BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Chúng tôi đã chốt BAO LÔ MIỀN NAM SIÊU CHUẨN Cam Kết Số Chuẩn Web 100%

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay với con số của chúng tôi !
Cầu Bạch Thủ Lô Miền Nam VIP.
Giá: 600,000đ.

Hiện tại web hỗ trợ các loại thẻ cào: Zing Card và Viettel. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-09-18
19-09-18Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 88,
Sóc Trăng: 40
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
18-09-18Bến Tre: 83,
Vũng Tàu: 55,
Bạc Liêu: 66
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
17-09-18TP HCM: 45,
Đồng Tháp: 66,
Cà Mau: 51
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng
16-09-18Tiền Giang: 21,
Kiên Giang: 08,
Đà Lạt: 42
Kiên Giang: Trúng
15-09-18TP HCM: 68,
Long An: 28,
Bình Phước: 21,
Hậu Giang: 16
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng
14-09-18Vĩnh Long: 76,
Bình Dương: 21,
Trà Vinh: 65
Vĩnh Long: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
13-09-18Tây Ninh: 57,
An Giang: 87,
Bình Thuận: 80
Bình Thuận: Trúng
12-09-18Đồng Nai: 72,
Cần Thơ: 33,
Sóc Trăng: 40
Đồng Nai: Trúng
11-09-18Bến Tre: 58,
Vũng Tàu: 11,
Bạc Liêu: 20
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
10-09-18TP HCM: 79,
Đồng Tháp: 05,
Cà Mau: 91
Cà Mau: Trúng
09-09-18Tiền Giang: 27,
Kiên Giang: 60,
Đà Lạt: 86
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
08-09-18TP HCM: 25,
Long An: 07,
Bình Phước: 24,
Hậu Giang: 81
Long An: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
07-09-18Vĩnh Long: 10,
Bình Dương: 28,
Trà Vinh: 57
Trượt
06-09-18Tây Ninh: 81,
An Giang: 92,
Bình Thuận: 20
An Giang: Trúng
05-09-18Đồng Nai: 39,
Cần Thơ: 17,
Sóc Trăng: 39
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
04-09-18Bến Tre: 32,
Vũng Tàu: 56,
Bạc Liêu: 80
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
03-09-18TP HCM: 10,
Đồng Tháp: 34,
Cà Mau: 22
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
02-09-18Tiền Giang: 19,
Kiên Giang: 56,
Đà Lạt: 26
Tiền Giang: Trúng
01-09-18TP HCM: 51,
Long An: 13,
Bình Phước: 17,
Hậu Giang: 49
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
31-08-18Vĩnh Long: 06,
Bình Dương: 35,
Trà Vinh: 49
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
30-08-18Tây Ninh: 40,
An Giang: 84,
Bình Thuận: 23
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
29-08-18Đồng Nai: 07,
Cần Thơ: 62,
Sóc Trăng: 40
Cần Thơ: Trúng
28-08-18Bến Tre: 06,
Vũng Tàu: 71,
Bạc Liêu: 72
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
27-08-18TP HCM: 58,
Đồng Tháp: 05,
Cà Mau: 58
Đồng Tháp: Trúng
26-08-18Tiền Giang: 24,
Kiên Giang: 71,
Đà Lạt: 14
Tiền Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
25-08-18TP HCM: 52,
Long An: 42,
Bình Phước: 46,
Hậu Giang: 87
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
24-08-18Vĩnh Long: 43,
Bình Dương: 64,
Trà Vinh: 59
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
23-08-18Tây Ninh: 33,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 05
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
22-08-18Đồng Nai: 67,
Cần Thơ: 42,
Sóc Trăng: 18
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
21-08-18Bến Tre: 16,
Vũng Tàu: 03,
Bạc Liêu: 67
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
20-08-18TP HCM: 81,
Đồng Tháp: 28,
Cà Mau: 21
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
19-08-18Tiền Giang: 34,
Kiên Giang: 40,
Đà Lạt: 84
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
18-08-18TP HCM: 81,
Long An: 04,
Bình Phước: 93,
Hậu Giang: 68
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
17-08-18Vĩnh Long: 61,
Bình Dương: 26,
Trà Vinh: 74
Bình Dương: Trúng
16-08-18Tây Ninh: 89,
An Giang: 48,
Bình Thuận: 48
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng
15-08-18Đồng Nai: 80,
Cần Thơ: 22,
Sóc Trăng: 21
Đồng Nai: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
14-08-18Bến Tre: 85,
Vũng Tàu: 48,
Bạc Liêu: 03
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
13-08-18TP HCM: 48,
Đồng Tháp: 21,
Cà Mau: 14
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
12-08-18Tiền Giang: 86,
Kiên Giang: 72,
Đà Lạt: 18
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng
11-08-18TP HCM: 18,
Long An: 04,
Bình Phước: 13,
Hậu Giang: 91
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
10-08-18Vĩnh Long: 02,
Bình Dương: 13,
Trà Vinh: 16
Trà Vinh: Trúng
09-08-18Tây Ninh: 98,
An Giang: 15,
Bình Thuận: 72
Bình Thuận: Trúng
08-08-18Đồng Nai: 62,
Cần Thơ: 59,
Sóc Trăng: 09
Trượt
07-08-18Bến Tre: 42,
Vũng Tàu: 95,
Bạc Liêu: 09
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
06-08-18TP HCM: 90,
Đồng Tháp: 25,
Cà Mau: 21
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
05-08-18Tiền Giang: 58,
Kiên Giang: 81,
Đà Lạt: 93
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
04-08-18TP HCM: 41,
Long An: 82,
Bình Phước: 16,
Hậu Giang: 03
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
03-08-18Vĩnh Long: 24,
Bình Dương: 42,
Trà Vinh: 84
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
02-08-18Tây Ninh: 66,
An Giang: 01,
Bình Thuận: 24
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
01-08-18Đồng Nai: 86,
Cần Thơ: 16,
Sóc Trăng: 38
Đồng Nai: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
31-07-18Bến Tre: 02,
Vũng Tàu: 45,
Bạc Liêu: 73
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
30-07-18TP HCM: 70,
Đồng Tháp: 90,
Cà Mau: 32
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
29-07-18Tiền Giang: 65,
Kiên Giang: 44,
Đà Lạt: 99
Tiền Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
28-07-18TP HCM: 97,
Long An: 76,
Bình Phước: 28,
Hậu Giang: 44
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
27-07-18Vĩnh Long: 35,
Bình Dương: 94,
Trà Vinh: 13
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
26-07-18Tây Ninh: 08,
An Giang: 31,
Bình Thuận: 78
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
25-07-18Đồng Nai: 02,
Cần Thơ: 08,
Sóc Trăng: 08
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
24-07-18Bến Tre: 55,
Vũng Tàu: 38,
Bạc Liêu: 56
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
23-07-18TP HCM: 04,
Đồng Tháp: 48,
Cà Mau: 64
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
22-07-18Tiền Giang: 37,
Kiên Giang: 34,
Đà Lạt: 67
Tiền Giang: Trúng
21-07-18TP HCM: 00,
Long An: 45,
Bình Phước: 74,
Hậu Giang: 55
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
20-07-18Vĩnh Long: 29,
Bình Dương: 69,
Trà Vinh: 33
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
19-07-18Tây Ninh: 78,
An Giang: 01,
Bình Thuận: 78
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng