Xíu chủ Miền Trung siêu chuẩn

 XỈU CHỦ là 1 con được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 2.000.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công XỈU CHỦ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy XỈU CHỦ siêu đẹp.

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h00

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )

 Hỗ trợ: Viettel,Mobi,Vina…

 

Cầu Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp.
Giá: 2,000,000đ.
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-03-18
17-03-18Đà Nẵng: 692,
Quảng Ngãi: 247,
Đắc Nông: 623
Trượt186
16-03-18Gia Lai: 189,
Ninh Thuận: 981
Trúng Gia Lai221
15-03-18Bình Định: 584,
Quảng Trị: 820,
Quảng Bình: 107
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
175
14-03-18Đà Nẵng: 932,
Khánh Hòa: 511
Trượt190
13-03-18Đắc Lắc: 213,
Quảng Nam: 857
Trúng Quảng Nam220
12-03-18TT Huế: 686,
Phú Yên: 438
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
207
11-03-18Kon Tum: 265,
Khánh Hòa: 060
Trượt205
10-03-18Đà Nẵng: 147,
Quảng Ngãi: 991,
Đắc Nông: 433
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
175
09-03-18Gia Lai: 210,
Ninh Thuận: 728
Trúng Gia Lai186
08-03-18Bình Định: 866,
Quảng Trị: 292,
Quảng Bình: 745
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
239
07-03-18Đà Nẵng: 784,
Khánh Hòa: 248
Trượt207
06-03-18Đắc Lắc: 395,
Quảng Nam: 867
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
215
05-03-18TT Huế: 129,
Phú Yên: 244
Trúng Phú Yên266
04-03-18Kon Tum: 580,
Khánh Hòa: 540
Trúng Kon Tum174
03-03-18Đà Nẵng: 388,
Quảng Ngãi: 628,
Đắc Nông: 756
Trượt246
02-03-18Gia Lai: 110,
Ninh Thuận: 208
Trúng Gia Lai174
01-03-18Bình Định: 325,
Quảng Trị: 260,
Quảng Bình: 307
Trúng Bình Định207
28-02-18Đà Nẵng: 127,
Khánh Hòa: 481
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
231
27-02-18Đắc Lắc: 119,
Quảng Nam: 134
Trúng Đắc Lắc155
26-02-18TT Huế: 776,
Phú Yên: 268
Trúng TT Huế174
25-02-18Kon Tum: 949,
Khánh Hòa: 451
Trúng Khánh Hòa224
24-02-18Đà Nẵng: 750,
Quảng Ngãi: 936,
Đắc Nông: 871
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
204
23-02-18Gia Lai: 872,
Ninh Thuận: 778
Trúng Ninh Thuận208
22-02-18Bình Định: 829,
Quảng Trị: 882,
Quảng Bình: 898
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
172
21-02-18Đà Nẵng: 263,
Khánh Hòa: 676
Trượt290
20-02-18Đắc Lắc: 309,
Quảng Nam: 274
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
284
14-02-18Đà Nẵng: 870,
Khánh Hòa: 898
Trúng Khánh Hòa192
13-02-18Đắc Lắc: 918,
Quảng Nam: 046
Trúng Quảng Nam184
12-02-18TT Huế: 533,
Phú Yên: 621
Trúng Phú Yên250
11-02-18Kon Tum: 600,
Khánh Hòa: 258
Trúng Khánh Hòa216
10-02-18Đà Nẵng: 474,
Quảng Ngãi: 595,
Đắc Nông: 807
Trượt226
09-02-18Gia Lai: 228,
Ninh Thuận: 210
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
240
08-02-18Bình Định: 335,
Quảng Trị: 043,
Quảng Bình: 232
Trúng Quảng Bình182
07-02-18Đà Nẵng: 038,
Khánh Hòa: 474
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
196
06-02-18Đắc Lắc: 484,
Quảng Nam: 235
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
216
05-02-18TT Huế: 027,
Phú Yên: 290
Trượt226
04-02-18Kon Tum: 278,
Khánh Hòa: 382
Trượt260
03-02-18Quảng Ngãi: 484,
Đắc Nông: 078,
Đà Nẵng: 622
Trúng Đà Nẵng209
02-02-18Gia Lai: 960,
Ninh Thuận: 563
Trúng Ninh Thuận223
01-02-18Bình Định: 137,
Quảng Trị: 210,
Quảng Bình: 700
Trúng Quảng Trị528
