BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Cầu Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn.
Giá: 600,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Zing Card. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-07-18
22-07-18Kon Tum: 413,
Khánh Hòa: 392
Trúng Khánh Hòa
21-07-18Đà Nẵng: 274,
Quảng Ngãi: 661,
Đắc Nông: 733
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
20-07-18Gia Lai: 016,
Ninh Thuận: 274
Trúng Gia Lai
19-07-18Bình Định: 556,
Quảng Trị: 971,
Quảng Bình: 674
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
18-07-18Đà Nẵng: 358,
Khánh Hòa: 635
Trúng Đà Nẵng
17-07-18Đắc Lắc: 677,
Quảng Nam: 691
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
16-07-18TT Huế: 043,
Phú Yên: 620
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
15-07-18Kon Tum: 928,
Khánh Hòa: 776
Trúng Khánh Hòa
14-07-18Đà Nẵng: 354,
Quảng Ngãi: 211,
Đắc Nông: 107
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
13-07-18Gia Lai: 305,
Ninh Thuận: 705
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
12-07-18Bình Định: 238,
Quảng Trị: 300,
Quảng Bình: 150
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
11-07-18Đà Nẵng: 880,
Khánh Hòa: 857
Trúng Đà Nẵng
10-07-18Đắc Lắc: 324,
Quảng Nam: 635
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
09-07-18TT Huế: 944,
Phú Yên: 682
Trúng Phú Yên
08-07-18Kon Tum: 154,
Khánh Hòa: 425
Trúng Khánh Hòa
07-07-18Đà Nẵng: 247,
Quảng Ngãi: 808,
Đắc Nông: 866
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
06-07-18Gia Lai: 878,
Ninh Thuận: 410
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
05-07-18Bình Định: 395,
Quảng Trị: 826,
Quảng Bình: 070
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
04-07-18Đà Nẵng: 701,
Khánh Hòa: 042
Trúng Khánh Hòa
03-07-18Đắc Lắc: 514,
Quảng Nam: 578
Trúng Đắc Lắc
02-07-18TT Huế: 334,
Phú Yên: 552
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
01-07-18Kon Tum: 849,
Khánh Hòa: 042
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
30-06-18Đà Nẵng: 507,
Quảng Ngãi: 793,
Đắc Nông: 164
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
29-06-18Gia Lai: 698,
Ninh Thuận: 674
Trúng Ninh Thuận
28-06-18Bình Định: 328,
Quảng Trị: 391,
Quảng Bình: 973
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
27-06-18Đà Nẵng: 240,
Khánh Hòa: 167
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
26-06-18Đắc Lắc: 983,
Quảng Nam: 082
Trúng Quảng Nam
25-06-18TT Huế: 953,
Phú Yên: 027
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
24-06-18Kon Tum: 145,
Khánh Hòa: 222
Trúng Khánh Hòa
23-06-18Đà Nẵng: 130,
Quảng Ngãi: 767,
Đắc Nông: 354
Trượt
22-06-18Gia Lai: 706,
Ninh Thuận: 557
Trượt
21-06-18Bình Định: 999,
Quảng Trị: 013,
Quảng Bình: 472
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
20-06-18Đà Nẵng: 739,
Khánh Hòa: 045
Trúng Đà Nẵng
19-06-18Đắc Lắc: 315,
Quảng Nam: 176
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
18-06-18TT Huế: 943,
Phú Yên: 529
Trúng TT Huế
17-06-18Kon Tum: 782,
Khánh Hòa: 701
Trúng Kon Tum
16-06-18Đà Nẵng: 676,
Quảng Ngãi: 136,
Đắc Nông: 647
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
15-06-18Gia Lai: 133,
Ninh Thuận: 446
Trúng Gia Lai
14-06-18Bình Định: 296,
Quảng Trị: 939,
Quảng Bình: 051
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
13-06-18Đà Nẵng: 662,
Khánh Hòa: 445
Trúng Đà Nẵng
12-06-18Đắc Lắc: 385,
Quảng Nam: 911
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
11-06-18TT Huế: 927,
Phú Yên: 882
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
10-06-18Kon Tum: 684,
Khánh Hòa: 826
Trúng Khánh Hòa
09-06-18Đà Nẵng: 621,
Quảng Ngãi: 982,
Đắc Nông: 046
Trúng Đà Nẵng
08-06-18Gia Lai: 774,
Ninh Thuận: 242
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
07-06-18Bình Định: 473,
Quảng Trị: 967,
Quảng Bình: 470
Trúng Bình Định
06-06-18Đà Nẵng: 625,
Khánh Hòa: 222
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
05-06-18Đắc Lắc: 127,
Quảng Nam: 425
Trúng Quảng Nam
04-06-18TT Huế: 636,
Phú Yên: 219
Trúng TT Huế
03-06-18Kon Tum: 581,
Khánh Hòa: 885
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
02-06-18Đà Nẵng: 016,
Quảng Ngãi: 246,
Đắc Nông: 970
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
01-06-18Gia Lai: 427,
Ninh Thuận: 523
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
31-05-18Bình Định: 688,
Quảng Trị: 759,
Quảng Bình: 590
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
30-05-18Đà Nẵng: 777,
Khánh Hòa: 877
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
29-05-18Đắc Lắc: 955,
Quảng Nam: 693
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
28-05-18TT Huế: 653,
Phú Yên: 087
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
27-05-18Kon Tum: 728,
Khánh Hòa: 504
Trúng Kon Tum
26-05-18Đà Nẵng: 147,
Quảng Ngãi: 451,
Đắc Nông: 440
Trúng Quảng Ngãi
25-05-18Gia Lai: 859,
Ninh Thuận: 861
Trúng Gia Lai
24-05-18Bình Định: 013,
Quảng Trị: 838,
Quảng Bình: 384
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
23-05-18Đà Nẵng: 787,
Khánh Hòa: 027
Trúng Khánh Hòa
22-05-18Đắc Lắc: 296,
Quảng Nam: 779
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
21-05-18TT Huế: 916,
Phú Yên: 309
Trúng TT Huế
20-05-18Kon Tum: 410,
Khánh Hòa: 021
Trúng Khánh Hòa
19-05-18Đà Nẵng: 955,
Quảng Ngãi: 990,
Đắc Nông: 557
Trúng Đà Nẵng
18-05-18Gia Lai: 664,
Ninh Thuận: 690
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
17-05-18Bình Định: 988,
Quảng Trị: 873,
Quảng Bình: 064
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
16-05-18Đà Nẵng: 314,
Khánh Hòa: 494
Trượt
15-05-18Đắc Lắc: 731,
Quảng Nam: 819
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
14-05-18TT Huế: 630,
Phú Yên: 257
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
13-05-18Kon Tum: 585,
Khánh Hòa: 877
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
12-05-18Đà Nẵng: 796,
Quảng Ngãi: 411,
Đắc Nông: 488
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
11-05-18Gia Lai: 239,
Ninh Thuận: 124
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
10-05-18Bình Định: 617,
Quảng Trị: 637,
Quảng Bình: 741
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
09-05-18Đà Nẵng: 768,
Khánh Hòa: 018
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
08-05-18Đắc Lắc: 807,
Quảng Nam: 335
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
07-05-18TT Huế: 418,
Phú Yên: 685
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
06-05-18Kon Tum: 643,
Khánh Hòa: 712
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
05-05-18Đà Nẵng: 477,
Quảng Ngãi: 668,
Đắc Nông: 603
Trúng Đà Nẵng
04-05-18Gia Lai: 609,
Ninh Thuận: 817
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
03-05-18Bình Định: 364,
Quảng Trị: 180,
Quảng Bình: 861
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
02-05-18Đà Nẵng: 333,
Khánh Hòa: 580
Trúng Khánh Hòa
01-05-18Đắc Lắc: 934,
Quảng Nam: 263
Trúng Đắc Lắc
30-04-18TT Huế: 523,
Phú Yên: 984
Trúng TT Huế
29-04-18Kon Tum: 783,
Khánh Hòa: 357
Trúng Kon Tum
28-04-18Đà Nẵng: 147,
Quảng Ngãi: 037,
Đắc Nông: 856
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
27-04-18Gia Lai: 984,
Ninh Thuận: 337
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận