Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM, giá: 600.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 Chúc các bạn thắng to!

Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-18Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Vĩnh Long: Trúng đuôi 6,
Bình Dương: Trúng đuôi 6,
Trà Vinh: Trúng Đặc Biệt
15-11-18Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Tây Ninh: Trúng đuôi 9,
An Giang: Trúng Đặc Biệt,
Bình Thuận: Trúng đầu 1
14-11-18Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Đồng Nai: Trúng Đặc Biệt,
Cần Thơ: Trúng đầu 3,
Sóc Trăng: Trúng đuôi 9
13-11-18Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Bến Tre: Trúng Đặc Biệt,
Vũng Tàu: Trúng đầu 9,
Bạc Liêu: Trúng đầu 2
12-11-18TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 2
TP HCM: Trúng đầu 5,
Cà Mau: Trúng đầu 0
11-11-18Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Tiền Giang: Trúng đuôi 9,
Kiên Giang: Trúng đuôi 8
10-11-18TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7
TP HCM: Trúng Đặc Biệt,
Long An: Trúng Đặc Biệt,
Bình Phước: Trúng đầu 9,
Hậu Giang: Trúng đuôi 7
09-11-18Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Vĩnh Long: Trúng đầu 6,
Bình Dương: Trúng Đặc Biệt,
Trà Vinh: Trúng đuôi 6
08-11-18Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Tây Ninh: Trúng Đặc Biệt,
An Giang: Trúng đầu 2,
Bình Thuận: Trúng đầu 1
07-11-18Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Đồng Nai: Trúng đầu 3,
Cần Thơ: Trúng đuôi 2,
Sóc Trăng: Trúng Đặc Biệt
06-11-18Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Vũng Tàu: Trúng Đặc Biệt,
Bạc Liêu: Trúng đuôi 8
05-11-18TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 3
TP HCM: Trúng đầu 4,
Đồng Tháp: Trúng đuôi 0,
Cà Mau: Trúng Đặc Biệt
04-11-18Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Kiên Giang: Trúng đầu 6,
Đà Lạt: Trúng đuôi 4
03-11-18TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 7
TP HCM: Trúng đầu 0,
Long An: Trúng đuôi 0
02-11-18Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Vĩnh Long: Trúng đuôi 8,
Bình Dương: Trúng đầu 2,
Trà Vinh: Trúng Đặc Biệt
01-11-18Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Tây Ninh: Trúng đầu 0,
Bình Thuận: Trúng Đặc Biệt
31-10-18Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Đồng Nai: Trúng đuôi 6,
Cần Thơ: Trúng đầu 5,
Sóc Trăng: Trúng đuôi 1
30-10-18Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Bến Tre: Trúng đầu 8,
Vũng Tàu: Trúng đầu 9,
Bạc Liêu: Trúng đầu 5
29-10-18TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 8
TP HCM: Trúng đầu 7,
Đồng Tháp: Trúng đầu 5,
Cà Mau: Trúng đầu 2
28-10-18Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Tiền Giang: Trúng Đặc Biệt,
Đà Lạt: Trúng Đặc Biệt
27-10-18TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7
TP HCM: Trúng đuôi 9,
Long An: Trúng Đặc Biệt,
Bình Phước: Trúng đuôi 9,
Hậu Giang: Trúng Đặc Biệt
26-10-18Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Vĩnh Long: Trúng đuôi 0,
Trà Vinh: Trúng Đặc Biệt
25-10-18Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Tây Ninh: Trúng đuôi 8
24-10-18Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Đồng Nai: Trúng đuôi 0,
Cần Thơ: Trúng đầu 8,
Sóc Trăng: Trúng Đặc Biệt
23-10-18Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Vũng Tàu: Trúng đuôi 5,
Bạc Liêu: Trúng Đặc Biệt
22-10-18TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 2
TP HCM: Trúng đuôi 2,
Đồng Tháp: Trúng đầu 2,
Cà Mau: Trúng đầu 9
21-10-18Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Tiền Giang: Trúng đầu 9,
Kiên Giang: Trúng đầu 7,
Đà Lạt: Trúng đuôi 8
20-10-18TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Long An: Trúng đuôi 8,
Bình Phước: Trúng đầu 3,
Hậu Giang: Trúng đuôi 7
19-10-18Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Vĩnh Long: Trúng đuôi 2,
Bình Dương: Trúng đầu 5,
Trà Vinh: Trúng đầu 7
18-10-18Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Tây Ninh: Trúng đầu 1,
An Giang: Trúng đầu 9,
Bình Thuận: Trúng Đặc Biệt
17-10-18Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Đồng Nai: Trúng đầu 4,
Cần Thơ: Trúng Đặc Biệt,
Sóc Trăng: Trúng đầu 8
16-10-18Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Bến Tre: Trúng đuôi 8,
Vũng Tàu: Trúng đầu 2,
Bạc Liêu: Trúng Đặc Biệt
15-10-18TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 8
TP HCM: Trúng đuôi 4,
Đồng Tháp: Trúng đuôi 9,
Cà Mau: Trúng đầu 3
14-10-18Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Tiền Giang: Trúng đầu 8,
Kiên Giang: Trúng đầu 1
13-10-18TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3
TP HCM: Trúng đầu 8,
Long An: Trúng Đặc Biệt,
Bình Phước: Trúng đuôi 9,
Hậu Giang: Trúng đầu 2
12-10-18Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Vĩnh Long: Trúng đuôi 3,
Bình Dương: Trúng đuôi 0,
Trà Vinh: Trúng đuôi 8
11-10-18Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Tây Ninh: Trúng đuôi 8,
An Giang: Trúng đầu 4
10-10-18Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Đồng Nai: Trúng đuôi 5,
Cần Thơ: Trúng Đặc Biệt,
Sóc Trăng: Trúng đuôi 1
09-10-18Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Bến Tre: Trúng Đặc Biệt,
Vũng Tàu: Trúng Đặc Biệt
08-10-18TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 7
TP HCM: Trúng Đặc Biệt,
Đồng Tháp: Trúng Đặc Biệt,
Cà Mau: Trúng đuôi 7
07-10-18Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Tiền Giang: Trúng đầu 8,
Kiên Giang: Trúng Đặc Biệt,
Đà Lạt: Trúng Đặc Biệt
06-10-18TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 0
TP HCM: Trúng Đặc Biệt,
Hậu Giang: Trúng Đặc Biệt
05-10-18Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Vĩnh Long: Trúng đầu 6,
Trà Vinh: Trúng đầu 4
04-10-18Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Tây Ninh: Trúng đầu 9,
An Giang: Trúng đuôi 8,
Bình Thuận: Trúng đuôi 6
03-10-18Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Đồng Nai: Trúng đuôi 3,
Cần Thơ: Trúng đầu 0,
Sóc Trăng: Trúng đầu 9
02-10-18Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Bến Tre: Trúng đầu 5,
Vũng Tàu: Trúng đuôi 5,
Bạc Liêu: Trúng Đặc Biệt
01-10-18TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 4
TP HCM: Trúng đuôi 7,
Đồng Tháp: Trúng đầu 0,
Cà Mau: Trúng đuôi 4
30-09-18Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Tiền Giang: Trúng đuôi 6,
Kiên Giang: Trúng đầu 6,
Đà Lạt: Trúng đầu 4
29-09-18TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2
TP HCM: Trúng đầu 1
28-09-18Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Bình Dương: Trúng Đặc Biệt
27-09-18Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Tây Ninh: Trúng Đặc Biệt,
An Giang: Trúng đầu 9,
Bình Thuận: Trúng đuôi 3
26-09-18Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Đồng Nai: Trúng đuôi 0,
Sóc Trăng: Trúng đuôi 1
25-09-18Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Vũng Tàu: Trúng đầu 1,
Bạc Liêu: Trúng đầu 2
24-09-18TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 9
TP HCM: Trúng Đặc Biệt,
Cà Mau: Trúng Đặc Biệt
23-09-18Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Tiền Giang: Trúng Đặc Biệt,
Kiên Giang: Trúng đầu 4,
Đà Lạt: Trúng đầu 4
22-09-18TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2
TP HCM: Trúng đầu 5,
Long An: Trúng đuôi 3,
Bình Phước: Trúng Đặc Biệt,
Hậu Giang: Trúng đuôi 2
21-09-18Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Vĩnh Long: Trúng đuôi 5,
Bình Dương: Trúng Đặc Biệt,
Trà Vinh: Trúng Đặc Biệt
20-09-18Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Tây Ninh: Trúng Đặc Biệt,
An Giang: Trúng đuôi 6,
Bình Thuận: Trúng đầu 5
19-09-18Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Cần Thơ: Trúng Đặc Biệt,
Sóc Trăng: Trúng đuôi 1
18-09-18Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Bến Tre: Trúng đầu 4,
Vũng Tàu: Trúng Đặc Biệt,
Bạc Liêu: Trúng đầu 8
17-09-18TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 7
TP HCM: Trúng đuôi 7,
Đồng Tháp: Trúng đầu 7,
Cà Mau: Trúng Đặc Biệt
16-09-18Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Tiền Giang: Trúng Đặc Biệt,
Kiên Giang: Trúng đầu 7,
Đà Lạt: Trúng đầu 0
15-09-18TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Long An: Trúng Đặc Biệt,
Bình Phước: Trúng Đặc Biệt