Lô 3 số Miền Trung siêu chuẩn

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h00

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina…

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Cầu Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn.
Giá: 600,000đ.
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-03-18
17-03-18Đà Nẵng: 066,
Quảng Ngãi: 491,
Đắc Nông: 814
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
265
16-03-18Gia Lai: 974,
Ninh Thuận: 930
Trúng Gia Lai186
15-03-18Bình Định: 156,
Quảng Trị: 931,
Quảng Bình: 108
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
258
14-03-18Đà Nẵng: 086,
Khánh Hòa: 630
Trượt171
13-03-18Đắc Lắc: 633,
Quảng Nam: 432
Trúng Đắc Lắc331
12-03-18TT Huế: 248,
Phú Yên: 290
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
197
11-03-18Kon Tum: 265,
Khánh Hòa: 577
Trượt127
10-03-18Đà Nẵng: 443,
Quảng Ngãi: 592,
Đắc Nông: 468
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
262
09-03-18Gia Lai: 537,
Ninh Thuận: 796
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
254
08-03-18Bình Định: 296,
Quảng Trị: 322,
Quảng Bình: 744
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
257
07-03-18Đà Nẵng: 771,
Khánh Hòa: 844
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227
06-03-18Đắc Lắc: 460,
Quảng Nam: 286
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
323
05-03-18TT Huế: 874,
Phú Yên: 859
Trượt235
04-03-18Kon Tum: 719,
Khánh Hòa: 968
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
314
03-03-18Đà Nẵng: 272,
Quảng Ngãi: 723,
Đắc Nông: 086
Trúng Quảng Ngãi236
02-03-18Gia Lai: 915,
Ninh Thuận: 110
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
175
01-03-18Bình Định: 648,
Quảng Trị: 382,
Quảng Bình: 489
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
304
28-02-18Đà Nẵng: 504,
Khánh Hòa: 465
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
338
27-02-18Đắc Lắc: 478,
Quảng Nam: 225
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
236
26-02-18TT Huế: 547,
Phú Yên: 115
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
325
25-02-18Kon Tum: 264,
Khánh Hòa: 343
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
185
24-02-18Đà Nẵng: 521,
Quảng Ngãi: 400,
Đắc Nông: 008
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
295
23-02-18Gia Lai: 781,
Ninh Thuận: 735
Trúng Gia Lai264
22-02-18Bình Định: 267,
Quảng Trị: 736,
Quảng Bình: 944
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
255
21-02-18Đà Nẵng: 985,
Khánh Hòa: 020
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
306
20-02-18Đắc Lắc: 761,
Quảng Nam: 581
Trượt182
14-02-18Đà Nẵng: 828,
Khánh Hòa: 874
Trúng Đà Nẵng183
13-02-18Đắc Lắc: 443,
Quảng Nam: 507
Trúng Quảng Nam245
12-02-18TT Huế: 678,
Phú Yên: 800
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
302
11-02-18Kon Tum: 678,
Khánh Hòa: 844
Trúng Khánh Hòa300
10-02-18Đà Nẵng: 387,
Quảng Ngãi: 997,
Đắc Nông: 429
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
262
09-02-18Gia Lai: 000,
Ninh Thuận: 938
Trúng Ninh Thuận289
08-02-18Bình Định: 520,
Quảng Trị: 305,
Quảng Bình: 663
Trúng Quảng Trị307
07-02-18Đà Nẵng: 752,
Khánh Hòa: 019
Trúng Đà Nẵng240
06-02-18Đắc Lắc: 861,
Quảng Nam: 692
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
209
05-02-18TT Huế: 635,
Phú Yên: 215
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
237
04-02-18Kon Tum: 885,
Khánh Hòa: 356
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
282
03-02-18Đà Nẵng: 991,
Quảng Ngãi: 273,
Đắc Nông: 910
Trúng Đắc Nông312
02-02-18Gia Lai: 084,
Ninh Thuận: 189
Trúng Gia Lai305
01-02-18Bình Định: 667,
Quảng Trị: 718,
Quảng Bình: 547
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
202
31-01-18Đà Nẵng: 250,
Khánh Hòa: 819
Trượt343
30-01-18Đắc Lắc: 511,
Quảng Nam: 915
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
377
29-01-18TT Huế: 744,
Phú Yên: 078
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
226
28-01-18Kon Tum: 779,
Khánh Hòa: 733
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
255
27-01-18Đà Nẵng: 620,
Quảng Ngãi: 585,
Đắc Nông: 684
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
289
26-01-18Gia Lai: 314,
Ninh Thuận: 854
Trượt177
25-01-18Bình Định: 815,
Quảng Trị: 096,
Quảng Bình: 840
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
228
24-01-18Đà Nẵng: 818,
Khánh Hòa: 281
Trúng Khánh Hòa150
23-01-18Đắc Lắc: 642,
Quảng Nam: 088
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
225
22-01-18TT Huế: 645,
Phú Yên: 557
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
182
21-01-18Kon Tum: 519,
Khánh Hòa: 862
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
221
20-01-18Đà Nẵng: 692,
Quảng Ngãi: 698,
Đắc Nông: 618
Trúng Đắc Nông339
19-01-18Gia Lai: 906,
Ninh Thuận: 819
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
302
18-01-18Bình Định: 949,
Quảng Trị: 810,
Quảng Bình: 212
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
225
17-01-18Đà Nẵng: 902,
Khánh Hòa: 537
Trúng Khánh Hòa174
16-01-18Đắc Lắc: 908,
Quảng Nam: 462
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
252
15-01-18TT Huế: 293,
Phú Yên: 929
Trượt251
14-01-18Kon Tum: 862,
Khánh Hòa: 034
Trúng Khánh Hòa237
13-01-18Đà Nẵng: 501,
Quảng Ngãi: 844,
Đắc Nông: 171
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
245
12-01-18Gia Lai: 516,
Ninh Thuận: 517
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
238
11-01-18Bình Định: 019,
Quảng Trị: 550,
Quảng Bình: 514
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
10-01-18Đà Nẵng: 082,
Khánh Hòa: 325
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
261
09-01-18Đắc Lắc: 583,
Quảng Nam: 272
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
328
08-01-18TT Huế: 212,
Phú Yên: 963
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
201
07-01-18Kon Tum: 550,
Khánh Hòa: 011
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
251
06-01-18Đà Nẵng: 177,
Quảng Ngãi: 726,
Đắc Nông: 499
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
163
05-01-18Gia Lai: 553,
Ninh Thuận: 929
Trúng Gia Lai232
04-01-18Bình Định: 942,
Quảng Trị: 323,
Quảng Bình: 427
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
218
03-01-18Đà Nẵng: 327,
Khánh Hòa: 576
Trúng Đà Nẵng226
02-01-18Đắc Lắc: 573,
Quảng Nam: 972
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
251
01-01-18TT Huế: 671,
Phú Yên: 001
Trúng Phú Yên126
31-12-17Kon Tum: 457,
Khánh Hòa: 392
Trúng Khánh Hòa255
30-12-17Đà Nẵng: 415,
Quảng Ngãi: 732,
Đắc Nông: 110
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
281
29-12-17Gia Lai: 317,
Ninh Thuận: 309
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
186
28-12-17Bình Định: 911,
Quảng Trị: 578,
Quảng Bình: 841
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
158
27-12-17Đà Nẵng: 060,
Khánh Hòa: 243
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
271
26-12-17Đắc Lắc: 329,
Quảng Nam: 172
Trúng Đắc Lắc263
25-12-17TT Huế: 610,
Phú Yên: 097
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
232
24-12-17Kon Tum: 609,
Khánh Hòa: 951
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
381
23-12-17Đà Nẵng: 291,
Quảng Ngãi: 378,
Đắc Nông: 884
Trúng Đà Nẵng234
22-12-17Gia Lai: 337,
Ninh Thuận: 277
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
186
21-12-17Bình Định: 715,
Quảng Trị: 700,
Quảng Bình: 096
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
289
20-12-17Đà Nẵng: 238,
Khánh Hòa: 240
Trúng Đà Nẵng308
19-12-17Đắc Lắc: 218,
Quảng Nam: 353
Trượt271
18-12-17TT Huế: 253,
Phú Yên: 665
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
211
17-12-17Kon Tum: 085,
Khánh Hòa: 571
Trúng Khánh Hòa185
16-12-17Đà Nẵng: 515,
Quảng Ngãi: 603,
Đắc Nông: 548
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
280