BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Cầu Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn.
Giá: 600,000đ.

Hiện tại web hỗ trợ các loại thẻ cào: Zing Card và Viettel. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-09-18
19-09-18Đà Nẵng: 700,
Khánh Hòa: 972
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-09-18Đắc Lắc: 524,
Quảng Nam: 880
Đắc Lắc: Trúng
17-09-18TT Huế: 688,
Phú Yên: 734
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
16-09-18Kon Tum: 980,
Khánh Hòa: 043
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-09-18Đà Nẵng: 308,
Quảng Ngãi: 908,
Đắc Nông: 041
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
14-09-18Gia Lai: 763,
Ninh Thuận: 931
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
13-09-18Bình Định: 250,
Quảng Trị: 911,
Quảng Bình: 421
Bình Định: Trúng
12-09-18Đà Nẵng: 631,
Khánh Hòa: 291
Trượt
11-09-18Đắc Lắc: 579,
Quảng Nam: 073
Đắc Lắc: Trúng
10-09-18TT Huế: 763,
Phú Yên: 460
TT Huế: Trúng
09-09-18Kon Tum: 847,
Khánh Hòa: 411
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
08-09-18Đà Nẵng: 605,
Quảng Ngãi: 693,
Đắc Nông: 691
Quảng Ngãi: Trúng
07-09-18Gia Lai: 213,
Ninh Thuận: 292
Gia Lai: Trúng
06-09-18Bình Định: 641,
Quảng Trị: 016,
Quảng Bình: 521
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
05-09-18Đà Nẵng: 643,
Khánh Hòa: 604
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-09-18Đắc Lắc: 087,
Quảng Nam: 912
Đắc Lắc: Trúng
03-09-18TT Huế: 442,
Phú Yên: 477
Trượt
02-09-18Kon Tum: 918,
Khánh Hòa: 567
Trượt
01-09-18Đà Nẵng: 085,
Quảng Ngãi: 474,
Đắc Nông: 439
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-08-18Gia Lai: 539,
Ninh Thuận: 237
Trượt
30-08-18Bình Định: 617,
Quảng Trị: 829,
Quảng Bình: 151
Quảng Bình: Trúng
29-08-18Đà Nẵng: 016,
Khánh Hòa: 395
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-08-18Đắc Lắc: 131,
Quảng Nam: 636
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
27-08-18TT Huế: 021,
Phú Yên: 965
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
26-08-18Kon Tum: 820,
Khánh Hòa: 079
Kon Tum: Trúng
25-08-18Đà Nẵng: 255,
Quảng Ngãi: 416,
Đắc Nông: 697
Đắc Nông: Trúng
24-08-18Gia Lai: 318,
Ninh Thuận: 209
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
23-08-18Bình Định: 243,
Quảng Trị: 835,
Quảng Bình: 578
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-08-18Đà Nẵng: 839,
Khánh Hòa: 524
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-08-18Đắc Lắc: 244,
Quảng Nam: 364
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
20-08-18TT Huế: 162,
Phú Yên: 595
Phú Yên: Trúng
19-08-18Kon Tum: 546,
Khánh Hòa: 483
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-08-18Đà Nẵng: 835,
Quảng Ngãi: 716,
Đắc Nông: 713
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
17-08-18Gia Lai: 736,
Ninh Thuận: 615
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
16-08-18Bình Định: 491,
Quảng Trị: 382,
Quảng Bình: 432
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
15-08-18Đà Nẵng: 185,
Khánh Hòa: 568
Đà Nẵng: Trúng
14-08-18Đắc Lắc: 347,
Quảng Nam: 695
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
13-08-18TT Huế: 378,
Phú Yên: 122
TT Huế: Trúng
12-08-18Kon Tum: 675,
Khánh Hòa: 011
Kon Tum: Trúng
11-08-18Đà Nẵng: 856,
Quảng Ngãi: 107,
Đắc Nông: 068
Quảng Ngãi: Trúng
10-08-18Gia Lai: 955,
Ninh Thuận: 982
Gia Lai: Trúng
09-08-18Bình Định: 289,
Quảng Trị: 914,
Quảng Bình: 829
Bình Định: Trúng
08-08-18Đà Nẵng: 320,
Khánh Hòa: 603
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-08-18Đắc Lắc: 868,
Quảng Nam: 476
Đắc Lắc: Trúng
06-08-18TT Huế: 647,
Phú Yên: 842
Phú Yên: Trúng
05-08-18Kon Tum: 087,
Khánh Hòa: 594
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-08-18Đà Nẵng: 363,
Quảng Ngãi: 253,
Đắc Nông: 461
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-08-18Gia Lai: 672,
Ninh Thuận: 460
Gia Lai: Trúng
02-08-18Bình Định: 209,
Quảng Trị: 786,
Quảng Bình: 739
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
01-08-18Đà Nẵng: 100,
Khánh Hòa: 672
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
31-07-18Đắc Lắc: 821,
Quảng Nam: 130
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
30-07-18TT Huế: 147,
Phú Yên: 193
TT Huế: Trúng
29-07-18Kon Tum: 331,
Khánh Hòa: 437
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-07-18Đà Nẵng: 406,
Quảng Ngãi: 512,
Đắc Nông: 516
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
27-07-18Gia Lai: 551,
Ninh Thuận: 276
Gia Lai: Trúng
26-07-18Bình Định: 819,
Quảng Trị: 938,
Quảng Bình: 782
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
25-07-18Đà Nẵng: 607,
Khánh Hòa: 895
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
24-07-18Đắc Lắc: 196,
Quảng Nam: 738
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
23-07-18TT Huế: 853,
Phú Yên: 606
Phú Yên: Trúng
22-07-18Kon Tum: 413,
Khánh Hòa: 392
Khánh Hòa: Trúng
21-07-18Đà Nẵng: 274,
Quảng Ngãi: 661,
Đắc Nông: 733
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
20-07-18Gia Lai: 016,
Ninh Thuận: 274
Gia Lai: Trúng
19-07-18Bình Định: 556,
Quảng Trị: 971,
Quảng Bình: 674
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
18-07-18Đà Nẵng: 358,
Khánh Hòa: 635
Đà Nẵng: Trúng
17-07-18Đắc Lắc: 677,
Quảng Nam: 691
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
16-07-18TT Huế: 043,
Phú Yên: 620
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
15-07-18Kon Tum: 928,
Khánh Hòa: 776
Khánh Hòa: Trúng
14-07-18Đà Nẵng: 354,
Quảng Ngãi: 211,
Đắc Nông: 107
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-07-18Gia Lai: 305,
Ninh Thuận: 705
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
12-07-18Bình Định: 238,
Quảng Trị: 300,
Quảng Bình: 150
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
11-07-18Đà Nẵng: 880,
Khánh Hòa: 857
Đà Nẵng: Trúng
10-07-18Đắc Lắc: 324,
Quảng Nam: 635
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
09-07-18TT Huế: 944,
Phú Yên: 682
Phú Yên: Trúng
08-07-18Kon Tum: 154,
Khánh Hòa: 425
Khánh Hòa: Trúng
07-07-18Đà Nẵng: 247,
Quảng Ngãi: 808,
Đắc Nông: 866
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
06-07-18Gia Lai: 878,
Ninh Thuận: 410
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
05-07-18Bình Định: 395,
Quảng Trị: 826,
Quảng Bình: 070
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
04-07-18Đà Nẵng: 701,
Khánh Hòa: 042
Khánh Hòa: Trúng
03-07-18Đắc Lắc: 514,
Quảng Nam: 578
Đắc Lắc: Trúng
02-07-18TT Huế: 334,
Phú Yên: 552
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
01-07-18Kon Tum: 849,
Khánh Hòa: 042
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-06-18Đà Nẵng: 507,
Quảng Ngãi: 793,
Đắc Nông: 164
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
29-06-18Gia Lai: 698,
Ninh Thuận: 674
Ninh Thuận: Trúng
28-06-18Bình Định: 328,
Quảng Trị: 391,
Quảng Bình: 973
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
27-06-18Đà Nẵng: 240,
Khánh Hòa: 167
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-06-18Đắc Lắc: 983,
Quảng Nam: 082
Quảng Nam: Trúng
25-06-18TT Huế: 953,
Phú Yên: 027
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng