Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Trong ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt hôm nay

 Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay nhé !

Cầu Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp.
Giá: 1,000,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Gate. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
19-04-18
19-04-18Bình Định: 51,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 50
Trúng Khánh Hòa
17-04-18Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 40
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
16-04-18TT Huế: 98,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế
15-04-18Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 38
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
14-04-18Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
13-04-18Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
12-04-18Bình Định: 08,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
11-04-18Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
10-04-18Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
09-04-18TT Huế: 02,
Phú Yên: 04
Trúng TT Huế
08-04-18Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 80
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
07-04-18Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 30
Trúng Đắc Nông
06-04-18Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 87
Trúng Ninh Thuận
05-04-18Bình Định: 51,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 04
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
04-04-18Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 05
Trượt
03-04-18Đắc Lắc: 98,
Quảng Nam: 44
Trượt
02-04-18TT Huế: 10,
Phú Yên: 45
Trúng TT Huế
01-04-18Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
31-03-18Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 33
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
30-03-18Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 00
Trúng Gia Lai
29-03-18Bình Định: 05,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 08
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
28-03-18Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 91
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
27-03-18Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
26-03-18TT Huế: 89,
Phú Yên: 94
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
25-03-18Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 45
Trúng Khánh Hòa
24-03-18Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
23-03-18Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 03
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
22-03-18Bình Định: 37,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 69
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
21-03-18Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 03
Trúng Khánh Hòa
20-03-18Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 67
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
19-03-18TT Huế: 94,
Phú Yên: 08
Trượt
18-03-18Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 63
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
17-03-18Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 72
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
16-03-18Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 70
Trúng Gia Lai
15-03-18Bình Định: 51,
Quảng Trị: 20,
Quảng Bình: 07
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
14-03-18Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 54
Trúng Đà Nẵng
13-03-18Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 49
Trúng Đắc Lắc
12-03-18TT Huế: 98,
Phú Yên: 38
Trúng Phú Yên
11-03-18Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 43
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
10-03-18Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 33
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
09-03-18Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai
08-03-18Bình Định: 66,
Quảng Trị: 92,
Quảng Bình: 11
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
07-03-18Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 15
Trúng Đà Nẵng
06-03-18Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 67
Trúng Quảng Nam
05-03-18TT Huế: 75,
Phú Yên: 44
Trúng Phú Yên
04-03-18Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 78
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
03-03-18Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 69
Trượt
02-03-18Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai
01-03-18Bình Định: 25,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
28-02-18Đà Nẵng: 27,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
27-02-18Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
26-02-18TT Huế: 76,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
25-02-18Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 51
Trúng Khánh Hòa
24-02-18Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
23-02-18Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 78
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
22-02-18Bình Định: 29,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 84
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
21-02-18Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 86
Trúng Khánh Hòa
20-02-18Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 66
Trúng Đắc Lắc
14-02-18Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
13-02-18Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
12-02-18TT Huế: 34,
Phú Yên: 21
Trúng Phú Yên
11-02-18Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 18
Trúng Kon Tum
10-02-18Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 48
Trúng Đà Nẵng
09-02-18Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 10
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
08-02-18Bình Định: 36,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 32
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
07-02-18Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
06-02-18Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 35
Trúng Quảng Nam
05-02-18TT Huế: 32,
Phú Yên: 39
Trúng TT Huế
04-02-18Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 09
Trúng Khánh Hòa
03-02-18Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 81
Trượt
02-02-18Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 63
Trúng Ninh Thuận
01-02-18Bình Định: 67,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 51
Trúng Bình Định
31-01-18Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 01
Trúng Khánh Hòa
30-01-18Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc
29-01-18TT Huế: 56,
Phú Yên: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
28-01-18Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum
27-01-18Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 39
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
26-01-18Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 64
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
25-01-18Bình Định: 36,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
24-01-18Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 44
Trúng Đà Nẵng
23-01-18Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc
22-01-18TT Huế: 38,
Phú Yên: 10
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
21-01-18Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 45
Trúng Khánh Hòa
20-01-18Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 46,
Đắc Nông: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
19-01-18Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 01
Trúng Ninh Thuận
18-01-18Bình Định: 69,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị