ĐÃ Chố Xiên 4 MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

DÀN Xiên 4 SỐ MIỀN BẮCgiá : 1.000.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k nạp 4 lần)

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Lô Xiên 4 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-04-19
20-04-1903,36,11,63Trượt
19-04-1958,01,25,56Trượt
18-04-1939,30,36,83Trượt
17-04-1978,12,83,30Trượt
16-04-1978,40,15,62Trượt
15-04-1999,28,75,38Trượt
14-04-1984,30,33,45Trúng
13-04-1915,93,85,32Trượt
12-04-1931,71,43,00Trượt
11-04-1920,07,45,34Trúng
10-04-1966,99,36,13Trúng
09-04-1998,65,36,52Trúng
08-04-1968,76,85,02Trúng
07-04-1998,69,14,94Trượt
06-04-1901,74,58,84Trúng
05-04-1930,52,21,24Trượt
04-04-1991,70,53,02Trượt
03-04-1915,46,82,54Trượt
02-04-1953,88,17,13Trúng
01-04-1963,30,45,41Trượt
31-03-1941,03,68,89Trượt
30-03-1960,79,96,76Trượt
29-03-1992,29,04,70Trượt
28-03-1901,69,62,34Trượt
27-03-1989,15,10,52Trúng
26-03-1918,27,96,87Trượt
25-03-1997,91,63,17Trúng
24-03-1953,56,94,33Trượt
23-03-1986,03,07,04Trượt
22-03-1946,27,63,36Trúng
21-03-1968,72,90,22Trúng
20-03-1938,33,13,99Trượt
19-03-1981,87,72,97Trúng
18-03-1934,67,38,48Trúng
17-03-1952,34,51,94Trúng
16-03-1915,21,81,62Trượt
15-03-1996,17,69,59Trượt
14-03-1913,41,43,29Trúng
13-03-1958,10,92,55Trượt
12-03-1963,43,78,49Trúng
11-03-1934,09,56,35Trượt
10-03-1935,78,42,38Trượt
09-03-1990,30,95,19Trượt
08-03-1949,01,48,37Trượt
07-03-1986,98,44,85Trượt
06-03-1956,37,81,97Trúng
05-03-1969,67,54,52Trượt
04-03-1930,60,75,03Trượt
03-03-1918,02,72,79Trượt
02-03-1970,19,52,12Trượt
01-03-1932,59,36,19Trượt
28-02-1919,52,21,48Trượt
27-02-1948,84,24,23Trượt
26-02-1949,65,89,77Trúng
25-02-1905,10,14,57Trúng
24-02-1967,27,38,49Trượt
23-02-1945,26,75,96Trượt
22-02-1906,27,63,39Trúng
21-02-1989,90,13,20Trượt
20-02-1923,43,42,47Trượt
19-02-1922,20,45,46Trượt
18-02-1921,77,69,88Trượt
17-02-1997,35,81,60Trượt
16-02-1984,21,60,57Trượt
15-02-1909,31,80,54Trúng
14-02-1949,78,20,71Trúng
13-02-1998,16,80,00Trượt
12-02-1906,35,23,63Trượt
11-02-1998,15,44,59Trúng
10-02-1962,71,33,87Trúng
09-02-1966,53,85,70Trượt
08-02-1959,26,72,25Trượt
03-02-1910,33,83,35Trúng
02-02-1996,22,88,49Trúng
01-02-1944,06,38,65Trúng
31-01-1913,66,71,27Trượt
30-01-1960,98,90,61Trượt
29-01-1917,29,99,14Trượt
28-01-1920,94,04,14Trượt
27-01-1981,16,72,22Trượt
26-01-1920,62,64,75Trượt
25-01-1974,53,97,27Trúng
24-01-1973,68,99,93Trượt
23-01-1977,20,45,39Trượt
22-01-1900,54,86,09Trượt
21-01-1968,70,65,24Trượt
20-01-1942,87,54,58Trượt
19-01-1940,38,66,45Trúng
18-01-1991,51,97,63Trượt
17-01-1955,68,51,53Trượt
16-01-1937,65,94,86Trúng
15-01-1914,55,88,50Trượt
14-01-1978,43,05,22Trượt
13-01-1968,19,40,88Trượt
12-01-1911,02,24,93Trúng
11-01-1983,05,09,60Trượt
10-01-1900,15,59,78Trúng
09-01-1986,82,47,78Trúng
08-01-1902,72,36,28Trúng
07-01-1978,07,44,22Trượt
06-01-1932,47,93,72Trúng
05-01-1993,59,62,23Trượt
04-01-1995,35,81,44Trượt
03-01-1966,52,94,24Trúng
02-01-1992,24,21,39Trượt
01-01-1968,12,88,85Trúng
31-12-1852,71,58,25Trượt
30-12-1814,05,74,30Trúng
29-12-1813,56,35,15Trúng
28-12-1847,04,70,62Trượt
27-12-1893,05,56,42Trúng
26-12-1836,53,37,77Trúng
25-12-1867,17,45,00Trượt
24-12-1876,67,96,17Trượt
23-12-1859,40,88,00Trúng
22-12-1874,93,83,19Trượt
21-12-1833,65,13,57Trượt
20-12-1838,87,54,81Trượt
19-12-1807,25,90,43Trượt
18-12-1828,78,21,83Trúng
17-12-1807,50,87,26Trượt
16-12-1845,30,98,13Trúng
15-12-1883,71,06,30Trúng
14-12-1837,49,91,33Trượt
13-12-1890,58,12,83Trượt
12-12-1896,08,99,97Trúng
11-12-1886,14,12,95Trúng
09-12-1841,27,24,07Trúng
08-12-1826,78,07,75Trượt
07-12-1800,98,87,82Trượt
06-12-1822,93,64,01Trúng
05-12-1857,99,24,40Trượt
04-12-1859,42,12,71Trúng
03-12-1829,69,88,43Trượt
02-12-1866,30,03,58Trúng
01-12-1835,74,65,88Trượt
30-11-1811,45,61,40Trượt
29-11-1805,02,32,03Trúng
28-11-1883,89,48,05Trúng
27-11-1853,34,39,79Trượt
26-11-1882,78,83,70Trượt
25-11-1871,92,69,13Trượt
24-11-1861,45,01,56Trúng
23-11-1873,62,71,11Trúng
22-11-1858,72,35,90Trúng
21-11-1837,82,77,15Trượt
20-11-1887,70,85,38Trượt
19-11-1884,55,12,24Trượt
18-11-1820,71,13,65Trượt
17-11-1899,35,90,16Trượt
16-11-1801,17,10,83Trượt
15-11-1811,31,35,64Trượt
14-11-1859,79,01,62Trúng
13-11-1800,60,33,65Trượt
12-11-1856,17,99,70Trúng
11-11-1866,95,54,67Trượt
10-11-1842,81,24,46Trúng
09-11-1869,58,12,76Trúng
08-11-1823,68,99,96Trượt
07-11-1846,34,14,70Trúng
06-11-1841,17,86,36Trượt
05-11-1872,89,67,48Trúng
04-11-1826,74,54,39Trượt
03-11-1805,49,07,22Trượt
02-11-1868,18,94,34Trúng
01-11-1853,31,92,98Trượt
31-10-1828,64,31,70Trượt
30-10-1879,45,56,92Trượt
29-10-1828,66,19,20Trượt
28-10-1842,80,00,45Trượt
27-10-1837,17,88,99Trượt
26-10-1841,34,98,42Trúng
25-10-1827,13,66,00Trượt
24-10-1826,03,62,81Trúng
23-10-1827,75,62,63Trúng
22-10-1896,21,32,85Trúng
21-10-1832,24,61,64Trúng
20-10-1831,07,37,88Trượt
19-10-1854,41,70,02Trúng
18-10-1850,19,90,29Trượt
17-10-1872,17,31,54Trượt
16-10-1849,61,57,70Trúng
15-10-1825,73,18,55Trúng
14-10-1810,27,70,16Trượt
13-10-1881,77,82,25Trượt
12-10-1856,18,69,78Trúng
11-10-1805,39,07,76Trúng
10-10-1880,18,42,54Trúng
09-10-1801,61,59,62Trượt
08-10-1899,02,61,31Trượt
07-10-1887,44,97,79Trượt
06-10-1885,50,84,29Trúng
05-10-1857,81,42,73Trúng
04-10-1825,17,36,71Trượt
03-10-1886,47,38,59Trúng
02-10-1894,53,47,74Trúng
01-10-1871,46,09,12Trượt
30-09-1856,17,83,44Trượt
29-09-1810,86,00,78Trúng
28-09-1820,50,69,36Trượt