Chúng tôi đã chốt DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN ngay hôm nay – Cam Kết Chính Xác !

 Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về.

Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 vnđ sẽ nhận được số Dàn đề 6 con Miền Bắc siêu chuẩn ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ.

 Chuyên gia chốt số của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn trong ngày !

Cầu Dàn Đề 6 Con MB.
Giá: 500,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Zing Card. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-07-18
22-07-1864,92,25,19,13,92Ăn đề 92
21-07-1849,48,85,68,02,38Ăn đề 68
20-07-1842,49,79,14,54,37Ăn đề 49
19-07-1817,20,57,05,15,01Ăn đề 17
18-07-1856,02,76,46,69,71Ăn đề 69
17-07-1859,21,46,81,80,16Trượt
16-07-1824,30,62,82,74,71Ăn 71
15-07-1804,40,92,53,62,94Ăn đề 40
14-07-1896,04,28,20,63,57Trượt
13-07-1804,88,34,47,17,31Trượt
12-07-1863,99,48,32,70,29Trượt
11-07-1859,54,90,20,03,88Ăn đề 54
10-07-1857,17,62,51,91,83Ăn đề 57
09-07-1845,49,59,70,20,21Ăn 45
08-07-1801,99,52,02,05,28Ăn đề 99
07-07-1871,53,90,36,86,67Ăn 67
06-07-1814,13,72,44,20,85Ăn đề 14
05-07-1874,65,05,95,94,79Ăn đề 95
04-07-1844,95,76,65,95,45Ăn đề 95
03-07-1837,64,30,59,83,91Ăn đề 30
02-07-1892,76,77,62,87,43Ăn đề 87
01-07-1825,28,07,63,09,64Trượt
30-06-1855,15,42,37,54,89Ăn đề 42
29-06-1826,01,57,54,83,56Ăn đề 83
28-06-1827,68,80,94,02,00Ăn đề 94
27-06-1866,98,33,37,29,39Ăn đề 98
26-06-1878,92,33,47,67,56Ăn đề 92
25-06-1893,63,88,83,61,16Ăn đề 83
24-06-1842,33,59,45,54,25Trượt
23-06-1810,43,99,23,03,96Ăn 96
22-06-1896,71,11,00,50,44Trượt
21-06-1831,43,91,44,05,34Trượt
20-06-1831,15,98,21,06,41Ăn đề 15
19-06-1850,83,04,88,89,21Ăn đề 89
18-06-1853,43,04,44,33,01Ăn đề 33
17-06-1835,73,31,64,39,94Ăn đề 64
16-06-1850,49,52,48,24,99Ăn đề 48
15-06-1824,50,45,06,90,39Ăn 45
14-06-1861,66,07,47,33,97Trượt
13-06-1843,87,41,38,37,51Ăn 37
12-06-1813,42,05,31,98,99Ăn đề 99
11-06-1840,61,84,93,03,54Ăn đề 54
10-06-1897,71,39,25,37,43Trượt
09-06-1838,67,34,88,99,28Ăn đề 99
08-06-1808,09,38,61,37,12Ăn đề 38
07-06-1846,21,40,71,82,79Ăn 82
06-06-1894,38,08,22,75,89Ăn đề 75
05-06-1870,11,55,64,00,79Trượt
04-06-1860,27,53,26,83,45Ăn đề 83
03-06-1897,62,81,00,22,21Ăn đề 00
02-06-1885,26,10,03,45,59Ăn đề 85
01-06-1882,67,58,28,25,00Trượt
31-05-1864,59,49,14,12,58Trượt
30-05-1813,67,63,96,84,58Ăn đề 63
29-05-1837,20,19,15,87,43Trượt
28-05-1877,31,38,30,55,07Ăn đề 38
27-05-1807,37,08,81,79,41Ăn 08
26-05-1852,62,15,73,44,23Ăn đề 73
25-05-1824,60,36,61,13,53Ăn đề 36
24-05-1884,23,03,16,11,93Trượt
23-05-1852,79,44,58,34,23Ăn đề 44
22-05-1882,57,71,30,78,33Ăn đề 30
21-05-1858,26,92,13,93,11Ăn đề 11
20-05-1898,70,78,43,30,00Ăn đề 70
19-05-1856,30,57,39,45,37Ăn đề 45
18-05-1804,18,49,77,40,64Ăn đề 40
17-05-1857,65,74,23,55,35Ăn đề 23
16-05-1898,20,76,40,95,70Ăn đề 70
15-05-1816,06,80,01,15,12Ăn đề 16
14-05-1886,23,88,83,47,45Ăn đề 45
13-05-1802,49,96,52,36,35Ăn đề 36
12-05-1895,64,66,40,81,30Ăn đề 81
11-05-1888,02,08,16,04,03Ăn đề 04
10-05-1809,40,76,92,55,10Ăn 10
09-05-1860,74,72,17,26,00Ăn đề 60
08-05-1876,07,75,39,98,51Ăn đề 76
07-05-1855,69,54,64,33,74Ăn đề 64
06-05-1826,38,40,28,19,75Ăn đề 38
05-05-1807,41,82,56,28,64Ăn đề 82
04-05-1801,71,18,99,95,34Ăn đề 01
03-05-1802,69,16,75,31,58Ăn đề 02
02-05-1801,62,72,12,75,35Trượt
01-05-1861,26,72,56,93,41Ăn đề 56
30-04-1875,41,06,84,74,98Trượt
29-04-1874,45,20,10,94,07Trượt
28-04-1894,04,90,80,13,79Trượt
27-04-1855,53,68,00,01,83Trượt
26-04-1883,19,07,70,80,95Trượt
25-04-1884,07,40,11,80,39Trượt
24-04-1894,15,82,77,96,66Trượt
23-04-1815,36,77,88,29,10Trượt
22-04-1803,30,99,80,87,10Trượt
21-04-1825,00,43,09,10,97Trượt
20-04-1806,22,31,82,03,67Trượt
19-04-1837,71,76,21,65,13Trượt
18-04-1895,43,22,54,40,73Ăn đề 22
17-04-1864,74,94,64,70,79Ăn đề 64
16-04-1870,80,73,46,38,97Ăn đề 46
15-04-1886,75,68,87,97,42Trượt
14-04-1868,70,54,87,85,38Ăn đề 70
13-04-1860,57,70,34,74,01Ăn 01
12-04-1897,18,54,25,37,35Ăn đề 18
11-04-1865,86,45,51,97,12Ăn đề 65
10-04-1888,92,28,13,26,96Ăn đề 88
09-04-1817,35,03,36,28,72Trượt
08-04-1800,76,78,90,32,15Trượt
07-04-1824,96,60,33,68,98Ăn đề 98
06-04-1830,96,09,59,63,67Ăn đề 09
05-04-1817,94,77,94,03,52Ăn đề 94
04-04-1830,22,97,82,59,93Ăn đề 82
03-04-1863,46,24,98,53,17Ăn đề 46
02-04-1826,52,33,53,12,56Ăn đề 12
01-04-1866,90,65,08,11,71Ăn đề 71
31-03-1839,65,26,98,38,92Ăn đề 39
30-03-1800,49,95,00,65,41Ăn đề 00
29-03-1817,38,98,22,68,95Ăn đề 68
28-03-1887,71,15,88,14,40Ăn đề 88
27-03-1867,24,55,41,76,72Ăn đề 67
26-03-1880,58,54,05,23,28Ăn đề 23
25-03-1843,79,92,33,94,48Ăn đề 94
24-03-1893,32,54,45,38,29Ăn đề 45
23-03-1810,13,36,70,29,87Ăn 13
22-03-1859,87,71,19,34,39Ăn đề 39
21-03-1802,92,98,25,85,54Ăn đề 85
20-03-1881,30,99,28,03,00Trượt
19-03-1894,88,01,03,74,44Ăn đề 94
18-03-1867,86,32,38,88,44Ăn đề 38
