XỈU CHỦ là 1 con được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất.

 Đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu XÍU CHỦ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 2.000.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công XỈU CHỦ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy XỈU CHỦ MIỀN TRUNG siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )

 Chúc bạn thắng lớn mỗi ngày !

 

Cầu Xíu Chủ Miền Trung VIP.
Giá: 2,000,000đ.

Hiện tại web hỗ trợ các loại thẻ cào: Zing Card và Viettel. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-09-18
19-09-18Đà Nẵng: 233,
Khánh Hòa: 568
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-09-18Đắc Lắc: 201,
Quảng Nam: 124
Trượt
17-09-18TT Huế: 062,
Phú Yên: 377
Trượt
16-09-18Kon Tum: 140,
Khánh Hòa: 902
Kon Tum: Trúng
15-09-18Đà Nẵng: 409,
Quảng Ngãi: 881,
Đắc Nông: 774
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
14-09-18Gia Lai: 674,
Ninh Thuận: 966
Trượt
13-09-18Bình Định: 157,
Quảng Trị: 727,
Quảng Bình: 695
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
12-09-18Đà Nẵng: 411,
Khánh Hòa: 896
Khánh Hòa: Trúng
11-09-18Đắc Lắc: 480,
Quảng Nam: 130
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
10-09-18TT Huế: 431,
Phú Yên: 681
Phú Yên: Trúng
09-09-18Kon Tum: 796,
Khánh Hòa: 419
Trượt
08-09-18Đà Nẵng: 568,
Quảng Ngãi: 483,
Đắc Nông: 006
Trượt
07-09-18Gia Lai: 691,
Ninh Thuận: 359
Trượt
06-09-18Bình Định: 709,
Quảng Trị: 365,
Quảng Bình: 167
Bình Định: Trúng
05-09-18Đà Nẵng: 454,
Khánh Hòa: 888
Trượt
04-09-18Đắc Lắc: 811,
Quảng Nam: 451
Quảng Nam: Trúng
03-09-18TT Huế: 977,
Phú Yên: 801
Trượt
02-09-18Kon Tum: 513,
Khánh Hòa: 312
Trượt
01-09-18Đà Nẵng: 301,
Quảng Ngãi: 779,
Đắc Nông: 745
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-08-18Ninh Thuận: 599,
Gia Lai: 558
Ninh Thuận: Trúng
30-08-18Bình Định: 017,
Quảng Trị: 426,
Quảng Bình: 315
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
29-08-18Đà Nẵng: 991,
Khánh Hòa: 253
Trượt
28-08-18Đắc Lắc: 536,
Quảng Nam: 161
Đắc Lắc: Trúng
27-08-18TT Huế: 440,
Phú Yên: 436
Trượt
26-08-18Kon Tum: 258,
Khánh Hòa: 101
Kon Tum: Trúng
25-08-18Đà Nẵng: 563,
Quảng Ngãi: 486,
Đắc Nông: 322
Đà Nẵng: Trúng
24-08-18Gia Lai: 334,
Ninh Thuận: 632
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
23-08-18Bình Định: 833,
Quảng Trị: 502,
Quảng Bình: 668
Bình Định: Trúng
22-08-18Đà Nẵng: 971,
Khánh Hòa: 886
Đà Nẵng: Trúng
21-08-18Đắc Lắc: 943,
Quảng Nam: 442
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
20-08-18TT Huế: 200,
Phú Yên: 209
Phú Yên: Trúng
19-08-18Kon Tum: 783,
Khánh Hòa: 187
Khánh Hòa: Trúng
18-08-18Đà Nẵng: 475,
Quảng Ngãi: 248,
Đắc Nông: 493
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
17-08-18Gia Lai: 920,
Ninh Thuận: 209
Gia Lai: Trúng
16-08-18Bình Định: 269,
Quảng Trị: 830,
Quảng Bình: 236
Quảng Bình: Trúng
15-08-18Đà Nẵng: 786,
Khánh Hòa: 452
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-08-18Đắc Lắc: 822,
Quảng Nam: 184
Trượt
13-08-18TT Huế: 775,
Phú Yên: 318
Phú Yên: Trúng
12-08-18Kon Tum: 472,
Khánh Hòa: 522
Kon Tum: Trúng
11-08-18Đà Nẵng: 103,
Quảng Ngãi: 025,
Đắc Nông: 847
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
10-08-18Gia Lai: 626,
Ninh Thuận: 774
Ninh Thuận: Trúng
09-08-18Bình Định: 026,
Quảng Trị: 062,
Quảng Bình: 499
Quảng Trị: Trúng
08-08-18Đà Nẵng: 528,
Khánh Hòa: 634
Đà Nẵng: Trúng
07-08-18Đắc Lắc: 906,
Quảng Nam: 111
Đắc Lắc: Trúng
06-08-18TT Huế: 466,
Phú Yên: 541
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
05-08-18Kon Tum: 517,
Khánh Hòa: 259
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-08-18Đà Nẵng: 812,
Quảng Ngãi: 685,
Đắc Nông: 776
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-08-18Gia Lai: 699,
Ninh Thuận: 090
Ninh Thuận: Trúng
02-08-18Bình Định: 160,
Quảng Trị: 430,
Quảng Bình: 964
Bình Định: Trúng
01-08-18Đà Nẵng: 954,
Khánh Hòa: 472
Khánh Hòa: Trúng
31-07-18Đắc Lắc: 316,
Quảng Nam: 769
Quảng Nam: Trúng
30-07-18TT Huế: 191,
Phú Yên: 822
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
29-07-18Kon Tum: 878,
Khánh Hòa: 377
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-07-18Đà Nẵng: 646,
Quảng Ngãi: 939,
Đắc Nông: 430
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
27-07-18Gia Lai: 056,
Ninh Thuận: 922
Ninh Thuận: Trúng
26-07-18Bình Định: 112,
Quảng Trị: 757,
Quảng Bình: 579
Trượt
25-07-18Đà Nẵng: 404,
Khánh Hòa: 152
Trượt
24-07-18Đắc Lắc: 219,
Quảng Nam: 864
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
23-07-18TT Huế: 397,
Phú Yên: 097
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
22-07-18Kon Tum: 634,
Khánh Hòa: 399
Khánh Hòa: Trúng
21-07-18Đà Nẵng: 894,
Quảng Ngãi: 882,
Đắc Nông: 490
Đà Nẵng: Trúng
20-07-18Gia Lai: 169,
Ninh Thuận: 000
Ninh Thuận: Trúng
19-07-18Bình Định: 725,
Quảng Trị: 971,
Quảng Bình: 814
Quảng Trị: Trúng
18-07-18Đà Nẵng: 956,
Khánh Hòa: 044
Khánh Hòa: Trúng
17-07-18Đắc Lắc: 617,
Quảng Nam: 918
Đắc Lắc: Trúng
16-07-18TT Huế: 219,
Phú Yên: 381
TT Huế: Trúng
15-07-18Kon Tum: 418,
Khánh Hòa: 508
Trượt
14-07-18Đà Nẵng: 874,
Quảng Ngãi: 333,
Đắc Nông: 109
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-07-18Gia Lai: 442,
Ninh Thuận: 754
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
12-07-18Bình Định: 776,
Quảng Trị: 124,
Quảng Bình: 229
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-07-18Đà Nẵng: 503,
Khánh Hòa: 388
Đà Nẵng: Trúng
10-07-18Đắc Lắc: 425,
Quảng Nam: 031
Trượt
09-07-18TT Huế: 280,
Phú Yên: 230
Trượt
08-07-18Kon Tum: 496,
Khánh Hòa: 045
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-07-18Đà Nẵng: 247,
Quảng Ngãi: 175,
Đắc Nông: 807
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
06-07-18Gia Lai: 148,
Ninh Thuận: 567
Trượt
05-07-18Bình Định: 900,
Quảng Trị: 481,
Quảng Bình: 985
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
04-07-18Đà Nẵng: 634,
Khánh Hòa: 204
Trượt
03-07-18Đắc Lắc: 276,
Quảng Nam: 401
Quảng Nam: Trúng
02-07-18TT Huế: 425,
Phú Yên: 140
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
01-07-18Kon Tum: 025,
Khánh Hòa: 171
Kon Tum: Trúng
30-06-18Đà Nẵng: 535,
Quảng Ngãi: 883,
Đắc Nông: 559
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
29-06-18Gia Lai: 452,
Ninh Thuận: 538
Ninh Thuận: Trúng
28-06-18Bình Định: 948,
Quảng Trị: 853,
Quảng Bình: 877
Quảng Bình: Trúng
27-06-18Đà Nẵng: 816,
Khánh Hòa: 965
Đà Nẵng: Trúng
26-06-18Đắc Lắc: 272,
Quảng Nam: 503
Đắc Lắc: Trúng
25-06-18TT Huế: 510,
Phú Yên: 526
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng