Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

chúc các bạn thắng lớn!

Cầu Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay.
Giá: 400,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Zing Card. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-07-18
22-07-18Khánh Hòa: 10,29,
Kon Tum: 12,37
Ăn lô 37 Kon Tum
21-07-18Đà Nẵng: 14,75,
Quảng Ngãi: 88,84,
Đắc Nông: 57,14
Ăn lô 14 Đà Nẵng,
Ăn lô 14 Đắc Nông
20-07-18Gia Lai: 82,50,
Ninh Thuận: 74,67
Ăn lô 67 Ninh Thuận
19-07-18Bình Định: 37,47,
Quảng Trị: 71,67,
Quảng Bình: 66,78
Ăn lô 37 Bình Định,
Ăn lô 67,71 Quảng Trị,
Ăn lô 66 Quảng Bình
18-07-18Đà Nẵng: 53,99,
Khánh Hòa: 75,80
Ăn lô 99 Đà Nẵng,
Ăn lô 75,80 Khánh Hòa
17-07-18Đắc Lắc: 72,40,
Quảng Nam: 40,50
Trượt
16-07-18TT Huế: 26,87,
Phú Yên: 92,34
Ăn lô 92,34 Phú Yên
15-07-18Kon Tum: 05,02,
Khánh Hòa: 34,56
Trượt
14-07-18Đà Nẵng: 71,36,
Quảng Ngãi: 20,88,
Đắc Nông: 58,30
Ăn lô 71 Đà Nẵng
13-07-18Gia Lai: 11,72,
Ninh Thuận: 03,07
Ăn lô 03 Ninh Thuận
12-07-18Bình Định: 21,63,
Quảng Trị: 97,36,
Quảng Bình: 33,88
Ăn lô 63 Bình Định,
Ăn lô 97 Quảng Trị,
Ăn lô 33 Quảng Bình
11-07-18Đà Nẵng: 82,80,
Khánh Hòa: 43,38
Ăn lô 80,82 Đà Nẵng,
Ăn lô 43,38 Khánh Hòa
10-07-18Đắc Lắc: 60,05,
Quảng Nam: 84,63
Ăn lô 60 Đắc Lắc
09-07-18TT Huế: 16,35,
Phú Yên: 41,81
Ăn lô 16,35 TT Huế,
Ăn lô 41 Phú Yên
08-07-18Kon Tum: 00,25,
Khánh Hòa: 83,09
Ăn lô 00 Kon Tum,
Ăn lô 83,09 Khánh Hòa
07-07-18Đà Nẵng: 47,57,
Quảng Ngãi: 86,05,
Đắc Nông: 97,73
Ăn lô 47 Đà Nẵng,
Ăn lô 86 Quảng Ngãi,
Ăn lô 97,73 Đắc Nông
06-07-18Gia Lai: 66,11,
Ninh Thuận: 93,82
Ăn lô 66,11 Gia Lai,
Ăn lô 93 Ninh Thuận
05-07-18Bình Định: 73,05,
Quảng Trị: 14,23,
Quảng Bình: 34,11
Ăn lô 05,73 Bình Định
04-07-18Đà Nẵng: 46,56,
Khánh Hòa: 15,16
Ăn lô 46 Đà Nẵng,
Ăn lô 15,16 Khánh Hòa
03-07-18Đắc Lắc: 12,04,
Quảng Nam: 97,06
Ăn lô 06 Quảng Nam
02-07-18TT Huế: 80,60,
Phú Yên: 40,03
Ăn lô 80 TT Huế,
Ăn lô 03,40 Phú Yên
01-07-18Kon Tum: 10,43,
Khánh Hòa: 73,95
Ăn lô 43,10 Kon Tum
30-06-18Đà Nẵng: 40,82,
Quảng Ngãi: 89,62,
Đắc Nông: 25,83
Trượt
29-06-18Gia Lai: 87,63,
Ninh Thuận: 53,24
Trượt
28-06-18Bình Định: 96,90,
Quảng Trị: 12,64,
Quảng Bình: 51,67
Ăn lô 12 Quảng Trị,
Ăn lô 51 Quảng Bình
27-06-18Đà Nẵng: 35,10,
Khánh Hòa: 99,51
Ăn lô 35 Đà Nẵng
26-06-18Đắc Lắc: 84,82,
Quảng Nam: 30,23
Ăn lô 23 Quảng Nam
25-06-18TT Huế: 52,44,
Phú Yên: 29,32
Ăn lô 29 Phú Yên
24-06-18Kon Tum: 74,75,
Khánh Hòa: 89,24
Ăn lô 74 Kon Tum
23-06-18Đà Nẵng: 41,49,
Quảng Ngãi: 30,62,
Đắc Nông: 56,95
Ăn lô 41 Đà Nẵng,
Ăn lô 30,62 Quảng Ngãi,
Ăn lô 95 Đắc Nông
22-06-18Gia Lai: 45,67,
Ninh Thuận: 69,03
Ăn lô 67 Gia Lai,
Ăn lô 69,03 Ninh Thuận
21-06-18Bình Định: 06,13,
Quảng Trị: 18,72,
Quảng Bình: 71,59
Ăn lô 06 Bình Định,
Ăn lô 18 Quảng Trị,
Ăn lô 71 Quảng Bình
20-06-18Đà Nẵng: 86,74,
Khánh Hòa: 38,78
Ăn lô 86 Đà Nẵng
19-06-18Đắc Lắc: 11,09,
Quảng Nam: 76,03
Ăn lô 76 Quảng Nam
18-06-18TT Huế: 08,23,
Phú Yên: 08,70
Ăn lô 08,23 TT Huế,
Ăn lô 08 Phú Yên
17-06-18Kon Tum: 08,33,
Khánh Hòa: 00,85
Ăn lô 08 Kon Tum,
Ăn lô 00 Khánh Hòa
16-06-18Đà Nẵng: 93,30,
Quảng Ngãi: 16,79,
Đắc Nông: 99,69
Ăn lô 93,30 Đà Nẵng,
Ăn lô 79,16 Quảng Ngãi,
Ăn lô 99 Đắc Nông
15-06-18Gia Lai: 57,19,
Ninh Thuận: 94,13
Ăn lô 57 Gia Lai,
Ăn lô 94,13 Ninh Thuận
14-06-18Bình Định: 43,29,
Quảng Trị: 45,25,
Quảng Bình: 18,79
Ăn lô 43,29 Bình Định,
Ăn lô 45,25 Quảng Trị,
Ăn lô 18 Quảng Bình
13-06-18Đà Nẵng: 87,94,
Khánh Hòa: 57,07
Ăn lô 07 Khánh Hòa
12-06-18Đắc Lắc: 44,40,
Quảng Nam: 42,58
Ăn lô 44,40 Đắc Lắc,
Ăn lô 42,58 Quảng Nam
11-06-18TT Huế: 98,80,
Phú Yên: 06,14
Ăn lô 06,14 Phú Yên
10-06-18Kon Tum: 36,86,
Khánh Hòa: 07,48
Ăn lô 36 Kon Tum,
Ăn lô 48 Khánh Hòa
09-06-18Đà Nẵng: 63,09,
Quảng Ngãi: 07,26,
Đắc Nông: 90,89
Ăn lô 07,26 Quảng Ngãi,
Ăn lô 89 Đắc Nông
08-06-18Gia Lai: 36,87,
Ninh Thuận: 48,47
Ăn lô 36 Gia Lai,
Ăn lô 48,47 Ninh Thuận
07-06-18Bình Định: 77,12,
Quảng Trị: 46,19,
Quảng Bình: 01,93
Ăn lô 19,46 Quảng Trị,
Ăn lô 01 Quảng Bình
06-06-18Đà Nẵng: 54,30,
Khánh Hòa: 35,70
Trượt
05-06-18Đắc Lắc: 26,49,
Quảng Nam: 74,63
Ăn lô 26 Đắc Lắc,
Ăn lô 63 Quảng Nam
04-06-18TT Huế: 36,53,
Phú Yên: 47,87
Ăn lô 36,53 TT Huế,
Ăn lô 47 Phú Yên
03-06-18Kon Tum: 73,72,
Khánh Hòa: 15,59
Ăn lô 15 Khánh Hòa
02-06-18Đà Nẵng: 44,99,
Quảng Ngãi: 74,23,
Đắc Nông: 49,91
Ăn lô 99 Đà Nẵng,
Ăn lô 23,74 Quảng Ngãi,
Ăn lô 91,49 Đắc Nông
01-06-18Gia Lai: 92,07,
Ninh Thuận: 78,36
Ăn lô 92 Gia Lai,
Ăn lô 78 Ninh Thuận
31-05-18Bình Định: 02,22,
Quảng Trị: 61,14,
Quảng Bình: 91,80
Ăn lô 02 Bình Định,
Ăn lô 61 Quảng Trị
30-05-18Đà Nẵng: 89,20,
Khánh Hòa: 00,46
Ăn lô 89 Đà Nẵng,
Ăn lô 00 Khánh Hòa
29-05-18Đắc Lắc: 29,54,
Quảng Nam: 85,95
Ăn lô 29 Đắc Lắc
28-05-18TT Huế: 25,75,
Phú Yên: 33,88
Ăn lô 33 Phú Yên
27-05-18Kon Tum: 07,09,
Khánh Hòa: 55,74
Ăn lô 74 Khánh Hòa
26-05-18Đà Nẵng: 42,27,
Quảng Ngãi: 72,27,
Đắc Nông: 87,93
Ăn lô 27 Đà Nẵng
25-05-18Gia Lai: 78,75,
Ninh Thuận: 21,81
Trượt
24-05-18Bình Định: 46,87,
Quảng Trị: 40,33,
Quảng Bình: 46,24
Ăn lô 46 Bình Định,
Ăn lô 40 Quảng Trị,
Ăn lô 46 Quảng Bình
23-05-18Đà Nẵng: 04,24,
Khánh Hòa: 59,75
Ăn lô 04 Đà Nẵng,
Ăn lô 75,59 Khánh Hòa
22-05-18Đắc Lắc: 90,36,
Quảng Nam: 05,67
Ăn lô 36 Đắc Lắc,
Ăn lô 05 Quảng Nam
21-05-18TT Huế: 50,65,
Phú Yên: 76,15
Ăn lô 50 TT Huế,
Ăn lô 76 Phú Yên
20-05-18Kon Tum: 41,35,
Khánh Hòa: 28,54
Ăn lô 41,35 Kon Tum
19-05-18Đà Nẵng: 89,87,
Quảng Ngãi: 34,58,
Đắc Nông: 12,54
Ăn lô 87,89 Đà Nẵng,
Ăn lô 34 Quảng Ngãi
18-05-18Gia Lai: 62,30,
Ninh Thuận: 16,35
Ăn lô 62 Gia Lai,
Ăn lô 35 Ninh Thuận
17-05-18Bình Định: 67,24,
Quảng Trị: 92,86,
Quảng Bình: 64,19
Ăn lô 24 Bình Định,
Ăn lô 64 Quảng Bình
16-05-18Đà Nẵng: 12,36,
Khánh Hòa: 38,81
Ăn lô 12 Đà Nẵng
15-05-18Đắc Lắc: 77,05,
Quảng Nam: 53,86
Ăn lô 77 Đắc Lắc,
Ăn lô 86,53 Quảng Nam
14-05-18TT Huế: 41,31,
Phú Yên: 28,22
Ăn lô 41 TT Huế
13-05-18Kon Tum: 74,47,
Khánh Hòa: 49,04
Ăn lô 74 Kon Tum,
Ăn lô 49 Khánh Hòa
12-05-18Đà Nẵng: 76,84,
Quảng Ngãi: 11,61,
Đắc Nông: 58,61
Ăn lô 76,84 Đà Nẵng,
Ăn lô 11,61 Quảng Ngãi,
Ăn lô 58,61 Đắc Nông
11-05-18Gia Lai: 16,74,
Ninh Thuận: 88,02
Ăn lô 16 Gia Lai,
Ăn lô 02 Ninh Thuận
10-05-18Bình Định: 17,05,
Quảng Trị: 31,38,
Quảng Bình: 47,42
Ăn lô 17 Bình Định,
Ăn lô 31 Quảng Trị,
Ăn lô 47 Quảng Bình
09-05-18Đà Nẵng: 95,41,
Khánh Hòa: 31,65
Trượt
08-05-18Đắc Lắc: 34,39,
Quảng Nam: 10,17
Ăn lô 34 Đắc Lắc,
Ăn lô 10 Quảng Nam
07-05-18TT Huế: 50,97,
Phú Yên: 56,16
Ăn lô 16 Phú Yên
06-05-18Kon Tum: 61,24,
Khánh Hòa: 03,70
Ăn lô 61 Kon Tum
05-05-18Đà Nẵng: 24,71,
Quảng Ngãi: 81,55,
Đắc Nông: 82,95
Ăn lô 24 Đà Nẵng,
Ăn lô 82 Đắc Nông
04-05-18Gia Lai: 57,05,
Ninh Thuận: 95,64
Ăn lô 57 Gia Lai
03-05-18Bình Định: 84,42,
Quảng Trị: 30,60,
Quảng Bình: 76,75
Ăn lô 84,42 Bình Định,
Ăn lô 30,60 Quảng Trị,
Ăn lô 75 Quảng Bình
02-05-18Đà Nẵng: 04,73,
Khánh Hòa: 80,62
Ăn lô 73 Đà Nẵng,
Ăn lô 80,62 Khánh Hòa
01-05-18Đắc Lắc: 04,34,
Quảng Nam: 97,30
Ăn lô 34 Đắc Lắc,
Ăn lô 97 Quảng Nam
30-04-18TT Huế: 41,54,
Phú Yên: 81,15
Ăn lô 54 TT Huế,
Ăn lô 81 Phú Yên
29-04-18Kon Tum: 11,22,
Khánh Hòa: 23,55
Ăn lô 11 Kon Tum,
Ăn lô 55 Khánh Hòa
28-04-18Đà Nẵng: 73,22,
Quảng Ngãi: 54,32,
Đắc Nông: 56,25
Ăn lô 73 Đà Nẵng,
Ăn lô 54 Quảng Ngãi,
Ăn lô 56 Đắc Nông
27-04-18Gia Lai: 49,62,
Ninh Thuận: 32,53
Ăn lô 62,49 Gia Lai