BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Chúng tôi đã chốt BAO LÔ MIỀN NAM SIÊU CHUẨN Cam Kết Số Chuẩn Web 100%

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay với con số của chúng tôi !
Bạch Thủ Lô Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-02-20
24-02-20TP HCM: 42,
Đồng Tháp: 42,
Cà Mau: 97
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
23-02-20Tiền Giang: 23,
Kiên Giang: 96,
Đà Lạt: 08
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
22-02-20TP HCM: 10,
Long An: 40,
Bình Phước: 62,
Hậu Giang: 89
TP HCM: Trúng
21-02-20Vĩnh Long: 03,
Bình Dương: 78,
Trà Vinh: 31
Trà Vinh: Trúng
20-02-20Tây Ninh: 21,
An Giang: 07,
Bình Thuận: 41
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng
19-02-20Đồng Nai: 56,
Cần Thơ: 23,
Sóc Trăng: 01
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
18-02-20Bến Tre: 48,
Vũng Tàu: 74,
Bạc Liêu: 09
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
17-02-20TP HCM: 28,
Đồng Tháp: 97,
Cà Mau: 12
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
16-02-20Tiền Giang: 31,
Kiên Giang: 89,
Đà Lạt: 88
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng
15-02-20TP HCM: 11,
Long An: 52,
Bình Phước: 51,
Hậu Giang: 75
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
14-02-20Vĩnh Long: 03,
Bình Dương: 44,
Trà Vinh: 46
Vĩnh Long: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
13-02-20Tây Ninh: 79,
An Giang: 81,
Bình Thuận: 25
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
12-02-20Đồng Nai: 86,
Cần Thơ: 44,
Sóc Trăng: 42
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
11-02-20Bến Tre: 56,
Vũng Tàu: 32,
Bạc Liêu: 16
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
10-02-20TP HCM: 19,
Đồng Tháp: 43,
Cà Mau: 95
Đồng Tháp: Trúng
09-02-20Tiền Giang: 65,
Kiên Giang: 76,
Đà Lạt: 20
Tiền Giang: Trúng
08-02-20TP HCM: 84,
Long An: 18,
Bình Phước: 25,
Hậu Giang: 96
Bình Phước: Trúng
07-02-20Vĩnh Long: 23,
Bình Dương: 25,
Trà Vinh: 89
Bình Dương: Trúng
06-02-20Tây Ninh: 85,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 43
Trượt
05-02-20Đồng Nai: 92,
Cần Thơ: 67,
Sóc Trăng: 25
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
04-02-20Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 72,
Bạc Liêu: 27
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
03-02-20TP HCM: 71,
Đồng Tháp: 56,
Cà Mau: 97
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng
02-02-20Tiền Giang: 08,
Kiên Giang: 90,
Đà Lạt: 64
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
01-02-20TP HCM: 57,
Long An: 67,
Bình Phước: 88,
Hậu Giang: 91
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng
31-01-20Vĩnh Long: 84,
Bình Dương: 68,
Trà Vinh: 95
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
30-01-20Tây Ninh: 50,
An Giang: 57,
Bình Thuận: 81
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
29-01-20Đồng Nai: 09,
Cần Thơ: 50,
Sóc Trăng: 67
Đồng Nai: Trúng
28-01-20Bến Tre: 24,
Vũng Tàu: 74,
Bạc Liêu: 26
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
27-01-20TP HCM: 09,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 87
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
26-01-20Tiền Giang: 90,
Kiên Giang: 70,
Đà Lạt: 81
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng
25-01-20TP HCM: 36,
Long An: 70,
Bình Phước: 02,
Hậu Giang: 60
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
24-01-20Vĩnh Long: 82,
Bình Dương: 56,
Trà Vinh: 21
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
23-01-20Tây Ninh: 25,
An Giang: 10,
Bình Thuận: 40
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng
22-01-20Đồng Nai: 04,
Cần Thơ: 76,
Sóc Trăng: 73
Đồng Nai: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
21-01-20Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 80,
Bạc Liêu: 25
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
20-01-20TP HCM: 20,
Đồng Tháp: 83,
Cà Mau: 72
TP HCM: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
Cà Mau: Trúng
19-01-20Tiền Giang: 03,
Kiên Giang: 37,
Đà Lạt: 47
Kiên Giang: Trúng
18-01-20TP HCM: 00,
Long An: 56,
Bình Phước: 85,
Hậu Giang: 45
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
17-01-20Vĩnh Long: 24,
Bình Dương: 76,
Trà Vinh: 60
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
16-01-20Tây Ninh: 84,
An Giang: 29,
Bình Thuận: 89
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng,
Bình Thuận: Trúng
15-01-20Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 33,
Sóc Trăng: 69
Đồng Nai: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
14-01-20Bến Tre: 89,
Vũng Tàu: 93,
Bạc Liêu: 59
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
13-01-20TP HCM: 11,
Đồng Tháp: 28,
Cà Mau: 60
TP HCM: Trúng
12-01-20Tiền Giang: 84,
Kiên Giang: 36,
Đà Lạt: 48
Đà Lạt: Trúng
11-01-20TP HCM: 14,
Long An: 48,
Bình Phước: 60,
Hậu Giang: 13
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng
10-01-20Vĩnh Long: 92,
Bình Dương: 27,
Trà Vinh: 64
Trượt
09-01-20Tây Ninh: 09,
An Giang: 47,
Bình Thuận: 88
Bình Thuận: Trúng
08-01-20Đồng Nai: 65,
Cần Thơ: 23,
Sóc Trăng: 56
Đồng Nai: Trúng
07-01-20Bến Tre: 27,
Vũng Tàu: 30,
Bạc Liêu: 67
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
06-01-20TP HCM: 94,
Đồng Tháp: 67,
Cà Mau: 61
TP HCM: Trúng,
Cà Mau: Trúng
05-01-20Tiền Giang: 10,
Kiên Giang: 88,
Đà Lạt: 81
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
04-01-20TP HCM: 88,
Long An: 36,
Bình Phước: 50,
Hậu Giang: 22
TP HCM: Trúng,
Long An: Trúng,
Bình Phước: Trúng
03-01-20Vĩnh Long: 22,
Bình Dương: 12,
Trà Vinh: 85
Vĩnh Long: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
02-01-20Tây Ninh: 87,
An Giang: 90,
Bình Thuận: 68
Tây Ninh: Trúng,
An Giang: Trúng
01-01-20Đồng Nai: 66,
Cần Thơ: 88,
Sóc Trăng: 80
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
31-12-19Bến Tre: 12,
Vũng Tàu: 24,
Bạc Liêu: 79
Bến Tre: Trúng,
Bạc Liêu: Trúng
30-12-19TP HCM: 78,
Đồng Tháp: 15,
Cà Mau: 41
Trượt
29-12-19Tiền Giang: 65,
Kiên Giang: 03,
Đà Lạt: 01
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Đà Lạt: Trúng
28-12-19TP HCM: 18,
Long An: 53,
Bình Phước: 55,
Hậu Giang: 38
TP HCM: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Hậu Giang: Trúng
27-12-19Vĩnh Long: 13,
Bình Dương: 32,
Trà Vinh: 69
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
26-12-19Tây Ninh: 20,
An Giang: 14,
Bình Thuận: 61
An Giang: Trúng
25-12-19Đồng Nai: 41,
Cần Thơ: 70,
Sóc Trăng: 10
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Sóc Trăng: Trúng
24-12-19Bến Tre: 93,
Vũng Tàu: 27,
Bạc Liêu: 62
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
23-12-19TP HCM: 82,
Đồng Tháp: 31
TP HCM: Trúng