Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Cam kết số chuẩn nhất của web.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-05-22
24-05-22Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 68
Trượt
23-05-22TT Huế: 99,
Phú Yên: 09
Phú Yên: Trúng
22-05-22Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 14
Trượt
21-05-22Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 61
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
20-05-22Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 07
Trượt
19-05-22Bình Định: 55,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 70
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
18-05-22Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 44
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
17-05-22Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 52
Trượt
16-05-22TT Huế: 76,
Phú Yên: 13
Phú Yên: Trúng
15-05-22Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 21
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-05-22Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 37
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-05-22Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 43
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
12-05-22Bình Định: 39,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 92
Quảng Bình: Trúng
11-05-22Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 66
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
10-05-22Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 58
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
09-05-22TT Huế: 89,
Phú Yên: 10
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
08-05-22Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 21
Kon Tum: Trúng
07-05-22Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 77
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
06-05-22Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 40
Gia Lai: Trúng
05-05-22Bình Định: 59,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 46
Trượt
04-05-22Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 36
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
03-05-22Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 57
Trượt
02-05-22TT Huế: 61,
Phú Yên: 59
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
01-05-22Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 91
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-04-22Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 00
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
29-04-22Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 39
Gia Lai: Trúng
28-04-22Bình Định: 56,
Quảng Trị: 44,
Quảng Bình: 90
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
27-04-22Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 76
Trượt
26-04-22Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 90
Quảng Nam: Trúng
25-04-22TT Huế: 86,
Phú Yên: 06
Trượt
24-04-22Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 41
Khánh Hòa: Trúng
23-04-22Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 19
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
22-04-22Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 31
Ninh Thuận: Trúng
21-04-22Bình Định: 72,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 44
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
20-04-22Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 95
Trượt
19-04-22Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 59
Đắc Lắc: Trúng
18-04-22TT Huế: 91,
Phú Yên: 46
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
17-04-22Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 57
Trượt
16-04-22Đà Nẵng: 40,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 19
Đắc Nông: Trúng
15-04-22Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 19
Ninh Thuận: Trúng
14-04-22Bình Định: 57,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 53
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
13-04-22Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 89
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-04-22Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 56
Đắc Lắc: Trúng
11-04-22TT Huế: 51,
Phú Yên: 03
Phú Yên: Trúng
10-04-22Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 28
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
09-04-22Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 22
Đà Nẵng: Trúng
08-04-22Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 95
Gia Lai: Trúng
07-04-22Bình Định: 18,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 04
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
06-04-22Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 81
Khánh Hòa: Trúng
05-04-22Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 14
Quảng Nam: Trúng
04-04-22TT Huế: 40,
Phú Yên: 08
Phú Yên: Trúng
03-04-22Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 72
Kon Tum: Trúng
02-04-22Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 05
Đắc Nông: Trúng
01-04-22Gia Lai: 56,
Ninh Thuận: 84
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
31-03-22Bình Định: 50,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 48
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
30-03-22Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 57
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
29-03-22Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 54
Quảng Nam: Trúng
28-03-22TT Huế: 78,
Phú Yên: 93
Trượt
27-03-22Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 23
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-03-22Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 66
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
25-03-22Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 03
Trượt
24-03-22Bình Định: 42,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 63
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-03-22Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 80
Đà Nẵng: Trúng
22-03-22Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 65
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
21-03-22TT Huế: 69,
Phú Yên: 60
TT Huế: Trúng
20-03-22Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 28
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-03-22Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 12,
Đắc Nông: 83
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
18-03-22Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 40
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
17-03-22Bình Định: 78,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 22
Trượt
16-03-22Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 19
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-03-22Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 60
Đắc Lắc: Trúng
14-03-22TT Huế: 42,
Phú Yên: 81
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
13-03-22Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 78
Khánh Hòa: Trúng
12-03-22Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 15
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
11-03-22Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 56
Trượt
10-03-22Bình Định: 60,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 65
Quảng Bình: Trúng
09-03-22Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 42
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
08-03-22Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 91
Đắc Lắc: Trúng
07-03-22TT Huế: 09,
Phú Yên: 47
Phú Yên: Trúng
06-03-22Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 62
Khánh Hòa: Trúng
05-03-22Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 85,
Đắc Nông: 12
Trượt
04-03-22Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 38
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
03-03-22Bình Định: 20,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 78
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-03-22Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 36
Trượt
01-03-22Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 03
Quảng Nam: Trúng
28-02-22TT Huế: 87,
Phú Yên: 31
TT Huế: Trúng
27-02-22Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 19
Kon Tum: Trúng
26-02-22Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 19
Trượt