Bạn là người đang muốn tìm DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay?

 Hãy để chuyên gia chúng tôi tìm giúp các bạn dàn đề 10 số tỉ lệ cao nhất.

  Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn đề 10 số chuẩn nhất trong ngày.

 Cầu ĐỀ 10 SỐ SIÊU VÍP (đề 10 con) VIP (ngày, giá : 400.000 VNĐ)
 Cầu đã được phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ 10 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
 Có thể nạp cộng dồn (4 cái 100k hoặc 2 cái 200k)
 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Cầu Dàn Đề 10 Con MB.
Giá: 400,000đ.

Hiện tại web chỉ hỗ trợ thẻ cào Gate. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng liên hệ admin qua kênh Chat
Số sẽ xuất hiện tại đây khi nạp thẻ thành công!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
19-04-18
19-04-1880,62,21,10,86,96,14,79,99,28Ăn đề 80
18-04-1845,66,69,33,07,22,22,74,41,79Ăn đề 22
17-04-1898,65,01,91,64,87,38,07,92,95Ăn đề 64
16-04-1885,05,24,58,86,04,65,46,81,82Ăn đề 46
15-04-1853,64,12,93,86,84,75,94,52,06Ăn đề 52
14-04-1814,48,22,05,86,27,35,67,93,52Trượt
13-04-1860,57,70,34,74,01,08,24,90,89Ăn 01
12-04-1809,47,77,17,20,18,34,64,05,53Ăn đề 18
11-04-1805,23,65,11,22,84,39,01,50,54Ăn đề 65
10-04-1888,13,25,96,94,29,97,39,58,42Ăn đề 88
09-04-1865,38,77,07,57,25,14,92,30,23Ăn đề 23
08-04-1887,63,33,69,20,67,53,88,48,39Ăn đề 63
07-04-1803,57,98,86,32,59,09,01,10,38Ăn đề 98
06-04-1858,17,64,09,04,42,76,18,63,27Ăn đề 09
05-04-1810,15,94,79,61,14,63,30,34,07Ăn đề 94
04-04-1835,43,81,90,22,41,23,18,94,01Trượt
03-04-1893,91,10,12,43,13,96,85,61,46Ăn 46
02-04-1849,27,48,10,57,63,12,02,80,09Ăn đề 12
01-04-1831,28,89,82,12,39,79,86,27,64Trượt
31-03-1832,98,39,16,30,44,57,82,78,13Ăn đề 39
30-03-1834,30,46,00,75,88,40,29,53,66Ăn đề 00
29-03-1831,86,68,40,81,91,48,56,26,04Ăn đề 68
28-03-1827,07,88,48,08,97,88,10,74,93Ăn đề 88
27-03-1809,67,66,41,89,76,65,91,12,64Ăn đề 67
26-03-1807,31,34,38,95,16,50,78,77,42Trượt
25-03-1886,61,43,54,44,93,08,21,94,69Ăn đề 94
24-03-1844,21,26,25,28,85,81,06,63,09Trượt
23-03-1810,13,36,70,29,87,26,97,96,72Ăn 13
22-03-1857,39,94,76,72,20,10,54,48,17Ăn đề 39
21-03-1837,69,32,53,85,22,50,81,44,17Ăn đề 85
20-03-1890,32,77,98,34,61,65,28,11,95Ăn đề 65
19-03-1867,65,94,85,03,24,99,81,69,17Ăn đề 94
18-03-1896,30,32,03,51,14,87,23,38,53Ăn đề 38
17-03-1856,46,70,84,86,04,63,91,94,36Ăn đề 36
16-03-1809,90,91,02,03,60,12,79,49,28Ăn đề 49
15-03-1841,16,79,51,25,02,67,35,55,11Ăn đề 16
14-03-1854,21,30,89,99,11,72,60,95,70Ăn đề 54
13-03-1862,22,87,26,63,07,61,36,95,53Ăn đề 07
12-03-1889,85,63,77,91,98,73,33,48,88Ăn đề 77
11-03-1844,15,23,81,29,02,70,05,77,96Ăn đề 29
10-03-1887,30,14,25,90,24,16,36,88,20Ăn 30
09-03-1886,63,32,25,16,14,47,90,23,69Ăn đề 23
08-03-1878,96,95,66,76,11,98,37,00,94Ăn đề 98
07-03-1891,59,20,35,54,47,83,98,78,61Ăn đề 83
06-03-1869,23,60,00,54,78,58,07,47,64Ăn đề 60
05-03-1865,45,48,93,65,15,64,66,09,84Ăn đề 65
04-03-1835,54,18,15,73,17,43,60,69,07Ăn đề 73
03-03-1819,79,51,64,86,78,32,97,99,62Ăn 86
02-03-1805,20,52,56,85,80,10,50,87,88Ăn đề 80
01-03-1842,87,70,46,20,85,28,47,93,04Ăn đề 28
28-02-1899,14,66,13,63,41,57,37,56,97Ăn đề 57
27-02-1832,46,14,36,03,40,73,04,88,66Ăn đề 66
26-02-1862,51,37,86,25,16,96,13,87,40Trượt
25-02-1882,93,86,13,77,74,10,89,05,78Ăn đề 10
24-02-1809,88,36,37,00,70,49,65,54,01Ăn đề 54
23-02-1809,02,42,83,44,73,48,68,54,71Ăn đề 44
22-02-1865,91,60,63,10,72,97,14,02,84Ăn đề 65
21-02-1808,02,58,44,69,59,27,31,09,80Ăn đề 59
20-02-1825,64,12,79,82,66,21,53,70,80Trượt
19-02-1846,49,37,11,36,87,04,08,50,01Ăn đề 08
14-02-1877,95,10,08,44,76,38,58,71,25Ăn đề 71
13-02-1886,69,20,98,70,40,61,48,89,25Ăn đề 89
12-02-1830,36,99,94,93,95,62,86,34,08Ăn đề 99
11-02-1813,63,71,87,44,15,68,76,19,85Ăn đề 68
10-02-1834,79,01,19,26,42,48,96,66,80Trượt
09-02-1840,70,51,10,01,90,95,58,25,20Ăn đề 25
08-02-1824,75,59,11,80,03,56,12,98,25Ăn đề 75
07-02-1825,34,05,14,61,24,03,76,19,69Ăn đề 25
06-02-1817,96,54,61,95,40,01,27,64,32Ăn đề 95
05-02-1805,19,92,73,30,76,11,25,29,88Ăn 29
04-02-1866,34,89,06,20,54,78,96,43,88Ăn 43
03-02-1815,04,01,62,29,46,68,30,45,41Ăn đề 01
02-02-1866,19,73,10,43,67,00,01,27,02Ăn đề 73
01-02-1849,58,19,75,30,50,65,41,25,68Trượt
31-01-1805,38,65,57,27,51,48,95,61,96Ăn 48
30-01-1812,04,62,29,27,64,52,14,91,36Ăn đề 29
29-01-1864,23,46,37,07,72,66,18,95,47Ăn đề 47
28-01-1838,15,89,20,04,54,51,11,19,73Ăn đề 51
27-01-1858,95,83,15,17,94,46,55,21,30Ăn đề 83
26-01-1859,16,97,54,45,49,58,84,32,07Ăn đề 45
25-01-1813,64,18,54,99,22,73,78,41,21Trượt
24-01-1816,65,61,93,92,34,99,49,26,57Ăn đề 57
23-01-1899,89,01,61,39,95,01,82,90,74Ăn đề 01
22-01-1849,91,16,28,60,77,27,01,72,26Ăn đề 60
21-01-1862,89,13,36,03,72,98,16,93,25Trượt
20-01-1800,16,08,61,67,13,21,63,14,10Ăn đề 63
19-01-1872,97,76,86,10,13,96,61,23,09Trượt
18-01-1828,52,25,78,01,74,30,48,19,61Ăn đề 01
17-01-1807,26,91,97,69,50,57,32,19,09Ăn đề 09
16-01-1873,86,56,50,44,92,97,65,07,66Ăn đề 66
15-01-1814,13,06,53,82,16,58,35,98,92Ăn đề 98
14-01-1807,35,45,36,55,21,33,13,92,85Ăn đề 21
13-01-1846,48,98,64,16,56,45,72,27,03Ăn đề 64
12-01-1877,91,02,68,71,26,59,93,18,45Ăn đề 77
11-01-1894,49,27,44,61,68,12,43,79,66Ăn đề 49
10-01-1860,21,34,28,64,44,53,84,27,77Ăn đề 44
09-01-1865,13,42,62,12,78,46,60,26,30Ăn đề 62
08-01-1881,47,97,66,88,07,20,91,56,08Ăn đề 08
07-01-1893,53,97,28,00,25,27,68,57,15Ăn 57
06-01-1852,40,57,13,07,77,72,98,92,89Ăn đề 89
05-01-1846,86,10,06,37,18,17,85,07,40Trượt
04-01-1874,80,54,16,91,21,25,86,57,42Ăn 74
03-01-1895,53,68,26,61,52,82,24,94,57Trượt
02-01-1867,79,57,20,76,87,81,08,31,68Ăn đề 31
01-01-1888,03,85,18,21,53,77,31,62,00Ăn đề 62