XỈU CHỦ là 1 con được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất.

 Đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu XÍU CHỦ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 2.000.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công XỈU CHỦ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy XỈU CHỦ MIỀN TRUNG siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )

 Chúc bạn thắng lớn mỗi ngày !

 

Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-20Đắc Lắc: 192,
Quảng Nam: 366
Trượt
30-03-20TT Huế: 815,
Phú Yên: 851
Trượt
29-03-20Kon Tum: 357,
Khánh Hòa: 865
Trượt
28-03-20Đà Nẵng: 937,
Quảng Ngãi: 974,
Đắc Nông: 314
Trượt
27-03-20Gia Lai: 248,
Ninh Thuận: 587
Ninh Thuận: Trúng
26-03-20Bình Định: 625,
Quảng Trị: 895,
Quảng Bình: 737
Quảng Trị: Trúng
25-03-20Đà Nẵng: 042,
Khánh Hòa: 917
Trượt
24-03-20Đắc Lắc: 721,
Quảng Nam: 590
Đắc Lắc: Trúng
23-03-20TT Huế: 178,
Phú Yên: 839
Trượt
22-03-20Kon Tum: 978,
Khánh Hòa: 248
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-03-20Đà Nẵng: 176,
Quảng Ngãi: 166,
Đắc Nông: 232
Đắc Nông: Trúng
20-03-20Gia Lai: 493,
Ninh Thuận: 424
Ninh Thuận: Trúng
19-03-20Bình Định: 277,
Quảng Trị: 986,
Quảng Bình: 269
Bình Định: Trúng
18-03-20Đà Nẵng: 803,
Khánh Hòa: 266
Trượt
17-03-20Đắc Lắc: 640,
Quảng Nam: 226
Trượt
16-03-20TT Huế: 035,
Phú Yên: 559
Trượt
15-03-20Kon Tum: 447,
Khánh Hòa: 261
Kon Tum: Trúng
14-03-20Đà Nẵng: 138,
Quảng Ngãi: 547,
Đắc Nông: 236
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-03-20Gia Lai: 057,
Ninh Thuận: 506
Trượt
12-03-20Bình Định: 405,
Quảng Trị: 925,
Quảng Bình: 958
Quảng Trị: Trúng
11-03-20Đà Nẵng: 993,
Khánh Hòa: 325
Đà Nẵng: Trúng
10-03-20Đắc Lắc: 616,
Quảng Nam: 203
Đắc Lắc: Trúng
09-03-20TT Huế: 361,
Phú Yên: 767
TT Huế: Trúng
08-03-20Kon Tum: 688,
Khánh Hòa: 538
Trượt
07-03-20Đà Nẵng: 922,
Quảng Ngãi: 564,
Đắc Nông: 818
Trượt
06-03-20Gia Lai: 161,
Ninh Thuận: 388
Gia Lai: Trúng
05-03-20Bình Định: 935,
Quảng Trị: 595,
Quảng Bình: 994
Bình Định: Trúng
04-03-20Đà Nẵng: 046,
Khánh Hòa: 284
Trượt
03-03-20Đắc Lắc: 065,
Quảng Nam: 328
Trượt
02-03-20TT Huế: 887,
Phú Yên: 397
Trượt
01-03-20Kon Tum: 364,
Khánh Hòa: 298
Trượt
29-02-20Đà Nẵng: 098,
Quảng Ngãi: 290,
Đắc Nông: 089
Trượt
28-02-20Gia Lai: 934,
Ninh Thuận: 551
Trượt
27-02-20Bình Định: 935,
Quảng Trị: 049,
Quảng Bình: 181
Quảng Bình: Trúng
26-02-20Đà Nẵng: 600,
Khánh Hòa: 602
Trượt
25-02-20Đắc Lắc: 795,
Quảng Nam: 527
Trượt
24-02-20TT Huế: 877,
Phú Yên: 760
Trượt
23-02-20Kon Tum: 593,
Khánh Hòa: 349
Trượt
22-02-20Đà Nẵng: 039,
Quảng Ngãi: 207,
Đắc Nông: 349
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
21-02-20Gia Lai: 024,
Ninh Thuận: 484
Ninh Thuận: Trúng
20-02-20Bình Định: 327,
Quảng Trị: 723,
Quảng Bình: 621
Trượt
19-02-20Đà Nẵng: 292,
Khánh Hòa: 147
Khánh Hòa: Trúng
18-02-20Đắc Lắc: 764,
Quảng Nam: 150
Trượt
17-02-20TT Huế: 324,
Phú Yên: 102
Trượt
16-02-20Kon Tum: 303,
Khánh Hòa: 854
Trượt
15-02-20Đà Nẵng: 961,
Quảng Ngãi: 183,
Đắc Nông: 603
Đắc Nông: Trúng
14-02-20Gia Lai: 607,
Ninh Thuận: 505
Gia Lai: Trúng
13-02-20Bình Định: 755,
Quảng Trị: 437,
Quảng Bình: 881
Trượt
12-02-20Đà Nẵng: 801,
Khánh Hòa: 089
Đà Nẵng: Trúng
11-02-20Đắc Lắc: 779,
Quảng Nam: 861
Trượt
10-02-20TT Huế: 162,
Phú Yên: 468
Trượt
09-02-20Kon Tum: 015,
Khánh Hòa: 730
Khánh Hòa: Trúng
08-02-20Đà Nẵng: 477,
Quảng Ngãi: 335,
Đắc Nông: 275
Đắc Nông: Trúng
07-02-20Gia Lai: 388,
Ninh Thuận: 618
Trượt
06-02-20Bình Định: 653,
Quảng Trị: 334,
Quảng Bình: 657
Quảng Trị: Trúng
05-02-20Đà Nẵng: 638,
Khánh Hòa: 997
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-02-20Đắc Lắc: 892,
Quảng Nam: 979
Đắc Lắc: Trúng
03-02-20TT Huế: 522,
Phú Yên: 731
TT Huế: Trúng
02-02-20Kon Tum: 458,
Khánh Hòa: 166
Khánh Hòa: Trúng
01-02-20Đà Nẵng: 217,
Quảng Ngãi: 618,
Đắc Nông: 793
Quảng Ngãi: Trúng
31-01-20Gia Lai: 566,
Ninh Thuận: 570
Gia Lai: Trúng
30-01-20Bình Định: 680,
Quảng Trị: 044,
Quảng Bình: 510
Quảng Trị: Trúng
29-01-20Đà Nẵng: 211,
Khánh Hòa: 632
Trượt
28-01-20Đắc Lắc: 817,
Quảng Nam: 373
Trượt
27-01-20TT Huế: 901,
Phú Yên: 281
TT Huế: Trúng
26-01-20Kon Tum: 587,
Khánh Hòa: 331
Kon Tum: Trúng
25-01-20Đà Nẵng: 079,
Quảng Ngãi: 407,
Đắc Nông: 753
Trượt
24-01-20Gia Lai: 469,
Ninh Thuận: 226
Trượt
23-01-20Bình Định: 883,
Quảng Trị: 760,
Quảng Bình: 645
Quảng Trị: Trúng
22-01-20Đà Nẵng: 552,
Khánh Hòa: 803
Khánh Hòa: Trúng
21-01-20Đắc Lắc: 876,
Quảng Nam: 545
Trượt
20-01-20TT Huế: 639,
Phú Yên: 126
Trượt
19-01-20Kon Tum: 616,
Khánh Hòa: 138
Trượt
18-01-20Đà Nẵng: 665,
Quảng Ngãi: 826,
Đắc Nông: 786
Đà Nẵng: Trúng
17-01-20Gia Lai: 866,
Ninh Thuận: 676
Trượt
16-01-20Bình Định: 960,
Quảng Trị: 673,
Quảng Bình: 515
Trượt
15-01-20Đà Nẵng: 865,
Khánh Hòa: 596
Trượt
14-01-20Đắc Lắc: 493,
Quảng Nam: 811
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
13-01-20TT Huế: 352,
Phú Yên: 492
Phú Yên: Trúng
12-01-20Kon Tum: 221,
Khánh Hòa: 206
Trượt
11-01-20Đà Nẵng: 535,
Quảng Ngãi: 015,
Đắc Nông: 325
Đắc Nông: Trúng
10-01-20Gia Lai: 805,
Ninh Thuận: 331
Trượt
09-01-20Bình Định: 554,
Quảng Trị: 919,
Quảng Bình: 763
Trượt
08-01-20Đà Nẵng: 124,
Khánh Hòa: 214
Trượt
07-01-20Đắc Lắc: 887,
Quảng Nam: 197
Trượt
06-01-20TT Huế: 668,
Phú Yên: 427
Phú Yên: Trúng
05-01-20Kon Tum: 355,
Khánh Hòa: 341
Kon Tum: Trúng
04-01-20Đà Nẵng: 360,
Quảng Ngãi: 207
Đà Nẵng: Trúng