Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Cam kết số chuẩn nhất của web.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
14-12-19
14-12-19Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 48
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
13-12-19Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 31
Ninh Thuận: Trúng
12-12-19Bình Định: 72,
Quảng Trị: 89,
Quảng Bình: 31
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-12-19Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 37
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
10-12-19Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 35
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
09-12-19TT Huế: 42,
Phú Yên: 65
Trượt
08-12-19Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 00
Kon Tum: Trúng
07-12-19Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 24
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
06-12-19Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 08
Trượt
05-12-19Bình Định: 15,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 93
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
04-12-19Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 46
Đà Nẵng: Trúng
03-12-19Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 82
Trượt
02-12-19TT Huế: 82,
Phú Yên: 91
Trượt
01-12-19Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 12
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-11-19Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 13,
Đắc Nông: 30
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
29-11-19Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 27
Gia Lai: Trúng
28-11-19Bình Định: 78,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 19
Quảng Bình: Trúng
27-11-19Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 33
Khánh Hòa: Trúng
26-11-19Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 84
Đắc Lắc: Trúng
25-11-19TT Huế: 25,
Phú Yên: 46
TT Huế: Trúng
24-11-19Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 12
Khánh Hòa: Trúng
23-11-19Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 12
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
22-11-19Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 85
Ninh Thuận: Trúng
21-11-19Bình Định: 37,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 50
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
20-11-19Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 66
Trượt
19-11-19Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 73
Quảng Nam: Trúng
18-11-19TT Huế: 48,
Phú Yên: 54
Trượt
17-11-19Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 05
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
16-11-19Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 09,
Đắc Nông: 33
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
15-11-19Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 52
Gia Lai: Trúng
14-11-19Bình Định: 48,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 75
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
13-11-19Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 29
Đà Nẵng: Trúng
12-11-19Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 09
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
11-11-19TT Huế: 28,
Phú Yên: 30
Trượt
10-11-19Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 82
Khánh Hòa: Trúng
09-11-19Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 97
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
08-11-19Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 82
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
07-11-19Bình Định: 84,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 45
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
06-11-19Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 79
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
05-11-19Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 53
Quảng Nam: Trúng
04-11-19TT Huế: 42,
Phú Yên: 89
Trượt
03-11-19Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 09
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
02-11-19Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 98
Đà Nẵng: Trúng
01-11-19Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 20
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
31-10-19Bình Định: 38,
Quảng Trị: 44,
Quảng Bình: 52
Bình Định: Trúng
30-10-19Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 77
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
29-10-19Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 08
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
28-10-19TT Huế: 22,
Phú Yên: 90
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
27-10-19Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 39
Trượt
26-10-19Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 42
Quảng Ngãi: Trúng
25-10-19Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 76
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
24-10-19Bình Định: 75,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 22
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-10-19Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 86
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
22-10-19Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 41
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
21-10-19TT Huế: 81,
Phú Yên: 31
Phú Yên: Trúng
20-10-19Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 20
Trượt
19-10-19Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 33
Đà Nẵng: Trúng
18-10-19Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 92
Ninh Thuận: Trúng
17-10-19Bình Định: 34,
Quảng Trị: 17,
Quảng Bình: 80
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
16-10-19Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 60
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-10-19Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 21
Quảng Nam: Trúng
14-10-19TT Huế: 28,
Phú Yên: 77
Phú Yên: Trúng
13-10-19Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 30
Kon Tum: Trúng
12-10-19Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 69
Trượt
11-10-19Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 07
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
10-10-19Bình Định: 22,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 98
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
09-10-19Đà Nẵng: 09,
Khánh Hòa: 99
Khánh Hòa: Trúng
08-10-19Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 39
Đắc Lắc: Trúng
07-10-19TT Huế: 74,
Phú Yên: 46
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
06-10-19Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 14
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
05-10-19Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 13
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
04-10-19Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 53
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
03-10-19Bình Định: 52,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 43
Quảng Trị: Trúng
02-10-19Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 46
Đà Nẵng: Trúng
01-10-19Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 60
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
30-09-19TT Huế: 81,
Phú Yên: 24
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
29-09-19Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 50
Trượt
28-09-19Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 62,
Đắc Nông: 42
Đà Nẵng: Trúng
27-09-19Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 32
Ninh Thuận: Trúng
26-09-19Bình Định: 75,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 19
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
25-09-19Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 12
Khánh Hòa: Trúng
24-09-19Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 58
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
23-09-19TT Huế: 03,
Phú Yên: 03
TT Huế: Trúng
22-09-19Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 69
Khánh Hòa: Trúng
21-09-19Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 30
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
20-09-19Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 27
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
19-09-19Bình Định: 62,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 22
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng