BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Cầu Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn.
Giá: 600,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Zing Card. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-05-18
22-05-18Đắc Lắc: 296,
Quảng Nam: 779
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
21-05-18TT Huế: 916,
Phú Yên: 309
Trúng TT Huế
20-05-18Kon Tum: 410,
Khánh Hòa: 021
Trúng Khánh Hòa
19-05-18Đà Nẵng: 955,
Quảng Ngãi: 990,
Đắc Nông: 557
Trúng Đà Nẵng
18-05-18Gia Lai: 664,
Ninh Thuận: 690
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
17-05-18Bình Định: 988,
Quảng Trị: 873,
Quảng Bình: 064
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
16-05-18Đà Nẵng: 314,
Khánh Hòa: 494
Trượt
15-05-18Đắc Lắc: 731,
Quảng Nam: 819
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
14-05-18TT Huế: 630,
Phú Yên: 257
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
13-05-18Kon Tum: 585,
Khánh Hòa: 877
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
12-05-18Đà Nẵng: 796,
Quảng Ngãi: 411,
Đắc Nông: 488
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
11-05-18Gia Lai: 239,
Ninh Thuận: 124
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
10-05-18Bình Định: 617,
Quảng Trị: 637,
Quảng Bình: 741
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
09-05-18Đà Nẵng: 768,
Khánh Hòa: 018
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
08-05-18Đắc Lắc: 807,
Quảng Nam: 335
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
07-05-18TT Huế: 418,
Phú Yên: 685
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
06-05-18Kon Tum: 643,
Khánh Hòa: 712
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
05-05-18Đà Nẵng: 477,
Quảng Ngãi: 668,
Đắc Nông: 603
Trúng Đà Nẵng
04-05-18Gia Lai: 609,
Ninh Thuận: 817
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
03-05-18Bình Định: 364,
Quảng Trị: 180,
Quảng Bình: 861
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
02-05-18Đà Nẵng: 333,
Khánh Hòa: 580
Trúng Khánh Hòa
01-05-18Đắc Lắc: 934,
Quảng Nam: 263
Trúng Đắc Lắc
30-04-18TT Huế: 523,
Phú Yên: 984
Trúng TT Huế
29-04-18Kon Tum: 783,
Khánh Hòa: 357
Trúng Kon Tum
28-04-18Đà Nẵng: 147,
Quảng Ngãi: 037,
Đắc Nông: 856
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
27-04-18Gia Lai: 984,
Ninh Thuận: 337
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
26-04-18Bình Định: 293,
Quảng Trị: 056,
Quảng Bình: 585
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
25-04-18Đà Nẵng: 421,
Khánh Hòa: 974
Trúng Đà Nẵng
24-04-18Đắc Lắc: 990,
Quảng Nam: 206
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
23-04-18TT Huế: 545,
Phú Yên: 895
Trúng TT Huế
22-04-18Kon Tum: 762,
Khánh Hòa: 068
Trượt
21-04-18Đà Nẵng: 081,
Quảng Ngãi: 663,
Đắc Nông: 036
Trúng Đắc Nông
20-04-18Gia Lai: 016,
Ninh Thuận: 540
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
19-04-18Bình Định: 847,
Quảng Trị: 284,
Quảng Bình: 389
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 606,
Khánh Hòa: 927
Trúng Khánh Hòa
17-04-18Đắc Lắc: 098,
Quảng Nam: 671
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
16-04-18TT Huế: 914,
Phú Yên: 433
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
15-04-18Kon Tum: 951,
Khánh Hòa: 575
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
14-04-18Đà Nẵng: 173,
Quảng Ngãi: 482,
Đắc Nông: 015
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
13-04-18Gia Lai: 306,
Ninh Thuận: 637
Trúng Ninh Thuận
12-04-18Bình Định: 525,
Quảng Trị: 127,
Quảng Bình: 134
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
11-04-18Đà Nẵng: 485,
Khánh Hòa: 765
Trúng Đà Nẵng
10-04-18Đắc Lắc: 664,
Quảng Nam: 495
Trúng Quảng Nam
09-04-18TT Huế: 608,
Phú Yên: 951
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
08-04-18Kon Tum: 586,
Khánh Hòa: 510
Trúng Kon Tum
07-04-18Đà Nẵng: 927,
Quảng Ngãi: 521,
Đắc Nông: 899
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
06-04-18Gia Lai: 546,
Ninh Thuận: 598
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
05-04-18Bình Định: 993,
Quảng Trị: 109,
Quảng Bình: 421
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
04-04-18Đà Nẵng: 442,
Khánh Hòa: 667
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
03-04-18Đắc Lắc: 867,
Quảng Nam: 135
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
02-04-18TT Huế: 412,
Phú Yên: 256
Trúng Phú Yên
01-04-18Kon Tum: 121,
Khánh Hòa: 367
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
31-03-18Đà Nẵng: 777,
Quảng Ngãi: 995,
Đắc Nông: 789
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
30-03-18Gia Lai: 243,
Ninh Thuận: 647
Trúng Ninh Thuận
29-03-18Bình Định: 280,
Quảng Trị: 375,
Quảng Bình: 754
Trúng Bình Định
28-03-18Đà Nẵng: 471,
Khánh Hòa: 051
Trúng Đà Nẵng
27-03-18Đắc Lắc: 049,
Quảng Nam: 060
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
26-03-18TT Huế: 405,
Phú Yên: 680
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
25-03-18Khánh Hòa: 549,
Kon Tum: 360
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Kon Tum
24-03-18Đà Nẵng: 916,
Quảng Ngãi: 837,
Đắc Nông: 227
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
23-03-18Gia Lai: 272,
Ninh Thuận: 108
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
22-03-18Bình Định: 216,
Quảng Trị: 248,
Quảng Bình: 267
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
21-03-18Đà Nẵng: 995,
Khánh Hòa: 197
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
20-03-18Đắc Lắc: 959,
Quảng Nam: 212
Trúng Đắc Lắc
19-03-18TT Huế: 225,
Phú Yên: 300
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
18-03-18Kon Tum: 882,
Khánh Hòa: 348
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
17-03-18Đà Nẵng: 066,
Quảng Ngãi: 491,
Đắc Nông: 814
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
16-03-18Gia Lai: 974,
Ninh Thuận: 930
Trúng Gia Lai
15-03-18Bình Định: 156,
Quảng Trị: 931,
Quảng Bình: 108
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
14-03-18Đà Nẵng: 086,
Khánh Hòa: 630
Trượt
13-03-18Đắc Lắc: 633,
Quảng Nam: 432
Trúng Đắc Lắc
12-03-18TT Huế: 248,
Phú Yên: 290
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
11-03-18Kon Tum: 265,
Khánh Hòa: 577
Trượt
10-03-18Đà Nẵng: 443,
Quảng Ngãi: 592,
Đắc Nông: 468
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
09-03-18Gia Lai: 537,
Ninh Thuận: 796
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
08-03-18Bình Định: 296,
Quảng Trị: 322,
Quảng Bình: 744
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
07-03-18Đà Nẵng: 771,
Khánh Hòa: 844
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
06-03-18Đắc Lắc: 460,
Quảng Nam: 286
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
05-03-18TT Huế: 874,
Phú Yên: 859
Trượt
04-03-18Kon Tum: 719,
Khánh Hòa: 968
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
03-03-18Đà Nẵng: 272,
Quảng Ngãi: 723,
Đắc Nông: 086
Trúng Quảng Ngãi
02-03-18Gia Lai: 915,
Ninh Thuận: 110
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
01-03-18Bình Định: 648,
Quảng Trị: 382,
Quảng Bình: 489
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
28-02-18Đà Nẵng: 504,
Khánh Hòa: 465
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
27-02-18Đắc Lắc: 478,
Quảng Nam: 225
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
26-02-18TT Huế: 547,
Phú Yên: 115
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
25-02-18Kon Tum: 264,
Khánh Hòa: 343
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa