Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Buông Xuôi. Vì Thành Công sẽ Đến Với những Người có lòng Kiên Trì

 DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

  DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮCgiá: 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.

 Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-09-21
17-09-2124,05,86,31Trượt
16-09-2128,76,51,90Trượt
15-09-2165,71,73,00Ăn đề 65
14-09-2141,70,59,27Ăn đề 59
13-09-2179,31,19,06Trượt
12-09-2149,96,26,31Ăn đề 49
11-09-2132,90,44,00Trượt
10-09-2100,43,59,53Trượt
09-09-2185,48,61,34Trượt
08-09-2180,38,74,87Ăn 38
07-09-2165,86,20,02Ăn đề 65
06-09-2146,23,99,48Trượt
05-09-2134,51,67,07Trượt
04-09-2101,41,55,02Ăn đề 55
03-09-2117,60,37,66Ăn 60
02-09-2120,45,95,26Trượt
01-09-2171,48,22,27Ăn 27
31-08-2121,20,04,64Ăn đề 20
30-08-2188,86,50,55Ăn đề 86
29-08-2191,03,39,50Trượt
28-08-2109,59,03,92Ăn đề 09
27-08-2129,32,64,21Trượt
26-08-2157,08,73,26Trượt
25-08-2155,73,63,16Trượt
24-08-2148,69,89,78Ăn đề 89
23-08-2108,95,13,96Trượt
22-08-2142,14,82,11Ăn đề 11
21-08-2114,56,23,64Trượt
20-08-2115,43,21,50Trượt
19-08-2160,77,95,85Trượt
18-08-2133,17,71,77Trượt
17-08-2117,91,10,92Trượt
16-08-2170,67,41,69Ăn đề 41
15-08-2143,62,72,97Ăn đề 97
14-08-2147,92,77,96Trượt
13-08-2124,50,85,73Trượt
12-08-2112,97,82,25Trượt
11-08-2183,18,20,80Ăn 20
10-08-2171,74,58,68Ăn đề 71
09-08-2196,02,83,23Trượt
08-08-2115,58,34,00Ăn đề 15
07-08-2170,34,28,56Ăn đề 34
06-08-2196,62,16,08Trượt
05-08-2102,81,32,08Ăn đề 81
04-08-2157,41,46,81Ăn đề 41
03-08-2140,04,15,63Ăn đề 04
02-08-2188,07,24,77Ăn đề 24
01-08-2182,76,78,81Ăn đề 81
31-07-2133,47,58,78Trượt
30-07-2153,95,39,51Trượt
29-07-2127,34,26,92Ăn đề 26
28-07-2122,46,57,17Trượt
27-07-2154,71,53,43Ăn đề 71
26-07-2141,91,13,59Ăn đề 91
25-07-2165,20,41,67Trượt
24-07-2168,14,16,94Trượt
23-07-2187,06,21,51Trượt
22-07-2187,66,02,59Ăn đề 66
21-07-2139,01,51,74Trượt
20-07-2168,35,74,62Trượt
19-07-2140,27,74,43Trượt
18-07-2156,72,50,67Ăn đề 72
17-07-2179,41,47,13Ăn đề 79
16-07-2182,60,70,69Ăn đề 82
15-07-2116,74,67,19Trượt
14-07-2170,69,59,65Trượt
13-07-2135,90,14,56Trượt
12-07-2192,12,06,86Trượt
11-07-2130,00,94,84Ăn đề 94
10-07-2191,44,73,02Trượt
09-07-2160,30,79,78Ăn đề 60
08-07-2191,52,87,02Trượt
07-07-2157,74,07,29Trượt
06-07-2138,65,86,68Ăn đề 68
05-07-2161,74,64,27Trượt
04-07-2168,29,60,22Trượt
03-07-2123,73,71,69Trượt
02-07-2152,71,36,72Trượt
01-07-2146,20,25,14Trượt
30-06-2174,08,90,28Ăn đề 08
29-06-2191,39,42,80Ăn đề 91
28-06-2177,57,31,58Ăn 58
27-06-2178,87,00,39Ăn đề 87
26-06-2190,00,95,55Ăn đề 90
25-06-2185,58,56,90Ăn đề 85
24-06-2160,46,79,04Ăn đề 79
23-06-2104,49,99,50Ăn đề 99
22-06-2104,05,74,33Ăn đề 05
21-06-2196,16,09,59Trượt
20-06-2148,99,27,43Ăn đề 99
19-06-2195,08,72,24Ăn đề 72
18-06-2122,51,65,73Trượt
17-06-2167,03,31,08Ăn đề 67
16-06-2158,02,17,22Ăn đề 22
15-06-2183,04,98,85Ăn đề 83
14-06-2146,39,47,49Ăn đề 46
13-06-2179,37,25,21Ăn 79
12-06-2101,18,88,83Ăn đề 83
11-06-2188,81,48,99Ăn đề 48
10-06-2179,15,00,41Ăn đề 79
09-06-2103,60,10,16Trượt
08-06-2184,73,51,90Trượt
07-06-2118,27,22,57Ăn đề 22
06-06-2148,63,40,95Ăn đề 63
05-06-2112,63,83,13Ăn 63
04-06-2100,95,25,86Trượt
03-06-2123,43,31,59Trượt
02-06-2121,43,45,96Trượt
01-06-2166,50,67,71Ăn đề 66