Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-04-19
20-04-19Đà Nẵng: 339,270,
Quảng Ngãi: 123,747,
Đắc Nông: 427,110
Quảng Ngãi: Trúng 123,
Đắc Nông: Trúng 427
19-04-19Gia Lai: 520,360,
Ninh Thuận: 664,981
Gia Lai: Trúng 520,
Ninh Thuận: Trúng 664
18-04-19Bình Định: 214,040,
Quảng Trị: 878,186,
Quảng Bình: 215,170
Bình Định: Trúng 214,
Quảng Trị: Trúng 878,
Quảng Bình: Trúng 215
17-04-19Đà Nẵng: 261,565,
Khánh Hòa: 763,965
Đà Nẵng: Trúng 261
16-04-19Đắc Lắc: 202,265,
Quảng Nam: 838,413
Đắc Lắc: Trúng 202
15-04-19TT Huế: 731,185,
Phú Yên: 660,896
Phú Yên: Trúng 660
14-04-19Kon Tum: 394,468,
Khánh Hòa: 359,757
Kon Tum: Trúng 394,
Khánh Hòa: Trúng 359
13-04-19Đà Nẵng: 719,204,
Quảng Ngãi: 265,145,
Đắc Nông: 677,668
Quảng Ngãi: Trúng 265,
Đắc Nông: Trúng 677
12-04-19Gia Lai: 463,983,
Ninh Thuận: 688,902
Gia Lai: Trúng 463,
Ninh Thuận: Trúng 688
11-04-19Bình Định: 526,159,
Quảng Trị: 010,368,
Quảng Bình: 913,901
Bình Định: Trúng 526,
Quảng Trị: Trúng 010
10-04-19Đà Nẵng: 682,465,
Khánh Hòa: 313,238
Đà Nẵng: Trúng 682,
Khánh Hòa: Trúng 313
09-04-19Đắc Lắc: 679,460,
Quảng Nam: 854,587
Đắc Lắc: Trúng 679,
Quảng Nam: Trúng 854
08-04-19TT Huế: 335,282,
Phú Yên: 921,862
TT Huế: Trúng 335,
Phú Yên: Trúng 921
07-04-19Kon Tum: 510,968,
Khánh Hòa: 729,170
Kon Tum: Trúng 510,
Khánh Hòa: Trúng 729
06-04-19Đà Nẵng: 658,888,
Quảng Ngãi: 379,408,
Đắc Nông: 898,469
Đà Nẵng: Trúng 658,
Quảng Ngãi: Trúng 379
05-04-19Gia Lai: 692,908,
Ninh Thuận: 844,650
Gia Lai: Trúng 692,
Ninh Thuận: Trúng 844
04-04-19Bình Định: 189,735,
Quảng Trị: 706,987,
Quảng Bình: 568,226
Bình Định: Trúng 189,
Quảng Trị: Trúng 706,
Quảng Bình: Trúng 568
03-04-19Đà Nẵng: 851,425,
Khánh Hòa: 446,876
Khánh Hòa: Trúng 446
02-04-19Đắc Lắc: 919,202,
Quảng Nam: 318,156
Đắc Lắc: Trúng 919
01-04-19TT Huế: 073,295,
Phú Yên: 150,512
TT Huế: Trúng 073,
Phú Yên: Trúng 150
31-03-19Kon Tum: 342,684,
Khánh Hòa: 938,555
Trượt
30-03-19Đà Nẵng: 052,823,
Quảng Ngãi: 285,008,
Đắc Nông: 931,605
Đà Nẵng: Trúng 052,
Quảng Ngãi: Trúng 285
29-03-19Gia Lai: 679,095,
Ninh Thuận: 845,083
Gia Lai: Trúng 679,
Ninh Thuận: Trúng 845
28-03-19Bình Định: 919,477,
Quảng Trị: 207,405,
Quảng Bình: 805,563
Bình Định: Trúng 919,
Quảng Bình: Trúng 805
27-03-19Đà Nẵng: 885,390,
Khánh Hòa: 516,782
Đà Nẵng: Trúng 885,
Khánh Hòa: Trúng 516
26-03-19Đắc Lắc: 389,173,
Quảng Nam: 643,272
Đắc Lắc: Trúng 389,
Quảng Nam: Trúng 643
25-03-19TT Huế: 788,173,
Phú Yên: 614,947
Phú Yên: Trúng 614
24-03-19Kon Tum: 039,506,
Khánh Hòa: 690,069
Kon Tum: Trúng 039,
Khánh Hòa: Trúng 690
23-03-19Đà Nẵng: 293,881,
Quảng Ngãi: 364,494,
Đắc Nông: 738,370
Đà Nẵng: Trúng 293,
Đắc Nông: Trúng 738
22-03-19Gia Lai: 266,018,
Ninh Thuận: 930,316
Gia Lai: Trúng 266
21-03-19Bình Định: 502,304,
Quảng Trị: 501,946,
Quảng Bình: 515,616
Bình Định: Trúng 502,
Quảng Trị: Trúng 501,
Quảng Bình: Trúng 515
20-03-19Đà Nẵng: 705,322,
Khánh Hòa: 797,362
Đà Nẵng: Trúng 705,
Khánh Hòa: Trúng 797
19-03-19Đắc Lắc: 496,021,
Quảng Nam: 123,010
Quảng Nam: Trúng 123
18-03-19TT Huế: 625,801,
Phú Yên: 738,990
TT Huế: Trúng 625,
Phú Yên: Trúng 738
17-03-19Kon Tum: 177,698,
Khánh Hòa: 837,563
Kon Tum: Trúng 177
16-03-19Đà Nẵng: 123,237,
Quảng Ngãi: 951,151,
Đắc Nông: 585,068
Đà Nẵng: Trúng 123,
Quảng Ngãi: Trúng 951
15-03-19Gia Lai: 808,295,
Ninh Thuận: 263,983
Gia Lai: Trúng 808,
Ninh Thuận: Trúng 263
14-03-19Bình Định: 310,563,
Quảng Trị: 343,344,
Quảng Bình: 287,105
Bình Định: Trúng 310,
Quảng Trị: Trúng 343,
Quảng Bình: Trúng 287
13-03-19Đà Nẵng: 812,762,
Khánh Hòa: 171,035
Đà Nẵng: Trúng 812,
Khánh Hòa: Trúng 171
12-03-19Đắc Lắc: 884,493,
Quảng Nam: 458,579
Đắc Lắc: Trúng 884
11-03-19TT Huế: 114,104,
Phú Yên: 499,766
TT Huế: Trúng 114,
Phú Yên: Trúng 499
10-03-19Kon Tum: 980,964,
Khánh Hòa: 108,646
Khánh Hòa: Trúng 108
09-03-19Đà Nẵng: 864,091,
Quảng Ngãi: 890,631,
Đắc Nông: 338,122
Đà Nẵng: Trúng 864,
Quảng Ngãi: Trúng 890
08-03-19Gia Lai: 795,563,
Ninh Thuận: 620,465
Gia Lai: Trúng 795
07-03-19Bình Định: 732,629,
Quảng Trị: 258,229,
Quảng Bình: 701,573
Quảng Trị: Trúng 258,
Quảng Bình: Trúng 701
06-03-19Đà Nẵng: 030,613,
Khánh Hòa: 540,759
Đà Nẵng: Trúng 030,
Khánh Hòa: Trúng 540
05-03-19Đắc Lắc: 872,714,
Quảng Nam: 367,246
Đắc Lắc: Trúng 872
04-03-19TT Huế: 124,860,
Phú Yên: 931,054
TT Huế: Trúng 124,
Phú Yên: Trúng 931
03-03-19Kon Tum: 652,861,
Khánh Hòa: 646,337
Kon Tum: Trúng 652,
Khánh Hòa: Trúng 646
02-03-19Đà Nẵng: 120,546,
Quảng Ngãi: 504,602,
Đắc Nông: 490,781
Đà Nẵng: Trúng 120,
Quảng Ngãi: Trúng 504,
Đắc Nông: Trúng 490
01-03-19Gia Lai: 417,365,
Ninh Thuận: 264,906
Gia Lai: Trúng 417
28-02-19Bình Định: 227,984,
Quảng Trị: 709,278,
Quảng Bình: 334,369
Quảng Trị: Trúng 709,
Quảng Bình: Trúng 334
27-02-19Đà Nẵng: 063,728,
Khánh Hòa: 233,488
Đà Nẵng: Trúng 063,
Khánh Hòa: Trúng 233
26-02-19Đắc Lắc: 681,132,
Quảng Nam: 393,830
Quảng Nam: Trúng 393
25-02-19TT Huế: 112,011,
Phú Yên: 812,253
Trượt
24-02-19Kon Tum: 396,261,
Khánh Hòa: 360,512
Kon Tum: Trúng 396,
Khánh Hòa: Trúng 360
23-02-19Đà Nẵng: 093,636,
Quảng Ngãi: 703,161,
Đắc Nông: 452,142
Đà Nẵng: Trúng 093,
Đắc Nông: Trúng 452
22-02-19Gia Lai: 686,641,
Ninh Thuận: 129,374
Ninh Thuận: Trúng 129
21-02-19Bình Định: 948,136,
Quảng Trị: 684,157,
Quảng Bình: 633,199
Bình Định: Trúng 948,
Quảng Bình: Trúng 633
20-02-19Đà Nẵng: 748,693,
Khánh Hòa: 653,911
Khánh Hòa: Trúng 653
19-02-19Đắc Lắc: 196,601,
Quảng Nam: 217,929
Đắc Lắc: Trúng 196,
Quảng Nam: Trúng 217
18-02-19TT Huế: 400,793,
Phú Yên: 669,336
Phú Yên: Trúng 669
17-02-19Kon Tum: 126,553,
Khánh Hòa: 693,583
Kon Tum: Trúng 126
16-02-19Đà Nẵng: 599,234,
Quảng Ngãi: 587,352,
Đắc Nông: 870,443
Trượt
15-02-19Ninh Thuận: 849,912,
Gia Lai: 517,661
Ninh Thuận: Trúng 849
14-02-19Bình Định: 283,497,
Quảng Trị: 136,380,
Quảng Bình: 632,614
Quảng Trị: Trúng 136,
Quảng Bình: Trúng 632
13-02-19Đà Nẵng: 802,378,
Khánh Hòa: 953,256
Đà Nẵng: Trúng 802
12-02-19Đắc Lắc: 321,922,
Quảng Nam: 318,335
Đắc Lắc: Trúng 321,
Quảng Nam: Trúng 318
11-02-19TT Huế: 320,466,
Phú Yên: 655,168
TT Huế: Trúng 320,
Phú Yên: Trúng 655
10-02-19Kon Tum: 388,895,
Khánh Hòa: 374,546
Khánh Hòa: Trúng 374
09-02-19Đà Nẵng: 871,397,
Quảng Ngãi: 775,175,
Đắc Nông: 254,374
Đà Nẵng: Trúng 871
08-02-19Gia Lai: 861,662,
Ninh Thuận: 423,180
Trượt
07-02-19Bình Định: 469,802,
Quảng Trị: 145,039,
Quảng Bình: 985,237
Bình Định: Trúng 469,
Quảng Trị: Trúng 145,
Quảng Bình: Trúng 985
06-02-19Đà Nẵng: 755,243,
Khánh Hòa: 801,242
Trượt
05-02-19Đắc Lắc: 517,812,
Quảng Nam: 177,525
Đắc Lắc: Trúng 517
04-02-19TT Huế: 579,878,
Phú Yên: 153,375
TT Huế: Trúng 579,
Phú Yên: Trúng 153
03-02-19Kon Tum: 952,033,
Khánh Hòa: 761,031
Kon Tum: Trúng 952
02-02-19Đà Nẵng: 410,251,
Quảng Ngãi: 119,988,
Đắc Nông: 265,413
Đà Nẵng: Trúng 410,
Quảng Ngãi: Trúng 119
01-02-19Gia Lai: 315,579,
Ninh Thuận: 351,042
Gia Lai: Trúng 315,
Ninh Thuận: Trúng 351
31-01-19Bình Định: 244,407,
Quảng Trị: 165,852,
Quảng Bình: 458,059
Bình Định: Trúng 244,
Quảng Trị: Trúng 165,
Quảng Bình: Trúng 458
30-01-19Đà Nẵng: 878,334,
Khánh Hòa: 509,269
Khánh Hòa: Trúng 509
29-01-19Đắc Lắc: 130,793,
Quảng Nam: 247,881
Quảng Nam: Trúng 247
28-01-19TT Huế: 612,546,
Phú Yên: 598,994
TT Huế: Trúng 612,
Phú Yên: Trúng 598
27-01-19Kon Tum: 995,093,
Khánh Hòa: 970,502
Kon Tum: Trúng 995,
Khánh Hòa: Trúng 970
26-01-19Đà Nẵng: 815,358,
Quảng Ngãi: 618,562,
Đắc Nông: 534,793
Đà Nẵng: Trúng 815,
Quảng Ngãi: Trúng 618,
Đắc Nông: Trúng 534
25-01-19Gia Lai: 565,586,
Ninh Thuận: 997,141
Gia Lai: Trúng 565,
Ninh Thuận: Trúng 997
24-01-19Bình Định: 274,756,
Quảng Trị: 463,466,
Quảng Bình: 928,920
Bình Định: Trúng 274,
Quảng Trị: Trúng 463,
Quảng Bình: Trúng 928