Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ đề Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 800.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau

 Chúc các bạn thắng lơn hôm nay !

 

Song Thủ Đề VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-07-19
17-07-1972,38Trượt
16-07-1922,55Ăn đề 55
15-07-1917,07Ăn đề 07
14-07-1902,81Ăn đề 02
13-07-1925,24Trượt
12-07-1921,89Ăn đề 89
11-07-1966,05Ăn đề 66
10-07-1966,99Ăn đề 66
09-07-1974,59Trượt
08-07-1983,00Ăn đề 83
07-07-1926,79Trượt
06-07-1989,97Ăn đề 97
05-07-1937,31Ăn đề 37
04-07-1913,20Ăn đề 20
03-07-1906,88Ăn đề 88
02-07-1967,78Ăn đề 78
01-07-1984,13Ăn đề 84
30-06-1922,14Ăn đề 22
29-06-1960,34Ăn đề 34
28-06-1924,99Trượt
27-06-1976,34Ăn đề 76
26-06-1995,47Ăn đề 95
25-06-1916,68Ăn đề 68
24-06-1956,75Trượt
23-06-1974,95Ăn đề 95
22-06-1904,59Ăn đề 04
21-06-1986,36Ăn đề 86
20-06-1996,32Ăn đề 32
19-06-1982,53Ăn đề 53
18-06-1977,72Trượt
17-06-1919,67Trượt
16-06-1917,36Trượt
15-06-1909,56Ăn đề 09
14-06-1933,73Trượt
13-06-1906,59Ăn đề 59
12-06-1998,49Ăn đề 98
11-06-1908,14Ăn đề 14
10-06-1997,15Ăn đề 97
09-06-1988,46Trượt
08-06-1975,73Ăn đề 75
07-06-1901,73Ăn đề 73
06-06-1940,27Ăn đề 40
05-06-1967,36Ăn đề 67
04-06-1986,82Ăn đề 86
03-06-1973,08Ăn đề 73
02-06-1909,57Ăn đề 57
01-06-1964,91Ăn đề 91
31-05-1913,05Ăn đề 05
30-05-1925,98Ăn đề 25
29-05-1906,16Trượt
28-05-1990,58Ăn đề 58
27-05-1952,43Trượt
26-05-1989,64Ăn đề 64
25-05-1919,33Ăn đề 33
24-05-1963,34Ăn đề 63
23-05-1923,31Trượt
22-05-1935,62Ăn đề 35
21-05-1931,34Ăn đề 34
20-05-1942,64Ăn đề 64
19-05-1926,86Trượt
18-05-1957,49Ăn đề 49
17-05-1963,18Trượt
16-05-1963,09Trượt
15-05-1922,32Trượt
14-05-1982,46Ăn đề 82
13-05-1906,68Ăn đề 68
12-05-1986,51Ăn đề 86
11-05-1900,65Ăn đề 00
10-05-1935,29Ăn đề 35
09-05-1901,52Ăn đề 52
08-05-1909,28Ăn đề 28
07-05-1973,20Trượt
06-05-1999,42Ăn đề 42
05-05-1900,06Ăn đề 00
04-05-1965,71Ăn đề 71
03-05-1934,69Trượt
02-05-1961,77Ăn đề 61
01-05-1941,83Ăn đề 41
30-04-1906,45Ăn đề 06
29-04-1946,75Trượt
28-04-1966,19Ăn đề 19
27-04-1930,39Trượt
26-04-1902,86Ăn đề 02
25-04-1988,22Ăn đề 88
24-04-1919,29Ăn đề 29
23-04-1941,72Ăn đề 41
22-04-1938,19Ăn đề 19
21-04-1903,89Ăn đề 03
20-04-1970,97Ăn đề 97
19-04-1916,44Trượt
18-04-1974,87Trượt
17-04-1919,70Ăn đề 19
16-04-1997,22Ăn đề 22
15-04-1985,60Trượt
14-04-1965,67Ăn đề 67
13-04-1930,58Trượt
12-04-1961,08Ăn đề 08
11-04-1994,36Ăn đề 36
10-04-1979,64Trượt
09-04-1965,52Ăn đề 65
08-04-1949,10Ăn đề 10
07-04-1907,64Ăn đề 64
06-04-1996,88Ăn đề 88
05-04-1914,55Trượt
04-04-1936,84Ăn đề 84
03-04-1928,35Trượt