Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Buông Xuôi. Vì Thành Công sẽ Đến Với những Người có lòng Kiên Trì

 DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

  DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮCgiá: 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.

 Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
22-02-19
21-02-1968,37,40,13Ăn đề 68
20-02-1916,57,51,02Ăn đề 16
19-02-1905,37,72,05Ăn đề 05
18-02-1906,15,97,44Ăn đề 97
17-02-1932,53,79,96Trượt
16-02-1993,20,07,80Ăn đề 80
15-02-1925,83,50,68Trượt
14-02-1917,69,66,29Ăn đề 29
13-02-1974,84,88,15Trượt
12-02-1933,98,91,38Ăn đề 33
11-02-1938,98,09,63Trượt
10-02-1946,51,08,84Ăn đề 08
09-02-1938,40,19,26Ăn đề 26
08-02-1999,24,35,76Ăn đề 99
03-02-1944,64,97,90Ăn đề 90
02-02-1954,43,37,98Ăn đề 43
01-02-1903,59,00,23Trượt
31-01-1952,09,34,69Trượt
30-01-1944,18,79,59Ăn đề 44
29-01-1987,79,59,20Ăn đề 79
28-01-1933,89,42,21Ăn đề 89
27-01-1956,19,49,08Ăn đề 49
26-01-1987,79,39,48Ăn đề 79
25-01-1996,65,17,83Ăn đề 65
24-01-1974,56,07,83Trượt
23-01-1923,11,10,65Ăn đề 10
22-01-1941,29,55,19Ăn đề 29
21-01-1962,28,01,56Ăn đề 62
20-01-1984,08,88,08Ăn đề 08
19-01-1992,43,03,80Ăn đề 92
18-01-1927,98,75,89Ăn đề 89
17-01-1988,01,16,08Ăn đề 16
16-01-1935,86,77,36Ăn đề 86
15-01-1937,73,65,48Ăn đề 65
14-01-1921,45,71,62Ăn đề 45
13-01-1901,11,31,40Ăn đề 31
12-01-1924,68,03,08Ăn đề 24
11-01-1911,58,93,84Trượt
10-01-1938,80,01,59Ăn đề 59
09-01-1948,46,26,33Trượt
08-01-1962,09,86,80Ăn đề 80
07-01-1925,08,85,44Trượt
06-01-1917,12,49,74Trượt
05-01-1989,91,22,09Ăn đề 22
04-01-1996,08,77,50Ăn đề 77
03-01-1989,27,86,00Trượt
02-01-1923,58,79,67Trượt
01-01-1908,12,44,89Ăn đề 89
31-12-1877,68,76,22Ăn đề 76
30-12-1826,73,01,51Trượt
29-12-1887,75,37,65Ăn đề 75
28-12-1841,32,96,78Ăn đề 41
27-12-1862,29,38,04Ăn đề 29
26-12-1841,50,22,30Ăn đề 30
25-12-1823,80,56,69Ăn đề 56
24-12-1894,75,59,22Ăn đề 22
23-12-1887,93,55,36Ăn 93
22-12-1891,45,80,38Ăn đề 91
21-12-1857,60,79,86Trượt
20-12-1860,64,78,46Trượt
19-12-1875,53,96,31Ăn đề 75
18-12-1877,15,26,06Ăn đề 15
17-12-1834,87,84,16Trượt
16-12-1888,15,07,10Ăn 10
15-12-1814,96,36,18Trượt
14-12-1891,78,36,76Trượt
13-12-1812,50,54,17Ăn đề 17
12-12-1840,78,31,51Ăn đề 40
11-12-1821,91,18,20Ăn đề 91
09-12-1828,17,71,34Trượt
08-12-1854,93,15,38Ăn đề 93
07-12-1820,35,91,02Trượt
06-12-1861,53,54,65Ăn đề 54
05-12-1844,35,01,88Ăn đề 88
04-12-1891,59,79,55Ăn đề 59
03-12-1880,39,17,14Trượt
02-12-1833,89,56,31Ăn đề 56
01-12-1829,65,73,79Ăn đề 29
30-11-1811,27,23,61Trượt
29-11-1866,97,35,29Ăn đề 29
28-11-1853,65,05,41Ăn đề 65
27-11-1800,90,12,86Trượt
26-11-1894,12,17,33Ăn đề 33
25-11-1898,11,38,09Trượt
24-11-1887,57,76,01Trượt
23-11-1814,98,62,53Ăn đề 14
22-11-1891,36,24,65Ăn đề 65
21-11-1821,40,54,77Ăn đề 21
20-11-1846,05,69,22Ăn đề 22
19-11-1868,41,22,74Trượt
18-11-1892,40,18,49Trượt
17-11-1825,70,51,18Trượt
16-11-1809,98,43,47Trượt
15-11-1806,88,01,79Ăn đề 88
14-11-1878,65,87,41Ăn đề 41
13-11-1884,59,40,59Ăn đề 59
12-11-1846,42,45,70Ăn đề 70
11-11-1869,96,08,71Ăn đề 71
10-11-1873,47,20,86Trượt
09-11-1897,78,69,84Ăn đề 69
08-11-1851,05,66,40Trượt
07-11-1848,69,11,01Ăn đề 11
06-11-1884,78,55,96Ăn đề 55
05-11-1856,22,24,84Ăn đề 24
04-11-1844,13,89,56Ăn đề 44
03-11-1848,37,77,32Ăn đề 32
02-11-1854,09,48,84Ăn đề 48
01-11-1810,64,89,49Ăn đề 89
31-10-1835,43,91,51Ăn đề 35
30-10-1852,18,36,20Ăn đề 18
29-10-1802,41,68,89Trượt
28-10-1819,86,44,89Ăn đề 86
27-10-1860,94,86,74Ăn đề 94
26-10-1827,04,33,69Ăn đề 33
25-10-1815,61,38,52Ăn đề 38
24-10-1803,03,37,72Ăn đề 03
23-10-1862,62,37,33Ăn đề 62
22-10-1863,98,58,04Ăn đề 58
21-10-1822,32,56,79Ăn đề 32
20-10-1828,84,95,27Ăn đề 28
19-10-1808,14,01,76Ăn 14
18-10-1834,50,93,41Ăn đề 50
17-10-1866,87,49,16Ăn đề 16
16-10-1841,24,11,33Ăn đề 24
15-10-1855,97,73,19Ăn đề 19
14-10-1857,28,24,54Ăn đề 28
13-10-1839,91,24,26Trượt
12-10-1894,22,52,51Trượt
11-10-1851,29,86,36Trượt
10-10-1853,97,24,41Trượt
09-10-1880,20,35,96Ăn đề 35
08-10-1835,32,64,33Ăn đề 32
07-10-1839,28,91,00Ăn đề 39
06-10-1875,07,97,24Trượt
05-10-1882,18,58,26Ăn đề 26
04-10-1802,75,34,70Ăn đề 34
03-10-1899,37,18,91Ăn 37
02-10-1833,72,44,60Ăn đề 44
01-10-1854,48,43,17Trượt
30-09-1816,81,32,64Trượt
29-09-1816,89,30,27Ăn 30
28-09-1868,07,01,05Trượt
27-09-1850,15,30,63Ăn đề 15
26-09-1876,22,03,96Ăn đề 22
25-09-1854,38,80,95Ăn đề 54
24-09-1869,65,43,78Ăn đề 69
23-09-1893,83,65,62Ăn đề 62
22-09-1813,32,78,49Ăn đề 78
21-09-1871,80,48,16Trượt
20-09-1896,37,21,73Ăn đề 96
19-09-1849,99,81,64Trượt
18-09-1881,20,25,35Ăn đề 20
17-09-1843,67,63,55Ăn đề 43
16-09-1810,37,27,63Ăn đề 63
15-09-1870,94,77,39Ăn đề 77
14-09-1816,40,32,88Ăn đề 88
13-09-1864,32,41,53Trượt
12-09-1830,58,28,76Trượt
11-09-1896,40,75,31Ăn đề 40
10-09-1888,19,45,68Ăn đề 45
09-09-1802,36,10,53Ăn đề 53
08-09-1871,32,81,77Trượt
07-09-1835,97,19,14Ăn đề 97
06-09-1865,64,54,91Ăn đề 64
05-09-1858,28,47,29Trượt
04-09-1808,81,89,93Ăn đề 08
03-09-1885,16,49,82Ăn đề 49
02-09-1840,63,97,14Ăn đề 40
01-09-1866,82,19,76Ăn đề 19
31-08-1800,96,67,25Ăn đề 67
30-08-1808,50,54,60Ăn đề 60
29-08-1852,14,87,69Ăn 87
28-08-1803,59,94,01Trượt
27-08-1887,43,61,75Ăn đề 87
26-08-1879,38,15,81Ăn đề 81
25-08-1860,92,84,91Ăn đề 60
24-08-1867,59,28,63Trượt
23-08-1846,65,81,52Trượt
22-08-1873,40,56,44Ăn đề 73
21-08-1843,46,40,02Trượt
20-08-1857,85,86,37Ăn đề 57
19-08-1836,93,27,19Ăn đề 19
18-08-1877,90,98,55Ăn đề 77
17-08-1875,80,12,84Trượt
16-08-1895,80,23,57Trượt
15-08-1836,26,60,75Trượt
14-08-1867,82,66,86Ăn đề 86
13-08-1879,63,37,84Trượt
12-08-1810,00,59,77Ăn đề 77
11-08-1810,38,43,60Ăn đề 60
10-08-1839,75,64,47Trượt
09-08-1804,52,61,17Ăn đề 17
08-08-1826,05,01,11Trượt
07-08-1854,20,57,23Ăn đề 23
06-08-1821,48,41,14Ăn đề 14
05-08-1838,59,93,38Ăn đề 38
04-08-1806,24,00,80Ăn đề 24
03-08-1895,10,49,26Trượt
02-08-1815,85,01,38Ăn đề 38
01-08-1828,90,51,00Ăn đề 28