Đà Nẵng: 35,20,
Khánh Hòa: 87,13
Đà Nẵng: Ăn lô 35,20,
Khánh Hòa: Ăn lô 13
13-07-21Đắc Lắc: 96,97,
Quảng Nam: 68,06
Đắc Lắc: Ăn lô 97,96,
Quảng Nam: Ăn lô 68,06
12-07-21TT Huế: 22,67,
Phú Yên: 12,53
Trượt
11-07-21Kon Tum: 29,25,
Khánh Hòa: 89,93
Kon Tum: Ăn lô 25,
Khánh Hòa: Ăn lô 93
10-07-21Đà Nẵng: 63,48,
Quảng Ngãi: 17,97,
Đắc Nông: 73,24
Trượt
09-07-21Ninh Thuận: 98,79,
Gia Lai: 30,09
Trượt
08-07-21Bình Định: 77,12,
Quảng Trị: 25,43,
Quảng Bình: 63,21
Bình Định: Ăn lô 12,77,
Quảng Bình: Ăn lô 63
07-07-21Đà Nẵng: 75,21,
Khánh Hòa: 50,97
Trượt
06-07-21Đắc Lắc: 66,90,
Quảng Nam: 70,96
Đắc Lắc: Ăn lô 90,
Quảng Nam: Ăn lô 96
05-07-21TT Huế: 42,41,
Phú Yên: 24,09
TT Huế: Ăn lô 42,
Phú Yên: Ăn lô 24
04-07-21Kon Tum: 69,26,
Khánh Hòa: 17,38
Khánh Hòa: Ăn lô 38
03-07-21Đà Nẵng: 81,97,
Quảng Ngãi: 68,12,
Đắc Nông: 74,73
Trượt
02-07-21Gia Lai: 90,18,
Ninh Thuận: 09,11
Gia Lai: Ăn lô 90
01-07-21Bình Định: 34,43,
Quảng Trị: 15,70,
Quảng Bình: 14,48
Bình Định: Ăn lô 43,
Quảng Trị: Ăn lô 15,
Quảng Bình: Ăn lô 14,48
30-06-21Đà Nẵng: 24,66,
Khánh Hòa: 45,57
Đà Nẵng: Ăn lô 66,24
29-06-21Đắc Lắc: 64,77,
Quảng Nam: 81,26
Đắc Lắc: Ăn lô 77,
Quảng Nam: Ăn lô 81
28-06-21TT Huế: 15,87,
Phú Yên: 69,96
TT Huế: Ăn lô 15,87
27-06-21Kon Tum: 64,81,
Khánh Hòa: 75,49
Kon Tum: Ăn lô 81,64
26-06-21Đà Nẵng: 40,67,
Quảng Ngãi: 17,03,
Đắc Nông: 26,03
Đà Nẵng: Ăn lô 67,
Quảng Ngãi: Ăn lô 03,
Đắc Nông: Ăn lô 03
25-06-21Gia Lai: 79,99,
Ninh Thuận: 34,58
Gia Lai: Ăn lô 79,99,
Ninh Thuận: Ăn lô 58
24-06-21Bình Định: 07,94,
Quảng Trị: 99,21,
Quảng Bình: 99,94
Quảng Trị: Ăn lô 21,
Quảng Bình: Ăn lô 99
23-06-21Đà Nẵng: 66,46,
Khánh Hòa: 15,42
Đà Nẵng: Ăn lô 46,
Khánh Hòa: Ăn lô 15
22-06-21Đắc Lắc: 65,67,
Quảng Nam: 31,45
Đắc Lắc: Ăn lô 65,
Quảng Nam: Ăn lô 31
21-06-21TT Huế: 64,78,
Phú Yên: 36,25
TT Huế: Ăn lô 78,
Phú Yên: Ăn lô 25
20-06-21Kon Tum: 10,68,
Khánh Hòa: 99,94
Kon Tum: Ăn lô 68
19-06-21Đà Nẵng: 06,03,
Quảng Ngãi: 92,30,
Đắc Nông: 08,11
Đà Nẵng: Ăn lô 03,
Quảng Ngãi: Ăn lô 30,92
18-06-21Gia Lai: 54,69,
Ninh Thuận: 00,53
Ninh Thuận: Ăn lô 00
17-06-21Bình Định: 07,23,
Quảng Trị: 70,56,
Quảng Bình: 23,13
Bình Định: Ăn lô 23,07,
Quảng Bình: Ăn lô 13
16-06-21Đà Nẵng: 56,87,
Khánh Hòa: 96,16
Đà Nẵng: Ăn lô 87,
Khánh Hòa: Ăn lô 96
15-06-21Đắc Lắc: 78,32,
Quảng Nam: 17,33
Trượt
14-06-21TT Huế: 40,30,
Phú Yên: 08,64
TT Huế: Ăn lô 30,40,
Phú Yên: Ăn lô 08
13-06-21Kon Tum: 36,40,
Khánh Hòa: 27,43
Khánh Hòa: Ăn lô 43
12-06-21Đà Nẵng: 78,33,
Quảng Ngãi: 02,47,
Đắc Nông: 20,44
Đà Nẵng: Ăn lô 78,33,
Quảng Ngãi: Ăn lô 47,02,
Đắc Nông: Ăn lô 20
11-06-21Gia Lai: 30,37,
Ninh Thuận: 13,82
Gia Lai: Ăn lô 30,
Ninh Thuận: Ăn lô 13,82
10-06-21Bình Định: 33,20,
Quảng Trị: 82,93,
Quảng Bình: 09,50
Bình Định: Ăn lô 33,
Quảng Trị: Ăn lô 93,
Quảng Bình: Ăn lô 50
09-06-21Đà Nẵng: 02,54,
Khánh Hòa: 97,65
Trượt
08-06-21Đắc Lắc: 76,98,
Quảng Nam: 07,50
Đắc Lắc: Ăn lô 76,
Quảng Nam: Ăn lô 07
07-06-21TT Huế: 56,09,
Phú Yên: 04,14
TT Huế: Ăn lô 09,
Phú Yên: Ăn lô 04
06-06-21Kon Tum: 77,06,
Khánh Hòa: 20,32
Kon Tum: Ăn lô 06,77,
Khánh Hòa: Ăn lô 20,32
05-06-21Đà Nẵng: 18,86,
Quảng Ngãi: 48,60,
Đắc Nông: 50,14
Đà Nẵng: Ăn lô 86,
Đắc Nông: Ăn lô 50,14
04-06-21Gia Lai: 69,47,
Ninh Thuận: 93,40
Gia Lai: Ăn lô 69,47,
Ninh Thuận: Ăn lô 93,40
03-06-21Bình Định: 66,16,
Quảng Trị: 12,50,
Quảng Bình: 65,10
Bình Định: Ăn lô 16,66,
Quảng Trị: Ăn lô 12,
Quảng Bình: Ăn lô 65
02-06-21Đà Nẵng: 04,67,
Khánh Hòa: 27,58
Đà Nẵng: Ăn lô 67,
Khánh Hòa: Ăn lô 58
01-06-21Đắc Lắc: 10,73,
Quảng Nam: 12,46
Đắc Lắc: Ăn lô 73,10,
Quảng Nam: Ăn lô 12