Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Trung siêu chuẩn

Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay? Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 6h00 đến 17h00.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina….

chúc các bạn thành công với những con số!

Cầu Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip.
Giá: 500,000đ.
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-03-18
17-03-18Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
138
16-03-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận102
15-03-18Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
192
14-03-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
181
13-03-18Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Quảng Nam253
12-03-18TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 TT Huế57
11-03-18Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
237
10-03-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
93
09-03-18Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Ninh Thuận222
08-03-18Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
18
07-03-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
218
06-03-18Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Quảng Nam264
05-03-18TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Phú Yên150
04-03-18Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
85
03-03-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
125
02-03-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Gia Lai187
01-03-18Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Quảng Bình105
28-02-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
194
27-02-18Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc176
26-02-18TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
28
25-02-18Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Kon Tum118
24-02-18Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
246
23-02-18Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
58
22-02-18Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
167
21-02-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng121
20-02-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
146
14-02-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
170
13-02-18Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
231
12-02-18TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
156
11-02-18Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
211
10-02-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
124
09-02-18Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
185
08-02-18Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
160
07-02-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
197
06-02-18Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trượt111
05-02-18TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
208
04-02-18Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
96
03-02-18Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
151
02-02-18Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
164
01-02-18Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
245
31-01-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
249
30-01-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
250
29-01-18TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
254
28-01-18Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
255
27-01-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
258
26-01-18Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận223
25-01-18Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
231
24-01-18Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
228
23-01-18Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
235
22-01-18TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
276
21-01-18Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
266
20-01-18Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
267
19-01-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
268
18-01-18Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
237
17-01-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
255
16-01-18Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
250
15-01-18TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
229
14-01-18Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Khánh Hòa290
13-01-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
254
12-01-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
238
11-01-18Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
258
10-01-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
263
09-01-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc239
08-01-18TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 4 Phú Yên
232
07-01-18Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
268
06-01-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
239
05-01-18Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận,
Trúng đuôi 0 Gia Lai
274
04-01-18Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
235
03-01-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng216
02-01-18Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc291
01-01-18TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
243
31-12-17Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
222
30-12-17Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
230
29-12-17Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận228
28-12-17Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
244
27-12-17Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
263
26-12-17Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
259
25-12-17TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 4 Phú Yên
260
24-12-17Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
240
23-12-17Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
230
22-12-17Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
228
21-12-17Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
229
20-12-17Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
250
19-12-17Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam256
18-12-17TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
254
17-12-17Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
230
16-12-17Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
242