Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Buông Xuôi. Vì Thành Công sẽ Đến Với những Người có lòng Kiên Trì

 DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

  DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮCgiá: 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.

 Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-2033,19,20,56Ăn đề 19
30-03-2020,02,91,14Ăn đề 02
29-03-2028,68,14,71Ăn đề 14
28-03-2033,60,86,59Ăn đề 59
27-03-2099,01,55,26Ăn đề 55
26-03-2035,92,86,59Ăn 35
25-03-2011,41,28,01Trượt
24-03-2078,90,19,77Ăn đề 78
23-03-2083,24,65,23Ăn đề 23
22-03-2024,46,49,27Ăn đề 24
21-03-2052,21,23,18Ăn đề 21
20-03-2036,71,65,19Ăn đề 36
19-03-2034,01,04,21Trượt
18-03-2050,81,22,89Ăn đề 89
17-03-2067,83,39,80Ăn đề 67
16-03-2004,49,45,82Trượt
15-03-2066,46,43,47Trượt
14-03-2043,13,73,07Trượt
13-03-2038,18,89,68Ăn đề 18
12-03-2042,89,55,51Ăn đề 51
11-03-2087,89,96,24Ăn đề 24
10-03-2058,94,49,63Ăn 49
09-03-2073,00,61,67Ăn đề 73
08-03-2092,14,60,86Ăn đề 60
07-03-2068,24,46,10Ăn đề 68
06-03-2054,10,46,65Ăn đề 54
05-03-2087,11,99,57Trượt
04-03-2023,74,78,76Ăn đề 23
03-03-2041,69,88,43Trượt
02-03-2039,87,73,23Ăn đề 87
01-03-2091,06,44,79Trượt
29-02-2060,90,03,36Trượt
28-02-2019,95,55,92Trượt
27-02-2045,73,32,94Trượt
26-02-2043,85,90,35Trượt
25-02-2090,37,76,68Ăn đề 76
24-02-2053,22,86,67Trượt
23-02-2007,45,93,44Ăn 44
22-02-2026,64,30,10Trượt
21-02-2087,28,89,24Ăn đề 89
20-02-2086,90,22,16Trượt
19-02-2085,86,98,36Ăn đề 98
18-02-2083,31,05,16Ăn 16
17-02-2073,17,70,69Ăn đề 17
16-02-2013,47,76,12Ăn đề 76
15-02-2009,66,17,29Ăn đề 17
14-02-2055,37,47,99Ăn 55
13-02-2034,32,25,20Ăn đề 32
12-02-2016,47,76,43Ăn đề 47
11-02-2066,44,26,96Ăn đề 96
10-02-2050,45,30,88Ăn đề 45
09-02-2047,62,83,86Ăn đề 47
08-02-2037,56,01,54Trượt
07-02-2038,73,94,41Ăn đề 73
06-02-2001,40,75,36Ăn đề 75
05-02-2094,52,35,63Trượt
04-02-2066,41,10,85Ăn đề 10
03-02-2095,58,76,07Ăn đề 07
02-02-2002,13,69,88Trượt
01-02-2041,11,40,30Ăn đề 30
31-01-2039,15,56,02Ăn 15
30-01-2017,66,95,12Ăn đề 12
29-01-2079,93,92,88Trượt
28-01-2085,11,40,27Ăn đề 40
23-01-2035,32,86,90Trượt
22-01-2001,49,48,15Ăn đề 49
21-01-2068,59,97,84Ăn đề 97
20-01-2065,77,88,50Ăn đề 50
19-01-2021,42,45,65Ăn đề 21
18-01-2021,07,72,06Ăn đề 06
17-01-2014,06,75,03Trượt
16-01-2023,63,60,68Trượt
15-01-2094,10,72,13Ăn 10
14-01-2051,11,64,40Ăn đề 64
13-01-2076,44,64,28Ăn đề 44
12-01-2080,90,71,92Ăn đề 80
11-01-2076,51,66,15Trượt
10-01-2040,11,96,25Ăn đề 96
09-01-2067,19,57,66Trượt
08-01-2036,58,19,88Trượt
07-01-2070,54,67,54Ăn đề 54
06-01-2075,12,79,06Ăn đề 12
05-01-2021,96,63,83Ăn đề 21
04-01-2042,20,49,94Ăn đề 49
03-01-2002,45,98,54Trượt
02-01-2023,77,54,04Ăn 04
01-01-2045,31,05,65Ăn đề 05
31-12-1980,08,07,66Ăn đề 08
30-12-1921,02,88,31Ăn đề 88
29-12-1983,75,17,78Trượt
28-12-1928,60,13,46Trượt
27-12-1915,54,64,77Ăn đề 77
26-12-1973,46,22,20Trượt
25-12-1944,85,28,65Trượt
24-12-1926,67,44,39Ăn đề 26
23-12-1955,24,44,51Ăn đề 24
22-12-1942,92,76,42Ăn đề 42
21-12-1999,51,48,49Ăn đề 48
20-12-1963,88,05,84Ăn đề 84
19-12-1981,87,83,86Ăn đề 81
18-12-1961,49,38,21Ăn đề 49
17-12-1994,14,40,22Ăn đề 22
16-12-1968,23,58,28Ăn đề 68
15-12-1907,50,32,64Trượt
14-12-1994,22,05,54Ăn đề 94
13-12-1976,83,30,80Ăn đề 76
12-12-1926,47,69,08Ăn đề 47
11-12-1925,85,33,57Ăn đề 85
10-12-1940,85,49,33Ăn đề 33
09-12-1922,26,55,16Trượt
08-12-1977,19,47,69Trượt
07-12-1945,86,38,41Ăn đề 38
06-12-1916,63,50,68Trượt
05-12-1998,23,67,91Ăn đề 67
04-12-1935,99,19,51Ăn đề 19
03-12-1975,43,97,16Ăn đề 97
02-12-1997,29,01,12Ăn đề 97
01-12-1950,68,87,54Ăn đề 87
30-11-1996,29,75,12Ăn đề 96
29-11-1993,37,75,56Trượt
28-11-1950,69,76,93Trượt
27-11-1911,25,37,88Trượt
26-11-1929,21,61,31Ăn đề 31
25-11-1967,07,68,23Ăn đề 68
24-11-1963,75,56,29Trượt
23-11-1951,56,36,09Ăn đề 36
22-11-1982,02,99,48Trượt
21-11-1983,14,10,62Trượt
20-11-1907,37,90,15Trượt
19-11-1932,17,52,05Trượt
18-11-1984,45,06,65Ăn đề 84
17-11-1945,89,75,05Trượt
16-11-1918,20,52,42Trượt
15-11-1936,91,53,08Ăn đề 08
14-11-1973,76,58,92Ăn đề 58
13-11-1900,18,98,45Ăn đề 18
12-11-1967,61,28,64Trượt
11-11-1968,62,01,51Trượt
10-11-1970,62,41,10Ăn 10
09-11-1902,49,54,02Ăn đề 02
08-11-1985,21,92,06Ăn 92
07-11-1933,24,84,96Ăn đề 24
06-11-1981,52,42,08Ăn 81
05-11-1966,64,31,62Trượt
04-11-1930,43,22,76Ăn đề 43
03-11-1918,94,49,11Ăn đề 11
02-11-1926,76,95,94Ăn đề 94
01-11-1968,94,55,21Ăn đề 68
31-10-1932,62,05,45Ăn đề 62
30-10-1920,71,28,98Ăn đề 98
29-10-1942,79,62,11Ăn 42
28-10-1980,66,42,07Trượt
27-10-1956,16,18,84Ăn đề 16
26-10-1980,09,65,50Ăn đề 09
25-10-1910,84,66,41Ăn đề 84
24-10-1974,77,58,63Ăn đề 74
23-10-1955,03,91,70Trượt
22-10-1925,37,29,87Ăn đề 37
21-10-1986,74,76,43Ăn đề 74
20-10-1920,49,26,71Ăn đề 49
19-10-1932,98,68,49Ăn đề 98
18-10-1986,82,95,51Trượt
17-10-1999,77,36,70Trượt
16-10-1967,14,41,41Ăn đề 41
15-10-1942,76,83,30Ăn đề 30
14-10-1957,59,79,51Trượt
13-10-1926,00,88,79Trượt
12-10-1953,92,11,83Trượt
11-10-1926,68,65,08Ăn đề 68
10-10-1946,79,64,32Ăn đề 46
09-10-1973,64,32,84Ăn 84
08-10-1936,27,00,01Ăn đề 01
07-10-1951,00,61,29Ăn đề 00
06-10-1993,90,73,62Trượt
05-10-1959,42,52,14Ăn đề 52
04-10-1905,65,48,51Ăn đề 51
03-10-1902,27,07,40Ăn đề 27
02-10-1942,81,29,82Ăn đề 81
01-10-1961,25,41,56Trượt
30-09-1925,90,74,64Ăn đề 64
29-09-1968,37,24,42Ăn đề 24
28-09-1925,48,73,16Ăn đề 16
27-09-1921,89,78,33Ăn đề 78
26-09-1994,57,19,59Ăn đề 57
25-09-1993,21,59,10Ăn đề 59
24-09-1956,84,09,30Trượt
23-09-1923,03,27,09Trượt
22-09-1931,74,02,78Ăn đề 74
21-09-1978,59,81,46Ăn đề 78
20-09-1976,10,73,09Ăn đề 76
19-09-1920,39,44,58Ăn đề 20
18-09-1946,52,08,00Ăn đề 46
17-09-1956,71,01,15Ăn đề 01
16-09-1907,97,37,05Ăn đề 97
15-09-1933,03,86,75Ăn đề 03
14-09-1990,43,35,03Ăn đề 43
13-09-1972,23,73,82Ăn đề 82
12-09-1917,77,72,64Ăn đề 17
11-09-1941,56,36,39Ăn đề 41
10-09-1922,36,89,11Ăn đề 11