Chúng tôi đã chốt DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN ngay hôm nay – Cam Kết Chính Xác !

 Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về.

Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 vnđ sẽ nhận được số Dàn đề 6 con Miền Bắc siêu chuẩn ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ.

 Chuyên gia chốt số của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn trong ngày !

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-2099,32,78,28,74,35Trượt
30-03-2013,04,02,19,65,24Ăn đề 02
29-03-2072,59,43,82,18,14Ăn đề 14
28-03-2011,59,84,12,35,56Ăn đề 59
27-03-2086,28,71,52,61,55Ăn đề 55
26-03-2024,35,87,91,99,52Ăn đề 35
25-03-2001,96,98,75,57,43Ăn đề 96
24-03-2098,39,28,57,78,51Ăn đề 78
23-03-2088,36,16,00,29,23Ăn đề 23
22-03-2036,03,76,40,24,54Ăn đề 24
21-03-2002,59,67,34,95,21Ăn đề 21
20-03-2001,22,72,36,33,45Ăn đề 36
19-03-2053,45,28,74,15,74Ăn đề 74
18-03-2062,06,89,95,76,55Ăn 89
17-03-2041,69,67,29,12,39Ăn đề 67
16-03-2072,74,58,49,09,70Trượt
15-03-2001,17,82,43,88,07Ăn đề 01
14-03-2015,55,33,22,89,23Ăn đề 15
13-03-2057,17,48,96,18,68Ăn đề 18
12-03-2045,20,39,65,01,51Ăn đề 51
11-03-2024,26,32,61,19,04Ăn đề 24
10-03-2061,78,71,83,49,75Ăn đề 49
09-03-2025,32,59,82,46,36Trượt
08-03-2011,66,88,25,98,07Trượt
07-03-2098,62,49,71,91,68Ăn đề 68
06-03-2000,92,35,56,54,32Ăn đề 54
05-03-2099,06,29,36,91,92Ăn đề 91
04-03-2067,25,08,19,23,16Ăn đề 23
03-03-2087,31,23,18,12,22Ăn đề 23
02-03-2080,30,04,12,87,21Ăn đề 87
01-03-2073,91,04,72,62,67Trượt
29-02-2076,78,22,05,37,51Ăn đề 05
28-02-2029,82,74,65,56,93Ăn đề 82
27-02-2009,50,04,08,25,37Trượt
26-02-2073,06,46,87,97,19Ăn đề 46
25-02-2036,12,64,07,16,90Trượt
24-02-2054,72,82,15,27,14Trượt
23-02-2027,30,92,94,44,51Ăn đề 44
22-02-2047,30,36,56,22,32Ăn đề 47
21-02-2003,10,00,18,63,71Trượt
20-02-2038,82,04,61,00,77Ăn đề 04
19-02-2022,20,46,70,08,98Ăn đề 98
18-02-2001,16,89,66,64,27Ăn đề 16
17-02-2007,40,29,17,83,12Ăn đề 17
16-02-2011,13,02,98,16,76Ăn đề 76
15-02-2068,75,17,40,71,31Ăn đề 17
14-02-2078,81,42,67,15,98Trượt
13-02-2009,86,78,08,99,75Trượt
12-02-2043,66,47,49,83,71Ăn đề 47
11-02-2068,38,49,18,40,04Trượt
10-02-2043,34,45,27,56,89Ăn đề 45
09-02-2030,47,16,22,56,08Ăn đề 47
08-02-2046,34,91,35,79,27Ăn đề 91
07-02-2069,07,25,14,00,73Ăn đề 73
06-02-2081,44,66,75,38,99Ăn đề 75
05-02-2019,15,43,15,34,77Ăn đề 15
04-02-2041,33,69,28,89,10Ăn đề 10
03-02-2070,74,09,95,07,14Ăn 07
02-02-2028,67,08,61,34,09Ăn 34
01-02-2030,30,11,01,25,99Ăn đề 30
31-01-2076,30,15,80,85,83Ăn đề 15
30-01-2056,47,54,66,37,68Trượt
29-01-2051,72,89,21,95,76Ăn đề 89
28-01-2026,40,53,32,54,09Ăn 40
23-01-2069,75,42,40,58,09Ăn đề 75
22-01-2057,39,49,04,77,24Ăn đề 49
21-01-2050,00,38,86,97,71Ăn đề 97
20-01-2006,04,75,86,42,50Ăn đề 50
19-01-2065,21,53,16,22,39Ăn 21
18-01-2027,32,72,84,22,06Ăn đề 06
17-01-2090,71,14,41,79,97Ăn đề 71
16-01-2042,97,30,75,31,67Trượt
15-01-2047,52,81,35,10,03Ăn đề 10
14-01-2080,29,83,69,22,39Trượt
13-01-2016,48,99,65,44,75Ăn đề 44
12-01-2080,36,07,75,49,05Ăn đề 80
11-01-2004,51,63,58,76,48Ăn đề 58
10-01-2015,82,55,52,57,96Ăn 96
09-01-2074,39,20,07,87,99Ăn 74
08-01-2004,25,84,57,36,86Ăn đề 04
07-01-2018,28,05,83,39,79Trượt
06-01-2035,13,01,04,33,69Trượt
05-01-2045,23,62,78,40,50Trượt
04-01-2049,65,74,23,45,92Ăn đề 49
03-01-2093,65,70,43,98,27Ăn 43
02-01-2030,76,04,98,39,50Ăn 04
01-01-2099,53,23,05,29,43Ăn đề 05
31-12-1925,32,08,35,05,81Ăn đề 08
30-12-1967,91,82,88,21,86Ăn đề 88
29-12-1903,09,01,27,45,49Ăn đề 01
28-12-1946,28,73,15,30,25Trượt
27-12-1999,38,77,05,97,56Ăn 77
26-12-1939,85,84,54,52,31Ăn 39
25-12-1984,11,81,97,41,05Ăn đề 81
24-12-1993,53,01,26,71,55Ăn đề 26
23-12-1914,34,92,24,61,18Ăn đề 24
22-12-1937,61,86,42,28,07Ăn đề 42
21-12-1958,48,44,24,88,63Ăn đề 48
20-12-1901,04,76,97,95,40Trượt
19-12-1972,79,89,01,10,81Ăn đề 81
18-12-1909,86,24,64,18,49Ăn đề 49
17-12-1907,10,13,22,56,46Ăn đề 22
16-12-1968,18,79,03,95,48Ăn đề 68
15-12-1906,74,16,29,80,47Ăn đề 06
14-12-1964,94,91,42,41,71Ăn đề 94
13-12-1957,76,62,61,48,09Ăn đề 76
12-12-1947,07,78,52,09,82Ăn đề 47
11-12-1970,41,13,73,93,58Trượt
10-12-1941,64,66,02,16,33Ăn đề 33
09-12-1939,23,15,70,05,76Ăn đề 76
08-12-1993,49,20,96,74,55Trượt
07-12-1969,47,73,72,92,78Trượt
06-12-1904,05,57,07,59,44Trượt
05-12-1938,50,27,79,86,85Trượt
04-12-1928,78,84,63,19,14Ăn đề 19
03-12-1940,75,62,05,91,97Ăn đề 97
02-12-1991,31,75,10,97,88Ăn đề 97
01-12-1945,22,87,43,74,78Ăn đề 87
30-11-1965,90,96,38,60,37Ăn đề 96
29-11-1983,56,13,16,03,09Ăn đề 03
28-11-1958,32,64,19,29,47Ăn đề 32
27-11-1984,36,27,67,57,91Ăn đề 57
26-11-1931,68,32,72,24,70Ăn đề 31
25-11-1988,08,68,95,02,89Ăn đề 68
24-11-1960,91,80,90,42,35Ăn đề 42
23-11-1969,79,73,87,36,59Ăn đề 36
22-11-1955,92,09,87,14,78Ăn 78
21-11-1967,15,56,99,69,50Ăn đề 15
20-11-1920,95,13,72,51,99Ăn đề 51
19-11-1932,13,95,63,40,29Trượt
18-11-1979,67,54,70,33,48Trượt
17-11-1954,02,97,80,24,58Trượt
16-11-1956,22,21,96,99,66Trượt
15-11-1912,21,49,46,07,73Trượt
14-11-1958,35,73,69,00,32Ăn đề 58
13-11-1984,63,39,25,65,18Ăn đề 18
12-11-1976,51,44,34,21,97Ăn đề 44
11-11-1902,89,16,50,23,99Ăn đề 16
10-11-1966,56,82,51,01,39Trượt
09-11-1931,10,02,21,60,42Ăn 02
08-11-1911,13,34,71,74,97Trượt
07-11-1967,03,65,40,24,37Ăn đề 24
06-11-1969,81,94,87,57,85Ăn đề 81
05-11-1979,63,90,46,45,57Ăn đề 90
04-11-1917,63,27,43,02,60Ăn đề 43
03-11-1987,53,11,72,40,12Ăn 11
02-11-1994,30,03,13,75,29Ăn đề 94
01-11-1983,68,47,21,06,42Ăn đề 68
31-10-1912,97,62,74,99,56Ăn đề 62
30-10-1902,83,86,72,98,43Ăn đề 98
29-10-1983,67,42,82,88,32Ăn đề 42
28-10-1921,12,00,39,58,54Ăn đề 39
27-10-1916,89,45,72,36,79Ăn đề 16
26-10-1951,66,91,17,94,86Trượt
25-10-1900,39,97,53,84,41Ăn đề 84
24-10-1901,73,74,50,39,17Ăn đề 74
23-10-1918,94,19,78,70,53Ăn đề 53
22-10-1937,74,13,18,32,54Ăn đề 37
21-10-1967,49,12,71,74,18Ăn đề 74
20-10-1976,88,03,06,86,87Trượt
19-10-1956,62,39,28,98,47Ăn đề 98
18-10-1918,85,80,25,69,97Ăn đề 97
17-10-1944,31,59,89,15,61Ăn đề 61
16-10-1954,41,03,77,07,34Ăn đề 41
15-10-1930,12,76,17,71,90Ăn đề 30
14-10-1919,17,04,69,32,79Trượt
13-10-1946,48,15,76,02,26Ăn đề 48
12-10-1981,27,09,91,56,69Ăn đề 09
11-10-1991,68,26,87,93,64Ăn đề 68
10-10-1919,05,90,30,46,70Ăn đề 46
09-10-1957,41,99,84,29,85Ăn đề 84
08-10-1932,01,65,66,69,04Ăn đề 01
07-10-1927,78,32,00,29,30Ăn đề 00
06-10-1980,89,83,61,94,49Trượt
05-10-1907,71,53,39,60,78Trượt
04-10-1964,14,28,34,86,51Ăn đề 51
03-10-1957,27,04,93,75,22Ăn đề 27
02-10-1905,26,25,44,65,11Trượt
01-10-1911,85,21,15,32,10Ăn đề 15
30-09-1977,00,39,64,57,01Ăn đề 64
29-09-1966,49,33,95,24,96Ăn đề 24
28-09-1916,66,31,41,40,43Ăn 16
27-09-1955,01,78,34,53,24Ăn 78
26-09-1987,17,28,79,93,57Ăn đề 57
25-09-1988,59,22,29,52,77Ăn đề 59
24-09-1930,24,97,51,10,23Ăn đề 24
23-09-1915,29,34,70,19,48Ăn đề 29
22-09-1938,85,29,08,46,74Ăn đề 74
21-09-1929,99,73,37,78,28Ăn đề 78
20-09-1976,23,26,69,76,19Ăn đề 76
19-09-1925,00,84,16,43,50Trượt
18-09-1949,01,46,68,77,11Ăn đề 46
17-09-1983,92,73,03,34,68Trượt
16-09-1930,53,23,54,26,20Trượt
15-09-1991,16,42,66,93,13Trượt
14-09-1925,79,88,43,61,30Ăn đề 43
13-09-1918,87,58,49,69,04Trượt
12-09-1917,28,17,79,43,51Ăn đề 17
11-09-1933,66,41,84,27,50Ăn đề 41
10-09-1906,40,90,02,54,46Trượt