Chốt Giải 8  Các Đài Miền Trung siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

 Nhận ngay 1 số 99%  Ăn chắc GIẢI 8 (cho đài chính Miền Trung) giá : 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn( Ví dụ 3 cái 200k )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Giải Tám Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-03-19
25-03-19TT Huế: 48,
Phú Yên: 38
TT Huế: Trúng
24-03-19Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 52
Khánh Hòa: Trúng
23-03-19Đà Nẵng: 40,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 50
Trượt
22-03-19Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 19
Trượt
21-03-19Bình Định: 56,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 09
Bình Định: Trúng
20-03-19Đà Nẵng: 75,
Khánh Hòa: 56
Khánh Hòa: Trúng
19-03-19Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 45
Trượt
18-03-19TT Huế: 51,
Phú Yên: 95
Trượt
17-03-19Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 71
Trượt
16-03-19Đà Nẵng: 06,
Quảng Ngãi: 78,
Đắc Nông: 69
Trượt
15-03-19Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 37
Trượt
14-03-19Bình Định: 75,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 48
Quảng Bình: Trúng
13-03-19Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 95
Trượt
12-03-19Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 70
Trượt
11-03-19TT Huế: 28,
Phú Yên: 49
Trượt
10-03-19Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 11
Khánh Hòa: Trúng
09-03-19Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 75,
Đắc Nông: 01
Trượt
08-03-19Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 82
Trượt
07-03-19Quảng Trị: 44,
Quảng Bình: 91,
Bình Định: 97
Quảng Bình: Trúng
06-03-19Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 60
Khánh Hòa: Trúng
05-03-19Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 44
Trượt
04-03-19TT Huế: 42,
Phú Yên: 94
Phú Yên: Trúng
03-03-19Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 46
Kon Tum: Trúng
02-03-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 51,
Đắc Nông: 94
Đắc Nông: Trúng
01-03-19Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 78
Ninh Thuận: Trúng
28-02-19Bình Định: 98,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 71
Trượt
27-02-19Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 31
Trượt
26-02-19Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 43
Trượt
25-02-19TT Huế: 37,
Phú Yên: 30
Phú Yên: Trúng
24-02-19Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 51
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-02-19Đà Nẵng: 71,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 34
Đà Nẵng: Trúng
22-02-19Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 75
Trượt
21-02-19Bình Định: 47,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 25
Quảng Bình: Trúng
20-02-19Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 54
Khánh Hòa: Trúng
19-02-19Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 60
Trượt
18-02-19TT Huế: 88,
Phú Yên: 03
Phú Yên: Trúng
17-02-19Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 28
Trượt
16-02-19Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 12,
Đắc Nông: 49
Trượt
15-02-19Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 24
Trượt
14-02-19Bình Định: 87,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 87
Trượt
13-02-19Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 62
Đà Nẵng: Trúng
12-02-19Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 05
Trượt
11-02-19TT Huế: 27,
Phú Yên: 49
Trượt
10-02-19Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 02
Trượt
09-02-19Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 20
Đà Nẵng: Trúng
08-02-19Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 32
Trượt
07-02-19Bình Định: 86,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 07
Bình Định: Trúng
06-02-19Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 04
Khánh Hòa: Trúng
05-02-19Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 22
Trượt
04-02-19TT Huế: 39,
Phú Yên: 11
Phú Yên: Trúng
03-02-19Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 11
Khánh Hòa: Trúng
02-02-19Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 87
Quảng Ngãi: Trúng
01-02-19Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 37
Trượt
31-01-19Bình Định: 67,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 05
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
30-01-19Đà Nẵng: 98,
Khánh Hòa: 15
Trượt
29-01-19Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 73
Trượt
28-01-19TT Huế: 35,
Phú Yên: 07
Phú Yên: Trúng
27-01-19Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 34
Trượt
26-01-19Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 61
Trượt
25-01-19Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 17
Gia Lai: Trúng
24-01-19Bình Định: 05,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 60
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-01-19Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 89
Trượt
22-01-19Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 33
Đắc Lắc: Trúng
21-01-19TT Huế: 29,
Phú Yên: 06
Trượt
20-01-19Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 00
Trượt
19-01-19Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 14
Quảng Ngãi: Trúng
18-01-19Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 50
Trượt
17-01-19Bình Định: 04,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 76
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
16-01-19Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 52
Trượt
15-01-19Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 89
Trượt
14-01-19TT Huế: 96,
Phú Yên: 65
Trượt
13-01-19Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 94
Kon Tum: Trúng
12-01-19Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 18
Trượt
11-01-19Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 87
Gia Lai: Trúng
10-01-19Bình Định: 02,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 46
Bình Định: Trúng
09-01-19Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 89
Trượt
08-01-19Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 50
Đắc Lắc: Trúng
07-01-19TT Huế: 81,
Phú Yên: 26
TT Huế: Trúng
06-01-19Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 27
Trượt
05-01-19Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 23
Quảng Ngãi: Trúng
04-01-19Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 02
Ninh Thuận: Trúng
03-01-19Bình Định: 14,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 92
Trượt
02-01-19Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 22
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-01-19Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 56
Trượt
31-12-18TT Huế: 67,
Phú Yên: 34
Trượt
30-12-18Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 30
Kon Tum: Trúng
28-12-18Gia Lai: 85Trượt