Một bộ số DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá : 800.000 VNĐ

Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.

 sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 2 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8cái 100k  hoặc 4 cái 200k)

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Lô Xiên 3 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-1845,83,17Trượt
15-11-1809,97,42Trượt
14-11-1895,79,99Trúng
13-11-1880,82,16Trúng
12-11-1849,86,00Trượt
11-11-1827,57,71Trúng
10-11-1819,22,34Trượt
09-11-1857,93,84Trượt
08-11-1864,45,13Trượt
07-11-1803,11,34Trúng
06-11-1822,64,84Trúng
05-11-1850,48,18Trúng
04-11-1853,36,05Trượt
03-11-1815,23,12Trúng
02-11-1815,81,34Trúng
01-11-1827,49,92Trượt
31-10-1896,23,37Trúng
30-10-1893,32,75Trúng
29-10-1827,19,00Trượt
28-10-1806,86,65Trúng
27-10-1854,39,89Trượt
26-10-1804,71,32Trượt
25-10-1813,58,86Trượt
24-10-1807,92,40Trượt
23-10-1870,79,94Trúng
22-10-1848,15,87Trúng
21-10-1819,16,67Trượt
20-10-1871,40,62Trượt
19-10-1841,19,57Trúng
18-10-1850,02,67Trượt
17-10-1891,46,14Trúng
16-10-1899,93,71Trượt
15-10-1871,10,95Trượt
14-10-1830,27,09Trượt
13-10-1878,03,04Trúng
12-10-1845,69,78Trúng
11-10-1896,72,21Trúng
10-10-1819,10,53Trúng
09-10-1841,08,81Trượt
08-10-1807,20,22Trúng
07-10-1895,85,52Trúng
06-10-1891,76,61Trượt
05-10-1835,33,83Trúng
04-10-1879,74,14Trúng
03-10-1898,51,02Trượt
02-10-1888,26,08Trượt
01-10-1863,05,49Trượt
30-09-1827,59,34Trượt
29-09-1831,49,53Trượt
28-09-1811,90,68Trúng
27-09-1840,42,13Trúng
26-09-1819,29,80Trượt
25-09-1882,08,79Trượt
24-09-1849,92,43Trúng
23-09-1869,62,91Trúng
22-09-1888,30,22Trượt
21-09-1859,17,90Trúng
20-09-1866,89,90Trượt
19-09-1851,17,81Trúng
18-09-1891,67,69Trượt
17-09-1811,59,30Trượt
16-09-1858,72,20Trúng
15-09-1890,26,57Trượt
14-09-1887,92,47Trượt
13-09-1820,87,96Trượt
12-09-1855,11,90Trúng
11-09-1805,49,94Trượt
10-09-1828,35,43Trúng
09-09-1849,12,25Trượt
08-09-1878,46,77Trượt
07-09-1816,06,68Trúng
06-09-1812,15,87Trượt
05-09-1829,51,07Trúng
04-09-1812,14,48Trúng
03-09-1821,67,82Trượt
02-09-1899,88,72Trúng
01-09-1819,22,60Trúng
31-08-1804,02,34Trượt
30-08-1841,07,97Trượt
29-08-1851,50,72Trượt
28-08-1836,02,03Trúng
27-08-1835,74,34Trúng
26-08-1837,16,97Trượt
25-08-1840,59,81Trúng
24-08-1857,14,66Trúng
23-08-1854,67,52Trượt
22-08-1810,08,20Trúng
21-08-1811,71,60Trúng
20-08-1878,81,51Trúng
19-08-1898,63,91Trúng
18-08-1809,71,39Trúng
17-08-1822,16,02Trượt
16-08-1824,88,67Trúng
15-08-1898,00,77Trúng
14-08-1879,58,57Trượt
13-08-1838,95,47Trúng
12-08-1840,71,51Trượt
11-08-1896,93,16Trượt
10-08-1810,94,81Trúng
09-08-1895,83,86Trúng
08-08-1859,18,36Trúng
07-08-1866,16,05Trượt
06-08-1807,94,93Trượt
05-08-1829,03,78Trượt
04-08-1814,39,22Trúng
03-08-1816,92,66Trúng
02-08-1840,02,53Trượt
01-08-1842,66,20Trúng
31-07-1866,83,42Trúng
30-07-1885,46,92Trúng
29-07-1859,48,02Trúng
28-07-1841,24,11Trúng
27-07-1879,89,69Trượt
26-07-1856,60,15Trúng
25-07-1873,41,34Trúng
24-07-1879,81,40Trúng
23-07-1844,58,10Trúng
22-07-1869,68,61Trúng
21-07-1860,40,71Trúng
20-07-1819,27,17Trúng
19-07-1807,17,18Trúng
18-07-1861,70,18Trượt
17-07-1866,16,74Trúng
16-07-1835,66,71Trúng
15-07-1821,98,95Trúng
14-07-1831,30,96Trúng
13-07-1875,22,23Trượt
12-07-1893,27,07Trúng
11-07-1803,79,01Trượt
10-07-1848,00,49Trúng
09-07-1805,57,65Trúng
08-07-1829,52,80Trượt
07-07-1871,59,41Trượt
06-07-1883,50,65Trượt
05-07-1885,76,46Trượt
04-07-1802,85,81Trượt
03-07-1802,20,33Trượt
02-07-1820,75,26Trượt
01-07-1825,66,73Trượt
30-06-1819,52,59Trượt
29-06-1838,01,26Trượt
28-06-1828,94,69Trượt
27-06-1853,77,00Trượt
26-06-1822,51,33Trượt
25-06-1864,06,77Trượt
24-06-1842,88,38Trượt
23-06-1810,65,41Trượt
22-06-1896,64,39Trượt
21-06-1831,88,87Trượt
20-06-1878,82,61Trúng
19-06-1836,80,04Trúng
18-06-1897,07,21Trượt
17-06-1860,36,10Trượt
16-06-1830,89,76Trúng
15-06-1824,52,74Trượt
14-06-1861,03,80Trượt
13-06-1843,20,05Trượt
12-06-1875,82,89Trượt
11-06-1800,48,49Trượt
10-06-1897,84,25Trượt
09-06-1811,70,15Trượt
08-06-1841,63,72Trượt
07-06-1846,78,35Trượt
06-06-1885,54,33Trượt
05-06-1870,76,83Trượt
04-06-1802,68,99Trượt
03-06-1845,53,67Trượt
02-06-1893,41,66Trượt
01-06-1882,97,63Trượt
31-05-1838,70,55Trượt
30-05-1826,46,72Trượt
29-05-1837,05,14Trượt
28-05-1853,35,43Trượt
27-05-1807,83,18Trượt
26-05-1857,08,01Trượt
25-05-1883,59,73Trượt
24-05-1859,25,72Trượt
23-05-1862,65,93Trượt
22-05-1808,71,14Trúng
21-05-1819,83,07Trượt
20-05-1851,83,35Trượt
19-05-1831,84,81Trượt
18-05-1819,45,68Trượt
17-05-1802,24,64Trượt
16-05-1870, 44, 65Trượt
15-05-1888,18,50Trượt
14-05-1865,38,46Trượt
13-05-1879,09,49Trúng
12-05-1846,51,48Trúng
11-05-1853,89,81Trượt
10-05-1806,22,99Trúng
09-05-1898,74,07Trúng
08-05-1896,58,23Trúng
07-05-1877,22,60Trúng
06-05-1838,12,64Trúng
05-05-1817,22,78Trượt
04-05-1803,13,59Trượt
03-05-1810,49,08Trượt
02-05-1801,59,09Trượt
01-05-1811,88,55Trượt