Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-20Đắc Lắc: 743,929,
Quảng Nam: 354,030
Đắc Lắc: Trúng 743
30-03-20TT Huế: 455,426,
Phú Yên: 990,595
TT Huế: Trúng 455,
Phú Yên: Trúng 990
29-03-20Kon Tum: 597,845,
Khánh Hòa: 372,103
Kon Tum: Trúng 597,
Khánh Hòa: Trúng 372
28-03-20Đà Nẵng: 228,714,
Quảng Ngãi: 926,194,
Đắc Nông: 811,970
Đà Nẵng: Trúng 228,
Quảng Ngãi: Trúng 926,
Đắc Nông: Trúng 811
27-03-20Gia Lai: 615,784,
Ninh Thuận: 838,633
Gia Lai: Trúng 615
26-03-20Bình Định: 054,388,
Quảng Trị: 895,780,
Quảng Bình: 414,607
Bình Định: Trúng 054,
Quảng Trị: Trúng 895,
Quảng Bình: Trúng 414
25-03-20Đà Nẵng: 791,508,
Khánh Hòa: 476,086
Đà Nẵng: Trúng 791,
Khánh Hòa: Trúng 476
24-03-20Đắc Lắc: 721,717,
Quảng Nam: 845,721
Đắc Lắc: Trúng 721,
Quảng Nam: Trúng 845
23-03-20TT Huế: 017,594,
Phú Yên: 688,756
Phú Yên: Trúng 688
22-03-20Kon Tum: 978,409,
Khánh Hòa: 248,836
Kon Tum: Trúng 978,
Khánh Hòa: Trúng 248
21-03-20Đà Nẵng: 691,690,
Quảng Ngãi: 273,480,
Đắc Nông: 232,487
Đà Nẵng: Trúng 691,
Quảng Ngãi: Trúng 273,
Đắc Nông: Trúng 232
20-03-20Gia Lai: 252,611,
Ninh Thuận: 424,540
Gia Lai: Trúng 252,
Ninh Thuận: Trúng 424
19-03-20Bình Định: 277,285,
Quảng Trị: 334,683,
Quảng Bình: 134,156
Bình Định: Trúng 277,
Quảng Trị: Trúng 334,
Quảng Bình: Trúng 134
18-03-20Đà Nẵng: 240,521,
Khánh Hòa: 676,879
Đà Nẵng: Trúng 240,
Khánh Hòa: Trúng 676
17-03-20Đắc Lắc: 696,450,
Quảng Nam: 923,468
Quảng Nam: Trúng 923
16-03-20TT Huế: 355,622,
Phú Yên: 200,239
TT Huế: Trúng 355,
Phú Yên: Trúng 200
15-03-20Kon Tum: 698,801,
Khánh Hòa: 730,513
Khánh Hòa: Trúng 730
14-03-20Đà Nẵng: 523,846,
Quảng Ngãi: 547,582,
Đắc Nông: 236,082
Đà Nẵng: Trúng 523,
Quảng Ngãi: Trúng 547,
Đắc Nông: Trúng 236
13-03-20Gia Lai: 637,762,
Ninh Thuận: 288,532
Gia Lai: Trúng 637,
Ninh Thuận: Trúng 288
12-03-20Bình Định: 004,320,
Quảng Trị: 925,603,
Quảng Bình: 477,105
Bình Định: Trúng 004,
Quảng Trị: Trúng 925,
Quảng Bình: Trúng 477
11-03-20Đà Nẵng: 993,510,
Khánh Hòa: 178,518
Đà Nẵng: Trúng 993
10-03-20Đắc Lắc: 616,787,
Quảng Nam: 879,425
Đắc Lắc: Trúng 616,
Quảng Nam: Trúng 879
09-03-20TT Huế: 361,477,
Phú Yên: 143,622
TT Huế: Trúng 361
08-03-20Kon Tum: 052,439,
Khánh Hòa: 810,705
Khánh Hòa: Trúng 810
07-03-20Đà Nẵng: 271,192,
Quảng Ngãi: 245,777,
Đắc Nông: 314,942
Đà Nẵng: Trúng 271,
Quảng Ngãi: Trúng 245,
Đắc Nông: Trúng 314
06-03-20Gia Lai: 161,826,
Ninh Thuận: 295,027
Gia Lai: Trúng 161,
Ninh Thuận: Trúng 295
05-03-20Bình Định: 935,212,
Quảng Trị: 231,302,
Quảng Bình: 672,200
Bình Định: Trúng 935,
Quảng Trị: Trúng 231
04-03-20Đà Nẵng: 035,101,
Khánh Hòa: 728,452
Đà Nẵng: Trúng 035,
Khánh Hòa: Trúng 728
03-03-20Đắc Lắc: 524,856,
Quảng Nam: 831,727
Quảng Nam: Trúng 831
02-03-20TT Huế: 783,875,
Phú Yên: 743,275
TT Huế: Trúng 783,
Phú Yên: Trúng 743
01-03-20Kon Tum: 400,925,
Khánh Hòa: 095,885
Kon Tum: Trúng 400,
Khánh Hòa: Trúng 095
29-02-20Đà Nẵng: 871,482,
Quảng Ngãi: 903,947,
Đắc Nông: 831,950
Đà Nẵng: Trúng 871,
Quảng Ngãi: Trúng 903,
Đắc Nông: Trúng 831
28-02-20Gia Lai: 314,843,
Ninh Thuận: 232,541
Ninh Thuận: Trúng 232
27-02-20Bình Định: 716,661,
Quảng Trị: 606,809,
Quảng Bình: 181,519
Bình Định: Trúng 716,
Quảng Bình: Trúng 181
26-02-20Đà Nẵng: 267,667,
Khánh Hòa: 455,040
Khánh Hòa: Trúng 455
25-02-20Đắc Lắc: 536,277,
Quảng Nam: 312,946
Đắc Lắc: Trúng 536,
Quảng Nam: Trúng 312
24-02-20TT Huế: 887,826,
Phú Yên: 351,220
Phú Yên: Trúng 351
23-02-20Kon Tum: 811,093,
Khánh Hòa: 379,539
Trượt
22-02-20Đà Nẵng: 039,664,
Quảng Ngãi: 900,640,
Đắc Nông: 349,435
Đà Nẵng: Trúng 039,
Quảng Ngãi: Trúng 900,
Đắc Nông: Trúng 349
21-02-20Gia Lai: 015,097,
Ninh Thuận: 484,538
Gia Lai: Trúng 015,
Ninh Thuận: Trúng 484
20-02-20Bình Định: 262,115,
Quảng Trị: 285,659,
Quảng Bình: 150,431
Bình Định: Trúng 262,
Quảng Trị: Trúng 285
19-02-20Đà Nẵng: 956,756,
Khánh Hòa: 147,312
Đà Nẵng: Trúng 956,
Khánh Hòa: Trúng 147
18-02-20Đắc Lắc: 287,889,
Quảng Nam: 904,767
Đắc Lắc: Trúng 287,
Quảng Nam: Trúng 904
17-02-20TT Huế: 723,755,
Phú Yên: 521,479
Phú Yên: Trúng 521
16-02-20Kon Tum: 926,231,
Khánh Hòa: 684,975
Kon Tum: Trúng 926,
Khánh Hòa: Trúng 684
15-02-20Đà Nẵng: 632,331,
Quảng Ngãi: 810,317,
Đắc Nông: 969,387
Đà Nẵng: Trúng 632
14-02-20Gia Lai: 607,424,
Ninh Thuận: 528,571
Gia Lai: Trúng 607,
Ninh Thuận: Trúng 528
13-02-20Bình Định: 101,381,
Quảng Trị: 060,146,
Quảng Bình: 319,712
Quảng Bình: Trúng 319
12-02-20Đà Nẵng: 653,258,
Khánh Hòa: 781,247
Khánh Hòa: Trúng 781
11-02-20Đắc Lắc: 593,858,
Quảng Nam: 253,931
Đắc Lắc: Trúng 593
10-02-20TT Huế: 281,556,
Phú Yên: 354,334
TT Huế: Trúng 281
09-02-20Kon Tum: 673,992,
Khánh Hòa: 730,434
Kon Tum: Trúng 673,
Khánh Hòa: Trúng 730
08-02-20Đà Nẵng: 264,743,
Quảng Ngãi: 143,851,
Đắc Nông: 275,248
Đà Nẵng: Trúng 264,
Quảng Ngãi: Trúng 143,
Đắc Nông: Trúng 275
07-02-20Gia Lai: 914,867,
Ninh Thuận: 497,493
Gia Lai: Trúng 914,
Ninh Thuận: Trúng 497
06-02-20Bình Định: 765,559,
Quảng Trị: 334,784,
Quảng Bình: 688,125
Bình Định: Trúng 765,
Quảng Trị: Trúng 334,
Quảng Bình: Trúng 688
05-02-20Đà Nẵng: 948,165,
Khánh Hòa: 997,139
Khánh Hòa: Trúng 997
04-02-20Đắc Lắc: 892,596,
Quảng Nam: 622,565
Đắc Lắc: Trúng 892,
Quảng Nam: Trúng 622
03-02-20TT Huế: 522,042,
Phú Yên: 237,149
TT Huế: Trúng 522,
Phú Yên: Trúng 237
02-02-20Kon Tum: 635,665,
Khánh Hòa: 166,729
Kon Tum: Trúng 635,
Khánh Hòa: Trúng 166
01-02-20Đà Nẵng: 357,381,
Quảng Ngãi: 618,915,
Đắc Nông: 869,548
Đà Nẵng: Trúng 357,
Quảng Ngãi: Trúng 618,
Đắc Nông: Trúng 869
31-01-20Gia Lai: 723,532,
Ninh Thuận: 384,059
Ninh Thuận: Trúng 384
30-01-20Bình Định: 288,306,
Quảng Trị: 789,258,
Quảng Bình: 008,072
Bình Định: Trúng 288,
Quảng Bình: Trúng 008
29-01-20Đà Nẵng: 266,055,
Khánh Hòa: 051,563
Đà Nẵng: Trúng 266
28-01-20Đắc Lắc: 007,211,
Quảng Nam: 449,733
Đắc Lắc: Trúng 007,
Quảng Nam: Trúng 449
27-01-20TT Huế: 901,318,
Phú Yên: 914,458
TT Huế: Trúng 901
26-01-20Kon Tum: 468,056,
Khánh Hòa: 281,789
Khánh Hòa: Trúng 281
25-01-20Đà Nẵng: 304,902,
Quảng Ngãi: 195,144,
Đắc Nông: 629,190
Đà Nẵng: Trúng 304,
Quảng Ngãi: Trúng 195,
Đắc Nông: Trúng 629
24-01-20Gia Lai: 603,539,
Ninh Thuận: 822,658
Gia Lai: Trúng 603,
Ninh Thuận: Trúng 822
23-01-20Bình Định: 407,530,
Quảng Trị: 688,867,
Quảng Bình: 035,287
Bình Định: Trúng 407,
Quảng Bình: Trúng 035
22-01-20Đà Nẵng: 907,299,
Khánh Hòa: 907,995
Đà Nẵng: Trúng 907
21-01-20Đắc Lắc: 741,651,
Quảng Nam: 193,846
Đắc Lắc: Trúng 741,
Quảng Nam: Trúng 193
20-01-20Phú Yên: 821,240,
TT Huế: 735,867
Phú Yên: Trúng 821,
TT Huế: Trúng 735
19-01-20Kon Tum: 664,039,
Khánh Hòa: 528,653
Kon Tum: Trúng 664
18-01-20Đà Nẵng: 665,559,
Quảng Ngãi: 840,385,
Đắc Nông: 936,845
Đà Nẵng: Trúng 665,
Quảng Ngãi: Trúng 840,
Đắc Nông: Trúng 936
17-01-20Gia Lai: 302,143,
Ninh Thuận: 515,103
Gia Lai: Trúng 302,
Ninh Thuận: Trúng 515
16-01-20Bình Định: 527,090,
Quảng Trị: 972,989,
Quảng Bình: 861,760
Bình Định: Trúng 527,
Quảng Trị: Trúng 972,
Quảng Bình: Trúng 861
15-01-20Đà Nẵng: 361,431,
Khánh Hòa: 898,829
Đà Nẵng: Trúng 361,
Khánh Hòa: Trúng 898
14-01-20Đắc Lắc: 493,741,
Quảng Nam: 811,415
Đắc Lắc: Trúng 493,
Quảng Nam: Trúng 811
13-01-20TT Huế: 496,873,
Phú Yên: 492,882
TT Huế: Trúng 496,
Phú Yên: Trúng 492
12-01-20Kon Tum: 908,719,
Khánh Hòa: 570,811
Khánh Hòa: Trúng 570
11-01-20Đà Nẵng: 938,976,
Quảng Ngãi: 831,792,
Đắc Nông: 429,041
Đà Nẵng: Trúng 938,
Quảng Ngãi: Trúng 831
10-01-20Gia Lai: 202,291,
Ninh Thuận: 245,811
Gia Lai: Trúng 202,
Ninh Thuận: Trúng 245
09-01-20Bình Định: 710,933,
Quảng Trị: 094,432,
Quảng Bình: 427,703
Bình Định: Trúng 710,
Quảng Trị: Trúng 094,
Quảng Bình: Trúng 427
08-01-20Đà Nẵng: 223,408,
Khánh Hòa: 140,476
Khánh Hòa: Trúng 140
07-01-20Đắc Lắc: 463,283,
Quảng Nam: 906,458
Đắc Lắc: Trúng 463,
Quảng Nam: Trúng 906
06-01-20TT Huế: 907,445,
Phú Yên: 538,376
Trượt
05-01-20Kon Tum: 345,447,
Khánh Hòa: 146,810
Khánh Hòa: Trúng 146
04-01-20Đà Nẵng: 360,876,
Quảng Ngãi: 983,420
Đà Nẵng: Trúng 360