BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-01-19
22-01-19Đắc Lắc: 218,
Quảng Nam: 911
Đắc Lắc: Trúng
21-01-19TT Huế: 183,
Phú Yên: 263
TT Huế: Trúng
20-01-19Kon Tum: 397,
Khánh Hòa: 350
Trượt
19-01-19Đà Nẵng: 046,
Quảng Ngãi: 655,
Đắc Nông: 208
Quảng Ngãi: Trúng
18-01-19Gia Lai: 270,
Ninh Thuận: 594
Ninh Thuận: Trúng
17-01-19Bình Định: 854,
Quảng Trị: 908,
Quảng Bình: 723
Quảng Trị: Trúng
16-01-19Đà Nẵng: 845,
Khánh Hòa: 921
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-01-19Đắc Lắc: 123,
Quảng Nam: 288
Đắc Lắc: Trúng
14-01-19TT Huế: 144,
Phú Yên: 183
Trượt
13-01-19Kon Tum: 898,
Khánh Hòa: 860
Khánh Hòa: Trúng
12-01-19Đà Nẵng: 471,
Quảng Ngãi: 341,
Đắc Nông: 410
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
11-01-19Gia Lai: 680,
Ninh Thuận: 281
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
10-01-19Bình Định: 986,
Quảng Trị: 415,
Quảng Bình: 792
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
09-01-19Đà Nẵng: 518,
Khánh Hòa: 365
Khánh Hòa: Trúng
08-01-19Đắc Lắc: 157,
Quảng Nam: 510
Quảng Nam: Trúng
07-01-19TT Huế: 469,
Phú Yên: 982
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
06-01-19Kon Tum: 477,
Khánh Hòa: 291
Trượt
05-01-19Đà Nẵng: 875,
Quảng Ngãi: 970,
Đắc Nông: 519
Quảng Ngãi: Trúng
04-01-19Gia Lai: 146,
Ninh Thuận: 792
Ninh Thuận: Trúng
03-01-19Bình Định: 931,
Quảng Trị: 146,
Quảng Bình: 050
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-01-19Đà Nẵng: 174,
Khánh Hòa: 354
Khánh Hòa: Trúng
01-01-19Đắc Lắc: 720,
Quảng Nam: 407
Quảng Nam: Trúng
31-12-18TT Huế: 228,
Phú Yên: 249
Trượt
30-12-18Kon Tum: 044,
Khánh Hòa: 147
Khánh Hòa: Trúng
29-12-18Đà Nẵng: 577,
Quảng Ngãi: 045,
Đắc Nông: 472
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
28-12-18Gia Lai: 538,
Ninh Thuận: 039
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
27-12-18Bình Định: 061,
Quảng Trị: 776,
Quảng Bình: 184
Quảng Bình: Trúng
26-12-18Đà Nẵng: 703,
Khánh Hòa: 352
Đà Nẵng: Trúng
25-12-18Đắc Lắc: 592,
Quảng Nam: 660
Trượt
24-12-18TT Huế: 857,
Phú Yên: 437
Phú Yên: Trúng
23-12-18Kon Tum: 091,
Khánh Hòa: 269
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
22-12-18Đà Nẵng: 669,
Quảng Ngãi: 094,
Đắc Nông: 252
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
21-12-18Gia Lai: 644,
Ninh Thuận: 025
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
20-12-18Bình Định: 309,
Quảng Trị: 947,
Quảng Bình: 023
Quảng Trị: Trúng
19-12-18Đà Nẵng: 015,
Khánh Hòa: 553
Khánh Hòa: Trúng
18-12-18Đắc Lắc: 952,
Quảng Nam: 015
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
17-12-18TT Huế: 605,
Phú Yên: 325
Phú Yên: Trúng
16-12-18Kon Tum: 768,
Khánh Hòa: 895
Kon Tum: Trúng
15-12-18Đà Nẵng: 617,
Quảng Ngãi: 752,
Đắc Nông: 154
Đắc Nông: Trúng
14-12-18Gia Lai: 272,
Ninh Thuận: 805
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
13-12-18Bình Định: 008,
Quảng Trị: 496,
Quảng Bình: 307
Quảng Trị: Trúng
12-12-18Đà Nẵng: 428,
Khánh Hòa: 490
Trượt
11-12-18Đắc Lắc: 695,
Quảng Nam: 041
Đắc Lắc: Trúng
08-12-18Đà Nẵng: 415,
Quảng Ngãi: 072,
Đắc Nông: 003
Quảng Ngãi: Trúng
07-12-18Gia Lai: 974,
Ninh Thuận: 399
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
06-12-18Bình Định: 746,
Quảng Trị: 867,
Quảng Bình: 543
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
05-12-18Đà Nẵng: 166,
Khánh Hòa: 446
Khánh Hòa: Trúng
04-12-18Đắc Lắc: 552,
Quảng Nam: 325
Trượt
03-12-18TT Huế: 809,
Phú Yên: 144
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
02-12-18Kon Tum: 075,
Khánh Hòa: 517
Khánh Hòa: Trúng
01-12-18Đà Nẵng: 849,
Quảng Ngãi: 527,
Đắc Nông: 039
Đà Nẵng: Trúng
30-11-18Gia Lai: 446,
Ninh Thuận: 943
Trượt
29-11-18Bình Định: 498,
Quảng Trị: 228,
Quảng Bình: 319
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
28-11-18Đà Nẵng: 754,
Khánh Hòa: 592
Đà Nẵng: Trúng
27-11-18Đắc Lắc: 024,
Quảng Nam: 034
Quảng Nam: Trúng
26-11-18TT Huế: 315,
Phú Yên: 614
Phú Yên: Trúng
25-11-18Kon Tum: 757,
Khánh Hòa: 216
Trượt
24-11-18Đà Nẵng: 580,
Quảng Ngãi: 790,
Đắc Nông: 488
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
23-11-18Gia Lai: 682,
Ninh Thuận: 071
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
22-11-18Bình Định: 038,
Quảng Trị: 033,
Quảng Bình: 359
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
21-11-18Đà Nẵng: 168,
Khánh Hòa: 361
Trượt
20-11-18Đắc Lắc: 774,
Quảng Nam: 166
Trượt
19-11-18TT Huế: 036,
Phú Yên: 502
Trượt
18-11-18Kon Tum: 203,
Khánh Hòa: 272
Kon Tum: Trúng
17-11-18Đà Nẵng: 493,
Quảng Ngãi: 167,
Đắc Nông: 693
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
16-11-18Gia Lai: 100,
Ninh Thuận: 114
Trượt
15-11-18Bình Định: 373,
Quảng Trị: 083,
Quảng Bình: 296
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
14-11-18Đà Nẵng: 772,
Khánh Hòa: 944
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
13-11-18Đắc Lắc: 972,
Quảng Nam: 390
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
12-11-18TT Huế: 333,
Phú Yên: 343
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
11-11-18Kon Tum: 214,
Khánh Hòa: 144
Khánh Hòa: Trúng
10-11-18Đà Nẵng: 492,
Quảng Ngãi: 146,
Đắc Nông: 421
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
09-11-18Gia Lai: 544,
Ninh Thuận: 137
Trượt
08-11-18Bình Định: 827,
Quảng Trị: 204,
Quảng Bình: 217
Bình Định: Trúng
07-11-18Khánh Hòa: 060,
Đà Nẵng: 683
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
06-11-18Đắc Lắc: 395,
Quảng Nam: 998
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
05-11-18TT Huế: 728,
Phú Yên: 320
TT Huế: Trúng
04-11-18Kon Tum: 978,
Khánh Hòa: 344
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
03-11-18Đà Nẵng: 710,
Quảng Ngãi: 612,
Đắc Nông: 709
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
02-11-18Gia Lai: 602,
Ninh Thuận: 097
Ninh Thuận: Trúng
01-11-18Bình Định: 755,
Quảng Trị: 492,
Quảng Bình: 078
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
31-10-18Đà Nẵng: 352,
Khánh Hòa: 179
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-10-18Đắc Lắc: 661,
Quảng Nam: 453
Quảng Nam: Trúng
29-10-18TT Huế: 643,
Phú Yên: 339
Trượt
28-10-18Kon Tum: 001,
Khánh Hòa: 216
Kon Tum: Trúng
25-10-18Quảng Trị: 306,
Quảng Bình: 739,
Bình Định: 349
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-10-18Đắc Lắc: 898Đắc Lắc: Trúng