Bao lô Miền Trung siêu chuẩn

 Lô Bạch Thủ là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 6h00 đến 17h00

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel,Mobi,Vina.

Cầu Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp.
Giá: 600,000đ.
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-03-18
17-03-18Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 76
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
220
16-03-18Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
222
15-03-18Bình Định: 46,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 40
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
268
14-03-18Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
125
13-03-18Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
295
12-03-18TT Huế: 63,
Phú Yên: 05
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
264
11-03-18Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
115
10-03-18Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
270
09-03-18Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
166
08-03-18Bình Định: 66,
Quảng Trị: 92,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
258
07-03-18Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 43
Trúng Đà Nẵng152
06-03-18Đắc Lắc: 65,
Quảng Nam: 33
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
291
05-03-18TT Huế: 93,
Phú Yên: 48
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
206
04-03-18Kon Tum: 58,
Khánh Hòa: 02
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
182
03-03-18Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 57,
Đà Nẵng: 91
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng
374
02-03-18Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
109
01-03-18Bình Định: 89,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 04
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
174
28-02-18Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 33
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
94
27-02-18Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 91
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
220
26-02-18TT Huế: 86,
Phú Yên: 23
Trúng TT Huế304
25-02-18Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 57
Trúng Kon Tum272
24-02-18Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
156
23-02-18Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 84
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
126
22-02-18Bình Định: 41,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
46
21-02-18Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
152
20-02-18Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
112
14-02-18Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 72
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
201
13-02-18Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
171
12-02-18TT Huế: 90,
Phú Yên: 34
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
224
11-02-18Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 78
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
211
10-02-18Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
264
09-02-18Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 10
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
233
08-02-18Bình Định: 27,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 96
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
226
07-02-18Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
200
06-02-18Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
162
05-02-18TT Huế: 58,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
104
04-02-18Kon Tum: 02,
Khánh Hòa: 93
Trúng Khánh Hòa272
03-02-18Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
122
02-02-18Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 45
Trượt100
01-02-18Bình Định: 67,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
329
31-01-18Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 12
Trúng Đà Nẵng339
30-01-18Đắc Lắc: 11,
Quảng Nam: 29
Trúng Đắc Lắc342
29-01-18TT Huế: 44,
Phú Yên: 78
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
348
28-01-18Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 58
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
337
27-01-18Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
332
26-01-18Gia Lai: 53,
Ninh Thuận: 01
Trúng Ninh Thuận363
25-01-18Bình Định: 60,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 53
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
340
24-01-18Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 43
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
325
23-01-18Đắc Lắc: 84,
Quảng Nam: 47
Trúng Đắc Lắc339
22-01-18TT Huế: 37,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
329
21-01-18Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 38
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
353
20-01-18Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
330
19-01-18Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 51
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
320
18-01-18Bình Định: 49,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
356
17-01-18Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
359
16-01-18Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 68
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
338
15-01-18TT Huế: 19,
Phú Yên: 78
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
341
14-01-18Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 55
Trúng Khánh Hòa335
13-01-18Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 24,
Đắc Nông: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
374
12-01-18Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
332
11-01-18Bình Định: 55,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 03
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
345
10-01-18Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 25
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
348
09-01-18Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 35
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
333
08-01-18TT Huế: 70,
Phú Yên: 74
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
351
07-01-18Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 35
Trúng Kon Tum389
06-01-18Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
340
05-01-18Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 56
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
363
04-01-18Bình Định: 96,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 80
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
395
03-01-18Đà Nẵng: 27,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
378
02-01-18Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
355
01-01-18TT Huế: 18,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
356
31-12-17Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 74
Trúng Khánh Hòa343
30-12-17Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
354
29-12-17Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 06
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
356
28-12-17Bình Định: 27,
Quảng Trị: 15,
Quảng Bình: 32
Trúng Bình Định343
27-12-17Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
345
26-12-17Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
355
25-12-17TT Huế: 39,
Phú Yên: 10
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
354
24-12-17Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 33
Trúng Khánh Hòa333
23-12-17Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
326
22-12-17Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 45
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
374
21-12-17Bình Định: 05,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 65
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
355
20-12-17Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
345
19-12-17Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 05
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
367
18-12-17TT Huế: 48,
Phú Yên: 76
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
383
17-12-17Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 20
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
369
16-12-17Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 28
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
337