Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
02-04-23
01-04-23Đà Nẵng: 426,170,
Quảng Ngãi: 062,015,
Đắc Nông: 867,003
Đà Nẵng: Ăn,
Quảng Ngãi: Win
31-03-23Gia Lai: 046,788,
Ninh Thuận: 114,460
Trượt
30-03-23Bình Định: 754,523,
Quảng Trị: 530,199,
Quảng Bình: 707,594
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Win
29-03-23Đà Nẵng: 743,977,
Khánh Hòa: 856,869
Đà Nẵng: Ăn,
Khánh Hòa: Trúng
28-03-23Đắc Lắc: 048,767,
Quảng Nam: 052,890
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
27-03-23TT Huế: 147,195,
Phú Yên: 237,495
TT Huế: Ăn,
Phú Yên: Ăn
26-03-23TT Huế: 153,917,
Kon Tum: 113,565,
Khánh Hòa: 750,123
TT Huế: Win,
Kon Tum: Ăn,
Khánh Hòa: Ăn
25-03-23Đà Nẵng: 585,170,
Quảng Ngãi: 996,357,
Đắc Nông: 283,549
Đà Nẵng: Win,
Quảng Ngãi: Win
24-03-23Gia Lai: 480,934,
Ninh Thuận: 334,639
Gia Lai: Win,
Ninh Thuận: Ăn
23-03-23Bình Định: 900,681,
Quảng Trị: 993,177,
Quảng Bình: 397,845
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Trúng
22-03-23Đà Nẵng: 487,767,
Khánh Hòa: 942,314
Đà Nẵng: Win,
Khánh Hòa: Trúng
21-03-23Đắc Lắc: 907,347,
Quảng Nam: 617,310
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Win
20-03-23TT Huế: 797,959,
Phú Yên: 709,655
TT Huế: Win
19-03-23TT Huế: 293,793,
Kon Tum: 105,518,
Khánh Hòa: 909,417
TT Huế: Trúng,
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-03-23Đà Nẵng: 778,609,
Quảng Ngãi: 316,393,
Đắc Nông: 513,386
Quảng Ngãi: Ăn
17-03-23Gia Lai: 188,600,
Ninh Thuận: 055,610
Ninh Thuận: Ăn
16-03-23Bình Định: 223,634,
Quảng Trị: 039,234,
Quảng Bình: 887,737
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Win
15-03-23Đà Nẵng: 185,578,
Khánh Hòa: 669,083
Khánh Hòa: Ăn
14-03-23Đắc Lắc: 407,845,
Quảng Nam: 194,769
Đắc Lắc: Win,
Quảng Nam: Win
13-03-23TT Huế: 245,891,
Phú Yên: 361,611
TT Huế: Ăn,
Phú Yên: Ăn
12-03-23TT Huế: 145,548,
Kon Tum: 870,838,
Khánh Hòa: 924,540
Khánh Hòa: Win
11-03-23Đà Nẵng: 543,210,
Quảng Ngãi: 441,110,
Đắc Nông: 800,024
Trượt
10-03-23Gia Lai: 622,272,
Ninh Thuận: 858,012
Trượt
09-03-23Bình Định: 322,678,
Quảng Trị: 678,023,
Quảng Bình: 289,003
Trượt
08-03-23Đà Nẵng: 386,458,
Khánh Hòa: 238,271
Trượt
07-03-23Đắc Lắc: 444,248,
Quảng Nam: 022,643
Đắc Lắc: Ăn,
Quảng Nam: Ăn
06-03-23TT Huế: 362,063,
Phú Yên: 240,162
TT Huế: Trúng
05-03-23TT Huế: 114,536,
Kon Tum: 840,239,
Khánh Hòa: 378,179
Trượt
04-03-23Đà Nẵng: 292,360,
Quảng Ngãi: 168,244,
Đắc Nông: 632,153
Quảng Ngãi: Trúng
03-03-23Gia Lai: 263,961,
Ninh Thuận: 218,821
Gia Lai: Trúng
02-03-23Bình Định: 286,797,
Quảng Trị: 645,412,
Quảng Bình: 919,429
Quảng Trị: Ăn
01-03-23Đà Nẵng: 935,901,
Khánh Hòa: 532,333
Trượt
28-02-23Đắc Lắc: 319,511,
Quảng Nam: 702,274
Đắc Lắc: Win,
Quảng Nam: Win
27-02-23TT Huế: 419,242,
Phú Yên: 194,117
TT Huế: Ăn
26-02-23TT Huế: 644,749,
Kon Tum: 076,219,
Khánh Hòa: 454,612
Trượt
25-02-23Đà Nẵng: 644,814,
Quảng Ngãi: 566,179,
Đắc Nông: 792,262
Quảng Ngãi: Win,
Đắc Nông: Ăn
24-02-23Gia Lai: 217,365,
Ninh Thuận: 429,795
Trượt
23-02-23Bình Định: 425,416,
Quảng Trị: 980,229,
Quảng Bình: 962,938
Bình Định: Ăn,
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Win
22-02-23Đà Nẵng: 687,818,
Khánh Hòa: 641,981
Khánh Hòa: Win
21-02-23Đắc Lắc: 328,601,
Quảng Nam: 475,013
Trượt
20-02-23TT Huế: 662,316,
Phú Yên: 234,252
Phú Yên: Win
19-02-23TT Huế: 177,579,
Kon Tum: 318,426,
Khánh Hòa: 793,331
Kon Tum: Win
18-02-23Đà Nẵng: 683,885,
Quảng Ngãi: 802,896,
Đắc Nông: 111,247
Đà Nẵng: Win,
Quảng Ngãi: Ăn
17-02-23Gia Lai: 614,213,
Ninh Thuận: 134,451
Gia Lai: Win
16-02-23Bình Định: 641,272,
Quảng Trị: 887,559,
Quảng Bình: 667,384
Bình Định: Win,
Quảng Trị: Win
15-02-23Đà Nẵng: 352,534,
Khánh Hòa: 575,377
Khánh Hòa: Win
14-02-23Đắc Lắc: 870,118,
Quảng Nam: 180,509
Quảng Nam: Win
13-02-23TT Huế: 306,880,
Phú Yên: 072,095
TT Huế: Win,
Phú Yên: Win
12-02-23TT Huế: 078,956,
Kon Tum: 810,773,
Khánh Hòa: 452,911
TT Huế: Win,
Kon Tum: Ăn,
Khánh Hòa: Ăn
11-02-23Đà Nẵng: 642,040,
Quảng Ngãi: 523,251,
Đắc Nông: 900,322
Trượt
10-02-23Gia Lai: 558,073,
Ninh Thuận: 029,443
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Win
09-02-23Bình Định: 180,462,
Quảng Trị: 702,700,
Quảng Bình: 912,885
Bình Định: Ăn,
Quảng Bình: Trúng
08-02-23Đà Nẵng: 595,820,
Khánh Hòa: 598,499
Khánh Hòa: Win
07-02-23Đắc Lắc: 620,802,
Quảng Nam: 882,547
Đắc Lắc: Trúng
06-02-23TT Huế: 941,703,
Phú Yên: 730,344
TT Huế: Win,
Phú Yên: Ăn
05-02-23TT Huế: 109,147,
Kon Tum: 126,135,
Khánh Hòa: 928,619
TT Huế: Ăn
04-02-23Đà Nẵng: 492,525,
Quảng Ngãi: 946,714,
Đắc Nông: 740,651
Quảng Ngãi: Trúng
03-02-23Gia Lai: 333,257,
Ninh Thuận: 048,394
Trượt
02-02-23Bình Định: 308,411,
Quảng Trị: 555,356,
Quảng Bình: 033,238
Quảng Bình: Ăn
01-02-23Đà Nẵng: 866,490,
Khánh Hòa: 653,058
Khánh Hòa: Ăn
31-01-23Đắc Lắc: 094,941,
Quảng Nam: 252,988
Quảng Nam: Trúng
30-01-23TT Huế: 633,769,
Phú Yên: 645,543
TT Huế: Ăn,
Phú Yên: Ăn
29-01-23TT Huế: 565,701,
Kon Tum: 275,544,
Khánh Hòa: 694,476
TT Huế: Trúng,
Kon Tum: Win
28-01-23Đà Nẵng: 396,024,
Quảng Ngãi: 739,553,
Đắc Nông: 931,901
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Ăn
27-01-23Gia Lai: 221,033,
Ninh Thuận: 882,603
Gia Lai: Win,
Ninh Thuận: Ăn
26-01-23Bình Định: 317,024,
Quảng Trị: 154,163,
Quảng Bình: 830,301
Bình Định: Win,
Quảng Bình: Trúng
25-01-23Đà Nẵng: 135,910,
Khánh Hòa: 906,561
Khánh Hòa: Trúng
24-01-23Đắc Lắc: 127,257,
Quảng Nam: 006,738
Đắc Lắc: Trúng
23-01-23TT Huế: 746,159Trượt
22-01-23TT Huế: 931,842,
Kon Tum: 669,057,
Khánh Hòa: 924,625
TT Huế: Win,
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Win
21-01-23Đà Nẵng: 092,463,
Quảng Ngãi: 606,647,
Đắc Nông: 074,152
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Win
20-01-23Gia Lai: 646,914,
Ninh Thuận: 032,189
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Win
19-01-23Bình Định: 270,552,
Quảng Trị: 392,574,
Quảng Bình: 059,102
Bình Định: Win,
Quảng Bình: Ăn
18-01-23Đà Nẵng: 701,580,
Khánh Hòa: 344,578
Đà Nẵng: Ăn
17-01-23Đắc Lắc: 146,510,
Quảng Nam: 232,100
Đắc Lắc: Ăn,
Quảng Nam: Win
16-01-23TT Huế: 453,937,
Phú Yên: 065,763
TT Huế: Trúng
15-01-23TT Huế: 321,372,
Kon Tum: 682,900,
Khánh Hòa: 748,040
TT Huế: Win,
Khánh Hòa: Ăn
14-01-23Đà Nẵng: 678,879,
Quảng Ngãi: 279,761,
Đắc Nông: 362,587
Đắc Nông: Trúng
13-01-23Gia Lai: 263,212,
Ninh Thuận: 720,149
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
12-01-23Bình Định: 383,080,
Quảng Trị: 304,518,
Quảng Bình: 284,845
Bình Định: Trúng
11-01-23Đà Nẵng: 421,725,
Khánh Hòa: 096,234
Đà Nẵng: Ăn,
Khánh Hòa: Trúng
10-01-23Đắc Lắc: 721,761,
Quảng Nam: 190,930
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
09-01-23TT Huế: 886,332,
Phú Yên: 747,568
TT Huế: Win