BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chúc các bạn thắng lớn ngày hôm nay !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-08-19
22-08-19Bình Định: 150,
Quảng Trị: 141,
Quảng Bình: 926
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
21-08-19Đà Nẵng: 204,
Khánh Hòa: 901
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
20-08-19Đắc Lắc: 478,
Quảng Nam: 088
Quảng Nam: Trúng
19-08-19TT Huế: 980,
Phú Yên: 789
TT Huế: Trúng
18-08-19Kon Tum: 108,
Khánh Hòa: 382
Kon Tum: Trúng
17-08-19Đà Nẵng: 320,
Quảng Ngãi: 937,
Đắc Nông: 748
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
16-08-19Gia Lai: 518,
Ninh Thuận: 561
Trượt
15-08-19Bình Định: 258,
Quảng Trị: 460,
Quảng Bình: 408
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
14-08-19Đà Nẵng: 985,
Khánh Hòa: 988
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
13-08-19Đắc Lắc: 246,
Quảng Nam: 165
Đắc Lắc: Trúng
12-08-19TT Huế: 282,
Phú Yên: 225
Trượt
11-08-19Kon Tum: 680,
Khánh Hòa: 261
Kon Tum: Trúng
10-08-19Đà Nẵng: 414,
Quảng Ngãi: 052,
Đắc Nông: 148
Đà Nẵng: Trúng
09-08-19Gia Lai: 536,
Ninh Thuận: 970
Trượt
08-08-19Bình Định: 606,
Quảng Trị: 464,
Quảng Bình: 382
Quảng Bình: Trúng
07-08-19Đà Nẵng: 492,
Khánh Hòa: 416
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
06-08-19Đắc Lắc: 735,
Quảng Nam: 144
Trượt
05-08-19TT Huế: 001,
Phú Yên: 635
Trượt
04-08-19Kon Tum: 088,
Khánh Hòa: 501
Khánh Hòa: Trúng
03-08-19Đà Nẵng: 680,
Quảng Ngãi: 750,
Đắc Nông: 936
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
02-08-19Gia Lai: 946,
Ninh Thuận: 023
Gia Lai: Trúng
01-08-19Bình Định: 525,
Quảng Trị: 757,
Quảng Bình: 238
Bình Định: Trúng
31-07-19Đà Nẵng: 590,
Khánh Hòa: 572
Trượt
30-07-19Đắc Lắc: 868,
Quảng Nam: 176
Đắc Lắc: Trúng
29-07-19TT Huế: 294,
Phú Yên: 646
Phú Yên: Trúng
28-07-19Kon Tum: 846,
Khánh Hòa: 227
Trượt
27-07-19Đà Nẵng: 980,
Quảng Ngãi: 550,
Đắc Nông: 069
Đà Nẵng: Trúng
26-07-19Gia Lai: 596,
Ninh Thuận: 470
Trượt
25-07-19Bình Định: 306,
Quảng Trị: 895,
Quảng Bình: 600
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
24-07-19Đà Nẵng: 826,
Khánh Hòa: 819
Khánh Hòa: Trúng
23-07-19Đắc Lắc: 400,
Quảng Nam: 743
Đắc Lắc: Trúng
22-07-19TT Huế: 197,
Phú Yên: 465
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
21-07-19Kon Tum: 869,
Khánh Hòa: 728
Kon Tum: Trúng
20-07-19Đà Nẵng: 321,
Quảng Ngãi: 207,
Đắc Nông: 586
Quảng Ngãi: Trúng
19-07-19Gia Lai: 854,
Ninh Thuận: 330
Gia Lai: Trúng
18-07-19Bình Định: 645,
Quảng Trị: 009,
Quảng Bình: 239
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
17-07-19Đà Nẵng: 489,
Khánh Hòa: 563
Đà Nẵng: Trúng
16-07-19Đắc Lắc: 259,
Quảng Nam: 195
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
15-07-19TT Huế: 251,
Phú Yên: 550
Trượt
14-07-19Kon Tum: 183,
Khánh Hòa: 793
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
13-07-19Đà Nẵng: 900,
Quảng Ngãi: 967,
Đắc Nông: 882
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
12-07-19Gia Lai: 616,
Ninh Thuận: 541
Trượt
11-07-19Bình Định: 791,
Quảng Trị: 004,
Quảng Bình: 643
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
10-07-19Đà Nẵng: 641,
Khánh Hòa: 404
Trượt
09-07-19Đắc Lắc: 558,
Quảng Nam: 882
Quảng Nam: Trúng
08-07-19TT Huế: 681,
Phú Yên: 194
TT Huế: Trúng
07-07-19Kon Tum: 614,
Khánh Hòa: 036
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
06-07-19Đà Nẵng: 152,
Quảng Ngãi: 321,
Đắc Nông: 657
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
05-07-19Gia Lai: 486,
Ninh Thuận: 873
Ninh Thuận: Trúng
04-07-19Bình Định: 394,
Quảng Trị: 494,
Quảng Bình: 737
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
03-07-19Đà Nẵng: 608,
Khánh Hòa: 724
Đà Nẵng: Trúng
02-07-19Đắc Lắc: 670,
Quảng Nam: 945
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
01-07-19TT Huế: 156,
Phú Yên: 593
Phú Yên: Trúng
30-06-19Kon Tum: 058,
Khánh Hòa: 615
Trượt
29-06-19Đà Nẵng: 336,
Quảng Ngãi: 347,
Đắc Nông: 298
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
28-06-19Gia Lai: 179,
Ninh Thuận: 115
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
27-06-19Bình Định: 365,
Quảng Trị: 220,
Quảng Bình: 916
Bình Định: Trúng
26-06-19Đà Nẵng: 066,
Khánh Hòa: 370
Trượt
25-06-19Đắc Lắc: 474,
Quảng Nam: 970
Đắc Lắc: Trúng
24-06-19TT Huế: 060,
Phú Yên: 762
Trượt
23-06-19Kon Tum: 866,
Khánh Hòa: 861
Khánh Hòa: Trúng
22-06-19Đà Nẵng: 752,
Quảng Ngãi: 530,
Đắc Nông: 806
Trượt
21-06-19Gia Lai: 975,
Ninh Thuận: 364
Trượt
20-06-19Bình Định: 056,
Quảng Trị: 179,
Quảng Bình: 303
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
19-06-19Đà Nẵng: 998,
Khánh Hòa: 730
Trượt
18-06-19Đắc Lắc: 427,
Quảng Nam: 692
Trượt
17-06-19TT Huế: 724,
Phú Yên: 999
Trượt
16-06-19Kon Tum: 117,
Khánh Hòa: 427
Kon Tum: Trúng
15-06-19Đà Nẵng: 694,
Quảng Ngãi: 180,
Đắc Nông: 932
Đà Nẵng: Trúng
14-06-19Gia Lai: 988,
Ninh Thuận: 883
Gia Lai: Trúng
13-06-19Bình Định: 215,
Quảng Trị: 842,
Quảng Bình: 097
Bình Định: Trúng
12-06-19Đà Nẵng: 249,
Khánh Hòa: 030
Trượt
11-06-19Đắc Lắc: 041,
Quảng Nam: 911
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
10-06-19TT Huế: 058,
Phú Yên: 701
TT Huế: Trúng
09-06-19Kon Tum: 611,
Khánh Hòa: 466
Kon Tum: Trúng
08-06-19Quảng Ngãi: 110,
Đắc Nông: 191,
Đà Nẵng: 620
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
07-06-19Gia Lai: 743,
Ninh Thuận: 036
Trượt
06-06-19Bình Định: 950,
Quảng Trị: 357,
Quảng Bình: 621
Quảng Bình: Trúng
05-06-19Đà Nẵng: 584,
Khánh Hòa: 566
Trượt
04-06-19Đắc Lắc: 611,
Quảng Nam: 427
Đắc Lắc: Trúng
03-06-19TT Huế: 396,
Phú Yên: 204
Phú Yên: Trúng
02-06-19Kon Tum: 685,
Khánh Hòa: 327
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-06-19Đà Nẵng: 673,
Quảng Ngãi: 666,
Đắc Nông: 033
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-05-19Gia Lai: 496,
Ninh Thuận: 426
Gia Lai: Trúng
30-05-19Bình Định: 808,
Quảng Trị: 767,
Quảng Bình: 150
Bình Định: Trúng
29-05-19Đà Nẵng: 130,
Khánh Hòa: 449
Khánh Hòa: Trúng
27-05-19TT Huế: 751Trượt