Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

 Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

  CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP Giá 1.500.000 VNĐ

  Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

  Hỗ trợ nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 3 cái 500k )

  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-02-20
24-02-20TP HCM: 862,941,
Đồng Tháp: 057,689,
Cà Mau: 797,722
Đồng Tháp: Trúng 057,
Cà Mau: Trúng 797
23-02-20Tiền Giang: 911,759,
Kiên Giang: 174,833,
Đà Lạt: 079,288
Kiên Giang: Trúng 174
22-02-20TP HCM: 601,499,
Long An: 282,678,
Bình Phước: 303,761,
Hậu Giang: 252,347
TP HCM: Trúng 601,
Long An: Trúng 282,
Bình Phước: Trúng 303
21-02-20Vĩnh Long: 238,420,
Bình Dương: 915,115,
Trà Vinh: 073,648
Vĩnh Long: Trúng 238,
Trà Vinh: Trúng 073
20-02-20Tây Ninh: 658,496,
An Giang: 300,602,
Bình Thuận: 653,571
Tây Ninh: Trúng 658,
Bình Thuận: Trúng 653
19-02-20Đồng Nai: 407,131,
Cần Thơ: 433,012,
Sóc Trăng: 161,443
Đồng Nai: Trúng 407,
Sóc Trăng: Trúng 161
18-02-20Bến Tre: 760,650,
Vũng Tàu: 854,164,
Bạc Liêu: 710,793
Bến Tre: Trúng 760,
Vũng Tàu: Trúng 854,
Bạc Liêu: Trúng 710
17-02-20TP HCM: 312,567,
Đồng Tháp: 454,869,
Cà Mau: 692,932
TP HCM: Trúng 312,
Cà Mau: Trúng 692
16-02-20Tiền Giang: 311,671,
Kiên Giang: 438,481,
Đà Lạt: 718,142
Tiền Giang: Trúng 311,
Kiên Giang: Trúng 438,
Đà Lạt: Trúng 718
15-02-20TP HCM: 041,271,
Long An: 007,502,
Bình Phước: 034,174,
Hậu Giang: 715,189
TP HCM: Trúng 041,
Hậu Giang: Trúng 715
14-02-20Vĩnh Long: 867,590,
Bình Dương: 317,642,
Trà Vinh: 151,974
Vĩnh Long: Trúng 867,
Bình Dương: Trúng 317,
Trà Vinh: Trúng 151
13-02-20Tây Ninh: 121,902,
An Giang: 835,276,
Bình Thuận: 467,231
Tây Ninh: Trúng 121,
An Giang: Trúng 835
12-02-20Đồng Nai: 902,335,
Cần Thơ: 850,761,
Sóc Trăng: 942,528
Đồng Nai: Trúng 902,
Cần Thơ: Trúng 850,
Sóc Trăng: Trúng 942
11-02-20Bến Tre: 347,777,
Vũng Tàu: 431,870,
Bạc Liêu: 578,698
Bến Tre: Trúng 347,
Vũng Tàu: Trúng 431
10-02-20TP HCM: 283,083,
Đồng Tháp: 978,536,
Cà Mau: 366,024
TP HCM: Trúng 283,
Đồng Tháp: Trúng 978,
Cà Mau: Trúng 366
09-02-20Tiền Giang: 078,147,
Kiên Giang: 641,885,
Đà Lạt: 233,034
Tiền Giang: Trúng 078,
Kiên Giang: Trúng 641,
Đà Lạt: Trúng 233
08-02-20TP HCM: 841,376,
Long An: 205,589,
Bình Phước: 727,226,
Hậu Giang: 804,896
TP HCM: Trúng 841,
Long An: Trúng 205,
Bình Phước: Trúng 727,
Hậu Giang: Trúng 804
07-02-20Vĩnh Long: 296,596,
Bình Dương: 425,168,
Trà Vinh: 227,376
Vĩnh Long: Trúng 296,
Bình Dương: Trúng 425,
Trà Vinh: Trúng 227
06-02-20Tây Ninh: 911,211,
An Giang: 108,519,
Bình Thuận: 382,321
Tây Ninh: Trúng 911,
An Giang: Trúng 108,
Bình Thuận: Trúng 382
05-02-20Đồng Nai: 832,593,
Cần Thơ: 663,250,
Sóc Trăng: 148,757
Đồng Nai: Trúng 832,
Cần Thơ: Trúng 663
04-02-20Bến Tre: 536,115,
Vũng Tàu: 318,270,
Bạc Liêu: 431,016
Bến Tre: Trúng 536,
Vũng Tàu: Trúng 318,
Bạc Liêu: Trúng 431
03-02-20TP HCM: 050,828,
Đồng Tháp: 764,882,
Cà Mau: 936,664
TP HCM: Trúng 050,
Đồng Tháp: Trúng 764,
Cà Mau: Trúng 936
02-02-20Tiền Giang: 571,209,
Kiên Giang: 962,440,
Đà Lạt: 716,362
Tiền Giang: Trúng 571,
Kiên Giang: Trúng 962,
Đà Lạt: Trúng 716
01-02-20TP HCM: 823,935,
Long An: 726,633,
Bình Phước: 216,084,
Hậu Giang: 540,329
TP HCM: Trúng 823,
Long An: Trúng 726,
Bình Phước: Trúng 216,
Hậu Giang: Trúng 540
31-01-20Vĩnh Long: 950,496,
Bình Dương: 792,576,
Trà Vinh: 336,096
Vĩnh Long: Trúng 950,
Bình Dương: Trúng 792,
Trà Vinh: Trúng 336
30-01-20Tây Ninh: 350,840,
An Giang: 888,273,
Bình Thuận: 604,978
Tây Ninh: Trúng 350,
An Giang: Trúng 888
29-01-20Đồng Nai: 962,736,
Cần Thơ: 810,039,
Sóc Trăng: 547,652
Cần Thơ: Trúng 810,
Sóc Trăng: Trúng 547
28-01-20Bến Tre: 214,271,
Vũng Tàu: 900,124,
Bạc Liêu: 205,587
Bến Tre: Trúng 214,
Vũng Tàu: Trúng 900,
Bạc Liêu: Trúng 205
27-01-20TP HCM: 309,391,
Đồng Tháp: 779,090,
Cà Mau: 559,546
TP HCM: Trúng 309,
Đồng Tháp: Trúng 779
26-01-20Tiền Giang: 590,649,
Kiên Giang: 882,316,
Đà Lạt: 567,600
Tiền Giang: Trúng 590,
Đà Lạt: Trúng 567
25-01-20Long An: 847,119,
Bình Phước: 007,745,
Hậu Giang: 861,391,
TP HCM: 666,698
Long An: Trúng 847,
Hậu Giang: Trúng 861
24-01-20Vĩnh Long: 340,468,
Bình Dương: 430,949,
Trà Vinh: 971,728
Bình Dương: Trúng 430,
Trà Vinh: Trúng 971
23-01-20Tây Ninh: 377,924,
An Giang: 801,258,
Bình Thuận: 492,493
Tây Ninh: Trúng 377,
An Giang: Trúng 801,
Bình Thuận: Trúng 492
22-01-20Đồng Nai: 775,480,
Cần Thơ: 991,251,
Sóc Trăng: 669,661
Đồng Nai: Trúng 775,
Cần Thơ: Trúng 991,
Sóc Trăng: Trúng 669
21-01-20Bến Tre: 500,387,
Vũng Tàu: 170,863,
Bạc Liêu: 747,382
Bến Tre: Trúng 500,
Vũng Tàu: Trúng 170,
Bạc Liêu: Trúng 747
20-01-20TP HCM: 333,781,
Đồng Tháp: 165,513,
Cà Mau: 783,091
TP HCM: Trúng 333,
Cà Mau: Trúng 783
19-01-20Tiền Giang: 779,445,
Kiên Giang: 016,401,
Đà Lạt: 023,764
Tiền Giang: Trúng 779,
Đà Lạt: Trúng 023
18-01-20TP HCM: 653,692,
Long An: 496,494,
Bình Phước: 842,661,
Hậu Giang: 462,169
TP HCM: Trúng 653,
Long An: Trúng 496,
Hậu Giang: Trúng 462
17-01-20Vĩnh Long: 564,771,
Bình Dương: 661,367,
Trà Vinh: 065,019
Vĩnh Long: Trúng 564,
Bình Dương: Trúng 661,
Trà Vinh: Trúng 065
16-01-20Tây Ninh: 481,977,
An Giang: 031,006,
Bình Thuận: 784,318
Tây Ninh: Trúng 481
15-01-20Đồng Nai: 704,452,
Cần Thơ: 419,815,
Sóc Trăng: 712,403
Đồng Nai: Trúng 704,
Cần Thơ: Trúng 419,
Sóc Trăng: Trúng 712
14-01-20Bến Tre: 010,077,
Vũng Tàu: 086,146,
Bạc Liêu: 511,845
Bến Tre: Trúng 010,
Vũng Tàu: Trúng 086,
Bạc Liêu: Trúng 511
13-01-20TP HCM: 662,756,
Đồng Tháp: 684,022,
Cà Mau: 069,265
TP HCM: Trúng 662,
Đồng Tháp: Trúng 684,
Cà Mau: Trúng 069
12-01-20Tiền Giang: 328,888,
Kiên Giang: 952,277,
Đà Lạt: 598,397
Tiền Giang: Trúng 328,
Kiên Giang: Trúng 952,
Đà Lạt: Trúng 598
11-01-20TP HCM: 705,165,
Long An: 629,296,
Bình Phước: 635,435,
Hậu Giang: 601,864
TP HCM: Trúng 705,
Long An: Trúng 629,
Bình Phước: Trúng 635
10-01-20Vĩnh Long: 356,177,
Bình Dương: 406,337,
Trà Vinh: 730,013
Vĩnh Long: Trúng 356,
Bình Dương: Trúng 406,
Trà Vinh: Trúng 730
09-01-20Tây Ninh: 706,714,
An Giang: 091,803,
Bình Thuận: 922,344
Tây Ninh: Trúng 706,
An Giang: Trúng 091,
Bình Thuận: Trúng 922
08-01-20Đồng Nai: 025,889,
Cần Thơ: 670,266,
Sóc Trăng: 092,886
Đồng Nai: Trúng 025,
Cần Thơ: Trúng 670,
Sóc Trăng: Trúng 092
07-01-20Bến Tre: 551,017,
Vũng Tàu: 455,646,
Bạc Liêu: 701,940
Vũng Tàu: Trúng 455,
Bạc Liêu: Trúng 701
06-01-20TP HCM: 470,803,
Đồng Tháp: 676,547,
Cà Mau: 611,705
TP HCM: Trúng 470,
Đồng Tháp: Trúng 676,
Cà Mau: Trúng 611
05-01-20Tiền Giang: 554,641,
Kiên Giang: 177,874,
Đà Lạt: 736,034
Tiền Giang: Trúng 554,
Kiên Giang: Trúng 177,
Đà Lạt: Trúng 736
04-01-20TP HCM: 331,508,
Long An: 563,277,
Bình Phước: 775,614,
Hậu Giang: 472,938
TP HCM: Trúng 331,
Long An: Trúng 563,
Bình Phước: Trúng 775,
Hậu Giang: Trúng 472
03-01-20Vĩnh Long: 628,690,
Bình Dương: 075,092,
Trà Vinh: 167,123
Bình Dương: Trúng 075,
Trà Vinh: Trúng 167
02-01-20Tây Ninh: 758,323,
An Giang: 009,119,
Bình Thuận: 800,555
Tây Ninh: Trúng 758,
An Giang: Trúng 009,
Bình Thuận: Trúng 800
01-01-20Đồng Nai: 749,760,
Cần Thơ: 446,105,
Sóc Trăng: 150,467
Đồng Nai: Trúng 749,
Cần Thơ: Trúng 446
31-12-19Bến Tre: 192,976,
Vũng Tàu: 846,718,
Bạc Liêu: 081,787
Bến Tre: Trúng 192,
Vũng Tàu: Trúng 846,
Bạc Liêu: Trúng 081
30-12-19TP HCM: 092,770,
Đồng Tháp: 299,748,
Cà Mau: 408,815
TP HCM: Trúng 092,
Đồng Tháp: Trúng 299,
Cà Mau: Trúng 408
29-12-19Tiền Giang: 701,845,
Kiên Giang: 848,753,
Đà Lạt: 034,182
Tiền Giang: Trúng 701,
Kiên Giang: Trúng 848,
Đà Lạt: Trúng 034
28-12-19TP HCM: 419,094,
Long An: 494,789,
Bình Phước: 096,409,
Hậu Giang: 745,650
Long An: Trúng 494,
Bình Phước: Trúng 096,
Hậu Giang: Trúng 745
27-12-19Vĩnh Long: 077,591,
Bình Dương: 406,320,
Trà Vinh: 151,594
Vĩnh Long: Trúng 077,
Bình Dương: Trúng 406
26-12-19Tây Ninh: 427,837,
An Giang: 916,183,
Bình Thuận: 933,899
Tây Ninh: Trúng 427,
An Giang: Trúng 916,
Bình Thuận: Trúng 933
25-12-19Đồng Nai: 978,579,
Cần Thơ: 816,311,
Sóc Trăng: 051,875
Đồng Nai: Trúng 978,
Cần Thơ: Trúng 816,
Sóc Trăng: Trúng 051
24-12-19Bến Tre: 393,772,
Vũng Tàu: 268,387,
Bạc Liêu: 894,297
Bến Tre: Trúng 393,
Vũng Tàu: Trúng 268,
Bạc Liêu: Trúng 894
23-12-19TP HCM: 279,238,
Đồng Tháp: 300,525
TP HCM: Trúng 279,
Đồng Tháp: Trúng 300