Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-06-19
16-06-19Kon Tum: 640,338,
Khánh Hòa: 395,071
Kon Tum: Trúng 640,
Khánh Hòa: Trúng 395
15-06-19Đà Nẵng: 635,607,
Quảng Ngãi: 955,117,
Đắc Nông: 703,692
Quảng Ngãi: Trúng 955,
Đắc Nông: Trúng 703
14-06-19Gia Lai: 135,127,
Ninh Thuận: 494,373
Gia Lai: Trúng 135
13-06-19Bình Định: 570,584,
Quảng Trị: 195,869,
Quảng Bình: 742,967
Bình Định: Trúng 570,
Quảng Trị: Trúng 195,
Quảng Bình: Trúng 742
12-06-19Đà Nẵng: 522,908,
Khánh Hòa: 359,638
Đà Nẵng: Trúng 522,
Khánh Hòa: Trúng 359
11-06-19Đắc Lắc: 783,605,
Quảng Nam: 158,165
Đắc Lắc: Trúng 783
10-06-19TT Huế: 524,856,
Phú Yên: 724,549
Trượt
09-06-19Kon Tum: 269,251,
Khánh Hòa: 934,414
Kon Tum: Trúng 269,
Khánh Hòa: Trúng 934
08-06-19Đà Nẵng: 305,086,
Quảng Ngãi: 155,238,
Đắc Nông: 494,156
Đà Nẵng: Trúng 305,
Quảng Ngãi: Trúng 155,
Đắc Nông: Trúng 494
07-06-19Gia Lai: 902,647,
Ninh Thuận: 830,640
Gia Lai: Trúng 902,
Ninh Thuận: Trúng 830
06-06-19Bình Định: 797,973,
Quảng Trị: 097,140,
Quảng Bình: 611,891
Quảng Bình: Trúng 611
05-06-19Đà Nẵng: 095,780,
Khánh Hòa: 049,099
Đà Nẵng: Trúng 095,
Khánh Hòa: Trúng 049
04-06-19Đắc Lắc: 027,698,
Quảng Nam: 534,449
Đắc Lắc: Trúng 027,
Quảng Nam: Trúng 534
03-06-19TT Huế: 156,399,
Phú Yên: 731,964
TT Huế: Trúng 156
02-06-19Kon Tum: 031,249,
Khánh Hòa: 456,915
Kon Tum: Trúng 031,
Khánh Hòa: Trúng 456
01-06-19Đà Nẵng: 267,856,
Quảng Ngãi: 316,383,
Đắc Nông: 174,388
Đà Nẵng: Trúng 267,
Quảng Ngãi: Trúng 316,
Đắc Nông: Trúng 174
31-05-19Gia Lai: 600,656,
Ninh Thuận: 035,603
Gia Lai: Trúng 600,
Ninh Thuận: Trúng 035
30-05-19Bình Định: 917,029,
Quảng Trị: 003,221,
Quảng Bình: 008,163
Bình Định: Trúng 917,
Quảng Trị: Trúng 003
29-05-19Đà Nẵng: 012,966,
Khánh Hòa: 974,258
Đà Nẵng: Trúng 012,
Khánh Hòa: Trúng 974
28-05-19Đắc Lắc: 014,044,
Quảng Nam: 510,925
Đắc Lắc: Trúng 014,
Quảng Nam: Trúng 510
27-05-19TT Huế: 406,385,
Phú Yên: 798,686
Phú Yên: Trúng 798
26-05-19Kon Tum: 681,432,
Khánh Hòa: 372,340
Kon Tum: Trúng 681,
Khánh Hòa: Trúng 372
25-05-19Đà Nẵng: 823,027,
Quảng Ngãi: 477,656,
Đắc Nông: 457,807
Đà Nẵng: Trúng 823,
Quảng Ngãi: Trúng 477,
Đắc Nông: Trúng 457
24-05-19Gia Lai: 591,570,
Ninh Thuận: 705,676
Gia Lai: Trúng 591,
Ninh Thuận: Trúng 705
23-05-19Bình Định: 715,641,
Quảng Trị: 508,918,
Quảng Bình: 772,033
Bình Định: Trúng 715,
Quảng Bình: Trúng 772
22-05-19Đà Nẵng: 935,770,
Khánh Hòa: 163,143
Khánh Hòa: Trúng 163
21-05-19Đắc Lắc: 989,375,
Quảng Nam: 056,260
Quảng Nam: Trúng 056
20-05-19TT Huế: 951,710,
Phú Yên: 998,148
TT Huế: Trúng 951
19-05-19Kon Tum: 062,891,
Khánh Hòa: 256,716
Kon Tum: Trúng 062,
Khánh Hòa: Trúng 256
18-05-19Đà Nẵng: 866,177,
Quảng Ngãi: 107,880,
Đắc Nông: 401,991
Đà Nẵng: Trúng 866,
Quảng Ngãi: Trúng 107
17-05-19Gia Lai: 928,973,
Ninh Thuận: 627,404
Gia Lai: Trúng 928,
Ninh Thuận: Trúng 627
16-05-19Bình Định: 450,463,
Quảng Trị: 411,644,
Quảng Bình: 364,259
Bình Định: Trúng 450
15-05-19Đà Nẵng: 417,523,
Khánh Hòa: 709,046
Đà Nẵng: Trúng 417,
Khánh Hòa: Trúng 709
14-05-19Đắc Lắc: 790,344,
Quảng Nam: 736,363
Đắc Lắc: Trúng 790,
Quảng Nam: Trúng 736
13-05-19TT Huế: 198,115,
Phú Yên: 597,183
TT Huế: Trúng 198
12-05-19Kon Tum: 037,191,
Khánh Hòa: 979,769
Kon Tum: Trúng 037,
Khánh Hòa: Trúng 979
11-05-19Đà Nẵng: 505,619,
Quảng Ngãi: 534,688,
Đắc Nông: 007,196
Đà Nẵng: Trúng 505
10-05-19Gia Lai: 540,780,
Ninh Thuận: 305,558
Gia Lai: Trúng 540,
Ninh Thuận: Trúng 305
09-05-19Bình Định: 212,546,
Quảng Trị: 025,109,
Quảng Bình: 730,166
Bình Định: Trúng 212,
Quảng Trị: Trúng 025,
Quảng Bình: Trúng 730
08-05-19Đà Nẵng: 900,358,
Khánh Hòa: 324,477
Khánh Hòa: Trúng 324
07-05-19Đắc Lắc: 845,417,
Quảng Nam: 756,444
Đắc Lắc: Trúng 845
05-05-19Kon Tum: 738,407Trượt
04-05-19Đà Nẵng: 362,295,
Quảng Ngãi: 244,928,
Đắc Nông: 734,326
Đà Nẵng: Trúng 362,
Quảng Ngãi: Trúng 244,
Đắc Nông: Trúng 734
03-05-19Gia Lai: 279,224,
Ninh Thuận: 378,749
Gia Lai: Trúng 279
02-05-19Bình Định: 818,509,
Quảng Trị: 577,335,
Quảng Bình: 961,176
Quảng Trị: Trúng 577,
Quảng Bình: Trúng 961
01-05-19Đà Nẵng: 345,234,
Khánh Hòa: 683,961
Đà Nẵng: Trúng 345
30-04-19Đắc Lắc: 001,092,
Quảng Nam: 561,335
Đắc Lắc: Trúng 001,
Quảng Nam: Trúng 561
29-04-19TT Huế: 043,674,
Phú Yên: 617,477
TT Huế: Trúng 043,
Phú Yên: Trúng 617
28-04-19Kon Tum: 392,541,
Khánh Hòa: 929,786
Kon Tum: Trúng 392,
Khánh Hòa: Trúng 929
27-04-19Đà Nẵng: 418,089,
Quảng Ngãi: 618,346,
Đắc Nông: 615,592
Đà Nẵng: Trúng 418,
Quảng Ngãi: Trúng 618,
Đắc Nông: Trúng 615
26-04-19Gia Lai: 967,808,
Ninh Thuận: 251,761
Ninh Thuận: Trúng 251
25-04-19Bình Định: 538,465,
Quảng Trị: 815,496,
Quảng Bình: 809,774
Bình Định: Trúng 538,
Quảng Trị: Trúng 815,
Quảng Bình: Trúng 809
24-04-19Đà Nẵng: 091,252,
Khánh Hòa: 873,237
Đà Nẵng: Trúng 091,
Khánh Hòa: Trúng 873
23-04-19Đắc Lắc: 193,111,
Quảng Nam: 323,206
Đắc Lắc: Trúng 193
22-04-19TT Huế: 864,560,
Phú Yên: 672,468
TT Huế: Trúng 864,
Phú Yên: Trúng 672
21-04-19Kon Tum: 936,631,
Khánh Hòa: 491,815
Khánh Hòa: Trúng 491
20-04-19Đà Nẵng: 339,270,
Quảng Ngãi: 123,747,
Đắc Nông: 427,110
Quảng Ngãi: Trúng 123,
Đắc Nông: Trúng 427
19-04-19Gia Lai: 520,360,
Ninh Thuận: 664,981
Gia Lai: Trúng 520,
Ninh Thuận: Trúng 664
18-04-19Bình Định: 214,040,
Quảng Trị: 878,186,
Quảng Bình: 215,170
Bình Định: Trúng 214,
Quảng Trị: Trúng 878,
Quảng Bình: Trúng 215
17-04-19Đà Nẵng: 261,565,
Khánh Hòa: 763,965
Đà Nẵng: Trúng 261
16-04-19Đắc Lắc: 202,265,
Quảng Nam: 838,413
Đắc Lắc: Trúng 202
15-04-19TT Huế: 731,185,
Phú Yên: 660,896
Phú Yên: Trúng 660
14-04-19Kon Tum: 394,468,
Khánh Hòa: 359,757
Kon Tum: Trúng 394,
Khánh Hòa: Trúng 359
13-04-19Đà Nẵng: 719,204,
Quảng Ngãi: 265,145,
Đắc Nông: 677,668
Quảng Ngãi: Trúng 265,
Đắc Nông: Trúng 677
12-04-19Gia Lai: 463,983,
Ninh Thuận: 688,902
Gia Lai: Trúng 463,
Ninh Thuận: Trúng 688
11-04-19Bình Định: 526,159,
Quảng Trị: 010,368,
Quảng Bình: 913,901
Bình Định: Trúng 526,
Quảng Trị: Trúng 010
10-04-19Đà Nẵng: 682,465,
Khánh Hòa: 313,238
Đà Nẵng: Trúng 682,
Khánh Hòa: Trúng 313
09-04-19Đắc Lắc: 679,460,
Quảng Nam: 854,587
Đắc Lắc: Trúng 679,
Quảng Nam: Trúng 854
08-04-19TT Huế: 335,282,
Phú Yên: 921,862
TT Huế: Trúng 335,
Phú Yên: Trúng 921
07-04-19Kon Tum: 510,968,
Khánh Hòa: 729,170
Kon Tum: Trúng 510,
Khánh Hòa: Trúng 729
06-04-19Đà Nẵng: 658,888,
Quảng Ngãi: 379,408,
Đắc Nông: 898,469
Đà Nẵng: Trúng 658,
Quảng Ngãi: Trúng 379
05-04-19Gia Lai: 692,908,
Ninh Thuận: 844,650
Gia Lai: Trúng 692,
Ninh Thuận: Trúng 844
04-04-19Bình Định: 189,735,
Quảng Trị: 706,987,
Quảng Bình: 568,226
Bình Định: Trúng 189,
Quảng Trị: Trúng 706,
Quảng Bình: Trúng 568
03-04-19Đà Nẵng: 851,425,
Khánh Hòa: 446,876
Khánh Hòa: Trúng 446
02-04-19Đắc Lắc: 919,202,
Quảng Nam: 318,156
Đắc Lắc: Trúng 919
01-04-19TT Huế: 073,295,
Phú Yên: 150,512
TT Huế: Trúng 073,
Phú Yên: Trúng 150
31-03-19Kon Tum: 342,684,
Khánh Hòa: 938,555
Trượt
30-03-19Đà Nẵng: 052,823,
Quảng Ngãi: 285,008,
Đắc Nông: 931,605
Đà Nẵng: Trúng 052,
Quảng Ngãi: Trúng 285
29-03-19Gia Lai: 679,095,
Ninh Thuận: 845,083
Gia Lai: Trúng 679,
Ninh Thuận: Trúng 845
28-03-19Bình Định: 919,477,
Quảng Trị: 207,405,
Quảng Bình: 805,563
Bình Định: Trúng 919,
Quảng Bình: Trúng 805
27-03-19Đà Nẵng: 885,390,
Khánh Hòa: 516,782
Đà Nẵng: Trúng 885,
Khánh Hòa: Trúng 516
26-03-19Đắc Lắc: 389,173,
Quảng Nam: 643,272
Đắc Lắc: Trúng 389,
Quảng Nam: Trúng 643
25-03-19TT Huế: 788,173,
Phú Yên: 614,947
Phú Yên: Trúng 614
24-03-19Kon Tum: 039,506,
Khánh Hòa: 690,069
Kon Tum: Trúng 039,
Khánh Hòa: Trúng 690
23-03-19Đà Nẵng: 293,881,
Quảng Ngãi: 364,494,
Đắc Nông: 738,370
Đà Nẵng: Trúng 293,
Đắc Nông: Trúng 738
22-03-19Gia Lai: 266,018,
Ninh Thuận: 930,316
Gia Lai: Trúng 266
20-03-19Đà Nẵng: 705,322Đà Nẵng: Trúng 705