Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-09-21
17-09-21Gia Lai: 854,061,
Ninh Thuận: 607,254
Ninh Thuận: Trúng 607
16-09-21Bình Định: 160,637,
Quảng Trị: 213,753,
Quảng Bình: 521,030
Quảng Trị: Trúng 213,
Quảng Bình: Trúng 521
15-09-21Đà Nẵng: 816,190,
Khánh Hòa: 267,667
Trượt
14-09-21Đắc Lắc: 741,978,
Quảng Nam: 641,557
Đắc Lắc: Trúng 741,
Quảng Nam: Trúng 641
13-09-21TT Huế: 912,036,
Phú Yên: 296,375
TT Huế: Trúng 912,
Phú Yên: Trúng 296
12-09-21Kon Tum: 323,312,
Khánh Hòa: 219,577
Trượt
11-09-21Đà Nẵng: 615,594,
Quảng Ngãi: 531,927,
Đắc Nông: 433,498
Đắc Nông: Trúng 433
10-09-21Gia Lai: 068,006,
Ninh Thuận: 555,429
Trượt
09-09-21Bình Định: 954,940,
Quảng Trị: 664,292,
Quảng Bình: 579,963
Trượt
08-09-21Đà Nẵng: 510,210,
Khánh Hòa: 318,295
Trượt
07-09-21Đắc Lắc: 147,350,
Quảng Nam: 664,587
Đắc Lắc: Trúng 147,
Quảng Nam: Trúng 664
06-09-21TT Huế: 506,114,
Phú Yên: 795,843
Trượt
05-09-21Kon Tum: 304,976,
Khánh Hòa: 417,123
Kon Tum: Trúng 304
04-09-21Đà Nẵng: 260,356,
Đắc Nông: 283,517
Đà Nẵng: Trúng 260,
Đắc Nông: Trúng 283
03-09-21Gia Lai: 929,352,
Ninh Thuận: 775,428
Trượt
02-09-21Bình Định: 968,538,
Quảng Trị: 348,569,
Quảng Bình: 165,360
Trượt
01-09-21Đà Nẵng: 082,273,
Khánh Hòa: 547,194
Đà Nẵng: Trúng 082,
Khánh Hòa: Trúng 547
31-08-21Đắc Lắc: 202,412,
Quảng Nam: 415,780
Trượt
30-08-21TT Huế: 735,703,
Phú Yên: 913,875
Trượt
29-08-21Kon Tum: 479,681,
Khánh Hòa: 970,084
Kon Tum: Trúng 479
28-08-21Đà Nẵng: 482,989,
Quảng Ngãi: 138,057,
Đắc Nông: 678,873
Đắc Nông: Trúng 678
27-08-21Gia Lai: 119,787,
Ninh Thuận: 758,533
Gia Lai: Trúng 119
26-08-21Bình Định: 344,601,
Quảng Trị: 973,126,
Quảng Bình: 999,291
Quảng Trị: Trúng 973
17-08-21Đắc Lắc: 025,783,
Quảng Nam: 751,967
Trượt
16-08-21TT Huế: 696,986,
Phú Yên: 351,642
Trượt
15-08-21Kon Tum: 442,437,
Khánh Hòa: 597,507
Khánh Hòa: Trúng 597
14-08-21Đà Nẵng: 884,634,
Quảng Ngãi: 032,736,
Đắc Nông: 749,176
Trượt
13-08-21Gia Lai: 612,488,
Ninh Thuận: 488,016
Gia Lai: Trúng 612
12-08-21Bình Định: 899,535,
Quảng Trị: 350,122,
Quảng Bình: 062,075
Quảng Trị: Trúng 350,
Quảng Bình: Trúng 062
27-07-21Đắc Lắc: 206,657Trượt
26-07-21TT Huế: 879,350,
Phú Yên: 040,874
Trượt
25-07-21Kon Tum: 509,649,
Khánh Hòa: 540,002
Trượt
24-07-21Đà Nẵng: 552,339,
Quảng Ngãi: 817,829,
Đắc Nông: 984,681
Quảng Ngãi: Trúng 829
23-07-21Gia Lai: 568,730,
Ninh Thuận: 237,157
Trượt
22-07-21Bình Định: 953,216,
Quảng Trị: 972,458,
Quảng Bình: 667,159
Bình Định: Trúng 953,
Quảng Trị: Trúng 972,
Quảng Bình: Trúng 667
21-07-21Đà Nẵng: 691,867,
Khánh Hòa: 286,353
Trượt
20-07-21Đắc Lắc: 881,130,
Quảng Nam: 995,751
Đắc Lắc: Trúng 881
19-07-21TT Huế: 551,111,
Phú Yên: 311,867
Trượt
18-07-21Kon Tum: 044,599,
Khánh Hòa: 243,442
Trượt
17-07-21Đà Nẵng: 283,229,
Quảng Ngãi: 897,145,
Đắc Nông: 114,463
Đà Nẵng: Trúng 283,
Quảng Ngãi: Trúng 897,
Đắc Nông: Trúng 114
16-07-21Gia Lai: 990,293,
Ninh Thuận: 385,490
Gia Lai: Trúng 990,
Ninh Thuận: Trúng 385
15-07-21Bình Định: 104,940,
Quảng Trị: 507,023,
Quảng Bình: 741,739
Quảng Trị: Trúng 507
14-07-21Đà Nẵng: 119,438,
Khánh Hòa: 300,413
Trượt
13-07-21Đắc Lắc: 712,571,
Quảng Nam: 554,675
