BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-20Đắc Lắc: 337,
Quảng Nam: 472
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
30-03-20TT Huế: 038,
Phú Yên: 114
Trượt
29-03-20Kon Tum: 872,
Khánh Hòa: 988
Trượt
28-03-20Đà Nẵng: 590,
Quảng Ngãi: 466,
Đắc Nông: 048
Quảng Ngãi: Trúng
27-03-20Gia Lai: 632,
Ninh Thuận: 597
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
26-03-20Bình Định: 160,
Quảng Trị: 889,
Quảng Bình: 858
Bình Định: Trúng
25-03-20Đà Nẵng: 582,
Khánh Hòa: 772
Khánh Hòa: Trúng
24-03-20Đắc Lắc: 560,
Quảng Nam: 645
Đắc Lắc: Trúng
23-03-20TT Huế: 108,
Phú Yên: 939
TT Huế: Trúng
22-03-20Kon Tum: 254,
Khánh Hòa: 128
Trượt
21-03-20Đà Nẵng: 724,
Quảng Ngãi: 160,
Đắc Nông: 485
Quảng Ngãi: Trúng
20-03-20Gia Lai: 689,
Ninh Thuận: 736
Trượt
19-03-20Bình Định: 284,
Quảng Trị: 825,
Quảng Bình: 798
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
18-03-20Đà Nẵng: 240,
Khánh Hòa: 809
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
17-03-20Đắc Lắc: 368,
Quảng Nam: 489
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
16-03-20TT Huế: 942,
Phú Yên: 527
TT Huế: Trúng
15-03-20Kon Tum: 221,
Khánh Hòa: 863
Trượt
14-03-20Đà Nẵng: 459,
Quảng Ngãi: 638,
Đắc Nông: 699
Đắc Nông: Trúng
13-03-20Gia Lai: 845,
Ninh Thuận: 651
Gia Lai: Trúng
12-03-20Bình Định: 563,
Quảng Trị: 959,
Quảng Bình: 280
Quảng Bình: Trúng
11-03-20Đà Nẵng: 469,
Khánh Hòa: 761
Đà Nẵng: Trúng
10-03-20Đắc Lắc: 916,
Quảng Nam: 906
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
09-03-20TT Huế: 632,
Phú Yên: 654
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
08-03-20Kon Tum: 164,
Khánh Hòa: 826
Kon Tum: Trúng
07-03-20Đà Nẵng: 056,
Quảng Ngãi: 797,
Đắc Nông: 771
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
06-03-20Gia Lai: 307,
Ninh Thuận: 295
Ninh Thuận: Trúng
05-03-20Bình Định: 935,
Quảng Trị: 211,
Quảng Bình: 979
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
04-03-20Đà Nẵng: 353,
Khánh Hòa: 237
Đà Nẵng: Trúng
03-03-20Đắc Lắc: 678,
Quảng Nam: 326
Quảng Nam: Trúng
02-03-20TT Huế: 783,
Phú Yên: 056
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
01-03-20Kon Tum: 234,
Khánh Hòa: 010
Khánh Hòa: Trúng
29-02-20Đà Nẵng: 298,
Quảng Ngãi: 697,
Đắc Nông: 580
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
28-02-20Gia Lai: 597,
Ninh Thuận: 267
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
27-02-20Bình Định: 707,
Quảng Trị: 226,
Quảng Bình: 440
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
26-02-20Đà Nẵng: 147,
Khánh Hòa: 455
Khánh Hòa: Trúng
25-02-20Đắc Lắc: 340,
Quảng Nam: 420
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
24-02-20TT Huế: 568,
Phú Yên: 128
TT Huế: Trúng
23-02-20Kon Tum: 141,
Khánh Hòa: 652
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
22-02-20Đà Nẵng: 780,
Quảng Ngãi: 199,
Đắc Nông: 666
Trượt
21-02-20Gia Lai: 083,
Ninh Thuận: 633
Trượt
20-02-20Bình Định: 752,
Quảng Trị: 135,
Quảng Bình: 206
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
19-02-20Đà Nẵng: 354,
Khánh Hòa: 147
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-02-20Đắc Lắc: 090,
Quảng Nam: 878
Đắc Lắc: Trúng
17-02-20TT Huế: 378,
Phú Yên: 223
Trượt
16-02-20Kon Tum: 855,
Khánh Hòa: 707
Khánh Hòa: Trúng
15-02-20Quảng Ngãi: 450,
Đắc Nông: 992,
Đà Nẵng: 668
Đắc Nông: Trúng
14-02-20Gia Lai: 894,
Ninh Thuận: 487
Ninh Thuận: Trúng
13-02-20Bình Định: 197,
Quảng Trị: 624,
Quảng Bình: 400
Quảng Trị: Trúng
12-02-20Đà Nẵng: 296,
Khánh Hòa: 962
Trượt
11-02-20Đắc Lắc: 616,
Quảng Nam: 096
Quảng Nam: Trúng
10-02-20TT Huế: 509,
Phú Yên: 986
Trượt
09-02-20Kon Tum: 779,
Khánh Hòa: 948
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
08-02-20Đà Nẵng: 994,
Quảng Ngãi: 143,
Đắc Nông: 640
Quảng Ngãi: Trúng
07-02-20Gia Lai: 413,
Ninh Thuận: 256
Ninh Thuận: Trúng
06-02-20Bình Định: 316,
Quảng Trị: 256,
Quảng Bình: 089
Trượt
05-02-20Đà Nẵng: 736,
Khánh Hòa: 434
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-02-20Đắc Lắc: 810,
Quảng Nam: 997
Trượt
03-02-20TT Huế: 420,
Phú Yên: 101
Phú Yên: Trúng
02-02-20Kon Tum: 828,
Khánh Hòa: 547
Khánh Hòa: Trúng
01-02-20Đà Nẵng: 036,
Quảng Ngãi: 158,
Đắc Nông: 578
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-01-20Gia Lai: 248,
Ninh Thuận: 792
Gia Lai: Trúng
30-01-20Bình Định: 352,
Quảng Trị: 488,
Quảng Bình: 008
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
29-01-20Đà Nẵng: 568,
Khánh Hòa: 668
Đà Nẵng: Trúng
28-01-20Đắc Lắc: 080,
Quảng Nam: 918
Đắc Lắc: Trúng
27-01-20TT Huế: 863,
Phú Yên: 324
Phú Yên: Trúng
26-01-20Kon Tum: 045,
Khánh Hòa: 049
Khánh Hòa: Trúng
25-01-20Đà Nẵng: 590,
Quảng Ngãi: 206,
Đắc Nông: 001
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-01-20Gia Lai: 603,
Ninh Thuận: 120
Gia Lai: Trúng
23-01-20Bình Định: 312,
Quảng Trị: 480,
Quảng Bình: 294
Quảng Bình: Trúng
22-01-20Đà Nẵng: 462,
Khánh Hòa: 357
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-01-20Đắc Lắc: 488,
Quảng Nam: 089
Đắc Lắc: Trúng
20-01-20TT Huế: 889,
Phú Yên: 936
Phú Yên: Trúng
19-01-20Kon Tum: 403,
Khánh Hòa: 939
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-01-20Đà Nẵng: 877,
Quảng Ngãi: 703,
Đắc Nông: 080
Đắc Nông: Trúng
17-01-20Gia Lai: 919,
Ninh Thuận: 414
Ninh Thuận: Trúng
16-01-20Bình Định: 645,
Quảng Trị: 506,
Quảng Bình: 845
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
15-01-20Đà Nẵng: 242,
Khánh Hòa: 943
Trượt
14-01-20Đắc Lắc: 424,
Quảng Nam: 714
Quảng Nam: Trúng
13-01-20TT Huế: 408,
Phú Yên: 828
Phú Yên: Trúng
12-01-20Kon Tum: 823,
Khánh Hòa: 275
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-01-20Đà Nẵng: 369,
Quảng Ngãi: 136,
Đắc Nông: 854
Đắc Nông: Trúng
10-01-20Gia Lai: 692,
Ninh Thuận: 965
Gia Lai: Trúng
09-01-20Bình Định: 276,
Quảng Trị: 852,
Quảng Bình: 215
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
08-01-20Đà Nẵng: 712,
Khánh Hòa: 349
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-01-20Đắc Lắc: 442,
Quảng Nam: 766
Quảng Nam: Trúng
06-01-20TT Huế: 010,
Phú Yên: 622
Phú Yên: Trúng
05-01-20Kon Tum: 355,
Khánh Hòa: 239
Kon Tum: Trúng
04-01-20Đà Nẵng: 516,
Quảng Ngãi: 442
Quảng Ngãi: Trúng