Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Cam kết số chuẩn nhất của web.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
11-07-20
10-07-20Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 76
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
09-07-20Bình Định: 05,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 46
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
08-07-20Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 56
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-07-20Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 95
Đắc Lắc: Trúng
06-07-20TT Huế: 39,
Phú Yên: 61
Trượt
05-07-20Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 31
Khánh Hòa: Trúng
04-07-20Đà Nẵng: 21,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 80
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-07-20Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 05
Trượt
02-07-20Bình Định: 34,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 64
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
01-07-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 07
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-06-20Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 36
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
29-06-20TT Huế: 85,
Phú Yên: 44
TT Huế: Trúng
28-06-20Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 52
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
27-06-20Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 04
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
26-06-20Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 44
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
25-06-20Bình Định: 62,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 79
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
24-06-20Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 06
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-06-20Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 96
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
22-06-20TT Huế: 29,
Phú Yên: 25
Trượt
21-06-20Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 29
Khánh Hòa: Trúng
20-06-20Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 34
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
19-06-20Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 67
Gia Lai: Trúng
18-06-20Bình Định: 49,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 76
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
17-06-20Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 01
Đà Nẵng: Trúng
16-06-20Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 45
Quảng Nam: Trúng
15-06-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 28
TT Huế: Trúng
14-06-20Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 34
Kon Tum: Trúng
13-06-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 90
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
12-06-20Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 39
Gia Lai: Trúng
11-06-20Bình Định: 51,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 62
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
10-06-20Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 89
Khánh Hòa: Trúng
09-06-20Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 66
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
08-06-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 41
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
07-06-20Kon Tum: 55,
Khánh Hòa: 74
Khánh Hòa: Trúng
06-06-20Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 31
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
05-06-20Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 50
Trượt
04-06-20Bình Định: 35,
Quảng Trị: 20,
Quảng Bình: 42
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
03-06-20Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 17
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
02-06-20Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 69
Quảng Nam: Trúng
01-06-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 22
Phú Yên: Trúng
31-05-20Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 98
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-05-20Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 97
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
29-05-20Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 49
Ninh Thuận: Trúng
28-05-20Bình Định: 19,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 31
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
27-05-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 07
Đà Nẵng: Trúng
26-05-20Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 98
Quảng Nam: Trúng
25-05-20TT Huế: 93,
Phú Yên: 46
Phú Yên: Trúng
24-05-20Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 50
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-05-20Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 15
Đắc Nông: Trúng
22-05-20Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 23
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
21-05-20Bình Định: 48,
Quảng Trị: 70,
Quảng Bình: 78
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
20-05-20Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 68
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-05-20Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 73
Đắc Lắc: Trúng
18-05-20TT Huế: 82,
Phú Yên: 44
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
17-05-20Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 29
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
16-05-20Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 70
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
15-05-20Gia Lai: 35,
Ninh Thuận: 14
Gia Lai: Trúng
14-05-20Bình Định: 49,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 56
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
13-05-20Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 41
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-05-20Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 93
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
11-05-20TT Huế: 50,
Phú Yên: 50
TT Huế: Trúng
10-05-20Kon Tum: 16,
Khánh Hòa: 93
Kon Tum: Trúng
09-05-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 12
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
08-05-20Gia Lai: 66,
Ninh Thuận: 21
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
07-05-20Bình Định: 19,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 24
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
06-05-20Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 45
Đà Nẵng: Trúng
05-05-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 73
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
04-05-20TT Huế: 91,
Phú Yên: 45
Phú Yên: Trúng
03-05-20Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 18
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
02-05-20Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 11
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
01-05-20Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 33
Trượt
30-04-20Bình Định: 32,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 82
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
29-04-20Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 79
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-04-20Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 35
Quảng Nam: Trúng
27-04-20TT Huế: 57,
Phú Yên: 81
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
26-04-20Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 52
Kon Tum: Trúng
25-04-20Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 45,
Đắc Nông: 12
Trượt
31-03-20Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 27
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
30-03-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 66
TT Huế: Trúng
29-03-20Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 11
Kon Tum: Trúng
28-03-20Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 36
Đà Nẵng: Trúng
27-03-20Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 66
Ninh Thuận: Trúng
26-03-20Bình Định: 20,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 91
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
25-03-20Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 96
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
24-03-20Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 12
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
23-03-20TT Huế: 19,
Phú Yên: 38
TT Huế: Trúng
22-03-20Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 45
Kon Tum: Trúng
21-03-20Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 08
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng