Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cầu Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp.
Giá: 1,500,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Zing Card. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-05-18
22-05-18Đắc Lắc: 226,202,
Quảng Nam: 672,658
Trượt
21-05-18TT Huế: 429,663,
Phú Yên: 476,715
Trúng 476 Phú Yên
20-05-18Kon Tum: 845,908,
Khánh Hòa: 967,471
Trúng 845 Kon Tum,
Trúng 967 Khánh Hòa
19-05-18Đà Nẵng: 955,032,
Quảng Ngãi: 954,222,
Đắc Nông: 326,646
Trúng 955 Đà Nẵng,
Trúng 954 Quảng Ngãi,
Trúng 326 Đắc Nông
18-05-18Gia Lai: 946,388,
Ninh Thuận: 783,769
Trúng 946 Gia Lai,
Trúng 783 Ninh Thuận
17-05-18Bình Định: 624,743,
Quảng Trị: 742,690,
Quảng Bình: 715,111
Trúng 624 Bình Định,
Trúng 742 Quảng Trị
16-05-18Đà Nẵng: 879,437,
Khánh Hòa: 955,295
Trúng Đà Nẵng
15-05-18Đắc Lắc: 228,858,
Quảng Nam: 593,817
Trúng 228 Đắc Lắc
14-05-18TT Huế: 645,946,
Phú Yên: 950,672
Trượt
13-05-18Kon Tum: 295,246,
Khánh Hòa: 488,874
Trượt
12-05-18Đà Nẵng: 873,688,
Quảng Ngãi: 537,037,
Đắc Nông: 740,160
Trúng 873 Đà Nẵng
11-05-18Gia Lai: 891,483,
Ninh Thuận: 309,208
Trúng 891 Gia Lai,
Trúng 309 Ninh Thuận
10-05-18Bình Định: 617,100,
Quảng Trị: 279,932,
Quảng Bình: 411,505
Trúng 617 Bình Định,
Trúng 279 Quảng Trị
09-05-18Đà Nẵng: 325,978,
Khánh Hòa: 920,718
Trúng 325 Đà Nẵng
08-05-18Đắc Lắc: 587,536,
Quảng Nam: 654,255
Trúng 587 Đắc Lắc
07-05-18TT Huế: 005,883,
Phú Yên: 393,201
Trúng 005 TT Huế,
Trúng 393 Phú Yên
06-05-18Kon Tum: 958,542,
Khánh Hòa: 779,320
Trúng 958 Kon Tum
05-05-18Đà Nẵng: 284,643,
Quảng Ngãi: 291,516,
Đắc Nông: 689,091
Trúng 284 Đà Nẵng,
Trúng 291 Quảng Ngãi
04-05-18Gia Lai: 509,994,
Ninh Thuận: 767,203
Trúng 509 Gia Lai,
Trúng 767 Ninh Thuận
03-05-18Bình Định: 923,289,
Quảng Trị: 423,116,
Quảng Bình: 640,125
Trượt
02-05-18Đà Nẵng: 930,803,
Khánh Hòa: 772,898
Trúng 930 Đà Nẵng,
Trúng 772 Khánh Hòa
01-05-18Đắc Lắc: 787,385,
Quảng Nam: 443,269
Trúng 787 Đắc Lắc,
Trúng 443 Quảng Nam
30-04-18TT Huế: 408,311,
Phú Yên: 407,400
Trượt
29-04-18Kon Tum: 403,154,
Khánh Hòa: 808,331
Trúng 403 Kon Tum,
Trúng 808 Khánh Hòa
28-04-18Đà Nẵng: 147,983,
Quảng Ngãi: 851,277,
Đắc Nông: 235,873
Trúng 147 Đà Nẵng,
Trúng 851 Quảng Ngãi,
Trúng 235 Đắc Nông
27-04-18Gia Lai: 149,859,
Ninh Thuận: 523,608
Trúng 149 Gia Lai,
Trúng 523 Ninh Thuận
26-04-18Bình Định: 813,315,
Quảng Trị: 077,018,
Quảng Bình: 013,062
Trúng 813 Bình Định
25-04-18Đà Nẵng: 621,556,
Khánh Hòa: 697,104
Trúng 621 Đà Nẵng,
Trúng 697 Khánh Hòa
24-04-18Đắc Lắc: 769,059,
Quảng Nam: 415,082
Trúng 769 Đắc Lắc,
Trúng 415 Quảng Nam
23-04-18TT Huế: 174,361,
Phú Yên: 202,992
Trúng 174 TT Huế
22-04-18Kon Tum: 946,316,
Khánh Hòa: 436,307
Trúng 946 Kon Tum,
Trúng 436 Khánh Hòa
21-04-18Đà Nẵng: 067,829,
Quảng Ngãi: 560,962,
Đắc Nông: 320,262
Trúng 067 Đà Nẵng,
Trúng 320 Đắc Nông
20-04-18Gia Lai: 944,104,
Ninh Thuận: 773,860
Trúng 773 Ninh Thuận
19-04-18Bình Định: 151,425,
Quảng Trị: 189,145,
Quảng Bình: 693,528
Trúng 151 Bình Định,
Trúng 189 Quảng Trị,
Trúng 693 Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 170,264,
Khánh Hòa: 550,829
Trúng 550 Khánh Hòa
17-04-18Đắc Lắc: 664,824,
Quảng Nam: 167,023
Trúng 664 Đắc Lắc
16-04-18TT Huế: 998,857,
Phú Yên: 303,982
Trúng 998 TT Huế,
Trúng 303 Phú Yên
15-04-18Kon Tum: 780,186,
Khánh Hòa: 838,669
Trúng 780 Kon Tum,
Trúng 838 Khánh Hòa
14-04-18Đà Nẵng: 394,749,
Quảng Ngãi: 533,690,
Đắc Nông: 586,999
Trúng 586 Đắc Nông
13-04-18Gia Lai: 308,924,
Ninh Thuận: 745,291
Trúng 308 Gia Lai
12-04-18Bình Định: 008,004,
Quảng Trị: 708,643,
Quảng Bình: 073,414
Trúng 008 Bình Định,
Trúng 708 Quảng Trị,
Trúng 073 Quảng Bình
11-04-18Đà Nẵng: 882,567,
Khánh Hòa: 459,376
Trúng 882 Đà Nẵng,
Trúng 459 Khánh Hòa
10-04-18Đắc Lắc: 154,330,
Quảng Nam: 316,297
Trúng 154 Đắc Lắc
09-04-18TT Huế: 602,452,
Phú Yên: 641,670
Trúng 602 TT Huế,
Trúng 641 Phú Yên
08-04-18Kon Tum: 228,259,
Khánh Hòa: 080,248
Trúng 228 Kon Tum,
Trúng 080 Khánh Hòa
07-04-18Đà Nẵng: 621,980,
Quảng Ngãi: 331,056,
Đắc Nông: 930,244
Trúng 331 Quảng Ngãi,
Trúng 930 Đắc Nông
06-04-18Gia Lai: 025,206,
Ninh Thuận: 187,010
Trúng 187 Ninh Thuận
05-04-18Bình Định: 112,402,
Quảng Trị: 266,538,
Quảng Bình: 704,917
Trúng 112 Bình Định,
Trúng 704 Quảng Bình
04-04-18Đà Nẵng: 555,764,
Khánh Hòa: 097,272
Trúng 555 Đà Nẵng,
Trúng 097 Khánh Hòa
03-04-18Đắc Lắc: 212,440,
Quảng Nam: 346,891
Trúng 346 Quảng Nam
02-04-18TT Huế: 810,612,
Phú Yên: 998,528
Trúng 810 TT Huế
01-04-18Kon Tum: 715,612,
Khánh Hòa: 921,207
Trúng 921 Khánh Hòa
31-03-18Đà Nẵng: 407,204,
Quảng Ngãi: 684,354,
Đắc Nông: 133,110
Trúng 133 Đắc Nông
30-03-18Gia Lai: 175,020,
Ninh Thuận: 647,953
Trúng 647 Ninh Thuận
29-03-18Quảng Trị: 462,418,
Quảng Bình: 026,983,
Bình Định: 805,155
Trúng 462 Quảng Trị,
Trúng 805 Bình Định
28-03-18Đà Nẵng: 795,299,
Khánh Hòa: 191,403
Trúng 191 Khánh Hòa
27-03-18Đắc Lắc: 792,596,
Quảng Nam: 959,984
Trúng 792 Đắc Lắc
26-03-18TT Huế: 089,212,
Phú Yên: 294,939
Trúng 089 TT Huế,
Trúng 294 Phú Yên
25-03-18Kon Tum: 949,529,
Khánh Hòa: 545,556
Trúng 949 Kon Tum,
Trúng 545 Khánh Hòa
24-03-18Đà Nẵng: 299,914,
Quảng Ngãi: 267,724,
Đắc Nông: 164,262
Trúng 267 Quảng Ngãi,
Trúng 164 Đắc Nông
23-03-18Gia Lai: 612,616,
Ninh Thuận: 303,188
Trúng 303 Ninh Thuận
22-03-18Bình Định: 213,952,
Quảng Trị: 680,806,
Quảng Bình: 392,280
Trúng 213 Bình Định,
Trúng 680 Quảng Trị
21-03-18Đà Nẵng: 751,477,
Khánh Hòa: 450,795
Trượt
20-03-18Đắc Lắc: 104,418,
Quảng Nam: 475,099
Trúng 104 Đắc Lắc
19-03-18TT Huế: 993,285,
Phú Yên: 483,925
Trúng 993 TT Huế,
Trúng 483 Phú Yên
18-03-18Kon Tum: 377,475,
Khánh Hòa: 663,848
Trúng 377 Kon Tum,
Trúng 663 Khánh Hòa
17-03-18Đà Nẵng: 215,199,
Quảng Ngãi: 787,595,
Đắc Nông: 872,828
Trúng 215 Đà Nẵng,
Trúng 872 Đắc Nông
16-03-18Gia Lai: 189,129,
Ninh Thuận: 421,435
Trúng 189 Gia Lai,
Trúng 421 Ninh Thuận
15-03-18Bình Định: 051,290,
Quảng Trị: 433,902,
Quảng Bình: 107,232
Trúng 051 Bình Định,
Trúng 107 Quảng Bình
14-03-18Đà Nẵng: 674,774,
Khánh Hòa: 318,346
Trúng 674 Đà Nẵng,
Trúng 318 Khánh Hòa
13-03-18Đắc Lắc: 657,089,
Quảng Nam: 537,566
Trúng 657 Đắc Lắc
12-03-18TT Huế: 686,650,
Phú Yên: 022,284
Trúng 686 TT Huế
11-03-18Kon Tum: 936,159,
Khánh Hòa: 343,192
Trúng 936 Kon Tum,
Trúng 343 Khánh Hòa
10-03-18Đà Nẵng: 147,403,
Quảng Ngãi: 662,193,
Đắc Nông: 433,772
Trúng 147 Đà Nẵng,
Trúng 433 Đắc Nông
09-03-18Gia Lai: 210,528,
Ninh Thuận: 680,824
Trúng 210 Gia Lai,
Trúng 680 Ninh Thuận
08-03-18Bình Định: 866,937,
Quảng Trị: 292,244,
Quảng Bình: 111,413
Trúng 866 Bình Định,
Trúng 292 Quảng Trị,
Trúng 111 Quảng Bình
07-03-18Đà Nẵng: 348,844,
Khánh Hòa: 380,137
Trúng 380 Khánh Hòa
06-03-18Đắc Lắc: 430,029,
Quảng Nam: 867,456
Trúng 867 Quảng Nam
05-03-18TT Huế: 319,044,
Phú Yên: 244,716
Trúng 319 TT Huế,
Trúng 244 Phú Yên
04-03-18Kon Tum: 580,739,
Khánh Hòa: 278,071
Trúng 580 Kon Tum,
Trúng 278 Khánh Hòa
03-03-18Đà Nẵng: 902,597,
Quảng Ngãi: 590,142,
Đắc Nông: 600,749
Trúng 902 Đà Nẵng,
Trúng 590 Quảng Ngãi
02-03-18Gia Lai: 110,213,
Ninh Thuận: 375,281
Trúng 110 Gia Lai,
Trúng 375 Ninh Thuận
01-03-18Bình Định: 098,320,
Quảng Trị: 765,049,
Quảng Bình: 597,591
Trúng 765 Quảng Trị,
Trúng 597 Quảng Bình
28-02-18Đà Nẵng: 160,127,
Khánh Hòa: 481,327
Trúng Đà Nẵng,
Trúng 481 Khánh Hòa
27-02-18Đắc Lắc: 600,449,
Quảng Nam: 875,251
Trượt
26-02-18TT Huế: 776,710,
Phú Yên: 937,817
Trúng 776 TT Huế,
Trúng 937 Phú Yên
25-02-18Kon Tum: 816,924,
Khánh Hòa: 451,032
Trúng 451 Khánh Hòa