Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Cam kết số chuẩn nhất của web.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-09-21
17-09-21Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 91
Ninh Thuận: Trúng
16-09-21Bình Định: 87,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 83
Quảng Bình: Trúng
15-09-21Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 26
Đà Nẵng: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 39
Đắc Lắc: Trúng
13-09-21TT Huế: 25,
Phú Yên: 84
Trượt
12-09-21Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 81
Kon Tum: Trúng
11-09-21Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 84
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
10-09-21Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 26
Gia Lai: Trúng
09-09-21Bình Định: 64,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 89
Trượt
08-09-21Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 11
Trượt
07-09-21Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 79
Trượt
06-09-21TT Huế: 54,
Phú Yên: 66
Trượt
05-09-21Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 02
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 95,
Đắc Nông: 63
Đắc Nông: Trúng
03-09-21Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 66
Ninh Thuận: Trúng
02-09-21Bình Định: 61,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 53
Trượt
01-09-21Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 10
Khánh Hòa: Trúng
31-08-21Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 62
Trượt
30-08-21TT Huế: 66,
Phú Yên: 25
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
29-08-21Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 59
Khánh Hòa: Trúng
28-08-21Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 77
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
27-08-21Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 60
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
26-08-21Bình Định: 47,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 97
Trượt
17-08-21Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 80
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
16-08-21TT Huế: 20,
Phú Yên: 64
Phú Yên: Trúng
15-08-21Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 22
Khánh Hòa: Trúng
14-08-21Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 83
Trượt
13-08-21Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 05
Gia Lai: Trúng
12-08-21Bình Định: 57,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 19
Quảng Trị: Trúng
27-07-21Đắc Lắc: Đắc Lắc: Trúng
26-07-21Phú Yên: 15,
TT Huế: 56
Trượt
25-07-21Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 80
Trượt
24-07-21Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 80
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
23-07-21Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 42
Trượt
22-07-21Bình Định: 20,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 23
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
21-07-21Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 63
Trượt
20-07-21Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 97
Trượt
19-07-21TT Huế: 87,
Phú Yên: 74
Trượt
18-07-21Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 74
Khánh Hòa: Trúng
17-07-21Đà Nẵng: 34,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 30
Quảng Ngãi: Trúng
16-07-21Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 42
Trượt
15-07-21Bình Định: 94,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 46
Trượt
14-07-21Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 14
Khánh Hòa: Trúng
13-07-21Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 81
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
12-07-21TT Huế: 45,
Phú Yên: 06
Trượt
11-07-21Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 33
Khánh Hòa: Trúng
10-07-21Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 56
Đà Nẵng: Trúng
09-07-21Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 66
Trượt
08-07-21Bình Định: 10,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 51
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
07-07-21Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 57
Trượt
06-07-21Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 42
Quảng Nam: Trúng
05-07-21TT Huế: 07,
Phú Yên: 24
Phú Yên: Trúng
04-07-21Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 47
Kon Tum: Trúng
03-07-21Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 49,
Đắc Nông: 44
Trượt
02-07-21Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 69
Trượt
01-07-21Bình Định: 68,
Quảng Trị: 75,
Quảng Bình: 83
Trượt
30-06-21Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 26
Trượt
29-06-21Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 82
Quảng Nam: Trúng
28-06-21TT Huế: 74,
Phú Yên: 76
Phú Yên: Trúng
27-06-21Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 49
Kon Tum: Trúng
26-06-21Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 39
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
25-06-21Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 71
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
24-06-21Bình Định: 35,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 67
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-06-21Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 66
Trượt
22-06-21Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 57
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
21-06-21TT Huế: 65,
Phú Yên: 76
TT Huế: Trúng
20-06-21Kon Tum: 09,
Khánh Hòa: 85
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-06-21Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 05
Đắc Nông: Trúng
18-06-21Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 04
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
17-06-21Bình Định: 23,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 59
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
16-06-21Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 77
Trượt
15-06-21Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 23
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
14-06-21TT Huế: 09,
Phú Yên: 73
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
13-06-21Kon Tum: 25,
Khánh Hòa: 48
Kon Tum: Trúng
12-06-21Đà Nẵng: 33,
Quảng Ngãi: 49,
Đắc Nông: 65
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
11-06-21Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 12
Trượt
10-06-21Bình Định: 89,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 27
Trượt
09-06-21Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 85
Trượt
08-06-21Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 62
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
07-06-21TT Huế: 38,
Phú Yên: 31
Phú Yên: Trúng
06-06-21Kon Tum: 58,
Khánh Hòa: 43
Trượt
05-06-21Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 13,
Đắc Nông: 00
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
04-06-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 80
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
03-06-21Bình Định: 16,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 59
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-06-21Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 78
Đà Nẵng: Trúng
01-06-21Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 23
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng