ĐÃ Chố Xiên 4 MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

DÀN Xiên 4 SỐ MIỀN BẮCgiá : 1.000.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k nạp 4 lần)

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Lô Xiên 4 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-06-19
16-06-1975,21,64,82Trượt
15-06-1942,51,78,04Trúng
14-06-1940,11,56,27Trượt
13-06-1914,22,57,06Trượt
12-06-1969,85,82,20Trượt
11-06-1990,08,27,00Trượt
10-06-1989,24,67,20Trúng
09-06-1933,24,90,71Trượt
08-06-1999,76,09,00Trượt
07-06-1932,72,57,45Trượt
06-06-1947,61,20,89Trượt
05-06-1914,99,58,12Trượt
04-06-1951,71,81,37Trượt
03-06-1973,79,61,52Trúng
02-06-1996,94,51,93Trượt
01-06-1972,08,91,34Trúng
31-05-1923,83,35,12Trúng
30-05-1935,46,30,23Trúng
29-05-1930,94,21,75Trúng
28-05-1934,73,83,40Trúng
27-05-1969,59,62,79Trúng
26-05-1958,95,14,61Trượt
25-05-1956,31,15,89Trượt
24-05-1932,48,52,98Trúng
23-05-1983,81,45,43Trúng
22-05-1949,92,42,14Trượt
21-05-1953,87,36,67Trượt
20-05-1907,81,34,80Trúng
19-05-1912,55,23,15Trượt
18-05-1996,52,82,14Trượt
17-05-1969,08,09,61Trượt
16-05-1969,63,11,37Trượt
15-05-1951,98,39,18Trúng
14-05-1903,87,24,34Trượt
13-05-1995,51,63,02Trượt
12-05-1912,94,05,37Trượt
11-05-1973,91,78,52Trượt
10-05-1906,33,99,38Trượt
09-05-1976,68,04,54Trúng
08-05-1998,81,25,13Trúng
07-05-1914,50,01,90Trúng
06-05-1926,48,99,04Trượt
05-05-1934,09,12,15Trượt
04-05-1971,45,23,80Trúng
03-05-1959,43,38,86Trượt
02-05-1951,56,22,39Trượt
01-05-1976,83,24,95Trượt
30-04-1939,73,85,98Trúng
29-04-1943,11,84,85Trượt
28-04-1958,34,00,83Trượt
27-04-1945,08,89,35Trượt
26-04-1933,31,41,48Trượt
25-04-1993,83,74,59Trượt
24-04-1959,63,91,67Trượt
23-04-1971,38,58,98Trúng
22-04-1974,00,35,18Trúng
21-04-1969,46,88,58Trượt
20-04-1903,36,11,63Trượt
19-04-1958,01,25,56Trượt
18-04-1939,30,36,83Trượt
17-04-1978,12,83,30Trượt
16-04-1978,40,15,62Trượt
15-04-1999,28,75,38Trượt
14-04-1984,30,33,45Trúng
13-04-1915,93,85,32Trượt
12-04-1931,71,43,00Trượt
11-04-1920,07,45,34Trúng
10-04-1966,99,36,13Trúng
09-04-1998,65,36,52Trúng
08-04-1968,76,85,02Trúng
07-04-1998,69,14,94Trượt
06-04-1901,74,58,84Trúng
05-04-1930,52,21,24Trượt
04-04-1991,70,53,02Trượt
03-04-1915,46,82,54Trượt
02-04-1953,88,17,13Trúng
01-04-1963,30,45,41Trượt
31-03-1941,03,68,89Trượt
30-03-1960,79,96,76Trượt
29-03-1992,29,04,70Trượt
28-03-1901,69,62,34Trượt
27-03-1989,15,10,52Trúng
26-03-1918,27,96,87Trượt
25-03-1997,91,63,17Trúng
24-03-1953,56,94,33Trượt
23-03-1986,03,07,04Trượt
22-03-1946,27,63,36Trúng
21-03-1968,72,90,22Trúng
20-03-1938,33,13,99Trượt
19-03-1981,87,72,97Trúng
18-03-1934,67,38,48Trúng
17-03-1952,34,51,94Trúng
16-03-1915,21,81,62Trượt
15-03-1996,17,69,59Trượt
14-03-1913,41,43,29Trúng
13-03-1958,10,92,55Trượt
12-03-1963,43,78,49Trúng
11-03-1934,09,56,35Trượt
10-03-1935,78,42,38Trượt
09-03-1990,30,95,19Trượt
08-03-1949,01,48,37Trượt
07-03-1986,98,44,85Trượt
06-03-1956,37,81,97Trúng
05-03-1969,67,54,52Trượt
04-03-1930,60,75,03Trượt
03-03-1918,02,72,79Trượt
02-03-1970,19,52,12Trượt
01-03-1932,59,36,19Trượt
28-02-1919,52,21,48Trượt
27-02-1948,84,24,23Trượt
26-02-1949,65,89,77Trúng
25-02-1905,10,14,57Trúng
24-02-1967,27,38,49Trượt
23-02-1945,26,75,96Trượt
22-02-1906,27,63,39Trúng
21-02-1989,90,13,20Trượt
20-02-1923,43,42,47Trượt
19-02-1922,20,45,46Trượt
18-02-1921,77,69,88Trượt
17-02-1997,35,81,60Trượt
16-02-1984,21,60,57Trượt
15-02-1909,31,80,54Trúng
14-02-1949,78,20,71Trúng
13-02-1998,16,80,00Trượt
12-02-1906,35,23,63Trượt
11-02-1998,15,44,59Trúng
10-02-1962,71,33,87Trúng
09-02-1966,53,85,70Trượt
08-02-1959,26,72,25Trượt
03-02-1910,33,83,35Trúng
02-02-1996,22,88,49Trúng
01-02-1944,06,38,65Trúng
31-01-1913,66,71,27Trượt
30-01-1960,98,90,61Trượt
29-01-1917,29,99,14Trượt
28-01-1920,94,04,14Trượt
27-01-1981,16,72,22Trượt
26-01-1920,62,64,75Trượt
25-01-1974,53,97,27Trúng
24-01-1973,68,99,93Trượt
23-01-1977,20,45,39Trượt
22-01-1900,54,86,09Trượt
21-01-1968,70,65,24Trượt
20-01-1942,87,54,58Trượt
19-01-1940,38,66,45Trúng
18-01-1991,51,97,63Trượt
17-01-1955,68,51,53Trượt
16-01-1937,65,94,86Trúng
15-01-1914,55,88,50Trượt
14-01-1978,43,05,22Trượt
13-01-1968,19,40,88Trượt
12-01-1911,02,24,93Trúng
11-01-1983,05,09,60Trượt
10-01-1900,15,59,78Trúng
09-01-1986,82,47,78Trúng
08-01-1902,72,36,28Trúng
07-01-1978,07,44,22Trượt
06-01-1932,47,93,72Trúng
05-01-1993,59,62,23Trượt
04-01-1995,35,81,44Trượt
03-01-1966,52,94,24Trúng
02-01-1992,24,21,39Trượt
01-01-1968,12,88,85Trúng
31-12-1852,71,58,25Trượt
30-12-1814,05,74,30Trúng
29-12-1813,56,35,15Trúng
28-12-1847,04,70,62Trượt
27-12-1893,05,56,42Trúng
26-12-1836,53,37,77Trúng
25-12-1867,17,45,00Trượt
24-12-1876,67,96,17Trượt
23-12-1859,40,88,00Trúng
22-12-1874,93,83,19Trượt
21-12-1833,65,13,57Trượt
20-12-1838,87,54,81Trượt
19-12-1807,25,90,43Trượt
18-12-1828,78,21,83Trúng
17-12-1807,50,87,26Trượt
16-12-1845,30,98,13Trúng
15-12-1883,71,06,30Trúng
14-12-1837,49,91,33Trượt
13-12-1890,58,12,83Trượt
12-12-1896,08,99,97Trúng
11-12-1886,14,12,95Trúng
09-12-1841,27,24,07Trúng
08-12-1826,78,07,75Trượt
07-12-1800,98,87,82Trượt
06-12-1822,93,64,01Trúng
05-12-1857,99,24,40Trượt
04-12-1859,42,12,71Trúng
03-12-1829,69,88,43Trượt
02-12-1866,30,03,58Trúng
01-12-1835,74,65,88Trượt
30-11-1811,45,61,40Trượt
29-11-1805,02,32,03Trúng
28-11-1883,89,48,05Trúng
27-11-1853,34,39,79Trượt
26-11-1882,78,83,70Trượt
25-11-1871,92,69,13Trượt
24-11-1861,45,01,56Trúng