ĐÃ Chố Xiên 4 MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

DÀN Xiên 4 SỐ MIỀN BẮCgiá : 1.000.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k nạp 4 lần)

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Lô Xiên 4 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-1801,17,10,83Trượt
15-11-1811,31,35,64Trượt
14-11-1859,79,01,62Trúng
13-11-1800,60,33,65Trượt
12-11-1856,17,99,70Trúng
11-11-1866,95,54,67Trượt
10-11-1842,81,24,46Trúng
09-11-1869,58,12,76Trúng
08-11-1823,68,99,96Trượt
07-11-1846,34,14,70Trúng
06-11-1841,17,86,36Trượt
05-11-1872,89,67,48Trúng
04-11-1826,74,54,39Trượt
03-11-1805,49,07,22Trượt
02-11-1868,18,94,34Trúng
01-11-1853,31,92,98Trượt
31-10-1828,64,31,70Trượt
30-10-1879,45,56,92Trượt
29-10-1828,66,19,20Trượt
28-10-1842,80,00,45Trượt
27-10-1837,17,88,99Trượt
26-10-1841,34,98,42Trúng
25-10-1827,13,66,00Trượt
24-10-1826,03,62,81Trúng
23-10-1827,75,62,63Trúng
22-10-1896,21,32,85Trúng
21-10-1832,24,61,64Trúng
20-10-1831,07,37,88Trượt
19-10-1854,41,70,02Trúng
18-10-1850,19,90,29Trượt
17-10-1872,17,31,54Trượt
16-10-1849,61,57,70Trúng
15-10-1825,73,18,55Trúng
14-10-1810,27,70,16Trượt
13-10-1881,77,82,25Trượt
12-10-1856,18,69,78Trúng
11-10-1805,39,07,76Trúng
10-10-1880,18,42,54Trúng
09-10-1801,61,59,62Trượt
08-10-1899,02,61,31Trượt
07-10-1887,44,97,79Trượt
06-10-1885,50,84,29Trúng
05-10-1857,81,42,73Trúng
04-10-1825,17,36,71Trượt
03-10-1886,47,38,59Trúng
02-10-1894,53,47,74Trúng
01-10-1871,46,09,12Trượt
30-09-1856,17,83,44Trượt
29-09-1810,86,00,78Trúng
28-09-1820,50,69,36Trượt
27-09-1884,10,24,26Trúng
26-09-1878,08,62,21Trúng
25-09-1808,79,11,55Trúng
24-09-1801,92,67,49Trúng
23-09-1832,64,85,72Trượt
22-09-1818,10,97,71Trúng
21-09-1809,35,67,65Trượt
20-09-1839,77,62,81Trúng
19-09-1883,81,87,53Trúng
18-09-1857,56,39,93Trượt
17-09-1872,54,34,94Trúng
16-09-1811,98,27,09Trượt
15-09-1841,83,06,87Trượt
14-09-1816,95,28,67Trúng
13-09-1824,89,64,79Trúng
12-09-1886,29,41,38Trượt
11-09-1849,48,61,40Trúng
10-09-1828,35,58,24Trúng
09-09-1890,82,29,44Trượt
08-09-1862,48,75,70Trúng
07-09-1838,83,68,49Trượt
06-09-1822,23,30,13Trượt
05-09-1872,82,10,68Trượt
04-09-1890,83,73,25Trượt
03-09-1832,58,38,16Trúng
02-09-1851,85,14,05Trượt
01-09-1874,22,33,62Trúng
31-08-1805,15,25,95Trượt
30-08-1860,16,73,22Trúng
29-08-1849,43,94,30Trượt
28-08-1822,91,42,16Trượt
27-08-1887,82,00,80Trúng
26-08-1839,38,85,00Trượt
25-08-1885,41,02,50Trượt
24-08-1833,17,36,79Trúng
23-08-1812,07,14,86Trúng
22-08-1821,62,85,39Trúng
21-08-1898,74,70,75Trúng
20-08-1890,95,92,70Trượt
19-08-1884,39,65,03Trúng
18-08-1835,04,44,88Trượt
17-08-1804,65,16,36Trượt
16-08-1852,60,63,87Trượt
15-08-1804,95,75,38Trượt
14-08-1881,09,73,43Trúng
13-08-1801,54,81,67Trúng
12-08-1812,95,77,24Trúng
11-08-1875,45,60,68Trúng
10-08-1834,81,17,28Trúng
09-08-1837,01,25,57Trúng
08-08-1898,19,11,56Trượt
07-08-1889,92,81,90Trúng
06-08-1832,91,18,58Trúng
05-08-1849,11,39,17Trúng
04-08-1841,23,86,24Trúng
03-08-1820,66,79,33Trúng
02-08-1886,34,96,56Trúng
01-08-1814,47,63,50Trúng
31-07-1803,77,83,51Trúng
30-07-1883,97,72,92Trúng
29-07-1888,25,85,60Trượt
28-07-1833,81,64,59Trúng
27-07-1860,37,73,19Trúng
26-07-1802,17,01,25Trượt
25-07-1891,90,88,07Trúng
24-07-1891,38,70,79Trượt
23-07-1829,68,10,09Trúng
22-07-1896,57,55,75Trúng
21-07-1875,01,00,44Trượt
20-07-1816,17,24,36Trúng
19-07-1888,67,85,08Trượt
18-07-1801,67,29,54Trượt
17-07-1874,96,16,93Trúng
16-07-1827,68,89,65Trượt
15-07-1814,59,92,78Trượt
14-07-1824,23,35,43Trúng
13-07-1855,50,89,61Trúng
12-07-1857,78,48,01Trượt
11-07-1871,54,10,28Trúng
10-07-1854,21,82,35Trúng
09-07-1845,92,31,59Trượt
08-07-1836,57,65,59Trúng
07-07-1802,56,73,97Trúng
06-07-1844,77,22,14Trúng
05-07-1885,76,46,05Trượt
04-07-1816,55,06,95Trúng
03-07-1835,61,80,63Trúng
02-07-1845,79,68,14Trúng
01-07-1825,66,73,44Trượt
30-06-1893,24,53,42Trúng
29-06-1838,01,26,78Trượt
28-06-1828,94,69,47Trượt
27-06-1849,21,16,74Trúng
26-06-1805,92,82,63Trúng
25-06-1864,06,77,30Trượt
24-06-1895,39,78,91Trúng
23-06-1892,22,86,42Trúng
22-06-1824,95,45,00Trúng
21-06-1800,85,36,03Trúng
20-06-1877,84,70,50Trúng
19-06-1837,90,05,47Trúng
18-06-1873,96,33,49Trúng
17-06-1860,59,15,05Trượt
16-06-1824,20,19,76Trúng
15-06-1824,52,74,58Trượt
14-06-1890,18,80,02Trúng
13-06-1897,78,23,81Trúng
12-06-1875,82,89,45Trượt
11-06-1800,48,49,04Trượt
10-06-1866,34,31,55Trúng
09-06-1836,19,71,62Trúng
08-06-1883,16,34,48Trúng
07-06-1846,78,35,43Trượt
06-06-1828,90,19,04Trúng
05-06-1870,19,05,07Trượt
04-06-1836,66,55,18Trượt
03-06-1845,58,67,25Trượt
02-06-1897,46,60,83Trượt
01-06-1882,97,64,88Trượt
31-05-1864,63,20,44Trượt
30-05-1878,95,77,96Trượt
29-05-1846,80,38,05Trúng
28-05-1852,61,62,86Trúng
27-05-1807,83,18,53Trượt
26-05-1873,38,25,65Trúng
25-05-1845,59,75,29Trúng
24-05-1843,18,65,46Trúng
23-05-1833,16,82,91Trúng
22-05-1808,71,14,02Trượt
21-05-1819,83,07,09Trượt
20-05-1851,83,35,97Trượt
19-05-1810,61,67,34Trúng
18-05-1819,45,68,64Trượt
17-05-1823,63,74,27Trúng
16-05-1807,13,51,74Trượt
15-05-1802,73,77,70Trúng
14-05-1865,38,46,01Trượt
13-05-1879,09,49,85Trượt
12-05-1882,28,53,40Trượt
11-05-1853,89,81,19Trượt
10-05-1809,24,32,74Trượt
09-05-1809,00,15,93Trượt
08-05-1894,38,62,29Trượt
07-05-1821,16,27,95Trượt
06-05-1852,67,38,77Trúng
05-05-1877,82,56,01Trúng
04-05-1833,64,07,88Trúng
03-05-1802,79,64,16Trúng
02-05-1801,59,09,46Trượt
01-05-1811,88,55,48Trượt