BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

Với Mục Tiêu “ĐÁNH BẠI CHỦ LÔ”, Cùng đội ngũ chuyên viên dày kinh nghiệm trong chuyên ngành soi cầu LÔ ĐỀ chúng tôi đã đưa ra được 1 con số 3 càng Miền Bắc Siêu Vip.

CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

 Thành công đến với người biết đầu tư, bạn phải người tài giỏi !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-18348Trúng
15-11-18667Trượt
14-11-18794Trượt
13-11-18459Trúng
12-11-18079Trượt
11-11-18419Trượt
10-11-18029Trượt
09-11-18777Trượt
08-11-18135Trượt
07-11-18504Trượt
06-11-18455Trúng
05-11-18218Trượt
04-11-18149Trượt
03-11-18643Trượt
02-11-18448Trúng
01-11-18425Trượt
31-10-18550Trượt
30-10-18253Trượt
29-10-18454Trượt
28-10-18747Trượt
27-10-18194Trúng
26-10-18933Trúng
25-10-18332Trượt
24-10-18147Trượt
23-10-18613Trượt
22-10-18809Trượt
21-10-18517Trượt
20-10-18009Trượt
19-10-18740Trượt
18-10-18538Trượt
17-10-18605Trượt
16-10-18416Trượt
15-10-18019Trúng
14-10-18671Trượt
13-10-18935Trượt
12-10-18218Trúng
11-10-18583Trượt
10-10-18043Trúng
09-10-18019Trượt
08-10-18335Trượt
07-10-18033Trượt
06-10-18999Trượt
05-10-18340Trượt
04-10-18819Trượt
03-10-18829Trượt
02-10-18286Trượt
01-10-18665Trúng
30-09-18035Trượt
29-09-18465Trượt
28-09-18943Trượt
27-09-18915Trúng
26-09-18222Trúng
25-09-18630Trượt
24-09-18066Trượt
23-09-18440Trượt
22-09-18736Trượt
21-09-18893Trượt
20-09-18814Trượt
19-09-18759Trượt
18-09-18159Trượt
17-09-18005Trượt
16-09-18963Trúng
15-09-18857Trượt
14-09-18550Trượt
13-09-18744Trượt
12-09-18358Trượt
11-09-18425Trượt
10-09-18845Trúng
09-09-18981Trượt
08-09-18915Trúng
07-09-18144Trượt
06-09-18964Trúng
05-09-18396Trượt
04-09-18624Trượt
03-09-18457Trượt
02-09-18640Trúng
01-09-18523Trượt
31-08-18067Trúng
30-08-18839Trượt
29-08-18109Trượt
28-08-18781Trượt
27-08-18833Trượt
26-08-18195Trượt
25-08-18602Trượt
24-08-18843Trượt
23-08-18882Trượt
22-08-18873Trúng
21-08-18056Trúng
20-08-18757Trúng
19-08-18219Trúng
18-08-18177Trúng
17-08-18332Trượt
16-08-18187Trúng
15-08-18662Trúng
14-08-18397Trượt
13-08-18629Trượt
12-08-18677Trúng
11-08-18460Trúng
10-08-18681Trúng
09-08-18717Trúng
08-08-18929Trúng
07-08-18723Trúng
06-08-18496Trượt
05-08-18833Trượt
04-08-18624Trúng
03-08-18786Trúng
02-08-18638Trúng
01-08-18128Trúng
31-07-18236Trúng
30-07-18672Trúng
29-07-18526Trượt
28-07-18567Trượt
27-07-18314Trượt
26-07-18356Trúng
25-07-18841Trúng
24-07-18570Trúng
23-07-18871Trượt
22-07-18487Trượt
21-07-18268Trúng
20-07-18749Trúng
19-07-18494Trượt
18-07-18669Trúng
17-07-18850Trượt
16-07-18252Trượt
15-07-18740Trúng
14-07-18023Trúng
13-07-18338Trượt
12-07-18965Trúng
11-07-18854Trúng
10-07-18157Trúng
09-07-18845Trúng
08-07-18299Trúng
07-07-18971Trượt
06-07-18514Trúng
05-07-18295Trúng
04-07-18802Trượt
03-07-18530Trúng
02-07-18020Trượt
01-07-18017Trúng
30-06-18442Trúng
29-06-18983Trúng
28-06-18594Trúng
27-06-18098Trúng
26-06-18992Trúng
25-06-18883Trúng
24-06-18249Trúng
23-06-18296Trúng
22-06-18396Trượt
21-06-18997Trúng
20-06-18687Trượt
19-06-18267Trượt
18-06-18897Trượt
17-06-18860Trượt
16-06-18847Trượt
15-06-18924Trượt
14-06-18461Trượt
13-06-18943Trượt
12-06-18375Trượt
11-06-18728Trượt
10-06-18797Trượt
09-06-18611Trượt
08-06-18241Trượt
07-06-18346Trượt
06-06-18197Trượt
05-06-18570Trượt
04-06-18536Trượt
03-06-18900Trúng
02-06-18993Trượt
01-06-18872Trúng
31-05-18554Trúng
30-05-18163Trúng
29-05-18997Trúng
28-05-18938Trúng
27-05-18408Trúng
26-05-18873Trúng
25-05-18936Trúng
24-05-18364Trượt
23-05-18662Trượt
22-05-18408Trượt
21-05-18619Trượt
20-05-18951Trượt
19-05-18331Trượt
18-05-18019Trượt
17-05-18902Trượt
16-05-18207Trượt
15-05-18316Trúng
14-05-18345Trúng
13-05-18479Trượt
12-05-18082Trượt
11-05-18704Trúng
10-05-18709Trượt
09-05-18560Trúng
08-05-18876Trúng
07-05-18664Trúng
06-05-18238Trúng
05-05-18017Trượt
04-05-18143Trượt
03-05-18810Trượt
02-05-18706Trượt
01-05-18611Trượt