Một bộ số DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá : 800.000 VNĐ

Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.

 sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 2 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8cái 100k  hoặc 4 cái 200k)

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Lô Xiên 3 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-04-19
20-04-1921,86,73Trượt
19-04-1957,93,25Trượt
18-04-1915,05,59Trượt
17-04-1989,20,29Trượt
16-04-1928,43,32Trúng
15-04-1902,16,18Trúng
14-04-1957,39,54Trúng
13-04-1949,86,45Trượt
12-04-1971,70,89Trúng
11-04-1937,21,93Trượt
10-04-1943,16,58Trượt
09-04-1965,07,36Trúng
08-04-1993,02,54Trúng
07-04-1956,04,26Trượt
06-04-1936,40,88Trúng
05-04-1968,37,95Trúng
04-04-1969,41,02Trúng
03-04-1971,09,12Trượt
02-04-1911,67,46Trượt
01-04-1969,30,18Trượt
31-03-1949,37,88Trúng
30-03-1917,23,14Trượt
29-03-1921,48,36Trượt
28-03-1962,85,00Trúng
27-03-1904,36,45Trượt
26-03-1948,03,30Trượt
25-03-1994,99,07Trượt
24-03-1995,20,78Trượt
23-03-1934,82,78Trượt
22-03-1979,89,33Trượt
21-03-1919,43,34Trúng
20-03-1995,39,97Trúng
19-03-1980,39,91Trúng
18-03-1991,00,29Trượt
17-03-1954,08,18Trượt
16-03-1969,94,27Trượt
15-03-1966,05,26Trúng
14-03-1956,33,73Trượt
13-03-1957,85,46Trượt
12-03-1952,43,63Trúng
11-03-1913,11,26Trúng
10-03-1997,59,18Trúng
09-03-1957,14,75Trúng
08-03-1988,27,97Trượt
07-03-1902,29,95Trượt
06-03-1978,08,07Trúng
05-03-1932,93,14Trúng
04-03-1911,60,04Trúng
03-03-1928,92,63Trượt
02-03-1910,52,32Trúng
01-03-1964,27,53Trúng
28-02-1923,56,81Trượt
27-02-1951,16,37Trúng
26-02-1941,06,18Trượt
25-02-1991,01,86Trúng
24-02-1934,53,51Trúng
23-02-1919,51,39Trúng
22-02-1986,84,36Trúng
21-02-1903,82,10Trượt
20-02-1933,44,55Trúng
19-02-1991,45,52Trượt
18-02-1925,41,78Trượt
17-02-1967,59,02Trúng
16-02-1912,68,00Trúng
15-02-1913,72,35Trượt
14-02-1978,01,62Trượt
13-02-1928,83,35Trúng
12-02-1931,92,02Trượt
11-02-1998,25,44Trúng
10-02-1985,71,42Trúng
09-02-1980,86,76Trượt
08-02-1984,39,21Trúng
03-02-1997,62,15Trúng
02-02-1980,10,84Trượt
01-02-1902,15,92Trượt
31-01-1943,52,67Trúng
30-01-1900,24,40Trúng
29-01-1911,63,32Trượt
28-01-1946,11,38Trượt
27-01-1958,29,23Trúng
26-01-1911,79,66Trúng
25-01-1994,22,80Trúng
24-01-1954,97,02Trượt
23-01-1995,21,11Trượt
22-01-1947,34,58Trúng
21-01-1985,58,29Trúng
20-01-1989,87,52Trúng
19-01-1940,11,52Trượt
18-01-1977,07,79Trượt
17-01-1939,12,72Trúng
16-01-1975,42,23Trượt
15-01-1955,50,36Trượt
14-01-1949,74,39Trúng
13-01-1935,43,40Trượt
12-01-1998,69,26Trượt
11-01-1949,79,00Trúng
10-01-1956,59,40Trúng
09-01-1992,75,50Trượt
08-01-1923,28,72Trúng
07-01-1950,62,44Trượt
06-01-1967,14,31Trượt
05-01-1918,09,53Trúng
04-01-1948,97,47Trượt
03-01-1975,46,28Trúng
02-01-1964,77,92Trượt
01-01-1988,31,62Trúng
31-12-1818,49,59Trượt
30-12-1841,87,79Trượt
29-12-1875,25,31Trúng
28-12-1851,63,13Trượt
27-12-1889,60,81Trượt
26-12-1869,92,61Trượt
25-12-1815,53,04Trượt
24-12-1866,05,52Trúng
23-12-1891,44,88Trúng
22-12-1871,89,44Trúng
21-12-1899,77,30Trượt
20-12-1845,04,21Trúng
19-12-1843,31,60Trượt
18-12-1875,77,42Trúng
17-12-1899,36,26Trượt
16-12-1890,95,91Trúng
15-12-1806,81,20Trúng
14-12-1878,47,18Trượt
13-12-1883,62,03Trúng
12-12-1805,10,81Trúng
11-12-1869,10,15Trượt
09-12-1807,67,91Trúng
08-12-1828,22,24Trượt
07-12-1853,43,77Trượt
06-12-1826,54,73Trượt
05-12-1894,16,55Trúng
04-12-1838,21,93Trượt
03-12-1854,64,06Trúng
02-12-1845,59,97Trượt
01-12-1825,30,70Trúng
30-11-1821,06,53Trúng
29-11-1834,37,30Trượt
28-11-1808,46,67Trúng
27-11-1860,82,10Trượt
26-11-1879,49,38Trượt
25-11-1857,11,35Trúng
24-11-1884,73,61Trúng
23-11-1852,09,14Trúng
22-11-1801,09,40Trượt
21-11-1895,59,79Trúng
20-11-1863,71,31Trượt
19-11-1801,54,06Trúng
18-11-1829,93,53Trượt
17-11-1828,30,26Trúng
16-11-1845,83,17Trượt
15-11-1809,97,42Trượt
14-11-1895,79,99Trúng
13-11-1880,82,16Trúng
12-11-1849,86,00Trượt
11-11-1827,57,71Trúng
10-11-1819,22,34Trượt
09-11-1857,93,84Trượt
08-11-1864,45,13Trượt
07-11-1803,11,34Trúng
06-11-1822,64,84Trúng
05-11-1850,48,18Trúng
04-11-1853,36,05Trượt
03-11-1815,23,12Trúng
02-11-1815,81,34Trúng
01-11-1827,49,92Trượt
31-10-1896,23,37Trúng
30-10-1893,32,75Trúng
29-10-1827,19,00Trượt
28-10-1806,86,65Trúng
27-10-1854,39,89Trượt
26-10-1804,71,32Trượt
25-10-1813,58,86Trượt
24-10-1807,92,40Trượt
23-10-1870,79,94Trúng
22-10-1848,15,87Trúng
21-10-1819,16,67Trượt
20-10-1871,40,62Trượt
19-10-1841,19,57Trúng
18-10-1850,02,67Trượt
17-10-1891,46,14Trúng
16-10-1899,93,71Trượt
15-10-1871,10,95Trượt
14-10-1830,27,09Trượt
13-10-1878,03,04Trúng
12-10-1845,69,78Trúng
11-10-1896,72,21Trúng
10-10-1819,10,53Trúng
09-10-1841,08,81Trượt
08-10-1807,20,22Trúng
07-10-1895,85,52Trúng
06-10-1891,76,61Trượt
05-10-1835,33,83Trúng
04-10-1879,74,14Trúng
03-10-1898,51,02Trượt
02-10-1888,26,08Trượt
01-10-1863,05,49Trượt
30-09-1827,59,34Trượt
29-09-1831,49,53Trượt
28-09-1811,90,68Trúng