Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Buông Xuôi. Vì Thành Công sẽ Đến Với những Người có lòng Kiên Trì

 DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

  DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮCgiá: 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.

 Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-11-18
16-11-1809,98,43,47Trượt
15-11-1806,88,01,79Ăn đề 88
14-11-1878,65,87,41Ăn đề 41
13-11-1884,59,40,59Ăn đề 59
12-11-1846,42,45,70Ăn đề 70
11-11-1869,96,08,71Ăn đề 71
10-11-1873,47,20,86Trượt
09-11-1897,78,69,84Ăn đề 69
08-11-1851,05,66,40Trượt
07-11-1848,69,11,01Ăn đề 11
06-11-1884,78,55,96Ăn đề 55
05-11-1856,22,24,84Ăn đề 24
04-11-1844,13,89,56Ăn đề 44
03-11-1848,37,77,32Ăn đề 32
02-11-1854,09,48,84Ăn đề 48
01-11-1810,64,89,49Ăn đề 89
31-10-1835,43,91,51Ăn đề 35
30-10-1852,18,36,20Ăn đề 18
29-10-1802,41,68,89Trượt
28-10-1819,86,44,89Ăn đề 86
27-10-1860,94,86,74Ăn đề 94
26-10-1827,04,33,69Ăn đề 33
25-10-1815,61,38,52Ăn đề 38
24-10-1803,03,37,72Ăn đề 03
23-10-1862,62,37,33Ăn đề 62
22-10-1863,98,58,04Ăn đề 58
21-10-1822,32,56,79Ăn đề 32
20-10-1828,84,95,27Ăn đề 28
19-10-1808,14,01,76Ăn 14
18-10-1834,50,93,41Ăn đề 50
17-10-1866,87,49,16Ăn đề 16
16-10-1841,24,11,33Ăn đề 24
15-10-1855,97,73,19Ăn đề 19
14-10-1857,28,24,54Ăn đề 28
13-10-1839,91,24,26Trượt
12-10-1894,22,52,51Trượt
11-10-1851,29,86,36Trượt
10-10-1853,97,24,41Trượt
09-10-1880,20,35,96Ăn đề 35
08-10-1835,32,64,33Ăn đề 32
07-10-1839,28,91,00Ăn đề 39
06-10-1875,07,97,24Trượt
05-10-1882,18,58,26Ăn đề 26
04-10-1802,75,34,70Ăn đề 34
03-10-1899,37,18,91Ăn 37
02-10-1833,72,44,60Ăn đề 44
01-10-1854,48,43,17Trượt
30-09-1816,81,32,64Trượt
29-09-1816,89,30,27Ăn 30
28-09-1868,07,01,05Trượt
27-09-1850,15,30,63Ăn đề 15
26-09-1876,22,03,96Ăn đề 22
25-09-1854,38,80,95Ăn đề 54
24-09-1869,65,43,78Ăn đề 69
23-09-1893,83,65,62Ăn đề 62
22-09-1813,32,78,49Ăn đề 78
21-09-1871,80,48,16Trượt
20-09-1896,37,21,73Ăn đề 96
19-09-1849,99,81,64Trượt
18-09-1881,20,25,35Ăn đề 20
17-09-1843,67,63,55Ăn đề 43
16-09-1810,37,27,63Ăn đề 63
15-09-1870,94,77,39Ăn đề 77
14-09-1816,40,32,88Ăn đề 88
13-09-1864,32,41,53Trượt
12-09-1830,58,28,76Trượt
11-09-1896,40,75,31Ăn đề 40
10-09-1888,19,45,68Ăn đề 45
09-09-1802,36,10,53Ăn đề 53
08-09-1871,32,81,77Trượt
07-09-1835,97,19,14Ăn đề 97
06-09-1865,64,54,91Ăn đề 64
05-09-1858,28,47,29Trượt
04-09-1808,81,89,93Ăn đề 08
03-09-1885,16,49,82Ăn đề 49
02-09-1840,63,97,14Ăn đề 40
01-09-1866,82,19,76Ăn đề 19
31-08-1800,96,67,25Ăn đề 67
30-08-1808,50,54,60Ăn đề 60
29-08-1852,14,87,69Ăn 87
28-08-1803,59,94,01Trượt
27-08-1887,43,61,75Ăn đề 87
26-08-1879,38,15,81Ăn đề 81
25-08-1860,92,84,91Ăn đề 60
24-08-1867,59,28,63Trượt
23-08-1846,65,81,52Trượt
22-08-1873,40,56,44Ăn đề 73
21-08-1843,46,40,02Trượt
20-08-1857,85,86,37Ăn đề 57
19-08-1836,93,27,19Ăn đề 19
18-08-1877,90,98,55Ăn đề 77
17-08-1875,80,12,84Trượt
16-08-1895,80,23,57Trượt
15-08-1836,26,60,75Trượt
14-08-1867,82,66,86Ăn đề 86
13-08-1879,63,37,84Trượt
12-08-1810,00,59,77Ăn đề 77
11-08-1810,38,43,60Ăn đề 60
10-08-1839,75,64,47Trượt
09-08-1804,52,61,17Ăn đề 17
08-08-1826,05,01,11Trượt
07-08-1854,20,57,23Ăn đề 23
06-08-1821,48,41,14Ăn đề 14
05-08-1838,59,93,38Ăn đề 38
04-08-1806,24,00,80Ăn đề 24
03-08-1895,10,49,26Trượt
02-08-1815,85,01,38Ăn đề 38
01-08-1828,90,51,00Ăn đề 28
31-07-1836,82,87,66Ăn đề 36
30-07-1863,72,05,53Ăn đề 72
29-07-1892,71,89,28Ăn đề 92
28-07-1878,33,35,11Ăn đề 33
27-07-1842,31,86,04Ăn đề 31
26-07-1856,24,75,51Ăn đề 56
25-07-1811,41,73,66Ăn đề 41
24-07-1869,18,00,63Trượt
23-07-1880,04,86,63Ăn đề 86
22-07-1876,22,07,92Ăn đề 92
21-07-1805,68,67,00Ăn đề 68
20-07-1863,55,40,33Trượt
19-07-1842,95,17,68Ăn đề 17
18-07-1869,90,76,80Ăn đề 69
17-07-1868,13,23,69Ăn 23
16-07-1871,68,71,98Ăn đề 71
15-07-1876,40,80,48Ăn đề 40
14-07-1899,39,58,69Trượt
13-07-1801,38,51,27Ăn đề 01
12-07-1865,42,71,28Ăn đề 65
11-07-1855,78,87,90Trượt
10-07-1835,95,57,23Ăn đề 57
09-07-1845,49,59,70Ăn 45
08-07-1857,89,62,99Ăn đề 99
07-07-1871,53,90,36Trượt
06-07-1803,14,20,34Ăn đề 14
05-07-1814,73,95,54Ăn đề 95
04-07-1800,24,95,20Ăn đề 95
03-07-1802,51,54,12Trượt
02-07-1820,97,28,55Trượt
01-07-1825,28,07,63Trượt
30-06-1819,94,34,44Trượt
29-06-1838,31,13,14Trượt
28-06-1828,00,58,25Trượt
27-06-1853,36,11,09Trượt
26-06-1822,90,24,16Trượt
25-06-1864,80,70,52Trượt
24-06-1842,33,59,45Trượt
23-06-1810,43,99,23Trượt
22-06-1846,18,83,52Ăn đề 83
21-06-1803,97,17,57Ăn đề 97
20-06-1888,09,15,49Ăn đề 15
19-06-1875,45,48,95Trượt
18-06-1833,88,15,85Ăn đề 33
17-06-1833,45,62,64Ăn đề 64
16-06-1847,64,58,93Trượt
15-06-1824,50,45,06Ăn 45
14-06-1801,36,43,02Ăn đề 43
13-06-1884,75,37,90Ăn đề 37
12-06-1875,82,91,09Trượt
11-06-1800,46,55,24Trượt
10-06-1803,52,72,46Ăn đề 03
09-06-1898,36,99,31Ăn đề 99
08-06-1826,24,47,38Ăn đề 38
07-06-1846,21,40,71Trượt
06-06-1809,31,75,03Ăn đề 75
05-06-1855,90,85,08Ăn đề 85
04-06-1890,94,97,83Ăn đề 83
03-06-1838,81,00,11Ăn đề 00
02-06-1893,24,23,75Trượt
01-06-1857,30,72,53Ăn đề 72
31-05-1823,38,77,54Ăn đề 54
30-05-1867,63,32,51Ăn đề 63
29-05-1812,36,69,97Ăn đề 97
28-05-1817,95,36,38Ăn đề 38
27-05-1807,37,08,81Ăn 08
26-05-1883,73,00,44Ăn đề 73
25-05-1836,18,82,69Ăn đề 36
24-05-1876,88,22,28Ăn đề 76
23-05-1862,02,40,90Trượt
22-05-1898,63,44,30Ăn đề 30
21-05-1819,05,92,62Trượt
20-05-1851,46,73,84Trượt
19-05-1827,77,45,15Ăn đề 45
18-05-1819,89,98,62Trượt
17-05-1800,23,23,61Ăn đề 23
16-05-1870,15,00,90Ăn đề 70
15-05-1802,50,20,16Ăn đề 16
14-05-1845,86,08,69Ăn đề 45
13-05-1879,78,84,71Trượt
12-05-1881,29,92,57Ăn đề 81
11-05-1833,47,04,43Ăn đề 04
10-05-1880,10,98,50Ăn đề 10
09-05-1860,49,53,95Ăn đề 60
08-05-1818,71,79,76Ăn đề 76
07-05-1821,79,82,17Trượt
06-05-1856,37,38,33Ăn đề 38
05-05-1848,97,82,47Ăn đề 82
04-05-1801,79,32,60Ăn đề 01
03-05-1810,06,47,26Trượt
02-05-1883,78,79,82Ăn đề 79
01-05-1856,87,16,56Ăn đề 56