BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
11-07-20
10-07-20Gia Lai: 203,
Ninh Thuận: 578
Trượt
09-07-20Bình Định: 878,
Quảng Trị: 095,
Quảng Bình: 783
Quảng Bình: Trúng
08-07-20Đà Nẵng: 928,
Khánh Hòa: 182
Đà Nẵng: Trúng
07-07-20Đắc Lắc: 927,
Quảng Nam: 025
Đắc Lắc: Trúng
06-07-20TT Huế: 282,
Phú Yên: 896
TT Huế: Trúng
05-07-20Kon Tum: 470,
Khánh Hòa: 653
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-07-20Đà Nẵng: 983,
Quảng Ngãi: 188,
Đắc Nông: 055
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-07-20Gia Lai: 882,
Ninh Thuận: 224
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
02-07-20Bình Định: 595,
Quảng Trị: 159,
Quảng Bình: 419
Bình Định: Trúng
01-07-20Đà Nẵng: 899,
Khánh Hòa: 267
Đà Nẵng: Trúng
30-06-20Đắc Lắc: 732,
Quảng Nam: 703
Đắc Lắc: Trúng
29-06-20TT Huế: 234,
Phú Yên: 554
Trượt
28-06-20Kon Tum: 326,
Khánh Hòa: 545
Kon Tum: Trúng
27-06-20Đà Nẵng: 869,
Quảng Ngãi: 848,
Đắc Nông: 431
Quảng Ngãi: Trúng
26-06-20Gia Lai: 055,
Ninh Thuận: 257
Trượt
25-06-20Bình Định: 710,
Quảng Trị: 150,
Quảng Bình: 144
Trượt
24-06-20Đà Nẵng: 510,
Khánh Hòa: 797
Khánh Hòa: Trúng
23-06-20Đắc Lắc: 124,
Quảng Nam: 646
Quảng Nam: Trúng
22-06-20TT Huế: 442,
Phú Yên: 798
Phú Yên: Trúng
21-06-20Kon Tum: 658,
Khánh Hòa: 607
Khánh Hòa: Trúng
20-06-20Đà Nẵng: 211,
Quảng Ngãi: 284,
Đắc Nông: 710
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
19-06-20Gia Lai: 403,
Ninh Thuận: 210
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
18-06-20Bình Định: 585,
Quảng Trị: 811,
Quảng Bình: 534
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
17-06-20Đà Nẵng: 425,
Khánh Hòa: 267
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
16-06-20Đắc Lắc: 252,
Quảng Nam: 508
Đắc Lắc: Trúng
15-06-20TT Huế: 486,
Phú Yên: 323
Trượt
14-06-20Kon Tum: 140,
Khánh Hòa: 302
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
13-06-20Đà Nẵng: 302,
Quảng Ngãi: 250,
Đắc Nông: 017
Trượt
12-06-20Gia Lai: 330,
Ninh Thuận: 184
Trượt
11-06-20Bình Định: 010,
Quảng Trị: 617,
Quảng Bình: 519
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
10-06-20Đà Nẵng: 653,
Khánh Hòa: 352
Khánh Hòa: Trúng
09-06-20Đắc Lắc: 855,
Quảng Nam: 276
Đắc Lắc: Trúng
08-06-20TT Huế: 651,
Phú Yên: 266
Phú Yên: Trúng
07-06-20Kon Tum: 638,
Khánh Hòa: 567
Kon Tum: Trúng
06-06-20Đà Nẵng: 250,
Quảng Ngãi: 789,
Đắc Nông: 753
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
05-06-20Gia Lai: 382,
Ninh Thuận: 962
Ninh Thuận: Trúng
04-06-20Bình Định: 911,
Quảng Trị: 466,
Quảng Bình: 831
Trượt
03-06-20Đà Nẵng: 987,
Khánh Hòa: 042
Trượt
02-06-20Đắc Lắc: 648,
Quảng Nam: 926
Đắc Lắc: Trúng
01-06-20TT Huế: 632,
Phú Yên: 975
Phú Yên: Trúng
31-05-20Kon Tum: 940,
Khánh Hòa: 166
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-05-20Đà Nẵng: 994,
Quảng Ngãi: 250,
Đắc Nông: 308
Đà Nẵng: Trúng
29-05-20Gia Lai: 719,
Ninh Thuận: 218
Trượt
28-05-20Bình Định: 047,
Quảng Trị: 272,
Quảng Bình: 873
Trượt
27-05-20Đà Nẵng: 986,
Khánh Hòa: 747
Đà Nẵng: Trúng
26-05-20Đắc Lắc: 426,
Quảng Nam: 100
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
25-05-20TT Huế: 389,
Phú Yên: 498
Trượt
24-05-20Kon Tum: 666,
Khánh Hòa: 726
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-05-20Đà Nẵng: 953,
Quảng Ngãi: 872,
Đắc Nông: 200
Đà Nẵng: Trúng
22-05-20Gia Lai: 980,
Ninh Thuận: 278
Trượt
21-05-20Bình Định: 824,
Quảng Trị: 756,
Quảng Bình: 734
Quảng Trị: Trúng
20-05-20Đà Nẵng: 654,
Khánh Hòa: 831
Khánh Hòa: Trúng
19-05-20Đắc Lắc: 748,
Quảng Nam: 080
Trượt
18-05-20TT Huế: 902,
Phú Yên: 953
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
17-05-20Kon Tum: 829,
Khánh Hòa: 558
Trượt
16-05-20Đà Nẵng: 176,
Quảng Ngãi: 919,
Đắc Nông: 100
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
15-05-20Gia Lai: 657,
Ninh Thuận: 919
Ninh Thuận: Trúng
14-05-20Bình Định: 118,
Quảng Trị: 211,
Quảng Bình: 208
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
13-05-20Đà Nẵng: 853,
Khánh Hòa: 787
Khánh Hòa: Trúng
12-05-20Đắc Lắc: 536,
Quảng Nam: 083
Trượt
11-05-20TT Huế: 093,
Phú Yên: 529
Phú Yên: Trúng
10-05-20Kon Tum: 699,
Khánh Hòa: 461
Trượt
09-05-20Đà Nẵng: 346,
Quảng Ngãi: 035,
Đắc Nông: 669
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
08-05-20Gia Lai: 059,
Ninh Thuận: 285
Trượt
07-05-20Bình Định: 785,
Quảng Trị: 909,
Quảng Bình: 643
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
06-05-20Đà Nẵng: 652,
Khánh Hòa: 338
Trượt
05-05-20Đắc Lắc: 755,
Quảng Nam: 006
Trượt
04-05-20TT Huế: 100,
Phú Yên: 002
TT Huế: Trúng
03-05-20Kon Tum: 376,
Khánh Hòa: 295
Kon Tum: Trúng
02-05-20Đà Nẵng: 105,
Quảng Ngãi: 778,
Đắc Nông: 575
Trượt
01-05-20Gia Lai: 522,
Ninh Thuận: 937
Ninh Thuận: Trúng
30-04-20Bình Định: 201,
Quảng Trị: 879,
Quảng Bình: 218
Trượt
29-04-20Đà Nẵng: 469,
Khánh Hòa: 443
Khánh Hòa: Trúng
28-04-20Đắc Lắc: 730,
Quảng Nam: 362
Đắc Lắc: Trúng
27-04-20TT Huế: 249,
Phú Yên: 352
TT Huế: Trúng
26-04-20Kon Tum: 779,
Khánh Hòa: 605
Kon Tum: Trúng
25-04-20Đà Nẵng: 875,
Quảng Ngãi: 141,
Đắc Nông: 977
Quảng Ngãi: Trúng
31-03-20Đắc Lắc: 337,
Quảng Nam: 472
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
30-03-20TT Huế: 038,
Phú Yên: 114
Trượt
29-03-20Kon Tum: 872,
Khánh Hòa: 988
Trượt
28-03-20Đà Nẵng: 590,
Quảng Ngãi: 466,
Đắc Nông: 048
Quảng Ngãi: Trúng
27-03-20Gia Lai: 632,
Ninh Thuận: 597
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
26-03-20Bình Định: 160,
Quảng Trị: 889,
Quảng Bình: 858
Bình Định: Trúng
25-03-20Đà Nẵng: 582,
Khánh Hòa: 772
Khánh Hòa: Trúng
24-03-20Đắc Lắc: 560,
Quảng Nam: 645
Đắc Lắc: Trúng
23-03-20TT Huế: 108,
Phú Yên: 939
TT Huế: Trúng
22-03-20Kon Tum: 254,
Khánh Hòa: 128
Trượt
21-03-20Đà Nẵng: 724,
Quảng Ngãi: 160
Quảng Ngãi: Trúng