BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Chúng tôi đã chốt BAO LÔ MIỀN NAM SIÊU CHUẨN Cam Kết Số Chuẩn Web 100%

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay với con số của chúng tôi !
Bạch Thủ Lô Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-06-19
16-06-19Tiền Giang: 23,
Kiên Giang: 80,
Đà Lạt: 83
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
15-06-19TP HCM: 53,
Long An: 14,
Bình Phước: 24,
Hậu Giang: 30
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng
14-06-19Vĩnh Long: 72,
Bình Dương: 10,
Trà Vinh: 56
Trà Vinh: Trúng
13-06-19Tây Ninh: 21,
An Giang: 09,
Bình Thuận: 71
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
12-06-19Đồng Nai: 21,
Cần Thơ: 29,
Sóc Trăng: 93
Đồng Nai: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
11-06-19Bến Tre: 79,
Vũng Tàu: 65,
Bạc Liêu: 16
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
10-06-19TP HCM: 47,
Đồng Tháp: 29,
Cà Mau: 49
TP HCM: Trúng
09-06-19Tiền Giang: 07,
Kiên Giang: 00,
Đà Lạt: 60
Tiền Giang: Trúng
08-06-19TP HCM: 35,
Long An: 84,
Bình Phước: 09,
Hậu Giang: 68
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
07-06-19Vĩnh Long: 84,
Bình Dương: 42,
Trà Vinh: 70
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng
06-06-19Tây Ninh: 64,
An Giang: 17,
Bình Thuận: 29
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
05-06-19Đồng Nai: 98,
Cần Thơ: 09,
Sóc Trăng: 89
Đồng Nai: Trúng
04-06-19Bến Tre: 37,
Vũng Tàu: 37,
Bạc Liêu: 69
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
03-06-19TP HCM: 37,
Đồng Tháp: 65,
Cà Mau: 68
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
02-06-19Tiền Giang: 47,
Kiên Giang: 21,
Đà Lạt: 41
Tiền Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
01-06-19TP HCM: 63,
Long An: 77,
Bình Phước: 71,
Hậu Giang: 61
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
31-05-19Vĩnh Long: 99,
Bình Dương: 47,
Trà Vinh: 95
Trà Vinh: Trúng
30-05-19Tây Ninh: 87,
An Giang: 00,
Bình Thuận: 68
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng
29-05-19Đồng Nai: 56,
Cần Thơ: 35,
Sóc Trăng: 49
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
28-05-19Bến Tre: 33,
Vũng Tàu: 22,
Bạc Liêu: 49
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
27-05-19TP HCM: 71,
Đồng Tháp: 22,
Cà Mau: 13
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
26-05-19Tiền Giang: 75,
Kiên Giang: 51,
Đà Lạt: 33
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
25-05-19TP HCM: 77,
Long An: 04,
Bình Phước: 01,
Hậu Giang: 11
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
24-05-19Vĩnh Long: 54,
Bình Dương: 26,
Trà Vinh: 62
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
23-05-19Tây Ninh: 01,
An Giang: 30,
Bình Thuận: 89
Tây Ninh: Trúng
22-05-19Đồng Nai: 37,
Cần Thơ: 31,
Sóc Trăng: 31
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
21-05-19Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 87,
Bạc Liêu: 40
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
20-05-19TP HCM: 48,
Đồng Tháp: 54,
Cà Mau: 72
TP HCM: Trúng,
Cà Mau: Trúng
19-05-19Tiền Giang: 78,
Kiên Giang: 03,
Đà Lạt: 83
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
18-05-19TP HCM: 89,
Long An: 77,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 78
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
17-05-19Vĩnh Long: 85,
Bình Dương: 14,
Trà Vinh: 22
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
16-05-19Tây Ninh: 83,
An Giang: 32,
Bình Thuận: 41
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
15-05-19Đồng Nai: 71,
Cần Thơ: 06,
Sóc Trăng: 01
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
14-05-19Bến Tre: 83,
Vũng Tàu: 29,
Bạc Liêu: 70
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
13-05-19TP HCM: 60,
Đồng Tháp: 30,
Cà Mau: 58
TP HCM: Trúng
12-05-19Tiền Giang: 38,
Kiên Giang: 04,
Đà Lạt: 63
Tiền Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
11-05-19TP HCM: 61,
Long An: 54,
Bình Phước: 88,
Hậu Giang: 36
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng
10-05-19Vĩnh Long: 54,
Bình Dương: 20,
Trà Vinh: 57
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
09-05-19Tây Ninh: 78,
An Giang: 98,
Bình Thuận: 37
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
08-05-19Đồng Nai: 70,
Cần Thơ: 53,
Sóc Trăng: 46
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
07-05-19Bến Tre: 75,
Vũng Tàu: 97,
Bạc Liêu: 79
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
06-05-19TP HCM: 06,
Đồng Tháp: 00,
Cà Mau: 83
TP HCM: Trúng,
Cà Mau: Trúng
05-05-19Tiền Giang: 18,
Kiên Giang: 10,
Đà Lạt: 65
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
04-05-19TP HCM: 00,
Long An: 58,
Bình Phước: 04,
Hậu Giang: 10
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
03-05-19Vĩnh Long: 13,
Bình Dương: 22,
Trà Vinh: 32
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
02-05-19Tây Ninh: 53,
An Giang: 52,
Bình Thuận: 62
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
01-05-19Đồng Nai: 51,
Cần Thơ: 73,
Sóc Trăng: 48
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
30-04-19Bến Tre: 85,
Vũng Tàu: 74,
Bạc Liêu: 58
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
29-04-19TP HCM: 95,
Đồng Tháp: 97,
Cà Mau: 35
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
28-04-19Tiền Giang: 77,
Kiên Giang: 09,
Đà Lạt: 45
Tiền Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
27-04-19TP HCM: 52,
Long An: 91,
Bình Phước: 04,
Hậu Giang: 09
Hậu Giang: Trúng
26-04-19Vĩnh Long: 14,
Bình Dương: 53,
Trà Vinh: 99
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng
25-04-19Tây Ninh: 08,
An Giang: 90,
Bình Thuận: 09
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
24-04-19Đồng Nai: 03,
Cần Thơ: 54,
Sóc Trăng: 41
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
23-04-19Bến Tre: 34,
Vũng Tàu: 47,
Bạc Liêu: 45
Trượt
22-04-19TP HCM: 91,
Đồng Tháp: 31,
Cà Mau: 15
TP HCM: Trúng
21-04-19Tiền Giang: 42,
Kiên Giang: 52,
Đà Lạt: 43
Đà Lạt: Trúng
20-04-19TP HCM: 71,
Long An: 51,
Bình Phước: 35,
Hậu Giang: 92
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng
19-04-19Vĩnh Long: 14,
Bình Dương: 25,
Trà Vinh: 07
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
18-04-19Tây Ninh: 23,
An Giang: 18,
Bình Thuận: 90
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
17-04-19Đồng Nai: 73,
Cần Thơ: 61,
Sóc Trăng: 40
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
16-04-19Bến Tre: 97,
Vũng Tàu: 28,
Bạc Liêu: 83
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
15-04-19TP HCM: 86,
Đồng Tháp: 05,
Cà Mau: 81
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng
14-04-19Tiền Giang: 04,
Kiên Giang: 41
Kiên Giang: Trúng