BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

Với Mục Tiêu “ĐÁNH BẠI CHỦ LÔ”, Cùng đội ngũ chuyên viên dày kinh nghiệm trong chuyên ngành soi cầu LÔ ĐỀ chúng tôi đã đưa ra được 1 con số 3 càng Miền Bắc Siêu Vip.

CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

 Thành công đến với người biết đầu tư, bạn phải người tài giỏi !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-01-19
22-01-19095Trượt
21-01-19962Trúng
20-01-19650Trượt
19-01-19217Trượt
18-01-19289Trúng
17-01-19167Trượt
16-01-19325Trượt
15-01-19758Trượt
14-01-19821Trượt
13-01-19231Trúng
12-01-19757Trượt
11-01-19748Trượt
10-01-19511Trượt
09-01-19379Trúng
08-01-19880Trúng
07-01-19639Trượt
06-01-19201Trượt
05-01-19522Trúng
04-01-19677Trúng
03-01-19824Trúng
02-01-19495Trượt
01-01-19646Trượt
31-12-18107Trượt
30-12-18365Trượt
29-12-18091Trượt
28-12-18920Trượt
27-12-18655Trượt
26-12-18293Trượt
25-12-18956Trúng
24-12-18720Trượt
23-12-18757Trượt
22-12-18581Trượt
21-12-18455Trượt
20-12-18172Trượt
19-12-18946Trượt
18-12-18505Trượt
17-12-18234Trượt
16-12-18857Trượt
15-12-18513Trượt
14-12-18788Trúng
13-12-18517Trúng
12-12-18140Trúng
11-12-18189Trượt
09-12-18341Trúng
08-12-18693Trượt
07-12-18070Trượt
06-12-18839Trượt
05-12-18924Trượt
04-12-18859Trúng
03-12-18667Trúng
02-12-18363Trượt
01-12-18908Trượt
30-11-18735Trượt
29-11-18928Trượt
28-11-18896Trượt
27-11-18010Trượt
26-11-18033Trúng
25-11-18968Trượt
24-11-18956Trúng
23-11-18373Trượt
22-11-18949Trượt
21-11-18096Trượt
20-11-18305Trượt
19-11-18281Trượt
18-11-18644Trúng
17-11-18702Trúng
16-11-18348Trúng
15-11-18667Trượt
14-11-18794Trượt
13-11-18459Trúng
12-11-18079Trượt
11-11-18419Trượt
10-11-18029Trượt
09-11-18777Trượt
08-11-18135Trượt
07-11-18504Trượt
06-11-18455Trúng
05-11-18218Trượt
04-11-18149Trượt
03-11-18643Trượt
02-11-18448Trúng
01-11-18425Trượt
31-10-18550Trượt
30-10-18253Trượt
29-10-18454Trượt
28-10-18747Trượt
27-10-18194Trúng
26-10-18933Trúng
25-10-18332Trượt
24-10-18147Trượt
23-10-18613Trượt
22-10-18809Trượt
21-10-18517Trượt
20-10-18009Trượt
19-10-18740Trượt
18-10-18538Trượt
17-10-18605Trượt
16-10-18416Trượt
15-10-18019Trúng
14-10-18671Trượt
13-10-18935Trượt
12-10-18218Trúng
11-10-18583Trượt
10-10-18043Trúng
09-10-18019Trượt
08-10-18335Trượt
07-10-18033Trượt
06-10-18999Trượt
05-10-18340Trượt
04-10-18819Trượt
03-10-18829Trượt
02-10-18286Trượt
01-10-18665Trúng
30-09-18035Trượt
29-09-18465Trượt
28-09-18943Trượt
27-09-18915Trúng
26-09-18222Trúng
25-09-18630Trượt
24-09-18066Trượt
23-09-18440Trượt
22-09-18736Trượt
21-09-18893Trượt
20-09-18814Trượt
19-09-18759Trượt
18-09-18159Trượt
17-09-18005Trượt
16-09-18963Trúng
15-09-18857Trượt
14-09-18550Trượt
13-09-18744Trượt
12-09-18358Trượt
11-09-18425Trượt
10-09-18845Trúng
09-09-18981Trượt
08-09-18915Trúng
07-09-18144Trượt
06-09-18964Trúng
05-09-18396Trượt
04-09-18624Trượt
03-09-18457Trượt
02-09-18640Trúng
01-09-18523Trượt
31-08-18067Trúng
30-08-18839Trượt
29-08-18109Trượt
28-08-18781Trượt
27-08-18833Trượt
26-08-18195Trượt
25-08-18602Trượt
24-08-18843Trượt
23-08-18882Trượt
22-08-18873Trúng
21-08-18056Trúng
20-08-18757Trúng
19-08-18219Trúng
18-08-18177Trúng
17-08-18332Trượt
16-08-18187Trúng
15-08-18662Trúng
14-08-18397Trượt
13-08-18629Trượt
12-08-18677Trúng
11-08-18460Trúng
10-08-18681Trúng
09-08-18717Trúng
08-08-18929Trúng
07-08-18723Trúng
06-08-18496Trượt
05-08-18833Trượt
04-08-18624Trúng
03-08-18786Trúng
02-08-18638Trúng
01-08-18128Trúng
31-07-18236Trúng
30-07-18672Trúng
29-07-18526Trượt
28-07-18567Trượt
27-07-18314Trượt
26-07-18356Trúng
25-07-18841Trúng
24-07-18570Trúng
23-07-18871Trượt
22-07-18487Trượt
21-07-18268Trúng
20-07-18749Trúng
19-07-18494Trượt
18-07-18669Trúng
17-07-18850Trượt
16-07-18252Trượt
15-07-18740Trúng
14-07-18023Trúng
13-07-18338Trượt
12-07-18965Trúng
11-07-18854Trúng
10-07-18157Trúng
09-07-18845Trúng
08-07-18299Trúng
07-07-18971Trượt
06-07-18514Trúng