Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Cam kết số chuẩn nhất của web.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-20Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 27
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
30-03-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 66
TT Huế: Trúng
29-03-20Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 11
Kon Tum: Trúng
28-03-20Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 36
Đà Nẵng: Trúng
27-03-20Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 66
Ninh Thuận: Trúng
26-03-20Bình Định: 20,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 91
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
25-03-20Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 96
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
24-03-20Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 12
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
23-03-20TT Huế: 19,
Phú Yên: 38
TT Huế: Trúng
22-03-20Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 45
Kon Tum: Trúng
21-03-20Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 22
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
20-03-20Gia Lai: 41,
Ninh Thuận: 14
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
19-03-20Bình Định: 02,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 57
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
18-03-20Đà Nẵng: 41,
Khánh Hòa: 92
Đà Nẵng: Trúng
17-03-20Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 49
Quảng Nam: Trúng
16-03-20TT Huế: 38,
Phú Yên: 13
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
15-03-20Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 79
Kon Tum: Trúng
14-03-20Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 91
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-03-20Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 13
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
12-03-20Bình Định: 08,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 40
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-03-20Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 55
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
10-03-20Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 71
Quảng Nam: Trúng
09-03-20TT Huế: 07,
Phú Yên: 70
TT Huế: Trúng
08-03-20Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 42
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-03-20Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 75
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
06-03-20Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 20
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
05-03-20Bình Định: 38,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 94
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
04-03-20Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 94
Khánh Hòa: Trúng
03-03-20Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 96
Đắc Lắc: Trúng
02-03-20TT Huế: 24,
Phú Yên: 43
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
01-03-20Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 11
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
29-02-20Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 77
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
28-02-20Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 98
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
27-02-20Bình Định: 14,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 93
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
26-02-20Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 30
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
25-02-20Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 19
Quảng Nam: Trúng
24-02-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 48
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
23-02-20Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 87
Trượt
22-02-20Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 96
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
21-02-20Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 08
Ninh Thuận: Trúng
20-02-20Bình Định: 63,
Quảng Trị: 20,
Quảng Bình: 99
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
19-02-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 99
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-02-20Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 57
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
17-02-20TT Huế: 60,
Phú Yên: 58
Trượt
16-02-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 62
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-02-20Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 15
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
14-02-20Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 09
Gia Lai: Trúng
13-02-20Bình Định: 59,
Quảng Trị: 15,
Quảng Bình: 41
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
12-02-20Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 66
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-02-20Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 32
Đắc Lắc: Trúng
10-02-20TT Huế: 63,
Phú Yên: 97
Phú Yên: Trúng
09-02-20Kon Tum: 58,
Khánh Hòa: 87
Trượt
08-02-20Đà Nẵng: 46,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 61
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
07-02-20Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 05
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
06-02-20Bình Định: 43,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 81
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
05-02-20Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 12
Đà Nẵng: Trúng
04-02-20Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 90
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
03-02-20TT Huế: 91,
Phú Yên: 10
TT Huế: Trúng
02-02-20Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 61
Khánh Hòa: Trúng
01-02-20Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 03
Đà Nẵng: Trúng
31-01-20Ninh Thuận: 15,
Gia Lai: 40
Gia Lai: Trúng
30-01-20Bình Định: 59,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 25
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
29-01-20Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 48
Khánh Hòa: Trúng
28-01-20Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 22
Đắc Lắc: Trúng
27-01-20TT Huế: 33,
Phú Yên: 03
Trượt
26-01-20Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 14
Kon Tum: Trúng
25-01-20Đà Nẵng: 22,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 85
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-01-20Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 84
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
23-01-20Bình Định: 96,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 28
Trượt
22-01-20Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 46
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-01-20Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 56
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
20-01-20TT Huế: 39,
Phú Yên: 24
Trượt
19-01-20Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 14
Khánh Hòa: Trúng
18-01-20Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 35
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
17-01-20Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 15
Ninh Thuận: Trúng
16-01-20Bình Định: 05,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 50
Trượt
15-01-20Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 15
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-01-20Đắc Lắc: 48,
Quảng Nam: 68
Đắc Lắc: Trúng
13-01-20TT Huế: 01,
Phú Yên: 24
TT Huế: Trúng
12-01-20Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 44
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-01-20Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 70
Trượt
10-01-20Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 29
Gia Lai: Trúng
09-01-20Bình Định: 98,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 24
Quảng Trị: Trúng
08-01-20Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 06
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-01-20Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 67
Đắc Lắc: Trúng
06-01-20TT Huế: 53,
Phú Yên: 72
Trượt
05-01-20Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 19
Trượt
04-01-20Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 71
Đà Nẵng: Trúng