Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
11-07-20
10-07-20Gia Lai: 130,707,
Ninh Thuận: 467,298
Gia Lai: Trúng 130,
Ninh Thuận: Trúng 467
09-07-20Bình Định: 105,599,
Quảng Trị: 255,208,
Quảng Bình: 274,740
Bình Định: Trúng 105,
Quảng Trị: Trúng 255,
Quảng Bình: Trúng 274
08-07-20Đà Nẵng: 983,857,
Khánh Hòa: 307,318
Trượt
07-07-20Đắc Lắc: 652,153,
Quảng Nam: 332,530
Đắc Lắc: Trúng 652,
Quảng Nam: Trúng 332
06-07-20TT Huế: 906,915,
Phú Yên: 818,534
TT Huế: Trúng 906,
Phú Yên: Trúng 818
05-07-20Kon Tum: 470,152,
Khánh Hòa: 673,986
Kon Tum: Trúng 470,
Khánh Hòa: Trúng 673
04-07-20Đà Nẵng: 322,181,
Quảng Ngãi: 564,947,
Đắc Nông: 204,977
Đà Nẵng: Trúng 322,
Quảng Ngãi: Trúng 564,
Đắc Nông: Trúng 204
03-07-20Gia Lai: 071,192,
Ninh Thuận: 520,484
Gia Lai: Trúng 071,
Ninh Thuận: Trúng 520
02-07-20Bình Định: 486,233,
Quảng Trị: 232,925,
Quảng Bình: 564,366
Bình Định: Trúng 486
01-07-20Đà Nẵng: 174,236,
Khánh Hòa: 917,726
Khánh Hòa: Trúng 917
30-06-20Đắc Lắc: 350,996,
Quảng Nam: 734,937
Đắc Lắc: Trúng 350
29-06-20TT Huế: 070,504,
Phú Yên: 008,374
Trượt
28-06-20Kon Tum: 158,421,
Khánh Hòa: 238,643
Kon Tum: Trúng 158
27-06-20Đà Nẵng: 043,260,
Quảng Ngãi: 032,697,
Đắc Nông: 300,092
Đà Nẵng: Trúng 043,
Quảng Ngãi: Trúng 032,
Đắc Nông: Trúng 300
26-06-20Gia Lai: 767,944,
Ninh Thuận: 891,849
Gia Lai: Trúng 767,
Ninh Thuận: Trúng 891
25-06-20Bình Định: 653,108,
Quảng Trị: 041,408,
Quảng Bình: 093,055
Bình Định: Trúng 653,
Quảng Bình: Trúng 093
24-06-20Đà Nẵng: 247,115,
Khánh Hòa: 580,973
Đà Nẵng: Trúng 247
23-06-20Đắc Lắc: 257,308,
Quảng Nam: 384,670
Đắc Lắc: Trúng 257,
Quảng Nam: Trúng 384
22-06-20TT Huế: 246,903,
Phú Yên: 016,042
Phú Yên: Trúng 016
21-06-20Kon Tum: 701,941,
Khánh Hòa: 817,672
Kon Tum: Trúng 701,
Khánh Hòa: Trúng 817
20-06-20Đà Nẵng: 297,276,
Quảng Ngãi: 970,942,
Đắc Nông: 044,670
Đà Nẵng: Trúng 297,
Đắc Nông: Trúng 044
19-06-20Gia Lai: 806,146,
Ninh Thuận: 948,061
Gia Lai: Trúng 806,
Ninh Thuận: Trúng 948
18-06-20Bình Định: 985,873,
Quảng Trị: 618,739,
Quảng Bình: 344,938
Bình Định: Trúng 985,
Quảng Trị: Trúng 618,
Quảng Bình: Trúng 344
17-06-20Đà Nẵng: 928,811,
Khánh Hòa: 547,258
Đà Nẵng: Trúng 928,
Khánh Hòa: Trúng 547
16-06-20Đắc Lắc: 268,315,
Quảng Nam: 648,681
Đắc Lắc: Trúng 268,
Quảng Nam: Trúng 648
15-06-20TT Huế: 413,684,
Phú Yên: 469,021
TT Huế: Trúng 413,
Phú Yên: Trúng 469
14-06-20Kon Tum: 548,063,
Khánh Hòa: 619,141
Kon Tum: Trúng 548,
Khánh Hòa: Trúng 619
13-06-20Đà Nẵng: 241,197,
Quảng Ngãi: 360,223,
Đắc Nông: 113,933
Quảng Ngãi: Trúng 360,
Đắc Nông: Trúng 113
12-06-20Gia Lai: 582,141,
Ninh Thuận: 053,542
Gia Lai: Trúng 582,
Ninh Thuận: Trúng 053
11-06-20Bình Định: 346,330,
Quảng Trị: 886,768,
Quảng Bình: 574,142
Quảng Trị: Trúng 886,
Quảng Bình: Trúng 574
10-06-20Đà Nẵng: 385,944,
Khánh Hòa: 640,658
Đà Nẵng: Trúng 385,
Khánh Hòa: Trúng 640
09-06-20Đắc Lắc: 346,866,
Quảng Nam: 501,422
Đắc Lắc: Trúng 346
08-06-20TT Huế: 592,608,
Phú Yên: 136,478
TT Huế: Trúng 592,
Phú Yên: Trúng 136
07-06-20Kon Tum: 638,346,
Khánh Hòa: 523,547
Kon Tum: Trúng 638,
Khánh Hòa: Trúng 523
06-06-20Đà Nẵng: 779,686,
Quảng Ngãi: 488,996,
Đắc Nông: 685,893
Quảng Ngãi: Trúng 488,
Đắc Nông: Trúng 685
05-06-20Gia Lai: 076,364,
Ninh Thuận: 624,437
Gia Lai: Trúng 076
04-06-20Bình Định: 814,598,
Quảng Trị: 741,812,
Quảng Bình: 272,401
Bình Định: Trúng 814,
Quảng Trị: Trúng 741
03-06-20Đà Nẵng: 324,009,
Khánh Hòa: 992,598
Đà Nẵng: Trúng 324,
Khánh Hòa: Trúng 992
02-06-20Đắc Lắc: 645,507,
Quảng Nam: 809,996
Quảng Nam: Trúng 809
01-06-20TT Huế: 336,174,
Phú Yên: 553,645
TT Huế: Trúng 336,
Phú Yên: Trúng 553
31-05-20Kon Tum: 266,610,
Khánh Hòa: 540,529
Kon Tum: Trúng 266,
Khánh Hòa: Trúng 540
30-05-20Đà Nẵng: 980,754,
Quảng Ngãi: 577,849,
Đắc Nông: 676,001
Đà Nẵng: Trúng 980,
Quảng Ngãi: Trúng 577,
Đắc Nông: Trúng 676
29-05-20Gia Lai: 476,756,
Ninh Thuận: 084,081
Gia Lai: Trúng 476,
Ninh Thuận: Trúng 084
28-05-20Bình Định: 450,287,
Quảng Trị: 290,131,
Quảng Bình: 714,813
Bình Định: Trúng 450,
Quảng Trị: Trúng 290,
Quảng Bình: Trúng 714
27-05-20Đà Nẵng: 134,133,
Khánh Hòa: 651,705
Đà Nẵng: Trúng 134,
Khánh Hòa: Trúng
26-05-20Đắc Lắc: 066,759,
Quảng Nam: 269,382
Quảng Nam: Trúng 269
25-05-20TT Huế: 641,010,
Phú Yên: 590,559
Phú Yên: Trúng 590
24-05-20Kon Tum: 901,403,
Khánh Hòa: 722,104
Kon Tum: Trúng 901,
Khánh Hòa: Trúng 722
23-05-20Đắc Nông: 846,589,
Đà Nẵng: 402,022,
Quảng Ngãi: 361,353
Đắc Nông: Trúng 846,
Quảng Ngãi: Trúng 361
22-05-20Gia Lai: 574,849,
Ninh Thuận: 977,106
Gia Lai: Trúng 574,
Ninh Thuận: Trúng 977
21-05-20Bình Định: 219,433,
Quảng Trị: 050,331,
Quảng Bình: 719,196
Bình Định: Trúng 219,
Quảng Trị: Trúng 050,
Quảng Bình: Trúng 719
20-05-20Đà Nẵng: 247,534,
Khánh Hòa: 831,517
Đà Nẵng: Trúng 247,
Khánh Hòa: Trúng 831
19-05-20Đắc Lắc: 733,457,
Quảng Nam: 558,621
Đắc Lắc: Trúng 733,
Quảng Nam: Trúng 558
18-05-20TT Huế: 261,263,
Phú Yên: 637,675
TT Huế: Trúng 261,
Phú Yên: Trúng 637
17-05-20Kon Tum: 759,132,
Khánh Hòa: 671,055
Kon Tum: Trúng 759,
Khánh Hòa: Trúng 671
16-05-20Đà Nẵng: 598,466,
Quảng Ngãi: 600,406,
Đắc Nông: 948,593
Quảng Ngãi: Trúng 600,
Đắc Nông: Trúng 948
15-05-20Gia Lai: 513,308,
Ninh Thuận: 636,631
Gia Lai: Trúng 513
14-05-20Bình Định: 253,905,
Quảng Trị: 241,025,
Quảng Bình: 573,960
Bình Định: Trúng 253,
Quảng Trị: Trúng 241,
Quảng Bình: Trúng 573
13-05-20Đà Nẵng: 974,552,
Khánh Hòa: 093,273
Khánh Hòa: Trúng 093
12-05-20Đắc Lắc: 731,599,
Quảng Nam: 364,100
Quảng Nam: Trúng 364
11-05-20TT Huế: 192,643,
Phú Yên: 798,537
TT Huế: Trúng 192,
Phú Yên: Trúng 798
10-05-20Kon Tum: 588,838,
Khánh Hòa: 507,397
Kon Tum: Trúng 588,
Khánh Hòa: Trúng 507
09-05-20Đà Nẵng: 233,270,
Quảng Ngãi: 320,481,
Đắc Nông: 293,571
Quảng Ngãi: Trúng 320,
Đắc Nông: Trúng 293
08-05-20Gia Lai: 110,303,
Ninh Thuận: 494,261
Gia Lai: Trúng 110,
Ninh Thuận: Trúng 494
07-05-20Bình Định: 416,563,
Quảng Trị: 407,577,
Quảng Bình: 470,992
Quảng Trị: Trúng 407,
Quảng Bình: Trúng 470
06-05-20Đà Nẵng: 928,678,
Khánh Hòa: 099,474
Đà Nẵng: Trúng 928,
Khánh Hòa: Trúng 099
05-05-20Đắc Lắc: 181,714,
Quảng Nam: 803,558
Đắc Lắc: Trúng 181,
Quảng Nam: Trúng 803
04-05-20TT Huế: 802,432,
Phú Yên: 213,868
Phú Yên: Trúng 213
03-05-20Kon Tum: 411,025,
Khánh Hòa: 683,662
Kon Tum: Trúng 411,
Khánh Hòa: Trúng 683
02-05-20Đà Nẵng: 884,447,
Quảng Ngãi: 609,302,
Đắc Nông: 327,610
Đà Nẵng: Trúng 884
01-05-20Gia Lai: 830,041,
Ninh Thuận: 238,095
Gia Lai: Trúng 830,
Ninh Thuận: Trúng 238
30-04-20Bình Định: 939,309,
Quảng Trị: 242,029,
Quảng Bình: 749,652
Quảng Trị: Trúng 242,
Quảng Bình: Trúng 749
29-04-20Đà Nẵng: 125,773,
Khánh Hòa: 466,292
Đà Nẵng: Trúng 125
28-04-20Đắc Lắc: 950,821,
Quảng Nam: 728,136
Quảng Nam: Trúng 728
27-04-20TT Huế: 535,685,
Phú Yên: 188,777
Phú Yên: Trúng 188
26-04-20Kon Tum: 397,008,
Khánh Hòa: 991,492
Kon Tum: Trúng 397,
Khánh Hòa: Trúng 991
25-04-20Đà Nẵng: 596,416,
Quảng Ngãi: 135,985,
Đắc Nông: 921,762
Quảng Ngãi: Trúng 135,
Đắc Nông: Trúng 921
31-03-20Đắc Lắc: 743,929,
Quảng Nam: 354,030
Đắc Lắc: Trúng 743
30-03-20TT Huế: 455,426,
Phú Yên: 990,595
TT Huế: Trúng 455,
Phú Yên: Trúng 990
29-03-20Kon Tum: 597,845,
Khánh Hòa: 372,103
Kon Tum: Trúng 597,
Khánh Hòa: Trúng 372
28-03-20Đà Nẵng: 228,714,
Quảng Ngãi: 926,194,
Đắc Nông: 811,970
Đà Nẵng: Trúng 228,
Quảng Ngãi: Trúng 926,
Đắc Nông: Trúng 811
27-03-20Gia Lai: 615,784,
Ninh Thuận: 838,633
Gia Lai: Trúng 615
26-03-20Bình Định: 054,388,
Quảng Trị: 895,780,
Quảng Bình: 414,607
Bình Định: Trúng 054,
Quảng Trị: Trúng 895,
Quảng Bình: Trúng 414
25-03-20Đà Nẵng: 791,508,
Khánh Hòa: 476,086
Đà Nẵng: Trúng 791,
Khánh Hòa: Trúng 476
24-03-20Đắc Lắc: 721,717,
Quảng Nam: 845,721
Đắc Lắc: Trúng 721,
Quảng Nam: Trúng 845
23-03-20TT Huế: 017,594,
Phú Yên: 688,756
Phú Yên: Trúng 688
22-03-20Kon Tum: 978,409,
Khánh Hòa: 248,836
Kon Tum: Trúng 978,
Khánh Hòa: Trúng 248
21-03-20Đà Nẵng: 691,690,
Quảng Ngãi: 273,480
Đà Nẵng: Trúng 691,
Quảng Ngãi: Trúng 273