Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

chúc các bạn thắng lớn!

Song thủ lô Miền Trung VIP hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-18Gia Lai: 16,50,
Ninh Thuận: 84,38
Gia Lai: Ăn lô 50,
Ninh Thuận: Ăn lô 38
15-11-18Bình Định: 32,45,
Quảng Trị: 20,95,
Quảng Bình: 96,14
Bình Định: Ăn lô 45,
Quảng Trị: Ăn lô 20,95,
Quảng Bình: Ăn lô 96
14-11-18Đà Nẵng: 25,36,
Khánh Hòa: 92,39
Đà Nẵng: Ăn lô 25,
Khánh Hòa: Ăn lô 92
13-11-18Đắc Lắc: 96,21,
Quảng Nam: 90,23
Đắc Lắc: Ăn lô 21,
Quảng Nam: Ăn lô 90
12-11-18TT Huế: 84,52,
Phú Yên: 85,78
Phú Yên: Ăn lô 85
11-11-18Kon Tum: 75,80,
Khánh Hòa: 16,55
Kon Tum: Ăn lô 75,80,
Khánh Hòa: Ăn lô 16
10-11-18Đà Nẵng: 18,62,
Quảng Ngãi: 03,61,
Đắc Nông: 28,44
Đà Nẵng: Ăn lô 62,
Quảng Ngãi: Ăn lô 61,03,
Đắc Nông: Ăn lô 28
09-11-18Gia Lai: 36,96,
Ninh Thuận: 38,29
Ninh Thuận: Ăn lô 38,29
08-11-18Bình Định: 32,62,
Quảng Trị: 04,39,
Quảng Bình: 44,34
Quảng Trị: Ăn lô 39,
Quảng Bình: Ăn lô 44
07-11-18Đà Nẵng: 81,73,
Khánh Hòa: 98,55
Đà Nẵng: Ăn lô 73,
Khánh Hòa: Ăn lô 55,98
06-11-18Đắc Lắc: 03,08,
Quảng Nam: 20,98
Đắc Lắc: Ăn lô 08,03,
Quảng Nam: Ăn lô 20,98
05-11-18TT Huế: 41,28,
Phú Yên: 46,05
TT Huế: Ăn lô 41,28,
Phú Yên: Ăn lô 05,46
04-11-18Kon Tum: 44,12,
Khánh Hòa: 10,42
Kon Tum: Ăn lô 12,44,
Khánh Hòa: Ăn lô 42
03-11-18Đà Nẵng: 54,80,
Quảng Ngãi: 95,49,
Đắc Nông: 41,09
Đà Nẵng: Ăn lô 80,
Quảng Ngãi: Ăn lô 95,
Đắc Nông: Ăn lô 09,41
02-11-18Gia Lai: 69,92,
Ninh Thuận: 30,89
Gia Lai: Ăn lô 92
01-11-18Bình Định: 42,33,
Quảng Trị: 50,51,
Quảng Bình: 29,90
Bình Định: Ăn lô 33,
Quảng Trị: Ăn lô 50,
Quảng Bình: Ăn lô 29
31-10-18Đà Nẵng: 29,61,
Khánh Hòa: 15,74
Đà Nẵng: Ăn lô 29,
Khánh Hòa: Ăn lô 15
30-10-18Đắc Lắc: 66,67,
Quảng Nam: 88,09
Đắc Lắc: Ăn lô 66,67,
Quảng Nam: Ăn lô 88
29-10-18TT Huế: 75,46,
Phú Yên: 06,31
TT Huế: Ăn lô 75,
Phú Yên: Ăn lô 31
28-10-18Kon Tum: 36,12,
Khánh Hòa: 80,26
Kon Tum: Ăn lô 36,12,
Khánh Hòa: Ăn lô 80
25-10-18Bình Định: 49,73,
Quảng Trị: 34,66,
Quảng Bình: 76,92
Bình Định: Ăn lô 73,
Quảng Trị: Ăn lô 66
24-10-18Đà Nẵng: 75,39,
Khánh Hòa: 31,32
Đà Nẵng: Ăn lô 75,39,
Khánh Hòa: Ăn lô 31
23-10-18Đắc Lắc: 56,10,
Quảng Nam: 77,13
Đắc Lắc: Ăn lô 56,
Quảng Nam: Ăn lô 77
22-10-18TT Huế: 20,50,
Phú Yên: 37,19
TT Huế: Ăn lô 50,
Phú Yên: Ăn lô 19
21-10-18Kon Tum: 15,12,
Khánh Hòa: 71,19
Khánh Hòa: Ăn lô 71,19
20-10-18Đà Nẵng: 16,49,
Quảng Ngãi: 31,04,
Đắc Nông: 41,94
Đà Nẵng: Ăn lô 49,16,
Quảng Ngãi: Ăn lô 04,31,
Đắc Nông: Ăn lô 41
19-10-18Gia Lai: 62,03,
Ninh Thuận: 39,29
Gia Lai: Ăn lô 62,
Ninh Thuận: Ăn lô 39
18-10-18Bình Định: 88,64,
Quảng Trị: 93,88,
Quảng Bình: 17,94
Bình Định: Ăn lô 64,
Quảng Trị: Ăn lô 88,
Quảng Bình: Ăn lô 94
17-10-18Đà Nẵng: 58,24,
Khánh Hòa: 56,10
Đà Nẵng: Ăn lô 24,58,
Khánh Hòa: Ăn lô 10
16-10-18Đắc Lắc: 93,47,
Quảng Nam: 67,63
Đắc Lắc: Ăn lô 47,93,
Quảng Nam: Ăn lô 67
15-10-18TT Huế: 05,98,
Phú Yên: 52,16
TT Huế: Ăn lô 05,
Phú Yên: Ăn lô 52
14-10-18Kon Tum: 33,90,
Khánh Hòa: 48,85
Kon Tum: Ăn lô 33,90,
Khánh Hòa: Ăn lô 85,48
13-10-18Đà Nẵng: 95,08,
Quảng Ngãi: 28,94,
Đắc Nông: 01,84
Đà Nẵng: Ăn lô 95,
Quảng Ngãi: Ăn lô 94,
Đắc Nông: Ăn lô 84
12-10-18Gia Lai: 26,09,
Ninh Thuận: 53,21
Gia Lai: Ăn lô 09,26,
Ninh Thuận: Ăn lô 53,21
11-10-18Bình Định: 17,65,
Quảng Trị: 51,20,
Quảng Bình: 23,05
Bình Định: Ăn lô 17,
Quảng Trị: Ăn lô 51,
Quảng Bình: Ăn lô 23,05
10-10-18Đà Nẵng: 62,87,
Khánh Hòa: 88,94
Khánh Hòa: Ăn lô 94
09-10-18Đắc Lắc: 07,94,
Quảng Nam: 38,11
Đắc Lắc: Ăn lô 94,07,
Quảng Nam: Ăn lô 11,38
08-10-18TT Huế: 26,22,
Phú Yên: 28,97
TT Huế: Ăn lô 26,
Phú Yên: Ăn lô 28
07-10-18Kon Tum: 14,10,
Khánh Hòa: 62,97
Kon Tum: Ăn lô 10,
Khánh Hòa: Ăn lô 62
06-10-18Đà Nẵng: 09,23,
Quảng Ngãi: 41,70,
Đắc Nông: 80,72
Đà Nẵng: Ăn lô 09,
Quảng Ngãi: Ăn lô 70,
Đắc Nông: Ăn lô 72
05-10-18Gia Lai: 36,00,
Ninh Thuận: 90,21
Gia Lai: Ăn lô 00,
Ninh Thuận: Ăn lô 90,21
04-10-18Bình Định: 05,77,
Quảng Trị: 93,79,
Quảng Bình: 31,23
Bình Định: Ăn lô 77,05,
Quảng Trị: Ăn lô 93,79,
Quảng Bình: Ăn lô 31
03-10-18Đà Nẵng: 94,41,
Khánh Hòa: 93,57
Đà Nẵng: Ăn lô 94,41,
Khánh Hòa: Ăn lô 57
02-10-18Đắc Lắc: 49,90,
Quảng Nam: 26,81
Đắc Lắc: Ăn lô 49,90,
Quảng Nam: Ăn lô 81
01-10-18TT Huế: 26,97,
Phú Yên: 70,98
Phú Yên: Ăn lô 70
30-09-18Kon Tum: 16,44,
Khánh Hòa: 72,35
Kon Tum: Ăn lô 16,44,
Khánh Hòa: Ăn lô 72
29-09-18Đà Nẵng: 74,72,
Quảng Ngãi: 33,44,
Đắc Nông: 38,11
Đà Nẵng: Ăn lô 72,74,
Quảng Ngãi: Ăn lô 33,
Đắc Nông: Ăn lô 11
28-09-18Gia Lai: 53,85,
Ninh Thuận: 85,73
Gia Lai: Ăn lô 85
27-09-18Bình Định: 96,32,
Quảng Trị: 73,65,
Quảng Bình: 66,22
Bình Định: Ăn lô 32,
Quảng Bình: Ăn lô 22
26-09-18Đà Nẵng: 72,76,
Khánh Hòa: 06,49
Đà Nẵng: Ăn lô 76,72,
Khánh Hòa: Ăn lô 49
25-09-18Đắc Lắc: 95,91,
Quảng Nam: 11,40
Đắc Lắc: Ăn lô 91,
Quảng Nam: Ăn lô 11,40
24-09-18TT Huế: 69,29,
Phú Yên: 56,52
TT Huế: Ăn lô 69,29,
Phú Yên: Ăn lô 56
23-09-18Kon Tum: 21,66,
Khánh Hòa: 17,01
Kon Tum: Ăn lô 66,
Khánh Hòa: Ăn lô 01
22-09-18Đà Nẵng: 45,77,
Quảng Ngãi: 33,08,
Đắc Nông: 21,26
Quảng Ngãi: Ăn lô 33,
Đắc Nông: Ăn lô 26
21-09-18Gia Lai: 18,34,
Ninh Thuận: 29,02
Gia Lai: Ăn lô 34
20-09-18Bình Định: 10,36,
Quảng Trị: 63,27,
Quảng Bình: 13,49
Bình Định: Ăn lô 10,
Quảng Bình: Ăn lô 13
19-09-18Đà Nẵng: 67,39,
Khánh Hòa: 26,86
Trượt
18-09-18Đắc Lắc: 13,93,
Quảng Nam: 23,51
Đắc Lắc: Ăn lô 93,13,
Quảng Nam: Ăn lô 51,23
17-09-18TT Huế: 65,52,
Phú Yên: 78,65
TT Huế: Ăn lô 65,
Phú Yên: Ăn lô 78,65
16-09-18Kon Tum: 35,88,
Khánh Hòa: 43,29
Kon Tum: Ăn lô 35,
Khánh Hòa: Ăn lô 43
15-09-18Đà Nẵng: 88,30,
Quảng Ngãi: 33,04,
Đắc Nông: 10,97
Quảng Ngãi: Ăn lô 04
14-09-18Gia Lai: 23,86,
Ninh Thuận: 63,12
Gia Lai: Ăn lô 23,86,
Ninh Thuận: Ăn lô 63
13-09-18Bình Định: 47,61,
Quảng Trị: 86,80,
Quảng Bình: 00,69
Quảng Trị: Ăn lô 80
12-09-18Đà Nẵng: 75,37,
Khánh Hòa: 17,70
Đà Nẵng: Ăn lô 75,37,
Khánh Hòa: Ăn lô 70
11-09-18Đắc Lắc: 24,98,
Quảng Nam: 56,10
Đắc Lắc: Ăn lô 98,24,
Quảng Nam: Ăn lô 56,10
10-09-18TT Huế: 49,34,
Phú Yên: 81,19
Phú Yên: Ăn lô 81
09-09-18Kon Tum: 71,07,
Khánh Hòa: 93,78
Khánh Hòa: Ăn lô 93
08-09-18Đà Nẵng: 13,79,
Quảng Ngãi: 64,28,
Đắc Nông: 01,39
Đà Nẵng: Ăn lô 79,
Quảng Ngãi: Ăn lô 28,64,
Đắc Nông: Ăn lô 01
07-09-18Gia Lai: 45,01,
Ninh Thuận: 80,25
Gia Lai: Ăn lô 01,
Ninh Thuận: Ăn lô 80
06-09-18Bình Định: 07,23,
Quảng Trị: 66,43,
Quảng Bình: 43,20
Bình Định: Ăn lô 07,
Quảng Trị: Ăn lô 66,
Quảng Bình: Ăn lô 20
05-09-18Đà Nẵng: 50,78,
Khánh Hòa: 47,88
Đà Nẵng: Ăn lô 78,
Khánh Hòa: Ăn lô 88,47
04-09-18Đắc Lắc: 87,20,
Quảng Nam: 99,13
Đắc Lắc: Ăn lô 87,20,
Quảng Nam: Ăn lô 13,99
03-09-18TT Huế: 57,18,
Phú Yên: 46,21
TT Huế: Ăn lô 18,
Phú Yên: Ăn lô 46
02-09-18Kon Tum: 95,16,
Khánh Hòa: 69,15
Kon Tum: Ăn lô 95,
Khánh Hòa: Ăn lô 69
01-09-18Đà Nẵng: 80,90,
Quảng Ngãi: 26,76,
Đắc Nông: 17,16
Đà Nẵng: Ăn lô 80,90,
Quảng Ngãi: Ăn lô 26,
Đắc Nông: Ăn lô 17,16
31-08-18Gia Lai: 98,16,
Ninh Thuận: 24,99
Gia Lai: Ăn lô 98,
Ninh Thuận: Ăn lô 99
30-08-18Bình Định: 61,00,
Quảng Trị: 68,61,
Quảng Bình: 45,86
Quảng Trị: Ăn lô 61
29-08-18Đà Nẵng: 41,92,
Khánh Hòa: 33,17
Khánh Hòa: Ăn lô 17
28-08-18Đắc Lắc: 69,63,
Quảng Nam: 83,12
Quảng Nam: Ăn lô 12
27-08-18TT Huế: 10,52,
Phú Yên: 30,34
TT Huế: Ăn lô 10,
Phú Yên: Ăn lô 30,34
26-08-18Kon Tum: 97,38,
Khánh Hòa: 37,77
Kon Tum: Ăn lô 38,
Khánh Hòa: Ăn lô 77
25-08-18Đà Nẵng: 93,92,
Quảng Ngãi: 62,51,
Đắc Nông: 61,22
Đà Nẵng: Ăn lô 93,92,
Quảng Ngãi: Ăn lô 62,51,
Đắc Nông: Ăn lô 22
24-08-18Gia Lai: 22,27,
Ninh Thuận: 07,33
Gia Lai: Ăn lô 22,
Ninh Thuận: Ăn lô 07,33
23-08-18Bình Định: 28,77,
Quảng Trị: 86,59,
Quảng Bình: 54,13
Bình Định: Ăn lô 28,
Quảng Trị: Ăn lô 86,
Quảng Bình: Ăn lô 54,13
22-08-18Đà Nẵng: 41,74,
Khánh Hòa: 45,88
Đà Nẵng: Ăn lô 41,
Khánh Hòa: Ăn lô 88,45
21-08-18Đắc Lắc: 95,80,
Quảng Nam: 42,60
Đắc Lắc: Ăn lô 95,
Quảng Nam: Ăn lô 60,42
20-08-18TT Huế: 81,30,
Phú Yên: 78,80
TT Huế: Ăn lô 81,
Phú Yên: Ăn lô 78