Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k và 1 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng nhiều!

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-09-21
17-09-2154,90,45,91,02,41,12,76Trượt
16-09-2126,54,87,53,94,23,56,00Trượt
15-09-2165,27,61,52,36,78,93,77Ăn đề 65
14-09-2194,51,86,73,74,54,75,56Trượt
13-09-2103,96,40,99,90,92,48,16Ăn đề 48
12-09-2146,04,03,37,55,49,18,65Ăn đề 49
11-09-2182,52,89,81,32,98,54,46Ăn 54
10-09-2175,24,67,06,27,03,76,29Ăn đề 29
09-09-2127,30,32,89,04,61,84,94Trượt
08-09-2151,73,13,86,81,93,34,66Trượt
07-09-2180,65,47,39,19,79,66,68Ăn đề 65
06-09-2163,34,55,74,54,58,78,56Trượt
05-09-2127,56,96,49,42,61,17,15Ăn đề 61
04-09-2132,18,10,58,44,49,55,50Ăn đề 55
03-09-2174,17,57,83,76,24,25,56Trượt
02-09-2114,64,23,58,90,42,11,84Ăn đề 64
01-09-2133,70,40,27,39,88,08,94Ăn đề 27
31-08-2107,15,81,70,06,42,87,91Trượt
30-08-2181,86,26,72,53,25,07,46Ăn đề 86
29-08-2191,44,25,69,13,12,55,22Ăn 55
28-08-2143,93,05,92,50,57,81,41Trượt
27-08-2102,72,62,32,20,66,10,52Trượt
26-08-2167,07,80,14,79,50,41,68Trượt
25-08-2107,23,13,80,71,01,90,62Trượt
24-08-2171,25,89,20,69,83,42,56Ăn 89
23-08-2191,02,80,43,49,95,76,25Ăn 91
22-08-2150,84,30,11,06,43,85,14Ăn đề 11
21-08-2125,44,16,24,61,03,23,78Trượt
20-08-2121,57,77,12,25,46,93,42Ăn đề 93
19-08-2151,25,44,21,36,53,96,64Ăn đề 44
18-08-2190,48,77,31,76,03,88,42Trượt
17-08-2162,45,12,65,02,52,85,67Ăn đề 62
16-08-2197,41,29,31,55,89,96,26Ăn đề 41
15-08-2107,26,05,72,88,63,99,85Trượt
14-08-2195,45,79,60,99,53,91,86Ăn đề 53
13-08-2135,03,28,44,46,13,98,91Ăn đề 44
12-08-2115,48,12,72,52,16,09,97Trượt
11-08-2121,56,72,16,63,55,19,60Trượt
10-08-2133,20,71,45,14,13,12,35Ăn đề 71
09-08-2176,99,51,33,46,68,77,01Ăn đề 51
08-08-2165,47,02,15,68,11,59,14Ăn 15
07-08-2195,18,55,82,34,72,71,88Ăn đề 34
06-08-2188,35,37,30,06,67,86,60Ăn 67
05-08-2128,01,81,98,20,19,18,44Ăn đề 81
04-08-2110,92,91,09,88,87,28,85Trượt
03-08-2117,95,60,46,04,65,98,20Ăn đề 04
02-08-2142,51,71,38,11,55,24,87Ăn 24
01-08-2198,29,81,85,94,37,89,30Ăn đề 81
31-07-2157,51,47,71,61,64,98,30Trượt
30-07-2123,57,93,88,56,54,38,95Trượt
29-07-2133,65,51,88,36,07,70,59Trượt
28-07-2138,72,22,05,31,65,66,90Trượt
27-07-2158,95,82,85,75,55,16,65Trượt
26-07-2154,10,62,90,91,82,43,99Ăn đề 91
25-07-2180,62,94,90,85,24,51,03Ăn đề 80
24-07-2158,94,32,47,42,25,96,69Ăn đề 96
23-07-2128,09,33,20,44,24,70,42Ăn đề 24
22-07-2161,55,40,66,89,63,32,74Ăn đề 66
21-07-2123,34,59,04,74,13,85,83Trượt
20-07-2151,39,27,13,36,28,33,07Ăn đề 36
19-07-2171,58,27,22,34,87,09,13Trượt
18-07-2184,94,12,67,36,95,27,72Ăn đề 72
17-07-2101,39,12,79,13,76,09,65Ăn đề 79
16-07-2182,36,16,96,22,64,71,13Ăn đề 82
15-07-2199,30,71,68,04,48,73,17Trượt
14-07-2142,14,09,60,80,08,28,26Trượt
13-07-2192,08,60,06,36,32,94,93Trượt
12-07-2116,64,44,31,81,74,89,66Trượt
11-07-2148,44,99,92,22,12,18,46Trượt
10-07-2198,10,37,48,53,67,40,07Trượt
09-07-2126,23,12,70,13,31,00,78Trượt
08-07-2179,84,36,15,99,86,76,69Trượt
07-07-2133,15,61,87,46,16,20,36Trượt
06-07-2144,03,23,11,68,84,33,13Ăn đề 68
05-07-2105,22,81,83,58,01,67,43Ăn đề 01
04-07-2143,12,21,53,92,77,94,25Ăn 77
03-07-2100,31,08,76,27,42,44,19Ăn 42
02-07-2124,01,40,21,62,36,59,98Trượt
01-07-2131,64,00,07,28,78,75,33Ăn 75
30-06-2141,69,96,52,88,86,83,08Ăn đề 08
29-06-2159,27,65,40,94,63,53,91Ăn 91
28-06-2158,66,51,46,60,53,89,90Ăn đề 58
27-06-2140,71,24,13,87,42,81,97Ăn đề 87
26-06-2190,91,97,58,61,44,73,79Ăn đề 90
25-06-2135,87,68,50,59,85,23,19Ăn đề 85
24-06-2149,55,79,73,62,79,53,06Ăn đề 79
23-06-2127,26,15,99,16,25,62,84Ăn đề 99
22-06-2107,05,50,36,40,18,94,55Ăn đề 05
21-06-2152,57,76,02,46,54,40,12Trượt
20-06-2170,19,03,37,79,99,00,95Ăn đề 99
19-06-2123,22,64,33,72,93,81,17Ăn 72
18-06-2148,17,61,22,95,06,54,76Ăn đề 61
17-06-2190,73,71,86,47,24,67,40Ăn đề 67
16-06-2113,84,34,10,42,30,21,95Trượt
15-06-2161,79,25,92,83,56,02,83Ăn đề 83
14-06-2191,10,31,61,18,46,96,09Ăn đề 46
13-06-2179,60,34,86,43,78,96,31Ăn đề 79
12-06-2150,40,83,56,24,18,71,03Ăn đề 83
11-06-2156,03,66,63,90,48,71,69Ăn đề 48
10-06-2176,34,79,88,14,56,31,30Ăn đề 79
09-06-2178,99,12,82,77,06,17,54Ăn 99
08-06-2166,38,84,08,61,39,99,64Ăn đề 66
07-06-2122,97,72,11,37,79,49,52Ăn đề 22
06-06-2189,94,63,40,50,71,12,14Ăn đề 63
05-06-2196,60,03,78,63,92,83,33Ăn đề 63
04-06-2145,16,14,41,61,00,19,26Trượt
03-06-2150,21,40,14,67,90,12,80Ăn đề 21
02-06-2108,14,23,18,38,82,61,90Ăn đề 14
01-06-2164,63,61,66,58,44,75,01Ăn đề 66