Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

chúc các bạn thắng lớn!

Song thủ lô Miền Trung VIP hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
11-07-20
10-07-20Gia Lai: 80,88,
Ninh Thuận: 96,52
Ninh Thuận: Ăn lô 52,96
09-07-20Bình Định: 24,57,
Quảng Trị: 32,68,
Quảng Bình: 23,61
Bình Định: Ăn lô 24,
Quảng Trị: Ăn lô 68
08-07-20Đà Nẵng: 51,83,
Khánh Hòa: 42,12
Đà Nẵng: Ăn lô 51,
Khánh Hòa: Ăn lô 12,42
07-07-20Đắc Lắc: 86,63,
Quảng Nam: 07,03
Đắc Lắc: Ăn lô 63,
Quảng Nam: Ăn lô 07
06-07-20TT Huế: 86,06,
Phú Yên: 79,35
TT Huế: Ăn lô 06,
Phú Yên: Ăn lô 79,35
05-07-20Kon Tum: 24,29,
Khánh Hòa: 12,44
Kon Tum: Ăn lô 29,24,
Khánh Hòa: Ăn lô 44
04-07-20Đà Nẵng: 31,77,
Quảng Ngãi: 71,01,
Đắc Nông: 93,12
Đà Nẵng: Ăn lô 31,
Quảng Ngãi: Ăn lô 01,
Đắc Nông: Ăn lô 12,93
03-07-20Gia Lai: 76,66,
Ninh Thuận: 35,82
Gia Lai: Ăn lô 76,66
02-07-20Bình Định: 75,03,
Quảng Trị: 08,76,
Quảng Bình: 07,57
Bình Định: Ăn lô 03,
Quảng Trị: Ăn lô 08,76
01-07-20Đà Nẵng: 86,90,
Khánh Hòa: 07,12
Đà Nẵng: Ăn lô 90,86,
Khánh Hòa: Ăn lô 07
30-06-20Đắc Lắc: 79,39,
Quảng Nam: 29,54
Đắc Lắc: Ăn lô 79,
Quảng Nam: Ăn lô 29
29-06-20TT Huế: 79,03,
Phú Yên: 84,01
TT Huế: Ăn lô 03,
Phú Yên: Ăn lô 01
28-06-20Kon Tum: 00,99,
Khánh Hòa: 93,92
Kon Tum: Ăn lô 00,
Khánh Hòa: Ăn lô 92
27-06-20Đà Nẵng: 19,92,
Quảng Ngãi: 53,78,
Đắc Nông: 47,56
Đà Nẵng: Ăn lô 92,
Quảng Ngãi: Ăn lô 53,78,
Đắc Nông: Ăn lô 56,47
26-06-20Gia Lai: 17,54,
Ninh Thuận: 75,07
Gia Lai: Ăn lô 54,
Ninh Thuận: Ăn lô 07,75
25-06-20Bình Định: 42,22,
Quảng Trị: 59,72,
Quảng Bình: 17,53
Quảng Trị: Ăn lô 59,72
24-06-20Đà Nẵng: 72,41,
Khánh Hòa: 59,00
Khánh Hòa: Ăn lô 00,59
23-06-20Đắc Lắc: 89,76,
Quảng Nam: 03,85
Đắc Lắc: Ăn lô 89,76,
Quảng Nam: Ăn lô 03
22-06-20TT Huế: 01,59,
Phú Yên: 33,84
TT Huế: Ăn lô 59,01
21-06-20Kon Tum: 57,34,
Khánh Hòa: 47,56
Trượt
20-06-20Đà Nẵng: 01,10,
Quảng Ngãi: 98,56,
Đắc Nông: 07,97
Đà Nẵng: Ăn lô 01,10
19-06-20Gia Lai: 61,88,
Ninh Thuận: 41,66
Gia Lai: Ăn lô 88
18-06-20Bình Định: 82,33,
Quảng Trị: 47,82,
Quảng Bình: 40,76
Bình Định: Ăn lô 33,
Quảng Trị: Ăn lô 47,
Quảng Bình: Ăn lô 76,40
17-06-20Đà Nẵng: 28,46,
Khánh Hòa: 33,11
Đà Nẵng: Ăn lô 28
16-06-20Đắc Lắc: 70,39,
Quảng Nam: 30,50
Đắc Lắc: Ăn lô 70
15-06-20TT Huế: 39,35,
Phú Yên: 73,04
TT Huế: Ăn lô 39,35,
Phú Yên: Ăn lô 73
14-06-20Kon Tum: 10,34,
Khánh Hòa: 60,17
Kon Tum: Ăn lô 10,34,
Khánh Hòa: Ăn lô 17
13-06-20Đà Nẵng: 45,04,
Quảng Ngãi: 42,63,
Đắc Nông: 03,41
Đà Nẵng: Ăn lô 04,
Quảng Ngãi: Ăn lô 42,
Đắc Nông: Ăn lô 03
12-06-20Gia Lai: 96,11,
Ninh Thuận: 33,87
Gia Lai: Ăn lô 11,96
11-06-20Bình Định: 94,47,
Quảng Trị: 35,59,
Quảng Bình: 60,99
Quảng Trị: Ăn lô 35,
Quảng Bình: Ăn lô 60
10-06-20Đà Nẵng: 68,44,
Khánh Hòa: 61,89
Khánh Hòa: Ăn lô 89,61
09-06-20Đắc Lắc: 41,94,
Quảng Nam: 22,26
Đắc Lắc: Ăn lô 94,
Quảng Nam: Ăn lô 26,22
08-06-20TT Huế: 25,89,
Phú Yên: 77,20
Phú Yên: Ăn lô 77
07-06-20Kon Tum: 44,23,
Khánh Hòa: 05,47
Trượt
06-06-20Đà Nẵng: 92,07,
Quảng Ngãi: 89,62,
Đắc Nông: 69,75
Quảng Ngãi: Ăn lô 89,62,
Đắc Nông: Ăn lô 75
05-06-20Gia Lai: 96,14,
Ninh Thuận: 51,85
Ninh Thuận: Ăn lô 85
04-06-20Bình Định: 46,52,
Quảng Trị: 47,15,
Quảng Bình: 99,81
Bình Định: Ăn lô 46,
Quảng Bình: Ăn lô 81
03-06-20Đà Nẵng: 59,31,
Khánh Hòa: 44,35
Đà Nẵng: Ăn lô 59,
Khánh Hòa: Ăn lô 44
02-06-20Đắc Lắc: 41,40,
Quảng Nam: 51,68
Đắc Lắc: Ăn lô 41,40,
Quảng Nam: Ăn lô 51,68
01-06-20TT Huế: 16,78,
Phú Yên: 00,60
TT Huế: Ăn lô 16,
Phú Yên: Ăn lô 00,60
31-05-20Kon Tum: 48,55,
Khánh Hòa: 19,20
Khánh Hòa: Ăn lô 20
30-05-20Đà Nẵng: 42,49,
Quảng Ngãi: 46,77,
Đắc Nông: 47,19
Đà Nẵng: Ăn lô 42,
Quảng Ngãi: Ăn lô 77,
Đắc Nông: Ăn lô 19,47
29-05-20Gia Lai: 86,57,
Ninh Thuận: 46,84
Gia Lai: Ăn lô 57,
Ninh Thuận: Ăn lô 46,84
28-05-20Bình Định: 83,40,
Quảng Trị: 76,29,
Quảng Bình: 60,03
Bình Định: Ăn lô 40,
Quảng Trị: Ăn lô 29,
Quảng Bình: Ăn lô 60,03
27-05-20Đà Nẵng: 76,38,
Khánh Hòa: 97,54
Đà Nẵng: Ăn lô 38,
Khánh Hòa: Ăn lô 54
26-05-20Đắc Lắc: 98,60,
Quảng Nam: 14,73
Đắc Lắc: Ăn lô 98,
Quảng Nam: Ăn lô 73
25-05-20TT Huế: 36,06,
Phú Yên: 13,46
TT Huế: Ăn lô 36,06,
Phú Yên: Ăn lô 46,13
24-05-20Kon Tum: 80,39,
Khánh Hòa: 24,51
Khánh Hòa: Ăn lô 24
23-05-20Đà Nẵng: 32,70,
Quảng Ngãi: 46,07,
Đắc Nông: 46,85
Đắc Nông: Ăn lô 85,46
22-05-20Gia Lai: 04,60,
Ninh Thuận: 71,10
Gia Lai: Ăn lô 04,60,
Ninh Thuận: Ăn lô 71
21-05-20Bình Định: 64,29,
Quảng Trị: 86,44,
Quảng Bình: 84,62
Quảng Trị: Ăn lô 86,
Quảng Bình: Ăn lô 84
20-05-20Đà Nẵng: 27,82,
Khánh Hòa: 58,11
Đà Nẵng: Ăn lô 82,27,
Khánh Hòa: Ăn lô 58
19-05-20Đắc Lắc: 75,18,
Quảng Nam: 80,83
Đắc Lắc: Ăn lô 75
18-05-20TT Huế: 02,17,
Phú Yên: 24,64
TT Huế: Ăn lô 17,02,
Phú Yên: Ăn lô 24
17-05-20Kon Tum: 26,92,
Khánh Hòa: 63,32
Khánh Hòa: Ăn lô 63,32
16-05-20Đà Nẵng: 72,58,
Quảng Ngãi: 30,06,
Đắc Nông: 93,15
Đà Nẵng: Ăn lô 58,72,
Quảng Ngãi: Ăn lô 30,
Đắc Nông: Ăn lô 93
15-05-20Gia Lai: 54,64,
Ninh Thuận: 76,22
Ninh Thuận: Ăn lô 22
14-05-20Bình Định: 59,16,
Quảng Trị: 78,07,
Quảng Bình: 56,40
Bình Định: Ăn lô 16,
Quảng Trị: Ăn lô 78,
Quảng Bình: Ăn lô 56
13-05-20Đà Nẵng: 10,84,
Khánh Hòa: 97,30
Khánh Hòa: Ăn lô 30
12-05-20Đắc Lắc: 42,24,
Quảng Nam: 77,94
Đắc Lắc: Ăn lô 24,
Quảng Nam: Ăn lô 94
11-05-20TT Huế: 75,91,
Phú Yên: 56,58
TT Huế: Ăn lô 75,
Phú Yên: Ăn lô 58
10-05-20Kon Tum: 41,48,
Khánh Hòa: 79,40
Kon Tum: Ăn lô 48,41
09-05-20Đà Nẵng: 09,81,
Quảng Ngãi: 67,04,
Đắc Nông: 48,08
Đà Nẵng: Ăn lô 81,09,
Quảng Ngãi: Ăn lô 04,67,
Đắc Nông: Ăn lô 48
08-05-20Gia Lai: 03,92,
Ninh Thuận: 81,82
Ninh Thuận: Ăn lô 82
07-05-20Bình Định: 27,01,
Quảng Trị: 13,00,
Quảng Bình: 24,42
Bình Định: Ăn lô 27,
Quảng Bình: Ăn lô 42,24
06-05-20Đà Nẵng: 13,12,
Khánh Hòa: 98,41
Đà Nẵng: Ăn lô 12
05-05-20Đắc Lắc: 38,72,
Quảng Nam: 58,10
Đắc Lắc: Ăn lô 72,
Quảng Nam: Ăn lô 58
04-05-20TT Huế: 83,02,
Phú Yên: 17,30
TT Huế: Ăn lô 02,
Phú Yên: Ăn lô 30,17
03-05-20Kon Tum: 71,45,
Khánh Hòa: 27,63
Khánh Hòa: Ăn lô 27
02-05-20Đà Nẵng: 66,65,
Quảng Ngãi: 94,57,
Đắc Nông: 41,07
Đà Nẵng: Ăn lô 66,
Quảng Ngãi: Ăn lô 94,57,
Đắc Nông: Ăn lô 07
01-05-20Gia Lai: 88,50,
Ninh Thuận: 88,07
Gia Lai: Ăn lô 88,50
30-04-20Bình Định: 93,18,
Quảng Trị: 80,22,
Quảng Bình: 47,29
Bình Định: Ăn lô 18,
Quảng Trị: Ăn lô 22,
Quảng Bình: Ăn lô 29,47
29-04-20Đà Nẵng: 84,24,
Khánh Hòa: 38,73
Đà Nẵng: Ăn lô 84,
Khánh Hòa: Ăn lô 38
28-04-20Đắc Lắc: 11,82,
Quảng Nam: 81,28
Quảng Nam: Ăn lô 81,28
27-04-20TT Huế: 05,34,
Phú Yên: 19,38
Phú Yên: Ăn lô 38
26-04-20Kon Tum: 75,66,
Khánh Hòa: 25,99
Khánh Hòa: Ăn lô 99
25-04-20Đà Nẵng: 96,10,
Quảng Ngãi: 17,31,
Đắc Nông: 33,02
Đà Nẵng: Ăn lô 10,
Quảng Ngãi: Ăn lô 31,
Đắc Nông: Ăn lô 33
31-03-20Đắc Lắc: 92,54,
Quảng Nam: 48,96
Đắc Lắc: Ăn lô 54,
Quảng Nam: Ăn lô 48
30-03-20TT Huế: 37,07,
Phú Yên: 90,89
TT Huế: Ăn lô 37,
Phú Yên: Ăn lô 90
29-03-20Kon Tum: 02,56,
Khánh Hòa: 33,31
Khánh Hòa: Ăn lô 33,31
28-03-20Đà Nẵng: 53,58,
Quảng Ngãi: 10,25,
Đắc Nông: 94,08
Đà Nẵng: Ăn lô 53,
Quảng Ngãi: Ăn lô 25,10,
Đắc Nông: Ăn lô 08,94
27-03-20Gia Lai: 18,60,
Ninh Thuận: 87,66
Gia Lai: Ăn lô 60,
Ninh Thuận: Ăn lô 66,87
26-03-20Bình Định: 57,34,
Quảng Trị: 69,39,
Quảng Bình: 26,49
Bình Định: Ăn lô 34,
Quảng Trị: Ăn lô 69,39
25-03-20Đà Nẵng: 96,70,
Khánh Hòa: 76,71
Khánh Hòa: Ăn lô 71,76
24-03-20Đắc Lắc: 80,01,
Quảng Nam: 52,45
Quảng Nam: Ăn lô 52,45
23-03-20TT Huế: 60,04,
Phú Yên: 85,44
TT Huế: Ăn lô 04,
Phú Yên: Ăn lô 44,85
22-03-20Kon Tum: 86,94,
Khánh Hòa: 34,49
Kon Tum: Ăn lô 94,
Khánh Hòa: Ăn lô 49,34
21-03-20Đà Nẵng: 60,17,
Quảng Ngãi: 35,69
Đà Nẵng: Ăn lô 17,
Quảng Ngãi: Ăn lô 35