Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k và 1 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng nhiều!

Cầu Dàn Đề 8 Con MB.
Giá: 500,000đ.

Hiện tại web hỗ trợ các loại thẻ cào: Zing Card và Viettel. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-09-18
19-09-1869,21,67,57,16,85,72,77Ăn đề 77
18-09-1808,69,35,02,93,47,33,30Trượt
17-09-1898,39,44,43,46,32,97,93Ăn 43
16-09-1842,59,55,16,10,63,41,15Ăn đề 63
15-09-1892,79,34,67,77,95,40,30Ăn đề 77
14-09-1855,70,88,67,10,73,72,62Ăn đề 88
13-09-1836,06,47,57,89,30,62,02Ăn đề 62
12-09-1800,05,22,32,89,43,56,49Ăn đề 56
11-09-1801,60,37,40,69,65,09,47Ăn đề 40
10-09-1836,86,45,15,89,58,72,64Ăn đề 45
09-09-1834,89,98,29,82,58,55,35Trượt
08-09-1804,49,18,19,80,58,89,15Ăn đề 15
07-09-1899,77,64,97,81,61,91,53Ăn đề 97
06-09-1813,58,64,36,01,59,93,87Ăn đề 64
05-09-1819,03,79,81,29,67,88,78Ăn đề 88
04-09-1853,08,14,08,71,48,67,60Ăn đề 08
03-09-1857,56,50,74,47,49,18,14Ăn đề 49
02-09-1874,69,81,98,44,38,40,13Ăn đề 40
01-09-1819,22,79,94,83,98,47,10Ăn 19
31-08-1822,67,72,59,38,29,34,30Ăn đề 67
30-08-1876,26,63,30,60,81,33,55Ăn 60
29-08-1856,87,41,79,45,02,23,69Ăn đề 87
28-08-1847,76,04,30,81,42,90,95Trượt
27-08-1887,80,67,04,56,65,28,37Ăn đề 87
26-08-1812,37,52,81,38,10,72,33Ăn đề 81
25-08-1829,57,60,49,01,16,64,28Ăn đề 60
24-08-1847,03,09,17,26,88,27,10Ăn đề 17
23-08-1803,86,08,48,54,88,25,35Ăn đề 35
22-08-1851,97,90,25,08,35,46,18Trượt
21-08-1837,23,58,19,38,56,67,92Ăn đề 56
20-08-1884,57,67,50,27,34,82,96Ăn đề 57
19-08-1883,19,85,06,92,38,05,15Ăn đề 19
18-08-1877,23,97,79,11,84,03,01Ăn đề 77
17-08-1883,54,80,59,21,02,55,27Ăn đề 27
16-08-1870,39,27,23,33,48,97,43Trượt
15-08-1862,71,00,46,82,35,48,22Ăn đề 62
14-08-1848,22,82,33,88,23,69,60Trượt
13-08-1849,45,52,53,72,63,42,11Ăn đề 49
12-08-1877,54,95,98,13,57,78,32Ăn 77
11-08-1860,97,94,25,49,03,58,08Ăn đề 60
10-08-1835,05,43,34,46,81,80,58Ăn đề 81
09-08-1876,20,30,17,66,62,38,46Ăn đề 17
08-08-1876,29,29,81,31,05,14,12Ăn đề 29
07-08-1888,74,23,11,67,78,97,69Ăn đề 23
06-08-1861,17,39,14,34,26,96,42Ăn đề 14
05-08-1833,38,61,10,59,43,79,45Ăn đề 38
04-08-1839,33,35,38,65,08,24,78Ăn đề 24
03-08-1815,63,10,89,86,27,85,80Ăn đề 86
02-08-1864,19,85,27,95,38,14,23Ăn đề 38
01-08-1876,93,09,04,28,50,13,19Ăn đề 28
31-07-1804,10,00,36,52,67,23,79Ăn 36
30-07-1880,28,58,69,49,96,72,08Ăn đề 72
29-07-1838,92,09,72,18,15,79,14Ăn đề 92
28-07-1829,49,80,09,40,33,10,64Ăn đề 33
27-07-1838,61,31,08,09,62,27,43Ăn đề 31
26-07-1894,39,75,37,56,40,65,99Ăn đề 56
25-07-1867,91,14,45,41,06,59,83Ăn đề 41
24-07-1812,69,70,61,41,91,77,13Ăn đề 70
23-07-1871,64,50,00,23,74,86,33Ăn đề 86
22-07-1867,92,18,13,02,53,61,88Ăn đề 92
21-07-1809,68,34,80,82,30,77,97Ăn đề 68
20-07-1834,76,49,29,45,73,62,11Ăn đề 49
19-07-1888,18,33,17,44,55,89,78Ăn đề 17
18-07-1851,50,85,36,27,69,29,96Ăn đề 69
17-07-1849,52,94,77,58,36,76,65Trượt
16-07-1808,24,51,20,58,97,04,71Ăn đề 71
15-07-1887,38,08,16,10,04,43,40Ăn đề 40
14-07-1823,04,22,58,52,08,09,73Ăn 23
13-07-1801,81,07,59,23,62,65,26Ăn đề 01
12-07-1870,50,44,24,58,65,64,60Ăn đề 65
11-07-1850,90,04,51,23,47,53,89Trượt
10-07-1889,04,19,59,22,57,71,18Ăn đề 57
09-07-1845,49,59,70,20,21,05,00Ăn 45
08-07-1802,57,21,59,99,72,17,47Ăn đề 99
07-07-1871,53,90,36,86,67,75,20Ăn 67
06-07-1857,49,31,14,89,36,04,08Ăn đề 14
05-07-1895,97,13,46,67,89,26,48Ăn đề 95
04-07-1843,81,64,95,93,87,13,20Ăn đề 95
03-07-1808,05,20,45,09,83,30,74Ăn đề 30
02-07-1855,36,85,91,84,98,87,77Ăn đề 87
01-07-1800,17,94,39,53,70,46,32Ăn đề 17
30-06-1876,20,14,17,86,30,42,27Ăn đề 42
29-06-1812,83,61,77,64,38,04,03Ăn đề 83
28-06-1892,63,90,01,86,06,61,94Ăn đề 94
27-06-1853,36,11,09,20,42,39,88Trượt
26-06-1895,24,57,92,63,69,65,20Ăn đề 92
25-06-1888,16,51,92,83,68,53,24Ăn đề 83
24-06-1842,33,59,45,54,25,70,86Trượt
23-06-1810,43,99,23,03,96,39,40Ăn 96
22-06-1896,71,11,00,50,44,79,72Trượt
21-06-1897,81,59,88,02,07,77,98Ăn đề 97
20-06-1887,92,91,45,44,85,25,77Trượt
19-06-1834,89,83,82,04,28,73,35Ăn đề 89
18-06-1897,57,43,47,50,88,72,80Trượt
17-06-1862,10,92,34,02,94,64,87Ăn đề 64
16-06-1840,98,48,61,18,90,45,19Ăn đề 48
15-06-1824,50,45,06,90,39,51,99Ăn 45
14-06-1843,39,23,88,49,21,95,55Ăn đề 43
13-06-1843,87,41,38,37,51,01,99Ăn 37
12-06-1845,33,61,34,99,05,85,78Ăn đề 99
11-06-1868,86,21,47,09,54,77,16Ăn đề 54
10-06-1864,44,24,04,22,98,84,03Ăn đề 03
09-06-1811,00,40,35,70,64,02,13Trượt
08-06-1877,51,37,34,38,06,91,50Ăn đề 38
07-06-1846,21,40,71,82,79,84,96Ăn 82
06-06-1832,78,55,40,75,24,26,44Ăn đề 75
05-06-1832,69,85,71,52,15,39,73Ăn đề 85
04-06-1877,43,15,49,23,69,79,83Ăn đề 83
03-06-1867,64,79,41,77,63,95,00Ăn đề 00
02-06-1863,99,98,85,72,43,37,94Ăn đề 85
01-06-1869,72,44,41,01,78,30,58Ăn đề 72
31-05-1862,54,00,53,88,71,64,82Ăn đề 54
30-05-1899,63,11,43,16,87,00,80Ăn đề 63
29-05-1888,76,35,44,87,97,14,74Ăn đề 97
28-05-1823,33,81,38,00,27,85,91Ăn đề 38
27-05-1807,37,08,81,79,41,77,00Ăn 08
26-05-1874,86,50,69,52,61,36,73Ăn đề 73
25-05-1846,19,48,20,25,58,36,61Ăn đề 36
24-05-1876,94,73,49,22,25,40,83Ăn đề 76
23-05-1803,05,92,08,65,31,71,44Ăn đề 44
22-05-1827,51,73,30,55,31,12,36Ăn đề 30
21-05-1876,52,51,38,11,27,78,59Ăn đề 11
20-05-1865,22,89,87,60,06,97,70Ăn đề 70
19-05-1815,70,92,45,96,74,33,17Ăn đề 45
18-05-1840,73,74,18,22,54,95,91Ăn đề 40
17-05-1853,52,65,72,50,23,80,74Ăn đề 23
16-05-1807,49,12,13,80,78,18,72Trượt
15-05-1851,57,16,47,35,90,70,75Ăn đề 16
14-05-1865,74,15,30,44,79,34,29Trượt
13-05-1814,95,36,42,85,32,13,46Ăn đề 36
12-05-1895,49,81,31,51,85,65,05Ăn đề 81
11-05-1838,42,92,32,62,04,10,61Ăn đề 04
10-05-1809,40,76,92,55,10,27,05Ăn 10
09-05-1860,11,36,46,42,72,75,58Ăn đề 60
08-05-1876,32,57,72,29,60,06,88Ăn đề 76
07-05-1886,77,64,95,02,25,88,43Ăn đề 64
06-05-1838,28,34,58,96,59,98,54Ăn đề 38
05-05-1817,64,69,06,04,03,09,79Trượt
04-05-1803,74,49,00,96,43,14,25Trượt
03-05-1863,67,40,04,86,02,44,66Ăn đề 02
02-05-1801,62,72,12,75,35,76,56Trượt
01-05-1883,69,52,56,85,37,00,93Ăn đề 56
30-04-1854,82,18,74,28,42,81,14Ăn đề 14
29-04-1835,67,07,47,90,46,26,42Ăn đề 47
28-04-1833,37,86,22,87,75,10,71Ăn đề 86
27-04-1836,58,75,30,37,65,77,47Ăn đề 30
26-04-1883,19,07,70,80,95,53,55Trượt
25-04-1810,08,90,09,92,50,84,67Ăn đề 50
24-04-1894,15,82,77,96,66,97,29Trượt
23-04-1872,37,87,80,24,60,58,05Trượt
22-04-1857,18,30,21,25,96,02,68Ăn đề 68
21-04-1833,61,03,97,93,85,71,66Ăn đề 66
20-04-1831,05,96,58,16,93,61,35Ăn đề 61
19-04-1858,71,63,85,41,80,75,13Ăn đề 80
18-04-1860,49,29,11,33,22,53,89Ăn đề 22
17-04-1817,81,92,64,40,11,68,63Ăn đề 64
16-04-1863,01,60,53,52,43,32,46Ăn đề 46
15-04-1864,15,75,60,74,77,52,44Ăn đề 52
14-04-1870,35,87,93,70,60,41,42Ăn đề 70
13-04-1860,57,70,34,74,01,08,24Ăn 01
12-04-1824,95,86,16,15,80,18,55Ăn đề 18
11-04-1816,20,05,76,04,88,02,65Ăn đề 65
10-04-1856,05,44,88,07,54,75,60Ăn đề 88
09-04-1807,23,74,03,24,18,02,09Ăn đề 23
08-04-1846,54,71,30,94,40,15,63Ăn đề 63
07-04-1805,39,67,31,98,02,69,82Ăn đề 98
06-04-1879,13,09,28,00,24,01,05Ăn đề 09
05-04-1826,91,66,29,07,88,02,80Trượt
04-04-1832,46,27,40,14,82,01,25Ăn đề 82
03-04-1823,51,30,46,97,11,08,43Ăn đề 46
02-04-1854,57,66,82,12,08,16,05Ăn đề 12
01-04-1871,14,65,51,61,12,70,33Ăn đề 71
31-03-1886,74,15,39,24,69,09,59Ăn đề 39
30-03-1812,19,14,45,07,00,11,75Ăn đề 00
29-03-1811,69,68,32,83,24,14,15Ăn đề 68
28-03-1891,31,73,19,38,88,51,53Ăn đề 88
27-03-1812,42,11,36,03,84,93,19Trượt
26-03-1879,71,63,13,23,57,87,12Ăn đề 23
25-03-1800,84,96,94,98,17,65,04Ăn đề 94
24-03-1892,57,44,74,52,05,45,63Ăn đề 45
23-03-1810,13,36,70,29,87,26,97Ăn 13
22-03-1855,38,39,84,23,27,21,40Ăn đề 39
21-03-1800,61,76,54,50,85,26,21Ăn đề 85
20-03-1827,47,05,48,88,65,20,94Ăn đề 65
19-03-1847,36,66,94,49,12,09,11Ăn đề 94
18-03-1899,03,18,97,57,38,48,07Ăn đề 38
17-03-1864,36,83,13,60,34,45,58Ăn đề 36
16-03-1849,10,28,24,07,57,89,03Ăn đề 49
15-03-1853,33,08,90,16,71,87,26Ăn đề 16
14-03-1808,92,37,05,36,96,12,54Ăn đề 54
13-03-1878,00,50,98,19,35,13,07Ăn đề 07
12-03-1846,86,35,77,60,44,45,70Ăn đề 77
11-03-1896,45,29,07,77,64,86,08Ăn đề 29
10-03-1887,30,14,25,90,24,16,36Ăn 30
09-03-1828,35,38,64,58,98,23,23Ăn đề 23
08-03-1832,18,16,76,90,25,09,84Trượt
07-03-1825,09,14,83,30,98,36,50Ăn đề 83
06-03-1847,60,21,11,15,79,98,90Ăn đề 60
05-03-1892,52,30,65,05,31,48,85Ăn đề 65
04-03-1833,58,18,62,39,11,73,96Ăn đề 73