BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

Với Mục Tiêu “ĐÁNH BẠI CHỦ LÔ”, Cùng đội ngũ chuyên viên dày kinh nghiệm trong chuyên ngành soi cầu LÔ ĐỀ chúng tôi đã đưa ra được 1 con số 3 càng Miền Bắc Siêu Vip.

CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

 Thành công đến với người biết đầu tư, bạn phải người tài giỏi !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-04-19
20-04-19744Trượt
19-04-19891Trượt
18-04-19857Trượt
17-04-19416Trượt
16-04-19726Trượt
15-04-19256Trượt
14-04-19550Trượt
13-04-19601Trượt
12-04-19078Trượt
11-04-19958Trượt
10-04-19284Trúng
09-04-19416Trượt
08-04-19378Trượt
07-04-19764Trúng
06-04-19509Trượt
05-04-19501Trượt
04-04-19559Trượt
03-04-19551Trượt
02-04-19550Trượt
01-04-19323Trượt
31-03-19069Trượt
30-03-19361Trúng
29-03-19917Trượt
28-03-19585Trượt
27-03-19330Trượt
26-03-19816Trượt
25-03-19019Trúng
24-03-19472Trúng
23-03-19606Trượt
22-03-19759Trượt
21-03-19223Trượt
20-03-19003Trượt
19-03-19989Trượt
18-03-19817Trượt
17-03-19566Trượt
16-03-19636Trượt
15-03-19245Trượt
14-03-19079Trượt
13-03-19919Trượt
12-03-19899Trúng
11-03-19946Trượt
10-03-19829Trượt
09-03-19408Trượt
08-03-19486Trượt
07-03-19672Trúng
06-03-19456Trượt
05-03-19917Trượt
04-03-19554Trượt
03-03-19042Trượt
02-03-19639Trượt
01-03-19310Trúng
28-02-19988Trượt
27-02-19299Trượt
26-02-19937Trượt
25-02-19324Trượt
24-02-19077Trượt
23-02-19840Trượt
22-02-19909Trượt
21-02-19363Trượt
20-02-19716Trúng
19-02-19251Trượt
18-02-19827Trượt
17-02-19486Trúng
16-02-19480Trúng
15-02-19132Trúng
14-02-19092Trượt
13-02-19895Trượt
12-02-19333Trúng
11-02-19563Trượt
10-02-19208Trúng
09-02-19826Trúng
08-02-19616Trượt
03-02-19372Trượt
02-02-19690Trượt
01-02-19988Trúng
31-01-19668Trượt
30-01-19344Trúng
29-01-19229Trượt
28-01-19848Trượt
27-01-19689Trượt
26-01-19992Trượt
25-01-19051Trượt
24-01-19735Trượt
23-01-19463Trượt
22-01-19095Trượt
21-01-19962Trúng
20-01-19650Trượt
19-01-19217Trượt
18-01-19289Trúng
17-01-19167Trượt
16-01-19325Trượt
15-01-19758Trượt
14-01-19821Trượt
13-01-19231Trúng
12-01-19757Trượt
11-01-19748Trượt
10-01-19511Trượt
09-01-19379Trúng
08-01-19880Trúng
07-01-19639Trượt
06-01-19201Trượt
05-01-19522Trúng
04-01-19677Trúng
03-01-19824Trúng
02-01-19495Trượt
01-01-19646Trượt
31-12-18107Trượt
30-12-18365Trượt
29-12-18091Trượt
28-12-18920Trượt
27-12-18655Trượt
26-12-18293Trượt
25-12-18956Trúng
24-12-18720Trượt
23-12-18757Trượt
22-12-18581Trượt
21-12-18455Trượt
20-12-18172Trượt
19-12-18946Trượt
18-12-18505Trượt
17-12-18234Trượt
16-12-18857Trượt
15-12-18513Trượt
14-12-18788Trúng
13-12-18517Trúng
12-12-18140Trúng
11-12-18189Trượt
09-12-18341Trúng
08-12-18693Trượt
07-12-18070Trượt
06-12-18839Trượt
05-12-18924Trượt
04-12-18859Trúng
03-12-18667Trúng
02-12-18363Trượt
01-12-18908Trượt
30-11-18735Trượt
29-11-18928Trượt
28-11-18896Trượt
27-11-18010Trượt
26-11-18033Trúng
25-11-18968Trượt
24-11-18956Trúng
23-11-18373Trượt
22-11-18949Trượt
21-11-18096Trượt
20-11-18305Trượt
19-11-18281Trượt
18-11-18644Trúng
17-11-18702Trúng
16-11-18348Trúng
15-11-18667Trượt
14-11-18794Trượt
13-11-18459Trúng
12-11-18079Trượt
11-11-18419Trượt
10-11-18029Trượt
09-11-18777Trượt
08-11-18135Trượt
07-11-18504Trượt
06-11-18455Trúng
05-11-18218Trượt
04-11-18149Trượt
03-11-18643Trượt
02-11-18448Trúng
01-11-18425Trượt
31-10-18550Trượt
30-10-18253Trượt
29-10-18454Trượt
28-10-18747Trượt
27-10-18194Trúng
26-10-18933Trúng
25-10-18332Trượt
24-10-18147Trượt
23-10-18613Trượt
22-10-18809Trượt
21-10-18517Trượt
20-10-18009Trượt
19-10-18740Trượt
18-10-18538Trượt
17-10-18605Trượt
16-10-18416Trượt
15-10-18019Trúng
14-10-18671Trượt
13-10-18935Trượt
12-10-18218Trúng
11-10-18583Trượt
10-10-18043Trúng
09-10-18019Trượt
08-10-18335Trượt
07-10-18033Trượt
06-10-18999Trượt
05-10-18340Trượt
04-10-18819Trượt
03-10-18829Trượt
02-10-18286Trượt
01-10-18665Trúng
30-09-18035Trượt
29-09-18465Trượt
28-09-18943Trượt