BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-04-19
20-04-19Đà Nẵng: 852,
Quảng Ngãi: 097,
Đắc Nông: 020
Đà Nẵng: Trúng
19-04-19Gia Lai: 685,
Ninh Thuận: 750
Gia Lai: Trúng
18-04-19Bình Định: 865,
Quảng Trị: 891,
Quảng Bình: 215
Quảng Bình: Trúng
17-04-19Đà Nẵng: 953,
Khánh Hòa: 804
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
16-04-19Đắc Lắc: 450,
Quảng Nam: 149
Trượt
15-04-19TT Huế: 795,
Phú Yên: 784
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
14-04-19Kon Tum: 131,
Khánh Hòa: 882
Kon Tum: Trúng
13-04-19Đà Nẵng: 532,
Quảng Ngãi: 486,
Đắc Nông: 990
Đà Nẵng: Trúng
12-04-19Gia Lai: 559,
Ninh Thuận: 496
Ninh Thuận: Trúng
11-04-19Bình Định: 350,
Quảng Trị: 968,
Quảng Bình: 237
Quảng Trị: Trúng
10-04-19Đà Nẵng: 118,
Khánh Hòa: 339
Trượt
09-04-19Đắc Lắc: 840,
Quảng Nam: 552
Trượt
08-04-19TT Huế: 611,
Phú Yên: 986
Trượt
07-04-19Kon Tum: 709,
Khánh Hòa: 057
Khánh Hòa: Trúng
06-04-19Đà Nẵng: 060,
Quảng Ngãi: 379,
Đắc Nông: 870
Quảng Ngãi: Trúng
05-04-19Gia Lai: 758,
Ninh Thuận: 923
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
04-04-19Bình Định: 858,
Quảng Trị: 667,
Quảng Bình: 307
Bình Định: Trúng
03-04-19Đà Nẵng: 262,
Khánh Hòa: 481
Khánh Hòa: Trúng
02-04-19Đắc Lắc: 395,
Quảng Nam: 019
Trượt
01-04-19TT Huế: 221,
Phú Yên: 335
Trượt
31-03-19Kon Tum: 948,
Khánh Hòa: 628
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-03-19Đà Nẵng: 018,
Quảng Ngãi: 829,
Đắc Nông: 603
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
29-03-19Gia Lai: 409,
Ninh Thuận: 854
Ninh Thuận: Trúng
28-03-19Bình Định: 624,
Quảng Trị: 254,
Quảng Bình: 527
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
27-03-19Khánh Hòa: 374,
Đà Nẵng: 542
Đà Nẵng: Trúng
26-03-19Đắc Lắc: 738,
Quảng Nam: 537
Trượt
25-03-19TT Huế: 980,
Phú Yên: 355
Trượt
24-03-19Kon Tum: 089,
Khánh Hòa: 830
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-03-19Đà Nẵng: 440,
Quảng Ngãi: 569,
Đắc Nông: 102
Đà Nẵng: Trúng
22-03-19Gia Lai: 347,
Ninh Thuận: 804
Gia Lai: Trúng
21-03-19Bình Định: 107,
Quảng Trị: 530,
Quảng Bình: 358
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
20-03-19Đà Nẵng: 810,
Khánh Hòa: 520
Khánh Hòa: Trúng
19-03-19Đắc Lắc: 142,
Quảng Nam: 123
Quảng Nam: Trúng
18-03-19TT Huế: 622,
Phú Yên: 738
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
17-03-19Kon Tum: 882,
Khánh Hòa: 499
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
16-03-19Đà Nẵng: 027,
Quảng Ngãi: 514,
Đắc Nông: 374
Trượt
15-03-19Gia Lai: 275,
Ninh Thuận: 118
Ninh Thuận: Trúng
14-03-19Bình Định: 891,
Quảng Trị: 061,
Quảng Bình: 830
Quảng Trị: Trúng
13-03-19Đà Nẵng: 386,
Khánh Hòa: 750
Đà Nẵng: Trúng
12-03-19Đắc Lắc: 667,
Quảng Nam: 146
Quảng Nam: Trúng
11-03-19TT Huế: 539,
Phú Yên: 228
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
10-03-19Kon Tum: 685,
Khánh Hòa: 215
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
09-03-19Đà Nẵng: 622,
Quảng Ngãi: 356,
Đắc Nông: 311
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
08-03-19Gia Lai: 727,
Ninh Thuận: 197
Trượt
07-03-19Bình Định: 114,
Quảng Trị: 643,
Quảng Bình: 821
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
06-03-19Đà Nẵng: 895,
Khánh Hòa: 991
Trượt
05-03-19Đắc Lắc: 084,
Quảng Nam: 313
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
04-03-19TT Huế: 975,
Phú Yên: 940
TT Huế: Trúng
03-03-19Kon Tum: 361,
Khánh Hòa: 503
Kon Tum: Trúng
02-03-19Đà Nẵng: 129,
Quảng Ngãi: 026,
Đắc Nông: 814
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
01-03-19Gia Lai: 705,
Ninh Thuận: 456
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
28-02-19Bình Định: 087,
Quảng Trị: 075,
Quảng Bình: 309
Trượt
27-02-19Đà Nẵng: 216,
Khánh Hòa: 768
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-02-19Đắc Lắc: 657,
Quảng Nam: 845
Đắc Lắc: Trúng
25-02-19TT Huế: 845,
Phú Yên: 424
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
24-02-19Kon Tum: 817,
Khánh Hòa: 714
Kon Tum: Trúng
23-02-19Đà Nẵng: 507,
Quảng Ngãi: 127,
Đắc Nông: 624
Đà Nẵng: Trúng
22-02-19Gia Lai: 332,
Ninh Thuận: 398
Ninh Thuận: Trúng
21-02-19Bình Định: 647,
Quảng Trị: 231,
Quảng Bình: 816
Trượt
20-02-19Đà Nẵng: 051,
Khánh Hòa: 986
Trượt
19-02-19Đắc Lắc: 950,
Quảng Nam: 657
Trượt
18-02-19TT Huế: 621,
Phú Yên: 179
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
17-02-19Kon Tum: 419,
Khánh Hòa: 521
Trượt
16-02-19Đà Nẵng: 255,
Quảng Ngãi: 599,
Đắc Nông: 358
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
15-02-19Gia Lai: 681,
Ninh Thuận: 321
Gia Lai: Trúng
14-02-19Bình Định: 165,
Quảng Trị: 796,
Quảng Bình: 899
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
13-02-19Đà Nẵng: 011,
Khánh Hòa: 399
Đà Nẵng: Trúng
12-02-19Đắc Lắc: 319,
Quảng Nam: 922
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
11-02-19TT Huế: 157,
Phú Yên: 849
Trượt
10-02-19Kon Tum: 225,
Khánh Hòa: 852
Trượt
09-02-19Đà Nẵng: 832,
Quảng Ngãi: 846,
Đắc Nông: 156
Đà Nẵng: Trúng
08-02-19Gia Lai: 468,
Ninh Thuận: 043
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
07-02-19Bình Định: 527,
Quảng Trị: 232,
Quảng Bình: 666
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
06-02-19Đà Nẵng: 414,
Khánh Hòa: 358
Đà Nẵng: Trúng
05-02-19Đắc Lắc: 843,
Quảng Nam: 421
Quảng Nam: Trúng
04-02-19TT Huế: 284,
Phú Yên: 821
Trượt
03-02-19Kon Tum: 354,
Khánh Hòa: 737
Kon Tum: Trúng
02-02-19Đà Nẵng: 109,
Quảng Ngãi: 796,
Đắc Nông: 474
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
01-02-19Gia Lai: 661,
Ninh Thuận: 433
Gia Lai: Trúng
31-01-19Bình Định: 408,
Quảng Trị: 548,
Quảng Bình: 777
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
30-01-19Đà Nẵng: 791,
Khánh Hòa: 216
Khánh Hòa: Trúng
29-01-19Đắc Lắc: 887,
Quảng Nam: 715
Quảng Nam: Trúng
28-01-19TT Huế: 200,
Phú Yên: 602
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
27-01-19Kon Tum: 363,
Khánh Hòa: 241
Trượt
26-01-19Đà Nẵng: 822,
Quảng Ngãi: 522,
Đắc Nông: 534
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
25-01-19Gia Lai: 138,
Ninh Thuận: 040
Trượt
24-01-19Bình Định: 249,
Quảng Trị: 843,
Quảng Bình: 118
Quảng Trị: Trúng