Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu chuẩn

Chúng Tôi Đã Có Số VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC
Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00.
Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )
 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone.
Cầu Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP.
Giá: 500,000đ.
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-03-18
17-03-18Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6166
16-03-18Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt74
15-03-18Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề99
14-03-18Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4254
13-03-18Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0261
12-03-18Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7185
11-03-18Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 255
10-03-18Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 072
09-03-18Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 253
08-03-18Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 898
07-03-18Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 853
06-03-18Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0172
05-03-18Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6286
04-03-18Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt269
03-03-18Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt96
02-03-18Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0281
01-03-18Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 275
28-02-18Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề83
27-02-18Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề255
26-02-18Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề72
25-02-18Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0163
24-02-18Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 586
23-02-18Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề56
22-02-18Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6260
21-02-18Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề156
20-02-18Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề260
19-02-18Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0263
14-02-18Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1264
13-02-18Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề283
12-02-18Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng Đề90
11-02-18Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề278
10-02-18Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8174
09-02-18Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề196
08-02-18Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7176
07-02-18Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề297
06-02-18Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề188
05-02-18Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 293
04-02-18Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 376
03-02-18Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt260
02-02-18Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề280
01-02-18Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề57
31-01-18Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt155
30-01-18Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9172
29-01-18Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4284
28-01-18Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 187
27-01-18Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 382
26-01-18Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt186
25-01-18Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 685
24-01-18Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7256
23-01-18Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0293
22-01-18Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0299
21-01-18Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề254
20-01-18Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3280
19-01-18Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1265
18-01-18Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0259
17-01-18Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9274
16-01-18Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6278
15-01-18Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9298
14-01-18Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1297
13-01-18Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4274
12-01-18Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7288
11-01-18Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9256
10-01-18Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4273
09-01-18Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6295
08-01-18Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt275
07-01-18Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5263
06-01-18Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8288
05-01-18Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0268
04-01-18Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề278
03-01-18Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1293
02-01-18Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề252
01-01-18Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6279
31-12-17Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5269
30-12-17Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề266
29-12-17Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7260
28-12-17Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt259
27-12-17Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề288
26-12-17Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0255
25-12-17Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề255
24-12-17Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề289
23-12-17Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8266
22-12-17Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề295
21-12-17Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5270
20-12-17Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6256
19-12-17Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8289
18-12-17Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7296
17-12-17Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4260
16-12-17Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1271
15-12-17Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6297
14-12-17Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt280
13-12-17Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7299
12-12-17Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9281
11-12-17Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề255
10-12-17Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7269
09-12-17Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2285
08-12-17Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8284
07-12-17Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3290
06-12-17Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4259
05-12-17Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7268
04-12-17Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3265
03-12-17Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9259
02-12-17Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7281
01-12-17Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6299