Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k và 1 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng nhiều!

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-03-19
25-03-1955,06,34,76,12,77,65,74Trượt
24-03-1953,75,57,86,48,94,92,29Trượt
23-03-1955,88,90,54,05,84,51,25Ăn đề 05
22-03-1991,35,82,60,55,30,00,83Trượt
21-03-1996,68,58,26,82,33,60,62Trượt
20-03-1994,04,57,40,60,01,24,37Ăn 24
19-03-1974,52,98,28,30,84,39,01Trượt
18-03-1975,94,95,21,34,43,05,52Ăn đề 34
17-03-1996,51,69,49,15,48,16,32Ăn đề 51
16-03-1970,96,00,99,59,15,72,82Ăn đề 82
15-03-1950,53,51,43,33,57,27,71Ăn đề 71
14-03-1975,18,28,17,66,07,08,53Ăn 08
13-03-1962,76,01,84,05,61,91,13Ăn 62
12-03-1942,67,99,05,09,23,44,70Ăn đề 99
11-03-1917,90,61,91,22,36,78,88Ăn đề 91
10-03-1944,22,59,24,00,38,57,33Ăn đề 59
09-03-1921,00,86,42,71,39,85,32Ăn đề 00
08-03-1943,01,78,92,00,54,02,49Ăn đề 02
07-03-1985,24,05,53,44,72,01,38Ăn 72
06-03-1941,88,07,65,67,19,22,43Ăn đề 07
05-03-1985,86,53,45,49,32,08,52Ăn đề 86
04-03-1967,72,04,55,76,86,78,03Ăn 55
03-03-1991,51,08,77,04,69,10,72Ăn đề 10
02-03-1945,18,86,08,05,46,39,72Ăn đề 05
01-03-1965,06,66,30,33,56,80,10Ăn đề 10
28-02-1986,98,45,36,06,68,20,14Ăn đề 14
27-02-1948,59,98,57,24,05,84,97Trượt
26-02-1941,31,64,66,54,27,95,51Trượt
25-02-1924,27,15,36,81,68,98,66Ăn đề 68
24-02-1932,46,02,05,12,36,70,74Ăn 32
23-02-1928,48,90,95,61,81,86,11Ăn đề 11
22-02-1958,63,17,78,10,61,95,25Ăn đề 63
21-02-1966,68,95,93,13,54,23,12Ăn đề 68
20-02-1906,81,76,77,56,16,27,08Ăn đề 16
19-02-1924,14,85,96,38,95,68,28Trượt
18-02-1925,32,97,60,52,73,35,96Ăn đề 97
17-02-1906,78,44,01,10,86,25,85Ăn đề 86
16-02-1914,80,18,26,78,57,12,03Ăn đề 80
15-02-1911,05,89,34,30,19,07,32Ăn đề 32
14-02-1944,23,98,29,97,57,01,52Ăn đề 29
13-02-1929,16,61,91,26,52,62,21Ăn đề 91
12-02-1913,94,26,95,02,19,22,33Ăn đề 33
11-02-1951,09,21,04,79,23,52,50Trượt
10-02-1955,21,69,23,08,68,65,62Ăn đề 08
09-02-1915,08,11,26,91,24,50,53Ăn đề 26
08-02-1936,32,19,58,20,65,70,99Ăn 99
03-02-1914,33,11,99,90,89,23,20Ăn đề 90
02-02-1987,38,95,78,33,59,43,50Ăn đề 43
01-02-1988,89,77,62,47,09,68,10Ăn 88
31-01-1988,32,16,22,90,41,60,89Ăn đề 22
30-01-1991,83,66,27,25,88,44,92Ăn đề 44
29-01-1956,30,79,79,83,42,74,73Ăn đề 79
28-01-1932,15,41,46,21,83,89,13Ăn đề 89
27-01-1917,00,13,04,30,76,67,49Ăn đề 49
26-01-1995,91,01,00,84,79,04,44Ăn đề 79
25-01-1932,70,97,65,84,24,61,94Ăn đề 65
24-01-1947,36,62,80,88,18,92,43Ăn đề 36
23-01-1995,42,10,17,96,32,11,30Ăn đề 10
22-01-1998,70,01,80,29,14,44,22Ăn đề 29
21-01-1917,28,77,99,91,62,81,68Ăn 62
20-01-1984,97,09,47,78,08,88,62Ăn đề 08
19-01-1993,76,00,03,98,92,04,01Ăn đề 92
18-01-1993,66,11,68,46,89,13,19Ăn đề 89
17-01-1978,05,16,03,19,96,68,00Ăn đề 16
16-01-1933,68,86,02,80,70,84,16Ăn đề 86
15-01-1922,18,88,33,71,47,08,72Trượt
14-01-1949,33,63,55,45,97,04,23Ăn đề 45
13-01-1916,49,86,23,13,56,68,75Trượt
12-01-1911,42,21,97,14,24,13,39Ăn đề 24
11-01-1985,61,81,25,59,34,41,15Ăn đề 41
10-01-1913,34,66,59,60,33,90,29Ăn đề 59
09-01-1979,35,57,27,76,16,25,70Ăn đề 79
08-01-1913,97,69,35,30,86,48,80Ăn đề 80
07-01-1901,88,90,18,62,89,91,51Ăn đề 89
06-01-1912,91,86,29,81,98,71,59Ăn đề 91
05-01-1997,21,22,76,42,01,80,27Ăn đề 22
04-01-1914,00,81,63,77,42,45,27Ăn đề 77
03-01-1937,58,67,85,19,92,87,83Trượt
02-01-1936,10,47,64,63,23,39,67Trượt
01-01-1989,48,42,97,61,14,34,53Ăn đề 89
31-12-1878,62,33,95,77,97,76,86Ăn 76
30-12-1852,05,76,53,83,99,40,90Ăn 53
29-12-1875,76,00,06,89,59,71,10Ăn đề 75
28-12-1804,74,91,08,41,43,82,07Ăn đề 41
27-12-1896,11,18,29,61,92,75,31Ăn đề 29
26-12-1854,53,55,71,70,12,30,27Ăn đề 30
25-12-1877,13,44,29,26,81,78,56Ăn đề 56
24-12-1836,87,85,94,86,74,21,49Trượt
23-12-1802,16,25,93,97,63,94,71Ăn đề 93
22-12-1846,87,91,92,50,63,89,56Ăn đề 91
21-12-1892,76,47,13,n>,20,40,63Ăn đề n>
20-12-1840,34,53,86,64,02,30,60Ăn đề 02
19-12-1887,63,17,05,75,27,73,57Ăn đề 75
18-12-1858,55,29,51,86,13,96,75Trượt
17-12-1816,82,46,83,99,41,44,19Trượt
16-12-1857,05,93,40,92,26,10,87Ăn 10
15-12-1818,51,79,50,64,41,92,85Ăn đề 50
14-12-1831,42,88,27,11,56,13,57Ăn đề 88
13-12-1817,71,77,51,38,58,04,62Ăn đề 17
12-12-1840,81,17,58,45,07,42,09Ăn đề 40
11-12-1844,29,35,32,28,09,75,47Trượt
09-12-1841,45,91,29,70,48,24,66Ăn đề 41
08-12-1826,93,13,08,24,94,12,98Ăn đề 93
07-12-1857,67,35,22,23,45,74,33Ăn đề 67
06-12-1803,39,54,12,59,27,20,68Ăn đề 54
05-12-1897,60,23,72,55,88,15,82Ăn đề 88
04-12-1871,59,52,47,16,00,02,32Ăn 59
03-12-1883,12,03,76,55,67,40,02Ăn đề 67
02-12-1849,04,01,22,56,76,99,07Ăn 56
01-12-1818,09,46,80,40,75,29,58Ăn đề 29
30-11-1807,71,77,09,91,00,21,89Ăn đề 21
29-11-1878,55,29,24,10,30,11,96Ăn 29
28-11-1840,14,65,77,23,87,41,48Ăn đề 65
27-11-1802,71,20,59,55,57,08,16Ăn đề 16
26-11-1844,79,60,86,94,39,02,33Ăn đề 33
25-11-1835,74,84,77,12,55,80,63Ăn đề 35
24-11-1831,67,64,58,99,63,38,89Trượt
23-11-1869,54,95,82,79,42,04,40Trượt
22-11-1878,65,01,07,73,19,56,49Ăn đề 65
21-11-1815,99,54,77,38,49,72,23Trượt
20-11-1842,13,75,84,22,88,63,37Ăn đề 22
19-11-1828,16,55,53,60,90,45,18Trượt
18-11-1878,16,44,45,32,54,93,74Ăn đề 44
17-11-1848,02,91,82,78,62,58,33Ăn đề 02
16-11-1825,86,29,94,27,59,11,48Ăn đề 48
15-11-1843,59,44,88,60,51,53,73Ăn đề 88
14-11-1841,71,26,72,03,06,10,87Ăn đề 41
13-11-1882,96,57,71,39,53,59,97Ăn đề 59
12-11-1816,50,07,82,20,65,39,70Ăn đề 70
11-11-1810,71,43,27,84,50,74,52Ăn đề 71
10-11-1833,09,35,67,43,84,56,65Ăn đề 84
09-11-1812,62,89,72,91,05,08,84Trượt
08-11-1809,12,62,46,78,13,79,96Ăn đề 79
07-11-1835,37,73,28,11,03,02,88Ăn đề 11
06-11-1813,55,83,37,22,28,95,14Ăn đề 55
05-11-1815,24,21,44,26,52,31,03Ăn đề 24
04-11-1897,43,29,58,13,24,71,44Ăn 44
03-11-1873,68,59,52,26,27,79,32Ăn đề 32
02-11-1829,48,59,30,01,67,36,12Ăn đề 48
01-11-1877,17,04,24,37,67,94,89Ăn đề 89
31-10-1817,15,57,98,60,44,66,21Trượt
30-10-1818,45,37,25,64,67,42,09Ăn đề 18
29-10-1899,01,98,43,35,74,93,61Ăn đề 74
28-10-1839,86,75,33,12,01,85,52Ăn đề 86
27-10-1894,85,97,38,87,91,35,72Ăn đề 94
26-10-1894,34,33,44,19,41,70,53Ăn đề 33
25-10-1838,92,10,35,02,51,32,50Ăn đề 38
24-10-1809,78,18,25,96,03,92,13Ăn đề 03
23-10-1831,21,62,17,19,00,80,09Ăn đề 62
22-10-1868,40,14,58,89,24,82,20Ăn đề 58
21-10-1816,12,64,98,26,38,35,74Trượt
20-10-1882,04,28,78,98,38,19,34Ăn đề 28
19-10-1826,14,99,34,08,64,97,00Ăn đề 14
18-10-1840,80,75,47,83,29,38,61Trượt
17-10-1849,78,27,87,95,16,75,86Ăn đề 16
16-10-1880,04,16,79,68,24,46,82Ăn đề 24
15-10-1833,19,25,28,11,77,89,90Ăn đề 19
14-10-1871,26,89,08,94,36,18,34Trượt
13-10-1895,35,60,46,71,04,45,44Ăn đề 45
12-10-1852,33,65,80,40,34,18,89Ăn đề 18
11-10-1845,64,97,29,89,68,44,05Ăn đề 05
10-10-1843,81,77,37,08,15,07,75Ăn đề 43
09-10-1863,22,13,35,38,85,75,82Ăn đề 35
08-10-1844,22,86,87,32,72,50,63Ăn đề 32
07-10-1841,75,57,73,06,03,48,39Ăn đề 39
06-10-1847,15,82,84,77,38,85,15Ăn đề 15
05-10-1868,26,38,17,77,43,04,60Ăn đề 26
04-10-1898,47,57,64,70,34,48,45Ăn đề 34
03-10-1811,08,62,45,90,31,77,37Ăn đề 37
02-10-1844,57,98,54,70,65,10,34Ăn đề 44
01-10-1865,39,01,21,19,32,69,20Ăn đề 65
30-09-1894,99,24,16,08,95,31,55Ăn đề 55
29-09-1841,54,79,50,62,74,59,29Trượt
28-09-1851,94,19,04,09,96,81,49Trượt
27-09-1874,93,14,69,15,27,72,67Ăn đề 15
26-09-1817,85,80,33,77,28,86,65Trượt
25-09-1821,24,85,84,58,11,15,80Trượt
24-09-1883,30,07,73,52,93,64,74Trượt
23-09-1832,41,30,58,14,34,73,11Trượt
22-09-1876,24,64,85,56,25,33,46Trượt
21-09-1811,71,47,45,67,78,21,82Ăn đề 21
20-09-1831,96,72,48,10,68,00,14Ăn đề 96
19-09-1869,21,67,57,16,85,72,77Ăn đề 77
18-09-1808,69,35,02,93,47,33,30Trượt
17-09-1898,39,44,43,46,32,97,93Ăn 43
16-09-1842,59,55,16,10,63,41,15Ăn đề 63
15-09-1892,79,34,67,77,95,40,30Ăn đề 77
14-09-1855,70,88,67,10,73,72,62Ăn đề 88
13-09-1836,06,47,57,89,30,62,02Ăn đề 62
12-09-1800,05,22,32,89,43,56,49Ăn đề 56
11-09-1801,60,37,40,69,65,09,47Ăn đề 40
10-09-1836,86,45,15,89,58,72,64Ăn đề 45
09-09-1834,89,98,29,82,58,55,35Trượt
08-09-1804,49,18,19,80,58,89,15Ăn đề 15
07-09-1899,77,64,97,81,61,91,53Ăn đề 97
06-09-1813,58,64,36,01,59,93,87Ăn đề 64
05-09-1819,03,79,81,29,67,88,78Ăn đề 88
04-09-1853,08,14,08,71,48,67,60Ăn đề 08
03-09-1857,56,50,74,47,49,18,14Ăn đề 49
02-09-1874,69,81,98,44,38,40,13Ăn đề 40