Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-08-19
22-08-19Bình Định: 452,132,
Quảng Trị: 612,258,
Quảng Bình: 880,998
Quảng Trị: Trúng 612,
Quảng Bình: Trúng 880
21-08-19Đà Nẵng: 400,205,
Khánh Hòa: 858,211
Khánh Hòa: Trúng 858
20-08-19Đắc Lắc: 952,145,
Quảng Nam: 585,291
Đắc Lắc: Trúng 952,
Quảng Nam: Trúng 585
19-08-19TT Huế: 755,302,
Phú Yên: 057,521
TT Huế: Trúng 755,
Phú Yên: Trúng 057
18-08-19Kon Tum: 221,513,
Khánh Hòa: 528,792
Khánh Hòa: Trúng 528
17-08-19Đà Nẵng: 229,740,
Quảng Ngãi: 264,909,
Đắc Nông: 530,350
Quảng Ngãi: Trúng 264,
Đắc Nông: Trúng 530
16-08-19Gia Lai: 730,726,
Ninh Thuận: 653,704
Gia Lai: Trúng 730,
Ninh Thuận: Trúng 653
15-08-19Bình Định: 382,415,
Quảng Trị: 416,039,
Quảng Bình: 945,505
Bình Định: Trúng 382,
Quảng Trị: Trúng 416
14-08-19Đà Nẵng: 968,172,
Khánh Hòa: 988,547
Khánh Hòa: Trúng 988
13-08-19Đắc Lắc: 008,750,
Quảng Nam: 289,931
Quảng Nam: Trúng 289
12-08-19TT Huế: 746,675,
Phú Yên: 762,125
TT Huế: Trúng 746,
Phú Yên: Trúng 762
11-08-19Kon Tum: 577,307,
Khánh Hòa: 596,859
Kon Tum: Trúng 577,
Khánh Hòa: Trúng 596
10-08-19Đắc Nông: 165,537,
Đà Nẵng: 414,415,
Quảng Ngãi: 779,147
Đắc Nông: Trúng 165,
Đà Nẵng: Trúng 414,
Quảng Ngãi: Trúng 779
09-08-19Gia Lai: 189,301,
Ninh Thuận: 323,282
Gia Lai: Trúng 189,
Ninh Thuận: Trúng 323
08-08-19Bình Định: 959,918,
Quảng Trị: 470,068,
Quảng Bình: 410,093
Bình Định: Trúng 959,
Quảng Bình: Trúng 410
07-08-19Đà Nẵng: 503,232,
Khánh Hòa: 877,661
Trượt
06-08-19Đắc Lắc: 614,542,
Quảng Nam: 310,165
Đắc Lắc: Trúng 614
05-08-19TT Huế: 881,697,
Phú Yên: 978,511
Phú Yên: Trúng 978
04-08-19Kon Tum: 233,335,
Khánh Hòa: 094,533
Kon Tum: Trúng 233
03-08-19Đà Nẵng: 757,283,
Quảng Ngãi: 621,312,
Đắc Nông: 091,529
Đà Nẵng: Trúng 757,
Quảng Ngãi: Trúng 621
02-08-19Gia Lai: 904,139,
Ninh Thuận: 383,083
Gia Lai: Trúng 904,
Ninh Thuận: Trúng 383
01-08-19Bình Định: 470,574,
Quảng Trị: 353,839,
Quảng Bình: 108,892
Quảng Trị: Trúng 353,
Quảng Bình: Trúng 108
31-07-19Đà Nẵng: 837,295,
Khánh Hòa: 179,669
Đà Nẵng: Trúng 837,
Khánh Hòa: Trúng 179
30-07-19Đắc Lắc: 266,910,
Quảng Nam: 142,773
Trượt
29-07-19TT Huế: 096,736,
Phú Yên: 235,730
TT Huế: Trúng 096
28-07-19Kon Tum: 899,767,
Khánh Hòa: 308,694
Kon Tum: Trúng 899,
Khánh Hòa: Trúng 308
27-07-19Đà Nẵng: 648,474,
Quảng Ngãi: 606,637,
Đắc Nông: 948,487
Đà Nẵng: Trúng 648,
Quảng Ngãi: Trúng 606,
Đắc Nông: Trúng 948
26-07-19Gia Lai: 823,846,
Ninh Thuận: 697,887
Gia Lai: Trúng 823,
Ninh Thuận: Trúng 697
25-07-19Bình Định: 458,439,
Quảng Trị: 131,485,
Quảng Bình: 977,560
Quảng Trị: Trúng 131,
Quảng Bình: Trúng 977
24-07-19Đà Nẵng: 735,093,
Khánh Hòa: 532,944
Đà Nẵng: Trúng 735
23-07-19Đắc Lắc: 228,342,
Quảng Nam: 239,894
Đắc Lắc: Trúng 228,
Quảng Nam: Trúng 239
22-07-19TT Huế: 125,597,
Phú Yên: 940,412
TT Huế: Trúng 125,
Phú Yên: Trúng 940
21-07-19Kon Tum: 869,674,
Khánh Hòa: 911,031
Kon Tum: Trúng 869,
Khánh Hòa: Trúng 911
20-07-19Đà Nẵng: 171,130,
Quảng Ngãi: 444,384,
Đắc Nông: 427,006
Đà Nẵng: Trúng 171,
Quảng Ngãi: Trúng 444,
Đắc Nông: Trúng 427
19-07-19Gia Lai: 854,337,
Ninh Thuận: 314,872
Gia Lai: Trúng 854,
Ninh Thuận: Trúng 314
18-07-19Bình Định: 441,329,
Quảng Trị: 060,892,
Quảng Bình: 259,652
Bình Định: Trúng 441,
Quảng Trị: Trúng 060
17-07-19Đà Nẵng: 745,701,
Khánh Hòa: 436,295
Đà Nẵng: Trúng 745,
Khánh Hòa: Trúng 436
16-07-19Đắc Lắc: 511,796,
Quảng Nam: 882,649
Đắc Lắc: Trúng 511,
Quảng Nam: Trúng 882
15-07-19TT Huế: 805,336,
Phú Yên: 345,103
TT Huế: Trúng 805,
Phú Yên: Trúng 345
14-07-19Kon Tum: 974,213,
Khánh Hòa: 845,728
Khánh Hòa: Trúng 845
13-07-19Đà Nẵng: 173,444,
Quảng Ngãi: 981,461,
Đắc Nông: 689,313
Đà Nẵng: Trúng 173,
Quảng Ngãi: Trúng 981
12-07-19Gia Lai: 969,797,
Ninh Thuận: 766,087
Gia Lai: Trúng 969,
Ninh Thuận: Trúng 766
11-07-19Bình Định: 575,063,
Quảng Trị: 076,261,
Quảng Bình: 588,009
Bình Định: Trúng 575,
Quảng Trị: Trúng 076
10-07-19Đà Nẵng: 877,621,
Khánh Hòa: 619,331
Khánh Hòa: Trúng 619
09-07-19Đắc Lắc: 927,223,
Quảng Nam: 128,892
Đắc Lắc: Trúng 927
08-07-19TT Huế: 804,644,
Phú Yên: 266,034
TT Huế: Trúng 804,
Phú Yên: Trúng 266
07-07-19Kon Tum: 188,092,
Khánh Hòa: 521,239
Kon Tum: Trúng 188
06-07-19Đà Nẵng: 780,215,
Quảng Ngãi: 965,980,
Đắc Nông: 940,656
Đà Nẵng: Trúng 780,
Quảng Ngãi: Trúng 965,
Đắc Nông: Trúng 940
05-07-19Gia Lai: 901,274,
Ninh Thuận: 767,277
Ninh Thuận: Trúng 767
04-07-19Bình Định: 541,339,
Quảng Trị: 455,628,
Quảng Bình: 884,030
Bình Định: Trúng 541,
Quảng Bình: Trúng 884
03-07-19Đà Nẵng: 167,178,
Khánh Hòa: 024,501
Đà Nẵng: Trúng 167,
Khánh Hòa: Trúng 024
02-07-19Đắc Lắc: 649,096,
Quảng Nam: 911,951
Đắc Lắc: Trúng 649,
Quảng Nam: Trúng 911
01-07-19TT Huế: 220,759,
Phú Yên: 740,061
Phú Yên: Trúng 740
30-06-19Kon Tum: 988,279,
Khánh Hòa: 029,005
Kon Tum: Trúng 988,
Khánh Hòa: Trúng 029
29-06-19Đà Nẵng: 203,736,
Quảng Ngãi: 040,936,
Đắc Nông: 298,638
Đà Nẵng: Trúng 203,
Đắc Nông: Trúng 298
28-06-19Gia Lai: 258,684,
Ninh Thuận: 726,525
Gia Lai: Trúng 258,
Ninh Thuận: Trúng 726
27-06-19Bình Định: 944,429,
Quảng Trị: 757,180,
Quảng Bình: 262,993
Bình Định: Trúng 944,
