Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Trong ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt hôm nay

 Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay nhé !

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-07-19
17-07-19Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 36
Khánh Hòa: Trúng
16-07-19Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 99
Trượt
15-07-19TT Huế: 05,
Phú Yên: 66
TT Huế: Trúng
14-07-19Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 77
Trượt
13-07-19Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 46,
Đắc Nông: 25
Đà Nẵng: Trúng
12-07-19Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 52
Trượt
11-07-19Bình Định: 15,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 23
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
10-07-19Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 45
Trượt
09-07-19Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 20
Trượt
08-07-19TT Huế: 30,
Phú Yên: 57
Trượt
07-07-19Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 94
Khánh Hòa: Trúng
06-07-19Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 40
Đắc Nông: Trúng
05-07-19Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 11
Trượt
04-07-19Bình Định: 64,
Quảng Trị: 83,
Quảng Bình: 80
Trượt
03-07-19Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 73
Trượt
02-07-19Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 35
Trượt
01-07-19TT Huế: 06,
Phú Yên: 15
Trượt
30-06-19Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 29
Khánh Hòa: Trúng
29-06-19Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 86
Trượt
28-06-19Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 02
Trượt
27-06-19Bình Định: 44,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 22
Bình Định: Trúng
26-06-19Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 26
Trượt
25-06-19Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 16
Trượt
24-06-19TT Huế: 82,
Phú Yên: 52
Trượt
23-06-19Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 57
Trượt
22-06-19Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 85,
Đắc Nông: 71
Trượt
21-06-19Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 39
Trượt
20-06-19Bình Định: 37,
Quảng Trị: 70,
Quảng Bình: 89
Trượt
19-06-19Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 50
Khánh Hòa: Trúng
18-06-19Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 57
Trượt
17-06-19TT Huế: 63,
Phú Yên: 31
TT Huế: Trúng
16-06-19Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 41
Trượt
15-06-19Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 03
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
14-06-19Gia Lai: 38,
Ninh Thuận: 73
Trượt
13-06-19Bình Định: 87,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 14
Trượt
12-06-19Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 67
Đà Nẵng: Trúng
11-06-19Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 67
Đắc Lắc: Trúng
10-06-19TT Huế: 17,
Phú Yên: 72
TT Huế: Trúng
09-06-19Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 11
Kon Tum: Trúng
08-06-19Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 94
Đắc Nông: Trúng
07-06-19Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 30
Ninh Thuận: Trúng
06-06-19Bình Định: 74,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 87
Trượt
05-06-19Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 49
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-06-19Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 34
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
03-06-19TT Huế: 79,
Phú Yên: 10
Trượt
02-06-19Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 15
Trượt
01-06-19Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 74
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-05-19Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 35
Ninh Thuận: Trúng
30-05-19Bình Định: 17,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 94
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
29-05-19Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 18
Đà Nẵng: Trúng
28-05-19Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 88
Trượt
27-05-19TT Huế: 93,
Phú Yên: 81
Trượt
26-05-19Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 47
Trượt
25-05-19Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 32
Trượt
24-05-19Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 42
Trượt
23-05-19Bình Định: 00,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 98
Trượt
22-05-19Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 15
Trượt
21-05-19Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 56
Quảng Nam: Trúng
20-05-19TT Huế: 32,
Phú Yên: 15
Trượt
19-05-19Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 49
Trượt
18-05-19Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 37
Đắc Nông: Trúng
17-05-19Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 81
Gia Lai: Trúng
16-05-19Bình Định: 44,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 97
Trượt
15-05-19Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 90
Trượt
14-05-19Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 28
Đắc Lắc: Trúng
13-05-19TT Huế: 23,
Phú Yên: 64
Trượt
12-05-19Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 88
Trượt
11-05-19Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 77
Trượt
10-05-19Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 44
Trượt
09-05-19Bình Định: 12,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 86
Bình Định: Trúng
08-05-19Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 96
Đà Nẵng: Trúng
07-05-19Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 55
Đắc Lắc: Trúng
05-05-19Kon Tum: 83Trượt
04-05-19Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 51
Đà Nẵng: Trúng
03-05-19Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 37
Trượt
02-05-19Bình Định: 10,
Quảng Trị: 96,
Quảng Bình: 62
Bình Định: Trúng
01-05-19Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 46
Khánh Hòa: Trúng
30-04-19Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 43
Trượt
29-04-19TT Huế: 43,
Phú Yên: 63
TT Huế: Trúng
28-04-19Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 29
Khánh Hòa: Trúng
27-04-19Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 75,
Đắc Nông: 89
Trượt
26-04-19Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 93
Trượt
25-04-19Bình Định: 38,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 60
Bình Định: Trúng
24-04-19Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 73
Khánh Hòa: Trúng
23-04-19Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 15
Trượt
22-04-19TT Huế: 64,
Phú Yên: 65
TT Huế: Trúng
21-04-19Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 74
Kon Tum: Trúng
20-04-19Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 23,
Đắc Nông: 01
Quảng Ngãi: Trúng