XỈU CHỦ là 1 con được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất.

 Đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu XÍU CHỦ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 2.000.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công XỈU CHỦ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy XỈU CHỦ MIỀN TRUNG siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )

 Chúc bạn thắng lớn mỗi ngày !

 

Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-09-21
17-09-21Gia Lai: 469,
Ninh Thuận: 854
Trượt
16-09-21Bình Định: 909,
Quảng Trị: 211,
Quảng Bình: 063
Trượt
15-09-21Đà Nẵng: 060,
Khánh Hòa: 896
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 832,
Quảng Nam: 882
Trượt
13-09-21TT Huế: 671,
Phú Yên: 170
Trượt
12-09-21Kon Tum: 886,
Khánh Hòa: 951
Trượt
11-09-21Đà Nẵng: 052,
Quảng Ngãi: 995,
Đắc Nông: 992
Trượt
10-09-21Gia Lai: 099,
Ninh Thuận: 875
Trượt
09-09-21Bình Định: 709,
Quảng Trị: 024,
Quảng Bình: 845
Quảng Trị: Trúng
08-09-21Đà Nẵng: 043,
Khánh Hòa: 202
Trượt
07-09-21Đắc Lắc: 147,
Quảng Nam: 763
Đắc Lắc: Trúng
06-09-21TT Huế: 509,
Phú Yên: 938
Trượt
05-09-21Kon Tum: 396,
Khánh Hòa: 215
Khánh Hòa: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 857,
Đắc Nông: 283
Đắc Nông: Trúng
03-09-21Gia Lai: 122,
Ninh Thuận: 243
Trượt
02-09-21Bình Định: 199,
Quảng Trị: 984,
Quảng Bình: 937
Trượt
01-09-21Đà Nẵng: 289,
Khánh Hòa: 077
Trượt
31-08-21Đắc Lắc: 320,
Quảng Nam: 579
Trượt
30-08-21TT Huế: 515,
Phú Yên: 705
Trượt
29-08-21Khánh Hòa: 178,
Kon Tum: 266
Trượt
28-08-21Đà Nẵng: 996,
Quảng Ngãi: 430,
Đắc Nông: 458
Trượt
27-08-21Gia Lai: 757,
Ninh Thuận: 634
Trượt
26-08-21Bình Định: 809,
Quảng Trị: 420,
Quảng Bình: 327
Trượt
17-08-21Đắc Lắc: 061,
Quảng Nam: 983
Trượt
16-08-21TT Huế: 769,
Phú Yên: 253
Trượt
15-08-21Kon Tum: 395,
Khánh Hòa: 705
Trượt
14-08-21Đà Nẵng: 614,
Quảng Ngãi: 659,
Đắc Nông: 877
Trượt
13-08-21Gia Lai: 454,
Ninh Thuận: 709
Ninh Thuận: Trúng
12-08-21Bình Định: 808,
Quảng Trị: 295,
Quảng Bình: 062
Quảng Bình: Trúng
27-07-21Đắc Lắc: 609Trượt
26-07-21TT Huế: 673,
Phú Yên: 930
Phú Yên: Trúng
25-07-21Kon Tum: 151,
Khánh Hòa: 890
Khánh Hòa: Trúng
24-07-21Đà Nẵng: 279,
Quảng Ngãi: 459,
Đắc Nông: 038
Trượt
23-07-21Gia Lai: 539,
Ninh Thuận: 651
Trượt
22-07-21Bình Định: 685,
Quảng Trị: 857,
Quảng Bình: 667
Quảng Bình: Trúng
21-07-21Đà Nẵng: 364,
Khánh Hòa: 853
Trượt
20-07-21Đắc Lắc: 202,
Quảng Nam: 388
Trượt
19-07-21TT Huế: 691,
Phú Yên: 635
Trượt
18-07-21Kon Tum: 367,
Khánh Hòa: 991
Trượt
17-07-21Đà Nẵng: 213,
Quảng Ngãi: 897,
Đắc Nông: 703
Quảng Ngãi: Trúng
16-07-21Gia Lai: 241,
Ninh Thuận: 957
Trượt
15-07-21Bình Định: 888,
Quảng Trị: 507,
Quảng Bình: 672
Quảng Trị: Trúng
14-07-21Đà Nẵng: 373,
Khánh Hòa: 905
Đà Nẵng: Trúng
13-07-21Đắc Lắc: 084,
Quảng Nam: 554
Quảng Nam: Trúng
12-07-21TT Huế: 481,
Phú Yên: 835
Trượt
11-07-21Kon Tum: 138,
Khánh Hòa: 020
Trượt
10-07-21Đà Nẵng: 190,
Quảng Ngãi: 509,
Đắc Nông: 033
Trượt
09-07-21Gia Lai: 531,
Ninh Thuận: 781
Trượt
08-07-21Bình Định: 125,
Quảng Trị: 491,
Quảng Bình: 809
Trượt
07-07-21Đà Nẵng: 255,
Khánh Hòa: 827
Trượt
06-07-21Đắc Lắc: 433,
Quảng Nam: 035
Trượt
05-07-21TT Huế: 037,
Phú Yên: 211
Trượt
04-07-21Kon Tum: 358,
Khánh Hòa: 548
Trượt
03-07-21Đà Nẵng: 581,
Quảng Ngãi: 618,
Đắc Nông: 133
Trượt
02-07-21Gia Lai: 518,
Ninh Thuận: 287
Trượt
01-07-21Bình Định: 380,
Quảng Trị: 188,
Quảng Bình: 497
Trượt
30-06-21Đà Nẵng: 636,
Khánh Hòa: 630
Trượt
29-06-21Đắc Lắc: 607,
Quảng Nam: 900
Trượt
28-06-21TT Huế: 752,
Phú Yên: 974
Trượt
27-06-21Kon Tum: 007,
Khánh Hòa: 015
Kon Tum: Trúng
26-06-21Đà Nẵng: 636,
Quảng Ngãi: 546,
Đắc Nông: 657
Trượt
25-06-21Gia Lai: 315,
Ninh Thuận: 940
Trượt
24-06-21Bình Định: 061,
Quảng Trị: 975,
Quảng Bình: 293
Trượt
23-06-21Đà Nẵng: 438,
Khánh Hòa: 695
Khánh Hòa: Trúng
22-06-21Đắc Lắc: 620,
Quảng Nam: 155
Quảng Nam: Trúng
21-06-21TT Huế: 382,
Phú Yên: 753
Trượt
20-06-21Kon Tum: 781,
Khánh Hòa: 934
Trượt
19-06-21Đà Nẵng: 799,
Quảng Ngãi: 766,
Đắc Nông: 744
Trượt
18-06-21Gia Lai: 269,
Ninh Thuận: 041
Trượt
17-06-21Bình Định: 169,
Quảng Trị: 876,
Quảng Bình: 970
Trượt
16-06-21Đà Nẵng: 944,
Khánh Hòa: 284
Trượt
15-06-21Đắc Lắc: 870,
Quảng Nam: 552
Trượt
14-06-21TT Huế: 009,
Phú Yên: 165
TT Huế: Trúng
13-06-21Kon Tum: 847,
Khánh Hòa: 870
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-06-21Đà Nẵng: 267,
Quảng Ngãi: 338,
Đắc Nông: 399
Quảng Ngãi: Trúng
11-06-21Gia Lai: 053,
Ninh Thuận: 188
Trượt
10-06-21Bình Định: 236,
Quảng Trị: 279,
Quảng Bình: 716
Quảng Bình: Trúng
09-06-21Đà Nẵng: 677,
Khánh Hòa: 665
Trượt
08-06-21Đắc Lắc: 118,
Quảng Nam: 991
Quảng Nam: Trúng
07-06-21TT Huế: 667,
Phú Yên: 805
Trượt
06-06-21Kon Tum: 352,
Khánh Hòa: 857
Khánh Hòa: Trúng
05-06-21Đà Nẵng: 815,
Quảng Ngãi: 180,
Đắc Nông: 373
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
04-06-21Gia Lai: 586,
Ninh Thuận: 506
Ninh Thuận: Trúng
03-06-21Bình Định: 943,
Quảng Trị: 219,
Quảng Bình: 112
Quảng Trị: Trúng
02-06-21Đà Nẵng: 539,
Khánh Hòa: 222
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-06-21Đắc Lắc: 231,
Quảng Nam: 572
Trượt