Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 chúc các bạn thành công với những con số!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-03-19
25-03-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
TT Huế: Trúng đuôi 9,
Phú Yên: Trúng đầu 1
24-03-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
23-03-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 4,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
22-03-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Gia Lai: Trúng đầu 6,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 9
21-03-19Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Quảng Bình: Trúng đầu 1
20-03-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trượt
19-03-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
18-03-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đuôi 5,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
17-03-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Kon Tum: Trúng đuôi 7,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 7
16-03-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đuôi 3,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 1,
Đắc Nông: Trúng đuôi 9
15-03-19Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Gia Lai: Trúng đuôi 8,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 3
14-03-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Bình Định: Trúng đuôi 0,
Quảng Trị: Trúng đầu 4
13-03-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
12-03-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Trúng đuôi 4
11-03-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
TT Huế: Trúng đầu 1,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
10-03-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng đuôi 1,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
09-03-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 6,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đuôi 1
08-03-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Gia Lai: Trúng đuôi 5
07-03-19Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 1
06-03-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đầu 3,
Khánh Hòa: Trúng đầu 4
05-03-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Quảng Nam: Trúng đuôi 0
04-03-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
03-03-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Kon Tum: Trúng đầu 5
02-03-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đuôi 0,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 0,
Đắc Nông: Trúng đầu 9
01-03-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Gia Lai: Trúng đuôi 7,
Ninh Thuận: Trúng đầu 8
28-02-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng đầu 7,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 4
27-02-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đuôi 3,
Khánh Hòa: Trúng đầu 3
26-02-19Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
25-02-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đầu 9,
Phú Yên: Trúng đuôi 4
24-02-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Kon Tum: Trúng đầu 9,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 0
23-02-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 8,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
22-02-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 2
21-02-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Bình Định: Trúng đuôi 8,
Quảng Bình: Trúng đuôi 3
20-02-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Khánh Hòa: Trúng đầu 5
19-02-19Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đuôi 7
18-02-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng Đặc Biệt
17-02-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Kon Tum: Trúng đầu 2
16-02-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đuôi 8
15-02-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
14-02-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Bình Định: Trúng đuôi 8,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 2
13-02-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 0,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
12-02-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đầu 2,
Quảng Nam: Trúng đầu 1
11-02-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
TT Huế: Trúng đuôi 0,
Phú Yên: Trúng đầu 5
10-02-19Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đầu 1,
Khánh Hòa: Trúng đầu 7
09-02-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng đầu 7,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 6,
Đắc Nông: Trúng đầu 6
08-02-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 1
07-02-19Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đầu 4
06-02-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đuôi 7,
Khánh Hòa: Trúng đầu 0
05-02-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Trúng đầu 1,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
04-02-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đầu 7,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
03-02-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt
02-02-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng đầu 1,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 9,
Đắc Nông: Trúng đầu 6
01-02-19Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 5
31-01-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Bình Định: Trúng đuôi 4,
Quảng Trị: Trúng đầu 6,
Quảng Bình: Trúng đầu 5
30-01-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
29-01-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Đắc Lắc: Trúng đầu 0
28-01-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đuôi 8
27-01-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Khánh Hòa: Trúng đầu 7
26-01-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đầu 1,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
25-01-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Gia Lai: Trúng đuôi 5,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 7
24-01-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Quảng Trị: Trúng đuôi 3,
Quảng Bình: Trúng đuôi 8
23-01-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
22-01-19Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Quảng Nam: Trúng đầu 1
21-01-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đuôi 8
20-01-19Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Kon Tum: Trúng đầu 7
19-01-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 5
18-01-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
17-01-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Quảng Trị: Trúng đầu 4,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
16-01-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đuôi 5
15-01-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đuôi 1
14-01-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
13-01-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Khánh Hòa: Trúng đuôi 2
12-01-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 7
11-01-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng đuôi 5,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
10-01-19Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Bình Định: Trúng đầu 6,
Quảng Trị: Trúng đầu 5
09-01-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 5
08-01-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đuôi 9
07-01-19TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 7
TT Huế: Trúng đầu 4,
Phú Yên: Trúng đuôi 7
06-01-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Kon Tum: Trúng đầu 4,
Khánh Hòa: Trúng đầu 5
05-01-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đuôi 4,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
04-01-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 3
03-01-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Quảng Trị: Trúng đầu 6,
Quảng Bình: Trúng đuôi 8
02-01-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đuôi 5,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 7
01-01-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Trúng đuôi 6,
Quảng Nam: Trúng đuôi 0
31-12-18TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đầu 1,
Phú Yên: Trúng đầu 9
30-12-18Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
28-12-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3Gia Lai: Trúng đầu 1