17-03-1820,44,36,75,87,23Ăn đề 36
16-03-1856,43,47,87,57,79Trượt
15-03-1800,77,69,20,27,16Ăn đề 16
14-03-1863,24,31,54,94,04Ăn đề 54
13-03-1842,97,78,07,21,61Ăn đề 07
12-03-1803,58,77,54,93,17Ăn đề 77
11-03-1845,09,57,93,25,00Trượt
10-03-1887,30,14,25,90,24Ăn 30
09-03-1833,32,23,49,47,09Ăn đề 23
08-03-1896,98,71,29,16,19Ăn đề 98
07-03-1877,83,74,37,35,68Ăn đề 83
06-03-1854,74,81,30,68,56Trượt
05-03-1856,10,28,52,63,65Ăn đề 65
04-03-1880,42,93,78,47,73Ăn đề 73
03-03-1819,79,51,64,86,78Ăn 86
02-03-1880,03,71,12,40,59Ăn đề 80
01-03-1828,81,07,27,43,44Ăn đề 28
28-02-1869,32,92,57,18,36Ăn đề 57
27-02-1845,56,25,86,66,97Ăn đề 66
26-02-1802,39,67,17,89,71Ăn đề 39
25-02-1810,07,75,88,43,01Ăn đề 10
24-02-1808,54,00,21,99,54Ăn đề 54
23-02-1873,54,59,44,67,50Ăn đề 44
22-02-1846,65,66,78,85,75Ăn đề 65
21-02-1896,56,81,72,15,46Trượt
20-02-1828,96,15,25,73,56Ăn đề 28
19-02-1864,15,18,08,08,56Ăn đề 08
14-02-1871,02,53,12,00,34Ăn đề 71
13-02-1803,78,04,89,89,73Ăn đề 89
12-02-1883,34,31,99,20,65Ăn đề 99
11-02-1868,48,65,63,11,25Ăn đề 68
10-02-1854,28,55,35,81,24Ăn đề 81
09-02-1868,30,21,35,89,12Trượt
08-02-1893,99,52,68,75,20Ăn đề 75
07-02-1830,28,00,51,73,25Ăn đề 25
06-02-1840,76,26,74,21,95Ăn đề 95
05-02-1805,19,92,73,30,76Trượt
04-02-1888,43,55,69,27,85Ăn đề 43
03-02-1889,76,27,78,53,04Trượt
02-02-1884,77,83,46,97,73Ăn đề 73
01-02-1864,51,70,85,61,94Ăn đề 51
31-01-1849,78,48,06,86,40Ăn đề 48
30-01-1829,11,00,58,09,92Ăn đề 29
29-01-1827,47,94,93,34,91Ăn đề 47
28-01-1851,95,61,93,28,30Ăn đề 51
27-01-1838,68,14,57,18,85Trượt
26-01-1845,23,42,00,37,93Ăn đề 45
25-01-1813,64,18,54,99,22Trượt
24-01-1895,37,57,82,94,75Ăn đề 57
23-01-1829,61,38,71,01,60Ăn đề 01
22-01-1887,40,82,99,60,08Ăn đề 60
21-01-1801,91,96,19,49,39Ăn đề 39
20-01-1837,42,71,23,94,83Trượt
19-01-1873,21,92,35,11,23Ăn đề 21
18-01-1856,18,62,90,22,26Trượt
17-01-1809,59,68,61,56,71Ăn 09
16-01-1883,45,69,87,32,67Trượt
15-01-1826,56,47,81,98,06Ăn đề 98
14-01-1886,21,97,05,93,77Ăn đề 21
13-01-1864,73,34,36,32,70Ăn 64
12-01-1891,97,94,23,31,08Trượt
11-01-1879,99,64,74,49,61Ăn đề 49
10-01-1842,98,52,74,64,15Trượt
09-01-1826,15,34,72,62,19Ăn đề 62
08-01-1859,49,35,08,38,99Ăn đề 08
07-01-1824,77,27,57,57,33Ăn đề 57
06-01-1814,00,72,27,54,89Ăn đề 89
05-01-1817,04,97,05,68,69Ăn 05
04-01-1831,04,92,68,52,37Trượt
03-01-1854,58,00,81,90,17Ăn đề 17
02-01-1891,83,29,22,64,87Trượt
01-01-1836,62,93,91,32,62Ăn đề 62