Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Cam kết số chuẩn nhất của web.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

 

Cầu Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp.
Giá: 600,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Zing Card. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-05-18
22-05-18Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 55
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
21-05-18TT Huế: 15,
Phú Yên: 26
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
20-05-18Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 39
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
19-05-18Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 75,
Đắc Nông: 25
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
18-05-18Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 36
Trượt
17-05-18Bình Định: 92,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 04
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
16-05-18Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
15-05-18Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 26
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
14-05-18TT Huế: 30,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
13-05-18Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 07
Trúng Kon Tum
12-05-18Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
11-05-18Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 81
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
10-05-18Bình Định: 59,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
09-05-18Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
08-05-18Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 23
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
07-05-18TT Huế: 25,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
06-05-18Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 53
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
05-05-18Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 71,
Đắc Nông: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
04-05-18Gia Lai: 60,
Ninh Thuận: 49
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
03-05-18Bình Định: 59,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
02-05-18Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 08
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
01-05-18Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
30-04-18TT Huế: 23,
Phú Yên: 71
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
29-04-18Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 40
Trúng Khánh Hòa
28-04-18Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 88
Trúng Quảng Ngãi
27-04-18Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 61
Trúng Gia Lai
26-04-18Bình Định: 73,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 70
Trúng Quảng Trị
25-04-18Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
24-04-18Quảng Nam: 04,
Đắc Lắc: 55
Trúng Quảng Nam,
Trúng Đắc Lắc
23-04-18TT Huế: 61,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
22-04-18Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 04
Trúng Khánh Hòa
21-04-18Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 30
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
20-04-18Gia Lai: 66,
Ninh Thuận: 88
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
19-04-18Bình Định: 03,
Quảng Trị: 14,
Quảng Bình: 36
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
17-04-18Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 52
Trúng Đắc Lắc
16-04-18TT Huế: 71,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
15-04-18Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 59
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
14-04-18Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 26
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
13-04-18Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 24
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
12-04-18Bình Định: 31,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
11-04-18Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
10-04-18Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 23
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
09-04-18TT Huế: 48,
Phú Yên: 76
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
08-04-18Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 15
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
07-04-18Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
06-04-18Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 47
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
05-04-18Bình Định: 57,
Quảng Trị: 96,
Quảng Bình: 92
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
04-04-18Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 67
Trúng Khánh Hòa
03-04-18Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 78
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
02-04-18TT Huế: 21,
Phú Yên: 14
Trúng TT Huế
01-04-18Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 32
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
31-03-18Đà Nẵng: 94,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
30-03-18Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 63
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
29-03-18Bình Định: 51,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
28-03-18Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 35
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
27-03-18Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 82
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
26-03-18TT Huế: 61,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
25-03-18Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 12
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
24-03-18Đà Nẵng: 71,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 33
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
23-03-18Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 52
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
22-03-18Bình Định: 26,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
21-03-18Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
20-03-18Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
19-03-18TT Huế: 01,
Phú Yên: 83
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
18-03-18Kon Tum: 09,
Khánh Hòa: 20
Trượt
17-03-18Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 76
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
16-03-18Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
15-03-18Bình Định: 46,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 40
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
14-03-18Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
13-03-18Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
12-03-18TT Huế: 63,
Phú Yên: 05
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
11-03-18Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
10-03-18Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
09-03-18Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
08-03-18Bình Định: 66,
Quảng Trị: 92,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
07-03-18Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 43
Trúng Đà Nẵng
06-03-18Đắc Lắc: 65,
Quảng Nam: 33
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
05-03-18TT Huế: 93,
Phú Yên: 48
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
04-03-18Kon Tum: 58,
Khánh Hòa: 02
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
03-03-18Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 57,
Đà Nẵng: 91
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng
02-03-18Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
01-03-18Bình Định: 89,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 04
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
28-02-18Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 33
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
27-02-18Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 91
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
26-02-18TT Huế: 86,
Phú Yên: 23
Trúng TT Huế
25-02-18Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 57
Trúng Kon Tum