Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
04-10-23
03-10-23Đắc Lắc: 088,187,
Quảng Nam: 953,708
Đắc Lắc: Trúng
02-10-23TT Huế: 083,267,
Phú Yên: 967,175
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Ăn
01-10-23TT Huế: 524,866,
Kon Tum: 329,845,
Khánh Hòa: 218,243
TT Huế: Ăn,
Kon Tum: Ăn,
Khánh Hòa: Win
30-09-23Đà Nẵng: 160,846,
Quảng Ngãi: 308,143,
Đắc Nông: 479,590
Đà Nẵng: Ăn,
Quảng Ngãi: Win,
Đắc Nông: Win
29-09-23Gia Lai: 604,176,
Ninh Thuận: 446,481
Ninh Thuận: Ăn
28-09-23Bình Định: 220,405,
Quảng Trị: 523,025,
Quảng Bình: 977,680
Bình Định: Win
27-09-23Đà Nẵng: 476,606,
Khánh Hòa: 781,599
Đà Nẵng: Win,
Khánh Hòa: Trúng
26-09-23Đắc Lắc: 671,944,
Quảng Nam: 380,322
Đắc Lắc: Ăn
25-09-23TT Huế: 754,820,
Phú Yên: 910,968
TT Huế: Ăn,
Phú Yên: Win
24-09-23TT Huế: 275,960,
Kon Tum: 314,818,
Khánh Hòa: 054,199
TT Huế: Win,
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-09-23Đà Nẵng: 693,801,
Quảng Ngãi: 753,138,
Đắc Nông: 281,707
Đà Nẵng: Win,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Win
22-09-23Gia Lai: 412,956,
Ninh Thuận: 541,125
Gia Lai: Win,
Ninh Thuận: Ăn
21-09-23Bình Định: 862,950,
Quảng Trị: 873,007,
Quảng Bình: 430,526
Bình Định: Ăn,
Quảng Bình: Ăn
20-09-23Đà Nẵng: 744,652,
Khánh Hòa: 542,821
Đà Nẵng: Ăn
19-09-23Đắc Lắc: 389,107,
Quảng Nam: 921,235
Đắc Lắc: Ăn
18-09-23TT Huế: 558,197,
Phú Yên: 515,530
TT Huế: Win,
Phú Yên: Win
17-09-23TT Huế: 432,992,
Kon Tum: 674,365,
Khánh Hòa: 788,247
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Win
16-09-23Đà Nẵng: 201,629,
Quảng Ngãi: 830,181,
Đắc Nông: 788,806
Đà Nẵng: Win,
Quảng Ngãi: Win
15-09-23Gia Lai: 167,687,
Ninh Thuận: 234,139
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Ăn
14-09-23Bình Định: 352,955,
Quảng Trị: 168,513,
Quảng Bình: 776,136
Bình Định: Win,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Win
13-09-23Đà Nẵng: 787,683,
Khánh Hòa: 261,324
Đà Nẵng: Ăn
12-09-23Đắc Lắc: 341,673,
Quảng Nam: 338,508
Trượt
11-09-23TT Huế: 125,921,
Phú Yên: 642,838
TT Huế: Ăn,
Phú Yên: Ăn
10-09-23TT Huế: 036,948,
Kon Tum: 529,361,
Khánh Hòa: 350,764
TT Huế: Ăn,
Kon Tum: Ăn,
Khánh Hòa: Trúng
09-09-23Đà Nẵng: 273,869,
Quảng Ngãi: 511,598,
Đắc Nông: 614,160
Quảng Ngãi: Win,
Đắc Nông: Win
08-09-23Gia Lai: 625,277,
Ninh Thuận: 041,448
Gia Lai: Win,
Ninh Thuận: Win
07-09-23Bình Định: 089,146,
Quảng Trị: 031,360,
Quảng Bình: 311,975
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Ăn
06-09-23Đà Nẵng: 303,418,
Khánh Hòa: 296,367
Đà Nẵng: Ăn,
Khánh Hòa: Ăn
05-09-23Đắc Lắc: 576,084,
Quảng Nam: 026,489
Đắc Lắc: Ăn,
Quảng Nam: Ăn
04-09-23TT Huế: 323,356,
Phú Yên: 302,316
Trượt
03-09-23TT Huế: 275,667,
Kon Tum: 909,980,
Khánh Hòa: 224,905
TT Huế: Ăn,
Kon Tum: Trúng
02-09-23Đà Nẵng: 819,748,
Quảng Ngãi: 434,026,
Đắc Nông: 668,929
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Ăn
01-09-23Gia Lai: 519,382,
Ninh Thuận: 147,807
Gia Lai: Win,
Ninh Thuận: Ăn
31-08-23Bình Định: 881,607,
Quảng Trị: 529,135,
Quảng Bình: 570,281
Quảng Trị: Win
30-08-23Đà Nẵng: 721,945,
Khánh Hòa: 885,743
Đà Nẵng: Ăn
29-08-23Đắc Lắc: 342,711,
Quảng Nam: 746,655
Đắc Lắc: Win,
Quảng Nam: Ăn
28-08-23TT Huế: 242,312,
Phú Yên: 156,475
Trượt
27-08-23TT Huế: 143,039,
Kon Tum: 472,879,
Khánh Hòa: 029,948
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Trúng
26-08-23Đà Nẵng: 719,923,
Quảng Ngãi: 920,721,
Đắc Nông: 333,271
Đà Nẵng: Win,
Đắc Nông: Ăn
25-08-23Gia Lai: 589,360,
Ninh Thuận: 904,248
Gia Lai: Ăn,
Ninh Thuận: Win
24-08-23Bình Định: 553,715,
Quảng Trị: 634,973,
Quảng Bình: 808,317
Bình Định: Ăn,
Quảng Bình: Win
23-08-23Đà Nẵng: 687,612,
Khánh Hòa: 877,011
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
22-08-23Đắc Lắc: 460,442,
Quảng Nam: 093,528
Đắc Lắc: Ăn,
Quảng Nam: Ăn
21-08-23TT Huế: 124,705,
Phú Yên: 128,869
TT Huế: Trúng
20-08-23TT Huế: 311,232,
Kon Tum: 137,155,
Khánh Hòa: 932,281
TT Huế: Win,
Kon Tum: Ăn,
Khánh Hòa: Ăn
19-08-23Đà Nẵng: 666,409,
Quảng Ngãi: 082,219,
Đắc Nông: 063,412
Đà Nẵng: Ăn,
Quảng Ngãi: Ăn,
Đắc Nông: Ăn