BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

Với Mục Tiêu “ĐÁNH BẠI CHỦ LÔ”, Cùng đội ngũ chuyên viên dày kinh nghiệm trong chuyên ngành soi cầu LÔ ĐỀ chúng tôi đã đưa ra được 1 con số 3 càng Miền Bắc Siêu Vip.

CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

 Thành công đến với người biết đầu tư, bạn phải người tài giỏi !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-20154Trượt
30-03-20916Trượt
29-03-20468Trượt
28-03-20159Trúng
27-03-20555Trúng
26-03-20789Trượt
25-03-20571Trượt
24-03-20578Trúng
23-03-20459Trượt
22-03-20313Trượt
21-03-20967Trượt
20-03-20215Trượt
19-03-20430Trượt
18-03-20534Trượt
17-03-20267Trúng
16-03-20133Trượt
15-03-20901Trúng
14-03-20437Trượt
13-03-20118Trúng
12-03-20951Trúng
11-03-20823Trượt
10-03-20447Trượt
09-03-20905Trượt
08-03-20986Trượt
07-03-20737Trượt
06-03-20750Trượt
05-03-20607Trượt
04-03-20143Trượt
03-03-20917Trượt
02-03-20122Trượt
01-03-20876Trượt
29-02-20417Trượt
28-02-20982Trúng
27-02-20343Trượt
26-02-20162Trượt
25-02-20040Trượt
24-02-20609Trúng
23-02-20144Trúng
22-02-20647Trúng
21-02-20500Trượt
20-02-20204Trúng
19-02-20997Trượt
18-02-20616Trúng
17-02-20950Trượt
16-02-20853Trượt
15-02-20496Trượt
14-02-20803Trượt
13-02-20936Trượt
12-02-20113Trượt
11-02-20873Trượt
10-02-20513Trượt
09-02-20824Trượt
08-02-20983Trượt
07-02-20973Trúng
06-02-20275Trúng
05-02-20094Trượt
04-02-20856Trượt
03-02-20206Trượt
02-02-20186Trượt
01-02-20937Trượt
31-01-20474Trượt
30-01-20667Trượt
29-01-20061Trượt
28-01-20160Trượt
23-01-20382Trượt
22-01-20449Trúng
21-01-20477Trượt
20-01-20144Trượt
19-01-20703Trượt
18-01-20918Trượt
17-01-20942Trượt
16-01-20296Trượt
15-01-20150Trượt
14-01-20448Trượt
13-01-20244Trúng
12-01-20226Trượt
11-01-20298Trượt
10-01-20396Trúng
09-01-20741Trượt
08-01-20379Trượt
07-01-20954Trúng
06-01-20586Trượt
05-01-20129Trượt
04-01-20949Trúng
03-01-20785Trượt
02-01-20180Trượt
01-01-20905Trúng
31-12-19892Trượt
30-12-19200Trượt
29-12-19166Trượt
28-12-19487Trượt
27-12-19477Trúng
26-12-19939Trúng
25-12-19727Trượt
24-12-19577Trượt
23-12-19724Trúng
22-12-19082Trượt
21-12-19148Trúng
20-12-19495Trượt
19-12-19081Trúng
18-12-19164Trượt
17-12-19022Trúng
16-12-19819Trượt
15-12-19309Trượt
14-12-19694Trúng
13-12-19725Trượt
12-12-19206Trượt
11-12-19103Trượt
10-12-19571Trượt
09-12-19295Trượt
08-12-19742Trượt
07-12-19974Trượt
06-12-19428Trượt
05-12-19779Trượt
04-12-19180Trượt
03-12-19588Trượt
02-12-19797Trúng
01-12-19935Trượt
30-11-19972Trượt
29-11-19470Trượt
28-11-19241Trượt
27-11-19863Trượt
26-11-19031Trúng
25-11-19148Trượt
24-11-19524Trượt
23-11-19847Trượt
22-11-19434Trượt
21-11-19984Trượt
20-11-19751Trúng
19-11-19828Trượt
18-11-19844Trượt
17-11-19464Trượt
16-11-19682Trúng
15-11-19279Trượt
14-11-19189Trượt
13-11-19022Trượt
12-11-19838Trượt
11-11-19180Trượt
10-11-19326Trượt
09-11-19876Trượt
08-11-19419Trượt
07-11-19412Trượt
06-11-19935Trượt
05-11-19990Trúng
04-11-19980Trượt
03-11-19643Trượt
02-11-19894Trúng
01-11-19568Trúng
31-10-19825Trượt
30-10-19229Trượt
29-10-19342Trúng
28-10-19139Trúng
27-10-19116Trúng
26-10-19155Trượt
25-10-19545Trượt
24-10-19408Trượt
23-10-19847Trượt
22-10-19773Trượt
21-10-19133Trượt
20-10-19048Trượt
19-10-19254Trượt
18-10-19981Trượt
17-10-19159Trượt
16-10-19641Trúng
15-10-19220Trượt
14-10-19511Trúng
13-10-19265Trượt
12-10-19678Trượt
11-10-19768Trúng
10-10-19631Trượt
09-10-19922Trượt
08-10-19279Trượt
07-10-19321Trượt
06-10-19275Trúng
05-10-19926Trượt
04-10-19837Trượt
03-10-19141Trượt
02-10-19064Trượt
01-10-19504Trượt
30-09-19298Trượt
29-09-19955Trượt
28-09-19416Trúng
27-09-19444Trượt
26-09-19374Trượt
25-09-19361Trượt
24-09-19937Trượt
23-09-19417Trượt
22-09-19091Trượt
21-09-19778Trúng
20-09-19737Trượt
19-09-19956Trượt
18-09-19138Trượt
17-09-19201Trúng
16-09-19167Trượt
15-09-19059Trượt
14-09-19843Trúng
13-09-19182Trúng
12-09-19943Trượt
11-09-19388Trượt
10-09-19844Trượt