Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k và 1 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng nhiều!

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-02-20
24-02-2060,28,09,32,73,50,10,39Ăn đề 09
23-02-2093,12,46,59,01,49,98,44Ăn đề 44
22-02-2038,76,07,28,47,45,59,82Ăn 47
21-02-2082,22,58,60,89,54,11,10Ăn đề 89
20-02-2004,16,07,51,02,27,93,57Ăn đề 04
19-02-2066,22,67,84,15,00,98,90Ăn đề 98
18-02-2016,46,04,60,61,40,08,82Ăn đề 16
17-02-2047,02,82,03,14,62,66,17Ăn đề 17
16-02-2076,01,14,36,06,74,42,18Ăn đề 76
15-02-2020,47,43,42,17,65,57,45Ăn đề 17
14-02-2080,87,84,20,55,17,06,03Ăn đề 55
13-02-2077,34,56,79,32,35,61,41Ăn đề 32
12-02-2052,25,27,31,47,20,97,44Ăn đề 47
11-02-2003,23,22,49,42,19,75,96Ăn đề 96
10-02-2073,30,71,45,00,38,83,75Ăn đề 45
09-02-2012,35,46,63,98,13,68,47Ăn đề 47
08-02-2091,81,35,93,01,84,74,68Ăn đề 91
07-02-2024,91,46,70,89,06,73,14Ăn đề 73
06-02-2093,92,27,75,84,85,19,72Ăn đề 75
05-02-2097,10,33,85,63,12,15,46Ăn đề 15
04-02-2025,90,63,10,66,85,46,06Ăn đề 10
03-02-2042,26,24,03,51,56,65,52Trượt
02-02-2076,02,31,49,03,21,10,97Trượt
01-02-2023,85,52,91,98,26,03,89Trượt
31-01-2044,99,28,14,98,57,36,62Trượt
30-01-2090,45,18,22,52,02,12,31Ăn đề 12
29-01-2013,60,74,89,68,79,39,73Ăn đề 89
28-01-2027,60,13,67,20,74,40,11Ăn đề 40
23-01-2075,26,83,73,85,27,46,64Ăn đề 75
22-01-2009,16,49,57,17,38,49,50Ăn đề 49
21-01-2086,64,65,98,69,68,97,91Ăn đề 97
20-01-2096,52,65,43,41,27,61,10Trượt
19-01-2065,11,70,20,77,17,96,73Trượt
18-01-2014,98,82,97,32,48,06,54Ăn đề 06
17-01-2066,71,65,77,53,31,98,51Ăn đề 71
16-01-2076,00,37,68,32,92,97,64Trượt
15-01-2051,53,36,09,21,46,60,10Ăn đề 10
14-01-2002,99,48,05,64,42,36,83Ăn đề 64
13-01-2086,75,44,46,92,14,40,50Ăn đề 44
12-01-2002,80,93,67,76,77,57,34Ăn đề 80
11-01-2045,84,74,82,54,26,14,58Ăn đề 58
10-01-2073,97,90,29,55,96,03,35Ăn đề 96
09-01-2040,00,15,85,80,30,38,55Trượt
08-01-2004,88,26,74,81,47,35,08Ăn 04
07-01-2012,54,53,83,10,74,28,94Ăn đề 54
06-01-2012,47,08,65,34,99,68,77Ăn đề 12
05-01-2001,23,52,21,56,14,28,48Ăn 21
04-01-2071,62,65,16,93,49,28,03Ăn 49
03-01-2000,09,85,43,80,25,93,59Ăn đề 43
02-01-2095,28,82,47,06,04,39,33Ăn đề 04
01-01-2005,55,09,80,75,37,93,67Ăn đề 05
31-12-1969,84,80,61,55,08,39,85Ăn đề 08
30-12-1978,44,99,76,20,30,88,88Ăn đề 88
29-12-1980,01,76,00,86,64,59,36Ăn đề 01
28-12-1957,79,67,61,23,96,45,56Trượt
27-12-1948,57,01,17,25,55,18,07Trượt
26-12-1957,28,87,20,39,32,26,01Ăn đề 39
25-12-1976,81,31,08,40,42,39,44Ăn 81
24-12-1910,26,78,27,91,58,97,34Ăn đề 26
23-12-1922,24,38,76,09,07,28,80Ăn đề 24
22-12-1962,42,70,43,44,66,40,05Ăn đề 42
21-12-1956,49,12,97,64,03,84,48Ăn đề 48
20-12-1959,01,32,50,84,21,63,23Ăn đề 84
19-12-1981,22,53,55,36,30,90,71Ăn đề 81
18-12-1985,67,81,35,77,49,14,02Ăn đề 49
17-12-1904,82,92,29,22,07,06,41Ăn đề 22
16-12-1933,57,70,89,04,63,68,36Ăn đề 68
15-12-1906,51,08,34,13,54,86,83Ăn đề 06
14-12-1968,38,25,57,94,09,04,71Ăn 94
13-12-1902,26,68,92,01,81,76,24Ăn đề 76
12-12-1958,02,76,05,47,20,27,60Ăn đề 47
11-12-1975,73,22,42,34,37,85,83Ăn đề 85
10-12-1968,81,35,63,52,74,97,96Trượt
09-12-1909,06,14,83,58,79,10,26Trượt
08-12-1949,22,40,47,89,06,36,10Ăn đề 40
07-12-1956,49,10,17,71,38,21,63Ăn đề 38
06-12-1950,47,30,88,64,52,86,54Ăn đề 30
05-12-1948,67,42,60,74,87,61,34Ăn đề 67
04-12-1945,84,19,92,21,20,38,61Ăn đề 19
03-12-1990,97,92,89,26,82,73,02Ăn đề 97
02-12-1972,57,73,44,27,97,93,34Ăn đề 97
01-12-1948,30,80,99,46,87,97,08Ăn đề 87
30-11-1954,85,42,70,09,35,96,98Ăn đề 96
29-11-1979,29,33,16,44,34,41,03Ăn đề 03
28-11-1945,90,32,41,98,24,74,88Ăn đề 32
27-11-1933,36,81,61,57,75,28,95Ăn đề 57
26-11-1950,31,31,44,46,93,77,16Ăn đề 31
25-11-1973,02,62,29,27,68,81,05Ăn đề 68
24-11-1958,98,93,86,88,42,42,92Ăn đề 42
23-11-1986,58,79,36,34,14,04,75Ăn 36
22-11-1927,97,82,48,25,47,18,60Trượt
21-11-1994,26,88,47,28,63,84,48Trượt
20-11-1989,55,12,77,56,29,91,75Trượt
19-11-1955,42,37,95,32,85,05,00Ăn đề 42
18-11-1904,61,57,33,26,85,36,99Trượt
17-11-1949,73,69,92,00,03,33,72Ăn đề 00
16-11-1977,32,89,03,17,82,97,53Ăn đề 82
15-11-1973,68,56,91,08,51,45,39Ăn đề 08
14-11-1958,67,26,42,58,69,25,46Ăn đề 58
13-11-1971,28,53,67,90,18,69,33Ăn đề 18
12-11-1992,21,02,00,51,41,44,23Ăn đề 44
11-11-1981,16,28,50,82,91,54,99Ăn đề 16
10-11-1954,88,10,38,61,00,07,63Ăn đề 10
09-11-1997,84,21,08,00,15,46,60Trượt
08-11-1988,43,81,44,37,04,85,20Trượt
07-11-1991,30,38,53,87,98,24,92Ăn 24
06-11-1995,41,74,81,84,30,42,54Ăn đề 81
05-11-1932,29,33,03,30,21,90,58Ăn đề 90
04-11-1943,40,69,22,07,56,06,39Ăn 43
03-11-1966,72,11,31,76,82,70,37Ăn 11
02-11-1994,10,04,89,64,41,20,42Ăn đề 94
01-11-1925,68,95,83,40,42,73,81Ăn đề 68
31-10-1965,87,24,03,50,15,04,62Ăn đề 62
30-10-1925,83,76,29,79,57,38,98Ăn đề 98
29-10-1967,42,17,49,99,36,95,74Ăn đề 42
28-10-1991,39,72,64,09,73,59,02Ăn đề 39
27-10-1972,73,29,33,16,08,27,92Ăn 16
26-10-1909,11,24,61,50,64,65,75Ăn đề 09
25-10-1984,60,93,42,43,71,31,50Ăn đề 84
24-10-1974,80,15,64,33,56,18,63Ăn đề 74
23-10-1954,92,70,80,42,98,96,00Trượt
22-10-1917,03,72,05,37,34,15,53Ăn đề 37
21-10-1948,74,75,01,05,62,86,08Ăn đề 74
20-10-1904,43,29,69,09,68,49,53Ăn đề 49
19-10-1909,85,20,08,98,02,62,27Ăn đề 98
18-10-1919,67,34,85,45,12,97,49Ăn đề 97
17-10-1941,05,88,61,10,16,51,28Ăn đề 61
16-10-1941,69,70,39,24,64,92,67Ăn đề 41
15-10-1915,31,82,85,58,00,52,30Ăn đề 30
14-10-1900,71,70,11,98,37,02,45Ăn đề 11
13-10-1925,48,46,05,74,91,58,76Ăn đề 48
12-10-1943,34,46,17,71,40,85,26Trượt
