ĐÃ Chố Xiên 4 MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

DÀN Xiên 4 SỐ MIỀN BẮCgiá : 1.000.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k nạp 4 lần)

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Lô Xiên 4 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-2019,73,89,61Trúng
30-03-2049,79,02,12Trúng
29-03-2047,66,24,88Trúng
28-03-2025,15,95,08Trượt
27-03-2094,23,09,57Trúng
26-03-2006,36,12,58Trúng
25-03-2052,91,53,55Trượt
24-03-2093,31,12,37Trúng
23-03-2003,15,52,57Trúng
22-03-2058,60,04,69Trúng
21-03-2049,48,66,03Trượt
20-03-2086,30,08,24Trượt
19-03-2072,74,85,04Trúng
18-03-2044,98,48,76Trượt
17-03-2024,03,90,97Trúng
16-03-2057,97,48,53Trượt
15-03-2020,18,46,01Trúng
14-03-2015,71,74,16Trúng
13-03-2000,05,14,81Trúng
12-03-2032,94,93,47Trúng
11-03-2028,16,83,20Trượt
10-03-2093,50,30,33Trượt
09-03-2072,14,47,54Trượt
08-03-2094,53,33,95Trúng
07-03-2040,39,30,06Trượt
06-03-2019,89,42,46Trượt
05-03-2040,92,48,42Trượt
04-03-2024,97,08,65Trúng
03-03-2029,70,16,89Trượt
02-03-2006,60,58,56Trúng
01-03-2085,57,16,13Trượt
29-02-2070,94,18,66Trúng
28-02-2096,88,27,15Trúng
27-02-2022,95,31,90Trượt
26-02-2097,81,47,14Trượt
25-02-2097,14,07,93Trượt
24-02-2080,70,31,51Trúng
23-02-2092,28,71,17Trượt
22-02-2091,19,23,87Trúng
21-02-2002,09,00,01Trượt
20-02-2027,01,14,44Trượt
19-02-2093,68,37,20Trượt
18-02-2022,54,84,32Trượt
17-02-2064,38,28,87Trượt
16-02-2075,67,81,95Trúng
15-02-2077,30,16,23Trượt
14-02-2087,86,40,39Trượt
13-02-2030,91,11,31Trượt
12-02-2027,48,47,69Trượt
11-02-2015,36,68,63Trượt
10-02-2078,06,19,02Trúng
09-02-2071,43,39,61Trúng
08-02-2024,70,16,88Trượt
07-02-2026,90,07,74Trúng
06-02-2075,12,96,86Trúng
05-02-2088,23,44,20Trượt
04-02-2033,59,61,36Trúng
03-02-2019,55,88,95Trượt
02-02-2021,64,44,55Trượt
01-02-2072,86,57,13Trượt
31-01-2050,33,59,13Trượt
30-01-2041,34,92,38Trúng
29-01-2075,54,56,61Trượt
28-01-2002,26,51,68Trúng
23-01-2028,70,93,84Trúng
22-01-2083,11,31,70Trúng
21-01-2027,79,99,71Trượt
20-01-2096,57,07,85Trượt
19-01-2046,21,34,24Trúng
18-01-2018,37,46,50Trúng
17-01-2072,31,64,20Trúng
16-01-2030,48,19,50Trượt
15-01-2054,13,26,40Trúng
14-01-2044,17,81,76Trúng
13-01-2067,37,14,84Trúng
12-01-2043,54,65,93Trượt
11-01-2001,97,69,68Trượt
10-01-2033,72,65,55Trượt
09-01-2024,22,80,57Trượt
08-01-2060,26,45,31Trượt
07-01-2085,28,13,87Trúng
06-01-2045,53,99,23Trượt
05-01-2073,12,00,93Trúng
04-01-2047,99,07,35Trúng
03-01-2072,16,27,28Trượt
02-01-2004,01,14,56Trúng
01-01-2036,89,81,46Trúng
31-12-1942,12,66,17Trúng
30-12-1945,83,78,19Trượt
29-12-1971,02,64,52Trượt
28-12-1976,22,92,06Trượt
27-12-1995,77,93,70Trượt
26-12-1979,63,50,82Trượt
25-12-1944,08,37,83Trượt
24-12-1919,14,13,50Trượt
23-12-1984,09,90,17Trượt
22-12-1992,07,40,17Trượt
21-12-1923,06,77,16Trượt
20-12-1942,45,30,48Trượt
19-12-1971,01,24,26Trượt
18-12-1968,75,14,28Trúng
17-12-1992,22,25,77Trúng
16-12-1999,79,77,60Trượt
15-12-1965,42,27,14Trượt
14-12-1946,83,02,29Trúng
13-12-1998,37,52,13Trượt
12-12-1994,35,60,75Trúng
11-12-1978,54,59,18Trúng
10-12-1991,49,70,64Trượt
09-12-1934,09,23,14Trượt
08-12-1952,27,00,60Trượt
07-12-1983,14,03,53Trượt
06-12-1926,27,75,84Trúng
05-12-1989,49,84,29Trượt
04-12-1992,31,80,60Trúng
03-12-1930,34,50,74Trượt
02-12-1989,57,54,07Trúng
01-12-1908,89,61,32Trúng
30-11-1977,97,68,56Trượt
29-11-1998,08,23,05Trượt
28-11-1913,69,78,96Trượt
27-11-1952,14,49,22Trượt
26-11-1997,15,21,95Trượt
25-11-1953,56,47,52Trượt
24-11-1964,44,13,76Trượt
23-11-1991,47,62,84Trúng
22-11-1930,45,23,17Trúng
21-11-1973,83,94,07Trượt
20-11-1937,73,19,30Trượt
19-11-1962,68,54,39Trượt
18-11-1953,31,14,84Trúng
17-11-1967,28,60,13Trượt
16-11-1906,72,89,28Trượt
15-11-1961,83,77,02Trúng
14-11-1954,90,09,61Trúng
13-11-1945,23,53,90Trượt
12-11-1947,55,21,14Trúng
11-11-1969,70,35,09Trúng
10-11-1910,36,48,07Trượt
09-11-1975,96,50,64Trượt
08-11-1979,97,25,70Trượt
07-11-1999,83,95,31Trúng
06-11-1981,20,95,71Trượt
05-11-1945,72,41,89Trượt
04-11-1980,77,75,94Trúng
03-11-1911,08,13,31Trượt
02-11-1919,75,74,29Trượt
01-11-1911,92,20,70Trúng
31-10-1991,81,94,01Trượt
30-10-1926,98,99,46Trúng
29-10-1993,65,68,67Trượt
28-10-1920,32,87,70Trượt
27-10-1934,22,68,97Trúng
26-10-1993,89,44,70Trượt
25-10-1911,57,79,62Trúng
24-10-1999,74,07,89Trúng
23-10-1996,32,79,35Trúng
22-10-1967,32,38,63Trượt
21-10-1987,32,39,24Trượt
20-10-1949,92,86,47Trúng
19-10-1935,94,79,13Trượt
18-10-1955,96,02,06Trượt
17-10-1973,58,49,45Trúng
16-10-1952,80,56,48Trượt
15-10-1994,16,29,06Trúng
14-10-1938,03,84,20Trượt
13-10-1953,13,33,30Trượt
12-10-1924,86,97,64Trúng
11-10-1950,79,48,00Trúng
10-10-1924,74,04,29Trúng
09-10-1902,73,80,66Trượt
08-10-1997,49,92,77Trượt
07-10-1943,52,45,16Trượt
06-10-1972,93,00,53Trượt
05-10-1995,03,32,17Trượt
04-10-1997,53,88,20Trượt
03-10-1947,46,34,67Trượt
02-10-1918,04,36,12Trượt
01-10-1954,44,48,22Trượt
30-09-1919,54,41,28Trượt
29-09-1958,97,88,00Trượt
28-09-1997,44,19,72Trượt
27-09-1906,05,93,61Trượt
26-09-1917,29,12,35Trúng
25-09-1957,61,54,63Trượt
24-09-1986,02,24,80Trúng
23-09-1942,11,83,53Trúng
22-09-1978,70,72,68Trúng
21-09-1940,05,74,67Trúng
20-09-1963,26,42,29Trượt
19-09-1996,26,16,43Trượt
18-09-1921,78,08,39Trúng
17-09-1982,36,86,59Trượt
16-09-1900,53,77,91Trượt
15-09-1917,60,67,96Trượt
14-09-1915,32,01,83Trượt
13-09-1909,86,48,79Trúng
12-09-1926,94,67,47Trúng
11-09-1933,20,84,72Trượt
10-09-1984,06,69,89Trượt