Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

chúc các bạn thắng lớn!

Cầu Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay.
Giá: 400,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Zing Card. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-05-18
22-05-18Đắc Lắc: 90,36,
Quảng Nam: 05,67
Ăn lô 36 Đắc Lắc,
Ăn lô 05 Quảng Nam
21-05-18TT Huế: 50,65,
Phú Yên: 76,15
Ăn lô 50 TT Huế,
Ăn lô 76 Phú Yên
20-05-18Kon Tum: 41,35,
Khánh Hòa: 28,54
Ăn lô 41,35 Kon Tum
19-05-18Đà Nẵng: 89,87,
Quảng Ngãi: 34,58,
Đắc Nông: 12,54
Ăn lô 87,89 Đà Nẵng,
Ăn lô 34 Quảng Ngãi
18-05-18Gia Lai: 62,30,
Ninh Thuận: 16,35
Ăn lô 62 Gia Lai,
Ăn lô 35 Ninh Thuận
17-05-18Bình Định: 67,24,
Quảng Trị: 92,86,
Quảng Bình: 64,19
Ăn lô 24 Bình Định,
Ăn lô 64 Quảng Bình
16-05-18Đà Nẵng: 12,36,
Khánh Hòa: 38,81
Ăn lô 12 Đà Nẵng
15-05-18Đắc Lắc: 77,05,
Quảng Nam: 53,86
Ăn lô 77 Đắc Lắc,
Ăn lô 86,53 Quảng Nam
14-05-18TT Huế: 41,31,
Phú Yên: 28,22
Ăn lô 41 TT Huế
13-05-18Kon Tum: 74,47,
Khánh Hòa: 49,04
Ăn lô 74 Kon Tum,
Ăn lô 49 Khánh Hòa
12-05-18Đà Nẵng: 76,84,
Quảng Ngãi: 11,61,
Đắc Nông: 58,61
Ăn lô 76,84 Đà Nẵng,
Ăn lô 11,61 Quảng Ngãi,
Ăn lô 58,61 Đắc Nông
11-05-18Gia Lai: 16,74,
Ninh Thuận: 88,02
Ăn lô 16 Gia Lai,
Ăn lô 02 Ninh Thuận
10-05-18Bình Định: 17,05,
Quảng Trị: 31,38,
Quảng Bình: 47,42
Ăn lô 17 Bình Định,
Ăn lô 31 Quảng Trị,
Ăn lô 47 Quảng Bình
09-05-18Đà Nẵng: 95,41,
Khánh Hòa: 31,65
Trượt
08-05-18Đắc Lắc: 34,39,
Quảng Nam: 10,17
Ăn lô 34 Đắc Lắc,
Ăn lô 10 Quảng Nam
07-05-18TT Huế: 50,97,
Phú Yên: 56,16
Ăn lô 16 Phú Yên
06-05-18Kon Tum: 61,24,
Khánh Hòa: 03,70
Ăn lô 61 Kon Tum
05-05-18Đà Nẵng: 24,71,
Quảng Ngãi: 81,55,
Đắc Nông: 82,95
Ăn lô 24 Đà Nẵng,
Ăn lô 82 Đắc Nông
04-05-18Gia Lai: 57,05,
Ninh Thuận: 95,64
Ăn lô 57 Gia Lai
03-05-18Bình Định: 84,42,
Quảng Trị: 30,60,
Quảng Bình: 76,75
Ăn lô 84,42 Bình Định,
Ăn lô 30,60 Quảng Trị,
Ăn lô 75 Quảng Bình
02-05-18Đà Nẵng: 04,73,
Khánh Hòa: 80,62
Ăn lô 73 Đà Nẵng,
Ăn lô 80,62 Khánh Hòa
01-05-18Đắc Lắc: 04,34,
Quảng Nam: 97,30
Ăn lô 34 Đắc Lắc,
Ăn lô 97 Quảng Nam
30-04-18TT Huế: 41,54,
Phú Yên: 81,15
Ăn lô 54 TT Huế,
Ăn lô 81 Phú Yên
29-04-18Kon Tum: 11,22,
Khánh Hòa: 23,55
Ăn lô 11 Kon Tum,
Ăn lô 55 Khánh Hòa
28-04-18Đà Nẵng: 73,22,
Quảng Ngãi: 54,32,
Đắc Nông: 56,25
Ăn lô 73 Đà Nẵng,
Ăn lô 54 Quảng Ngãi,
Ăn lô 56 Đắc Nông
27-04-18Gia Lai: 49,62,
Ninh Thuận: 32,53
Ăn lô 62,49 Gia Lai
26-04-18Bình Định: 56,97,
Quảng Trị: 76,52,
Quảng Bình: 30,15
Ăn lô 56 Bình Định,
Ăn lô 52,76 Quảng Trị
25-04-18Đà Nẵng: 24,48,
Khánh Hòa: 48,11
Ăn lô 48 Đà Nẵng
24-04-18Đắc Lắc: 72,34,
Quảng Nam: 39,50
Ăn lô 72 Đắc Lắc,
Ăn lô 39 Quảng Nam
23-04-18TT Huế: 67,27,
Phú Yên: 18,28
Ăn lô 67 TT Huế,
Ăn lô 28 Phú Yên
22-04-18Kon Tum: 02,01,
Khánh Hòa: 19,55
Ăn lô 01,02 Kon Tum,
Ăn lô 19 Khánh Hòa
21-04-18Đà Nẵng: 40,81,
Quảng Ngãi: 12,49,
Đắc Nông: 70,46
Ăn lô 40 Đà Nẵng,
Ăn lô 12 Quảng Ngãi
20-04-18Gia Lai: 90,09,
Ninh Thuận: 85,22
Ăn lô 09 Gia Lai,
Ăn lô 22,85 Ninh Thuận
19-04-18Bình Định: 22,62,
Quảng Trị: 92,56,
Quảng Bình: 76,43
Ăn lô 22 Bình Định,
Ăn lô 92 Quảng Trị,
Ăn lô 76 Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 10,48,
Khánh Hòa: 63,43
Ăn lô 63 Khánh Hòa
17-04-18Đắc Lắc: 29,49,
Quảng Nam: 29,88
Ăn lô 29,88 Quảng Nam
16-04-18TT Huế: 37,49,
Phú Yên: 24,21
Ăn lô 37 TT Huế,
Ăn lô 24 Phú Yên
15-04-18Kon Tum: 86,30,
Khánh Hòa: 16,93
Ăn lô 93 Khánh Hòa
14-04-18Đà Nẵng: 86,58,
Quảng Ngãi: 59,10,
Đắc Nông: 39,51
Ăn lô 86 Đà Nẵng,
Ăn lô 39 Đắc Nông
13-04-18Gia Lai: 61,90,
Ninh Thuận: 92,08
Ăn lô 90 Gia Lai,
Ăn lô 92 Ninh Thuận
12-04-18Bình Định: 38,92,
Quảng Trị: 17,44,
Quảng Bình: 46,34
Ăn lô 17 Quảng Trị,
Ăn lô 34,46 Quảng Bình
11-04-18Đà Nẵng: 01,43,
Khánh Hòa: 78,22
Ăn lô 22,78 Khánh Hòa
10-04-18Đắc Lắc: 97,21,
Quảng Nam: 17,32
Ăn lô 21 Đắc Lắc,
Ăn lô 32 Quảng Nam
09-04-18TT Huế: 94,07,
Phú Yên: 06,14
Ăn lô 07 TT Huế,
Ăn lô 14,06 Phú Yên
08-04-18Kon Tum: 19,75,
Khánh Hòa: 50,81
Ăn lô 50 Khánh Hòa
07-04-18Đà Nẵng: 19,52,
Quảng Ngãi: 47,77,
Đắc Nông: 50,33
Ăn lô 50 Đắc Nông
06-04-18Gia Lai: 46,58,
Ninh Thuận: 63,48
Ăn lô 46 Gia Lai,
Ăn lô 63 Ninh Thuận
05-04-18Bình Định: 50,26,
Quảng Trị: 08,63,
Quảng Bình: 66,74
Ăn lô 50 Bình Định,
Ăn lô 08 Quảng Trị,
Ăn lô 74 Quảng Bình
04-04-18Đà Nẵng: 34,18,
Khánh Hòa: 61,18
Ăn lô 18 Đà Nẵng
03-04-18Đắc Lắc: 42,38,
Quảng Nam: 86,49
Ăn lô 42 Đắc Lắc,
Ăn lô 86 Quảng Nam
02-04-18TT Huế: 33,83,
Phú Yên: 40,31
Ăn lô 83,33 TT Huế,
Ăn lô 31,40 Phú Yên
01-04-18Kon Tum: 39,32,
Khánh Hòa: 69,99
Ăn lô 69 Khánh Hòa
31-03-18Đà Nẵng: 09,94,
Quảng Ngãi: 47,58,
Đắc Nông: 53,36
Ăn lô 94,09 Đà Nẵng,
Ăn lô 47,58 Quảng Ngãi,
Ăn lô 36 Đắc Nông
30-03-18Gia Lai: 51,49,
Ninh Thuận: 56,75
Ăn lô 51 Gia Lai,
Ăn lô 56 Ninh Thuận
29-03-18Bình Định: 26,84,
Quảng Trị: 62,01,
Quảng Bình: 01,50
Ăn lô 84 Bình Định,
Ăn lô 62 Quảng Trị,
Ăn lô 50,01 Quảng Bình
28-03-18Đà Nẵng: 01,61,
Khánh Hòa: 04,01
Ăn lô 01,61 Đà Nẵng,
Ăn lô 01 Khánh Hòa
27-03-18Đắc Lắc: 81,55,
Quảng Nam: 73,86
Ăn lô 81 Đắc Lắc
26-03-18TT Huế: 79,03,
Phú Yên: 55,94
Ăn lô 03,79 TT Huế,
Ăn lô 94 Phú Yên
25-03-18Kon Tum: 40,83,
Khánh Hòa: 49,19
Ăn lô 49,19 Khánh Hòa
24-03-18Đà Nẵng: 15,25,
Quảng Ngãi: 54,44,
Đắc Nông: 13,75
Ăn lô 15 Đà Nẵng,
Ăn lô 54,44 Quảng Ngãi
23-03-18Gia Lai: 62,44,
Ninh Thuận: 01,96
Ăn lô 01 Ninh Thuận
22-03-18Bình Định: 34,02,
Quảng Trị: 62,48,
Quảng Bình: 76,68
Ăn lô 02 Bình Định,
Ăn lô 48 Quảng Trị
21-03-18Đà Nẵng: 50,24,
Khánh Hòa: 42,31
Ăn lô 50 Đà Nẵng,
Ăn lô 42 Khánh Hòa
20-03-18Đắc Lắc: 94,07,
Quảng Nam: 35,64
Ăn lô 64,35 Quảng Nam
19-03-18TT Huế: 61,33,
Phú Yên: 91,52
Ăn lô 61 TT Huế,
Ăn lô 91 Phú Yên
18-03-18Kon Tum: 07,11,
Khánh Hòa: 63,35
Ăn lô 07,11 Kon Tum,
Ăn lô 63 Khánh Hòa
17-03-18Đà Nẵng: 81,70,
Quảng Ngãi: 16,00,
Đắc Nông: 50,85
Ăn lô 81,70 Đà Nẵng,
Ăn lô 16,00 Quảng Ngãi,
Ăn lô 50 Đắc Nông
16-03-18Gia Lai: 56,25,
Ninh Thuận: 43,03
Ăn lô 56,25 Gia Lai,
Ăn lô 43 Ninh Thuận
15-03-18Bình Định: 39,71,
Quảng Trị: 68,20,
Quảng Bình: 01,24
Ăn lô 71 Bình Định,
Ăn lô 68,20 Quảng Trị,
Ăn lô 01 Quảng Bình
14-03-18Đà Nẵng: 14,81,
Khánh Hòa: 06,60
Ăn lô 14 Đà Nẵng
13-03-18Đắc Lắc: 34,07,
Quảng Nam: 85,25
Ăn lô 07 Đắc Lắc
12-03-18TT Huế: 11,86,
Phú Yên: 47,94
Ăn lô 11,86 TT Huế,
Ăn lô 47,94 Phú Yên
11-03-18Kon Tum: 89,86,
Khánh Hòa: 17,62
Trượt
10-03-18Đà Nẵng: 70,99,
Quảng Ngãi: 07,90,
Đắc Nông: 43,79
Ăn lô 07 Quảng Ngãi,
Ăn lô 79 Đắc Nông
09-03-18Gia Lai: 79,29,
Ninh Thuận: 37,60
Ăn lô 79,29 Gia Lai,
Ăn lô 60 Ninh Thuận
08-03-18Bình Định: 65,08,
Quảng Trị: 91,08,
Quảng Bình: 68,60
Ăn lô 65 Bình Định,
Ăn lô 91 Quảng Trị,
Ăn lô 60 Quảng Bình
07-03-18Đà Nẵng: 96,47,
Khánh Hòa: 16,05
Ăn lô 47 Đà Nẵng,
Ăn lô 16,05 Khánh Hòa
06-03-18Đắc Lắc: 81,13,
Quảng Nam: 77,26
Ăn lô 13 Đắc Lắc
05-03-18TT Huế: 68,42,
Phú Yên: 19,59
Ăn lô 42,68 TT Huế,
Ăn lô 19,59 Phú Yên
04-03-18Kon Tum: 36,60,
Khánh Hòa: 17,12
Ăn lô 17 Khánh Hòa
03-03-18Đà Nẵng: 92,45,
Quảng Ngãi: 97,85,
Đắc Nông: 42,92
Ăn lô 85,97 Quảng Ngãi,
Ăn lô 42 Đắc Nông
02-03-18Gia Lai: 44,36,
Ninh Thuận: 28,44
Trượt
01-03-18Bình Định: 90,79,
Quảng Trị: 34,23,
Quảng Bình: 05,57
Ăn lô 90,79 Bình Định
28-02-18Đà Nẵng: 99,46,
Khánh Hòa: 26,66
Ăn lô 46,99 Đà Nẵng,
Ăn lô 26 Khánh Hòa
27-02-18Đắc Lắc: 85,66,
Quảng Nam: 27,81
Trượt
26-02-18TT Huế: 28,81,
Phú Yên: 15,41
Ăn lô 28 TT Huế,
Ăn lô 15 Phú Yên
25-02-18Kon Tum: 79,63,
Khánh Hòa: 42,62
Ăn lô 79 Kon Tum