Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Cam kết số chuẩn nhất của web.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-07-19
17-07-19Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 15
Đà Nẵng: Trúng
16-07-19Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 15
Quảng Nam: Trúng
15-07-19TT Huế: 00,
Phú Yên: 04
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
14-07-19Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 25
Khánh Hòa: Trúng
13-07-19Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 97
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
12-07-19Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 99
Ninh Thuận: Trúng
11-07-19Bình Định: 16,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 36
Bình Định: Trúng
10-07-19Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 66
Trượt
09-07-19Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 13
Đắc Lắc: Trúng
08-07-19TT Huế: 49,
Phú Yên: 60
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
07-07-19Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 54
Kon Tum: Trúng
06-07-19Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 98
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
05-07-19Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 53
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
04-07-19Bình Định: 86,
Quảng Trị: 14,
Quảng Bình: 56
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
03-07-19Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 75
Đà Nẵng: Trúng
02-07-19Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 64
Đắc Lắc: Trúng
01-07-19TT Huế: 27,
Phú Yên: 98
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
30-06-19Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 83
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
29-06-19Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 85
Trượt
28-06-19Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 93
Ninh Thuận: Trúng
27-06-19Bình Định: 65,
Quảng Trị: 70,
Quảng Bình: 47
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
26-06-19Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 06
Đà Nẵng: Trúng
25-06-19Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 65
Đắc Lắc: Trúng
24-06-19TT Huế: 45,
Phú Yên: 72
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
23-06-19Kon Tum: 55,
Khánh Hòa: 95
Trượt
22-06-19Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 78
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
21-06-19Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 90
Ninh Thuận: Trúng
20-06-19Bình Định: 84,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 70
Quảng Trị: Trúng
19-06-19Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 68
Khánh Hòa: Trúng
18-06-19Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 02
Đắc Lắc: Trúng
17-06-19TT Huế: 20,
Phú Yên: 16
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
16-06-19Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 95
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-06-19Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 41
Trượt
14-06-19Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 05
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
13-06-19Bình Định: 97,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 56
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
12-06-19Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 84
Khánh Hòa: Trúng
11-06-19Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 94
Đắc Lắc: Trúng
10-06-19TT Huế: 58,
Phú Yên: 40
TT Huế: Trúng
09-06-19Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 39
Trượt
08-06-19Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 70
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
07-06-19Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 30
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
06-06-19Bình Định: 77,
Quảng Trị: 17,
Quảng Bình: 38
Trượt
05-06-19Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 74
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-06-19Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 24
Quảng Nam: Trúng
03-06-19TT Huế: 75,
Phú Yên: 72
Phú Yên: Trúng
02-06-19Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 98
Kon Tum: Trúng
01-06-19Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 46,
Đắc Nông: 85
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-05-19Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 12
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
30-05-19Bình Định: 17,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 53
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
29-05-19Đà Nẵng: 27,
Khánh Hòa: 34
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-05-19Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 89
Quảng Nam: Trúng
27-05-19TT Huế: 79,
Phú Yên: 13
Trượt
26-05-19Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 22
Khánh Hòa: Trúng
25-05-19Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 13
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-05-19Ninh Thuận: 51,
Gia Lai: 70
Trượt
23-05-19Bình Định: 04,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 98
Bình Định: Trúng
22-05-19Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 23
Đà Nẵng: Trúng
21-05-19Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 24
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
20-05-19TT Huế: 51,
Phú Yên: 35
TT Huế: Trúng
19-05-19Kon Tum: 25,
Khánh Hòa: 43
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-05-19Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 37
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
17-05-19Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 96
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
16-05-19Bình Định: 07,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 60
Quảng Trị: Trúng
15-05-19Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 58
Đà Nẵng: Trúng
14-05-19Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 51
Quảng Nam: Trúng
13-05-19TT Huế: 11,
Phú Yên: 83
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
12-05-19Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 43
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-05-19Đà Nẵng: 71,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 97
Đắc Nông: Trúng
10-05-19Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 46
Ninh Thuận: Trúng
09-05-19Bình Định: 17,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 86
Quảng Trị: Trúng
08-05-19Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 21
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-05-19Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 67
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
05-05-19Kon Tum: 03Kon Tum: Trúng
04-05-19Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 02
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-05-19Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 25
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
02-05-19Bình Định: 11,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 22
Trượt
01-05-19Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 59
Đà Nẵng: Trúng
30-04-19Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 72
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
29-04-19TT Huế: 73,
Phú Yên: 19
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
28-04-19Kon Tum: 02,
Khánh Hòa: 41
Kon Tum: Trúng
27-04-19Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 95
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
26-04-19Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 14
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
25-04-19Bình Định: 18,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 72
Quảng Bình: Trúng
24-04-19Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 28
Khánh Hòa: Trúng
23-04-19Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 89
Quảng Nam: Trúng
22-04-19TT Huế: 13,
Phú Yên: 58
Trượt
21-04-19Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 40
Kon Tum: Trúng
20-04-19Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 27
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng