BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-02-20
24-02-20TT Huế: 568,
Phú Yên: 128
TT Huế: Trúng
23-02-20Kon Tum: 141,
Khánh Hòa: 652
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
22-02-20Đà Nẵng: 780,
Quảng Ngãi: 199,
Đắc Nông: 666
Trượt
21-02-20Gia Lai: 083,
Ninh Thuận: 633
Trượt
20-02-20Bình Định: 752,
Quảng Trị: 135,
Quảng Bình: 206
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
19-02-20Đà Nẵng: 354,
Khánh Hòa: 147
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-02-20Đắc Lắc: 090,
Quảng Nam: 878
Đắc Lắc: Trúng
17-02-20TT Huế: 378,
Phú Yên: 223
Trượt
16-02-20Kon Tum: 855,
Khánh Hòa: 707
Khánh Hòa: Trúng
15-02-20Quảng Ngãi: 450,
Đắc Nông: 992,
Đà Nẵng: 668
Đắc Nông: Trúng
14-02-20Gia Lai: 894,
Ninh Thuận: 487
Ninh Thuận: Trúng
13-02-20Bình Định: 197,
Quảng Trị: 624,
Quảng Bình: 400
Quảng Trị: Trúng
12-02-20Đà Nẵng: 296,
Khánh Hòa: 962
Trượt
11-02-20Đắc Lắc: 616,
Quảng Nam: 096
Quảng Nam: Trúng
10-02-20TT Huế: 509,
Phú Yên: 986
Trượt
09-02-20Kon Tum: 779,
Khánh Hòa: 948
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
08-02-20Đà Nẵng: 994,
Quảng Ngãi: 143,
Đắc Nông: 640
Quảng Ngãi: Trúng
07-02-20Gia Lai: 413,
Ninh Thuận: 256
Ninh Thuận: Trúng
06-02-20Bình Định: 316,
Quảng Trị: 256,
Quảng Bình: 089
Trượt
05-02-20Đà Nẵng: 736,
Khánh Hòa: 434
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-02-20Đắc Lắc: 810,
Quảng Nam: 997
Trượt
03-02-20TT Huế: 420,
Phú Yên: 101
Phú Yên: Trúng
02-02-20Kon Tum: 828,
Khánh Hòa: 547
Khánh Hòa: Trúng
01-02-20Đà Nẵng: 036,
Quảng Ngãi: 158,
Đắc Nông: 578
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-01-20Gia Lai: 248,
Ninh Thuận: 792
Gia Lai: Trúng
30-01-20Bình Định: 352,
Quảng Trị: 488,
Quảng Bình: 008
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
29-01-20Đà Nẵng: 568,
Khánh Hòa: 668
Đà Nẵng: Trúng
28-01-20Đắc Lắc: 080,
Quảng Nam: 918
Đắc Lắc: Trúng
27-01-20TT Huế: 863,
Phú Yên: 324
Phú Yên: Trúng
26-01-20Kon Tum: 045,
Khánh Hòa: 049
Khánh Hòa: Trúng
25-01-20Đà Nẵng: 590,
Quảng Ngãi: 206,
Đắc Nông: 001
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-01-20Gia Lai: 603,
Ninh Thuận: 120
Gia Lai: Trúng
23-01-20Bình Định: 312,
Quảng Trị: 480,
Quảng Bình: 294
Quảng Bình: Trúng
22-01-20Đà Nẵng: 462,
Khánh Hòa: 357
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-01-20Đắc Lắc: 488,
Quảng Nam: 089
Đắc Lắc: Trúng
20-01-20TT Huế: 889,
Phú Yên: 936
Phú Yên: Trúng
19-01-20Kon Tum: 403,
Khánh Hòa: 939
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-01-20Đà Nẵng: 877,
Quảng Ngãi: 703,
Đắc Nông: 080
Đắc Nông: Trúng
17-01-20Gia Lai: 919,
Ninh Thuận: 414
Ninh Thuận: Trúng
16-01-20Bình Định: 645,
Quảng Trị: 506,
Quảng Bình: 845
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
15-01-20Đà Nẵng: 242,
Khánh Hòa: 943
Trượt
14-01-20Đắc Lắc: 424,
Quảng Nam: 714
Quảng Nam: Trúng
13-01-20TT Huế: 408,
Phú Yên: 828
Phú Yên: Trúng
12-01-20Kon Tum: 823,
Khánh Hòa: 275
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-01-20Đà Nẵng: 369,
Quảng Ngãi: 136,
Đắc Nông: 854
Đắc Nông: Trúng
10-01-20Gia Lai: 692,
Ninh Thuận: 965
Gia Lai: Trúng
09-01-20Bình Định: 276,
Quảng Trị: 852,
Quảng Bình: 215
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
08-01-20Đà Nẵng: 712,
Khánh Hòa: 349
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-01-20Đắc Lắc: 442,
Quảng Nam: 766
Quảng Nam: Trúng
06-01-20TT Huế: 010,
Phú Yên: 622
Phú Yên: Trúng
05-01-20Kon Tum: 355,
Khánh Hòa: 239
Kon Tum: Trúng
04-01-20Đà Nẵng: 516,
Quảng Ngãi: 442,
Đắc Nông: 750
Quảng Ngãi: Trúng
03-01-20Gia Lai: 807,
Ninh Thuận: 300
Gia Lai: Trúng
02-01-20Bình Định: 020,
Quảng Trị: 887,
Quảng Bình: 701
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
01-01-20Đà Nẵng: 922,
Khánh Hòa: 695
Khánh Hòa: Trúng
31-12-19Đắc Lắc: 176,
Quảng Nam: 663
Quảng Nam: Trúng
30-12-19TT Huế: 811,
Phú Yên: 865
TT Huế: Trúng
29-12-19Kon Tum: 845,
Khánh Hòa: 559
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-12-19Đà Nẵng: 484,
Quảng Ngãi: 700,
Đắc Nông: 618
Trượt
27-12-19Gia Lai: 206,
Ninh Thuận: 203
Trượt
26-12-19Bình Định: 986,
Quảng Trị: 380,
Quảng Bình: 459
Quảng Bình: Trúng
25-12-19Đà Nẵng: 618,
Khánh Hòa: 800
Trượt
24-12-19Đắc Lắc: 626,
Quảng Nam: 264
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
23-12-19TT Huế: 512,
Phú Yên: 788
TT Huế: Trúng
22-12-19Kon Tum: 792,
Khánh Hòa: 637
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-12-19Đà Nẵng: 208,
Quảng Ngãi: 742,
Đắc Nông: 773
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
20-12-19Gia Lai: 550,
Ninh Thuận: 809
Ninh Thuận: Trúng
19-12-19Bình Định: 161,
Quảng Trị: 420,
Quảng Bình: 683
Bình Định: Trúng
18-12-19Đà Nẵng: 082,
Khánh Hòa: 633
Đà Nẵng: Trúng
17-12-19Đắc Lắc: 548,
Quảng Nam: 822
Quảng Nam: Trúng
16-12-19TT Huế: 105,
Phú Yên: 407
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
15-12-19Kon Tum: 957,
Khánh Hòa: 545
Khánh Hòa: Trúng
14-12-19Đà Nẵng: 830,
Quảng Ngãi: 533,
Đắc Nông: 248
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
13-12-19Gia Lai: 700,
Ninh Thuận: 508
Gia Lai: Trúng
12-12-19Bình Định: 416,
Quảng Trị: 249,
Quảng Bình: 027
Quảng Bình: Trúng
11-12-19Đà Nẵng: 077,
Khánh Hòa: 565
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
10-12-19Đắc Lắc: 925,
Quảng Nam: 356
Đắc Lắc: Trúng
09-12-19TT Huế: 566,
Phú Yên: 825
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
08-12-19Kon Tum: 126,
Khánh Hòa: 144
Kon Tum: Trúng
07-12-19Đà Nẵng: 590,
Quảng Ngãi: 264,
Đắc Nông: 450
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
06-12-19Gia Lai: 545,
Ninh Thuận: 074
Trượt
05-12-19Bình Định: 808,
Quảng Trị: 175,
Quảng Bình: 700
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
04-12-19Đà Nẵng: 820,
Khánh Hòa: 722
Khánh Hòa: Trúng
03-12-19Đắc Lắc: 082,
Quảng Nam: 017
Trượt
02-12-19TT Huế: 712,
Phú Yên: 921
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
01-12-19Kon Tum: 393,
Khánh Hòa: 859
Kon Tum: Trúng
29-11-19Gia Lai: 228Trượt