Quảng Bình: Trúng 262
26-06-19Đà Nẵng: 673,832,
Khánh Hòa: 423,989
Khánh Hòa: Trúng 423
25-06-19Đắc Lắc: 519,406,
Quảng Nam: 533,363
Trượt
24-06-19TT Huế: 915,753,
Phú Yên: 024,922
Phú Yên: Trúng 024
23-06-19Kon Tum: 283,536,
Khánh Hòa: 017,000
Kon Tum: Trúng 283,
Khánh Hòa: Trúng 017
22-06-19Đà Nẵng: 771,848,
Quảng Ngãi: 605,012,
Đắc Nông: 575,097
Quảng Ngãi: Trúng 605
21-06-19Gia Lai: 120,992,
Ninh Thuận: 268,950
Ninh Thuận: Trúng 268
20-06-19Bình Định: 393,800,
Quảng Trị: 713,120,
Quảng Bình: 680,776
Bình Định: Trúng 393,
Quảng Bình: Trúng 680
19-06-19Đà Nẵng: 221,154,
Khánh Hòa: 340,542
Đà Nẵng: Trúng 221
18-06-19Đắc Lắc: 816,920,
Quảng Nam: 586,363
Đắc Lắc: Trúng 816,
Quảng Nam: Trúng 586
17-06-19TT Huế: 963,394,
Phú Yên: 357,400
TT Huế: Trúng 963
16-06-19Kon Tum: 640,338,
Khánh Hòa: 395,071
Kon Tum: Trúng 640,
Khánh Hòa: Trúng 395
15-06-19Đà Nẵng: 635,607,
Quảng Ngãi: 955,117,
Đắc Nông: 703,692
Quảng Ngãi: Trúng 955,
Đắc Nông: Trúng 703
14-06-19Gia Lai: 135,127,
Ninh Thuận: 494,373
Gia Lai: Trúng 135
13-06-19Bình Định: 570,584,
Quảng Trị: 195,869,
Quảng Bình: 742,967
Bình Định: Trúng 570,
Quảng Trị: Trúng 195,
Quảng Bình: Trúng 742
12-06-19Đà Nẵng: 522,908,
Khánh Hòa: 359,638
Đà Nẵng: Trúng 522,
Khánh Hòa: Trúng 359
11-06-19Đắc Lắc: 783,605,
Quảng Nam: 158,165
Đắc Lắc: Trúng 783
10-06-19TT Huế: 524,856,
Phú Yên: 724,549
Trượt
09-06-19Kon Tum: 269,251,
Khánh Hòa: 934,414
Kon Tum: Trúng 269,
Khánh Hòa: Trúng 934
08-06-19Đà Nẵng: 305,086,
Quảng Ngãi: 155,238,
Đắc Nông: 494,156
Đà Nẵng: Trúng 305,
Quảng Ngãi: Trúng 155,
Đắc Nông: Trúng 494
07-06-19Gia Lai: 902,647,
Ninh Thuận: 830,640
Gia Lai: Trúng 902,
Ninh Thuận: Trúng 830
06-06-19Bình Định: 797,973,
Quảng Trị: 097,140,
Quảng Bình: 611,891
Quảng Bình: Trúng 611
05-06-19Đà Nẵng: 095,780,
Khánh Hòa: 049,099
Đà Nẵng: Trúng 095,
Khánh Hòa: Trúng 049
04-06-19Đắc Lắc: 027,698,
Quảng Nam: 534,449
Đắc Lắc: Trúng 027,
Quảng Nam: Trúng 534
03-06-19TT Huế: 156,399,
Phú Yên: 731,964
TT Huế: Trúng 156
02-06-19Kon Tum: 031,249,
Khánh Hòa: 456,915
Kon Tum: Trúng 031,
Khánh Hòa: Trúng 456
01-06-19Đà Nẵng: 267,856,
Quảng Ngãi: 316,383,
Đắc Nông: 174,388
Đà Nẵng: Trúng 267,
Quảng Ngãi: Trúng 316,
Đắc Nông: Trúng 174
31-05-19Gia Lai: 600,656,
Ninh Thuận: 035,603
Gia Lai: Trúng 600,
Ninh Thuận: Trúng 035
30-05-19Bình Định: 917,029,
Quảng Trị: 003,221,
Quảng Bình: 008,163
Bình Định: Trúng 917,
Quảng Trị: Trúng 003
29-05-19Đà Nẵng: 012,966,
Khánh Hòa: 974,258
Đà Nẵng: Trúng 012,
Khánh Hòa: Trúng 974
27-05-19TT Huế: 406,385Trượt