Chốt Giải 8  Các Đài Miền Trung siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

 Nhận ngay 1 số 99%  Ăn chắc GIẢI 8 (cho đài chính Miền Trung) giá : 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn( Ví dụ 3 cái 200k )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Cầu Giải Tám Miền Trung VIP.
Giá: 600,000đ.

Hiện tại web hỗ trợ các loại thẻ cào: Zing Card và Viettel. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-09-18
19-09-18Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 90
Trượt
18-09-18Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 19
Trượt
17-09-18TT Huế: 58,
Phú Yên: 31
Trượt
16-09-18Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 90
Trượt
15-09-18Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 84
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
14-09-18Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 58
Trượt
13-09-18Bình Định: 51,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 80
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
12-09-18Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 76
Đà Nẵng: Trúng
11-09-18Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 57
Quảng Nam: Trúng
10-09-18TT Huế: 35,
Phú Yên: 76
Trượt
09-09-18Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 75
Kon Tum: Trúng
08-09-18Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 62
Trượt
07-09-18Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 53
Ninh Thuận: Trúng
06-09-18Bình Định: 67,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 68
Trượt
05-09-18Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 54
Trượt
04-09-18Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 55
Đắc Lắc: Trúng
03-09-18TT Huế: 78,
Phú Yên: 53
Trượt
02-09-18Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 92
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-09-18Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 15
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-08-18Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 49
Trượt
30-08-18Bình Định: 28,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 40
Trượt
29-08-18Đà Nẵng: 65,
Khánh Hòa: 41
Khánh Hòa: Trúng
28-08-18Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 69
Đắc Lắc: Trúng
27-08-18TT Huế: 60,
Phú Yên: 94
Trượt
26-08-18Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 92
Khánh Hòa: Trúng
25-08-18Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 03
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
24-08-18Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 27
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
23-08-18Bình Định: 28,
Quảng Trị: 35,
Quảng Bình: 31
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-08-18Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 27
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-08-18Quảng Nam: 09,
Đắc Lắc: 27
Quảng Nam: Trúng
20-08-18TT Huế: 99,
Phú Yên: 49
TT Huế: Trúng
19-08-18Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 80
Kon Tum: Trúng
18-08-18Đà Nẵng: 06,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 53
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
17-08-18Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 46
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
16-08-18Bình Định: 57,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 13
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
15-08-18Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 34
Đà Nẵng: Trúng
14-08-18Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 13
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
13-08-18TT Huế: 86,
Phú Yên: 26
Phú Yên: Trúng
12-08-18Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 73
Kon Tum: Trúng
11-08-18Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 13
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
10-08-18Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 66
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
09-08-18Bình Định: 12,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 25
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
08-08-18Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 87
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-08-18Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 10
Quảng Nam: Trúng
06-08-18TT Huế: 72,
Phú Yên: 81
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
05-08-18Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 90
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-08-18Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 64
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
03-08-18Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 40
Ninh Thuận: Trúng
02-08-18Bình Định: 59,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 96
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
01-08-18Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 91
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
31-07-18Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 55
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
30-07-18TT Huế: 47,
Phú Yên: 55
TT Huế: Trúng
29-07-18Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 55
Trượt
28-07-18Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 36
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
27-07-18Gia Lai: 29,
Ninh Thuận: 82
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
26-07-18Bình Định: 69,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 66
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
25-07-18Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 87
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
24-07-18Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 86
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
23-07-18TT Huế: 47,
Phú Yên: 41
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
22-07-18Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 31
Kon Tum: Trúng
21-07-18Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 47
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
20-07-18Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 47
Gia Lai: Trúng
19-07-18Bình Định: 34,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 15
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
18-07-18Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 52
Đà Nẵng: Trúng
17-07-18Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 13
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
16-07-18TT Huế: 47,
Phú Yên: 01
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
15-07-18Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 62
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-07-18Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 38
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-07-18Gia Lai: 66,
Ninh Thuận: 35
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
12-07-18Bình Định: 05,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 54
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-07-18Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 91
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
10-07-18Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 59
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
09-07-18TT Huế: 82,
Phú Yên: 71
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
08-07-18Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 11
Kon Tum: Trúng
07-07-18Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 86
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
06-07-18Gia Lai: 66,
Ninh Thuận: 89
Gia Lai: Trúng
05-07-18Bình Định: 12,
Quảng Trị: 28,
Quảng Bình: 52
Bình Định: Trúng
04-07-18Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 80
Đà Nẵng: Trúng
03-07-18Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 06
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
02-07-18TT Huế: 17,
Phú Yên: 60
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
01-07-18Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 34
Trượt
30-06-18Đắc Nông: 14,
Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 22
Đắc Nông: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
29-06-18Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 14
Gia Lai: Trúng
28-06-18Bình Định: 15,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 26
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
27-06-18Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 87
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-06-18Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 28
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
25-06-18TT Huế: 78,
Phú Yên: 29
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng