Song thủ lô Miền Trung siêu chuẩn

Chúng Tôi Đã Có Số VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.

 Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 17h00.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

 Hỗ trợViettel, Mobiphone, Vinaphone…

chúc các bạn thắng lớn!

Cầu Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay.
Giá: 400,000đ.
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-03-18
17-03-18Đà Nẵng: 81,70,
Quảng Ngãi: 16,00,
Đắc Nông: 50,85
Ăn lô 81,70 Đà Nẵng,
Ăn lô 16,00 Quảng Ngãi,
Ăn lô 50 Đắc Nông
270
16-03-18Gia Lai: 56,25,
Ninh Thuận: 43,03
Ăn lô 56,25 Gia Lai,
Ăn lô 43 Ninh Thuận
299
15-03-18Bình Định: 39,71,
Quảng Trị: 68,20,
Quảng Bình: 01,24
Ăn lô 71 Bình Định,
Ăn lô 68,20 Quảng Trị,
Ăn lô 01 Quảng Bình
143
14-03-18Đà Nẵng: 14,81,
Khánh Hòa: 06,60
Ăn lô 14 Đà Nẵng292
13-03-18Đắc Lắc: 34,07,
Quảng Nam: 85,25
Ăn lô 07 Đắc Lắc159
12-03-18TT Huế: 11,86,
Phú Yên: 47,94
Ăn lô 11,86 TT Huế,
Ăn lô 47,94 Phú Yên
321
11-03-18Kon Tum: 89,86,
Khánh Hòa: 17,62
Trượt194
10-03-18Đà Nẵng: 70,99,
Quảng Ngãi: 07,90,
Đắc Nông: 43,79
Ăn lô 07 Quảng Ngãi,
Ăn lô 79 Đắc Nông
287
09-03-18Gia Lai: 79,29,
Ninh Thuận: 37,60
Ăn lô 79,29 Gia Lai,
Ăn lô 60 Ninh Thuận
183
08-03-18Bình Định: 65,08,
Quảng Trị: 91,08,
Quảng Bình: 68,60
Ăn lô 65 Bình Định,
Ăn lô 91 Quảng Trị,
Ăn lô 60 Quảng Bình
306
07-03-18Đà Nẵng: 96,47,
Khánh Hòa: 16,05
Ăn lô 47 Đà Nẵng,
Ăn lô 16,05 Khánh Hòa
291
06-03-18Đắc Lắc: 81,13,
Quảng Nam: 77,26
Ăn lô 13 Đắc Lắc204
05-03-18TT Huế: 68,42,
Phú Yên: 19,59
Ăn lô 42,68 TT Huế,
Ăn lô 19,59 Phú Yên
346
04-03-18Kon Tum: 36,60,
Khánh Hòa: 17,12
Ăn lô 17 Khánh Hòa208
03-03-18Đà Nẵng: 92,45,
Quảng Ngãi: 97,85,
Đắc Nông: 42,92
Ăn lô 85,97 Quảng Ngãi,
Ăn lô 42 Đắc Nông
250
02-03-18Gia Lai: 44,36,
Ninh Thuận: 28,44
Trượt221
01-03-18Bình Định: 90,79,
Quảng Trị: 34,23,
Quảng Bình: 05,57
Ăn lô 90,79 Bình Định241
28-02-18Đà Nẵng: 99,46,
Khánh Hòa: 26,66
Ăn lô 46,99 Đà Nẵng,
Ăn lô 26 Khánh Hòa
246
27-02-18Đắc Lắc: 85,66,
Quảng Nam: 27,81
Trượt279
26-02-18TT Huế: 28,81,
Phú Yên: 15,41
Ăn lô 28 TT Huế,
Ăn lô 15 Phú Yên
200
25-02-18Kon Tum: 79,63,
Khánh Hòa: 42,62
Ăn lô 79 Kon Tum295
24-02-18Đà Nẵng: 02,99,
Quảng Ngãi: 61,42,
Đắc Nông: 50,73
Ăn lô 02 Đà Nẵng,
Ăn lô 61,42 Quảng Ngãi,
Ăn lô 50 Đắc Nông
191
23-02-18Gia Lai: 25,29,
Ninh Thuận: 24,76
Ăn lô 29 Gia Lai,
Ăn lô 24 Ninh Thuận
157
22-02-18Bình Định: 44,36,
Quảng Trị: 44,00,
Quảng Bình: 35,33
Ăn lô 44 Bình Định,
Ăn lô 00 Quảng Trị,
Ăn lô 33 Quảng Bình
237
21-02-18Đà Nẵng: 95,17,
Khánh Hòa: 75,01
Ăn lô 17,95 Đà Nẵng,
Ăn lô 01,75 Khánh Hòa
172
20-02-18Đắc Lắc: 03,37,
Quảng Nam: 35,21
Ăn lô 37 Đắc Lắc,
Ăn lô 35 Quảng Nam
361
14-02-18Đà Nẵng: 23,14,
Khánh Hòa: 05,06
Ăn lô 14,23 Đà Nẵng,
Ăn lô 06,05 Khánh Hòa
308
13-02-18Đắc Lắc: 54,35,
Quảng Nam: 27,75
Ăn lô 27,75 Quảng Nam238
12-02-18TT Huế: 01,36,
Phú Yên: 62,15
Ăn lô 01 TT Huế,
Ăn lô 15,62 Phú Yên
238
11-02-18Kon Tum: 65,76,
Khánh Hòa: 05,78
Ăn lô 76,65 Kon Tum,
Ăn lô 78,05 Khánh Hòa
239
10-02-18Đà Nẵng: 19,37,
Quảng Ngãi: 61,43,
Đắc Nông: 95,59
Ăn lô 19 Đà Nẵng,
Ăn lô 61,43 Quảng Ngãi
270
09-02-18Gia Lai: 22,16,
Ninh Thuận: 32,50
Ăn lô 22 Gia Lai255
08-02-18Bình Định: 43,99,
Quảng Trị: 20,11,
Quảng Bình: 32,37
Ăn lô 43,99 Bình Định,
Ăn lô 20,11 Quảng Trị,
Ăn lô 32,37 Quảng Bình
322
07-02-18Đà Nẵng: 38,96,
Khánh Hòa: 22,20
Ăn lô 96,38 Đà Nẵng207
06-02-18Đắc Lắc: 98,09,
Quảng Nam: 74,37
Ăn lô 09 Đắc Lắc,
Ăn lô 74 Quảng Nam
295
05-02-18TT Huế: 20,75,
Phú Yên: 95,52
Ăn lô 75 TT Huế,
Ăn lô 95 Phú Yên
233
04-02-18Kon Tum: 83,72,
Khánh Hòa: 77,09
Ăn lô 77,09 Khánh Hòa356
03-02-18Đà Nẵng: 29,84,
Quảng Ngãi: 45,87,
Đắc Nông: 46,94
Ăn lô 84 Đà Nẵng,
Ăn lô 45 Quảng Ngãi
341
02-02-18Gia Lai: 36,17,
Ninh Thuận: 70,08
Ăn lô 17 Gia Lai223
01-02-18Bình Định: 39,79,
Quảng Trị: 18,77,
Quảng Bình: 97,04
Ăn lô 39 Bình Định,
Ăn lô 18 Quảng Trị,
Ăn lô 04 Quảng Bình
321
31-01-18Đà Nẵng: 78,14,
Khánh Hòa: 01,48
Ăn lô 14 Đà Nẵng,
Ăn lô 01 Khánh Hòa
218
30-01-18Đắc Lắc: 06,09,
Quảng Nam: 77,43
Ăn lô 06,09 Đắc Lắc,
Ăn lô 77,43 Quảng Nam
176
29-01-18TT Huế: 30,40,
Phú Yên: 73,30
Ăn lô 40 TT Huế223
28-01-18Kon Tum: 36,64,
Khánh Hòa: 34,57
Ăn lô 36 Kon Tum152
27-01-18Đà Nẵng: 68,25,
Quảng Ngãi: 52,42,
Đắc Nông: 97,58
Ăn lô 68 Đà Nẵng,
Ăn lô 97 Đắc Nông
297
26-01-18Gia Lai: 00,57,
Ninh Thuận: 48,66
Ăn lô 00 Gia Lai,
Ăn lô 48 Ninh Thuận
167
25-01-18Bình Định: 42,26,
Quảng Trị: 22,14,
Quảng Bình: 60,43
Ăn lô 42,26 Bình Định,
Ăn lô 22 Quảng Trị,
Ăn lô 43,60 Quảng Bình
168
24-01-18Đà Nẵng: 52,68,
Khánh Hòa: 01,70
Ăn lô 52 Đà Nẵng,
Ăn lô 01,70 Khánh Hòa
237
23-01-18Đắc Lắc: 53,79,
Quảng Nam: 00,48
Ăn lô 53 Đắc Lắc259
22-01-18TT Huế: 83,26,
Phú Yên: 46,38
Ăn lô 83 TT Huế,
Ăn lô 46,38 Phú Yên
238
21-01-18Kon Tum: 11,44,
Khánh Hòa: 41,21
Ăn lô 11 Kon Tum168
20-01-18Đà Nẵng: 41,36,
Quảng Ngãi: 21,79,
Đắc Nông: 23,87
Ăn lô 36,41 Đà Nẵng,
Ăn lô 79 Quảng Ngãi,
Ăn lô 23 Đắc Nông
197
19-01-18Gia Lai: 68,59,
Ninh Thuận: 26,04
Ăn lô 59 Gia Lai,
Ăn lô 26 Ninh Thuận
323
18-01-18Bình Định: 56,28,
Quảng Trị: 60,20,
Quảng Bình: 84,80
Ăn lô 28,56 Bình Định,
Ăn lô 60 Quảng Trị
275
17-01-18Đà Nẵng: 04,19,
Khánh Hòa: 83,10
Ăn lô 83,10 Khánh Hòa149
16-01-18Đắc Lắc: 81,17,
Quảng Nam: 77,26
Ăn lô 17 Đắc Lắc,
Ăn lô 26 Quảng Nam
221
15-01-18TT Huế: 65,72,
Phú Yên: 23,80
Ăn lô 65 TT Huế,
Ăn lô 80 Phú Yên
141
14-01-18Kon Tum: 56,85,
Khánh Hòa: 15,67
Ăn lô 56 Kon Tum,
Ăn lô 15 Khánh Hòa
188
13-01-18Đà Nẵng: 25,03,
Quảng Ngãi: 24,48,
Đắc Nông: 90,38
Ăn lô 03,25 Đà Nẵng,
Ăn lô 24 Quảng Ngãi,
Ăn lô 38 Đắc Nông
199
12-01-18Gia Lai: 41,93,
Ninh Thuận: 70,95
Ăn lô 41,93 Gia Lai,
Ăn lô 70 Ninh Thuận
266
11-01-18Bình Định: 59,96,
Quảng Trị: 49,31,
Quảng Bình: 27,36
Ăn lô 59 Bình Định,
Ăn lô 36 Quảng Bình
313
10-01-18Đà Nẵng: 28,19,
Khánh Hòa: 75,28
Ăn lô 28 Đà Nẵng,
Ăn lô 28,75 Khánh Hòa
206
09-01-18Đắc Lắc: 83,45,
Quảng Nam: 49,58
Ăn lô 83 Đắc Lắc,
Ăn lô 49,58 Quảng Nam
173
08-01-18TT Huế: 31,95,
Phú Yên: 45,83
Ăn lô 31,95 TT Huế,
Ăn lô 45 Phú Yên
172
07-01-18Kon Tum: 89,37,
Khánh Hòa: 31,44
Ăn lô 89 Kon Tum,
Ăn lô 31 Khánh Hòa
285
06-01-18Đà Nẵng: 34,77,
Quảng Ngãi: 14,78,
Đắc Nông: 05,90
Ăn lô 77,34 Đà Nẵng282
05-01-18Gia Lai: 46,23,
Ninh Thuận: 10,52
Ăn lô 23 Gia Lai244
04-01-18Bình Định: 15,38,
Quảng Trị: 17,73,
Quảng Bình: 27,43
Ăn lô 15 Bình Định,
Ăn lô 17,73 Quảng Trị,
Ăn lô 43,27 Quảng Bình
234
03-01-18Đà Nẵng: 78,92,
Khánh Hòa: 58,27
Ăn lô 92,78 Đà Nẵng,
Ăn lô 27,58 Khánh Hòa
335
02-01-18Đắc Lắc: 12,22,
Quảng Nam: 70,12
Ăn lô 12 Đắc Lắc294
01-01-18TT Huế: 18,32,
Phú Yên: 37,68
Ăn lô 18 TT Huế,
Ăn lô 68,37 Phú Yên
279
31-12-17Kon Tum: 29,27,
Khánh Hòa: 54,35
Ăn lô 29 Kon Tum,
Ăn lô 54,35 Khánh Hòa
232
30-12-17Đà Nẵng: 60,91,
Quảng Ngãi: 84,76,
Đắc Nông: 05,98
Ăn lô 60,91 Đà Nẵng,
Ăn lô 84 Quảng Ngãi,
Ăn lô 98 Đắc Nông
293
29-12-17Gia Lai: 43,25,
Ninh Thuận: 10,09
Ăn lô 43 Gia Lai,
Ăn lô 10,09 Ninh Thuận
250
28-12-17Bình Định: 38,01,
Quảng Trị: 48,20,
Quảng Bình: 63,98
Ăn lô 20,48 Quảng Trị293
27-12-17Đà Nẵng: 98,08,
Khánh Hòa: 02,17
Ăn lô 08,98 Đà Nẵng230
26-12-17Đắc Lắc: 99,32,
Quảng Nam: 18,85
Ăn lô 32,99 Đắc Lắc,
Ăn lô 85 Quảng Nam
128
25-12-17TT Huế: 61,74,
Phú Yên: 94,59
Ăn lô 61,74 TT Huế,
Ăn lô 94 Phú Yên
290
24-12-17Kon Tum: 17,01,
Khánh Hòa: 72,11
Ăn lô 17 Kon Tum,
Ăn lô 72 Khánh Hòa
199
23-12-17Đà Nẵng: 39,38,
Quảng Ngãi: 63,95,
Đắc Nông: 98,67
Ăn lô 63,95 Quảng Ngãi,
Ăn lô 67 Đắc Nông
324
22-12-17Gia Lai: 20,66,
Ninh Thuận: 10,94
Ăn lô 20 Gia Lai,
Ăn lô 10 Ninh Thuận
261
21-12-17Bình Định: 39,50,
Quảng Trị: 58,80,
Quảng Bình: 96,05
Ăn lô 50,39 Bình Định,
Ăn lô 80 Quảng Trị,
Ăn lô 96 Quảng Bình
287
20-12-17Đà Nẵng: 29,60,
Khánh Hòa: 08,01
Ăn lô 60 Đà Nẵng284
19-12-17Đắc Lắc: 45,76,
Quảng Nam: 45,80
Ăn lô 76 Đắc Lắc,
Ăn lô 45 Quảng Nam
318
18-12-17TT Huế: 43,04,
Phú Yên: 23,09
Ăn lô 23 Phú Yên216
17-12-17Kon Tum: 10,71,
Khánh Hòa: 61,45
Ăn lô 71,10 Kon Tum,
Ăn lô 45 Khánh Hòa
242
16-12-17Đà Nẵng: 61,67,
Quảng Ngãi: 01,50,
Đắc Nông: 67,27
Ăn lô 61,67 Đà Nẵng,
Ăn lô 27,67 Đắc Nông
248