BẠCH THỦ LÔ HAI NHÁY MB

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, các tham tán thương mại, tùy viên thương mại được ví như những chiến sỹ tại các thị trường nước ngoài thực hiện có hiệu quả chiến lược hội nhập của Việt Nam, đóng góp vào thương mại quốc tế của Việt Nam cũng như sự phát triển của kinh tế đất nước.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, năm 2017, Bộ Công Thương, cùng với vai trò quan trọng của bộ phận tham tán đã có những nỗ lực rất lớn và liên tục, đặc biệt tập trung vào việc cải cách thể chế, hoàn thiện khung khổ pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ, phát triển thị trường, mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập thế giới một cách sâu, rộng và có hiệu quả.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức 22 hoạt động trong toàn bộ chuỗi sự kiện của Hội nghị Tham tán 2018. Tại các diễn đàn, buổi làm việc, các tham tán đã tiếp cận vấn đề và có những ý kiến một cách trực diện, đề cập thẳng đến những vấn đề “nóng”, vấn đề bức xúc trong quá trình hoạt động tại các thị trường sở tại hoặc quá trình trao đổi, phối hợp giữa thương vụ với Nhà nước, thương vụ với thương vụ…. Các địa phương, bộ, ngành cũng đã có những “yêu cầu”, hỏi – đáp một cách cởi mở cùng các tham tán thương mại, tạo sự tương tác rất hiệu quả.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Hội nghị năm 2018 đã góp phần to lớn trong việc nâng cao nhận thức cho các tham tán trong bối cảnh mới, với những yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ của Thương vụ phải chủ động, tích cực và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Do vậy, kế hoạch hành động của tham tán sẽ được cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tiễn.

Trước báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng các tham tán, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự nỗ lực của các tham tán thương mại trong việc đưa hàng hóa của Việt Nam vào chuỗi phân phối quốc tế; bảo vệ, nâng cao thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế; cùng với các cơ quan trong nước tổ chức các hội nghi, hội thảo, các đoàn xúc tiến thương mại với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước.