Một bộ số DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá : 800.000 VNĐ

Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.

 sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 2 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8cái 100k  hoặc 4 cái 200k)

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Lô Xiên 3 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-01-19
22-01-1947,34,58Trúng
21-01-1985,58,29Trúng
20-01-1989,87,52Trúng
19-01-1940,11,52Trượt
18-01-1977,07,79Trượt
17-01-1939,12,72Trúng
16-01-1975,42,23Trượt
15-01-1955,50,36Trượt
14-01-1949,74,39Trúng
13-01-1935,43,40Trượt
12-01-1998,69,26Trượt
11-01-1949,79,00Trúng
10-01-1956,59,40Trúng
09-01-1992,75,50Trượt
08-01-1923,28,72Trúng
07-01-1950,62,44Trượt
06-01-1967,14,31Trượt
05-01-1918,09,53Trúng
04-01-1948,97,47Trượt
03-01-1975,46,28Trúng
02-01-1964,77,92Trượt
01-01-1988,31,62Trúng
31-12-1818,49,59Trượt
30-12-1841,87,79Trượt
29-12-1875,25,31Trúng
28-12-1851,63,13Trượt
27-12-1889,60,81Trượt
26-12-1869,92,61Trượt
25-12-1815,53,04Trượt
24-12-1866,05,52Trúng
23-12-1891,44,88Trúng
22-12-1871,89,44Trúng
21-12-1899,77,30Trượt
20-12-1845,04,21Trúng
19-12-1843,31,60Trượt
18-12-1875,77,42Trúng
17-12-1899,36,26Trượt
16-12-1890,95,91Trúng
15-12-1806,81,20Trúng
14-12-1878,47,18Trượt
13-12-1883,62,03Trúng
12-12-1805,10,81Trúng
11-12-1869,10,15Trượt
09-12-1807,67,91Trúng
08-12-1828,22,24Trượt
07-12-1853,43,77Trượt
06-12-1826,54,73Trượt
05-12-1894,16,55Trúng
04-12-1838,21,93Trượt
03-12-1854,64,06Trúng
02-12-1845,59,97Trượt
01-12-1825,30,70Trúng
30-11-1821,06,53Trúng
29-11-1834,37,30Trượt
28-11-1808,46,67Trúng
27-11-1860,82,10Trượt
26-11-1879,49,38Trượt
25-11-1857,11,35Trúng
24-11-1884,73,61Trúng
23-11-1852,09,14Trúng
22-11-1801,09,40Trượt
21-11-1895,59,79Trúng
20-11-1863,71,31Trượt
19-11-1801,54,06Trúng
18-11-1829,93,53Trượt
17-11-1828,30,26Trúng
16-11-1845,83,17Trượt
15-11-1809,97,42Trượt
14-11-1895,79,99Trúng
13-11-1880,82,16Trúng
12-11-1849,86,00Trượt
11-11-1827,57,71Trúng
10-11-1819,22,34Trượt
09-11-1857,93,84Trượt
08-11-1864,45,13Trượt
07-11-1803,11,34Trúng
06-11-1822,64,84Trúng
05-11-1850,48,18Trúng
04-11-1853,36,05Trượt
03-11-1815,23,12Trúng
02-11-1815,81,34Trúng
01-11-1827,49,92Trượt
31-10-1896,23,37Trúng
30-10-1893,32,75Trúng
29-10-1827,19,00Trượt
28-10-1806,86,65Trúng
27-10-1854,39,89Trượt
26-10-1804,71,32Trượt
25-10-1813,58,86Trượt
24-10-1807,92,40Trượt
23-10-1870,79,94Trúng
22-10-1848,15,87Trúng
21-10-1819,16,67Trượt
20-10-1871,40,62Trượt
19-10-1841,19,57Trúng
18-10-1850,02,67Trượt
17-10-1891,46,14Trúng
16-10-1899,93,71Trượt
15-10-1871,10,95Trượt
14-10-1830,27,09Trượt
13-10-1878,03,04Trúng
12-10-1845,69,78Trúng
11-10-1896,72,21Trúng
10-10-1819,10,53Trúng
09-10-1841,08,81Trượt
08-10-1807,20,22Trúng
07-10-1895,85,52Trúng
06-10-1891,76,61Trượt
05-10-1835,33,83Trúng
04-10-1879,74,14Trúng
03-10-1898,51,02Trượt
02-10-1888,26,08Trượt
01-10-1863,05,49Trượt
30-09-1827,59,34Trượt
29-09-1831,49,53Trượt
28-09-1811,90,68Trúng
27-09-1840,42,13Trúng
26-09-1819,29,80Trượt
25-09-1882,08,79Trượt
24-09-1849,92,43Trúng
23-09-1869,62,91Trúng
22-09-1888,30,22Trượt
21-09-1859,17,90Trúng
20-09-1866,89,90Trượt
19-09-1851,17,81Trúng
18-09-1891,67,69Trượt
17-09-1811,59,30Trượt
16-09-1858,72,20Trúng
15-09-1890,26,57Trượt
14-09-1887,92,47Trượt
13-09-1820,87,96Trượt
12-09-1855,11,90Trúng
11-09-1805,49,94Trượt
10-09-1828,35,43Trúng
09-09-1849,12,25Trượt
08-09-1878,46,77Trượt
07-09-1816,06,68Trúng
06-09-1812,15,87Trượt
05-09-1829,51,07Trúng
04-09-1812,14,48Trúng
03-09-1821,67,82Trượt
02-09-1899,88,72Trúng
01-09-1819,22,60Trúng
31-08-1804,02,34Trượt
30-08-1841,07,97Trượt
29-08-1851,50,72Trượt
28-08-1836,02,03Trúng
27-08-1835,74,34Trúng
26-08-1837,16,97Trượt
25-08-1840,59,81Trúng
24-08-1857,14,66Trúng
23-08-1854,67,52Trượt
22-08-1810,08,20Trúng
21-08-1811,71,60Trúng
20-08-1878,81,51Trúng
19-08-1898,63,91Trúng
18-08-1809,71,39Trúng
17-08-1822,16,02Trượt
16-08-1824,88,67Trúng
15-08-1898,00,77Trúng
14-08-1879,58,57Trượt
13-08-1838,95,47Trúng
12-08-1840,71,51Trượt
11-08-1896,93,16Trượt
10-08-1810,94,81Trúng
09-08-1895,83,86Trúng
08-08-1859,18,36Trúng
07-08-1866,16,05Trượt
06-08-1807,94,93Trượt
05-08-1829,03,78Trượt
04-08-1814,39,22Trúng
03-08-1816,92,66Trúng
02-08-1840,02,53Trượt
01-08-1842,66,20Trúng
31-07-1866,83,42Trúng
30-07-1885,46,92Trúng
29-07-1859,48,02Trúng
28-07-1841,24,11Trúng
27-07-1879,89,69Trượt
26-07-1856,60,15Trúng
25-07-1873,41,34Trúng
24-07-1879,81,40Trúng
23-07-1844,58,10Trúng
22-07-1869,68,61Trúng
21-07-1860,40,71Trúng
20-07-1819,27,17Trúng
19-07-1807,17,18Trúng
18-07-1861,70,18Trượt
17-07-1866,16,74Trúng
16-07-1835,66,71Trúng
15-07-1821,98,95Trúng
14-07-1831,30,96Trúng
13-07-1875,22,23Trượt
12-07-1893,27,07Trúng
11-07-1803,79,01Trượt
10-07-1848,00,49Trúng
09-07-1805,57,65Trúng
08-07-1829,52,80Trượt
07-07-1871,59,41Trượt
06-07-1883,50,65Trượt