Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 chúc các bạn thành công với những con số!

Cầu Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip.
Giá: 500,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Zing Card. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-05-18
22-05-18Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
21-05-18TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
20-05-18Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
19-05-18Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
18-05-18Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
17-05-18Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
16-05-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng
15-05-18Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
14-05-18TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
13-05-18Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trượt
12-05-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
11-05-18Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
10-05-18Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
09-05-18Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
08-05-18Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
07-05-18TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
06-05-18Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
05-05-18Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
04-05-18Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
03-05-18Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
02-05-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
01-05-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
30-04-18TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
29-04-18Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
28-04-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
27-04-18Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
26-04-18Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
25-04-18Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng
24-04-18Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Quảng Nam
23-04-18TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 TT Huế
22-04-18Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
21-04-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
20-04-18Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
19-04-18Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Đà Nẵng
17-04-18Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
16-04-18TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
15-04-18Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
14-04-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
13-04-18Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
12-04-18Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
11-04-18Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
10-04-18Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
09-04-18TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đuôi 1 Phú Yên
08-04-18Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
07-04-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
06-04-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Gia Lai
05-04-18Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
04-04-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trượt
03-04-18Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc
02-04-18TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
01-04-18Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
31-03-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
30-03-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
29-03-18Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
28-03-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
27-03-18Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
26-03-18TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
25-03-18Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
24-03-18Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
23-03-18Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
22-03-18Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
21-03-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
20-03-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
19-03-18TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TT Huế
18-03-18Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
17-03-18Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
16-03-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
15-03-18Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
14-03-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
13-03-18Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Quảng Nam
12-03-18TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 TT Huế
11-03-18Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
10-03-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
09-03-18Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
08-03-18Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
07-03-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
06-03-18Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
05-03-18TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
04-03-18Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
03-03-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
02-03-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Gia Lai
01-03-18Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Quảng Bình
28-02-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
27-02-18Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc
26-02-18TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
25-02-18Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Kon Tum