Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Cam kết số chuẩn nhất của web.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
22-02-19
21-02-19Bình Định: 34,
Quảng Trị: 83,
Quảng Bình: 88
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
20-02-19Đà Nẵng: 75,
Khánh Hòa: 79
Khánh Hòa: Trúng
19-02-19Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 46
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
18-02-19TT Huế: 14,
Phú Yên: 03
Phú Yên: Trúng
17-02-19Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 70
Trượt
16-02-19Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 59
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
15-02-19Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 94
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
14-02-19Bình Định: 92,
Quảng Trị: 02,
Quảng Bình: 04
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
13-02-19Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 28
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-02-19Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 80
Đắc Lắc: Trúng
11-02-19TT Huế: 05,
Phú Yên: 69
TT Huế: Trúng
10-02-19Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 46
Kon Tum: Trúng
09-02-19Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 57
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
08-02-19Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 43
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
07-02-19Bình Định: 43,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 18
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
06-02-19Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 20
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
05-02-19Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 65
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
04-02-19TT Huế: 16,
Phú Yên: 36
Phú Yên: Trúng
03-02-19Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 49
Trượt
02-02-19Đà Nẵng: 61,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 87
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
01-02-19Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 41
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
31-01-19Bình Định: 08,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 47
Bình Định: Trúng
30-01-19Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 75
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
29-01-19Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 37
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
28-01-19TT Huế: 94,
Phú Yên: 98
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
27-01-19Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 94
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-01-19Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 34
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
25-01-19Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 51
Gia Lai: Trúng
24-01-19Bình Định: 31,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 68
Quảng Trị: Trúng
23-01-19Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 49
Đà Nẵng: Trúng
22-01-19Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 89
Đắc Lắc: Trúng
21-01-19TT Huế: 21,
Phú Yên: 25
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
20-01-19Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 07
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-01-19Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 45,
Đắc Nông: 54
Đắc Nông: Trúng
18-01-19Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 38
Gia Lai: Trúng
17-01-19Bình Định: 25,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 06
Quảng Bình: Trúng
16-01-19Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 42
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-01-19Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 02
Trượt
14-01-19TT Huế: 74,
Phú Yên: 99
Phú Yên: Trúng
13-01-19Kon Tum: 92,
Khánh Hòa: 51
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-01-19Đà Nẵng: 22,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 21
Quảng Ngãi: Trúng
11-01-19Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 32
Ninh Thuận: Trúng
10-01-19Bình Định: 68,
Quảng Trị: 20,
Quảng Bình: 71
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
09-01-19Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 54
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
08-01-19Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 06
Quảng Nam: Trúng
07-01-19TT Huế: 77,
Phú Yên: 38
Phú Yên: Trúng
06-01-19Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 30
Trượt
05-01-19Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 95
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
04-01-19Gia Lai: 29,
Ninh Thuận: 93
Gia Lai: Trúng
03-01-19Bình Định: 08,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 69
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-01-19Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 00
Đà Nẵng: Trúng
01-01-19Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 86
Quảng Nam: Trúng
31-12-18TT Huế: 34,
Phú Yên: 92
TT Huế: Trúng
30-12-18Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 54
Kon Tum: Trúng
29-12-18Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 11
Trượt
28-12-18Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 93
Ninh Thuận: Trúng
27-12-18Bình Định: 10,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 27
Bình Định: Trúng
26-12-18Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 45
Khánh Hòa: Trúng
25-12-18Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 85
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
24-12-18TT Huế: 48,
Phú Yên: 30
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
23-12-18Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 58
Kon Tum: Trúng
22-12-18Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 84,
Đắc Nông: 03
Quảng Ngãi: Trúng
21-12-18Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 27
Ninh Thuận: Trúng
20-12-18Bình Định: 52,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 85
Bình Định: Trúng
19-12-18Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 50
Trượt
18-12-18Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 18
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
17-12-18TT Huế: 16,
Phú Yên: 39
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
16-12-18Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 26
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-12-18Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 23
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
14-12-18Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 44
Gia Lai: Trúng
13-12-18Bình Định: 89,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 88
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
12-12-18Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 21
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-12-18Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 72
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
08-12-18Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 40
Đà Nẵng: Trúng
07-12-18Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 03
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
06-12-18Bình Định: 45,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 47
Quảng Trị: Trúng
05-12-18Đà Nẵng: 19,
Khánh Hòa: 31
Đà Nẵng: Trúng
04-12-18Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 71
Đắc Lắc: Trúng
03-12-18TT Huế: 88,
Phú Yên: 07
TT Huế: Trúng
02-12-18Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 52
Kon Tum: Trúng
01-12-18Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 27
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
30-11-18Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 26
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
29-11-18Bình Định: 98,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 64
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
28-11-18Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 63
Đà Nẵng: Trúng
27-11-18Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 39
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
26-11-18TT Huế: 08,
Phú Yên: 51
Phú Yên: Trúng
24-11-18Đà Nẵng: 26Trượt