Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-18Gia Lai: 309,069,
Ninh Thuận: 259,273
Gia Lai: Trúng 309,
Ninh Thuận: Trúng 259
15-11-18Bình Định: 745,631,
Quảng Trị: 293,371,
Quảng Bình: 960,740
Bình Định: Trúng 745,
Quảng Trị: Trúng 293,
Quảng Bình: Trúng 960
14-11-18Đà Nẵng: 046,881,
Khánh Hòa: 192,612
Đà Nẵng: Trúng 046,
Khánh Hòa: Trúng 192
13-11-18Đắc Lắc: 109,218,
Quảng Nam: 205,166
Đắc Lắc: Trúng 109,
Quảng Nam: Trúng 205
12-11-18TT Huế: 469,262,
Phú Yên: 414,760
TT Huế: Trúng 469
11-11-18Kon Tum: 076,828,
Khánh Hòa: 872,896
Khánh Hòa: Trúng 872
10-11-18Đà Nẵng: 268,822,
Quảng Ngãi: 960,182,
Đắc Nông: 716,119
Đắc Nông: Trúng 716
09-11-18Gia Lai: 378,978,
Ninh Thuận: 842,096
Ninh Thuận: Trúng 842
08-11-18Bình Định: 527,658,
Quảng Trị: 619,105,
Quảng Bình: 728,596
Bình Định: Trúng 527,
Quảng Trị: Trúng 619,
Quảng Bình: Trúng 728
07-11-18Đà Nẵng: 540,387,
Khánh Hòa: 884,840
Đà Nẵng: Trúng 540,
Khánh Hòa: Trúng 884
06-11-18Đắc Lắc: 081,875,
Quảng Nam: 839,531
Trượt
05-11-18TT Huế: 059,930,
Phú Yên: 796,044
TT Huế: Trúng 059,
Phú Yên: Trúng 796
04-11-18Kon Tum: 536,863,
Khánh Hòa: 286,004
Trượt
03-11-18Đà Nẵng: 595,597,
Quảng Ngãi: 229,409,
Đắc Nông: 452,423
Đà Nẵng: Trúng 595,
Đắc Nông: Trúng 452
02-11-18Gia Lai: 117,093,
Ninh Thuận: 229,086
Gia Lai: Trúng 117,
Ninh Thuận: Trúng 229
01-11-18Bình Định: 806,640,
Quảng Trị: 850,505,
Quảng Bình: 138,582
Bình Định: Trúng 806,
Quảng Trị: Trúng 850
31-10-18Đà Nẵng: 460,850,
Khánh Hòa: 173,607
Trượt
30-10-18Đắc Lắc: 599,898,
Quảng Nam: 628,200
Đắc Lắc: Trúng 599,
Quảng Nam: Trúng 628
29-10-18TT Huế: 667,750,
Phú Yên: 368,727
TT Huế: Trúng 667,
Phú Yên: Trúng 368
28-10-18Kon Tum: 490,932,
Khánh Hòa: 457,551
Trượt
25-10-18Bình Định: 673,030,
Quảng Trị: 959,133,
Quảng Bình: 829,967
Bình Định: Trúng 673,
Quảng Trị: Trúng 959
24-10-18Đà Nẵng: 818,997,
Khánh Hòa: 085,585
Khánh Hòa: Trúng 085
23-10-18Đắc Lắc: 795,930,
Quảng Nam: 453,379
Đắc Lắc: Trúng 795,
Quảng Nam: Trúng 453
22-10-18TT Huế: 155,521,
Phú Yên: 542,732
TT Huế: Trúng 155,
Phú Yên: Trúng 542
21-10-18Kon Tum: 059,712,
Khánh Hòa: 266,265
Kon Tum: Trúng 059,
Khánh Hòa: Trúng 266
20-10-18Đà Nẵng: 835,386,
Quảng Ngãi: 117,642,
Đắc Nông: 296,113
Quảng Ngãi: Trúng 117,
Đắc Nông: Trúng 296
19-10-18Gia Lai: 243,299,
Ninh Thuận: 735,884
Ninh Thuận: Trúng 735
18-10-18Bình Định: 501,953,
Quảng Trị: 374,261,
Quảng Bình: 062,211
Bình Định: Trúng 501,
Quảng Trị: Trúng 374
17-10-18Đà Nẵng: 128,683,
Khánh Hòa: 718,214
Đà Nẵng: Trúng 128
16-10-18Đắc Lắc: 554,197,
Quảng Nam: 477,599
Đắc Lắc: Trúng 554,
Quảng Nam: Trúng 477
15-10-18TT Huế: 922,282,
Phú Yên: 241,753
Phú Yên: Trúng 241
14-10-18Kon Tum: 646,123,
Khánh Hòa: 248,330
Khánh Hòa: Trúng 248
13-10-18Đà Nẵng: 995,294,
Quảng Ngãi: 163,410,
Đắc Nông: 843,381
Đà Nẵng: Trúng 995,
Quảng Ngãi: Trúng 163,
Đắc Nông: Trúng 843
12-10-18Gia Lai: 444,511,
Ninh Thuận: 854,172
Trượt
11-10-18Bình Định: 799,223,
Quảng Trị: 952,283,
Quảng Bình: 110,081
Bình Định: Trúng 799,
Quảng Trị: Trúng 952
10-10-18Đà Nẵng: 671,483,
Khánh Hòa: 746,828
Đà Nẵng: Trúng 671
09-10-18Đắc Lắc: 126,836,
Quảng Nam: 681,075
Quảng Nam: Trúng 681
08-10-18TT Huế: 098,908,
Phú Yên: 539,983
TT Huế: Trúng 098,
Phú Yên: Trúng 539
07-10-18Kon Tum: 954,907,
Khánh Hòa: 166,689
Kon Tum: Trúng 954,
Khánh Hòa: Trúng 166
06-10-18Đà Nẵng: 582,026,
Quảng Ngãi: 473,311,
Đắc Nông: 213,034
Đà Nẵng: Trúng 582,
Quảng Ngãi: Trúng 473,
Đắc Nông: Trúng 213
05-10-18Gia Lai: 775,270,
Ninh Thuận: 261,903
Gia Lai: Trúng 775,
Ninh Thuận: Trúng 261
04-10-18Bình Định: 047,889,
Quảng Trị: 880,131,
Quảng Bình: 793,097
Bình Định: Trúng 047,
Quảng Trị: Trúng 880
03-10-18Đà Nẵng: 244,935,
Khánh Hòa: 578,589
Đà Nẵng: Trúng 244
02-10-18Đắc Lắc: 190,118,
Quảng Nam: 297,625
Đắc Lắc: Trúng 190,
Quảng Nam: Trúng 297
01-10-18TT Huế: 685,057,
Phú Yên: 228,663
TT Huế: Trúng 685,
Phú Yên: Trúng 228
30-09-18Kon Tum: 172,374,
Khánh Hòa: 546,019
Kon Tum: Trúng 172,
Khánh Hòa: Trúng 546
29-09-18Đà Nẵng: 009,151,
Quảng Ngãi: 229,750,
Đắc Nông: 852,068
Đà Nẵng: Trúng 009,
Đắc Nông: Trúng 852
28-09-18Gia Lai: 134,558,
Ninh Thuận: 945,851
Gia Lai: Trúng 134
27-09-18Bình Định: 749,557,
Quảng Trị: 246,513,
Quảng Bình: 960,669
Bình Định: Trúng 749,
Quảng Trị: Trúng 246,
Quảng Bình: Trúng 960
26-09-18Đà Nẵng: 932,683,
Khánh Hòa: 927,240
Đà Nẵng: Trúng 932,
Khánh Hòa: Trúng 927
25-09-18Đắc Lắc: 061,197,
Quảng Nam: 686,050
Đắc Lắc: Trúng 061,
Quảng Nam: Trúng 686
24-09-18TT Huế: 656,057,
Phú Yên: 404,830
TT Huế: Trúng 656,
Phú Yên: Trúng 404
23-09-18Kon Tum: 066,130,
Khánh Hòa: 523,965
Kon Tum: Trúng 066
22-09-18Đà Nẵng: 268,734,
Quảng Ngãi: 204,410,
Đắc Nông: 101,398
Đà Nẵng: Trúng 268,
Quảng Ngãi: Trúng 204
21-09-18Gia Lai: 881,205,
Ninh Thuận: 761,377
Gia Lai: Trúng 881,
Ninh Thuận: Trúng 761
20-09-18Bình Định: 027,890,
Quảng Trị: 400,113,
Quảng Bình: 312,936
Quảng Trị: Trúng 400,
Quảng Bình: Trúng 312
19-09-18Đà Nẵng: 233,694,
Khánh Hòa: 308,316
Đà Nẵng: Trúng 233
18-09-18Đắc Lắc: 645,721,
Quảng Nam: 923,035
Đắc Lắc: Trúng 645,
Quảng Nam: Trúng 923
17-09-18TT Huế: 992,816,
Phú Yên: 224,519
Trượt
16-09-18Kon Tum: 372,777,
Khánh Hòa: 033,123
Trượt
15-09-18Đà Nẵng: 409,488,
Quảng Ngãi: 881,427,
Đắc Nông: 065,316
Đà Nẵng: Trúng 409,
Quảng Ngãi: Trúng 881,
Đắc Nông: Trúng 065
14-09-18Gia Lai: 306,799,
Ninh Thuận: 163,537
Gia Lai: Trúng 306,
Ninh Thuận: Trúng 163
13-09-18Bình Định: 377,770,
Quảng Trị: 727,782,
Quảng Bình: 695,911
Bình Định: Trúng 377,
Quảng Trị: Trúng 727,
Quảng Bình: Trúng 695
12-09-18Đà Nẵng: 748,841,
Khánh Hòa: 046,204
Đà Nẵng: Trúng 748
11-09-18Đắc Lắc: 480,090,
Quảng Nam: 130,872
Đắc Lắc: Trúng 480,
Quảng Nam: Trúng 130
10-09-18TT Huế: 717,252,
Phú Yên: 864,876
Trượt
09-09-18Kon Tum: 908,012,
Khánh Hòa: 491,557
Khánh Hòa: Trúng 491
08-09-18Đà Nẵng: 077,609,
Quảng Ngãi: 950,875,
Đắc Nông: 669,034
Đà Nẵng: Trúng 077,
Quảng Ngãi: Trúng 950
07-09-18Gia Lai: 213,330,
Ninh Thuận: 743,761
Gia Lai: Trúng 213,
Ninh Thuận: Trúng 743
06-09-18Bình Định: 709,863,
Quảng Trị: 145,374,
Quảng Bình: 521,606
Bình Định: Trúng 709,
Quảng Trị: Trúng 145,
Quảng Bình: Trúng 521
05-09-18Đà Nẵng: 284,272,
Khánh Hòa: 555,562
Khánh Hòa: Trúng 555
04-09-18Đắc Lắc: 191,505,
Quảng Nam: 877,851
Đắc Lắc: Trúng 191
03-09-18TT Huế: 297,141,
Phú Yên: 938,187
TT Huế: Trúng 297,
Phú Yên: Trúng 938
02-09-18Kon Tum: 256,012,
Khánh Hòa: 344,165
Kon Tum: Trúng 256
01-09-18Đà Nẵng: 709,677,
Quảng Ngãi: 779,794,
Đắc Nông: 745,157
Quảng Ngãi: Trúng 779,
Đắc Nông: Trúng 745
31-08-18Gia Lai: 720,656,
Ninh Thuận: 710,430
Gia Lai: Trúng 720
30-08-18Bình Định: 017,181,
Quảng Trị: 066,526,
Quảng Bình: 315,504
Bình Định: Trúng 017,
Quảng Trị: Trúng 066,
Quảng Bình: Trúng 315
29-08-18Đà Nẵng: 873,991,
Khánh Hòa: 426,555
Đà Nẵng: Trúng 873
28-08-18Đắc Lắc: 536,368,
Quảng Nam: 293,194
Đắc Lắc: Trúng 536,
Quảng Nam: Trúng 293
27-08-18TT Huế: 089,534,
Phú Yên: 965,830
TT Huế: Trúng 089,
Phú Yên: Trúng 965
26-08-18Kon Tum: 258,511,
Khánh Hòa: 272,484
Kon Tum: Trúng 258,
Khánh Hòa: Trúng 272
25-08-18Đà Nẵng: 563,907,
Quảng Ngãi: 241,516,
Đắc Nông: 353,841
Đà Nẵng: Trúng 563,
Đắc Nông: Trúng 353
24-08-18Gia Lai: 334,144,
Ninh Thuận: 632,143
Gia Lai: Trúng 334,
Ninh Thuận: Trúng 632
23-08-18Bình Định: 875,353,
Quảng Trị: 753,854,
Quảng Bình: 444,403
Quảng Trị: Trúng 753,
Quảng Bình: Trúng 444
22-08-18Đà Nẵng: 971,846,
Khánh Hòa: 524,277
Đà Nẵng: Trúng 971,
Khánh Hòa: Trúng 524
21-08-18Đắc Lắc: 863,027,
Quảng Nam: 018,730
Trượt
20-08-18TT Huế: 369,648,
Phú Yên: 209,758
TT Huế: Trúng 369,
Phú Yên: Trúng 209