11-10-1902,86,01,94,62,68,54,64Ăn đề 68
10-10-1999,87,18,60,46,33,21,84Ăn đề 46
09-10-1928,11,55,96,60,84,17,63Ăn đề 84
08-10-1973,01,21,88,18,17,75,82Ăn đề 01
07-10-1930,33,13,00,79,27,25,73Ăn đề 00
06-10-1945,03,94,46,75,65,41,84Ăn đề 75
05-10-1952,42,28,38,08,37,07,46Ăn đề 52
04-10-1908,45,00,74,22,51,03,47Ăn đề 51
03-10-1929,81,53,70,88,37,75,27Ăn đề 27
02-10-1918,68,94,71,27,24,72,05Trượt
01-10-1931,08,77,15,26,42,78,34Ăn đề 15
30-09-1907,64,67,35,93,11,97,78Ăn đề 64
29-09-1975,02,69,39,24,41,46,43Ăn đề 24
28-09-1973,50,79,16,35,29,64,58Ăn đề 16
27-09-1903,78,07,35,31,64,00,80Ăn đề 78
26-09-1956,57,35,89,71,92,20,07Ăn đề 57
25-09-1901,59,03,81,35,96,00,75Ăn đề 59
24-09-1901,76,47,28,63,08,68,56Trượt
23-09-1966,19,29,33,42,87,77,09Ăn 29
22-09-1960,25,74,48,95,12,02,40Ăn đề 74
21-09-1971,40,78,31,60,06,18,99Ăn đề 78
20-09-1990,17,33,61,37,46,15,76Ăn đề 76
19-09-1900,79,26,51,03,20,11,08Ăn đề 20
18-09-1946,85,71,54,60,22,58,65Ăn đề 46
17-09-1965,02,01,60,16,52,77,56Ăn đề 01
16-09-1922,66,90,98,25,97,30,10Ăn đề 97
15-09-1975,86,98,49,01,41,58,90Trượt
14-09-1913,47,40,43,34,58,26,44Ăn đề 43
13-09-1902,69,76,36,40,94,82,62Ăn đề 82
12-09-1953,07,70,41,21,04,85,17Ăn đề 17
11-09-1912,29,41,64,32,40,71,44Ăn đề 41
10-09-1950,18,11,15,17,67,02,07Ăn đề 11
09-09-1987,37,25,62,17,28,83,76Ăn đề 83
08-09-1909,44,32,63,24,68,22,76Ăn đề 68
07-09-1944,99,55,05,19,26,16,38Ăn đề 16
06-09-1917,74,31,90,73,53,69,29Ăn đề 17
05-09-1954,32,59,51,78,93,68,41Ăn đề 51
04-09-1964,45,67,25,17,31,80,88Trượt
03-09-1948,54,94,17,83,95,29,23Ăn đề 54
02-09-1939,75,87,16,61,25,88,60Ăn đề 25
01-09-1992,97,89,42,39,75,58,27Ăn đề 97
31-08-1930,06,43,07,14,57,02,96Trượt
30-08-1962,16,66,17,96,66,08,15Ăn đề 66
29-08-1963,48,99,33,65,64,73,91Ăn đề 73
28-08-1966,96,62,82,27,39,02,73Ăn đề 62
27-08-1962,57,46,80,49,89,51,35Ăn đề 62
26-08-1963,02,42,77,33,57,20,39Ăn đề 63
25-08-1955,20,97,14,02,01,81,06Ăn đề 01
24-08-1926,46,62,40,35,57,75,79Ăn đề 62
23-08-1909,84,56,97,63,48,87,47Ăn đề 47
22-08-1993,43,72,45,27,33,79,18Ăn đề 93
21-08-1935,10,45,37,88,96,80,11Ăn đề 37
20-08-1987,53,23,69,88,60,10,40Trượt
19-08-1995,21,16,85,08,32,34,82Ăn đề 82
18-08-1917,23,89,02,96,73,46,11Ăn đề 11
17-08-1938,16,86,46,98,53,62,91Ăn đề 98
16-08-1930,15,12,20,51,21,74,44Ăn đề 74
15-08-1917,86,74,26,16,22,60,79Ăn đề 74
14-08-1977,53,86,22,84,79,25,71Ăn đề 84
13-08-1936,94,81,06,17,13,63,89Ăn đề 81
12-08-1937,09,06,17,59,82,19,20Ăn 59
11-08-1978,76,89,00,53,21,25,19Ăn đề 76
10-08-1945,99,26,28,65,40,18,71Ăn 40
09-08-1906,70,69,17,44,90,02,87Ăn đề 02
08-08-1921,99,27,77,82,95,18,62Ăn đề 62
07-08-1926,21,54,19,42,14,83,69Ăn 26
06-08-1930,93,32,02,27,43,13,48Ăn đề 48
05-08-1982,24,41,91,42,81,89,88Ăn đề 91