Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Trong ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt hôm nay

 Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay nhé !

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-10-18
20-10-18Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 44
Đà Nẵng: Trúng
19-10-18Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 35
Ninh Thuận: Trúng
18-10-18Bình Định: 27,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 00
Trượt
17-10-18Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 94
Trượt
16-10-18Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 47
Trượt
15-10-18TT Huế: 03,
Phú Yên: 32
Trượt
14-10-18Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 00
Trượt
13-10-18Đà Nẵng: 95,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 43
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
12-10-18Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 59
Trượt
11-10-18Bình Định: 96,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 47
Quảng Trị: Trúng
10-10-18Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 89
Khánh Hòa: Trúng
09-10-18Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 19
Trượt
08-10-18TT Huế: 03,
Phú Yên: 99
Trượt
07-10-18Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 33
Trượt
06-10-18Đà Nẵng: 82,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 06
Đà Nẵng: Trúng
05-10-18Gia Lai: 97,
Ninh Thuận: 05
Trượt
04-10-18Bình Định: 98,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 31
Quảng Trị: Trúng
03-10-18Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 84
Trượt
02-10-18Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 66
Đắc Lắc: Trúng
01-10-18TT Huế: 85,
Phú Yên: 82
TT Huế: Trúng
30-09-18Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 89
Kon Tum: Trúng
29-09-18Đà Nẵng: 40,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 03
Quảng Ngãi: Trúng
28-09-18Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 49
Ninh Thuận: Trúng
27-09-18Bình Định: 79,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 49
Trượt
26-09-18Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 27
Khánh Hòa: Trúng
25-09-18Quảng Nam: 23,
Đắc Lắc: 61
Đắc Lắc: Trúng
24-09-18TT Huế: 56,
Phú Yên: 98
TT Huế: Trúng
23-09-18Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 89
Trượt
22-09-18Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 93
Trượt
21-09-18Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 78
Trượt
20-09-18Bình Định: 98,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 93
Trượt
19-09-18Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 81
Trượt
18-09-18Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 71
Trượt
17-09-18TT Huế: 28,
Phú Yên: 97
Trượt
16-09-18Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 43
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-09-18Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 67
Quảng Ngãi: Trúng
14-09-18Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 98
Gia Lai: Trúng
13-09-18Bình Định: 11,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 31
Trượt
12-09-18Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 94
Trượt
11-09-18Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 30
Quảng Nam: Trúng
10-09-18TT Huế: 85,
Phú Yên: 51
Trượt
09-09-18Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 91
Khánh Hòa: Trúng
08-09-18Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 45
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
07-09-18Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 42
Gia Lai: Trúng
06-09-18Bình Định: 09,
Quảng Trị: 17,
Quảng Bình: 20
Bình Định: Trúng
05-09-18Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 70
Đà Nẵng: Trúng
04-09-18Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 38
Đắc Lắc: Trúng
03-09-18TT Huế: 37,
Phú Yên: 16
Trượt
02-09-18Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 07
Trượt
01-09-18Đà Nẵng: 21,
Quảng Ngãi: 12,
Đắc Nông: 75
Trượt
31-08-18Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 02
Trượt
30-08-18Bình Định: 00,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 53
Trượt
29-08-18Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 17
Trượt
28-08-18Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 50
Trượt
27-08-18TT Huế: 03,
Phú Yên: 82
Trượt
26-08-18Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 38
Trượt
25-08-18Đà Nẵng: 94,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 21
Quảng Ngãi: Trúng
24-08-18Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 42
Gia Lai: Trúng
23-08-18Bình Định: 33,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 42
Bình Định: Trúng
22-08-18Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 61
Trượt
21-08-18Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 42
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
20-08-18TT Huế: 69,
Phú Yên: 09
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
19-08-18Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 87
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-08-18Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 93
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
17-08-18Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 26
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
16-08-18Bình Định: 58,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 36
Quảng Bình: Trúng
15-08-18Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 52
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-08-18Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 09
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
13-08-18TT Huế: 52,
Phú Yên: 69
TT Huế: Trúng
12-08-18Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 17
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-08-18Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 47
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
10-08-18Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 74
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
09-08-18Bình Định: 78,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 63
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
08-08-18Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 99
Đà Nẵng: Trúng
07-08-18Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 08
Quảng Nam: Trúng
06-08-18TT Huế: 66,
Phú Yên: 41
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
05-08-18Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 59
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-08-18Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 76
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-08-18Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 84
Gia Lai: Trúng
02-08-18Bình Định: 60,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 47
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
01-08-18Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 42
Trượt
31-07-18Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 20
Đắc Lắc: Trúng
30-07-18TT Huế: 91,
Phú Yên: 22
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
29-07-18Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 77
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-07-18Đà Nẵng: 61,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 65
Đà Nẵng: Trúng
27-07-18Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 84
Gia Lai: Trúng