Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Buông Xuôi. Vì Thành Công sẽ Đến Với những Người có lòng Kiên Trì

 DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

  DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮCgiá: 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.

 Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Cầu Dàn Đề 4 Con MB.
Giá: 600,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Zing Card. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-07-18
22-07-1876,22,07,92Ăn đề 92
21-07-1805,68,67,00Ăn đề 68
20-07-1863,55,40,33Trượt
19-07-1842,95,17,68Ăn đề 17
18-07-1869,90,76,80Ăn đề 69
17-07-1868,13,23,69Ăn 23
16-07-1871,68,71,98Ăn đề 71
15-07-1876,40,80,48Ăn đề 40
14-07-1899,39,58,69Trượt
13-07-1801,38,51,27Ăn đề 01
12-07-1865,42,71,28Ăn đề 65
11-07-1855,78,87,90Trượt
10-07-1835,95,57,23Ăn đề 57
09-07-1845,49,59,70Ăn 45
08-07-1857,89,62,99Ăn đề 99
07-07-1871,53,90,36Trượt
06-07-1803,14,20,34Ăn đề 14
05-07-1814,73,95,54Ăn đề 95
04-07-1800,24,95,20Ăn đề 95
03-07-1802,51,54,12Trượt
02-07-1820,97,28,55Trượt
01-07-1825,28,07,63Trượt
30-06-1819,94,34,44Trượt
29-06-1838,31,13,14Trượt
28-06-1828,00,58,25Trượt
27-06-1853,36,11,09Trượt
26-06-1822,90,24,16Trượt
25-06-1864,80,70,52Trượt
24-06-1842,33,59,45Trượt
23-06-1810,43,99,23Trượt
22-06-1846,18,83,52Ăn đề 83
21-06-1803,97,17,57Ăn đề 97
20-06-1888,09,15,49Ăn đề 15
19-06-1875,45,48,95Trượt
18-06-1833,88,15,85Ăn đề 33
17-06-1833,45,62,64Ăn đề 64
16-06-1847,64,58,93Trượt
15-06-1824,50,45,06Ăn 45
14-06-1801,36,43,02Ăn đề 43
13-06-1884,75,37,90Ăn đề 37
12-06-1875,82,91,09Trượt
11-06-1800,46,55,24Trượt
10-06-1803,52,72,46Ăn đề 03
09-06-1898,36,99,31Ăn đề 99
08-06-1826,24,47,38Ăn đề 38
07-06-1846,21,40,71Trượt
06-06-1809,31,75,03Ăn đề 75
05-06-1855,90,85,08Ăn đề 85
04-06-1890,94,97,83Ăn đề 83
03-06-1838,81,00,11Ăn đề 00
02-06-1893,24,23,75Trượt
01-06-1857,30,72,53Ăn đề 72
31-05-1823,38,77,54Ăn đề 54
30-05-1867,63,32,51Ăn đề 63
29-05-1812,36,69,97Ăn đề 97
28-05-1817,95,36,38Ăn đề 38
27-05-1807,37,08,81Ăn 08
26-05-1883,73,00,44Ăn đề 73
25-05-1836,18,82,69Ăn đề 36
24-05-1876,88,22,28Ăn đề 76
23-05-1862,02,40,90Trượt
22-05-1898,63,44,30Ăn đề 30
21-05-1819,05,92,62Trượt
20-05-1851,46,73,84Trượt
19-05-1827,77,45,15Ăn đề 45
18-05-1819,89,98,62Trượt
17-05-1800,23,23,61Ăn đề 23
16-05-1870,15,00,90Ăn đề 70
15-05-1802,50,20,16Ăn đề 16
14-05-1845,86,08,69Ăn đề 45
13-05-1879,78,84,71Trượt
12-05-1881,29,92,57Ăn đề 81
11-05-1833,47,04,43Ăn đề 04
10-05-1880,10,98,50Ăn đề 10
09-05-1860,49,53,95Ăn đề 60
08-05-1818,71,79,76Ăn đề 76
07-05-1821,79,82,17Trượt
06-05-1856,37,38,33Ăn đề 38
05-05-1848,97,82,47Ăn đề 82
04-05-1801,79,32,60Ăn đề 01
03-05-1810,06,47,26Trượt
02-05-1883,78,79,82Ăn đề 79
01-05-1856,87,16,56Ăn đề 56
30-04-1814,85,90,00Ăn đề 14
29-04-1876,22,80,47Ăn đề 47
28-04-1894,04,90,80Trượt
27-04-1855,53,68,00Trượt
26-04-1883,19,07,70Trượt
25-04-1884,07,40,11Trượt
24-04-1894,15,82,77Trượt
23-04-1811,32,83,84Trượt
22-04-1808,10,79,40Trượt
21-04-1815,05,43,89Trượt
20-04-1870,42,61,32Ăn 61
19-04-1839,77,76,29Trượt
18-04-1851,28,24,02Trượt
17-04-1849,53,28,90Trượt
16-04-1810,91,46,20Ăn đề 46
15-04-1812,52,27,67Ăn đề 52
14-04-1812,68,93,70Ăn đề 70
13-04-1831,01,72,48Ăn đề 01
12-04-1845,18,12,13Ăn đề 18
11-04-1841,78,65,65Ăn đề 65
10-04-1845,52,09,88Ăn đề 88
09-04-1817,35,03,36Trượt
08-04-1828,14,06,63Ăn đề 63
07-04-1898,62,99,76Ăn đề 98
06-04-1809,03,87,55Ăn đề 09
05-04-1826,91,66,29Trượt
04-04-1848,33,04,82Ăn đề 82
03-04-1846,38,67,43Ăn đề 46
02-04-1808,60,12,20Ăn đề 12
01-04-1871,23,88,72Ăn đề 71
31-03-1894,58,03,88Trượt
30-03-1869,00,31,01Ăn đề 00
29-03-1891,62,36,68Ăn đề 68
28-03-1888,10,34,28Ăn đề 88
27-03-1840,52,82,67Ăn đề 67
26-03-1807,31,34,38Trượt
25-03-1866,78,94,13Ăn đề 94
24-03-1844,21,26,25Trượt
23-03-1810,13,36,70Ăn 13
22-03-1845,39,82,40Ăn đề 39
21-03-1811,85,24,05Ăn đề 85
20-03-1881,30,99,28Trượt
19-03-1894,38,74,52Ăn đề 94
18-03-1803,97,86,67Trượt
17-03-1884,36,90,15Ăn đề 36
16-03-1849,51,60,43Ăn đề 49
15-03-1829,09,16,70Ăn đề 16
14-03-1832,54,38,93Ăn đề 54
13-03-1892,07,78,31Ăn đề 07
12-03-1811,59,88,77Ăn đề 77
11-03-1829,79,70,96Ăn đề 29
10-03-1887,30,14,25Ăn 30
09-03-1823,59,38,46Ăn đề 23
08-03-1804,05,98,52Ăn đề 98
07-03-1864,44,83,30Ăn đề 83
06-03-1854,74,81,30Trượt
05-03-1865,96,43,50Ăn đề 65
04-03-1849,02,67,73Ăn đề 73
03-03-1886,59,03,92Ăn đề 86
02-03-1899,17,90,20Trượt
01-03-1889,28,50,33Ăn đề 28
28-02-1896,43,25,53Trượt
27-02-1866,00,47,25Ăn đề 66
26-02-1897,50,46,39Ăn đề 39
25-02-1808,14,29,10Ăn đề 10
24-02-1805,15,72,01Trượt
23-02-1816,44,11,79Ăn đề 44
22-02-1821,50,27,81Trượt
21-02-1896,56,81,72Trượt
20-02-1825,64,12,79Trượt
19-02-1808,80,25,72Ăn đề 08
14-02-1872,80,71,73Ăn đề 71
13-02-1893,88,39,05Trượt
12-02-1875,99,09,20Ăn đề 99
11-02-1843,99,13,68Ăn đề 68
10-02-1804,27,90,81Ăn đề 81
09-02-1804,07,25,74Ăn đề 25
08-02-1863,75,09,11Ăn đề 75
07-02-1825,05,75,93Ăn đề 25
06-02-1895,32,94,29Ăn đề 95
05-02-1802,11,00,29Ăn đề 29
04-02-1843,30,47,25Ăn đề 43
03-02-1872,91,76,01Ăn đề 01
02-02-1849,73,17,90Ăn đề 73
01-02-1872,57,51,12Ăn đề 51
31-01-1898,91,48,54Ăn đề 48
30-01-1821,45,94,26Trượt
29-01-1836,47,27,25Ăn đề 47
28-01-1883,46,51,73Ăn đề 51
27-01-1829,57,10,83Ăn đề 83
26-01-1885,45,88,75Ăn đề 45
25-01-1810,61,35,68Ăn đề 68
24-01-1853,14,57,11Ăn đề 57
23-01-1806,97,82,01Ăn đề 01
22-01-1833,95,32,60Ăn đề 60
21-01-1839,63,91,64Ăn đề 39
20-01-1863,09,76,37Ăn đề 63
19-01-1850,21,89,79Ăn đề 21
18-01-1830,79,80,18Trượt
17-01-1827,62,09,10Ăn đề 09
16-01-1803,49,40,01Trượt
15-01-1808,50,23,49Trượt
14-01-1878,90,21,49Ăn đề 21
13-01-1801,42,83,51Trượt
12-01-1849,86,51,14Trượt
11-01-1840,45,16,91Trượt
10-01-1839,93,76,88Trượt
09-01-1863,43,36,62Ăn đề 62
08-01-1808,46,88,06Ăn đề 08
07-01-1826,23,05,57Ăn đề 57
06-01-1801,18,64,10Trượt
05-01-1852,05,42,79Ăn đề 05
04-01-1883,54,15,27Trượt
03-01-1817,10,18,12Ăn đề 17
02-01-1806,22,65,31Ăn đề 31
01-01-1837,76,41,62Ăn đề 62