Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Nam VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Nam.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 4 cái 100k )

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay !

 

Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-18Vĩnh Long: 74,24,
Bình Dương: 42,24,
Trà Vinh: 53,91
Bình Dương: Ăn lô 24
15-11-18Tây Ninh: 92,69,
An Giang: 16,51,
Bình Thuận: 35,90
Tây Ninh: Ăn lô 69,
An Giang: Ăn lô 16,51,
Bình Thuận: Ăn lô 35,90
14-11-18Đồng Nai: 07,86,
Cần Thơ: 33,69,
Sóc Trăng: 91,68
Cần Thơ: Ăn lô 33,69
13-11-18Bến Tre: 74,65,
Vũng Tàu: 50,34,
Bạc Liêu: 65,29
Bến Tre: Ăn lô 65
12-11-18TP HCM: 38,39,
Đồng Tháp: 91,39,
Cà Mau: 00,47
TP HCM: Ăn lô 39,
Cà Mau: Ăn lô 47,00
11-11-18Tiền Giang: 28,89,
Kiên Giang: 46,00,
Đà Lạt: 39,90
Kiên Giang: Ăn lô 46,00,
Đà Lạt: Ăn lô 90
10-11-18TP HCM: 49,33,
Long An: 28,45,
Bình Phước: 66,08,
Hậu Giang: 95,67
Long An: Ăn lô 45,28,
Bình Phước: Ăn lô 66,08,
Hậu Giang: Ăn lô 67,95
09-11-18Vĩnh Long: 87,52,
Bình Dương: 07,09,
Trà Vinh: 18,83
Vĩnh Long: Ăn lô 52,
Bình Dương: Ăn lô 09,
Trà Vinh: Ăn lô 18
08-11-18Tây Ninh: 99,58,
An Giang: 26,45,
Bình Thuận: 91,02
Tây Ninh: Ăn lô 99,
An Giang: Ăn lô 26,
Bình Thuận: Ăn lô 91
07-11-18Đồng Nai: 16,31,
Cần Thơ: 11,60,
Sóc Trăng: 91,87
Đồng Nai: Ăn lô 31,
Cần Thơ: Ăn lô 11,
Sóc Trăng: Ăn lô 87
06-11-18Bến Tre: 08,65,
Vũng Tàu: 23,89,
Bạc Liêu: 20,69
Vũng Tàu: Ăn lô 89,
Bạc Liêu: Ăn lô 69
05-11-18TP HCM: 55,16,
Đồng Tháp: 42,72,
Cà Mau: 68,47
TP HCM: Ăn lô 16,
Đồng Tháp: Ăn lô 72
04-11-18Tiền Giang: 73,71,
Kiên Giang: 21,85,
Đà Lạt: 21,90
Tiền Giang: Ăn lô 73,71,
Kiên Giang: Ăn lô 85
03-11-18TP HCM: 42,55,
Long An: 54,79,
Bình Phước: 45,52,
Hậu Giang: 84,70
Long An: Ăn lô 79,54,
Bình Phước: Ăn lô 52,
Hậu Giang: Ăn lô 70
02-11-18Vĩnh Long: 19,53,
Bình Dương: 56,33,
Trà Vinh: 11,07
Bình Dương: Ăn lô 33,
Trà Vinh: Ăn lô 07
01-11-18Tây Ninh: 17,97,
An Giang: 21,54,
Bình Thuận: 22,29
Tây Ninh: Ăn lô 97,
An Giang: Ăn lô 21,
Bình Thuận: Ăn lô 22,29
31-10-18Đồng Nai: 70,64,
Cần Thơ: 58,88,
Sóc Trăng: 97,75
Đồng Nai: Ăn lô 64,
Cần Thơ: Ăn lô 58,
Sóc Trăng: Ăn lô 75
30-10-18Bến Tre: 66,35,
Vũng Tàu: 82,47,
Bạc Liêu: 39,03
Bến Tre: Ăn lô 66,35,
Vũng Tàu: Ăn lô 47,
Bạc Liêu: Ăn lô 39,03
29-10-18TP HCM: 67,91,
Đồng Tháp: 88,92,
Cà Mau: 70,08
Đồng Tháp: Ăn lô 88,
Cà Mau: Ăn lô 70,08
28-10-18Tiền Giang: 58,26,
Kiên Giang: 73,83,
Đà Lạt: 31,47
Tiền Giang: Ăn lô 58,
Kiên Giang: Ăn lô 73,
Đà Lạt: Ăn lô 47
27-10-18TP HCM: 16,83,
Long An: 85,91,
Bình Phước: 56,80,
Hậu Giang: 67,36
TP HCM: Ăn lô 83,
Long An: Ăn lô 91,
Bình Phước: Ăn lô 56,80,
Hậu Giang: Ăn lô 36,67
26-10-18Vĩnh Long: 57,72,
Bình Dương: 36,73,
Trà Vinh: 60,67
Vĩnh Long: Ăn lô 72,57,
Trà Vinh: Ăn lô 67
25-10-18Tây Ninh: 66,99,
An Giang: 18,04,
Bình Thuận: 57,89
Tây Ninh: Ăn lô 99,66,
An Giang: Ăn lô 18,04,
Bình Thuận: Ăn lô 89
24-10-18Đồng Nai: 89,00,
Cần Thơ: 99,33,
Sóc Trăng: 93,05
Đồng Nai: Ăn lô 00,
Sóc Trăng: Ăn lô 05
23-10-18Bến Tre: 68,91,
Vũng Tàu: 90,92,
Bạc Liêu: 11,62
Bến Tre: Ăn lô 68,
Vũng Tàu: Ăn lô 90,
Bạc Liêu: Ăn lô 62,11
22-10-18TP HCM: 42,55,
Đồng Tháp: 04,39,
Cà Mau: 67,51
TP HCM: Ăn lô 42,55,
Cà Mau: Ăn lô 51
21-10-18Tiền Giang: 50,01,
Kiên Giang: 97,94,
Đà Lạt: 88,67
Tiền Giang: Ăn lô 01,50,
Kiên Giang: Ăn lô 97,
Đà Lạt: Ăn lô 88,67
20-10-18TP HCM: 22,70,
Long An: 72,61,
Bình Phước: 32,18,
Hậu Giang: 04,77
Long An: Ăn lô 61,
Bình Phước: Ăn lô 32,18,
Hậu Giang: Ăn lô 04
19-10-18Vĩnh Long: 64,56,
Bình Dương: 20,06,
Trà Vinh: 34,10
Vĩnh Long: Ăn lô 64,56
18-10-18Tây Ninh: 43,84,
An Giang: 47,27,
Bình Thuận: 95,81
Tây Ninh: Ăn lô 43,
An Giang: Ăn lô 47,
Bình Thuận: Ăn lô 95
17-10-18Đồng Nai: 71,33,
Cần Thơ: 30,61,
Sóc Trăng: 93,86
Đồng Nai: Ăn lô 71,
Sóc Trăng: Ăn lô 93,86
16-10-18Bến Tre: 22,96,
Vũng Tàu: 93,80,
Bạc Liêu: 72,80
Bến Tre: Ăn lô 96,
Vũng Tàu: Ăn lô 93,80
15-10-18TP HCM: 75,21,
Đồng Tháp: 19,31,
Cà Mau: 48,15
TP HCM: Ăn lô 75,21,
Đồng Tháp: Ăn lô 19,31,
Cà Mau: Ăn lô 48
14-10-18Tiền Giang: 36,62,
Kiên Giang: 17,34,
Đà Lạt: 26,79
Tiền Giang: Ăn lô 36,62,
Kiên Giang: Ăn lô 17,
Đà Lạt: Ăn lô 26,79
13-10-18TP HCM: 05,08,
Long An: 32,94,
Bình Phước: 52,07,
Hậu Giang: 16,48
TP HCM: Ăn lô 05,08,
Long An: Ăn lô 94,
Bình Phước: Ăn lô 52
12-10-18Vĩnh Long: 21,34,
Bình Dương: 50,27,
Trà Vinh: 91,96
Vĩnh Long: Ăn lô 34,
Bình Dương: Ăn lô 50,
Trà Vinh: Ăn lô 91
11-10-18Tây Ninh: 08,35,
An Giang: 95,92,
Bình Thuận: 37,89
Tây Ninh: Ăn lô 35,
An Giang: Ăn lô 92
10-10-18Đồng Nai: 17,64,
Cần Thơ: 12,59,
Sóc Trăng: 82,05
Đồng Nai: Ăn lô 17,64,
Cần Thơ: Ăn lô 59,12,
Sóc Trăng: Ăn lô 05
09-10-18Bến Tre: 64,15,
Vũng Tàu: 79,24,
Bạc Liêu: 32,18
Bến Tre: Ăn lô 64,
Vũng Tàu: Ăn lô 79,
Bạc Liêu: Ăn lô 32
08-10-18TP HCM: 51,55,
Đồng Tháp: 31,66,
Cà Mau: 63,67
Đồng Tháp: Ăn lô 31,66,
Cà Mau: Ăn lô 63,67
07-10-18Tiền Giang: 99,44,
Kiên Giang: 62,86,
Đà Lạt: 16,70
Tiền Giang: Ăn lô 99,
Kiên Giang: Ăn lô 86,62,
Đà Lạt: Ăn lô 16,70
06-10-18TP HCM: 63,41,
Long An: 06,41,
Bình Phước: 20,29,
Hậu Giang: 61,57
TP HCM: Ăn lô 41,63,
Long An: Ăn lô 06,
Bình Phước: Ăn lô 20,
Hậu Giang: Ăn lô 61,57
05-10-18Vĩnh Long: 44,45,
Bình Dương: 38,28,
Trà Vinh: 22,06
Bình Dương: Ăn lô 38,
Trà Vinh: Ăn lô 22
04-10-18Tây Ninh: 29,24,
An Giang: 70,28,
Bình Thuận: 62,29
Tây Ninh: Ăn lô 24,29,
Bình Thuận: Ăn lô 29
03-10-18Đồng Nai: 98,58,
Cần Thơ: 29,46,
Sóc Trăng: 12,64
Đồng Nai: Ăn lô 58,
Cần Thơ: Ăn lô 29,
Sóc Trăng: Ăn lô 64,12
02-10-18Bến Tre: 16,03,
Vũng Tàu: 27,51,
Bạc Liêu: 66,86
Bến Tre: Ăn lô 16,
Vũng Tàu: Ăn lô 27,51
01-10-18TP HCM: 00,54,
Đồng Tháp: 02,59,
Cà Mau: 46,00
TP HCM: Ăn lô 00
30-09-18Tiền Giang: 39,59,
Kiên Giang: 21,96,
Đà Lạt: 22,37
Tiền Giang: Ăn lô 59,39,
Kiên Giang: Ăn lô 96,21,
Đà Lạt: Ăn lô 37
29-09-18TP HCM: 25,53,
Long An: 94,21,
Bình Phước: 36,73,
Hậu Giang: 87,71
TP HCM: Ăn lô 53,
Long An: Ăn lô 94,
Bình Phước: Ăn lô 36,
Hậu Giang: Ăn lô 87
28-09-18Vĩnh Long: 64,45,
Bình Dương: 38,77,
Trà Vinh: 33,21
Vĩnh Long: Ăn lô 45,64,
Bình Dương: Ăn lô 77,
Trà Vinh: Ăn lô 33,21
27-09-18Tây Ninh: 18,55,
An Giang: 37,33,
Bình Thuận: 36,29
Tây Ninh: Ăn lô 55,
An Giang: Ăn lô 37,
Bình Thuận: Ăn lô 29
26-09-18Đồng Nai: 08,27,
Cần Thơ: 98,94,
Sóc Trăng: 88,71
Cần Thơ: Ăn lô 98,94,
Sóc Trăng: Ăn lô 88
25-09-18Bến Tre: 34,72,
Vũng Tàu: 84,08,
Bạc Liêu: 69,51
Bến Tre: Ăn lô 72,34,
Vũng Tàu: Ăn lô 08,84,
Bạc Liêu: Ăn lô 51
24-09-18TP HCM: 54,02,
Đồng Tháp: 90,88,
Cà Mau: 17,75
TP HCM: Ăn lô 02,54,
Đồng Tháp: Ăn lô 90,
Cà Mau: Ăn lô 17,75
23-09-18Tiền Giang: 53,41,
Kiên Giang: 61,72,
Đà Lạt: 29,54
Tiền Giang: Ăn lô 53,
Kiên Giang: Ăn lô 61,72,
Đà Lạt: Ăn lô 29
22-09-18TP HCM: 59,85,
Long An: 51,43,
Bình Phước: 44,77,
Hậu Giang: 47,64
TP HCM: Ăn lô 59,
Bình Phước: Ăn lô 44,
Hậu Giang: Ăn lô 64,47
21-09-18Vĩnh Long: 66,27,
Bình Dương: 02,11,
Trà Vinh: 76,53
Vĩnh Long: Ăn lô 66,
Bình Dương: Ăn lô 02,
Trà Vinh: Ăn lô 76
20-09-18Tây Ninh: 21,34,
An Giang: 72,64,
Bình Thuận: 94,48
Tây Ninh: Ăn lô 21,34,
Bình Thuận: Ăn lô 48
19-09-18Đồng Nai: 64,47,
Cần Thơ: 50,95,
Sóc Trăng: 26,27
Cần Thơ: Ăn lô 95,
Sóc Trăng: Ăn lô 27
18-09-18Bến Tre: 55,97,
Vũng Tàu: 84,49,
Bạc Liêu: 07,10
Vũng Tàu: Ăn lô 49,
Bạc Liêu: Ăn lô 10
17-09-18TP HCM: 29,30,
Đồng Tháp: 94,22,
Cà Mau: 60,13
TP HCM: Ăn lô 30,29,
Đồng Tháp: Ăn lô 94,22,
Cà Mau: Ăn lô 60
16-09-18Tiền Giang: 46,53,
Kiên Giang: 44,37,
Đà Lạt: 12,56
Kiên Giang: Ăn lô 44,
Đà Lạt: Ăn lô 12,56
15-09-18TP HCM: 11,93,
Long An: 73,01,
Bình Phước: 73,12,
Hậu Giang: 11,45
TP HCM: Ăn lô 11,
Long An: Ăn lô 01,73,
Bình Phước: Ăn lô 73,
Hậu Giang: Ăn lô 11