Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Cam kết số chuẩn nhất của web.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-18Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 91
Ninh Thuận: Trúng
15-11-18Bình Định: 96,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 15
Quảng Trị: Trúng
14-11-18Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 06
Khánh Hòa: Trúng
13-11-18Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 90
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
12-11-18TT Huế: 73,
Phú Yên: 20
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
11-11-18Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 12
Kon Tum: Trúng
10-11-18Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 91
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
09-11-18Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 23
Ninh Thuận: Trúng
08-11-18Bình Định: 68,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 22
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
07-11-18Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 97
Khánh Hòa: Trúng
06-11-18Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 79
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
05-11-18TT Huế: 14,
Phú Yên: 96
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
04-11-18Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 51
Khánh Hòa: Trúng
03-11-18Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 66
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
02-11-18Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 29
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
01-11-18Bình Định: 91,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 14
Quảng Bình: Trúng
31-10-18Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 34
Trượt
30-10-18Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 73
Đắc Lắc: Trúng
29-10-18TT Huế: 67,
Phú Yên: 14
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
28-10-18Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 19
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
25-10-18Bình Định: 59,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 73
Quảng Bình: Trúng
24-10-18Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 87
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-10-18Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 97
Đắc Lắc: Trúng
22-10-18TT Huế: 95,
Phú Yên: 42
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
21-10-18Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 59
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
20-10-18Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 45
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
19-10-18Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 61
Ninh Thuận: Trúng
18-10-18Bình Định: 33,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 05
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
17-10-18Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 88
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
16-10-18Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 85
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
15-10-18TT Huế: 02,
Phú Yên: 68
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
14-10-18Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 20
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
13-10-18Đà Nẵng: 40,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 47
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
12-10-18Gia Lai: 60,
Ninh Thuận: 48
Gia Lai: Trúng
11-10-18Bình Định: 99,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 34
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
10-10-18Khánh Hòa: 06,
Đà Nẵng: 18
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
09-10-18Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 86
Quảng Nam: Trúng
08-10-18TT Huế: 48,
Phú Yên: 96
Trượt
07-10-18Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 09
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
06-10-18Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 65
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
05-10-18Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 01
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
04-10-18Bình Định: 07,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 19
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
03-10-18Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 52
Khánh Hòa: Trúng
02-10-18Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 96
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
01-10-18TT Huế: 85,
Phú Yên: 28
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
30-09-18Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 44
Khánh Hòa: Trúng
29-09-18Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 15
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
28-09-18Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 15
Gia Lai: Trúng
27-09-18Bình Định: 58,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 19
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
26-09-18Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 94
Đà Nẵng: Trúng
25-09-18Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 74
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
24-09-18TT Huế: 73,
Phú Yên: 29
Phú Yên: Trúng
23-09-18Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 75
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
22-09-18Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 45
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
21-09-18Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 78
Gia Lai: Trúng
20-09-18Bình Định: 00,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 58
Trượt
19-09-18Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 81
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-09-18Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 92
Đắc Lắc: Trúng
17-09-18TT Huế: 74,
Phú Yên: 31
Phú Yên: Trúng
16-09-18Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 02
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-09-18Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 53
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
14-09-18Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 06
Gia Lai: Trúng
13-09-18Bình Định: 78,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 39
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
12-09-18Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 91
Trượt
11-09-18Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 30
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
10-09-18TT Huế: 99,
Phú Yên: 75
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
09-09-18Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 53
Khánh Hòa: Trúng
08-09-18Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 23,
Đắc Nông: 65
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
07-09-18Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 79
Ninh Thuận: Trúng
06-09-18Bình Định: 66,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 12
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
05-09-18Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 79
Trượt
04-09-18Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 51
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
03-09-18TT Huế: 39,
Phú Yên: 05
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
02-09-18Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 43
Trượt
01-09-18Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 17
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-08-18Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 11
Ninh Thuận: Trúng
30-08-18Bình Định: 17,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 80
Bình Định: Trúng
29-08-18Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 59
Khánh Hòa: Trúng
28-08-18Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 68
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
27-08-18TT Huế: 49,
Phú Yên: 73
Phú Yên: Trúng
26-08-18Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 75
Kon Tum: Trúng
25-08-18Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 24,
Đắc Nông: 97
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-08-18Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 91
Trượt
23-08-18Bình Định: 42,
Quảng Trị: 17,
Quảng Bình: 31
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-08-18Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 47
Khánh Hòa: Trúng
21-08-18Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 09
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
20-08-18TT Huế: 34,
Phú Yên: 18
TT Huế: Trúng