Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k và 1 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng nhiều!

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
09-02-23
09-02-2359,58,94,61,69,41,25,82Trượt
08-02-2364,96,55,70,98,38,54,67Trúng
07-02-2388,30,00,77,35,04,98,61Ăn
06-02-2321,47,71,67,38,97,22,61Trượt
05-02-2394,86,33,05,31,93,61,73Win
04-02-2332,56,60,48,95,64,33,15Trúng
03-02-2376,35,28,63,81,44,13,16Trượt
02-02-2358,28,51,32,43,75,00,08Trượt
01-02-2318,48,32,78,37,54,27,66Trượt
31-01-2356,50,07,02,63,39,45,27Trượt
30-01-2336,85,19,17,21,57,92,87Trượt
29-01-2377,84,85,28,52,68,12,79Ăn
28-01-2319,72,30,60,89,63,96,41Win
27-01-2390,18,60,42,19,22,59,07Win
26-01-2397,66,52,74,17,67,64,71Ăn
25-01-2330,61,26,71,40,77,04,80Trúng
20-01-2383,69,35,32,86,25,93,71Trúng
19-01-2349,25,96,85,06,80,57,71Ăn
18-01-2306,08,31,91,81,42,82,19Ăn
17-01-2362,98,71,63,57,45,42,84Ăn
16-01-2365,25,60,64,85,19,03,82Ăn
15-01-2333,61,88,12,84,05,22,21Ăn
14-01-2316,67,24,71,82,40,31,28Ăn
13-01-2312,17,30,48,00,98,21,62Win
12-01-2351,78,54,41,52,29,13,25Trúng
11-01-2377,25,48,42,73,01,53,46Ăn
10-01-2351,16,10,63,70,36,91,09Win
09-01-2378,14,17,44,01,62,70,39Win
08-01-2378,40,53,27,19,36,77,51Trúng
07-01-2331,38,94,97,05,81,61,12Win
06-01-2386,92,90,70,83,94,65,13Ăn
05-01-2312,15,47,41,97,91,86,16Win
04-01-2378,93,90,54,25,38,57,39Win
03-01-2348,12,25,22,37,14,49,17Ăn
02-01-2395,20,10,18,72,15,94,65Win
01-01-2300,88,51,30,31,05,46,89Trúng
31-12-2294,01,47,54,38,91,22,52Ăn
30-12-2216,12,56,35,36,65,53,97Trúng
29-12-2205,04,48,08,70,06,80,44Trượt
28-12-2281,51,93,05,21,13,08,11Trượt
27-12-2234,17,21,08,97,84,07,15Ăn
26-12-2260,00,14,18,67,39,45,52Win
25-12-2261,23,03,41,68,72,31,65Trượt
24-12-2261,65,34,28,29,68,01,78Win
23-12-2260,57,27,58,82,53,17,52Trúng
22-12-2299,33,20,15,89,78,29,94Trượt
21-12-2264,62,08,27,41,18,90,81Trúng
20-12-2229,64,39,02,89,04,63,48Win
19-12-2219,61,57,59,27,39,89,30Trúng
18-12-2205,96,68,01,19,42,05,87Trúng
17-12-2215,25,41,24,44,54,34,21Win
16-12-2247,19,86,34,24,06,94,82Win
15-12-2299,29,18,93,59,20,83,64Ăn
14-12-2203,97,82,98,72,07,05,94Win
13-12-2254,24,16,06,69,03,94,81Trượt
12-12-2217,33,40,80,36,64,05,23Trúng
11-12-2220,08,50,12,10,62,58,93Trượt
10-12-2254,87,79,94,37,78,36,02Win
09-12-2200,93,33,73,66,40,19,71Ăn
08-12-2299,16,45,75,32,51,35,12Trượt
07-12-2274,79,96,28,64,27,62,70Trúng
06-12-2297,53,22,57,14,37,99,90Trượt
05-12-2287,92,76,99,79,50,62,73Trượt
04-12-2228,52,35,99,90,03,54,85Ăn
03-12-2256,32,45,19,91,74,54,76Win
02-12-2206,68,34,35,10,41,23,26Ăn
01-12-2204,32,15,53,39,43,45,92Trượt
30-11-2232,52,87,85,56,65,63,25Trượt
29-11-2247,64,32,92,34,55,51,36Trượt
28-11-2243,31,46,25,99,84,60,07Trúng
27-11-2265,84,62,58,41,05,43,14Trượt
26-11-2217,50,02,96,70,00,71,35Trúng
25-11-2230,07,19,32,43,00,28,77Win
24-11-2218,96,56,64,32,10,91,09Ăn
23-11-2230,14,57,13,34,79,42,10Trúng
22-11-2237,75,29,73,93,95,52,23Ăn
21-11-2225,63,00,67,82,59,93,30Trượt
20-11-2238,52,44,31,95,70,17,81Ăn
19-11-2201,18,71,10,70,34,52,25Ăn
18-11-2292,21,46,08,40,92,98,89Ăn
17-11-2206,63,84,32,47,88,96,07Trượt
16-11-2203,43,56,92,71,83,44,48Trượt
15-11-2295,33,37,07,66,28,85,60Trượt
14-11-2267,51,31,84,57,34,95,33Trúng
13-11-2209,05,59,34,08,54,38,67Trúng
12-11-2272,38,46,51,83,33,86,11Win
11-11-2262,60,36,57,88,75,49,59Ăn
10-11-2202,63,33,15,46,96,10,50Ăn
09-11-2297,53,74,79,14,01,65,58Ăn
08-11-2257,94,51,30,07,24,21,39Trúng
07-11-2298,77,63,20,67,81,36,89Ăn
06-11-2252,44,71,41,84,13,59,08Win
05-11-2287,01,10,30,91,34,79,12Ăn
04-11-2274,69,94,71,01,23,11,28Win
03-11-2205,42,14,72,16,80,17,19Trúng
02-11-2216,46,32,29,81,72,05,46Win
01-11-2217,92,57,31,76,91,42,76Ăn