Chúng tôi đã chốt DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN ngay hôm nay – Cam Kết Chính Xác !

 Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về.

Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 vnđ sẽ nhận được số Dàn đề 6 con Miền Bắc siêu chuẩn ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ.

 Chuyên gia chốt số của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn trong ngày !

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
13-12-18
12-12-1840,24,64,54,66,76Ăn đề 40
11-12-1803,91,50,89,23,98Ăn đề 91
09-12-1822,55,47,41,61,24Ăn đề 41
08-12-1804,90,73,59,97,93Ăn đề 93
07-12-1867,30,49,78,72,77Ăn đề 67
06-12-1819,59,66,60,51,14Trượt
05-12-1857,83,27,64,88,05Ăn đề 88
04-12-1893,59,76,59,70,21Ăn đề 59
03-12-1821,67,99,14,20,08Ăn đề 67
02-12-1823,02,10,68,83,90Trượt
01-12-1877,91,92,82,29,00Ăn đề 29
30-11-1886,76,64,16,69,21Ăn đề 21
29-11-1860,26,96,89,29,61Ăn đề 29
28-11-1886,44,79,38,65,69Ăn đề 65
27-11-1808,16,94,12,26,74Ăn đề 16
26-11-1874,14,33,97,63,64Ăn đề 33
25-11-1826,61,98,55,35,92Ăn đề 35
24-11-1898,39,38,94,37,61Trượt
23-11-1811,76,80,42,48,64Trượt
22-11-1865,62,56,22,21,68Ăn đề 65
21-11-1821,96,59,01,23,95Ăn đề 21
20-11-1828,35,26,82,22,51Ăn đề 22
19-11-1887,01,31,06,24,41Ăn đề 01
18-11-1807,92,44,88,46,82Ăn đề 44
17-11-1848,86,62,58,02,45Ăn đề 02
16-11-1878,09,90,48,83,20Ăn đề 48
15-11-1821,88,82,10,37,25Ăn đề 88
14-11-1863,23,41,91,84,52Ăn đề 41
13-11-1856,69,78,59,77,33Ăn đề 59
12-11-1803,68,82,30,70,55Ăn đề 70
11-11-1871,56,10,31,08,79Ăn đề 71
10-11-1863,84,48,22,09,74Ăn đề 84
09-11-1808,44,30,69,35,82Ăn đề 69
08-11-1837,70,20,47,79,83Ăn đề 79
07-11-1869,31,98,77,76,46Trượt
06-11-1859,13,87,55,75,76Ăn đề 55
05-11-1824,04,57,33,88,75Ăn đề 24
04-11-1863,17,95,97,44,70Ăn đề 44
03-11-1831,32,26,00,65,89Ăn đề 32
02-11-1874,71,48,94,22,54Ăn đề 48
01-11-1881,70,74,43,01,08Trượt
31-10-1884,14,33,13,05,25Trượt
30-10-1873,30,18,49,55,83Ăn đề 18
29-10-1813,00,82,25,12,74Ăn đề 74
28-10-1874,32,85,13,86,41Ăn đề 86
27-10-1836,79,91,16,94,03Ăn đề 94
26-10-1813,60,33,16,75,91Ăn đề 33
25-10-1897,99,17,02,79,33Trượt
24-10-1823,05,03,09,01,21Ăn đề 03
23-10-1863,42,20,70,62,17Ăn đề 62
22-10-1889,95,51,15,49,96Trượt
21-10-1805,55,48,46,20,60Trượt
20-10-1828,17,28,40,32,12Ăn đề 28
19-10-1806,38,71,80,20,14Ăn đề 14
18-10-1819,50,63,49,45,62Ăn 50
17-10-1877,99,27,91,38,84Trượt
16-10-1898,86,21,17,74,24Ăn đề 24
15-10-1811,79,19,96,76,40Ăn đề 19
14-10-1805,18,39,87,28,88Ăn đề 28
13-10-1854,40,46,65,81,73Trượt
12-10-1803,36,18,11,20,94Ăn đề 18
11-10-1870,00,63,58,05,26Ăn đề 05
10-10-1857,43,69,14,56,58Ăn đề 43
09-10-1837,35,88,05,53,29Ăn đề 35
08-10-1805,64,49,08,32,04Ăn đề 32
07-10-1826,39,51,94,48,88Ăn đề 39
06-10-1829,09,42,07,15,24Ăn đề 15
05-10-1817,14,05,26,22,33Ăn đề 26
04-10-1822,30,45,91,23,34Ăn đề 34
03-10-1801,73,40,94,37,05Ăn đề 37
02-10-1861,69,51,62,44,46Ăn đề 44
01-10-1859,77,39,65,00,74Ăn 65
30-09-1887,80,34,81,00,55Ăn đề 55
29-09-1816,40,01,19,26,94Trượt
28-09-1856,50,61,38,44,79Ăn 56
27-09-1893,78,15,05,28,57Ăn đề 15
26-09-1815,02,45,10,22,28Ăn đề 22
25-09-1830,19,54,58,46,24Ăn đề 54
24-09-1836,42,05,19,75,69Ăn đề 69
23-09-1862,81,09,19,53,97Ăn đề 62
22-09-1882,07,48,78,31,13Ăn đề 78
21-09-1890,19,03,22,99,21Ăn đề 21
20-09-1894,97,89,03,71,23Trượt
19-09-1876,81,57,29,23,25Trượt
18-09-1861,83,95,19,20,03Ăn đề 20
17-09-1889,43,38,96,32,01Ăn đề 43
16-09-1860,63,34,47,56,16Ăn đề 63
15-09-1885,53,34,08,05,76Trượt
14-09-1838,83,76,85,50,88Ăn đề 88
13-09-1862,86,76,72,15,55Ăn đề 62
12-09-1850,32,71,56,19,11Ăn 56
11-09-1840,57,04,33,17,83Ăn đề 40
10-09-1828,86,74,45,43,33Ăn 45
09-09-1886,27,53,95,29,99Ăn đề 53
08-09-1893,16,15,67,08,84Ăn đề 15
07-09-1851,41,15,33,97,56Ăn đề 97
06-09-1864,94,57,47,97,40Ăn đề 64
05-09-1815,75,16,48,88,52Ăn đề 88
04-09-1808,38,43,78,21,96Ăn đề 08
03-09-1841,40,64,80,96,49Ăn đề 49
02-09-1840,94,30,14,87,85Ăn đề 40
01-09-1848,19,93,41,35,22Ăn 19
31-08-1887,14,23,30,67,38Ăn đề 67
30-08-1875,60,07,32,68,50Ăn đề 60
29-08-1829,74,40,79,92,87Ăn đề 87
28-08-1814,11,46,79,58,47Trượt
27-08-1809,87,08,96,33,89Ăn đề 87
26-08-1835,86,54,82,72,90Trượt
25-08-1867,46,86,60,81,83Ăn đề 60
24-08-1885,17,78,75,83,98Ăn đề 17
23-08-1862,22,35,77,88,66Ăn đề 35
22-08-1865,66,57,73,95,16Ăn đề 73
21-08-1808,57,34,56,67,41Ăn đề 56
20-08-1869,57,54,81,35,22Ăn đề 57
19-08-1866,74,27,87,19,22Ăn đề 19
18-08-1866,53,37,18,77,43Ăn đề 77
17-08-1811,30,90,58,14,63Trượt
16-08-1845,15,87,89,65,29Ăn đề 87
15-08-1836,32,89,15,71,93Trượt
14-08-1875,86,81,18,73,95Ăn đề 86
13-08-1830,54,70,49,84,62Ăn đề 49
12-08-1875,88,76,50,77,57Ăn đề 77
11-08-1844,60,64,95,77,60Ăn đề 60
10-08-1854,30,60,53,40,04Trượt
09-08-1861,09,26,76,17,36Ăn đề 17
08-08-1807,10,29,11,38,21Ăn đề 29
07-08-1811,31,65,23,62,22Ăn đề 23
06-08-1811,85,12,34,14,47Ăn đề 14
05-08-1862,04,78,38,44,88Ăn đề 38
04-08-1856,29,24,36,06,35Ăn đề 24
03-08-1854,32,94,46,26,03Trượt
02-08-1880,05,89,39,41,38Ăn đề 38
01-08-1863,97,28,36,07,70Ăn đề 28
31-07-1882,61,34,32,20,36Ăn đề 36
30-07-1872,76,51,81,45,73Ăn 72
29-07-1829,08,92,69,11,39Ăn đề 92
28-07-1833,29,33,87,78,51Ăn đề 33
27-07-1803,31,71,18,98,23Ăn đề 31
26-07-1818,03,23,08,56,68Ăn đề 56
25-07-1841,80,03,53,52,45Ăn đề 41
24-07-1851,17,70,93,84,44Ăn đề 70
23-07-1876,40,19,86,78,64Ăn đề 86
22-07-1864,92,25,19,13,92Ăn đề 92
21-07-1849,48,85,68,02,38Ăn đề 68
20-07-1842,49,79,14,54,37Ăn đề 49
19-07-1817,20,57,05,15,01Ăn đề 17
18-07-1856,02,76,46,69,71Ăn đề 69
17-07-1859,21,46,81,80,16Trượt
16-07-1824,30,62,82,74,71Ăn 71
15-07-1804,40,92,53,62,94Ăn đề 40
14-07-1896,04,28,20,63,57Trượt
13-07-1804,88,34,47,17,31Trượt
12-07-1863,99,48,32,70,29Trượt
11-07-1859,54,90,20,03,88Ăn đề 54
10-07-1857,17,62,51,91,83Ăn đề 57
09-07-1845,49,59,70,20,21Ăn 45
08-07-1801,99,52,02,05,28Ăn đề 99
07-07-1871,53,90,36,86,67Ăn 67
06-07-1814,13,72,44,20,85Ăn đề 14
05-07-1874,65,05,95,94,79Ăn đề 95
04-07-1844,95,76,65,95,45Ăn đề 95
03-07-1837,64,30,59,83,91Ăn đề 30
02-07-1892,76,77,62,87,43Ăn đề 87
01-07-1825,28,07,63,09,64Trượt
30-06-1855,15,42,37,54,89Ăn đề 42
29-06-1826,01,57,54,83,56Ăn đề 83
28-06-1827,68,80,94,02,00Ăn đề 94
27-06-1866,98,33,37,29,39Ăn đề 98
26-06-1878,92,33,47,67,56Ăn đề 92
25-06-1893,63,88,83,61,16Ăn đề 83
24-06-1842,33,59,45,54,25Trượt
23-06-1810,43,99,23,03,96Ăn 96
22-06-1896,71,11,00,50,44Trượt
21-06-1831,43,91,44,05,34Trượt
20-06-1831,15,98,21,06,41Ăn đề 15
19-06-1850,83,04,88,89,21Ăn đề 89
18-06-1853,43,04,44,33,01Ăn đề 33
17-06-1835,73,31,64,39,94Ăn đề 64
16-06-1850,49,52,48,24,99Ăn đề 48
15-06-1824,50,45,06,90,39Ăn 45
14-06-1861,66,07,47,33,97Trượt
13-06-1843,87,41,38,37,51Ăn 37
12-06-1813,42,05,31,98,99Ăn đề 99
11-06-1840,61,84,93,03,54Ăn đề 54
10-06-1897,71,39,25,37,43Trượt
09-06-1838,67,34,88,99,28Ăn đề 99
08-06-1808,09,38,61,37,12Ăn đề 38
07-06-1846,21,40,71,82,79Ăn 82
06-06-1894,38,08,22,75,89Ăn đề 75
05-06-1870,11,55,64,00,79Trượt
04-06-1860,27,53,26,83,45Ăn đề 83
03-06-1897,62,81,00,22,21Ăn đề 00
02-06-1885,26,10,03,45,59Ăn đề 85
01-06-1882,67,58,28,25,00Trượt
31-05-1864,59,49,14,12,58Trượt
30-05-1813,67,63,96,84,58Ăn đề 63
29-05-1837,20,19,15,87,43Trượt
28-05-1877,31,38,30,55,07Ăn đề 38
27-05-1807,37,08,81,79,41Ăn 08
26-05-1852,62,15,73,44,23Ăn đề 73