Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 chúc các bạn thành công với những con số!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
11-07-20
10-07-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng đầu 3,
Ninh Thuận: Trúng đầu 6
09-07-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đầu 5,
Quảng Bình: Trúng đuôi 4
08-07-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đuôi 9,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 2
07-07-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Trúng đuôi 2,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
06-07-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 2
TT Huế: Trúng đuôi 6,
Phú Yên: Trúng đầu 1
05-07-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Kon Tum: Trúng đuôi 0,
Khánh Hòa: Trúng đầu 7
04-07-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 4,
Đắc Nông: Trúng đầu 0
03-07-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng đuôi 1,
Ninh Thuận: Trúng đầu 2
02-07-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đầu 0
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đầu 2,
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Quảng Nam: Trúng đuôi 4
29-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 5
28-06-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đuôi 8,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đầu 4,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt
26-06-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 1
25-06-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Khánh Hòa: Trúng đuôi 6
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đầu 8
22-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 1
21-06-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Kon Tum: Trúng đuôi 1,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 7
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Đắc Nông: Trúng đầu 4
19-06-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Gia Lai: Trúng đầu 0,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
18-06-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng đuôi 5,
Quảng Trị: Trúng đuôi 8,
Quảng Bình: Trúng đuôi 4
17-06-20Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Khánh Hòa: Trúng đầu 4,
Đà Nẵng: Trúng đầu 2
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Trúng đầu 6,
Quảng Nam: Trúng đuôi 8
15-06-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 9
TT Huế: Trúng đuôi 3,
Phú Yên: Trúng đuôi 9
14-06-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Khánh Hòa: Trúng đuôi 9
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng đuôi 7,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 0,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
12-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 3
11-06-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
10-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đuôi 5
09-06-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Trúng đầu 4,
Quảng Nam: Trúng đầu 5
08-06-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
07-06-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đầu 3,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
06-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 4,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 8
05-06-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Gia Lai: Trúng đầu 7,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 4
04-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Bình Định: Trúng đầu 1,
Quảng Trị: Trúng đuôi 1,
Quảng Bình: Trúng đuôi 5
03-06-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trượt
02-06-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đầu 0
01-06-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Phú Yên: Trúng đuôi 3
31-05-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Kon Tum: Trúng đuôi 6,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 0
30-05-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Đắc Nông: Trúng đuôi 6
29-05-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 8
28-05-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng đầu 5,
Quảng Trị: Trúng đuôi 0,
Quảng Bình: Trúng đuôi 4
27-05-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 4
26-05-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Đắc Lắc: Trúng đầu 2,
Quảng Nam: Trúng đuôi 9
25-05-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đuôi 2
24-05-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt
23-05-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 1,
Đắc Nông: Trúng đầu 4
22-05-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Gia Lai: Trúng đầu 7,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 7
21-05-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Bình Định: Trúng đầu 1,
Quảng Trị: Trúng đuôi 0,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
20-05-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trượt
19-05-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Trúng đầu 3,
Quảng Nam: Trúng đầu 5
18-05-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 2
TT Huế: Trúng đầu 6
17-05-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Khánh Hòa: Trúng đuôi 1
16-05-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 0,
Đắc Nông: Trúng đầu 4
15-05-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Gia Lai: Trúng đuôi 3,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
14-05-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đầu 7
13-05-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
12-05-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đuôi 3,
Quảng Nam: Trúng đuôi 4
11-05-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng đầu 9,
Phú Yên: Trúng đầu 9
10-05-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Kon Tum: Trúng đầu 8,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
09-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đuôi 3
08-05-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Gia Lai: Trúng đầu 1,
Ninh Thuận: Trúng đầu 9
07-05-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Bình Định: Trúng đuôi 6,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đầu 7
06-05-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
05-05-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Quảng Nam: Trúng đuôi 3
04-05-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đầu 6,
Phú Yên: Trúng đầu 1
03-05-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
02-05-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Quảng Ngãi: Trúng đầu 5,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
01-05-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Gia Lai: Trúng đầu 3,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
30-04-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt
29-04-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng đầu 2,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 5
28-04-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đầu 2
27-04-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đuôi 7,
Phú Yên: Trúng đuôi 8
26-04-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt
25-04-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 5,
Đắc Nông: Trúng đuôi 1
31-03-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Đắc Lắc: Trúng đầu 4,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
30-03-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 0
TT Huế: Trúng đuôi 5,
Phú Yên: Trúng đuôi 0
29-03-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Kon Tum: Trúng đuôi 7,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
28-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đầu 2,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 1
27-03-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Gia Lai: Trúng đầu 1,
Ninh Thuận: Trúng đầu 8
26-03-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đuôi 5,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
25-03-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đầu 9,
Khánh Hòa: Trúng đầu 7
24-03-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đầu 4
23-03-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đầu 0,
Phú Yên: Trúng đuôi 8
22-03-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Khánh Hòa: Trúng đuôi 8
21-03-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đuôi 1,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 7