BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-18Gia Lai: 100,
Ninh Thuận: 114
Trượt
15-11-18Bình Định: 373,
Quảng Trị: 083,
Quảng Bình: 296
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
14-11-18Đà Nẵng: 772,
Khánh Hòa: 944
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
13-11-18Đắc Lắc: 972,
Quảng Nam: 390
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
12-11-18TT Huế: 333,
Phú Yên: 343
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
11-11-18Kon Tum: 214,
Khánh Hòa: 144
Khánh Hòa: Trúng
10-11-18Đà Nẵng: 492,
Quảng Ngãi: 146,
Đắc Nông: 421
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
09-11-18Gia Lai: 544,
Ninh Thuận: 137
Trượt
08-11-18Bình Định: 827,
Quảng Trị: 204,
Quảng Bình: 217
Bình Định: Trúng
07-11-18Khánh Hòa: 060,
Đà Nẵng: 683
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
06-11-18Đắc Lắc: 395,
Quảng Nam: 998
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
05-11-18TT Huế: 728,
Phú Yên: 320
TT Huế: Trúng
04-11-18Kon Tum: 978,
Khánh Hòa: 344
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
03-11-18Đà Nẵng: 710,
Quảng Ngãi: 612,
Đắc Nông: 709
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
02-11-18Gia Lai: 602,
Ninh Thuận: 097
Ninh Thuận: Trúng
01-11-18Bình Định: 755,
Quảng Trị: 492,
Quảng Bình: 078
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
31-10-18Đà Nẵng: 352,
Khánh Hòa: 179
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-10-18Đắc Lắc: 661,
Quảng Nam: 453
Quảng Nam: Trúng
29-10-18TT Huế: 643,
Phú Yên: 339
Trượt
28-10-18Kon Tum: 001,
Khánh Hòa: 216
Kon Tum: Trúng
25-10-18Quảng Trị: 306,
Quảng Bình: 739,
Bình Định: 349
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
24-10-18Đà Nẵng: 379,
Khánh Hòa: 132
Trượt
23-10-18Đắc Lắc: 898,
Quảng Nam: 544
Đắc Lắc: Trúng
22-10-18TT Huế: 784,
Phú Yên: 303
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
21-10-18Kon Tum: 284,
Khánh Hòa: 581
Kon Tum: Trúng
20-10-18Đà Nẵng: 344,
Quảng Ngãi: 740,
Đắc Nông: 456
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
19-10-18Gia Lai: 465,
Ninh Thuận: 739
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
18-10-18Bình Định: 954,
Quảng Trị: 194,
Quảng Bình: 459
Quảng Bình: Trúng
17-10-18Đà Nẵng: 903,
Khánh Hòa: 212
Đà Nẵng: Trúng
16-10-18Đắc Lắc: 364,
Quảng Nam: 366
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
15-10-18TT Huế: 785,
Phú Yên: 225
TT Huế: Trúng
14-10-18Kon Tum: 778,
Khánh Hòa: 984
Khánh Hòa: Trúng
13-10-18Đà Nẵng: 928,
Quảng Ngãi: 292,
Đắc Nông: 974
Đắc Nông: Trúng
12-10-18Gia Lai: 817,
Ninh Thuận: 092
Ninh Thuận: Trúng
11-10-18Bình Định: 023,
Quảng Trị: 276,
Quảng Bình: 560
Quảng Bình: Trúng
10-10-18Đà Nẵng: 082,
Khánh Hòa: 213
Trượt
09-10-18Đắc Lắc: 804,
Quảng Nam: 071
Quảng Nam: Trúng
08-10-18TT Huế: 567,
Phú Yên: 018
Trượt
07-10-18Kon Tum: 985,
Khánh Hòa: 372
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
06-10-18Đà Nẵng: 768,
Quảng Ngãi: 336,
Đắc Nông: 639
Trượt
05-10-18Gia Lai: 337,
Ninh Thuận: 922
Trượt
04-10-18Bình Định: 003,
Quảng Trị: 602,
Quảng Bình: 401
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
03-10-18Đà Nẵng: 064,
Khánh Hòa: 520
Khánh Hòa: Trúng
02-10-18Đắc Lắc: 665,
Quảng Nam: 333
Đắc Lắc: Trúng
01-10-18TT Huế: 628,
Phú Yên: 058
TT Huế: Trúng
30-09-18Kon Tum: 546,
Khánh Hòa: 795
Trượt
29-09-18Đà Nẵng: 007,
Quảng Ngãi: 679,
Đắc Nông: 155
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
28-09-18Gia Lai: 577,
Ninh Thuận: 069
Trượt
27-09-18Bình Định: 148,
Quảng Trị: 158,
Quảng Bình: 851
Quảng Trị: Trúng
26-09-18Đà Nẵng: 074,
Khánh Hòa: 690
Khánh Hòa: Trúng
25-09-18Đắc Lắc: 900,
Quảng Nam: 591
Đắc Lắc: Trúng
24-09-18TT Huế: 472,
Phú Yên: 913
Trượt
23-09-18Kon Tum: 125,
Khánh Hòa: 232
Khánh Hòa: Trúng
22-09-18Đà Nẵng: 637,
Quảng Ngãi: 204,
Đắc Nông: 009
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
21-09-18Gia Lai: 881,
Ninh Thuận: 801
Gia Lai: Trúng
20-09-18Bình Định: 785,
Quảng Trị: 129,
Quảng Bình: 181
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
19-09-18Đà Nẵng: 700,
Khánh Hòa: 972
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-09-18Đắc Lắc: 524,
Quảng Nam: 880
Đắc Lắc: Trúng
17-09-18TT Huế: 688,
Phú Yên: 734
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
16-09-18Kon Tum: 980,
Khánh Hòa: 043
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-09-18Đà Nẵng: 308,
Quảng Ngãi: 908,
Đắc Nông: 041
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
14-09-18Gia Lai: 763,
Ninh Thuận: 931
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
13-09-18Bình Định: 250,
Quảng Trị: 911,
Quảng Bình: 421
Bình Định: Trúng
12-09-18Đà Nẵng: 631,
Khánh Hòa: 291
Trượt
11-09-18Đắc Lắc: 579,
Quảng Nam: 073
Đắc Lắc: Trúng
10-09-18TT Huế: 763,
Phú Yên: 460
TT Huế: Trúng
09-09-18Kon Tum: 847,
Khánh Hòa: 411
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
08-09-18Đà Nẵng: 605,
Quảng Ngãi: 693,
Đắc Nông: 691
Quảng Ngãi: Trúng
07-09-18Gia Lai: 213,
Ninh Thuận: 292
Gia Lai: Trúng
06-09-18Bình Định: 641,
Quảng Trị: 016,
Quảng Bình: 521
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
05-09-18Đà Nẵng: 643,
Khánh Hòa: 604
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-09-18Đắc Lắc: 087,
Quảng Nam: 912
Đắc Lắc: Trúng
03-09-18TT Huế: 442,
Phú Yên: 477
Trượt
02-09-18Kon Tum: 918,
Khánh Hòa: 567
Trượt
01-09-18Đà Nẵng: 085,
Quảng Ngãi: 474,
Đắc Nông: 439
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-08-18Gia Lai: 539,
Ninh Thuận: 237
Trượt
30-08-18Bình Định: 617,
Quảng Trị: 829,
Quảng Bình: 151
Quảng Bình: Trúng
29-08-18Đà Nẵng: 016,
Khánh Hòa: 395
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-08-18Đắc Lắc: 131,
Quảng Nam: 636
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
27-08-18TT Huế: 021,
Phú Yên: 965
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
26-08-18Kon Tum: 820,
Khánh Hòa: 079
Kon Tum: Trúng
25-08-18Đà Nẵng: 255,
Quảng Ngãi: 416,
Đắc Nông: 697
Đắc Nông: Trúng
24-08-18Gia Lai: 318,
Ninh Thuận: 209
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
23-08-18Bình Định: 243,
Quảng Trị: 835,
Quảng Bình: 578
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-08-18Đà Nẵng: 839,
Khánh Hòa: 524
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-08-18Đắc Lắc: 244,
Quảng Nam: 364
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
20-08-18TT Huế: 162,
Phú Yên: 595
Phú Yên: Trúng