BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Chúng tôi đã chốt BAO LÔ MIỀN NAM SIÊU CHUẨN Cam Kết Số Chuẩn Web 100%

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay với con số của chúng tôi !
Bạch Thủ Lô Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-18Vĩnh Long: 17,
Bình Dương: 55,
Trà Vinh: 85
Bình Dương: Trúng
15-11-18Tây Ninh: 94,
An Giang: 84,
Bình Thuận: 25
Bình Thuận: Trúng
14-11-18Đồng Nai: 77,
Cần Thơ: 26,
Sóc Trăng: 79
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
13-11-18Bến Tre: 76,
Vũng Tàu: 78,
Bạc Liêu: 34
Bến Tre: Trúng
12-11-18TP HCM: 13,
Đồng Tháp: 36,
Cà Mau: 74
TP HCM: Trúng,
Cà Mau: Trúng
11-11-18Tiền Giang: 95,
Kiên Giang: 11,
Đà Lạt: 07
Kiên Giang: Trúng
10-11-18TP HCM: 77,
Long An: 75,
Bình Phước: 28,
Hậu Giang: 87
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
09-11-18Vĩnh Long: 71,
Bình Dương: 42,
Trà Vinh: 85
Trà Vinh: Trúng
08-11-18Tây Ninh: 33,
An Giang: 72,
Bình Thuận: 92
Bình Thuận: Trúng
07-11-18Đồng Nai: 48,
Cần Thơ: 05,
Sóc Trăng: 68
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
06-11-18Bến Tre: 34,
Vũng Tàu: 66,
Bạc Liêu: 70
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
05-11-18TP HCM: 77,
Đồng Tháp: 14,
Cà Mau: 12
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
04-11-18Tiền Giang: 38,
Kiên Giang: 65,
Đà Lạt: 18
Kiên Giang: Trúng
03-11-18TP HCM: 35,
Long An: 85,
Bình Phước: 69,
Hậu Giang: 84
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng
02-11-18Vĩnh Long: 66,
Bình Dương: 14,
Trà Vinh: 25
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
01-11-18Tây Ninh: 66,
An Giang: 07,
Bình Thuận: 76
Tây Ninh: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
31-10-18Đồng Nai: 27,
Cần Thơ: 29,
Sóc Trăng: 35
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
30-10-18Bến Tre: 37,
Vũng Tàu: 35,
Bạc Liêu: 89
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
29-10-18TP HCM: 37,
Đồng Tháp: 64,
Cà Mau: 56
Trượt
28-10-18Tiền Giang: 99,
Kiên Giang: 91,
Đà Lạt: 50
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
27-10-18TP HCM: 17,
Long An: 84,
Bình Phước: 00,
Hậu Giang: 05
TP HCM: Trúng
26-10-18Vĩnh Long: 54,
Bình Dương: 60,
Trà Vinh: 81
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng
25-10-18Tây Ninh: 01,
An Giang: 00,
Bình Thuận: 89
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
24-10-18Đồng Nai: 93,
Cần Thơ: 98,
Sóc Trăng: 31
Sóc Trăng: Trúng
23-10-18Bến Tre: 61,
Vũng Tàu: 15,
Bạc Liêu: 69
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
22-10-18TP HCM: 09,
Đồng Tháp: 94,
Cà Mau: 78
TP HCM: Trúng,
Cà Mau: Trúng
21-10-18Tiền Giang: 94,
Kiên Giang: 42,
Đà Lạt: 36
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng
20-10-18TP HCM: 31,
Long An: 34,
Bình Phước: 46,
Hậu Giang: 21
Bình Phước: Trúng
19-10-18Vĩnh Long: 67,
Bình Dương: 69,
Trà Vinh: 95
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
18-10-18Tây Ninh: 62,
An Giang: 86,
Bình Thuận: 89
Trượt
17-10-18Đồng Nai: 12,
Cần Thơ: 19,
Sóc Trăng: 38
Đồng Nai: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
16-10-18Bến Tre: 12,
Vũng Tàu: 96,
Bạc Liêu: 43
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
15-10-18TP HCM: 32,
Đồng Tháp: 55,
Cà Mau: 90
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
14-10-18Tiền Giang: 27,
Kiên Giang: 31,
Đà Lạt: 40
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
13-10-18TP HCM: 93,
Long An: 12,
Bình Phước: 55,
Hậu Giang: 23
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
12-10-18Vĩnh Long: 21,
Bình Dương: 50,
Trà Vinh: 23
Bình Dương: Trúng
11-10-18Tây Ninh: 84,
An Giang: 38,
Bình Thuận: 21
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
10-10-18Đồng Nai: 64,
Cần Thơ: 23,
Sóc Trăng: 22
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
09-10-18Bến Tre: 82,
Vũng Tàu: 77,
Bạc Liêu: 54
Bến Tre: Trúng
08-10-18TP HCM: 00,
Đồng Tháp: 66,
Cà Mau: 96
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
07-10-18Tiền Giang: 65,
Kiên Giang: 52,
Đà Lạt: 08
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng
06-10-18TP HCM: 69,
Long An: 00,
Bình Phước: 14,
Hậu Giang: 20
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng
05-10-18Vĩnh Long: 66,
Bình Dương: 66,
Trà Vinh: 70
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
04-10-18Tây Ninh: 72,
An Giang: 26,
Bình Thuận: 26
Bình Thuận: Trúng
03-10-18Đồng Nai: 27,
Cần Thơ: 55,
Sóc Trăng: 98
Cần Thơ: Trúng
02-10-18Bến Tre: 84,
Vũng Tàu: 67,
Bạc Liêu: 23
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
01-10-18TP HCM: 19,
Đồng Tháp: 36,
Cà Mau: 95
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
30-09-18Tiền Giang: 13,
Kiên Giang: 71,
Đà Lạt: 17
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
29-09-18TP HCM: 91,
Long An: 88,
Bình Phước: 63,
Hậu Giang: 64
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
28-09-18Vĩnh Long: 50,
Bình Dương: 00,
Trà Vinh: 72
Trà Vinh: Trúng
27-09-18Bình Thuận: 33,
Tây Ninh: 24,
An Giang: 22
Trượt
26-09-18Đồng Nai: 69,
Cần Thơ: 52,
Sóc Trăng: 83
Sóc Trăng: Trúng
25-09-18Bến Tre: 39,
Vũng Tàu: 34,
Bạc Liêu: 02
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
24-09-18TP HCM: 29,
Đồng Tháp: 81,
Cà Mau: 57
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng
23-09-18Tiền Giang: 54,
Kiên Giang: 59,
Đà Lạt: 16
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
22-09-18TP HCM: 21,
Long An: 87,
Bình Phước: 80,
Hậu Giang: 59
Long An: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
21-09-18Vĩnh Long: 60,
Bình Dương: 07,
Trà Vinh: 96
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
20-09-18Tây Ninh: 85,
An Giang: 98,
Bình Thuận: 80
Tây Ninh: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
19-09-18Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 88,
Sóc Trăng: 40
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
18-09-18Bến Tre: 83,
Vũng Tàu: 55,
Bạc Liêu: 66
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
17-09-18TP HCM: 45,
Đồng Tháp: 66,
Cà Mau: 51
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng
16-09-18Tiền Giang: 21,
Kiên Giang: 08,
Đà Lạt: 42
Kiên Giang: Trúng
15-09-18TP HCM: 68,
Long An: 28,
Bình Phước: 21,
Hậu Giang: 16
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng