Chúng Tôi Đã Có Lô Xiên 2 VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 600.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền BẮC

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k hoặc 3 cái 200k)

 Chúc các bạn thắng lớn với những con số chúng tôi đưa ra !

Lô Xiên 2 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-1853,66Trúng
15-11-1837,62Trúng
14-11-1849,84Trượt
13-11-1811,16Trúng
12-11-1848,13Trượt
11-11-1820,32Trúng
10-11-1849,50Trượt
09-11-1817,45Trúng
08-11-1832,19Trúng
07-11-1800,31Trúng
06-11-1821,22Trúng
05-11-1853,79Trúng
04-11-1896,83Trượt
03-11-1822,67Trượt
02-11-1814,71Trúng
01-11-1888,32Trượt
31-10-1876,44Trượt
30-10-1824,43Trượt
29-10-1874,60Trúng
28-10-1843,40Trúng
27-10-1803,64Trượt
26-10-1835,16Trúng
25-10-1889,38Trượt
24-10-1847,89Trượt
23-10-1862,63Trúng
22-10-1821,95Trượt
21-10-1812,43Trượt
20-10-1843,78Trượt
19-10-1867,05Trúng
18-10-1890,45Trượt
17-10-1800,83Trượt
16-10-1861,48Trúng
15-10-1865,18Trúng
14-10-1830,64Trúng
13-10-1851,88Trúng
12-10-1818,68Trúng
11-10-1881,43Trúng
10-10-1808,39Trúng
09-10-1816,99Trúng
08-10-1856,71Trúng
07-10-1886,52Trúng
06-10-1890,39Trượt
05-10-1831,41Trượt
04-10-1852,97Trúng
03-10-1803,79Trúng
02-10-1848,34Trúng
01-10-1898,42Trúng
30-09-1884,04Trượt
29-09-1855,95Trượt
28-09-1890,98Trúng
27-09-1873,15Trượt
26-09-1824,91Trúng
25-09-1870,15Trúng
24-09-1869,75Trúng
23-09-1823,17Trúng
22-09-1890,12Trúng
21-09-1813,83Trúng
20-09-1831,45Trượt
19-09-1814,66Trượt
18-09-1811,64Trượt
17-09-1878,37Trượt
16-09-1887,83Trúng
15-09-1806,01Trượt
14-09-1837,99Trượt
13-09-1878,85Trúng
12-09-1826,84Trượt
11-09-1805,82Trượt
10-09-1863,02Trượt
09-09-1853,14Trúng
08-09-1862,86Trúng
07-09-1801,12Trượt
06-09-1893,04Trúng
05-09-1818,51Trúng
04-09-1875,98Trượt
03-09-1858,91Trúng
02-09-1869,45Trượt
01-09-1866,13Trượt
31-08-1834,53Trúng
30-08-1824,73Trúng
29-08-1805,36Trúng
28-08-1875,70Trượt
27-08-1827,49Trúng
26-08-1883,62Trượt
25-08-1825,73Trượt
24-08-1888,54Trượt
23-08-1883,35Trúng
22-08-1842,12Trúng
21-08-1880,55Trúng
20-08-1887,58Trúng
19-08-1804,91Trúng
18-08-1835,09Trúng
17-08-1841,72Trượt
16-08-1887,69Trúng
15-08-1891,49Trúng
14-08-1877,97Trượt
13-08-1886,24Trúng
12-08-1896,48Trúng
11-08-1817,28Trúng
10-08-1850,45Trượt
09-08-1831,77Trúng
08-08-1840,21Trượt
07-08-1845,13Trượt
06-08-1858,19Trúng
05-08-1864,98Trượt
04-08-1839,79Trúng
03-08-1861,57Trượt
02-08-1861,48Trượt
01-08-1872,67Trượt
31-07-1883,39Trúng
30-07-1805,41Trúng
29-07-1884,33Trúng
28-07-1867,78Trúng
27-07-1866,51Trúng
26-07-1805,19Trúng
25-07-1864,04Trúng
24-07-1869,23Trúng
23-07-1872,54Trúng
22-07-1827,92Trúng
21-07-1869,40Trúng
20-07-1849,95Trúng
19-07-1810,78Trượt
18-07-1802,77Trượt
17-07-1817,24Trúng
16-07-1842,90Trúng
15-07-1885,73Trượt
14-07-1830,62Trượt
13-07-1850,98Trúng
12-07-1811,35Trượt
11-07-1801,26Trượt
10-07-1821,69Trúng
09-07-1840,34Trúng
08-07-1829,52Trượt
07-07-1855,46Trúng
06-07-1883,50Trượt
05-07-1880,02Trúng
04-07-1855,82Trúng
03-07-1802,20Trượt
02-07-1820,75Trượt
01-07-1894,95Trúng
30-06-1833,52Trúng
29-06-1842,52Trúng
28-06-1828,94Trượt
27-06-1853,77Trượt
26-06-1848,82Trúng
25-06-1864,06Trượt
24-06-1881,97Trúng
23-06-1867,39Trúng
22-06-1858,69Trúng
21-06-1897,00Trúng
20-06-1882,78Trúng
19-06-1803,27Trúng
18-06-1880,49Trúng
17-06-1860,59Trượt
16-06-1816,18Trúng
15-06-1824,52Trượt
14-06-1861,03Trượt
13-06-1823,81Trúng
12-06-1841,84Trúng
11-06-1821,56Trúng
10-06-1880,67Trúng
09-06-1862,36Trúng
08-06-1841,63Trượt
07-06-1825,30Trúng
06-06-1820,40Trúng
05-06-1832,44Trúng
04-06-1852,93Trúng
03-06-1845,58Trượt
02-06-1893,41Trượt
01-06-1882,97Trượt
31-05-1864,63Trượt
30-05-1830,62Trúng
29-05-1890,12Trúng
28-05-1886,62Trúng
27-05-1807,83Trượt
26-05-1857,08Trượt
25-05-1839,21Trúng
24-05-1843,54Trúng
23-05-1816,94Trúng
22-05-1808,71Trúng
21-05-1819,83Trượt
20-05-1802,77Trúng
19-05-1831,84Trượt
18-05-1864,45Trượt
17-05-1852,11Trúng
16-05-1871,39Trúng
15-05-1888,18Trúng
14-05-1816,85Trúng
13-05-1879,09Trúng
12-05-1851,71Trúng
11-05-1853,89Trượt
10-05-1809,24Trượt
09-05-1881,38Trúng
08-05-1894,38Trúng
07-05-1855,25Trúng
06-05-1879,69Trúng
05-05-1839,14Trúng
04-05-1803,13Trượt
03-05-1830,02Trúng
02-05-1810,79Trúng
01-05-1849,66Trúng