31-01-18Đà Nẵng: 812,
Khánh Hòa: 901
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
470
30-01-18Đắc Lắc: 543,
Quảng Nam: 006
Trượt811
29-01-18TT Huế: 014,
Phú Yên: 921
Trúng Phú Yên889
28-01-18Kon Tum: 873,
Khánh Hòa: 475
Trượt151
27-01-18Đà Nẵng: 296,
Quảng Ngãi: 355,
Đắc Nông: 139
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
487
26-01-18Gia Lai: 053,
Ninh Thuận: 877
Trượt356
25-01-18Bình Định: 436,
Quảng Trị: 988,
Quảng Bình: 574
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
468
24-01-18Đà Nẵng: 886,
Khánh Hòa: 309
Trúng Đà Nẵng870
23-01-18Đắc Lắc: 642,
Quảng Nam: 593
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
443
22-01-18TT Huế: 038,
Phú Yên: 310
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
445
21-01-18Kon Tum: 126,
Khánh Hòa: 687
Trượt488
20-01-18Đà Nẵng: 662,
Quảng Ngãi: 792,
Đắc Nông: 692
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
542
19-01-18Gia Lai: 503,
Ninh Thuận: 796
Trượt604
18-01-18Bình Định: 269,
Quảng Trị: 879,
Quảng Bình: 874
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
770
17-01-18Đà Nẵng: 439,
Khánh Hòa: 657
Trượt861
16-01-18Đắc Lắc: 632,
Quảng Nam: 021
Trúng Quảng Nam701
15-01-18TT Huế: 935,
Phú Yên: 982
Trúng Phú Yên636
14-01-18Kon Tum: 199,
Khánh Hòa: 305
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
298
13-01-18Đà Nẵng: 614,
Quảng Ngãi: 797,
Đắc Nông: 371
Trượt526
12-01-18Gia Lai: 516,
Ninh Thuận: 517
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
925
11-01-18Bình Định: 617,
Quảng Trị: 118,
Quảng Bình: 158
Trượt497
10-01-18Đà Nẵng: 380,
Khánh Hòa: 518
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
228
09-01-18Đắc Lắc: 480,
Quảng Nam: 343
Trúng Quảng Nam512
08-01-18TT Huế: 725,
Phú Yên: 874
Trúng Phú Yên298
07-01-18Kon Tum: 632,
Khánh Hòa: 608
Trúng Khánh Hòa624
06-01-18Đà Nẵng: 881,
Quảng Ngãi: 667,
Đắc Nông: 582
Trúng Đà Nẵng570
05-01-18Gia Lai: 459,
Ninh Thuận: 927
Trượt614
04-01-18Bình Định: 996,
Quảng Trị: 493,
Quảng Bình: 025
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
798
03-01-18Đà Nẵng: 371,
Khánh Hòa: 485
Trượt658
02-01-18Đắc Lắc: 825,
Quảng Nam: 925
Trượt376
01-01-18TT Huế: 894,
Phú Yên: 817
Trúng Phú Yên477
31-12-17Kon Tum: 248,
Khánh Hòa: 336
Trượt627
30-12-17Đà Nẵng: 843,
Quảng Ngãi: 584,
Đắc Nông: 926
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
595
29-12-17Gia Lai: 953,
Ninh Thuận: 784
Trúng Ninh Thuận537
28-12-17Bình Định: 153,
Quảng Trị: 267,
Quảng Bình: 194
Trượt865
27-12-17Đà Nẵng: 555,
Khánh Hòa: 862
Trúng Đà Nẵng476
26-12-17Đắc Lắc: 631,
Quảng Nam: 133
Trúng Đắc Lắc661
25-12-17TT Huế: 283,
Phú Yên: 705
Trượt539
24-12-17Kon Tum: 119,
Khánh Hòa: 287
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
417
23-12-17Đà Nẵng: 960,
Quảng Ngãi: 714,
Đắc Nông: 051
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
518
22-12-17Gia Lai: 001,
Ninh Thuận: 556
Trúng Gia Lai247
21-12-17Bình Định: 580,
Quảng Trị: 863,
Quảng Bình: 909
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
508
20-12-17Đà Nẵng: 027,
Khánh Hòa: 594
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
394
19-12-17Đắc Lắc: 224,
Quảng Nam: 025
Trúng Quảng Nam663
18-12-17TT Huế: 717,
Phú Yên: 730
Trượt260
17-12-17Kon Tum: 187,
Khánh Hòa: 264
Trúng Kon Tum448
16-12-17Đà Nẵng: 556,
Quảng Ngãi: 688,
Đắc Nông: 190
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
523