Đắc Lắc: Trúng 712,
Quảng Nam: Trúng 554
12-07-21TT Huế: 846,267,
Phú Yên: 755,216
Trượt
11-07-21Kon Tum: 869,143,
Khánh Hòa: 383,901
Trượt
10-07-21Đà Nẵng: 435,960,
Quảng Ngãi: 725,051,
Đắc Nông: 390,283
Quảng Ngãi: Trúng 725
09-07-21Gia Lai: 277,492,
Ninh Thuận: 523,799
Gia Lai: Trúng 277
08-07-21Bình Định: 707,843,
Quảng Trị: 209,949,
Quảng Bình: 739,616
Trượt
07-07-21Đà Nẵng: 108,865,
Khánh Hòa: 532,162
Trượt
06-07-21Đắc Lắc: 814,462,
Quảng Nam: 130,640
Đắc Lắc: Trúng 814,
Quảng Nam: Trúng 130
05-07-21TT Huế: 179,125,
Phú Yên: 199,795
TT Huế: Trúng 179,
Phú Yên: Trúng 199
04-07-21Kon Tum: 601,960,
Khánh Hòa: 506,931
Trượt
03-07-21Đà Nẵng: 826,471,
Quảng Ngãi: 107,165,
Đắc Nông: 180,941
Trượt
02-07-21Gia Lai: 217,236,
Ninh Thuận: 837,806
Trượt
01-07-21Bình Định: 531,939,
Quảng Trị: 281,420,
Quảng Bình: 207,049
Trượt
30-06-21Đà Nẵng: 484,228,
Khánh Hòa: 840,463
Trượt
29-06-21Đắc Lắc: 055,733,
Quảng Nam: 757,486
Trượt
28-06-21TT Huế: 282,648,
Phú Yên: 268,476
Trượt
27-06-21Kon Tum: 007,529,
Khánh Hòa: 861,354
Kon Tum: Trúng 007
26-06-21Đà Nẵng: 667,307,
Quảng Ngãi: 786,480,
Đắc Nông: 903,351
Đà Nẵng: Trúng 667,
Quảng Ngãi: Trúng 786,
Đắc Nông: Trúng 903
25-06-21Gia Lai: 166,767,
Ninh Thuận: 228,682
Trượt
24-06-21Bình Định: 212,011,
Quảng Trị: 754,061,
Quảng Bình: 673,737
Bình Định: Trúng 212,
Quảng Bình: Trúng 673
23-06-21Đà Nẵng: 055,381,
Khánh Hòa: 695,789
Đà Nẵng: Trúng 055,
Khánh Hòa: Trúng 695
22-06-21Đắc Lắc: 274,659,
Quảng Nam: 155,557
Quảng Nam: Trúng 155
21-06-21TT Huế: 066,397,
Phú Yên: 648,880
Trượt
20-06-21Kon Tum: 823,525,
Khánh Hòa: 633,019
Trượt
19-06-21Đà Nẵng: 717,709,
Quảng Ngãi: 197,525,
Đắc Nông: 107,883
Đà Nẵng: Trúng 717,
Quảng Ngãi: Trúng 197
18-06-21Gia Lai: 234,012,
Ninh Thuận: 570,591
Trượt
17-06-21Bình Định: 607,729,
Quảng Trị: 599,704,
Quảng Bình: 581,915
Bình Định: Trúng 607,
Quảng Trị: Trúng 599,
Quảng Bình: Trúng 581
16-06-21Đà Nẵng: 729,868,
Khánh Hòa: 652,720
Trượt
15-06-21Đắc Lắc: 298,977,
Quảng Nam: 131,419
Trượt
14-06-21TT Huế: 009,404,
Phú Yên: 906,064
TT Huế: Trúng 009
13-06-21Kon Tum: 847,385,
Khánh Hòa: 870,404
Kon Tum: Trúng 847,
Khánh Hòa: Trúng 870
12-06-21Đà Nẵng: 160,474,
Quảng Ngãi: 338,748,
Đắc Nông: 128,937
Đà Nẵng: Trúng 160,
Quảng Ngãi: Trúng 338,
Đắc Nông: Trúng 128
11-06-21Gia Lai: 965,849,
Ninh Thuận: 603,929
Trượt
10-06-21Bình Định: 301,185,
Quảng Trị: 511,244,
Quảng Bình: 331,283
Trượt
09-06-21Đà Nẵng: 681,994,
Khánh Hòa: 532,724
Trượt
08-06-21Đắc Lắc: 843,781,
Quảng Nam: 575,099
Đắc Lắc: Trúng 843
07-06-21TT Huế: 181,089,
Phú Yên: 312,613
TT Huế: Trúng 181,
Phú Yên: Trúng 312
06-06-21Kon Tum: 871,777,
Khánh Hòa: 821,808
Kon Tum: Trúng 871
05-06-21Đà Nẵng: 576,820,
Quảng Ngãi: 324,056,
Đắc Nông: 373,135
Quảng Ngãi: Trúng 324,
Đắc Nông: Trúng 373
04-06-21Gia Lai: 442,674,
Ninh Thuận: 506,151
Gia Lai: Trúng 442,
Ninh Thuận: Trúng 506
03-06-21Bình Định: 366,567,
Quảng Trị: 219,631,
Quảng Bình: 170,084
Bình Định: Trúng 366,
Quảng Trị: Trúng 219
02-06-21Đà Nẵng: 539,228,
Khánh Hòa: 222,241
Đà Nẵng: Trúng 539,
Khánh Hòa: Trúng 222
01-06-21Đắc Lắc: 400,755,
Quảng Nam: 010,408
Trượt