Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k và 1 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng nhiều!

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
13-12-18
12-12-1840,81,17,58,45,07,42,09Ăn đề 40
11-12-1844,29,35,32,28,09,75,47Trượt
09-12-1841,45,91,29,70,48,24,66Ăn đề 41
08-12-1826,93,13,08,24,94,12,98Ăn đề 93
07-12-1857,67,35,22,23,45,74,33Ăn đề 67
06-12-1803,39,54,12,59,27,20,68Ăn đề 54
05-12-1897,60,23,72,55,88,15,82Ăn đề 88
04-12-1871,59,52,47,16,00,02,32Ăn 59
03-12-1883,12,03,76,55,67,40,02Ăn đề 67
02-12-1849,04,01,22,56,76,99,07Ăn 56
01-12-1818,09,46,80,40,75,29,58Ăn đề 29
30-11-1807,71,77,09,91,00,21,89Ăn đề 21
29-11-1878,55,29,24,10,30,11,96Ăn 29
28-11-1840,14,65,77,23,87,41,48Ăn đề 65
27-11-1802,71,20,59,55,57,08,16Ăn đề 16
26-11-1844,79,60,86,94,39,02,33Ăn đề 33
25-11-1835,74,84,77,12,55,80,63Ăn đề 35
24-11-1831,67,64,58,99,63,38,89Trượt
23-11-1869,54,95,82,79,42,04,40Trượt
22-11-1878,65,01,07,73,19,56,49Ăn đề 65
21-11-1815,99,54,77,38,49,72,23Trượt
20-11-1842,13,75,84,22,88,63,37Ăn đề 22
19-11-1828,16,55,53,60,90,45,18Trượt
18-11-1878,16,44,45,32,54,93,74Ăn đề 44
17-11-1848,02,91,82,78,62,58,33Ăn đề 02
16-11-1825,86,29,94,27,59,11,48Ăn đề 48
15-11-1843,59,44,88,60,51,53,73Ăn đề 88
14-11-1841,71,26,72,03,06,10,87Ăn đề 41
13-11-1882,96,57,71,39,53,59,97Ăn đề 59
12-11-1816,50,07,82,20,65,39,70Ăn đề 70
11-11-1810,71,43,27,84,50,74,52Ăn đề 71
10-11-1833,09,35,67,43,84,56,65Ăn đề 84
09-11-1812,62,89,72,91,05,08,84Trượt
08-11-1809,12,62,46,78,13,79,96Ăn đề 79
07-11-1835,37,73,28,11,03,02,88Ăn đề 11
06-11-1813,55,83,37,22,28,95,14Ăn đề 55
05-11-1815,24,21,44,26,52,31,03Ăn đề 24
04-11-1897,43,29,58,13,24,71,44Ăn 44
03-11-1873,68,59,52,26,27,79,32Ăn đề 32
02-11-1829,48,59,30,01,67,36,12Ăn đề 48
01-11-1877,17,04,24,37,67,94,89Ăn đề 89
31-10-1817,15,57,98,60,44,66,21Trượt
30-10-1818,45,37,25,64,67,42,09Ăn đề 18
29-10-1899,01,98,43,35,74,93,61Ăn đề 74
28-10-1839,86,75,33,12,01,85,52Ăn đề 86
27-10-1894,85,97,38,87,91,35,72Ăn đề 94
26-10-1894,34,33,44,19,41,70,53Ăn đề 33
25-10-1838,92,10,35,02,51,32,50Ăn đề 38
24-10-1809,78,18,25,96,03,92,13Ăn đề 03
23-10-1831,21,62,17,19,00,80,09Ăn đề 62
22-10-1868,40,14,58,89,24,82,20Ăn đề 58
21-10-1816,12,64,98,26,38,35,74Trượt
20-10-1882,04,28,78,98,38,19,34Ăn đề 28
19-10-1826,14,99,34,08,64,97,00Ăn đề 14
18-10-1840,80,75,47,83,29,38,61Trượt
17-10-1849,78,27,87,95,16,75,86Ăn đề 16
16-10-1880,04,16,79,68,24,46,82Ăn đề 24
15-10-1833,19,25,28,11,77,89,90Ăn đề 19
14-10-1871,26,89,08,94,36,18,34Trượt
13-10-1895,35,60,46,71,04,45,44Ăn đề 45
12-10-1852,33,65,80,40,34,18,89Ăn đề 18
11-10-1845,64,97,29,89,68,44,05Ăn đề 05
10-10-1843,81,77,37,08,15,07,75Ăn đề 43
09-10-1863,22,13,35,38,85,75,82Ăn đề 35
08-10-1844,22,86,87,32,72,50,63Ăn đề 32
07-10-1841,75,57,73,06,03,48,39Ăn đề 39
06-10-1847,15,82,84,77,38,85,15Ăn đề 15
05-10-1868,26,38,17,77,43,04,60Ăn đề 26
04-10-1898,47,57,64,70,34,48,45Ăn đề 34
03-10-1811,08,62,45,90,31,77,37Ăn đề 37
02-10-1844,57,98,54,70,65,10,34Ăn đề 44
01-10-1865,39,01,21,19,32,69,20Ăn đề 65
30-09-1894,99,24,16,08,95,31,55Ăn đề 55
29-09-1841,54,79,50,62,74,59,29Trượt
28-09-1851,94,19,04,09,96,81,49Trượt
27-09-1874,93,14,69,15,27,72,67Ăn đề 15
26-09-1817,85,80,33,77,28,86,65Trượt
25-09-1821,24,85,84,58,11,15,80Trượt
24-09-1883,30,07,73,52,93,64,74Trượt
23-09-1832,41,30,58,14,34,73,11Trượt
22-09-1876,24,64,85,56,25,33,46Trượt
21-09-1811,71,47,45,67,78,21,82Ăn đề 21
20-09-1831,96,72,48,10,68,00,14Ăn đề 96
19-09-1869,21,67,57,16,85,72,77Ăn đề 77
18-09-1808,69,35,02,93,47,33,30Trượt
17-09-1898,39,44,43,46,32,97,93Ăn 43
16-09-1842,59,55,16,10,63,41,15Ăn đề 63
15-09-1892,79,34,67,77,95,40,30Ăn đề 77
14-09-1855,70,88,67,10,73,72,62Ăn đề 88
13-09-1836,06,47,57,89,30,62,02Ăn đề 62
12-09-1800,05,22,32,89,43,56,49Ăn đề 56
11-09-1801,60,37,40,69,65,09,47Ăn đề 40
10-09-1836,86,45,15,89,58,72,64Ăn đề 45
09-09-1834,89,98,29,82,58,55,35Trượt
08-09-1804,49,18,19,80,58,89,15Ăn đề 15
07-09-1899,77,64,97,81,61,91,53Ăn đề 97
06-09-1813,58,64,36,01,59,93,87Ăn đề 64
05-09-1819,03,79,81,29,67,88,78Ăn đề 88
04-09-1853,08,14,08,71,48,67,60Ăn đề 08
03-09-1857,56,50,74,47,49,18,14Ăn đề 49
02-09-1874,69,81,98,44,38,40,13Ăn đề 40
01-09-1819,22,79,94,83,98,47,10Ăn 19
31-08-1822,67,72,59,38,29,34,30Ăn đề 67
30-08-1876,26,63,30,60,81,33,55Ăn 60
29-08-1856,87,41,79,45,02,23,69Ăn đề 87
28-08-1847,76,04,30,81,42,90,95Trượt
27-08-1887,80,67,04,56,65,28,37Ăn đề 87
26-08-1812,37,52,81,38,10,72,33Ăn đề 81
25-08-1829,57,60,49,01,16,64,28Ăn đề 60
24-08-1847,03,09,17,26,88,27,10Ăn đề 17
23-08-1803,86,08,48,54,88,25,35Ăn đề 35
22-08-1851,97,90,25,08,35,46,18Trượt
21-08-1837,23,58,19,38,56,67,92Ăn đề 56
20-08-1884,57,67,50,27,34,82,96Ăn đề 57
19-08-1883,19,85,06,92,38,05,15Ăn đề 19
18-08-1877,23,97,79,11,84,03,01Ăn đề 77
17-08-1883,54,80,59,21,02,55,27Ăn đề 27
16-08-1870,39,27,23,33,48,97,43Trượt
15-08-1862,71,00,46,82,35,48,22Ăn đề 62
14-08-1848,22,82,33,88,23,69,60Trượt
13-08-1849,45,52,53,72,63,42,11Ăn đề 49
12-08-1877,54,95,98,13,57,78,32Ăn 77
11-08-1860,97,94,25,49,03,58,08Ăn đề 60
10-08-1835,05,43,34,46,81,80,58Ăn đề 81
09-08-1876,20,30,17,66,62,38,46Ăn đề 17
08-08-1876,29,29,81,31,05,14,12Ăn đề 29
07-08-1888,74,23,11,67,78,97,69Ăn đề 23
06-08-1861,17,39,14,34,26,96,42Ăn đề 14
05-08-1833,38,61,10,59,43,79,45Ăn đề 38
04-08-1839,33,35,38,65,08,24,78Ăn đề 24
03-08-1815,63,10,89,86,27,85,80Ăn đề 86
02-08-1864,19,85,27,95,38,14,23Ăn đề 38
01-08-1876,93,09,04,28,50,13,19Ăn đề 28
31-07-1804,10,00,36,52,67,23,79Ăn 36
30-07-1880,28,58,69,49,96,72,08Ăn đề 72
29-07-1838,92,09,72,18,15,79,14Ăn đề 92
28-07-1829,49,80,09,40,33,10,64Ăn đề 33
27-07-1838,61,31,08,09,62,27,43Ăn đề 31
26-07-1894,39,75,37,56,40,65,99Ăn đề 56
25-07-1867,91,14,45,41,06,59,83Ăn đề 41
24-07-1812,69,70,61,41,91,77,13Ăn đề 70
23-07-1871,64,50,00,23,74,86,33Ăn đề 86
22-07-1867,92,18,13,02,53,61,88Ăn đề 92
21-07-1809,68,34,80,82,30,77,97Ăn đề 68
20-07-1834,76,49,29,45,73,62,11Ăn đề 49
19-07-1888,18,33,17,44,55,89,78Ăn đề 17
18-07-1851,50,85,36,27,69,29,96Ăn đề 69
17-07-1849,52,94,77,58,36,76,65Trượt
16-07-1808,24,51,20,58,97,04,71Ăn đề 71
15-07-1887,38,08,16,10,04,43,40Ăn đề 40
14-07-1823,04,22,58,52,08,09,73Ăn 23
13-07-1801,81,07,59,23,62,65,26Ăn đề 01
12-07-1870,50,44,24,58,65,64,60Ăn đề 65
11-07-1850,90,04,51,23,47,53,89Trượt
10-07-1889,04,19,59,22,57,71,18Ăn đề 57
09-07-1845,49,59,70,20,21,05,00Ăn 45
08-07-1802,57,21,59,99,72,17,47Ăn đề 99
07-07-1871,53,90,36,86,67,75,20Ăn 67
06-07-1857,49,31,14,89,36,04,08Ăn đề 14
05-07-1895,97,13,46,67,89,26,48Ăn đề 95
04-07-1843,81,64,95,93,87,13,20Ăn đề 95
03-07-1808,05,20,45,09,83,30,74Ăn đề 30
02-07-1855,36,85,91,84,98,87,77Ăn đề 87
01-07-1800,17,94,39,53,70,46,32Ăn đề 17
30-06-1876,20,14,17,86,30,42,27Ăn đề 42
29-06-1812,83,61,77,64,38,04,03Ăn đề 83
28-06-1892,63,90,01,86,06,61,94Ăn đề 94
27-06-1853,36,11,09,20,42,39,88Trượt
26-06-1895,24,57,92,63,69,65,20Ăn đề 92
25-06-1888,16,51,92,83,68,53,24Ăn đề 83
24-06-1842,33,59,45,54,25,70,86Trượt
23-06-1810,43,99,23,03,96,39,40Ăn 96
22-06-1896,71,11,00,50,44,79,72Trượt
21-06-1897,81,59,88,02,07,77,98Ăn đề 97
20-06-1887,92,91,45,44,85,25,77Trượt
19-06-1834,89,83,82,04,28,73,35Ăn đề 89
18-06-1897,57,43,47,50,88,72,80Trượt
17-06-1862,10,92,34,02,94,64,87Ăn đề 64
16-06-1840,98,48,61,18,90,45,19Ăn đề 48
15-06-1824,50,45,06,90,39,51,99Ăn 45
14-06-1843,39,23,88,49,21,95,55Ăn đề 43
13-06-1843,87,41,38,37,51,01,99Ăn 37
12-06-1845,33,61,34,99,05,85,78Ăn đề 99
11-06-1868,86,21,47,09,54,77,16Ăn đề 54
10-06-1864,44,24,04,22,98,84,03Ăn đề 03
09-06-1811,00,40,35,70,64,02,13Trượt
08-06-1877,51,37,34,38,06,91,50Ăn đề 38
07-06-1846,21,40,71,82,79,84,96Ăn 82
06-06-1832,78,55,40,75,24,26,44Ăn đề 75
05-06-1832,69,85,71,52,15,39,73Ăn đề 85
04-06-1877,43,15,49,23,69,79,83Ăn đề 83
03-06-1867,64,79,41,77,63,95,00Ăn đề 00
02-06-1863,99,98,85,72,43,37,94Ăn đề 85
01-06-1869,72,44,41,01,78,30,58Ăn đề 72
31-05-1862,54,00,53,88,71,64,82Ăn đề 54
30-05-1899,63,11,43,16,87,00,80Ăn đề 63
29-05-1888,76,35,44,87,97,14,74Ăn đề 97
28-05-1823,33,81,38,00,27,85,91Ăn đề 38
27-05-1807,37,08,81,79,41,77,00Ăn 08
26-05-1874,86,50,69,52,61,36,73Ăn đề 73