Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Cam kết số chuẩn nhất của web.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
28-11-21Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 77
Trượt
27-11-21Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 08
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
26-11-21Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 45
Trượt
25-11-21Bình Định: 03,
Quảng Trị: 98,
Quảng Bình: 15
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
24-11-21Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 51
Khánh Hòa: Trúng
23-11-21Đắc Lắc: 48,
Quảng Nam: 20
Trượt
22-11-21TT Huế: 55,
Phú Yên: 40
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
21-11-21Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 77
Khánh Hòa: Trúng
20-11-21Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 99,
Đắc Nông: 58
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
19-11-21Gia Lai: 35,
Ninh Thuận: 63
Gia Lai: Trúng
18-11-21Bình Định: 00,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 01
Quảng Trị: Trúng
17-11-21Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 93
Đà Nẵng: Trúng
16-11-21Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 57
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
15-11-21TT Huế: 56,
Phú Yên: 48
Phú Yên: Trúng
14-11-21Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 58
Kon Tum: Trúng
13-11-21Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 57
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
12-11-21Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 16
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
11-11-21Bình Định: 27,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 81
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
10-11-21Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 37
Khánh Hòa: Trúng
09-11-21Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 46
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
08-11-21TT Huế: 72,
Phú Yên: 33
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
07-11-21Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 17
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
06-11-21Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 22
Quảng Ngãi: Trúng
05-11-21Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 06
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
04-11-21Bình Định: 72,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 81
Bình Định: Trúng
03-11-21Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 75
Khánh Hòa: Trúng
02-11-21Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 19
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
01-11-21TT Huế: 67,
Phú Yên: 69
Trượt
31-10-21Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 37
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-10-21Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 72
Quảng Ngãi: Trúng
29-10-21Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 46
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
28-10-21Bình Định: 62,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 57
Trượt
27-10-21Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 79
Đà Nẵng: Trúng
26-10-21Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 02
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
25-10-21TT Huế: 22,
Phú Yên: 23
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
24-10-21Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 83
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-10-21Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 28
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
22-10-21Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 67
Gia Lai: Trúng
21-10-21Bình Định: 18,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 40
Quảng Bình: Trúng
20-10-21Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 86
Đà Nẵng: Trúng
19-10-21Đắc Lắc: 84,
Quảng Nam: 29
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
18-10-21TT Huế: 94,
Phú Yên: 39
Trượt
17-10-21Kon Tum: 16,
Khánh Hòa: 65
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
16-10-21Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 50
Quảng Ngãi: Trúng
15-10-21Gia Lai: 26,
Ninh Thuận: 22
Gia Lai: Trúng
14-10-21Bình Định: 08,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 33
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
13-10-21Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 76
Đà Nẵng: Trúng
12-10-21Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 45
Quảng Nam: Trúng
11-10-21TT Huế: 53,
Phú Yên: 28
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
10-10-21Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 81
Khánh Hòa: Trúng
09-10-21Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 02
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
08-10-21Gia Lai: 66,
Ninh Thuận: 32
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
07-10-21Bình Định: 35,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 97
Quảng Bình: Trúng
06-10-21Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 59
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
05-10-21Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 38
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
04-10-21TT Huế: 60,
Phú Yên: 35
TT Huế: Trúng
03-10-21Khánh Hòa: 13,
Kon Tum: 93
Khánh Hòa: Trúng
02-10-21Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 34
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
01-10-21Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 46
Gia Lai: Trúng
30-09-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 98,
Quảng Bình: 31
Quảng Bình: Trúng
29-09-21Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 10
Trượt
28-09-21Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 99
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
27-09-21TT Huế: 92,
Phú Yên: 96
Trượt
26-09-21Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 06
Kon Tum: Trúng
25-09-21Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 88
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-09-21Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 99
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
23-09-21Bình Định: 62,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 47
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-09-21Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 10
Trượt
21-09-21Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 06
Quảng Nam: Trúng
20-09-21TT Huế: 50,
Phú Yên: 41
Trượt
19-09-21Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 79
Khánh Hòa: Trúng
18-09-21Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 58
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
17-09-21Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 91
Ninh Thuận: Trúng
16-09-21Bình Định: 87,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 83
Quảng Bình: Trúng
15-09-21Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 26
Đà Nẵng: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 39
Đắc Lắc: Trúng
13-09-21TT Huế: 25,
Phú Yên: 84
Trượt
12-09-21Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 81
Kon Tum: Trúng
11-09-21Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 84
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
10-09-21Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 26
Gia Lai: Trúng
09-09-21Bình Định: 64,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 89
Trượt
08-09-21Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 11
Trượt
07-09-21Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 79
Trượt
06-09-21TT Huế: 54,
Phú Yên: 66
Trượt
05-09-21Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 02
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 95,
Đắc Nông: 63
Đắc Nông: Trúng
03-09-21Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 66
Ninh Thuận: Trúng
02-09-21Bình Định: 61,
Quảng Trị: 43
Trượt