BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

Với Mục Tiêu “ĐÁNH BẠI CHỦ LÔ”, Cùng đội ngũ chuyên viên dày kinh nghiệm trong chuyên ngành soi cầu LÔ ĐỀ chúng tôi đã đưa ra được 1 con số 3 càng Miền Bắc Siêu Vip.

CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

 Thành công đến với người biết đầu tư, bạn phải người tài giỏi !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-06-19
16-06-19624Trượt
15-06-19509Trúng
14-06-19207Trượt
13-06-19037Trượt
12-06-19298Trúng
11-06-19338Trượt
10-06-19359Trượt
09-06-19381Trượt
08-06-19575Trúng
07-06-19073Trúng
06-06-19215Trượt
05-06-19450Trượt
04-06-19210Trượt
03-06-19920Trượt
02-06-19376Trượt
01-06-19080Trượt
31-05-19905Trúng
30-05-19555Trượt
29-05-19390Trượt
28-05-19458Trúng
27-05-19015Trượt
26-05-19944Trượt
25-05-19880Trượt
24-05-19563Trúng
23-05-19923Trượt
22-05-19905Trượt
21-05-19243Trượt
20-05-19460Trượt
19-05-19112Trúng
18-05-19160Trượt
17-05-19052Trượt
16-05-19377Trượt
15-05-19819Trúng
14-05-19982Trúng
13-05-19512Trượt
12-05-19475Trượt
11-05-19500Trúng
10-05-19735Trúng
09-05-19909Trượt
08-05-19942Trượt
07-05-19032Trượt
06-05-19642Trúng
05-05-19881Trượt
04-05-19371Trúng
03-05-19042Trượt
02-05-19664Trượt
01-05-19641Trúng
30-04-19006Trúng
29-04-19324Trượt
28-04-19073Trượt
27-04-19942Trượt
26-04-19065Trượt
25-04-19136Trượt
24-04-19229Trúng
23-04-19541Trúng
22-04-19178Trượt
21-04-19629Trượt
20-04-19744Trượt
19-04-19891Trượt
18-04-19857Trượt
17-04-19416Trượt
16-04-19726Trượt
15-04-19256Trượt
14-04-19550Trượt
13-04-19601Trượt
12-04-19078Trượt
11-04-19958Trượt
10-04-19284Trúng
09-04-19416Trượt
08-04-19378Trượt
07-04-19764Trúng
06-04-19509Trượt
05-04-19501Trượt
04-04-19559Trượt
03-04-19551Trượt
02-04-19550Trượt
01-04-19323Trượt
31-03-19069Trượt
30-03-19361Trúng
29-03-19917Trượt
28-03-19585Trượt
27-03-19330Trượt
26-03-19816Trượt
25-03-19019Trúng
24-03-19472Trúng
23-03-19606Trượt
22-03-19759Trượt
21-03-19223Trượt
20-03-19003Trượt
19-03-19989Trượt
18-03-19817Trượt
17-03-19566Trượt
16-03-19636Trượt
15-03-19245Trượt
14-03-19079Trượt
13-03-19919Trượt
12-03-19899Trúng
11-03-19946Trượt
10-03-19829Trượt
09-03-19408Trượt
08-03-19486Trượt
07-03-19672Trúng
06-03-19456Trượt
05-03-19917Trượt
04-03-19554Trượt
03-03-19042Trượt
02-03-19639Trượt
01-03-19310Trúng
28-02-19988Trượt
27-02-19299Trượt
26-02-19937Trượt
25-02-19324Trượt
24-02-19077Trượt
23-02-19840Trượt
22-02-19909Trượt
21-02-19363Trượt
20-02-19716Trúng
19-02-19251Trượt
18-02-19827Trượt
17-02-19486Trúng
16-02-19480Trúng
15-02-19132Trúng
14-02-19092Trượt
13-02-19895Trượt
12-02-19333Trúng
11-02-19563Trượt
10-02-19208Trúng
09-02-19826Trúng
08-02-19616Trượt
03-02-19372Trượt
02-02-19690Trượt
01-02-19988Trúng
31-01-19668Trượt
30-01-19344Trúng
29-01-19229Trượt
28-01-19848Trượt
27-01-19689Trượt
26-01-19992Trượt
25-01-19051Trượt
24-01-19735Trượt
23-01-19463Trượt
22-01-19095Trượt
21-01-19962Trúng
20-01-19650Trượt
19-01-19217Trượt
18-01-19289Trúng
17-01-19167Trượt
16-01-19325Trượt
15-01-19758Trượt
14-01-19821Trượt
13-01-19231Trúng
12-01-19757Trượt
11-01-19748Trượt
10-01-19511Trượt
09-01-19379Trúng
08-01-19880Trúng
07-01-19639Trượt
06-01-19201Trượt
05-01-19522Trúng
04-01-19677Trúng
03-01-19824Trúng
02-01-19495Trượt
01-01-19646Trượt
31-12-18107Trượt
30-12-18365Trượt
29-12-18091Trượt
28-12-18920Trượt
27-12-18655Trượt
26-12-18293Trượt
25-12-18956Trúng
24-12-18720Trượt
23-12-18757Trượt
22-12-18581Trượt
21-12-18455Trượt
20-12-18172Trượt
19-12-18946Trượt
18-12-18505Trượt
17-12-18234Trượt
16-12-18857Trượt
15-12-18513Trượt
14-12-18788Trúng
13-12-18517Trúng
12-12-18140Trúng
11-12-18189Trượt
09-12-18341Trúng
08-12-18693Trượt
07-12-18070Trượt
06-12-18839Trượt
05-12-18924Trượt
04-12-18859Trúng
03-12-18667Trúng
02-12-18363Trượt
01-12-18908Trượt
30-11-18735Trượt
29-11-18928Trượt
28-11-18896Trượt
27-11-18010Trượt
26-11-18033Trúng
25-11-18968Trượt
24-11-18956Trúng