ĐÃ Chố Xiên 4 MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

DÀN Xiên 4 SỐ MIỀN BẮCgiá : 1.000.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k nạp 4 lần)

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cầu Lô Xiên 4 Víp MB.
Giá: 1,000,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Zing Card. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-07-18
22-07-1896,57,55,75Trúng
21-07-1875,01,00,44Trượt
20-07-1816,17,24,36Trúng
19-07-1888,67,85,08Trượt
18-07-1801,67,29,54Trượt
17-07-1874,96,16,93Trúng
16-07-1827,68,89,65Trượt
15-07-1814,59,92,78Trượt
14-07-1824,23,35,43Trúng
13-07-1855,50,89,61Trúng
12-07-1857,78,48,01Trượt
11-07-1871,54,10,28Trúng
10-07-1854,21,82,35Trúng
09-07-1845,92,31,59Trượt
08-07-1836,57,65,59Trúng
07-07-1802,56,73,97Trúng
06-07-1844,77,22,14Trúng
05-07-1885,76,46,05Trượt
04-07-1816,55,06,95Trúng
03-07-1835,61,80,63Trúng
02-07-1845,79,68,14Trúng
01-07-1825,66,73,44Trượt
30-06-1893,24,53,42Trúng
29-06-1838,01,26,78Trượt
28-06-1828,94,69,47Trượt
27-06-1849,21,16,74Trúng
26-06-1805,92,82,63Trúng
25-06-1864,06,77,30Trượt
24-06-1895,39,78,91Trúng
23-06-1892,22,86,42Trúng
22-06-1824,95,45,00Trúng
21-06-1800,85,36,03Trúng
20-06-1877,84,70,50Trúng
19-06-1837,90,05,47Trúng
18-06-1873,96,33,49Trúng
17-06-1860,59,15,05Trượt
16-06-1824,20,19,76Trúng
15-06-1824,52,74,58Trượt
14-06-1890,18,80,02Trúng
13-06-1897,78,23,81Trúng
12-06-1875,82,89,45Trượt
11-06-1800,48,49,04Trượt
10-06-1866,34,31,55Trúng
09-06-1836,19,71,62Trúng
08-06-1883,16,34,48Trúng
07-06-1846,78,35,43Trượt
06-06-1828,90,19,04Trúng
05-06-1870,19,05,07Trượt
04-06-1836,66,55,18Trượt
03-06-1845,58,67,25Trượt
02-06-1897,46,60,83Trượt
01-06-1882,97,64,88Trượt
31-05-1864,63,20,44Trượt
30-05-1878,95,77,96Trượt
29-05-1846,80,38,05Trúng
28-05-1852,61,62,86Trúng
27-05-1807,83,18,53Trượt
26-05-1873,38,25,65Trúng
25-05-1845,59,75,29Trúng
24-05-1843,18,65,46Trúng
23-05-1833,16,82,91Trúng
22-05-1808,71,14,02Trượt
21-05-1819,83,07,09Trượt
20-05-1851,83,35,97Trượt
19-05-1810,61,67,34Trúng
18-05-1819,45,68,64Trượt
17-05-1823,63,74,27Trúng
16-05-1807,13,51,74Trượt
15-05-1802,73,77,70Trúng
14-05-1865,38,46,01Trượt
13-05-1879,09,49,85Trượt
12-05-1882,28,53,40Trượt
11-05-1853,89,81,19Trượt
10-05-1809,24,32,74Trượt
09-05-1809,00,15,93Trượt
08-05-1894,38,62,29Trượt
07-05-1821,16,27,95Trượt
06-05-1852,67,38,77Trúng
05-05-1877,82,56,01Trúng
04-05-1833,64,07,88Trúng
03-05-1802,79,64,16Trúng
02-05-1801,59,09,46Trượt
01-05-1811,88,55,48Trượt
30-04-1875,45,82,10Trượt
29-04-1874,49,54,22Trượt
28-04-1894,36,49,63Trượt
27-04-1804,84,37,76Trúng
26-04-1863,23,76,68Trúng
25-04-1875,29,91,32Trúng
24-04-1844,60,31,72Trúng
23-04-1816,77,85,74Trúng
22-04-1851,53,15,31Trúng
21-04-1827,13,53,34Trúng
20-04-1806,52,64,99Trượt
19-04-1870,65,80,45Trúng
18-04-1821,86,36,34Trúng
17-04-1849,90,20,62Trượt
16-04-1892,02,38,53Trúng
15-04-1888,52,77,74Trúng
14-04-1814,87,97,10Trượt
13-04-1841,78,61,85Trúng
12-04-1873,00,68,84Trượt
11-04-1800,73,60,65Trúng
10-04-1865,64,35,67Trượt
09-04-1817,41,87,73Trượt
08-04-1844,59,98,16Trúng
07-04-1845,57,47,63Trúng
06-04-1815,85,97,69Trúng
05-04-1826,38,69,06Trượt
04-04-1835,12,02,62Trượt
03-04-1824,48,63,46Trúng
02-04-1869,64,73,66Trượt
01-04-1805,71,56,96Trúng
31-03-1874,88,57,95Trúng
30-03-1847,11,59,30Trúng
29-03-1850,08,67,44Trúng
28-03-1894,08,44,05Trượt
27-03-1824,07,67,45Trúng
26-03-1885,69,97,62Trúng
25-03-1802,56,78,43Trúng
24-03-1815,19,11,89Trúng
23-03-1843,92,77,27Trúng
22-03-1878,47,80,82Trúng
21-03-1840,63,46,03Trúng
20-03-1846,13,38,77Trúng
19-03-1879,96,18,40Trúng
18-03-1899,81,33,73Trúng
17-03-1802,72,95,93Trượt
16-03-1802,42,48,25Trúng
15-03-1815,76,25,77Trượt
14-03-1841,25,17,08Trượt
13-03-1804,80,95,98Trúng
12-03-1861,39,18,56Trúng
11-03-1800,95,29,36Trúng
10-03-1887,07,60,73Trượt
09-03-1806,31,34,65Trúng
08-03-1815,24,06,14Trúng
07-03-1806,41,50,02Trúng
06-03-1854,57,17,20Trượt
05-03-1801,60,96,11Trúng
04-03-1866,39,59,89Trúng
03-03-1819,85,77,60Trượt
02-03-1899,34,78,19Trượt
01-03-1857,00,29,99Trúng
28-02-1813,25,99,86Trúng
27-02-1886,73,48,70Trượt
26-02-1842,20,39,60Trúng
25-02-1867,16,92,05Trượt
24-02-1882,18,54,19Trúng
23-02-1854,14,06,80Trượt
22-02-1891,10,65,86Trúng
21-02-1806,57,43,48Trúng
20-02-1825,71,43,31Trượt
19-02-1852,09,08,19Trúng
14-02-1887,50,05,96Trúng
13-02-1853,87,57,89Trúng
12-02-1875,47,35,30Trượt
11-02-1880,79,59,27Trúng
10-02-1802,81,22,06Trúng
09-02-1801,53,97,77Trúng
08-02-1855,13,29,78Trượt
07-02-1843,81,25,04Trúng
06-02-1837,86,93,73Trúng
05-02-1855,41,64,29Trúng
04-02-1889,38,30,19Trúng
03-02-1889,63,22,21Trượt
02-02-1801,13,17,96Trượt
01-02-1855,04,33,89Trúng
31-01-1884,23,82,74Trúng
30-01-1883,40,99,24Trúng
29-01-1826,72,33,15Trúng
28-01-1885,18,42,87Trúng
27-01-1838,74,27,06Trượt
26-01-1880,01,17,26Trúng
25-01-1813,01,26,46Trượt
24-01-1845,93,16,95Trượt
23-01-1857,55,92,17Trúng
22-01-1856,16,14,85Trúng
21-01-1806,49,90,96Trượt
20-01-1811,22,52,86Trượt
19-01-1851,72,79,40Trúng
18-01-1815,37,47,01Trúng
17-01-1869,05,80,97Trúng
16-01-1895,34,11,38Trúng
15-01-1898,15,21,42Trúng
14-01-1848,23,41,25Trượt
13-01-1851,40,59,84Trúng
12-01-1886,49,77,90Trúng
11-01-1808,86,38,11Trúng
10-01-1820,84,33,04Trúng
09-01-1883,78,67,68Trượt
08-01-1885,90,48,73Trúng
07-01-1880,70,63,91Trúng
06-01-1813,89,48,53Trúng
05-01-1850,75,02,83Trượt
04-01-1820,49,14,54Trúng
03-01-1814,69,78,49Trượt
02-01-1835,46,31,91Trúng
01-01-1827,77,42,02Trúng