BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-06-19
16-06-19Kon Tum: 117,
Khánh Hòa: 427
Kon Tum: Trúng
15-06-19Đà Nẵng: 694,
Quảng Ngãi: 180,
Đắc Nông: 932
Đà Nẵng: Trúng
14-06-19Gia Lai: 988,
Ninh Thuận: 883
Gia Lai: Trúng
13-06-19Bình Định: 215,
Quảng Trị: 842,
Quảng Bình: 097
Bình Định: Trúng
12-06-19Đà Nẵng: 249,
Khánh Hòa: 030
Trượt
11-06-19Đắc Lắc: 041,
Quảng Nam: 911
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
10-06-19TT Huế: 058,
Phú Yên: 701
TT Huế: Trúng
09-06-19Kon Tum: 611,
Khánh Hòa: 466
Kon Tum: Trúng
08-06-19Quảng Ngãi: 110,
Đắc Nông: 191,
Đà Nẵng: 620
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
07-06-19Gia Lai: 743,
Ninh Thuận: 036
Trượt
06-06-19Bình Định: 950,
Quảng Trị: 357,
Quảng Bình: 621
Quảng Bình: Trúng
05-06-19Đà Nẵng: 584,
Khánh Hòa: 566
Trượt
04-06-19Đắc Lắc: 611,
Quảng Nam: 427
Đắc Lắc: Trúng
03-06-19TT Huế: 396,
Phú Yên: 204
Phú Yên: Trúng
02-06-19Kon Tum: 685,
Khánh Hòa: 327
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-06-19Đà Nẵng: 673,
Quảng Ngãi: 666,
Đắc Nông: 033
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-05-19Gia Lai: 496,
Ninh Thuận: 426
Gia Lai: Trúng
30-05-19Bình Định: 808,
Quảng Trị: 767,
Quảng Bình: 150
Bình Định: Trúng
29-05-19Đà Nẵng: 130,
Khánh Hòa: 449
Khánh Hòa: Trúng
28-05-19Đắc Lắc: 450,
Quảng Nam: 155
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
27-05-19TT Huế: 751,
Phú Yên: 295
Phú Yên: Trúng
26-05-19Kon Tum: 947,
Khánh Hòa: 129
Kon Tum: Trúng
25-05-19Đà Nẵng: 328,
Quảng Ngãi: 434,
Đắc Nông: 487
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-05-19Gia Lai: 165,
Ninh Thuận: 482
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
23-05-19Bình Định: 250,
Quảng Trị: 108,
Quảng Bình: 902
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-05-19Đà Nẵng: 384,
Khánh Hòa: 923
Trượt
21-05-19Đắc Lắc: 139,
Quảng Nam: 057
Đắc Lắc: Trúng
20-05-19TT Huế: 015,
Phú Yên: 600
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
19-05-19Kon Tum: 325,
Khánh Hòa: 162
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-05-19Đà Nẵng: 403,
Quảng Ngãi: 107,
Đắc Nông: 537
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
17-05-19Gia Lai: 663,
Ninh Thuận: 270
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
16-05-19Bình Định: 608,
Quảng Trị: 648,
Quảng Bình: 075
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
15-05-19Đà Nẵng: 022,
Khánh Hòa: 734
Khánh Hòa: Trúng
14-05-19Đắc Lắc: 218,
Quảng Nam: 009
Trượt
13-05-19TT Huế: 938,
Phú Yên: 870
Trượt
12-05-19Kon Tum: 165,
Khánh Hòa: 331
Trượt
11-05-19Đà Nẵng: 349,
Quảng Ngãi: 300,
Đắc Nông: 314
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
10-05-19Gia Lai: 378,
Ninh Thuận: 019
Ninh Thuận: Trúng
09-05-19Bình Định: 667,
Quảng Trị: 986,
Quảng Bình: 851
Bình Định: Trúng
08-05-19Đà Nẵng: 546,
Khánh Hòa: 238
Trượt
07-05-19Đắc Lắc: 140,
Quảng Nam: 365
Quảng Nam: Trúng
05-05-19Kon Tum: 961Trượt
04-05-19Đà Nẵng: 688,
Quảng Ngãi: 950,
Đắc Nông: 649
Quảng Ngãi: Trúng
03-05-19Gia Lai: 933,
Ninh Thuận: 071
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
02-05-19Bình Định: 010,
Quảng Trị: 725,
Quảng Bình: 113
Quảng Trị: Trúng
01-05-19Đà Nẵng: 480,
Khánh Hòa: 783
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-04-19Đắc Lắc: 073,
Quảng Nam: 074
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
29-04-19TT Huế: 153,
Phú Yên: 145
Trượt
28-04-19Kon Tum: 147,
Khánh Hòa: 582
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
27-04-19Đà Nẵng: 622,
Quảng Ngãi: 956,
Đắc Nông: 729
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
26-04-19Gia Lai: 462,
Ninh Thuận: 797
Gia Lai: Trúng
25-04-19Bình Định: 500,
Quảng Trị: 207,
Quảng Bình: 993
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
24-04-19Đà Nẵng: 769,
Khánh Hòa: 987
Đà Nẵng: Trúng
23-04-19Đắc Lắc: 668,
Quảng Nam: 428
Quảng Nam: Trúng
22-04-19TT Huế: 530,
Phú Yên: 633
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
21-04-19Kon Tum: 191,
Khánh Hòa: 343
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
20-04-19Đà Nẵng: 852,
Quảng Ngãi: 097,
Đắc Nông: 020
Đà Nẵng: Trúng
19-04-19Gia Lai: 685,
Ninh Thuận: 750
Gia Lai: Trúng
18-04-19Bình Định: 865,
Quảng Trị: 891,
Quảng Bình: 215
Quảng Bình: Trúng
17-04-19Đà Nẵng: 953,
Khánh Hòa: 804
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
16-04-19Đắc Lắc: 450,
Quảng Nam: 149
Trượt
15-04-19TT Huế: 795,
Phú Yên: 784
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
14-04-19Kon Tum: 131,
Khánh Hòa: 882
Kon Tum: Trúng
13-04-19Đà Nẵng: 532,
Quảng Ngãi: 486,
Đắc Nông: 990
Đà Nẵng: Trúng
12-04-19Gia Lai: 559,
Ninh Thuận: 496
Ninh Thuận: Trúng
11-04-19Bình Định: 350,
Quảng Trị: 968,
Quảng Bình: 237
Quảng Trị: Trúng
10-04-19Đà Nẵng: 118,
Khánh Hòa: 339
Trượt
09-04-19Đắc Lắc: 840,
Quảng Nam: 552
Trượt
08-04-19TT Huế: 611,
Phú Yên: 986
Trượt
07-04-19Kon Tum: 709,
Khánh Hòa: 057
Khánh Hòa: Trúng
06-04-19Đà Nẵng: 060,
Quảng Ngãi: 379,
Đắc Nông: 870
Quảng Ngãi: Trúng
05-04-19Gia Lai: 758,
Ninh Thuận: 923
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
04-04-19Bình Định: 858,
Quảng Trị: 667,
Quảng Bình: 307
Bình Định: Trúng
03-04-19Đà Nẵng: 262,
Khánh Hòa: 481
Khánh Hòa: Trúng
02-04-19Đắc Lắc: 395,
Quảng Nam: 019
Trượt
01-04-19TT Huế: 221,
Phú Yên: 335
Trượt
31-03-19Kon Tum: 948,
Khánh Hòa: 628
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-03-19Đà Nẵng: 018,
Quảng Ngãi: 829,
Đắc Nông: 603
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
29-03-19Gia Lai: 409,
Ninh Thuận: 854
Ninh Thuận: Trúng
28-03-19Bình Định: 624,
Quảng Trị: 254,
Quảng Bình: 527
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
27-03-19Khánh Hòa: 374,
Đà Nẵng: 542
Đà Nẵng: Trúng
26-03-19Đắc Lắc: 738,
Quảng Nam: 537
Trượt
25-03-19TT Huế: 980,
Phú Yên: 355
Trượt
24-03-19Kon Tum: 089,
Khánh Hòa: 830
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-03-19Đà Nẵng: 440,
Quảng Ngãi: 569,
Đắc Nông: 102
Đà Nẵng: Trúng
22-03-19Gia Lai: 347,
Ninh Thuận: 804
Gia Lai: Trúng
20-03-19Đà Nẵng: 810Trượt