Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Trong ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt hôm nay

 Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay nhé !

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
13-12-18
12-12-18Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 15
Khánh Hòa: Trúng
11-12-18Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 13
Đắc Lắc: Trúng
08-12-18Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 42
Đắc Nông: Trúng
07-12-18Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 07
Gia Lai: Trúng
06-12-18Bình Định: 73,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 65
Bình Định: Trúng
05-12-18Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 48
Trượt
04-12-18Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 32
Trượt
03-12-18TT Huế: 18,
Phú Yên: 89
TT Huế: Trúng
02-12-18Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 77
Trượt
01-12-18Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 04
Quảng Ngãi: Trúng
30-11-18Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 26
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
29-11-18Bình Định: 20,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 44
Quảng Trị: Trúng
28-11-18Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 94
Trượt
27-11-18Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 40
Trượt
26-11-18TT Huế: 07,
Phú Yên: 55
Trượt
25-11-18Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 68
Trượt
24-11-18Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 45,
Đắc Nông: 43
Đà Nẵng: Trúng
23-11-18Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 37
Trượt
22-11-18Bình Định: 57,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 15
Quảng Trị: Trúng
21-11-18Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 09
Đà Nẵng: Trúng
20-11-18Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 90
Trượt
19-11-18TT Huế: 39,
Phú Yên: 09
Trượt
18-11-18Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 70
Trượt
17-11-18Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 71,
Đắc Nông: 74
Trượt
16-11-18Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 67
Trượt
15-11-18Bình Định: 75,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 94
Trượt
14-11-18Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 24
Trượt
13-11-18Đắc Lắc: 37,
Quảng Nam: 34
Trượt
12-11-18TT Huế: 69,
Phú Yên: 04
TT Huế: Trúng
11-11-18Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 94
Trượt
10-11-18Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 69
Trượt
09-11-18Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 15
Trượt
08-11-18Bình Định: 09,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 85
Trượt
07-11-18Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 46
Đà Nẵng: Trúng
06-11-18Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 02
Đắc Lắc: Trúng
05-11-18TT Huế: 10,
Phú Yên: 78
Trượt
04-11-18Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 76
Khánh Hòa: Trúng
03-11-18Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 95
Quảng Ngãi: Trúng
02-11-18Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 29
Ninh Thuận: Trúng
01-11-18Bình Định: 61,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 03
Quảng Trị: Trúng
31-10-18Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 83
Đà Nẵng: Trúng
30-10-18Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 28
Quảng Nam: Trúng
29-10-18TT Huế: 38,
Phú Yên: 68
Phú Yên: Trúng
28-10-18Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 26
Trượt
25-10-18Bình Định: 38,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 55
Trượt
24-10-18Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 85
Khánh Hòa: Trúng
23-10-18Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 49
Đắc Lắc: Trúng
22-10-18TT Huế: 46,
Phú Yên: 43
Trượt
21-10-18Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 66
Khánh Hòa: Trúng
20-10-18Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 44
Đà Nẵng: Trúng
19-10-18Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 35
Ninh Thuận: Trúng
18-10-18Bình Định: 27,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 00
Trượt
17-10-18Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 94
Trượt
16-10-18Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 47
Trượt
15-10-18TT Huế: 03,
Phú Yên: 32
Trượt
14-10-18Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 00
Trượt
13-10-18Đà Nẵng: 95,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 43
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
12-10-18Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 59
Trượt
11-10-18Bình Định: 96,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 47
Quảng Trị: Trúng
10-10-18Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 89
Khánh Hòa: Trúng
09-10-18Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 19
Trượt
08-10-18TT Huế: 03,
Phú Yên: 99
Trượt
07-10-18Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 33
Trượt
06-10-18Đà Nẵng: 82,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 06
Đà Nẵng: Trúng
05-10-18Gia Lai: 97,
Ninh Thuận: 05
Trượt
04-10-18Bình Định: 98,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 31
Quảng Trị: Trúng
03-10-18Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 84
Trượt
02-10-18Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 66
Đắc Lắc: Trúng
01-10-18TT Huế: 85,
Phú Yên: 82
TT Huế: Trúng
30-09-18Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 89
Kon Tum: Trúng
29-09-18Đà Nẵng: 40,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 03
Quảng Ngãi: Trúng
28-09-18Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 49
Ninh Thuận: Trúng
27-09-18Bình Định: 79,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 49
Trượt
26-09-18Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 27
Khánh Hòa: Trúng
25-09-18Quảng Nam: 23,
Đắc Lắc: 61
Đắc Lắc: Trúng
24-09-18TT Huế: 56,
Phú Yên: 98
TT Huế: Trúng
23-09-18Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 89
Trượt
22-09-18Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 93
Trượt
21-09-18Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 78
Trượt
20-09-18Bình Định: 98,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 93
Trượt
19-09-18Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 81
Trượt
18-09-18Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 71
Trượt
17-09-18TT Huế: 28,
Phú Yên: 97
Trượt
16-09-18Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 43
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-09-18Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 67
Quảng Ngãi: Trúng
14-09-18Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 98
Gia Lai: Trúng
12-09-18Đà Nẵng: 02Trượt