Song thủ lô Miền Nam siêu chuẩn

Chúng Tôi Đã Có Số VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Nam.

 Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 16h10.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 4 cái 100k )

 Hỗ trợViettel, Mobiphone, Vinaphone…

 

Cầu Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay.
Giá: 400,000đ.
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-03-18
17-03-18TP HCM: 42,11,
Long An: 08,48,
Bình Phước: 89,90,
Hậu Giang: 62,03
Ăn lô 42,11 TP HCM,
Ăn lô 48 Long An,
Ăn lô 89 Bình Phước
227
16-03-18Vĩnh Long: 56,28,
Bình Dương: 48,58,
Trà Vinh: 66,03
Ăn lô 56,28 Vĩnh Long,
Ăn lô 48 Bình Dương,
Ăn lô 03,66 Trà Vinh
329
15-03-18Tây Ninh: 14,54,
An Giang: 21,80,
Bình Thuận: 66,92
Ăn lô 14 Tây Ninh,
Ăn lô 80,21 An Giang,
Ăn lô 92 Bình Thuận
274
14-03-18Đồng Nai: 35,84,
Cần Thơ: 98,68,
Sóc Trăng: 54,57
Ăn lô 35,84 Đồng Nai,
Ăn lô 98 Cần Thơ,
Ăn lô 54 Sóc Trăng
262
13-03-18Bến Tre: 82,02,
Vũng Tàu: 50,06,
Bạc Liêu: 26,45
Ăn lô 82 Bến Tre,
Ăn lô 50 Vũng Tàu,
Ăn lô 45 Bạc Liêu
189
12-03-18TP HCM: 08,94,
Đồng Tháp: 24,04,
Cà Mau: 19,57
Ăn lô 08 TP HCM,
Ăn lô 24,04 Đồng Tháp,
Ăn lô 57,19 Cà Mau
275
11-03-18Tiền Giang: 45,00,
Kiên Giang: 00,42,
Đà Lạt: 83,81
Ăn lô 42 Kiên Giang,
Ăn lô 83 Đà Lạt
262
10-03-18TP HCM: 95,83,
Long An: 10,88,
Bình Phước: 38,10,
Hậu Giang: 19,35
Ăn lô 95 TP HCM,
Ăn lô 10,88 Long An,
Ăn lô 38 Bình Phước,
Ăn lô 19,35 Hậu Giang
248
09-03-18Vĩnh Long: 91,63,
Bình Dương: 08,33,
Trà Vinh: 01,46
Ăn lô 63,91 Vĩnh Long,
Ăn lô 08 Bình Dương
236
08-03-18Tây Ninh: 49,59,
An Giang: 65,11,
Bình Thuận: 85,61
Ăn lô 59 Tây Ninh,
Ăn lô 85 Bình Thuận
327
07-03-18Đồng Nai: 83,48,
Cần Thơ: 74,56,
Sóc Trăng: 86,17
Ăn lô 83 Đồng Nai,
Ăn lô 74 Cần Thơ,
Ăn lô 17 Sóc Trăng
183
06-03-18Bến Tre: 84,07,
Vũng Tàu: 37,87,
Bạc Liêu: 98,20
Ăn lô 87,37 Vũng Tàu,
Ăn lô 20,98 Bạc Liêu
233
05-03-18TP HCM: 16,32,
Đồng Tháp: 67,12,
Cà Mau: 65,04
Ăn lô 16 TP HCM,
Ăn lô 12 Đồng Tháp,
Ăn lô 65,04 Cà Mau
259
04-03-18Tiền Giang: 51,72,
Kiên Giang: 25,39,
Đà Lạt: 83,29
Ăn lô 25 Kiên Giang,
Ăn lô 83 Đà Lạt
207
03-03-18TP HCM: 09,89,
Long An: 93,15,
Bình Phước: 74,55,
Hậu Giang: 49,38
Ăn lô 15 Long An,
Ăn lô 38 Hậu Giang
216
02-03-18Vĩnh Long: 90,10,
Bình Dương: 82,47,
Trà Vinh: 15,58
Ăn lô 10 Vĩnh Long,
Ăn lô 82 Bình Dương,
Ăn lô 15 Trà Vinh
248
01-03-18Tây Ninh: 91,53,
An Giang: 93,43,
Bình Thuận: 39,74
Ăn lô 91 Tây Ninh,
Ăn lô 93 An Giang
246
28-02-18Đồng Nai: 10,32,
Cần Thơ: 41,96,
Sóc Trăng: 09,31
Ăn lô 10 Đồng Nai,
Ăn lô 41,96 Cần Thơ
218
27-02-18Bến Tre: 20,32,
Vũng Tàu: 73,96,
Bạc Liêu: 46,52
Ăn lô 32 Bến Tre,
Ăn lô 96,73 Vũng Tàu,
Ăn lô 46,52 Bạc Liêu
206
26-02-18TP HCM: 37,03,
Đồng Tháp: 82,56,
Cà Mau: 85,12
Ăn lô 03 TP HCM,
Ăn lô 82,56 Đồng Tháp,
Ăn lô 12 Cà Mau
271
25-02-18Tiền Giang: 02,51,
Kiên Giang: 47,59,
Đà Lạt: 72,74
Ăn lô 02 Tiền Giang,
Ăn lô 47,59 Kiên Giang,
Ăn lô 74 Đà Lạt
189
24-02-18TP HCM: 57,93,
Long An: 38,15,
Bình Phước: 37,61,
Hậu Giang: 12,59
Ăn lô 38 Long An,
Ăn lô 37 Bình Phước,
Ăn lô 12,59 Hậu Giang
267
23-02-18Vĩnh Long: 43,89,
Bình Dương: 67,45,
Trà Vinh: 78,20
Ăn lô 43 Vĩnh Long,
Ăn lô 67 Bình Dương,
Ăn lô 78,20 Trà Vinh
288
22-02-18Tây Ninh: 04,16,
An Giang: 59,07,
Bình Thuận: 93,75
Ăn lô 04 Tây Ninh,
Ăn lô 59 An Giang
202
21-02-18Đồng Nai: 62,65,
Cần Thơ: 85,06,
Sóc Trăng: 79,98
Ăn lô 62 Đồng Nai,
Ăn lô 79 Sóc Trăng
349
20-02-18Bến Tre: 87,02,
Vũng Tàu: 15,50,
Bạc Liêu: 28,67
Ăn lô 15,50 Vũng Tàu,
Ăn lô 28,67 Bạc Liêu
219
14-02-18Đồng Nai: 25,31,
Cần Thơ: 57,24,
Sóc Trăng: 90,05
Ăn lô 57 Cần Thơ239
13-02-18Bến Tre: 07,80,
Vũng Tàu: 49,57,
Bạc Liêu: 82,21
Ăn lô 80,07 Bến Tre,
Ăn lô 57,49 Vũng Tàu,
Ăn lô 82 Bạc Liêu
261
12-02-18TP HCM: 58,26,
Đồng Tháp: 35,80,
Cà Mau: 25,59
Ăn lô 26,58 TP HCM,
Ăn lô 25 Cà Mau
253
11-02-18Tiền Giang: 28,77,
Kiên Giang: 20,74,
Đà Lạt: 52,25
Ăn lô 28 Tiền Giang,
Ăn lô 20 Kiên Giang,
Ăn lô 52 Đà Lạt
131
10-02-18TP HCM: 28,54,
Long An: 66,91,
Bình Phước: 01,67,
Hậu Giang: 24,34
Ăn lô 91,66 Long An,
Ăn lô 01,67 Bình Phước,
Ăn lô 24,34 Hậu Giang
203
09-02-18Vĩnh Long: 17,63,
Bình Dương: 06,05,
Trà Vinh: 02,68
Ăn lô 17,63 Vĩnh Long,
Ăn lô 68,02 Trà Vinh
157
08-02-18Tây Ninh: 74,90,
An Giang: 46,08,
Bình Thuận: 90,82
Ăn lô 08 An Giang,
Ăn lô 82,90 Bình Thuận
269
07-02-18Đồng Nai: 08,32,
Cần Thơ: 99,46,
Sóc Trăng: 81,06
Ăn lô 46,99 Cần Thơ,
Ăn lô 81,06 Sóc Trăng
316
06-02-18Bến Tre: 88,95,
Vũng Tàu: 28,90,
Bạc Liêu: 49,26
Ăn lô 88 Bến Tre,
Ăn lô 90 Vũng Tàu,
Ăn lô 49 Bạc Liêu
225
05-02-18TP HCM: 73,93,
Đồng Tháp: 64,08,
Cà Mau: 02,45
Ăn lô 73,93 TP HCM,
Ăn lô 02 Cà Mau
217
04-02-18Tiền Giang: 45,33,
Kiên Giang: 28,63,
Đà Lạt: 64,46
Ăn lô 45 Tiền Giang,
Ăn lô 28,63 Kiên Giang,
Ăn lô 64,46 Đà Lạt
240
03-02-18TP HCM: 64,96,
Long An: 38,43,
Bình Phước: 27,36,
Hậu Giang: 87,05
Ăn lô 64 TP HCM,
Ăn lô 43,38 Long An,
Ăn lô 27,36 Bình Phước
195
02-02-18Vĩnh Long: 47,30,
Bình Dương: 71,03,
Trà Vinh: 37,06
Ăn lô 30 Vĩnh Long,
Ăn lô 37 Trà Vinh
217
01-02-18Tây Ninh: 56,80,
An Giang: 17,13,
Bình Thuận: 40,37
Ăn lô 17,13 An Giang,
Ăn lô 40,37 Bình Thuận
172
31-01-18Đồng Nai: 83,91,
Cần Thơ: 22,41,
Sóc Trăng: 05,58
Ăn lô 83 Đồng Nai,
Ăn lô 22 Cần Thơ,
Ăn lô 05 Sóc Trăng
223
30-01-18Bến Tre: 50,60,
Vũng Tàu: 13,89,
Bạc Liêu: 31,82
Trượt334
29-01-18TP HCM: 98,55,
Đồng Tháp: 84,25,
Cà Mau: 42,83
Ăn lô 98 TP HCM,
Ăn lô 84,25 Đồng Tháp,
Ăn lô 42,83 Cà Mau
217
28-01-18Tiền Giang: 05,20,
Kiên Giang: 98,46,
Đà Lạt: 09,74
Trượt295
27-01-18TP HCM: 93,17,
Long An: 01,43,
Bình Phước: 80,74,
Hậu Giang: 74,52
Ăn lô 17,93 TP HCM,
Ăn lô 43,01 Long An,
Ăn lô 80,74 Bình Phước
268
26-01-18Vĩnh Long: 73,52,
Bình Dương: 59,42,
Trà Vinh: 82,68
Ăn lô 52,73 Vĩnh Long,
Ăn lô 59,42 Bình Dương,
Ăn lô 82,68 Trà Vinh
293
25-01-18Tây Ninh: 86,42,
An Giang: 09,12,
Bình Thuận: 33,40
Ăn lô 86 Tây Ninh,
Ăn lô 12,09 An Giang,
Ăn lô 40,33 Bình Thuận
348
24-01-18Đồng Nai: 91,01,
Cần Thơ: 77,56,
Sóc Trăng: 64,32
Ăn lô 91 Đồng Nai,
Ăn lô 77,56 Cần Thơ,
Ăn lô 64 Sóc Trăng
227
23-01-18Bến Tre: 17,77,
Vũng Tàu: 72,80,
Bạc Liêu: 24,08
Ăn lô 77 Bến Tre,
Ăn lô 24 Bạc Liêu
211
22-01-18TP HCM: 56,40,
Đồng Tháp: 42,20,
Cà Mau: 39,43
Ăn lô 56,40 TP HCM,
Ăn lô 20,42 Đồng Tháp
225
21-01-18Tiền Giang: 65,31,
Kiên Giang: 49,02,
Đà Lạt: 18,57
Ăn lô 49,02 Kiên Giang323
20-01-18TP HCM: 71,73,
Long An: 02,64,
Bình Phước: 15,26,
Hậu Giang: 31,67
Ăn lô 73 TP HCM,
Ăn lô 02,64 Long An,
Ăn lô 31,67 Hậu Giang
259
19-01-18Vĩnh Long: 57,63,
Bình Dương: 82,81,
Trà Vinh: 39,93
Ăn lô 57 Vĩnh Long,
Ăn lô 82,81 Bình Dương,
Ăn lô 93 Trà Vinh
293
18-01-18Tây Ninh: 03,10,
An Giang: 64,31,
Bình Thuận: 91,45
Ăn lô 03 Tây Ninh,
Ăn lô 91,45 Bình Thuận
223
17-01-18Đồng Nai: 68,53,
Cần Thơ: 48,11,
Sóc Trăng: 22,88
Ăn lô 68,53 Đồng Nai,
Ăn lô 11,48 Cần Thơ,
Ăn lô 88,22 Sóc Trăng
270
16-01-18Bến Tre: 78,24,
Vũng Tàu: 49,06,
Bạc Liêu: 10,48
Ăn lô 24,78 Bến Tre,
Ăn lô 49 Vũng Tàu
211
15-01-18TP HCM: 58,17,
Đồng Tháp: 21,92,
Cà Mau: 37,89
Ăn lô 58,17 TP HCM,
Ăn lô 37 Cà Mau
265
14-01-18Tiền Giang: 16,14,
Kiên Giang: 09,56,
Đà Lạt: 12,28
Ăn lô 16 Tiền Giang,
Ăn lô 09 Kiên Giang,
Ăn lô 12 Đà Lạt
215
13-01-18TP HCM: 91,28,
Long An: 05,90,
Bình Phước: 97,98,
Hậu Giang: 28,21
Ăn lô 91 TP HCM,
Ăn lô 90,05 Long An,
Ăn lô 21 Hậu Giang
218
12-01-18Vĩnh Long: 53,18,
Bình Dương: 36,34,
Trà Vinh: 97,64
Ăn lô 53,18 Vĩnh Long,
Ăn lô 36 Bình Dương,
Ăn lô 64 Trà Vinh
229
11-01-18Bình Thuận: 81,18,
Tây Ninh: 48,10,
An Giang: 78,03
Ăn lô 18,81 Bình Thuận,
Ăn lô 10,48 Tây Ninh,
Ăn lô 03 An Giang
313
10-01-18Đồng Nai: 83,33,
Cần Thơ: 40,04,
Sóc Trăng: 11,44
Ăn lô 40 Cần Thơ,
Ăn lô 11 Sóc Trăng
194
09-01-18Bến Tre: 53,64,
Vũng Tàu: 26,84,
Bạc Liêu: 75,04
Ăn lô 53 Bến Tre,
Ăn lô 26 Vũng Tàu,
Ăn lô 04 Bạc Liêu
291