Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Trong ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt hôm nay

 Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay nhé !

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
22-02-19
21-02-19Bình Định: 93,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 02
Quảng Trị: Trúng
20-02-19Khánh Hòa: 53,
Đà Nẵng: 58
Khánh Hòa: Trúng
19-02-19Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 17
Quảng Nam: Trúng
18-02-19TT Huế: 77,
Phú Yên: 56
TT Huế: Trúng
17-02-19Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 75
Kon Tum: Trúng
16-02-19Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 80
Trượt
15-02-19Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 12
Gia Lai: Trúng
14-02-19Bình Định: 89,
Quảng Trị: 53,
Quảng Bình: 57
Trượt
13-02-19Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 14
Trượt
12-02-19Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 01
Trượt
11-02-19TT Huế: 28,
Phú Yên: 00
Trượt
10-02-19Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 30
Kon Tum: Trúng
09-02-19Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 61
Đắc Nông: Trúng
08-02-19Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 76
Trượt
07-02-19Bình Định: 63,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 85
Quảng Bình: Trúng
06-02-19Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 72
Trượt
05-02-19Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 11
Trượt
04-02-19TT Huế: 88,
Phú Yên: 84
Trượt
03-02-19Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 03
Trượt
02-02-19Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 33
Quảng Ngãi: Trúng
01-02-19Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 51
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
31-01-19Bình Định: 44,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 66
Bình Định: Trúng
30-01-19Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 09
Khánh Hòa: Trúng
29-01-19Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 41
Trượt
28-01-19TT Huế: 09,
Phú Yên: 98
Phú Yên: Trúng
27-01-19Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 26
Trượt
26-01-19Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 94
Trượt
25-01-19Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 97
Ninh Thuận: Trúng
24-01-19Bình Định: 98,
Quảng Trị: 02,
Quảng Bình: 67
Trượt
23-01-19Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 00
Đà Nẵng: Trúng
22-01-19Đắc Lắc: 87,
Quảng Nam: 40
Trượt
21-01-19TT Huế: 16,
Phú Yên: 82
Trượt
20-01-19Kon Tum: 76,
Khánh Hòa: 53
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-01-19Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 12
Trượt
18-01-19Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 24
Trượt
17-01-19Bình Định: 31,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 51
Trượt
16-01-19Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 15
Trượt
15-01-19Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 42
Trượt
14-01-19TT Huế: 98,
Phú Yên: 84
Trượt
13-01-19Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 04
Trượt
12-01-19Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 31
Quảng Ngãi: Trúng
11-01-19Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 86
Trượt
10-01-19Bình Định: 63,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 63
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
09-01-19Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 54
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
08-01-19Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 34
Đắc Lắc: Trúng
07-01-19TT Huế: 43,
Phú Yên: 74
TT Huế: Trúng
06-01-19Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 21
Kon Tum: Trúng
05-01-19Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 87
Trượt
04-01-19Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 10
Trượt
03-01-19Bình Định: 78,
Quảng Trị: 35,
Quảng Bình: 98
Quảng Bình: Trúng
02-01-19Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 27
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-01-19Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 89
Đắc Lắc: Trúng
31-12-18TT Huế: 22,
Phú Yên: 32
Trượt
30-12-18Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 49
Trượt
29-12-18Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 09,
Đắc Nông: 10
Trượt
28-12-18Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 06
Trượt
27-12-18Bình Định: 41,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 81
Quảng Trị: Trúng
26-12-18Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 29
Trượt
25-12-18Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 48
Trượt
24-12-18TT Huế: 62,
Phú Yên: 48
Trượt
23-12-18Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 81
Khánh Hòa: Trúng
22-12-18Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 96
Đắc Nông: Trúng
21-12-18Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 67
Ninh Thuận: Trúng
20-12-18Bình Định: 34,
Quảng Trị: 83,
Quảng Bình: 63
Bình Định: Trúng
19-12-18Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 22
Trượt
18-12-18Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 29
Trượt
17-12-18TT Huế: 04,
Phú Yên: 83
TT Huế: Trúng
16-12-18Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 39
Trượt
15-12-18Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 30
Trượt
14-12-18Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 12
Trượt
13-12-18Bình Định: 78,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 44
Trượt
12-12-18Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 15
Khánh Hòa: Trúng
11-12-18Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 13
Đắc Lắc: Trúng
08-12-18Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 42
Đắc Nông: Trúng
07-12-18Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 07
Gia Lai: Trúng
06-12-18Bình Định: 73,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 65
Bình Định: Trúng
05-12-18Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 48
Trượt
04-12-18Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 32
Trượt
03-12-18TT Huế: 18,
Phú Yên: 89
TT Huế: Trúng
02-12-18Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 77
Trượt
01-12-18Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 04
Quảng Ngãi: Trúng
30-11-18Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 26
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
29-11-18Bình Định: 20,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 44
Quảng Trị: Trúng
28-11-18Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 94
Trượt
27-11-18Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 40
Trượt
26-11-18TT Huế: 07,
Phú Yên: 55
Trượt
24-11-18Đà Nẵng: 41Đà Nẵng: Trúng