Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

chúc các bạn thắng lớn!

Song thủ lô Miền Trung VIP hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-05-22
24-05-22Đắc Lắc: 05,14,
Quảng Nam: 88,66
Quảng Nam: Ăn lô 66
23-05-22TT Huế: 98,52,
Phú Yên: 03,51
TT Huế: Ăn lô 98,
Phú Yên: Ăn lô 03,51
22-05-22Kon Tum: 08,05,
Khánh Hòa: 65,95
Kon Tum: Ăn lô 08,05,
Khánh Hòa: Ăn lô 95
21-05-22Đà Nẵng: 92,24,
Quảng Ngãi: 75,60,
Đắc Nông: 59,48
Đà Nẵng: Ăn lô 24,
Quảng Ngãi: Ăn lô 75,
Đắc Nông: Ăn lô 48
20-05-22Gia Lai: 33,53,
Ninh Thuận: 07,53
Gia Lai: Ăn lô 53,
Ninh Thuận: Ăn lô 53
19-05-22Bình Định: 13,87,
Quảng Trị: 21,13,
Quảng Bình: 27,72
Bình Định: Ăn lô 13,
Quảng Trị: Ăn lô 21,13
18-05-22Đà Nẵng: 49,55,
Khánh Hòa: 71,27
Đà Nẵng: Ăn lô 49,55,
Khánh Hòa: Ăn lô 71
17-05-22Đắc Lắc: 73,97,
Quảng Nam: 31,69
Quảng Nam: Ăn lô 31,69
16-05-22TT Huế: 63,39,
Phú Yên: 99,87
TT Huế: Ăn lô 63,39,
Phú Yên: Ăn lô 87,99
15-05-22Kon Tum: 49,99,
Khánh Hòa: 92,35
Kon Tum: Ăn lô 99,49,
Khánh Hòa: Ăn lô 35,92
14-05-22Đà Nẵng: 68,12,
Quảng Ngãi: 11,88,
Đắc Nông: 18,94
Đà Nẵng: Ăn lô 12,
Quảng Ngãi: Ăn lô 11,
Đắc Nông: Ăn lô 18,94
13-05-22Gia Lai: 50,70,
Ninh Thuận: 57,09
Gia Lai: Ăn lô 50,70
12-05-22Bình Định: 78,47,
Quảng Trị: 82,80,
Quảng Bình: 49,85
Quảng Trị: Ăn lô 80,
Quảng Bình: Ăn lô 49
11-05-22Đà Nẵng: 99,46,
Khánh Hòa: 58,99
Đà Nẵng: Ăn lô 46,
Khánh Hòa: Ăn lô 99
10-05-22Đắc Lắc: 40,77,
Quảng Nam: 20,58
Đắc Lắc: Ăn lô 77,
Quảng Nam: Ăn lô 58
09-05-22TT Huế: 51,45,
Phú Yên: 70,29
Trượt
08-05-22Kon Tum: 42,13,
Khánh Hòa: 11,00
Kon Tum: Ăn lô 42,
Khánh Hòa: Ăn lô 00
07-05-22Đà Nẵng: 68,21,
Quảng Ngãi: 60,62,
Đắc Nông: 79,30
Đà Nẵng: Ăn lô 68,
Quảng Ngãi: Ăn lô 60,62,
Đắc Nông: Ăn lô 79
06-05-22Gia Lai: 54,41,
Ninh Thuận: 08,88
Gia Lai: Ăn lô 41,
Ninh Thuận: Ăn lô 08,88
05-05-22Bình Định: 21,98,
Quảng Trị: 70,85,
Quảng Bình: 32,59
Bình Định: Ăn lô 21,
Quảng Trị: Ăn lô 70,
Quảng Bình: Ăn lô 32
04-05-22Đà Nẵng: 48,75,
Khánh Hòa: 17,26
Đà Nẵng: Ăn lô 75
03-05-22Đắc Lắc: 69,09,
Quảng Nam: 96,70
Đắc Lắc: Ăn lô 09,
Quảng Nam: Ăn lô 96
02-05-22TT Huế: 56,05,
Phú Yên: 43,03
Phú Yên: Ăn lô 03
01-05-22Kon Tum: 90,12,
Khánh Hòa: 02,45
Khánh Hòa: Ăn lô 02,45
30-04-22Đà Nẵng: 14,63,
Quảng Ngãi: 59,19,
Đắc Nông: 57,28
Đà Nẵng: Ăn lô 14,
Quảng Ngãi: Ăn lô 59,19,
Đắc Nông: Ăn lô 28
29-04-22Gia Lai: 44,60,
Ninh Thuận: 82,12
Ninh Thuận: Ăn lô 82
28-04-22Bình Định: 30,01,
Quảng Trị: 71,67,
Quảng Bình: 16,67
Bình Định: Ăn lô 01,30,
Quảng Trị: Ăn lô 71,67,
Quảng Bình: Ăn lô 67
27-04-22Đà Nẵng: 42,10,
Khánh Hòa: 15,88
Khánh Hòa: Ăn lô 88
26-04-22Đắc Lắc: 12,94,
Quảng Nam: 45,33
Trượt
25-04-22TT Huế: 18,03,
Phú Yên: 70,68
Phú Yên: Ăn lô 70
24-04-22Kon Tum: 74,45,
Khánh Hòa: 79,17
Kon Tum: Ăn lô 74,45,
Khánh Hòa: Ăn lô 17
23-04-22Đà Nẵng: 35,47,
Quảng Ngãi: 76,03,
Đắc Nông: 23,83
Đà Nẵng: Ăn lô 35,
Quảng Ngãi: Ăn lô 76,
Đắc Nông: Ăn lô 83,23
22-04-22Gia Lai: 72,34,
Ninh Thuận: 09,24
Gia Lai: Ăn lô 34,72,
Ninh Thuận: Ăn lô 09
21-04-22Bình Định: 36,97,
Quảng Trị: 98,87,
Quảng Bình: 16,59
Quảng Trị: Ăn lô 98,
Quảng Bình: Ăn lô 59
20-04-22Đà Nẵng: 81,93,
Khánh Hòa: 36,49
Đà Nẵng: Ăn lô 81
19-04-22Đắc Lắc: 22,67,
Quảng Nam: 26,51
Đắc Lắc: Ăn lô 22
18-04-22TT Huế: 12,47,
Phú Yên: 64,80
TT Huế: Ăn lô 12,
Phú Yên: Ăn lô 64
17-04-22Kon Tum: 51,80,
Khánh Hòa: 70,18
Kon Tum: Ăn lô 80
16-04-22Đà Nẵng: 61,86,
Quảng Ngãi: 22,20,
Đắc Nông: 13,71
Quảng Ngãi: Ăn lô 20,
Đắc Nông: Ăn lô 71,13
15-04-22Gia Lai: 19,14,
Ninh Thuận: 49,07
Trượt
14-04-22Bình Định: 02,24,
Quảng Trị: 24,93,
Quảng Bình: 62,58
Quảng Trị: Ăn lô 24
13-04-22Đà Nẵng: 25,46,
Khánh Hòa: 75,46
Khánh Hòa: Ăn lô 75,46
12-04-22Đắc Lắc: 62,55,
Quảng Nam: 82,61
Đắc Lắc: Ăn lô 55,
Quảng Nam: Ăn lô 82
11-04-22TT Huế: 78,20,
Phú Yên: 21,64
TT Huế: Ăn lô 20,
Phú Yên: Ăn lô 21,64
10-04-22Kon Tum: 81,76,
Khánh Hòa: 72,01
Khánh Hòa: Ăn lô 01
09-04-22Đà Nẵng: 68,71,
Quảng Ngãi: 69,74,
Đắc Nông: 69,94
Đà Nẵng: Ăn lô 71,
Quảng Ngãi: Ăn lô 69,
Đắc Nông: Ăn lô 94
08-04-22Gia Lai: 52,94,
Ninh Thuận: 40,06
Trượt
07-04-22Bình Định: 56,60,
Quảng Trị: 61,25,
Quảng Bình: 47,60
Bình Định: Ăn lô 56,
Quảng Trị: Ăn lô 25,
Quảng Bình: Ăn lô 47,60
06-04-22Đà Nẵng: 17,60,
Khánh Hòa: 80,03
Đà Nẵng: Ăn lô 17
05-04-22Đắc Lắc: 11,89,
Quảng Nam: 47,72
Đắc Lắc: Ăn lô 11,
Quảng Nam: Ăn lô 47
04-04-22TT Huế: 30,70,
Phú Yên: 54,86
TT Huế: Ăn lô 70,30,
Phú Yên: Ăn lô 54
03-04-22Kon Tum: 22,82,
Khánh Hòa: 43,50
Khánh Hòa: Ăn lô 43,50
02-04-22Đà Nẵng: 81,44,
Quảng Ngãi: 43,92,
Đắc Nông: 87,20
Quảng Ngãi: Ăn lô 92,
Đắc Nông: Ăn lô 87
01-04-22Gia Lai: 23,48,
Ninh Thuận: 97,08
Gia Lai: Ăn lô 23,48
31-03-22Bình Định: 79,59,
Quảng Trị: 19,80,
Quảng Bình: 52,20
Bình Định: Ăn lô 79,
Quảng Trị: Ăn lô 80,
Quảng Bình: Ăn lô 52,20
30-03-22Đà Nẵng: 95,34,
Khánh Hòa: 70,38
Đà Nẵng: Ăn lô 95,
Khánh Hòa: Ăn lô 38
29-03-22Đắc Lắc: 75,92,
Quảng Nam: 71,74
Đắc Lắc: Ăn lô 92,
Quảng Nam: Ăn lô 71
28-03-22TT Huế: 74,77,
Phú Yên: 14,93
TT Huế: Ăn lô 77
27-03-22Kon Tum: 94,81,
Khánh Hòa: 06,98
Kon Tum: Ăn lô 81,
Khánh Hòa: Ăn lô 98,06
26-03-22Đà Nẵng: 02,28,
Quảng Ngãi: 74,09,
Đắc Nông: 95,87
Quảng Ngãi: Ăn lô 74,
Đắc Nông: Ăn lô 87,95
25-03-22Gia Lai: 92,93,
Ninh Thuận: 65,46
Gia Lai: Ăn lô 92,
Ninh Thuận: Ăn lô 46,65
24-03-22Bình Định: 65,36,
Quảng Trị: 37,56,
Quảng Bình: 65,44
Bình Định: Ăn lô 65,36
23-03-22Đà Nẵng: 38,95,
Khánh Hòa: 38,54
Đà Nẵng: Ăn lô 95,
Khánh Hòa: Ăn lô 54
22-03-22Đắc Lắc: 28,74,
Quảng Nam: 34,95
Đắc Lắc: Ăn lô 74,
Quảng Nam: Ăn lô 95,34
21-03-22TT Huế: 64,60,
Phú Yên: 13,63
Phú Yên: Ăn lô 13
20-03-22Kon Tum: 69,52,
Khánh Hòa: 78,31
Kon Tum: Ăn lô 52,
Khánh Hòa: Ăn lô 31
19-03-22Đà Nẵng: 83,25,
Quảng Ngãi: 83,00,
Đắc Nông: 04,10
Đà Nẵng: Ăn lô 83,
Quảng Ngãi: Ăn lô 00,83,
Đắc Nông: Ăn lô 04
18-03-22Gia Lai: 66,41,
Ninh Thuận: 58,48
Gia Lai: Ăn lô 41,
Ninh Thuận: Ăn lô 48
17-03-22Bình Định: 22,33,
Quảng Trị: 17,22,
Quảng Bình: 15,96
Trượt
16-03-22Đà Nẵng: 43,14,
Khánh Hòa: 93,44
Đà Nẵng: Ăn lô 14,
Khánh Hòa: Ăn lô 44
15-03-22Đắc Lắc: 84,81,
Quảng Nam: 54,72
Đắc Lắc: Ăn lô 81,
Quảng Nam: Ăn lô 54
14-03-22TT Huế: 45,95,
Phú Yên: 87,37
TT Huế: Ăn lô 95,45,
Phú Yên: Ăn lô 37
13-03-22Kon Tum: 05,95,
Khánh Hòa: 51,26
Kon Tum: Ăn lô 95,05,
Khánh Hòa: Ăn lô 51
12-03-22Đà Nẵng: 21,77,
Quảng Ngãi: 34,05,
Đắc Nông: 38,35
Đà Nẵng: Ăn lô 21,
Đắc Nông: Ăn lô 35,38
11-03-22Gia Lai: 23,22,
Ninh Thuận: 72,88
Gia Lai: Ăn lô 23,22,
Ninh Thuận: Ăn lô 72,88
10-03-22Bình Định: 77,09,
Quảng Trị: 98,57,
Quảng Bình: 88,65
Quảng Trị: Ăn lô 98,
Quảng Bình: Ăn lô 88,65
09-03-22Đà Nẵng: 08,97,
Khánh Hòa: 33,70
Đà Nẵng: Ăn lô 08,97,
Khánh Hòa: Ăn lô 33,70
08-03-22Đắc Lắc: 54,24,
Quảng Nam: 80,57
Đắc Lắc: Ăn lô 24,
Quảng Nam: Ăn lô 80
07-03-22TT Huế: 37,69,
Phú Yên: 50,69
TT Huế: Ăn lô 37,
Phú Yên: Ăn lô 69,50
06-03-22Kon Tum: 79,11,
Khánh Hòa: 96,40
Trượt
05-03-22Đà Nẵng: 29,02,
Quảng Ngãi: 75,21,
Đắc Nông: 54,53
Trượt
04-03-22Gia Lai: 36,11,
Ninh Thuận: 90,41
Gia Lai: Ăn lô 11,36,
Ninh Thuận: Ăn lô 90,41
03-03-22Bình Định: 55,71,
Quảng Trị: 52,82,
Quảng Bình: 89,72
Bình Định: Ăn lô 55,
Quảng Trị: Ăn lô 52,82,
Quảng Bình: Ăn lô 72
02-03-22Đà Nẵng: 90,21,
Khánh Hòa: 56,65
Trượt
01-03-22Đắc Lắc: 61,15,
Quảng Nam: 95,47
Đắc Lắc: Ăn lô 15,
Quảng Nam: Ăn lô 47,95
28-02-22TT Huế: 38,40,
Phú Yên: 57,20
TT Huế: Ăn lô 38,40,
Phú Yên: Ăn lô 20
27-02-22Kon Tum: 62,20,
Khánh Hòa: 80,45
Kon Tum: Ăn lô 62
26-02-22Đà Nẵng: 06,24,
Quảng Ngãi: 05,60
Đà Nẵng: Ăn lô 06,
Quảng Ngãi: Ăn lô 60