BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Chúng tôi đã chốt BAO LÔ MIỀN NAM SIÊU CHUẨN Cam Kết Số Chuẩn Web 100%

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay với con số của chúng tôi !
Bạch Thủ Lô Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-08-19
22-08-19Tây Ninh: 38,
An Giang: 69,
Bình Thuận: 73
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
21-08-19Đồng Nai: 51,
Cần Thơ: 10,
Sóc Trăng: 35
Sóc Trăng: Trúng
20-08-19Bến Tre: 87,
Vũng Tàu: 83,
Bạc Liêu: 69
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
19-08-19TP HCM: 54,
Đồng Tháp: 29,
Cà Mau: 63
Đồng Tháp: Trúng
18-08-19Tiền Giang: 39,
Kiên Giang: 00,
Đà Lạt: 56
Đà Lạt: Trúng
17-08-19TP HCM: 54,
Long An: 89,
Bình Phước: 95,
Hậu Giang: 98
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
16-08-19Vĩnh Long: 24,
Bình Dương: 26,
Trà Vinh: 86
Vĩnh Long: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
15-08-19Tây Ninh: 54,
An Giang: 96,
Bình Thuận: 45
Tây Ninh: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
14-08-19Đồng Nai: 39,
Cần Thơ: 64,
Sóc Trăng: 10
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
13-08-19Bến Tre: 92,
Vũng Tàu: 69,
Bạc Liêu: 35
Bến Tre: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
12-08-19TP HCM: 71,
Đồng Tháp: 17,
Cà Mau: 79
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
11-08-19Tiền Giang: 86,
Kiên Giang: 56,
Đà Lạt: 12
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
10-08-19TP HCM: 76,
Long An: 26,
Bình Phước: 55,
Hậu Giang: 80
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng
09-08-19Vĩnh Long: 81,
Bình Dương: 98,
Trà Vinh: 32
Trà Vinh: Trúng
08-08-19Tây Ninh: 67,
An Giang: 19,
Bình Thuận: 62
Trượt
07-08-19Đồng Nai: 00,
Cần Thơ: 46,
Sóc Trăng: 73
Sóc Trăng: Trúng
06-08-19Bến Tre: 99,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 95
Trượt
05-08-19TP HCM: 09,
Đồng Tháp: 92,
Cà Mau: 95
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
04-08-19Tiền Giang: 95,
Kiên Giang: 41,
Đà Lạt: 05
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng
03-08-19TP HCM: 46,
Long An: 03,
Bình Phước: 39,
Hậu Giang: 55
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
02-08-19Vĩnh Long: 73,
Bình Dương: 26,
Trà Vinh: 46
Bình Dương: Trúng
01-08-19Tây Ninh: 51,
An Giang: 39,
Bình Thuận: 17
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
31-07-19Đồng Nai: 70,
Cần Thơ: 96,
Sóc Trăng: 68
Đồng Nai: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
30-07-19Bến Tre: 71,
Vũng Tàu: 65,
Bạc Liêu: 43
Bạc Liêu: Trúng
29-07-19TP HCM: 43,
Đồng Tháp: 26,
Cà Mau: 64
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
28-07-19Tiền Giang: 94,
Kiên Giang: 51,
Đà Lạt: 78
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
27-07-19TP HCM: 96,
Long An: 16,
Bình Phước: 59,
Hậu Giang: 89
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng
26-07-19Vĩnh Long: 07,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 29
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng
25-07-19Tây Ninh: 31,
An Giang: 48,
Bình Thuận: 39
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
24-07-19Đồng Nai: 45,
Cần Thơ: 64,
Sóc Trăng: 60
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
23-07-19Bến Tre: 53,
Vũng Tàu: 21,
Bạc Liêu: 01
Bến Tre: Trúng
22-07-19TP HCM: 69,
Đồng Tháp: 37,
Cà Mau: 05
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng
21-07-19Tiền Giang: 57,
Kiên Giang: 53,
Đà Lạt: 88
Tiền Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
20-07-19TP HCM: 90,
Long An: 54,
Bình Phước: 09,
Hậu Giang: 30
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng
19-07-19Vĩnh Long: 59,
Bình Dương: 58,
Trà Vinh: 01
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
18-07-19Tây Ninh: 06,
An Giang: 25,
Bình Thuận: 52
Tây Ninh: Trúng
17-07-19Đồng Nai: 67,
Cần Thơ: 90,
Sóc Trăng: 95
Sóc Trăng: Trúng
16-07-19Bến Tre: 63,
Vũng Tàu: 97,
Bạc Liêu: 11
Bến Tre: Trúng
15-07-19TP HCM: 43,
Đồng Tháp: 14,
Cà Mau: 05
TP HCM: Trúng,
Cà Mau: Trúng
14-07-19Tiền Giang: 44,
Kiên Giang: 44,
Đà Lạt: 25
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng
13-07-19TP HCM: 96,
Long An: 95,
Bình Phước: 05,
Hậu Giang: 15
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng
12-07-19Vĩnh Long: 78,
Bình Dương: 49,
Trà Vinh: 75
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
11-07-19Tây Ninh: 64,
An Giang: 84,
Bình Thuận: 53
Bình Thuận: Trúng
10-07-19Đồng Nai: 23,
Cần Thơ: 52,
Sóc Trăng: 03
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
09-07-19Bến Tre: 29,
Vũng Tàu: 40,
Bạc Liêu: 36
Bạc Liêu: Trúng
08-07-19TP HCM: 60,
Đồng Tháp: 08,
Cà Mau: 53
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
07-07-19Tiền Giang: 21,
Kiên Giang: 37,
Đà Lạt: 53
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
06-07-19TP HCM: 59,
Long An: 64,
Bình Phước: 86,
Hậu Giang: 58
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
05-07-19Vĩnh Long: 55,
Bình Dương: 30,
Trà Vinh: 60
Trượt
04-07-19Tây Ninh: 16,
An Giang: 84,
Bình Thuận: 55
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
03-07-19Đồng Nai: 60,
Cần Thơ: 89,
Sóc Trăng: 35
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
02-07-19Bến Tre: 43,
Vũng Tàu: 42,
Bạc Liêu: 79
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
01-07-19TP HCM: 34,
Đồng Tháp: 68,
Cà Mau: 90
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
30-06-19Tiền Giang: 81,
Kiên Giang: 50,
Đà Lạt: 57
Tiền Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
29-06-19TP HCM: 36,
Long An: 66,
Bình Phước: 09,
Hậu Giang: 27
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
28-06-19Vĩnh Long: 91,
Bình Dương: 57,
Trà Vinh: 92
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
27-06-19Tây Ninh: 80,
An Giang: 64,
Bình Thuận: 67
Tây Ninh: Trúng
26-06-19Đồng Nai: 25,
Cần Thơ: 65,
Sóc Trăng: 92
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
25-06-19Bến Tre: 94,
Vũng Tàu: 24,
Bạc Liêu: 78
Vũng Tàu: Trúng
24-06-19TP HCM: 31,
Đồng Tháp: 48,
Cà Mau: 06
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
23-06-19Tiền Giang: 22,
Kiên Giang: 31,
Đà Lạt: 25
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
22-06-19TP HCM: 79,
Long An: 43,
Bình Phước: 92,
Hậu Giang: 13
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
21-06-19Vĩnh Long: 14,
Bình Dương: 57,
Trà Vinh: 42
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng
20-06-19Tây Ninh: 38,
An Giang: 44
An Giang: Trúng