Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

chúc các bạn thắng lớn!

Cầu Song thủ lô Miền Trung VIP hôm nay.
Giá: 400,000đ.

Hiện tại web hỗ trợ các loại thẻ cào: Zing Card và Viettel. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-09-18
19-09-18Đà Nẵng: 67,39,
Khánh Hòa: 26,86
Trượt
18-09-18Đắc Lắc: 13,93,
Quảng Nam: 23,51
Đắc Lắc: Ăn lô 93,13,
Quảng Nam: Ăn lô 51,23
17-09-18TT Huế: 65,52,
Phú Yên: 78,65
TT Huế: Ăn lô 65,
Phú Yên: Ăn lô 78,65
16-09-18Kon Tum: 35,88,
Khánh Hòa: 43,29
Kon Tum: Ăn lô 35,
Khánh Hòa: Ăn lô 43
15-09-18Đà Nẵng: 88,30,
Quảng Ngãi: 33,04,
Đắc Nông: 10,97
Quảng Ngãi: Ăn lô 04
14-09-18Gia Lai: 23,86,
Ninh Thuận: 63,12
Gia Lai: Ăn lô 23,86,
Ninh Thuận: Ăn lô 63
13-09-18Bình Định: 47,61,
Quảng Trị: 86,80,
Quảng Bình: 00,69
Quảng Trị: Ăn lô 80
12-09-18Đà Nẵng: 75,37,
Khánh Hòa: 17,70
Đà Nẵng: Ăn lô 75,37,
Khánh Hòa: Ăn lô 70
11-09-18Đắc Lắc: 24,98,
Quảng Nam: 56,10
Đắc Lắc: Ăn lô 98,24,
Quảng Nam: Ăn lô 56,10
10-09-18TT Huế: 49,34,
Phú Yên: 81,19
Phú Yên: Ăn lô 81
09-09-18Kon Tum: 71,07,
Khánh Hòa: 93,78
Khánh Hòa: Ăn lô 93
08-09-18Đà Nẵng: 13,79,
Quảng Ngãi: 64,28,
Đắc Nông: 01,39
Đà Nẵng: Ăn lô 79,
Quảng Ngãi: Ăn lô 28,64,
Đắc Nông: Ăn lô 01
07-09-18Gia Lai: 45,01,
Ninh Thuận: 80,25
Gia Lai: Ăn lô 01,
Ninh Thuận: Ăn lô 80
06-09-18Bình Định: 07,23,
Quảng Trị: 66,43,
Quảng Bình: 43,20
Bình Định: Ăn lô 07,
Quảng Trị: Ăn lô 66,
Quảng Bình: Ăn lô 20
05-09-18Đà Nẵng: 50,78,
Khánh Hòa: 47,88
Đà Nẵng: Ăn lô 78,
Khánh Hòa: Ăn lô 88,47
04-09-18Đắc Lắc: 87,20,
Quảng Nam: 99,13
Đắc Lắc: Ăn lô 87,20,
Quảng Nam: Ăn lô 13,99
03-09-18TT Huế: 57,18,
Phú Yên: 46,21
TT Huế: Ăn lô 18,
Phú Yên: Ăn lô 46
02-09-18Kon Tum: 95,16,
Khánh Hòa: 69,15
Kon Tum: Ăn lô 95,
Khánh Hòa: Ăn lô 69
01-09-18Đà Nẵng: 80,90,
Quảng Ngãi: 26,76,
Đắc Nông: 17,16
Đà Nẵng: Ăn lô 80,90,
Quảng Ngãi: Ăn lô 26,
Đắc Nông: Ăn lô 17,16
31-08-18Gia Lai: 98,16,
Ninh Thuận: 24,99
Gia Lai: Ăn lô 98,
Ninh Thuận: Ăn lô 99
30-08-18Bình Định: 61,00,
Quảng Trị: 68,61,
Quảng Bình: 45,86
Quảng Trị: Ăn lô 61
29-08-18Đà Nẵng: 41,92,
Khánh Hòa: 33,17
Khánh Hòa: Ăn lô 17
28-08-18Đắc Lắc: 69,63,
Quảng Nam: 83,12
Quảng Nam: Ăn lô 12
27-08-18TT Huế: 10,52,
Phú Yên: 30,34
TT Huế: Ăn lô 10,
Phú Yên: Ăn lô 30,34
26-08-18Kon Tum: 97,38,
Khánh Hòa: 37,77
Kon Tum: Ăn lô 38,
Khánh Hòa: Ăn lô 77
25-08-18Đà Nẵng: 93,92,
Quảng Ngãi: 62,51,
Đắc Nông: 61,22
Đà Nẵng: Ăn lô 93,92,
Quảng Ngãi: Ăn lô 62,51,
Đắc Nông: Ăn lô 22
24-08-18Gia Lai: 22,27,
Ninh Thuận: 07,33
Gia Lai: Ăn lô 22,
Ninh Thuận: Ăn lô 07,33
23-08-18Bình Định: 28,77,
Quảng Trị: 86,59,
Quảng Bình: 54,13
Bình Định: Ăn lô 28,
Quảng Trị: Ăn lô 86,
Quảng Bình: Ăn lô 54,13
22-08-18Đà Nẵng: 41,74,
Khánh Hòa: 45,88
Đà Nẵng: Ăn lô 41,
Khánh Hòa: Ăn lô 88,45
21-08-18Đắc Lắc: 95,80,
Quảng Nam: 42,60
Đắc Lắc: Ăn lô 95,
Quảng Nam: Ăn lô 60,42
20-08-18TT Huế: 81,30,
Phú Yên: 78,80
TT Huế: Ăn lô 81,
Phú Yên: Ăn lô 78
19-08-18Kon Tum: 22,59,
Khánh Hòa: 87,02
Kon Tum: Ăn lô 59,22,
Khánh Hòa: Ăn lô 02,87
18-08-18Đà Nẵng: 70,43,
Quảng Ngãi: 56,83,
Đắc Nông: 21,76
Đắc Nông: Ăn lô 21
17-08-18Gia Lai: 52,95,
Ninh Thuận: 81,74
Gia Lai: Ăn lô 95,
Ninh Thuận: Ăn lô 74,81
16-08-18Bình Định: 50,27,
Quảng Trị: 36,64,
Quảng Bình: 13,54
Bình Định: Ăn lô 27,50,
Quảng Trị: Ăn lô 64,
Quảng Bình: Ăn lô 13
15-08-18Đà Nẵng: 34,94,
Khánh Hòa: 27,04
Khánh Hòa: Ăn lô 27
14-08-18Đắc Lắc: 04,61,
Quảng Nam: 94,36
Trượt
13-08-18TT Huế: 11,52,
Phú Yên: 75,52
TT Huế: Ăn lô 11,52
12-08-18Kon Tum: 39,58,
Khánh Hòa: 09,41
Kon Tum: Ăn lô 58,39,
Khánh Hòa: Ăn lô 09
11-08-18Đà Nẵng: 98,60,
Quảng Ngãi: 89,74,
Đắc Nông: 71,20
Đà Nẵng: Ăn lô 98,
Quảng Ngãi: Ăn lô 74,89,
Đắc Nông: Ăn lô 71,20
10-08-18Gia Lai: 11,41,
Ninh Thuận: 53,34
Gia Lai: Ăn lô 41,11,
Ninh Thuận: Ăn lô 53
09-08-18Bình Định: 23,08,
Quảng Trị: 46,31,
Quảng Bình: 12,82
Bình Định: Ăn lô 23
08-08-18Đà Nẵng: 29,98,
Khánh Hòa: 73,59
Đà Nẵng: Ăn lô 98,29
07-08-18Đắc Lắc: 09,47,
Quảng Nam: 57,34
Quảng Nam: Ăn lô 57
06-08-18TT Huế: 10,93,
Phú Yên: 50,42
TT Huế: Ăn lô 10,
Phú Yên: Ăn lô 42
05-08-18Kon Tum: 73,81,
Khánh Hòa: 86,46
Kon Tum: Ăn lô 73,81
04-08-18Đà Nẵng: 78,31,
Quảng Ngãi: 69,25,
Đắc Nông: 89,37
Quảng Ngãi: Ăn lô 69,
Đắc Nông: Ăn lô 37
03-08-18Gia Lai: 02,15,
Ninh Thuận: 17,50
Gia Lai: Ăn lô 02,
Ninh Thuận: Ăn lô 50,17
02-08-18Bình Định: 34,79,
Quảng Trị: 54,56,
Quảng Bình: 64,63
Bình Định: Ăn lô 34,
Quảng Trị: Ăn lô 56,54,
Quảng Bình: Ăn lô 64
01-08-18Đà Nẵng: 36,31,
Khánh Hòa: 98,02
Đà Nẵng: Ăn lô 31,
Khánh Hòa: Ăn lô 98
31-07-18Đắc Lắc: 89,78,
Quảng Nam: 44,02
Đắc Lắc: Ăn lô 89,
Quảng Nam: Ăn lô 44,02
30-07-18TT Huế: 90,45,
Phú Yên: 71,67
TT Huế: Ăn lô 90,
Phú Yên: Ăn lô 71
29-07-18Kon Tum: 53,64,
Khánh Hòa: 89,85
Kon Tum: Ăn lô 53,
Khánh Hòa: Ăn lô 85
28-07-18Đà Nẵng: 38,72,
Quảng Ngãi: 30,52,
Đắc Nông: 91,17
Đà Nẵng: Ăn lô 38,
Quảng Ngãi: Ăn lô 52,30,
Đắc Nông: Ăn lô 91
27-07-18Gia Lai: 51,23,
Ninh Thuận: 39,65
Gia Lai: Ăn lô 51,
Ninh Thuận: Ăn lô 39
26-07-18Bình Định: 40,01,
Quảng Trị: 49,43,
Quảng Bình: 72,05
Quảng Trị: Ăn lô 49,
Quảng Bình: Ăn lô 05
25-07-18Đà Nẵng: 30,61,
Khánh Hòa: 41,75
Đà Nẵng: Ăn lô 30,61,
Khánh Hòa: Ăn lô 75
24-07-18Đắc Lắc: 19,44,
Quảng Nam: 75,84
Đắc Lắc: Ăn lô 19,44,
Quảng Nam: Ăn lô 75
23-07-18TT Huế: 16,35,
Phú Yên: 25,41
TT Huế: Ăn lô 16,
Phú Yên: Ăn lô 41,25
22-07-18Khánh Hòa: 10,29,
Kon Tum: 12,37
Kon Tum: Ăn lô 37
21-07-18Đà Nẵng: 14,75,
Quảng Ngãi: 88,84,
Đắc Nông: 57,14
Đà Nẵng: Ăn lô 14,
Đắc Nông: Ăn lô 14
20-07-18Gia Lai: 82,50,
Ninh Thuận: 74,67
Ninh Thuận: Ăn lô 67
19-07-18Bình Định: 37,47,
Quảng Trị: 71,67,
Quảng Bình: 66,78
Bình Định: Ăn lô 37,
Quảng Trị: Ăn lô 67,71,
Quảng Bình: Ăn lô 66
18-07-18Đà Nẵng: 53,99,
Khánh Hòa: 75,80
Đà Nẵng: Ăn lô 99,
Khánh Hòa: Ăn lô 75,80
17-07-18Đắc Lắc: 72,40,
Quảng Nam: 40,50
Trượt
16-07-18TT Huế: 26,87,
Phú Yên: 92,34
Phú Yên: Ăn lô 92,34
15-07-18Kon Tum: 05,02,
Khánh Hòa: 34,56
Trượt
14-07-18Đà Nẵng: 71,36,
Quảng Ngãi: 20,88,
Đắc Nông: 58,30
Đà Nẵng: Ăn lô 71
13-07-18Gia Lai: 11,72,
Ninh Thuận: 03,07
Ninh Thuận: Ăn lô 03
12-07-18Bình Định: 21,63,
Quảng Trị: 97,36,
Quảng Bình: 33,88
Bình Định: Ăn lô 63,
Quảng Trị: Ăn lô 97,
Quảng Bình: Ăn lô 33
11-07-18Đà Nẵng: 82,80,
Khánh Hòa: 43,38
Đà Nẵng: Ăn lô 80,82,
Khánh Hòa: Ăn lô 43,38
10-07-18Đắc Lắc: 60,05,
Quảng Nam: 84,63
Đắc Lắc: Ăn lô 60
09-07-18TT Huế: 16,35,
Phú Yên: 41,81
TT Huế: Ăn lô 16,35,
Phú Yên: Ăn lô 41
08-07-18Kon Tum: 00,25,
Khánh Hòa: 83,09
Kon Tum: Ăn lô 00,
Khánh Hòa: Ăn lô 83,09
07-07-18Đà Nẵng: 47,57,
Quảng Ngãi: 86,05,
Đắc Nông: 97,73
Đà Nẵng: Ăn lô 47,
Quảng Ngãi: Ăn lô 86,
Đắc Nông: Ăn lô 97,73
06-07-18Gia Lai: 66,11,
Ninh Thuận: 93,82
Gia Lai: Ăn lô 66,11,
Ninh Thuận: Ăn lô 93
05-07-18Bình Định: 73,05,
Quảng Trị: 14,23,
Quảng Bình: 34,11
Bình Định: Ăn lô 05,73
04-07-18Đà Nẵng: 46,56,
Khánh Hòa: 15,16
Đà Nẵng: Ăn lô 46,
Khánh Hòa: Ăn lô 15,16
03-07-18Đắc Lắc: 12,04,
Quảng Nam: 97,06
Quảng Nam: Ăn lô 06
02-07-18TT Huế: 80,60,
Phú Yên: 40,03
TT Huế: Ăn lô 80,
Phú Yên: Ăn lô 03,40
01-07-18Kon Tum: 10,43,
Khánh Hòa: 73,95
Kon Tum: Ăn lô 43,10
30-06-18Đà Nẵng: 40,82,
Quảng Ngãi: 89,62,
Đắc Nông: 25,83
Trượt
29-06-18Gia Lai: 87,63,
Ninh Thuận: 53,24
Trượt
28-06-18Bình Định: 96,90,
Quảng Trị: 12,64,
Quảng Bình: 51,67
Quảng Trị: Ăn lô 12,
Quảng Bình: Ăn lô 51
27-06-18Đà Nẵng: 35,10,
Khánh Hòa: 99,51
Đà Nẵng: Ăn lô 35
26-06-18Đắc Lắc: 84,82,
Quảng Nam: 30,23
Quảng Nam: Ăn lô 23
25-06-18TT Huế: 52,44,
Phú Yên: 29,32
Phú Yên: Ăn lô 29